Avanza

Underrubriker

lördag 30 november 2019

Tätare utdelningsfrekvens i Xact Högutdelande från 2020
Den första november i år meddelade Xact Kapitalförvaltning att de överlåter sin förvaltning av samtliga fonder till Handelsbanken Fonder. I realiteten blir det ingen förändring för oss investerare. Fonderna behåller sina namn och förvaltningen av fonderna påverkas inte av förändringen. Vidare kommer det inte ske någon förändring av fondsortimentet.

Xact Kapitalförvaltning ägs redan av Handelsbanken Fonder. Men tidigare har man valt att lägga indexbaserade och börshandlade Fonder (ETF:er) under Xact Kapitalförvaltning, men nu slår man alltså ihop allt under ett tak.

Styrelsen för de båda bolagen har fattat beslut om detta och nu väntar man på Finansinspektionens tillåtelse för att Xact Kapitalförvaltning ska få föra över sig förvaltning till Handelsbanken Fonder. Tidigast den 1 april 2020 tror man att ett sådant besked ges.Hittills har denna fond, som speglar indexet Handelsbanken Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index, som består av 45 bolag med hög utdelning i kombination med låg volatilitet (risk) i aktien, lämnat utdelning en gång per år.

En fråga som många ställt sig är om fonden kommer att dela ut oftare, för att ge ett mer jämnt kassaflöde spritt över året. Hittills har så inte skett, men tack vare att bloggaren En Passiv Intänkt varit i kontakt med fondbolaget visar det sig att det ligger i korten med tätare utdelningar.

Beslutet för detta ligger hos Finansinspektionen och om det går som planerat kommer Xact Högutdelande dela ut enligt följande:

 • 2020: Utdelningen betalas halvårsvis
 • 2021: Utdelningen betalas kvartalsvis, vilket blir intervallet framöver

Fonden består som sagt av 45 högutdelande nordiska bolag med låg volatilitet och just nu är fondens topp 10 innehav, där bland annat mångas favoriter Holmen, Castellum och Axfood återfinns, följande:Den avgift som fonden har är låga 0,30% och utdelningen motsvarar en direktavkastning på cirka 4%.  För 2018 betalade fonden ut 5,60 kronor per andel, vilket motsvarar till dagens kurs cirka 4,4% i direktavkastning.

Själv tycker jag att detta är en bra basfond att ha i sitt sparande då fonden är bred och har låg volatilitet. Sedan är det en fördel att du kan köpa och sälja fonden som en aktie och inte behöver vänta 3 likviddagar som för övriga fonder.

För tillfället har jag inga fonder själv i min portfölj, men har tidigare ägt fonden och kan tänka mig att äga den igen. Som en liten bonusgrej om man är kund i Nordnet är kan man månadsspara i fonden och slipper då courtaget. Tjänsten heter Månadsspara i ETF.

fredag 29 november 2019

Succe för K-Fastigheters börsdebut - tydlig Selin-effektIdag klockan 09:00 noterades K-Fastigheter på Stockholmsbörsens Mid Cap-lista. Teckningskursen var satt till 105 kronor per aktie. Men redan i förhandeln kunde man notera kurser upp mot 150 kronor per aktie. Helt klart en fantastisk börssuccé för Erik Selins nya fastighetsbolag och en härlig börsdebut för VD Jacob Karlsson. 

När väl börsen öppnade var första avslut på 140 kronor, upp 33% från teckningskursen. Att säga att intresset varit stort är kanske lite i underkant. De flesta tidningar hade rekommendation att teckna aktien, även om vissa tyckte att man skulle sälja direkt.


Sedan i september när Erik Selin nämnde i EFN Börslunch att han skulle sätta ett nytt fastighetsbolag på börsen i november har många väntat på prospektet. Det var först i förra veckan som det kom och allmänheten hade cirka en vecka på sig att bestämma sig. I ett inlägg från förra veckan går jag mer på djupet om bolaget och finns att läsa här.

     Erik Selins samägda fastighetsbolag, K-Fastigheter noteras nästa vecka

Totalt erbjöds inklusive övertilldelningensoptionen 8 625 000 nya aktier, vilket tillförde bolaget cirka 900 miljoner kronor. 4 miljoner av dessa aktier tecknades dock av nio ankarinvesterare. Totalt har bolaget nu fått 6 500 nya aktieägare och både Erik och Jacob har kvar sina aktier, vilket gör att de äger 37% var av bolaget med en lock-up på 36 månader.

I en intervju med Niklas "Investerarn" Andersson från Avanza berättar Jacob att lock-upen inte är så viktig då han avser att aldrig sälja några aktier.

Totalt värderas nu bolaget till cirka 3 miljarder kronor och VD tror att om tio år borde de kunna vara 8-10 gånger större. Richard Bråse summerar i Dagens Industri att:

"om bolaget kan skala upp produktionen men hålla nere kostnaderna på 72% av marknadsvärdet sitter man på en veritabel guldgruva""

Jag är benägen att hålla med och kan mycket väl tänka mig att K-Fastigheter kan bli som ett nytt Balder i det långa loppet. Själv hade jag tecknat mig för 1 000 aktier, men fick dessvärre ingen tilldelning alls. Nu när aktien handlas upp mot 150 kronor är jag inte lika sugen att köpa in mig.

På dessa nivåer är det lite svårt att räkna hem den tycker jag, även om marknaden bara fokusera på aktiekurs i relation till substansvärde och inte värderar bygg- och projektrörelsen. Även om man gör det och drar en parallell till JMs värdering, känns ändå K-Fastigheter högt värderade. Själv hoppas jag att kunna komma in runt 120-125 kronor.

Tecknade du i emissionen och fick du några aktier? Hur tänker du kring bolaget, är det en keeper?

torsdag 28 november 2019

PAN Capital - från 50 miljoner till 4 miljarder kronor
Det hela började med att jag hörde en intervju med Per Sandå i Penserpodden. I den kom det fram att han hade grundat bolaget PAN Capital en gång i tiden. Själv tyckte jag att namnet PAN Capital lät bekant, eftersom jag gillar svensk finanshistoria. Det visade sig att Jacob Bursell skrivit en bok som heter "Risk" som handlar om just PAN Capitals resa. Nu finns den i en nyutgåva i pocketversion under namnet "Tradingkungarna - svenskarna som erövrade Wall Street". Men detta inlägg kommer att fokusera på originalboken som kom ut 2016.

Historien börjar med att en lång och blond skånepåg hamnar i finansbranschen i Stockholm långt innan dagens snabba robothandel ens var påtänkt. Han landar ett jobb på Swedbanks tradingavdelning, där han är ett avvikande inslag mot hur de flesta såg ut. En dag, 1991, ställde cheferna en ny dator på hans skrivbord och det var egentligen nu som hela resan börjar.

Själva datorn innehöll en uppkoppling till den svenska optionsbörsen. Det gjorde att man nu kunde knappa in ordern och så gick den till optionsbörsen direkt istället för att man skulle behöva ringa ordern. Med hjälp av datorn och Nils Nilssons egenutvecklade programvara började Sandås team att verkligen sätta igång. De var så framgångsrika att Swedbank ett år utnämndes till att ha den bästa tradingavdelningen i Sverige. När han stod på höjden av sin karriär och Swedbank hade funnit sig guldkalv, sa han helt enkelt upp sig. Nu hade han ju knäckt koden.


Istället gick han och teamet till Öresund för att få möjlighet att förvalta en portfölj på 200 miljoner kronor. Problemet var bara att här fanns ingen dator att lägga in ordrarna i utan dessa skulle ringas in som förut. Med tanke på att detta kändes främmande nu när de var vana vid en mer effektiv metod funderade Sandå på om han verkligen gjort rätt som slutade på Swedbank. I den veva får Erik Penser nys om detta och bjuder in till ett möte på sitt kontor. I boken beskrivs mötet med Erik Penser och Per Sandå på detta sätt:

När de sedan slutade på banken, och inte hade några kollegor att förhålla sig till, hade de helt struntat i industrins normer. "När man tänker på det så är det vansinnigt att det ska sitta en massa människor på ett kontor, klädda i kostym. Det är lite pretentiöst till och med" säger Sandå. "Så jag sa till Erik, 'bara så att du vet, ibland har vi jeans på jobbet och snusar lite." Finansmannen uppenbarligen medveten om sin läggning, svarade: "Jag gillar kritstrecksrandig kostym, hoppas att ni inte tar illa upp". 

Med det hade Erik Penser lånat ut 50 miljoner till gänget och sedan får man som läsare följa med på en fantastisk resa. Detta var början till den högfrekvenshandel som vi känner den idag. Femton år senare var det Per Sandå och hans vänner som låg i täten för aktiemarknadernas globalisering. Med kontor på tre kontinenter och servar utställda invid världens största börser gjorde teamet på cirka 30 personer runt en halv miljon affärer per dygn i fyrtio olika länder. Det gick så långt att de blev en av Goldman Sachs största kunder.

Jag gillade verkligen boken och läste ut den på två dagar. Den är skriven på ett intressant och spännande sätt där man som läsare får en förståelse för hur utvecklingen av handeln med finansiella instrument ändrats från början av 1990-talet till idag. För oss är det självklart att vi i en app kan lägga köp och säljorders på värdepapper och få avslut direkt.

Går man tillbaka 30 år i tiden såg det verkligen inte ut så. Då kunde det ta ett par dagar att få igenom ett köp eller en försäljning och man behövde besöka ett bankkontor för att göra det. I boken får man också inblick i hur världen såg ut från ett gäng hängivna traders och hur datorernas intåg förändrade finansmarknaderna. Man får också, med inlevelse, känna på hur det var under finanskrisen och fastighetskrisen i USA och vilka möjligheter dessa gav för de som vågade handla. Klart läsvärd!

Om man vill läsa mer om högfrekvenshandel, kan jag också rekommendera boken Flash Boys av Michael Lewis.

FI:s nya krav på riskvikter kan sänka storbankernas utdelningsandel nästa år
Igår presenterade Finansinspektionen (FI) sitt förslag på nya riskvikter för företagsexponeringar med säkerhet i kommersiella fastigheter och kommersiella bostadsfastigheter. Det var sedan tidigare känt att detta förslag skulle presenteras igår, men man hade tidigare räknat med att de föreslagna riskvikterna inte skulle bli så höga.

Bakgrunden till förslaget är att FI:s bedömning är att bankerna har förhöjda risker i sin utlåning till kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. På grund av den historiskt sett unika lågräntemiljön som varit i Sverige de senaste åren och troligen kommer bestå ett antal år framöver anser FI att bankernas sårbarhet har ökat. Med andra ord det finns en risk att banker lånar ut för mycket pengar och om räntan ökar har bankerna inte tillräckligt med kapital för att möta eventuella kreditförluster.

Själva påslaget i sig avser bara den utlåning med säkerhet som gjorts i svenska kommersiella fastigheter i exponeringsklassen företag. Vidare gäller det för banker som har tillstånd från FI att använda internmetoden vid beräkning av kapitalkravet. Internmetoden innebär att man i korthet bedömer varje typ av finansiell verksamhet individuellt. Ju högre risk, desto högre riskvikt och i slutändan ett högre kapitalkrav. Jämfört med basmetoden som säger att kapitalkravet är lika med 15% av rörelseresultatet.


Det banker i Sverige som har fått tillstånd att använda sig av internmetoden är Handelsbanken, Landshypotek, Länsförsäkringar Bank, SBAB, SEB, Swedbank och ett antal sparbanker. Totalt ser ger internmetoden klart lägre riskvikter och därmed ett lägre kapitalkrav än om de använts sig av basmetoden.

Innan gårdagens remiss hade man i branschen räknat med att riskvikterna skulle röra sig från cirka 23% till 30% för kommersiella fastigheter. I förslag som nu är ute på remiss föreslår FI att riskvikterna sätts till 35% för företagsexponeringar med säkerhet i kommersiella fastigheter och 25% för företagsexponeringar med säkerhet i kommersiella bostadsfastigheter. Totalt blir effekten de 30% som det tidigare pratades om, men det är differentierat för att ta hänsyn till att de olika fastighetskategorierna skiljer sig åt ur risksynpunkt.

FI bedömer att detta främst kommer att påverka de svenska storbankerna Handelsbanken, SEB och Swedbank. I genomsnitt kommer deras totala kapitalkrav att öka med 0,7 procentenheter.

Källa: Remiss från FI

Det motsvarar i cirka 3,6% av deras nuvarande totala kapitalkrav. Vad gäller bankernas kärnkapitalkrav ökar det med 0,5 procentenheter. För SEB rör det sig om cirka 5 miljarder kronor, drygt 4,6 miljarder kronor för Handelsbanken och omkring 4,8 miljarder kronor för Swedbank.

Hur påverkar detta storbankernas utdelningsmöjligheter 2020


I tabellen nedan har jag sammanställt utdelningen för de tre storbankerna för i år och vad den förväntade utdelning för nästa år ligger på. Nu ska man komma ihåg att förslag från FI har ännu inte gått igenom och troligen tas beslut nästa år, vilket gör att detta kommer att påverka utdelningen för verksamhetsåret 2020 och som betalas ut 2021.Extrautdelningen i SEB har jag tagit med i tabellen ovan, eftersom det är intressant att se hur mycket pengar som banken har betalat totalt i utdelning. Om man applicerar beloppen för de ökade kapitalkraven och ställer det i relation till förväntad betald utdelning 2020 får man att de motsvarar i:


 • Handelsbanken: 41%
 • SEB: 35 %
 • Swedbank: 48 %


Med andra ord motsvarar det ökade kapitalkravet 35-50% av vad varje storbank förväntas betala ut i utdelning under nästa år. Om inte bankerna börjar få upp vinsterna eller minskar kostnaderna, får man nog räkna med att de behöver sänka sin utdelningsandel 2020.

Andreas Håkansson, analytiker på Danske Bank, konstaterar:

"Tittar vi på vad det gör på kapitalkravet och hur bankerna ligger så ser jag att detta leder till en klar risk att SEB och kanske Handelsbanken behöver sänka sin utdelningsandel 2020"

Det är värt att ha i beaktande om man investerar enkom i storbankerna för utdelningens skull. Nu kan mycket hända innan dess, men helt klart är det en risk att ha hänsyn till i sina bankinvesteringar.

Om du investerar i storbankerna, vad är anledningen?

onsdag 27 november 2019

SEB: Kopplingen till Magnitskij tre gånger värre än i Swedbank
I morse sändes Uppdrag gransknings (UG) program om SEBs inblandning i den estniska penningtvättsskandalen. I SEB har runt 130 kunder under perioden 2005-2018 haft en sådan hög risk att det borde ha tilldelats en varningsflagga. Ändå var SEBs VD Johan Torgeby säker när han för ett år sedan uttalade sig att banken inte hade några röda flaggor att oroa sig för från 2008 till idag. Vidare konstaterade han att banken inte systematiskt har utnyttjats för penningtvätt.

Det är nog därför som SEBs aktiekurs har klarat sig förhållandevis bra om man jämför med Swedbanks. Detta stämde fram till för två veckor sedan när det blev klart att UG skulle sända ett program om vad de funnit om SEB. Då försvann cirka 25 miljarder i börsvärde och många ansåg att detta troligen var en överreaktion.

I UGs program som finns tillgängligt på SVT Play redan nu framgår det att SEB visst haft ett misstänkt antal "non-resident"-kunder under alla dessa år. UGs kartläggning kommer fram till att det rör sig om runt 130 av 194 kontohavare som borde har lett till varningsflaggor och däribland även de ökända målvakterna Erik Vanagels och Stan Gorin, som också noterats hos Swedbank.Igår släppte SEB en pressrelease, som var lite unik för att vara banker, där de öppet redogjorde för hur stora flöden man haft från Estland under perioden 2005-2018.

Totalt rör det sig om 84,6 miljarder euro för "non-resident"-kunder. Av detta belopp anser banken att cirka 30% (25,8 miljarder euro) är kunder där man haft liten kännedom om dem. Som tabellen visar har den stora volymen varit mellan 2005-2009. Banken jobbar aktivt med att stänga ned dessa konton och från 2010 har de misstänkta volymerna klart minskat.

Från 2016 är de i alla fall mindre än 100 miljoner euro. Dock vill man inte gå ut med hur mycket banken har tjänat på dessa affärer, men sett i backspegeln och effekten på börsvärdet lär det inte längre någon vinst att skryta om.

Om man jämför med Danske Bank och Swedbank är det helt klart mindre volymer av misstänkt penningtvätt i SEB och banken jobbar löpande med penningtvätt och anmäler misstänkt verksamhet till myndigheterna. Men helt klart har de inte varit tillräckligt på alerten och att det pågått under ett decennium kan bara förklaras med att banken inte tagit detta på ett sånt stort allvar som det kanske borde ha gjort.

Det är något som till viss del bekräftas av Gent Jansson, chef för regelefterlevnad. Han säger att i efterhand borde banken ha reagerat snabbare och hårdare i vissa fall. Men i dagsläget är 95% av de misstänkta 194 kunderna inte längre kunder i banken. Men som aktieägare skulle man nog gärna vilja veta vad statusen är på de övriga 5% misstänkta kunderna.

I programmet skjuter UG in sig på är att SEB har utnyttjats på ett värre sätt än Swedbank när det gäller den så kallade Sergej Magnitskijaffären. Totalt rör det sig om cirka 475 miljoner kronor och 190 transaktioner som har slussats via SEB i Estland.

Magnitskijaffären ledde bland annat till att USA införde sanktioner mot Ryssland och det tragiska i det hela är att Rysslands förre vice centralbankschefen Andrej Kozlov redan 2006 varnade estniska myndigheter för att ryska brottslingar använde SEB-ägda Uhispank för att tvätta pengar, men detta togs inte på allvar av myndigheterna. Några månader senare hittades han ihjälskjuten. Hade man agerat på informationen, skulle denna historia inte briserat som den nu gjort, 10 år senare.

I programmet medverkar även den brittiske penningtvättsexperten Graham Barrow, som är en internationellt erkänd expert. Han anser inte att SEBs vd Johan Torgebys uttalande under hösten 2018 varit sanningsenliga.

Till UGs reporter säger han:

De har visst röda flaggor. Om de hade bett mig att göra en utredning åt dem hade jag inte gjort ett sådant uttalande, baserat på den information ni har visat mig. Hade de ändå gått ut med den informationen hade jag avsagt mig ett sådant uppdrag, säger han.

Själv sålde jag mina SEB-aktier för cirka två veckor sedan när det blev känt att SEB skulle medverka i UGs program idag. Som tur är kom jag ur positionen plus minus noll och känner efter idag inte något sug att köpa in mig på nytt i banken.

Jag tror att penningtvättshärvan kommer att ligga som en våt filt över den nordiska bankerna under flera år framåt. Sedan har jag svårt att se någon någon eventuell uppsida annat än en hög utdelning. Det får räcka med exponeringen via Investor.

Hur tänker du kring SEB? 

måndag 25 november 2019

Q3-rapporten från investmentbolaget Lundbergs var inget speciellt
I förra veckan rapporterade mitt sista investmentbolag sin rapport för det tredje kvartal. Likt tidigare kvartal är man inte bortskämd med en massa bilder och sidor i rapporten. Utan det är rakt på sak, fram det centrala och så är det klart. 

I början när började med aktier läste jag någonstans att man kunde bedöma om ett bolag var vinstmaximerande eller ej genom att se på hur årsredovisningen såg ut. Om det var en tjock årsredovisning med en massa bilder i fyrfärgstryck var detta ett bolag med en ledning som inte brydde sig så mycket om kostnadssidan i företaget.

Om det istället var väldigt avskalat och endast det som lagen kräver plus kanske lite extra visade detta på en ledning som fokuserade på att hålla i kostnaderna och öka vinsten. Fredrik Lundberg tillhör definitivt kategori två. Delårsrapporten är på hela tio sidor, inga bilder och endast loggan är i färg.


Tredje kvartalet har varit förhållandevis lugnt, som när på att Lundbergs har passat på och köpa fler aktier i Handelsbanken och Industrivärden. Helt klart stärker han sin makt i dessa två bolag. I övrigt kan kvartalet sammanfattas med:


 • Substansvärdet per 30 september 2019 uppgick till 355 kronor
 • Nettoomsättningen uppgick till 16 531 miljoner kronor
 • Resultat efter skatt uppgick till 8 437 miljoner kronor
 • Vinst per aktie blev 25,80 kronor
 • Räntebärande nettoskulden uppgick till 4 959 miljoner kronor.


I det tredje kvartalet köpte Lundbergs 3 miljoner aktier i Handelsbanken A och 1 miljoner aktier i Industrivärden C. Trots detta ökade nettoskulden bara med 500 miljoner kronor och uppgår till strax över 5%. Med andra ord fortsätter Fredrik Lundberg att sitta med torrt krut och köpa på sig när det är billigt.

Efter kvartalsbokslutet har han fortsatt att köpa aktier och har köpt ytterligare 1 miljon aktier i både Handelsbanken A och Industrivärden C.Per idag är det beräknade substansvärdet uppe i 377 kronor och börskursen likaså. Efter rapporten har det kommit säljrekommendationer från DNB och Pareto. Båda menar på att Lundbergs har inte varit uppe på de här nivåerna förut och därför är det ett bra tillfälle att plocka hem lite vinst.

Själv tänker jag tvärtom. I och med att substansvärdet är i nivå med börskursen tycker jag att det finns klart stöd för dessa nivåer och behåller. I samband med att Pareto kom med sin säljrekommendation sjönk kursen ned till 370 kronor, men jag missade det tillfället att fylla på.

Det som däremot var intressant i DNBs analys är att de är helt övertygande om att Lundbergs kommer att fusionera in Industrivärden, vilket skulle ta Lundbergs makt till nya höjder. Men det verkar vara 3-5 år framåt i tiden enligt DNB.

Själv äger jag båda bolaget och är inte ensam att ha tänkt samma tanke och tror också att det är en tidsfråga. Under tiden bygger Fredrik sakta men säkert upp sina positioner. Tråkigt men stabilt, som man vill ha det.

Finns Lundbergs i din aktieportfölj? Tror du att bolagen slås ihop i framtiden?

Black Week 2019 - årets köpfest eller?

(Detta inlägg innehåller affiliatelänkar)

Nästa vecka är det Black Friday och Cyber Monday, västvärldens stora köpfester. Nytt för i år verkar vara att man nu infört något som heter Black Week, alltså en köpfest som sträcker sig över nio dagar. Under dessa dagar kommer handlare att överösa oss konsumenter med erbjudanden. Allt för att man ska spendera så mycket pengar som möjligt.

Själv trodde jag att Black Friday var fredagen som precis var, men inser nu av mängden mail som strömmar in i min inbox att det är kommande fredag. Själv är jag inte direkt intresserad av shopping eller känner att jag har något behov av att köpa saker som jag inte behöver.

Istället önskar jag mig att Avanza eller Nordnet skulle kunna ha en Black Friday deal där man får rabatt på några utvalda aktier. Tänk om man fick handla Investor eller Industrivärden till rabatt till exempel köp Investor A för 480 kronor och Industrivärden C för 205 kronor. Nu lär det aldrig ske, men det hade varit lockande för mig.

Då det troligen kommer att sättas försäljningsrekord i år igen, började jag fundera på om man nu ändå ska handla hur gör man det smartast? Nedan är några saker som jag kom att tänka på.
1) Ha en plan och en budget


Julen är här om fyra veckor och varför inte köpa julklapparna redan nu när det är så "billigt". Glad i hågen klickar man hem en massa varor och det är lätt att man köper mer än vad man tänkt sig. Ofta brukar företagen komma med diverse, på pappret, generösa avbetalningsvillkor.

Även låneföretag brukar skicka ut mail med erbjudanden om olika snabblån, som att låna pengar räntefritt. Problemet är att för vissa människor går det inte att betala tillbaka pengarna vid ett visst datum och då blir plötsligt det räntefria lånet en väldigt dyr historia. Att tänka är följande:

 1. Låna aldrig pengar till konsumtion
 2. Ha en plan på vad det är du tänkt köpa innan
 3. Upprätta en budget för vad det får kosta och håll dig till den

2) Kolla alltid upp priserna först


Enligt lag får man inte kalla det rea om man inte sänker priset på en vara. Det vissa handlare gör är att de höjer priset på varan under hösten och sedan när Black Week inträffar, sänker man priset ned till vad det egentligen var innan prishöjningen under hösten. Som konsument tror man att man har gjort ett klipp, men i själva verket har man betalt ordinarie pris.

Ta därför för vana att kontrollera prisutveckling för de senaste 3-6 månaderna, för att se om så har skett. Den bästa sidan tycker jag är Prisjakt. När man klickat in på en produkt har de en flik som visar prisutvecklingen för den varan och det är lätt att se om det verkligen är en rabatt eller ej.

3) Gå med i ett bonusprogram


På nätet finns det olika företag som erbjuder återbäring i form av cashback på de köp som man gör hos någon av de anslutna företagen. Själv har jag gått med i MyBonus. De har cirka 720 anslutna företag och anledningen till att jag valde det nätverket är för att de har de företag som jag själv handlar ifrån eller kan tänka mig att handla ifrån.

Innan jag beställer något på nätet kollar jag alltid om företaget finns hos MyBonus. Om de finns med kan jag få återbäring på det jag handlar. Ofta har MyBonus kampanjer som ger extra mycket i återbäring. När jag slutade jobbet var jag tvungen att skaffa ett privat mobilabonnemang. Genom att nyttja MyBonus, fick jag 150 kr i återbäring på ett nytt privatabonnemanget hos Hallon. Pengar som blev en extra aktie i Latour.

Om du själv är intresserad av att gå med i MyBonus, kan du använda min inbjudningslänk och på så sätt få 50 kronor i välkomståterbäring.4) Sätt av till sparandet


Ett sätt som jag själv använder mig av är att den rabatt som jag erhåller, sätter jag av som sparande. Till exempel, om jag köper något för 600 kronor och det är 25% rabatt på varan, vilket blir 150 kronor. Då ser jag det som att jag handlat för 600 kronor, där 450 kronor är vad varan kostade och 150 kronor är till mitt sparande.

Ett annat sätt är att man hela tiden avrundar uppåt till hela 100 kronor. I exemplet ovan kostar varan med rabatt 450 kronor. Avrundat uppåt till helt 100-tal kronor, blir det 500 kronor, vilket innebär att 50 kronor åker in till sparandet.

Ett tredje sätt kan vara att man sätter av en viss procent av vad man handlat för till sitt sparande. Om man handlar för säg 5 000 kronor, kan man sätta av till exempel 10% till sitt sparande, vilket innebär att sparandet får en extra insättning på 500 kronor. Givetvis är detta beroende på vilken ekonomi man har.

Själv kommer jag att använda mig av det tredje sättet och sätta av 10% av det jag handlar för till min ISK. De pengar som jag sätter av kommer jag att köpa något av de sex investmentbolagen som jag skrivit om i inlägget Skapa din egen investmentportfölj.

För de som inte vill äga aktier utan fonder kanske fonden Spiltan Aktiefond Investmentbolag kan vara ett alternativ. Det viktiga är att inte glömma att köpa en "julklapp" till ditt sparkonto.

Hur tänker du kring Black Friday och vad gör du med rabatten du får om du köper något?

lördag 23 november 2019

Alla sparare får lägre skatt nästa år på sitt sparkapital
Per den sista november fastställer Riksgälden statslåneräntan och det är den som ligger till grund för skatten på ISK och KF för 2020. Med tanke på att det inte är troligt att räntan höjs innan dess, vet vi redan nu vad skatten på ISK och KF kommer att bli. Det blir en sänkning.

I början av året skrev jag om hotet mot spararna då man ville höja kapitalskatterna ytterligare, särskilt skatten på ISK-sparandet. Tanken med ISK var att sparande på sånt konto skulle främja fler till att spara pengar istället för att låna pengar för konsumtion.

I samband med detta uttalade sig Ulla Andersson, ekonomisk talesperson från Vänsterpartiet, att det rörde sig bara om 2 påsar ostbågar mindre. Underförstådd var att det inte är mycket får oss höginkomsttagare att gnälla om. Nu är det inte bara den lilla grupp som sparar på ett sånt konto, utan det gör också den stora massan av svenskarna. Det innebär att det slår även mot grupper som hon inte tänkts sig och det sänder fel signaler till de som tar ansvar för sina liv och inte spenderar pengar hej vilt.
Hur beräknas skatten för ISK och KF?


Skatten beräknas utifrån ett kapitalunderlag som i sin tur beskattas med 30%. Istället för att staten tittar på vinster och förluster på dina placeringar, som sedan beskattas med 30% utgår man istället från sparkapitalets värde varje kvartal.


Man räknar fram vad man kallar för ett kapitalunderlag. Det tar sikte på hur mycket pengar man har haft på kontot vid ingången av varje kvartal plus summan av alla insättningar under året, som sedan divideras med fyra.


Kapitalunderlaget beskattas enligt modellen: (statslåneräntan + 1 procentenhet) x 0,3.


Enligt gällande regler får statslåneräntan plus en procentenhet inte understiga 1,25. Den regel kom till i och med att negativa räntor har dykt upp. Tidigare fanns inget golv, så teoretiskt sett skulle man kunna ha fått betalt för att spara av staten. 
Med tanke på att Riksbanken har sitt nästa räntemöte i mitten av december är det inte troligt att räntan kommer att höjas innan utgången av november. Eftersom vi har en negativ ränta i Sverige kommer troligen även statslåneränta vara negativ, vilket gör att golvet i beräkningen av skatten för ISK och KF slår till. Därför vet vi redan nu med stor sannolikhet att räntan kommer att bli 0,375% (1,25 x 0,3) för 2020. Under 2019 har skatten på ISK och KF varit 0,453%, så det blir en sänkning med 0,078%.

Vad innebär det för alla oss med ett sparkapital?


Nedan har jag ställt samman en tabell för hur stor skatten blir beroende på storleken på kapitalunderlaget. Kapitalunderlag är förenklat hur mycket pengar man har på kontot vid vissa givna tidpunkter. Som tabellen nedan visar minskar skatten med 7,80 kronor för varje 10 000 kronor som man har i sparkapital på sin ISK och/eller KF.

Med tanke på Ulla Anderssons jämförelse med priset på ostbågar, kollade jag vad en påse OLW Ostbågar 220 gram kostar på Willy's. Totalt kostar en påse 19,50 kronor. Det innebär att om du har 25 000 kronor i sparkapital, så får du en gratis påse med ostbågar nästa år från Ulla.

Hur många påsar med ostbågar får du gratis nästa år?

torsdag 21 november 2019

Lär dig investera som Sveriges Warren Buffett - Aktiestinsen

Warren Buffett är nog en av världens mest kända investerare och här i Sverige har vi haft hans motsvarighet i  Aktiestinsen. Likt Buffett har Aktiestinsens strategi fokuserat på långsiktighet och ränta på ränta-effekten.

Men vem var då denna Aktiestinsen?

Aktiestinsens bakgrund


Aktiestinsens fullständiga namn var Lennart Israelsson och han föddes i ett småbrukarhem i Småland 1916. Redan vid 13 års ålder fick han sluta skolan. Uppväxten i en fattig familj odlades hans strävsamhet, något som kommer igen hans investeringsfilosofi.

Han jobbade hela sitt liv på SJ och det är därifrån hans smeknamn kommer. Anledningen är att han jobbade som stationsföreståndare och tågklarerare, men egentligen aldrig som stins. På nätterna satt han på Konga station i Småland och läste om aktier i Carl Pokornys börsspalt. Eftersom han inte hade råd att köpa ett hus och på så sätt öka sin förmögenhet som var vanligt på den tiden, blev det naturligt att han vände sig till aktiemarknaden.

1946, efter att ha studerat marknaden ett antal år och med en hel del tvekan slog han till på sina första aktier. De blev 5 aktier i Sandvikens Järnverk, det som idag heter Sandvik, för totalt 600 kronor. Det var en ansenlig summa pengar på den tiden och motsvarade fyra månadslöner. Man kan då förstå att han mor, som kommer ihåg Kreugerkraschen, varnade honom och klart avrådde. Istället var det bättre om han skaffade sig en liten gård.Men det var tur att han inte gjorde som sin mor ville. Under hela sitt arbetsliv har han alltid haft en ganska låg lön. Därför har han inte haft någon direkt möjlighet att stoppa undan alltför mycket pengar till aktieköp. Men trots det lyckades han få de initiala 600 kronorna att växa till 150 miljoner kronor fram till sin död 2017.

Den stora förklaringen är att förmögenheten har skapats av den ursprungliga sparsumman och aktieutdelningar som han varit noga med att återinvestera. Det är nu man inser vilken kraft ränta på ränta-effekten har över lång tid.

För de som vill läsa mer om Lennart "Aktiestinsen" Israelsson har det givits ut två böcker. Den första heter "Miljoner på spåret" av Ulla Sundin Beck och den andra heter "Investera som mästarna" skriven av Jonas Bernhardsson.

Det som också är fascinerande är att han under denna tid sett sin aktieportfölj halveras vid två tillfällen. Först under krisen i början på 1970-talet och sedan under finanskrisen 1989-1992. Även under Lehmankraschen påverkades aktieportföljen även om den kom igen hyfsat fort.

När en helt vanlig människa lyckas skapa en sådan förmögenhet är det värt att titta närmare på hur han gjort. Vilken har varit Aktiestinsens strategi och kan vi använda oss av den idag?

Aktiestinsens strategi


Kortfattat kan man summera Aktiestinsens strategi med att köpa lågt värderade aktier och sedan inte sälja dem. Sedan gör ränta på ränta-effekten jobbet. Enligt honom behöver inte ta onödiga risker eller försöka pricka in bottna och toppar med kortsiktiga affärer.

För att uppnå detta använde han sig av ett antal regler:


 1. Direktavkastningen ska vara runt 5%
 2. Återinvestera alltid utdelningarna
 3. Köp aktier i företag där det går att förstå affärsidén
 4. Aktien bör ha ett P/E-tal mellan 5 och 15
 5. Kassaflödet ska vara stabilt över tid
 6. Aktien ska gärna ha substansrabatt på 50%
 7. Lyssna inte på kortsiktiga experter, det är långsiktighet som räknas
 8. När börsen faller - sälj inte! Ta det lugnt, då efter sju magra år kommer sju feta år


De viktigaste kriterierna var pris på vinsten per aktie (nr 4), pris på eget kapital (nr 6) och direktavkastningen (nr 1). Aktiestinsen var noga med att inte köpa högt värderade bolag sett till vinsten och kunde han köpa 1 krona för 50 öre var det toppen.

I princip köpte han alltid bolag som delade ut och återinvesterade all utdelning. Eftersom ränta på ränta-effekten över tid får en så stor effekt på den totala förmögenheten var detta en viktig regel.

Det ledde till att i hans aktieportfölj fanns det många fastighetsbolag och investmentbolag. Under IT-bubblan i slutet av 1999, när de flesta köpte IT-aktier eller bolag som skulle hålla på med internet, köpte han istället lågt värderade fastighetsbolag. Något som sedan visade sig vara genialiskt när väl kraschen kom.

Men för att lyckas med strategi var det några saker som var viktiga att se upp med, nämligen:


 • Se upp med bolag som har ett lågt substansvärde
 • Se upp med bolag som har låg direktavkastning
 • Se upp med bolag som har ett alltför högt P/E-tal
 • Placera inte för många ägg i samma korg
 • Låna inte pengar. Man ska inte leva över sina tillgångar
 • Alltför snabbväxande bolag är inte bra


Om jag gör en selektering över vilka aktier som finns att köpa idag baserat på hans viktigaste kriterier, blir det inte många att välja på. Med hjälp av Börsdata får jag fram följande aktier


Ingen av dessa är särskilt lockande till dagens kurser och anledningen till att det är så få beror på att den nordiska börsen är rätt så högt värderad för tillfället. Det gör det svårt att hitta aktier med ett substansvärde på 50% som samtidigt har en direktavkastning på minst 5%.

Om man istället släpper på substanskravet och låter det vara 1,5 dyker totalt 41 bolag upp, bland annat Handelsbanken. Även om storbanker generellt sett inte känns direkt lockande, är det i alla fall en stor investerare som handlar just Handelsbanken, nämligen Fredrik Lundberg. Senast den 19:e november i år köpte han 0,5 miljoner aktier till sitt bolag Lunden Kapitalförvaltning AB.  Tydligen anser han att det är billigt just nu.

Vad kan man då lära sig av Aktiestinsen?


Den viktigaste lärdomen tycker jag är att inse att för att tjäna mycket pengar på aktier så kräver det tid. Men även att det tar tid att bygga en förmögenhet. Hur snabbt det går beror helt på ditt startkapital och hur mycket du kan investera regelbundet. För stinsens del tog det 33 år innan han fick sin första miljon, men sedan rullade det på i snabb takt.

Sedan tycker jag också att det är viktigt att komma ihåg att inte komplicera investeringarna och det är där som regeln om att investera i det du förstår dig på kommer in.

Köp när det är billigt och kan du köpa till rabatt så är det toppen. Sådana tillfällen uppkommer ofta när det är oroligt på marknaden och börsen faller generellt. Det är då som man inte ska lockas att sälja utan istället se till att ha möjlighet att köpa. Med andra ord, det är bra att ha en liten kassa och inte vara fullinvesterad hela tiden.

Köp aktier som ger utdelning och återinvestera dessa i fler aktier som ger utdelning. Med tiden ger ränta på ränta-effekten en enorm skjuts till din totala förmögenhet.

Slutligen, komplicera inte dina investeringar!

Själv följer jag hans strategi ganska bra, men det som drar ned min avkastning är dels att jag har en hel del preferensaktier och bank/finans i min aktieportfölj. Sedan behöver jag bli bättre på att vara långsiktig i mitt tänkande. Helt enkelt lära mig att sitta på händerna och avvakta köptillfällen.

Om man tittar på de främsta innehaven som Aktiestinsen hade var det investmentbolag och fastighetsbolag. Just investmentbolag är något som finns som en liten bas i min aktieportfölj. I ett tidigare inlägg har jag gått igenom hur du kan skapa en egen investmentportfölj genom att investera i dina favoriter.

    Läs inlägget här: Skapa din egen investmentportfölj

Mina favoriter bland investmentbolagen är alltså Investor, Latour, Industrivärden, Lundbergsföretagen, Bure och Svolder. Frågan är vad för avkastning jag hade nått om jag hade investerat 10 000 kronor i varje av dessa bolag i början av året?

Av den första bilden kan vi se hur många aktier jag kunde ha köpt den 1/1 i år och vilken utdelning som varje aktie skulle ge mig. Värt att poängtera är att Svolder visst delar ut pengar och i år delade man ut 2,15 kronor per aktie. Men eftersom utdelningen erhålls först nästa vecka, tog jag inte med den i sammanställningen. Sedan har jag utgått från stängningskursen per 20 november.Totalt sett blev det inte riktigt 60 000 kronor då jag avrundat nedåt för att få helt antal aktier i beräkningen. I anskaffningsvärdet har jag heller inte med några courtagekostnader, men med courtageklass Mini på Nordnet eller Avanza hade det rör sig om cirka 25 kronor per affär, totalt 150 kronor.

Den totala utdelningen som jag fått under tiden är 1 182,35 kronor att återinvestera i nya aktier. Från Svolder kommer man nästa vecka att få 247,25 kronor, vilket gör att den totala utdelningen för 2019 landar på 1 429,60 kronor.

Problemet blir Investor och Lundbergs eftersom deras aktiekurser ligger över det som man erhåller i utdelning. Där får man antingen skjuta till nytt kapital eller vänta tills man har fått två års utdelningar från dem och sedan köpa en ytterligare aktie. Totalt sett var marknadsvärde när börsen stängde över 80 000 kronor.Det innebär att den avkastning som jag skulle fått uppgår till totalt 37%, där Bure helt klart sticker ut. De har stigit med över 60%. I deras fall har deras två största innehav, Mycronic och Vitrolife, kommit med fina rapporter under året så Bure har fått sig en rejäl uppvärdering. 

Lägger till utdelningen som hittills erhållits, blir avkastningen 39% och med Svolders utdelning tillagd landar det på 39,4%Detta ska jämföras med OMX Stockholm PI, som innehåller alla aktier på Stockholmsbörsen och som gått 23,96%. Lägger man till utdelningar får man jämföra med OMX Stockholm GI och får då 28,64%.

Med andra ord har dessa sex bolag utklassat börsen minst sagt. Som Aktiestinsen säger

"Det är så himla enkelt att bli miljonär"

Men då gäller det att sluta komplicera sparandet och lära sig att vara långsiktig. Med facit i hand skulle jag helt klart legat ännu tyngre i dessa sex investmentbolag.

Investerar du som Aktiestinsen? 

onsdag 20 november 2019

Tessin lanserar en ny låneprodukt - Tessins låneportfölj
Själv gillar jag att investera en del av sparandet i andra produkter utanför börsen, främst olika typer av lån. Lendify är en sådan produkt där jag har cirka 25 000 kronor investerat i en mängd olika mindre lån, från 50-500 kronor per styck. Jag har tidigare skrivit några inlägg om Lendify och de främsta inläggen hittar du här

   Alternativa investeringar - Lendify

   Så blir du en egen bank

Fastigheter är något som jag gillar att investera i och har en del aktier i det noterade fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. En annan investeringsplattform är Tessin, där man kan investera direkt i enskilda fastighetsprojekt.

Tidigare har det bara varit öppet för personer med dels kontakter och mycket kapital att få kunna investera i fastighetsprojekt. Tack vare att Tessin fungerar som en crowdfundingplattform behöver man inte ha miljoner för att kunna göra samma sak. Dock brukar enskilda investeringar ligga på mellan 20-50 000 kronor, så det är klart högre belopp än hos Lendify.


Jag har tidigare investerat i byggande av villor utanför Täby. Totalt investerade jag 20 000 kronor och fick en ränta på 11% per år före skatt. Lånet löpte på 24 månader och allt återbetalades även om det blev några månaders fördröjning.

Nu har jag gjort en andra investering genom att investera i ett bostadsförvärv i Finland. Det är en finsk fastighetskoncern med ett befintligt bestånd om ca 55,5 MEUR som lånat in kapital för fortsatt expansion. Det förvärv som de gjort avser 15 centralt belägna lägenheter i Åbo.

Lånesumman som de lånat in är 750 TEUR och min andel av det totala lånet uppgår till 3000 euro. Själva lånet löper på 24 månader med halvårsvisa ränteutbetalningar och den årliga avkastningen uppgår till 8%. Hittills har jag fått den första ränteutbetalningen utan problem.

Självklart är det mycket högre risk med denna typ av investeringar, men om man är väldigt selektiv och gör sin analys ordentligt tycker jag det är ett kul sett att dels sprida riskerna och dels få en hög avkastning.

Tessin lanserar ny låneprodukt - Tessins låneportfölj 

Nu har Tessin lanserat en låneportfölj som man kan investera i. Anledningen är att det har behövts ett ganska stort investeringskapital för att skapa en diversifierad portfölj med lån hos Tessin. Därför lanserar bolaget nu den nya produkten, Tessins Låneportfölj.

Minsta andel kostar 50 000 kronor och varje andel består av 14 likaviktade befintliga lån med säkerställda fastighetspanter. Det gör att cirka 7% av de 50 000 kronorna kommer att placeras i varje lån.

Lånen i sig har varierande löptider, olika projekt- och fastighetstyper, är spridda över olika geografiska ställen samt av varandra oberoende låntagare. Själva lånen har varit öppna för investeringar under 2019 och har löptider på mellan 12-24 månader.

Löptiden för respektive lån är individuell och räntebetalningar, eventuella amorteringar samt återbetalning sker löpande i takt med att respektive lån förfaller till betalning. Investeringsmålet uppgår till 10 miljoner kronor och låneportföljen som helhet förväntas löpa med en genomsnittlig årsränta om cirka 7,5%.

Själv tycker jag att det är en intressant produkt om man vill prova på det här med att investera i fastighetslån. Med tanke på diversifieringen minskar risken totalt sett även om den är hög. Vidare så är lånen säkerställda med fastighetspant vilket är positivt. Nackdelen är att pengar är låsta mellan 12-24 månader då de återbetalas i takt med att lånen förfaller.

Redan nu är 85% av andelarna reserverade och det visar på intresset för denna typ av alternativa investeringar. Själv har jag nyss tecknat mig i nyemissionen av K-Fastigheter så jag kommer inte teckna andelar i denna produkt.

Som alltid, så är detta inte någon köprekommendation utan varje person måste göra sin egen analys innan eventuellt köp. Syftet med inlägget är att redogöra för nya produkter på marknaden. Tänk också på att denna typ av alternativa investeringar har en högre risk så det är extra viktigt att man gör en grundlig analys.

Vad visste Swedbank om eventuella sanktionsbrott?
Uppdrag Granskning (UG) har fortsatt sin granskning av Swedbanks inblandning av misstänkt penningtvätt i Baltikum. I kvällens program som redan går att se på SVT Play framkommer det att USA nu utreder misstankar om att Swedbank också kan ha begått sanktionsbrott. Det handlar om att man brutit mot sanktionerna som USA införde efter Rysslands annektering av Krimhalvön.

Om man tycker att penningtvätt är illa nog så är sanktionsbrott ännu värre. Det första ses mer som en kriminell handling medan det andra inte bara är kriminellt. Det är också storpolitik i det hela. USA ser det nämligen som att man hugger dem i ryggen och ett brott mot rikets säkerhet i USA.

Det som framkommer i programmet är att storägare till ryska vapentillverkaren Kalashnikov misstänks ha slussat pengar till Kalashnikov USA via Swedbank och skalbolag i skatteparadis. För att förtydliga, var det Bank of America som från skatteparadiset förde in pengarna till USA.

Att köpa från Kalashnikov USA är helt ok då de har rättigheterna till namnet och vapnen tillverkas i USA. Vad som inte är tillåtet enligt sanktionerna är att pengatransaktioner går via det amerikanska bolaget och dess motsvarighet i Ryssland.Nyckelperson i det hela är en Aleksej Krivorutjko, tidigare VD för Kalashnikov och numera vice försvarsminister i Ryssland. Han har haft omfattande affärer med personer bakom Kalashnikov USA innan sanktionerna. Pengarna har gått från Ryssland till Brittiska Jungfruöarna. Därifrån har de sedan gått till USA, men då benämns som "lån".

Allt detta för att dölja det hela enligt programmet. Totalt rör det sig om fyra transaktioner och beloppet är runt tio miljoner kronor. Även om beloppet är litet, så är det mer att Swedbank inte stoppat dessa transaktioner i överhuvudtaget som är det graverande.

Vidare finns även kopplingar till oligarken Iskander Makhmudov, som gått in som ägare till 49% i det ryska bolaget efter att ha förvärvat andelen från ryska staten. Denne Iskander har varit en central person i UG:s tidigare granskning av Swedbank och penningtvätten i Baltikum. Totalt rör det sig då om misstänkta transaktionsvolymer på flera hundra miljoner kronor.

I dagens intervju med Swedbanks VD Jens Henriksson varken bekräftar eller förnekar han kännedom om detta som nu kommit fram i UG:s andra program. Även om han säger sig vara bestört över informationen är han också tacksam för att det kommer fram.

Senare på förmiddagen kommer ett mejl som bekräftar att detta är en del av den pågående utredningen som banken förväntas presentera under första kvartalet 2020. Det man dock undrar över är hur kunde detta få ske och varför gjorde Swedbank inte något åt det så fort deras egna tidigare utredningar gav information om det hela?

Numera äger jag inte aktier i banken och stämmer allt detta är det nog garanterat att Swedbank kommer få kännbara böter. Frågan är nu hur USA ser på eventuellt sanktionsbrott. Vill de göra en poäng av detta kan det även bli fängelsestraff för ledningen, vilket hände med en turkisk bank som bröt mot sanktionerna mot Iran.

Men det allra värsta vore om de anser att banken mer brytt sig om att tjäna pengar på misstänkta transaktioner än att agera trots vetskap. Då kanske de går så långt att de även förbjuder Swedbank att handla med USD. Då har Sverige ett riktigt allvarligt problem.

I nästa vecka kommer UG att visa ett program där de har information om SEBs misstänkta penningtvätt i Baltikum. Själv sålde jag mina aktier i SEB i förra veckan och det är inte att man är nervös ändå om vad som kan komma fram i det programmet. Slutsatsen är dock att banksektorn i Sverige troligen kommer att få dras med en våt filt under lång tid tror jag.

tisdag 19 november 2019

Erik Selins samägda fastighetsbolag, K-Fastigheter, noteras på börsen nästa vecka
I samband med ett besök av Erik Selin hos EFN i början av september i år avslöjade han att han kommer vara med och sätta ett nytt fastighetsbolag på börsen. Bolaget heter K-Fastigheter och ägs till 50% av Erik Selin genom Erik Selin Fastigheter AB och till 50% av Jacob Karlsson via Jacob Karlsson AB.

Det som var intressant med inslaget var att Erik sammanfattade bolaget som ett bolag man köper och lägger i byrålådan i 10 år. Själv fick jag direkt känslan av att detta kanske kunde vara ett nytt Balder och blev nyfiken på att ta reda på mer om bolaget.

Bakgrund


I en intervju i Fastighetsvärlden från 2016 berättar VD Jacob Karlsson om hur det hela började. Själva upprinnelsen till K-Fastigheter är att grundaren under en SM-tävling i motocross, kraschade med hojen och efter en lång luftfärd landade med 13 brutna ben. Förutom motocross höll han också på med långdistanslöpning, men båda dessa sporter blev nu att lägga på hyllan.

Efter att ha suttit i rullstol i några veckor och efter en fyra månaders rehab började han att läsa finansiell ekonomi och fick till slut jobb på Länsförsäkringar. Eftersom han inte fick äga aktier hur som helst, började han med att köpa ett hus som han renoverade med hjälp av snickare. Mycket gjorde han själv och på så sätt lärde han sig en hel del om fastigheter.Dessa affärer rullades vidare med nya hus tills han hade råd att investera i sitt första hyreshus med sex lägenheter. Då han hade detta som sin hobby, tyckte nu banken att det blev för stort och ville att han skulle sluta med fastighetsaffärerna.

Det var inget som Jacob ville och istället sa han upp sig och fick lägligt jobb i en annan bank som inte hade några problem med hans extraknäck. Dock tvingades han till karantän i tre månader. Som en följd av köpet av flerbostadshuset var han också rätt så barskrapad. Om hans dröm om att bygga detta till något stort skulle slå in, behövde han en affärspartner med kapital och kunskap.

Av en slump såg han Erik Selins namn på en löpsedel. Namnet var bekant och han hörde av sig till honom och bad om ett möte. Döm om hans förvåning när Erik sa jag. Efter att ha dragit sin pitch var det sen tyst i cirka en månad. Dagen före julafton och två veckor innan Jacob skulle börja på sitt nya jobb ringde Erik Selin upp och sa "Vi kör".

En annan rolig anekdot var att Erik sa att om Jacob skulle jobba med honom skulle han leva fattig och dö rik. Inga aktieutdelningar utan fokus på verksamheten, vilket stämmer överens med Jacobs värderingar också.

Det var efter jag läst denna intervju som jag fick känslan att Jacob verkar vara som en yngre version av Erik och därför känns det som ett spännande bolag om det kommer till börsen.

Viktiga årtal


2010: K-fastigheter grundades av Jacob Karlson och man tillträdde sin första fastighet, Loke 13 i Hässleholm, med åtta marklägenheter
2011: Byggnationen av T4-området i Hässleholm påbörjades. Man började också produktionen av sitt första egenproducerade koncepthus, Låghuset. Detta är var också året som Erik Selin kom in som delägare i bolaget
2012: T4-området i Hässleholm färdigställs med totalt 34 lägenheter och man påbörjade sitt andra låghusprojekt, kvarteret Betkvarnen i Kristianstad.
2013: K-Fastigheter etablerar verksamhet i Helsingborg och påbörjar sitt andra koncepthus, Lamellhuset
2014: Man påbörjar byggnation i egen regi istället för att köpa in externt
2015: Verksamhet etableras i Malmö
2016: Verksamhet etableras i Landskrona och 63% av aktierna i EN Byggarna i Göinge AB förvärvas för att själva äga tillverkningsprocessen av Lamellhus. Det första byggnationsprojektet med egenproducerade Lamellus, kvarteret Siv 1, påbörjades.
2017: K-Fastigheter skapar sitt tredje koncepthus, Punkthuset, som byggs helt i betong.
2018: K-Fastigheter köper resten av EN Byggarna i Göinge AB. Det första Punkthuset färdigställs i Landskrona och man expanderar till Växjö.
2019: Fastigheter förvärvas i Växjö och beslut om etablering i Göteborg tas. Man investerar i en ny produktionsanläggning i Hässleholm för att möta en ökande produktionstakt.

Bolagets verksamhet


K-Fastigheter är en koncern som fokuserar på att förvärva, bygga och förvalta fastigheter i Öresundsregionen. I takt med att gruppen växer har man även skapat en fastighetsportfölj i västra Sverige samt andra tillväxtregioner som Växjö.

Själva verksamheten är uppdelad i tre olika affärsområden:

Projektutveckling - Här hanteras allt från mark- och fastighetsförvärv, detaljplanprocesser, bygglov, projektering till Byggnation och sedan överlämnande till bolagets förvaltning. Verksamheten kännetecknas framförallt av att identifiera byggrätter på marknader med hög efterfrågan. Investeringar sker främst i egenutvecklade koncepthus och i befintligt fastighetsbestånd där K-Fastigheters koncept innebär en kvalitetsförflyttning till ett mer hållbart och värdesäkert bestånd samt ökad intjäningsförmåga.

Projektutveckling är den enhet inom K-Fastigheter som ansvarar för genomförandet av projekten från färdigt förvärv, ansvar för utveckling av detaljplan och bygglov, driva projektering och fungera som en intern beställare åt Byggnation under entreprenadtiden. Projektledarna leder den interna projektgruppen, koordinerar de externa konsulter som engageras i projektet och har ansvar för att de uppställda ekonomiska och tidsmässiga målen i projekten uppnås. 

Bygg - När det gäller bygg fokuserar K-Fastigheter på att öka kostnadseffektiviteten, korta våra byggtider samt säkerställa långsiktig kvalitet och hållbarhet. Bolaget har därför valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus (Låghus, Lamellhus och Punkthus) som uppförs för egen förvaltning.

Genom att uppföra samma typ av hus många gånger gör bolaget mer effektiv. Tack vare egen produktionsanläggning säkras kompetens, inköp och leveransplanering. Personalen arbetar även på byggarbetsplatser med montage av egentillverkade produkter, vilket skapar förståelse och engagemang för kvalitet och effektivisering

För att säkerställa hög kvalitet och få en bättre kostnadskontroll över byggprocessen har man etablerat egen produktion av bland annat utfackningsväggar, balkonger och betongtrappor. Verksamheten har väl upparbetade kontakter med ett antal leverantörer som kan leverera de produkter som hyresgästerna efterfrågar och som följer K-Fastigheters kvalitetsstandard. Gemensamma konstruktionskrav inom EU gör att inköp kan ske från fler leverantörer. Bolaget strävar efter att ha minst tio alternativ till respektive produktkategori.

FörvaltningFörvaltning innefattar hela kedjan, från ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning samt fastighetsskötsel och felhantering inklusive jour årets alla dagar. Fokus som förvaltare är att vara kundnära, vilket innebär hög servicegrad till alla våra hyresgäster. De ska känna sig trygga med att de alltid kan få tag i oss ifall något oförutsett skulle inträffa. Bolaget arbetar därför målmedvetet med lokal förvaltning som kännetecknas av såväl hög servicegrad som tillgänglighet. 

En del i detta arbete är vår satsning på ny webbplats, där hyresgäster enkelt kan göra felanmälan, se lediga lägenheter och lokaler samt ta del av andra tjänster relaterade till boendet. En stor fördel för oss är att bolaget själva bygger de flesta av sina fastigheter enligt väldokumenterade koncept. Det gör att de har kontroll över vitala delar i värdekedjan – från minsta reservdel, vitvaror och konstruktionslösning. Driftsäkerheten på de olika fastigheter är därav hög. 

Bolagets vision är att K-Fastigheter ska vara en av Nordens största aktörer på hyresmarknaden, vilket jag gillar. Det tyder på att man är ett bolag som verkligen vill växa verksamheten över tid. 


Bolagets finansiella och operativa mål


Bolaget har i år definierat nya finansiella och operativa mål för verksamheten och uppfylls de är detta ett bolag som kommer att växa bra över tid.

Finansiella mål

 • Över en konjunkturcykel uppnå genomsnittlig årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per aktie med minst 20 procent inklusive eventuella värdeöverföringar.
 • Över en konjunkturcykel uppnå genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultatet per aktie med minst 20 procent.

Operativa målen

 • Hyresintäkterna från bostäder ska långsiktigt utgöra minst 80 procent av K-Fastigheter totala hyresintäkter. 
 • Antalet årligen byggstartade egenproducerade lägenheter för egen förvaltning ska öka från 600 år 2019 till 1 000 år 2023. 
 • Vid utgången av år 2023 ska K-Fastigheter förvalta minst 5 000 lägenheter i Norden. 

Målen för substansvärdes- och förvaltningsresultatstillväxten ska skapas med en fortsatt stabil och god finansiell ställning, vilket innebär att

 • Soliditeten över tid inte ska understiga 25%
 • Räntetäckningsgraden över tid ska inte understiga 1,75 gånger
 • Belåningsgraden över tid ska inte överstiga 70%

Bolagets finansiella ställning


På bolagets hemsida har att man sedan tidigare skapat en flik för "Investerare". I samband med att detta inlägg skriv har man börjat på att fylla hemsidan med finansiell information om än sparsmakat.

Med tanke på att man nu börjar jobba med hemsidan verkar det som att en börsnotering kommer allt närmare och idag kom så informationen kring den kommande börsnoteringen.

Själv har jag läst igenom årsredovisningarna från 2015-2018 och numera har man idag även lagt in kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2019. Nedan är en sammanfattning med de intressantaste siffrorna för två år tillbaka samt utvecklingen för de första nio månaderna i år.
Siffrorna för 2023 är mina estimerat utifrån att man växer verksamheten enligt de uppsatta finansiella och operativa mål baserat på utgången av 2018. Niomånaders rapporten visar på att man är på god väg och själv tror jag att bolaget kommer att uppnå sina mål, kanske även tidigare.

Börsnotering


Idag, när inlägget håller på och skrivs, har det kommit en ny flik på bolagets hemsida, som heter "Börsnotering" där inbjudan till teckning av aktier nu äntligen presenteras. Själva erbjudandet kan sammanfattas enligt nedan:

Erbjudandets storlek: 7 500 000 nyemitterade B-aktier, motsvarande 788 miljoner kronor
Anmälningstid: 20 - 27 november för allmänheten
Mäklare: Avanza eller Carnegie/Danske Bank direkt
Pris per aktie: 105 kr per B-aktie
Övertilldelningsoption: 1 125 000 aktier (15% under 30 dagar)
Beräknad första handelsdag: 29 november
Ticker: KFAST B

Mina tankar


Själv äger jag aktier sedan tidigare i Balder och gillar det Erik Selin har skapat där. Hans investeringsfilosofi är en som jag själv försöker följa, det vill säga att äga på riktigt lång tid. Även om det inte alltid går så bra kanske. Därför nu när han är med och sätter ett nytt fastighetsbolag på börsen med en VD som verkar ha ett liknande sätt att se på verksamheter tycker jag att det verkar intressant.

Det som hittills har framkommit i de finansiella rapporterna från bolaget och från noteringsprospektet gör att kommer att delta i nyemission. Nu är detta inte någon uppmaning till andra att göra likadant, utan envar måste göra sin egen analys och själv bestämma om K-Fastigheter är något man vill investera i.

söndag 17 november 2019

Investera som Erik Selin

För att bli en bättre investerare försöker jag att läsa och lära mig mer hur duktiga investerare gör, men framför allt tänker kring investeringar. Vilken är deras investeringsfilosofi? Den som de flesta säkert kommer att tänka på är Warren Buffett och hans fantastiska skapelse i Berkshire Hathaway. 

En som påminner lite om Buffett är Lennart "Akties-Stinsen" Israelsson. Hans strategi var att aldrig sälja utan bara att köpa aktier, en så kallad buy and hold strategi. Främst placerade han sina pengar i investmentbolag och fastighetsaktier. När han gick bort var hans förmögenhet värd över 100 miljoner kronor som numera är den uppdelad i ett antal stiftelser. I alla utom en, är Latour det klart största innehavet, följt av Industrivärden och Lundbergsföretagen.


Fastighetsaktier var alltså en stor del av hans aktieportfölj och en annan intressant investerare som också har ett riktigt långsiktigt tänk är Erik Selin. Han är främst känd för sitt enorma innehav i fastighetsbolaget Balder. Totalt uppgår det till runt 24,5 miljarder kronor. Men det som man kanske inte känner till om Selin är att han har en rätt så stor börsportfölj privat.

Balder, som äger och förvaltar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien och Norge, uppgår till drygt 88 procent av hans privata börsportfölj. Bara i år har den aktien stigit lite över 50%. 

Anledningen till att jag fick upp ögonen för att Erik Selin kunde vara en intressant investerare, var när han började investera stort i Resurs Holding. Det är min enskilt största investering och trots att de växer år efter år, vill marknaden inte uppvärdera dem. Därför blev jag nyfiken på att försöka förstå hur han ser på bolaget och vad det är som lockar med det.

När man läser mer om Selins sätt att se på investeringar är det inte något magiskt utan hans investeringsfilosofi kan kort sammanfattas med:


 • Investerar i stabila och hyfsat förutsägbara branscher
 • Investera på lång sikt, vilket är + 5 år
 • Ignorera kortsiktiga svängningar på marknaden
 • Köp när det är billigt


För att gå tillbaka till Resurs Holding, så är det ett bolag med en verksamhet som växt i 30 år och troligen kommer att fortsätta att växa i liknande takt framöver. Det är alltså hyfsat enkelt att förutspå de framtida kassaflödena och priset på aktien är fortfarande lågt. Till slut kommer uppvärderingen att komma. Svårare än så är det inte om man ska knyta det till hans investeringsfilosofi.

Ett annat sätt att sammanfatta det hela är med Warren Buffetts kända citat om värdeöverföringar:

"The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient."

Förutom innehavet i Resurs Holding, äger han även större poster i TF Bank och Collector (även via Balder). Men också i närliggande bolag som Hoist Finance och Intrum. Just finansierings- och inkassobranschen gillar han.

Återigen, det är en hyfsat förutsägbar verksamhet, lätt att räkna på kassaflödena och just nu är bolagen billiga då de flesta andra investerare mest ser risker med dessa bolag. Totalt har investerat cirka 1,3 miljarder i dessa fem bolag.

Men eftersom fastigheter är han huvudverksamhet finner man också en hel del aktier i övriga fastighetsbolag, som Sagax, NP3, Pandox, Nyfosa, Fabege, Wihlborgs, Hemfosa, K2A och Wallenstam. Totalt uppgår dessa investeringar till cirka 1,2 miljarder kronor. 

Andra bolag som finns i hans börsportfölj och som kanske är lite otippade är Nilsson Special Vehicles, Capacent Holding, Wonderful Times Group, Concordia Maritime och Bergs Timber. Gemensamt för dessa fem bolag är att de har gått riktigt dåligt på börsen i år.

Tidningen Placera gjorde en genomgång av Selins aktier per oktober i år och då innehöll börsportföljen följande svenska aktier.


Det som tillkommit är köpet i Resurs Holding för ytterligare 130 miljoner kronor. I en intervju under hösten berättade Selin att han numera börjar titta efter aktier på den amerikanska marknaden. Återigen är det finansbolag som Moody's och Standard and Poor som lockar, men även konglomerat som 3M, Johnson and Johnson och järnvägsbolaget Union Pacific.

Erik Selin sammanfattar dessa investaringar med att "det är stora, tråkiga och förutsägbara bolag, no brainer-investeringar" och om du "gör en korg av dem och ligger på det, så går du bra över tid".

Investerar du också som Erik Selin?