Visar inlägg med etikett aktiesparande. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett aktiesparande. Visa alla inlägg

fredag 20 september 2019

Är Svolder ett bra alternativ till en svensk småbolagsfond?
Bokslutskommunike 2018/2019


Igår kom Svolder med sin bokslutskommunike för det brutna räkenskapsåret 2018/2019. En trevlig nyhet var att det höjer utdelningen sjätte året i rad, från 2 kronor till 2,15 kronor. Det är en skaplig höjning på 7,5%. Jämfört med en normal löneökning på 2% förstår man nog varför det här med utdelningar lockar så mycket.

Som alltid är det en fröjd att läsa VD Ulf Hedlundhs kommentarer till oss aktieägare i rapporten. Det som sticker ut lite är att bolaget underpresterat mot Carnegie Small Cap Return Index (CSRX) med nästan 10%. Anledningen är att det indexet innehåller större bolag än vad Svolder investerar i och andelen fastigheter är klart större i det indexet. Fastigheter har i år verkligen fått sig en rejäl uppvärdering, något som driver indexet CSRX.Verksamhetsåret som precis avslutats var oförändrat i absoluta tal, vilket innebär att Svolders substansvärde förändrades inte när justering för lämnad aktieutdelning görs. Totalt stängde B-aktien med en substansrabatt på 8%. Men även om substansvärdet är oförändrat så har kursen stigit med 7,1% i år. Mer imponerade är om man tittar på hela tidsperioden 26 år. Då har substansvärdet stigit mer än 14% per år.

Årets största bidrag till ökningen av substansvärdet har varit

 • Garo
 • Platzer Fastigheter
 • Klövern

Och de största negativa bidragen till substansvärdet var

 • Boule Diagnostics
 • Saab
 • Magnolia Bostad

Vidare har man ökat investeringarna i Elanders, Nordic Waterproofing och Lime Technologies. Samtidigt har man minskat i Klövern, Acando (uppköpta) och Platzer Fastigheter. Minskningen i fastigheter beror på att Svolder har svårt att se någon större ökning från dessa höga nivåer. Då anser man att det finns andra bolag som kan komma att prestera bättre.

Svolder istället för en småbolagsfond


Ofta jämförs Svolder med att äga en Sverigefond. Den Sverigefond som gått bäst de senaste fem åren är SEB Sverigefond Småbolag C/R. Som bilden nedan visar så har Svolder följt den fondens utveckling ganska jämnt. Nu ska det tilläggas att utvecklingen för Svolder är exklusive återinvesterad utdelning. Om den hade varit med hade Svolders totalavkastning varit högre än valda fondens under urvalsperioden.

Endast vid två tillfällen, 2017 och sista kvartalet 2018/2019, avviker Svolder från fonden. Det som hände 2017 var att Svolder hade större innehav i bland annat Nolato och Troax som hade en fantastisk utveckling. Men även Scandic Hotels och Boule hade en stark utveckling det året.

Källa: Avanza
Nackdelen med Svolders mer fokuserade inriktning mot ett färre antal småbolag gör att utveckling under ett år kan vara skral med sett över flera års tid är den bra. Jämfört med fonden ovan som har en mer jämn utveckling mellan åren. Det innebär att om man investerar i Svolder gäller det att vara långsiktig.

Som grafen ovan också visar kan man istället för att välja en Sverigefond eller svensk småbolagsfond lika gärna välja Svolder, som också har en lägre förvaltningskostnad än fonder. Svolders förvaltningskostnad uppgick i år till 0,8% mot ovan fonds 1,5%.

Sedan ger Svolder ägarna en aktieutdelning, vilket är trevligt att få om man gillar kassaflöden och vill leva på utdelningar. I bokslutskommunikén kan man läsa följande från VDn:

"Aktieutdelning ser Svolder som den naturligaste formen av vinstdelning och kapitalöverföring till aktieägarna. Prioritet ligger på långsiktigt god utdelningstillväxt framför engångsutdelningar eller en hög nivå som inte är hållbar." 

Vill man höra mer om bolaget kan man titta på Uppesittarkväll kl 20:00 den 24 september där VD Ulf Hedlundh kommer att gästa programmet. Om man är aktieägare och är i Stockholm den 19 november, kan man närvara på Svolders bolagsstämma som hålls i IVA:s lokaler med start klockan 17:00. Själv kommer jag att närvara på bolagsstämman och lära mig mer om hur bolaget ser på sina investeringar och framtida utveckling.

Finns Svolder i din aktieportfölj? Tycker du att den är ett bra komplement till en småbolagsfond? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

måndag 2 september 2019

Augusti månads sparkvot och portföljförändringar
Ytterligare en månad har gått och nu har böckerna för augusti stängt. En månad som innehöll en hel del regn och målande av hus mellan skurarna.

Månadens sparkvot


Räknat på månadens lön blev sparkvoten 0% även för juli månad.

När jag räknar ut sparkvoten tar jag bara med det sparande som jag gör till min egen aktieportfölj. Sparande till barnen, ev amortering samt resekassa och husbuffert ser jag mer som en kostnad. Nu amorterar vi inget på våra bolån utan de pengarna får istället jobba i aktieportföljen. Hade jag tagit med dessa också skulle sparkvoten blivit 6,4%

Denna månad åter klart lägre jämfört med tidigare månader. Anledningen är dels bilsemestern till Simrishamn och inköp av färg till målning av huset.
Månadens köp i aktieportföljen


Denna månad har det blivit en hel del rotation i aktieportföljen. Nya inköp har gjorts i kvalitetsbolag där kursen har trycks ned och jag tycker att det har givit fina ingångsvärden.  Jag har också tagit in fonden Spiltan Aktiefond Investmentbolag för att få en fin exponering mot just investmentbolag som historiskt har visat sig vara en bra investering.

Helt nya innehav markeras med ett "ny" efter innehavets namn. De köp som har gjorts är


 • Gränges (ny)
 • Handelsbanken A (ny)
 • John Mattson (ny)
 • Industrivärden C (ny)
 • Instalco (ny)
 • Investor
 • Latour
 • Lundbergs
 • Nibe
 • SBB B (ny)
 • SCA B
 • Spiltan Aktiefond Investmentbolag (ny fond)
 • SSAB (ny)


Månadens försäljningar i aktieportföljen


Det har varit en hel del aktivitet på säljsidan också. Akelius Pref gick helt ur och det kan ni läsa i inlägget Akelius ger ut D-aktier. Försäljningen av Nordea avser de aktier som delades ut av Sampo.

För att vara tydlig även med dem, så om jag valt att helt kliva ur ett innehav har jag markerat det med "ur". De försäljningar som har gjorts är:


 • Akelius Pref (ur)
 • Björn Borg (ur)
 • Europris
 • Konsolidator (ur)
 • Lundbergs
 • Nordea (ur)
 • Nilörngruppen (ur)
 • Sampo
 • Sinch (CLX)
 • Sobi (ur)
 • Xylem (ur)


Månadens utdelningar


Augusti är en riktigt svag månad och jag har inte erhållit några utdelningar alls.


Nu är min aktieportfölj uppdaterad om man vill se hela mitt innehav.

fredag 9 augusti 2019

Sampo ökar sitt utdelningsutrymme

För två dagar sedan kom Sampo med sin kvartalsrapport för det andra kvartalet 2019. På det hela var det en bra rapport och Sampo är ett av mina fem största innehav. Anledningen till att Sampo är en så stor del av min aktieportfölj (nästan 9%) är för att jag vill åt deras nordiska försäkringsrörelse och dels för att det är en bra utdelningsaktie.

Försäkringsrörelsen består av svenska IF, danska Topdanmark och finska Mandatum. Till det kommer ett stort innehav i Nordea (21,2%) samt ett antal investeringar i finansiella bolag som Saxo bank, Nordax Bank och Asiakastieto Group.

Om man summerar utvecklingen för det andra kvartalet:

 • Sampos vinst minskade till 506 MEUR från 708 MEUR, men förra året innehåller en engångspost på 197 MEUR relaterande till Mandatum Lifes samarbete med Danske Bank
 • Vinst per aktie minskade till 0,73 EUR från 1,06 EUR, men förra årets vinst är påverkat av engångsposten på 197 MEUR
 • RoE ökade till 15,2% jämfört med 10,2% året innan
 • Net asset value per aktie uppgick till 19,46 EUR. 
 • Gruppens solvensgrad uppgick till 130%


Affärsområdet IFIF är inte bara det ledande sak- och olyckfallsförsäkringsbolaget i Norden, utan också det största affärsområdet inom Sampo. Resultatet före skatt ökade med 6% det första halvåret till 440 MEUR. 

Affärsområdets combined ratio är fortsatt låg på 84,7%, vilket är en minskning med 1,1% jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på en reducering i risknivån inom försäkringsbolaget. Med andra ord har risken för de åtanganden som man har minskat. 

Man fortsätter också med att hålla kostnaderna på en låg nivå vilket jag tycker är positivt. Vad gäller de nordiska marknaderna är det fortstatt Sverige och Danmark som visar upp de största förbättringarna. Men Norge och Finland som visade på svaghet i det första kvartalet, mätt enligt combined ratio, har i det andra kvartalet visat på styrka. Anledningen till svagheten var att det första kvartalets höga tillväxt tillfälligt drog upp risknivån, vilket i sin tur drev upp den totala combined ration. 

Affärsområdet TopdanmarkTopdanmark är det näst största försäkringsbolaget inom Life och Non-Life försäkringar i Danmark. Bolaget är också noterat på danska börsen och Sampos ägarandel uppgår till 46,7% av kapitalet och 48,4% av rösterna. I april beslutades det om en utdelning om 15 DKK per aktie i Topdanmark och totalt erhöll Sampo 84 MEUR. 

Resultatet före skatt ökade med 38% till 146 MEUR främst drivet av engångsvinster i motorskador och arbetarersättningar. Även här har man jobbat vidare med att minska sin risknivå inom kundstocken och combined ratio kom in under 80%, närmare bestämt 79% för det första halvåret 2019. Det är en minskning med 5,1% jämfört med föregående år. 

Affärsområdet Mandatum LifeMandatum Life har verksamhet i Finland och Baltikum. Resultatet före skatt minskade till 137 MEUR jämfört med 313 MEUR. Men i förra årets siffror är det med en positiv engångspost på 197 MEUR för Mandatum Lifes samarbete med Danske Bank. 

Minskningen av resultatet förklaras också av en ökning i expense ratio drivet av förändringar i värderingen av unit-link kontrakt och lägre diskonteringsränta.

Affärsområdet Associates


Detta affärsområde utgörs i princip av innehavet i Nordea. Under det första halvåret har Nordeas resultat sjunkit ordentligt. Anledningen är att man fortsatt har för höga kostnader, det vill säga att effektiviseringsprogrammet inte jobbar tillräckligt fort. 

Vidare har man också tagit marknadsandelar på bekostnad av lägre räntemarginaler. Dessa i kombination med den låga räntan generellt sett leder till ett minskat räntenetto. 

Slutligen tog man hela kostnaden för resolutionsavgiften för 2019 under det första kvartalet samt reserverade nästan 1 miljard kronor för penningtvätt i Danmark. 

Eftersom utdelningen från Nordea är en stor del av den utdelning som Sampo i sin tur skickar vidare till sina aktieägare, är risken stor att för 2020 kommer utdelningen från Nordea att minska. Jag har i ett annat inlägg gått igenom vad jag tror att Nordea kommer att dela ut för 2020, du kan läsa om det i inlägget Är det läge att köpa Nordea nu?

Beslut från extra bolagsstämma i Sampo


Samma dag som kvartalsrapporten för det andra kvartalet släpptes hade Sampo även sin extra bolagsstämma. Där beslutades det formellt att för varje 10 antal aktier i Sampo erhålls 1 aktie i Nordea. Om man har ett ojämnt tiotal aktier i Sampo, erhåller man den delen i form av kontanter istället. 

Avstämningsdagen för detta var igår och den 12:e augusti kommer Nordeaaktierna att distribueras och eventuell kontant ersättning kommer den 16:e augusti. Värt att notera är att det är den finska Nordeaaktien som kommer att erhållas då Nordea har finsk hemvist. 

Genom detta beslut kommer Sampo att ha en ägarandel i Nordea som understiger 20% och därmed inte vara föremål för de kapitalabsorberingsregler avseende bankinnehav. Sampos solvenskvot ökar på sett från halvårsskiftets 137% till runt 170%. Men det formella godkännandet från de finska myndigheterna beräknas komma innan rapporten för det tredje kvartalet.

Utdelningen i Sampo


I och med att Nordeas vinst är så mycket lägre än föregående år och bolaget har flaggat för att nuvarande utdelningspolicy inte är hållbar utan måste ändras har detta lett till en oro över att Sampo kommer tvingas sänka sin utdelning. Detta har också pressat aktiekursen i Sampo, som minskat med över 10% på en månads tid.

Men på telefonkonferensen i samband med kvartalsrapporten gav bolagets VD lugnande besked och sa att Nordeas utdelningspolicy har ingen direkt inverkan på Sampos utdelningsmöjligheter till följd av intäktsströmmar även från andra enheter. Sampos VD sa också att bolaget verkar för en viss ökning av utdelningen och snittförväntan för 2019 ligger för närvarande på 2,95 EUR. 

Mina tankar


Jag tycker att Sampo som sagt kom med en bra rapport och fyllde på med ytterligare 100 aktier i början av augusti när nu marknaden handlat ned aktien på grund av rädslan för en utdelningssäkningen. I och med de besked som VD nu kom med känns det lugnande att bolaget åtminston inte kommer att sänka utdelningen om man nu inte höjer den. 

I och med utdelningen av Nordeaaktier visar man dels på proaktivt ägarvärde och dels på att man frigör mer utrymme för utdelning nu när Nordea troligen kommer att behöva sänka sin utdelning. 

Som bolag tycker jag Sampo ger en bra riskspridning mot olika finansiella branscher såsom försäkring, bank och fintech. Till det kan läggas ett bolag med god kontroll på kostnader och risker, vilket synliggörs i en låg combined ratio. 

Om bara Nordea får ordning på sin verksamhet tills 2022 som de tänkt sig, tror jag att det finns en stor uppsida i Sampo. Under tiden kan man slicka i sig höga utdelningar som troligen kommer att öka årligen. 

I dagsläget ger Sampo en direktavkastning på 7,56% och det tycker jag är klart lockande och kommer att fortsätta fylla på när tillfällen ges. 

Finns Sampo i din aktieportfölj? Om så, kommer du behålla de Nordeaaktier som du får? Dela gärna med dig genom att kommentera i bloggen då din åsikt är viktig. 

torsdag 1 augusti 2019

Akelius ger ut D-aktier
Det har tidigare spekulerats i om Akelius kommer att lösa in sin preferensaktie till 345 kronor eller vänta till 2024 för att lösa in den för 330 kronor istället. Idag kom kanske första steget mot att preferensaktien kommer att lösas in inom en snar framtid, när bolaget skickade ut kallelse till extra bolagsstämma.

Eftersom Akelius preferensaktie är en av de preferensaktier som bidrar till mitt regelbundna kvartalsvisa kassaflöde blev jag nyfiken på vad som är tänkt att avhandlas på den extra bolagsstämman.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas 2 september 2019 på hotell Scandic Anglais i Stockholm. Huvudpunkten i kalleslsen är att bolaget vill ge ut ett nytt aktieslag, nämligen så kallade D-aktier. Totalt vill man kunna ge ut 330 miljoner D-aktier fram till bolagsstämman 2020.

Antalet D-aktier som man ger ut får max motsvarande 30% av bolagets vid varje tillfälle utestående A-aktier. Vad gäller preferensaktier får max 30 miljoner preferensaktier ges ut och idag finns det 18,8 miljoner preferensaktier utestående.

D-aktier är som en vanlig stamaktie, men där utdelningen har ett övre tak på hur mycket den får uppgå  till. Enligt kallelsen får utdelningen vara max 5 gånger så står som utdelningen för en vanlig stamaktie men max 0,10 Euro per år och aktie. Avstämning för utdelningen på D-aktier skall vara februari, maj, augusti och november.

Givet en direktavkastning på 6% kommer D-aktien att emitteras till 1,67 Euro eller cirka 17,50 kronor. Det troliga är nog att ägare till preferensaktier kommer att erbjudas att konventera dessa till D-aktier där en preferensaktie ger 20 stycken D-aktier.

Idag handlas Akelius preferensaktie till 356 kronor och givet att Akelius betalar mellanskillnaden ned till inlösenkursen samt ger 20 stycken D-aktier för varje prefensaktie är det en bra deal tycker jag. Men om mellanskillnaden inte kompenseras för, vilket han inte behöver, bör man nog fundera på om det inte är bättre att sälja sina preferensaktier om man har ett GAV över 345 kronor och invänta utgivandet av D-aktier som sedan köps in.

Själv har jag ett GAV under 345 kronor och valde att sälja av mina preferensaktier för att ta kursvinsten och invänta utgivandet av D-aktier.

Vad tycker du om beskedet från Akelius? Hur tänker du kring dina preferensaktier. Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

onsdag 31 juli 2019

Juli månads sparkvot och portföljändringar
Och där var juli månad slut. Denna månad har det varit en hel del fokus på verandabygge och baksida av tomten. Visserligen hann vi med en weekend ned till västkusten med sol, bad, havets läkerheter och ädla drycker. Det är något visst med att sitta på en klippa, blicka ut över havet och dricka kall bubbel samt mumsa på skaldjur.

Månadens sparkvot


Räknat på månadens lön blev sparkvoten 0% även för juli månad.

När jag räknar ut sparkvoten tar jag bara med det sparande som jag gör till min egen aktieportfölj. Sparande till barnen, ev amortering samt resekassa och husbuffert ser jag mer som en kostnad. Nu amorterar vi inget på våra bolån utan de pengarna får istället jobba i aktieportföljen. Hade jag tagit med dessa också skulle sparkvoten blivit 6,5%

Denna månad åter klart lägre jämfört med tidigare månader. Anledninge är dels bilsemestern till västkusten och fortsatta projekten i trädgården.

Månadens köp i aktieportföljen


Denna månad har det varit en del aktivitet i aktieportföljen och jag har mest fyllt på i befintliga innehav. Däremot har jag bytt skogsbolag, från Stora Enso till SCA då jag vill ha ett bolag som äger mer skog. Jag har även tagit in Metsä Board i aktieportföljen för att få ett bolag som är fokuserat på papper och kartong samt handlas i EUR.

Helt nya innehav markeras med ett "ny" efter innehavets namn. De köp som har gjorts är:

 • Cibus Nordic Real Estate
 • Nibe (ny)
 • Resurs
 • Sinch
 • SBB B (ny)
 • SCA B (ny)
 • Sobi
 • Waste Management (ny)
 • Xylem (ny)

Månadens försäljningar i aktieportföljen


Försäljningarna har varit fler än förra månaden då jag stuvat om lite i aktieportföljen.

För att vara tydlig även med dem, så om jag valt att helt kliva ur ett innehav har jag markerat det med "ur". De försäljningar som har gjorts är:

 • Goldman Sachs BDC (ur)
 • Kindred (ur)
 • Nobina (ur)
 • Nordea (ur)
 • Ocean Yield (ur)
 • Pricer B (ur)
 • Sobi
 • Stora Enso (ur)
 • Veteranpoolen (ur)

Månadens utdelningar


Likt juni, är även juli en månad med mindre utdelningar och de utdelningar som har kommit under denna månad är:

 • Corem pref
 • Klövern pref
 • Ocean Yield
 • Sagax D
 • SBB D

Nu är också min aktieportfölj uppdaterad om man se hela mitt aktieinnehav.

Vilken blev din sparkvot? Vilka aktier har du handlat under denna månad? Kommentera gärna då din åsikt är viktig.

söndag 30 juni 2019

Juni månads sparkvot och portföljförändringar
Nu är det dags igen för en månadsavstämning. Denna månad har gått fått fort. Först en vecka i Spanien med sol och härlig golf. Resten av månaden har till stor del bestått av att bygga ut verandadäcken och fixa i trädgården. Trots en liten tomt, går det att fylla tiden. 


Månadens sparkvot


Räknat på månadens lön blev sparkvoten 0% för juni månad.


När jag räknar ut sparkvoten tar jag bara med det sparande som jag gör till min egen aktieportfölj. Sparande till barnen, ev amortering samt resekassa och husbuffert ser jag mer som en kostnad. Nu amorterar vi inget på våra bolån utan de pengarna får istället jobba i aktieportföljen. Hade jag tagit med dessa också, skulle sparkvoten blivit 6,5%.


Denna månad blev det alltså klart lägre jämfört med tidigare månader. Anledningen är dels semestern i Spanien och dels projekten i trädgården. Månadens köp i aktieportföljen


Denna månad har det varit lite mindre aktivitet i porföljen och jag har mest fyllt på i befinliga innehav. Däremot har jag tagit en första position i ett skogsbolag, nämligen Stora Enso. Jag tror mycket på skogbolag, då de har en stor dold tillgång i sitt skogsinnehav. Ofta är marknadsvärdet på skogen det dubbla mot vad som finns i böckerna och skulle man marknadsvärdera skogen får man ofta eventuell industrirörelse, som sågverk med mera, på köpet.

Helt nya innehav markeras med ett "ny" efter innehavets namn. De köp som har gjorts är:

 • CLX/Sinch
 • Kindred
 • Nobina
 • Nordea
 • Ocean Yield
 • Resurs
 • Stora Enso R (ny)
 • Xact Högutdelande

Månadens försäljningar i aktieportföljen

Försäljningarna har varit få och två av dem är på grund av uppköp. 

För att vara tydlig även med dem, så om jag valt att helt kliva ur ett innehav, så har jag markerat det med "ur". De försäljningar som har gjorts är:

 • Oriflame (ur pga uppköp)
 • Ramirent (ur pga uppköp)
 • SJR (ur)
 • Sobi


Månadens utdelningar


De kommande månaderna kommer utdelningarna att vara färre då det är april och maj som är de stora utdelningsmånaderna.  De utdelningar som har kommit under juni är: 

 • Cibus Nordic Real Estate
 • Europris
 • Nobina


Nu är också min aktieporfölj uppdaterad om man vill se hela mitt aktieinnehav. 


Vilken blev din sparkvot? Vilka aktier har du handlat under denna månad? Kommentera gärna, då din åsikt är intressant.

fredag 28 juni 2019

Är jag en trader


Nu är man tillbaka igen efter att ha tagit en liten semester från bloggandet. Jag har med familjen spenderat lite över en vecka på spanska solkusten, där det blev en hel del golfande.

Golfanläggningen La Cala Golf Resort med sina tre banor fick stå värd för vårt besök. Roliga och bitvis svåra banor, med mycket backar upp och ner.


För er som känner till Brösarps backar på Österlen, så var det som att om man hade slängt ut tre golfbanor i dessa backar men flyttat det hela till Spanien. Det var knappast #sparadkrona på det antal bollar som försvann i den obefintliga ruffen.

Antingen så låg man på fairway eller så var bollen borta. Höjdpunkten var nog ändå par 3 hålet på Campo Europa som mätte 217 meter från tee. Inte ofta man använder drivern på ett par 3 hål!

Trading - något för mig?


Ofta händer det att jag läser om ett bolag och tänker att den aktien borde jag köpa in, men så gör jag inte det för att den inte passar i utdelningsportföljen. Ibland har jag funderat på om jag skulle lyckas bättre om jag handlade mer aktivt. likt en trader. Inte nödvändigtvis daytrading, men att hålla en position alltifrån några dagar till månader för att sedan kliva av när en vissa ökning uppnåtts.

Ni som följer mig vet att i år har tre av mina innehav i utdelningsportföljen blivit uppköpta, Acando, Ramirent och Oriflame. Jämfört med mina GAV har premierna varit väl tilltagna så jag tänkte att ta en del av dessa vinster samt ursprungliga investeringarna och skapa en "tradingportölj" istället för att investera pengarna i befintliga eller nya utdelningsaktier.

Tanken är att helt transparent redovisa hur det går veckovis för er läsare och målsättningen är att öka tradingportföljen med 15% till 31 december 2019. Startvärdet på portföljen är 200 000 kronor och när året är slut hoppas jag att värdet då är minst 230 000 kronor, vilket skulle innebära att nästa års semestrar är helt betalda.

Följande innehav köptes in 24 juni:


I dagsläget är portföljvärdet 194 274 kr, en nedgång med -2,86%, så det är inte en lovande start. Vidare så har en del innehav redan bytts ut och portföljsammansättningen ser idag ut enligt följande:


Det jag redan gjort fel är att jag varit för otålig. Om jag hade haft kvar innehaven i Callidatis, Mentice, Fastly, Appian och Slack hade det endast varit Okta och Shopify som varit sänken och portföljvärdet hade varit strax under startvärdet. Men jag får helt enkelt lära mig av misstagen och ta nya tag.

Fördelen med utdelningsportföljen är att den sköter sig själv i alla fall!

lördag 15 juni 2019

Nya tillväxtaktier in i First North 25 index
Igår meddelade Nasdaq i samband med sin halvårsuppdatering att nya aktier kommer att läggas in i FN25-indexet från 1 juli i år. FN25-indexet innehåller de största och mest handlade aktierna på Nasdaq First Nort och Nasdaq First North Premier. Varje halvår uppdateras det och de nya aktierna som kommer att komma in från 1 juli är Admicom, Amasten, Minesto, Ovzon, SBB, Smarteye, Spectracure och Storytel.

Bolagen Axichem, Enlabs, Trianon, Global Gaming 555, Sdiptech och Vostok Emerging Finance kommer att lämna.

Av de som lämnar finns Sdiptechs preferensaktie i min aktieportfölj. Jag har rätt så många preferensaktier i min portfölj för att jag gillar det kontinuerliga kassaflöde som de genererar. Normalt är det fastighetsbolag som ger ut prefensaktier, men i Sdiptechs fall är det inte ett fastighetsbolag.

Nu fokuser Sdiptech istället på den växande urbaniseringen med fokus på avancerade infrastrukturer inom vatten, kraft, energi, luft, transport och byggtekniska tjänster. Detta ger mig en större riskspridning mot andra verksamheter, så jag tycker att det är en bra aktie att ha i portföljen.

Av de nya aktier som kommer in i indexet finns SBBs D-aktie i portföljen. Syftet med det innehavet är att det ger ett kontinuerligt kassaflöde varje kvartal och så får jag en exponering mot deras växande bestånd av samhällsfastigheter.

De bolag som kommer att finnas i indexet från 1 juli är:
 • Admicom Oyj
 • Amasten Fastighets aB
 • Aspire Global AB
 • BIMobject AB
 • CELLINK AB
 • Cibus Nordic Real Estate AB
 • Climeon AB
 • Detection Technology Oyj
 • Iceland Seafood International
 • IRLAB Therapeutics AB
 • Kambi Group
 • Maha Energy AB
 • Minesto AB
 • Ovzon AB
 • Paradox Interactive AB
 • Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
 • Sedana Medical AB
 • Smart Eye AB
 • SpectraCure
 • Stillfront Group AB
 • Storytel AB
 • THQ Nordic AB
 • Verkkokauppa.com Oyj

Av övriga bolag in indexet finns Cibus Nordic Real Estate AB i min aktieportfölj sedan ett tag tillbaka. De som är intresserade att läsa mer om Cibus kan läsa följande inlägg:

Nytt intressant bolag aktieportföljen

Cibus Nordics första kvartal 2019

Vilka bolag i FN25-indexet finns i din aktieportfölj? Kommentera gärna då din åsikt är viktig.

torsdag 6 juni 2019

Ocean Yield kommunicerar ett golv för den framtida utdelningen.Sedan i september förra året har Ocean Yield inte lyckats få sitt stora tankfartyg Dhirubhai-1 (FPSO) uthyrt. Samtidigt har Oceans största ägare Aker Energy haft en option på att hyra fartyget fram till 30 maj i år. Denna option har förlängts till 1 september i år och Aker Energy undersöker nu möjligheterna till att använda FPSOn vid Deepwater Tano Three Points utanför Ghana. 

Eftersom det finns en osäkerhet i att Aker kommer att utnyttja sin option, så undersöker Ocean även andra möjligheter parallellt. I samband med det har Ocean ingått ett avtal om att få göra en fullt betald Engineering Study, för att undersöka möjligheterna att ett icke oljeoberoende bolag ska kunna utnyttja fartyget. 

Många äger Ocean Yield för den höga utdelningens skull, som bolaget betalt i 23 kvartal i rad. Affärsiden är att man lånar pengar och köper fartyg som sedan hyrs ut på långa kontrakt där hyrestagaren står för alla kostnader. Men nu när det största fartyget inte drar in några pengar har det uppstått en oro över att bolaget kommer få problem med att behålla den höga utdelningen som i dagsläget uppgår till runt 11%.  

I samband med nyheten om att Aker Energy förlängt sin option presenterade bolaget även en genomgång av vad som är långsiktigt uthållig utdelning från Q1 2020. Enligt bolaget kan man baserat på förväntade intäkter och backlog långsiktigt klara av att hålla en utdelning på 0,15 USD per kvartal om man inte får FPSOn uthyrd. 


Själv tolkar jag det som att man kommer att ha kvar kvartalsutdelningen på 0,19 USD för resterande tre kvartal 2019 och sedan kan den komma att sänkas till 0,15 USD, vilket är med dagens slutkurs en direktavkastning på 9%. Att man inte skulle få fartyget uthyrt känns inte så troligt. Men hur som helst, tycker jag att risken för nedsida i aktiekursen har klart minskat i och med detta besked. 

Finns Ocean Yield i din aktieportfölj? Vad tror du om bolagets framtida utdelning? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

onsdag 5 juni 2019

Spiltan Globalfond Investmentbolag stoppas av PPMSedan en tid tillbaka håller premiepensionsmyndigheten (PPM) att gå igenom fondutbudet på deras fondtorg. Att antalet fonder hos PPM är väl många kan jag hålla med dem om. Vissa av fonderna har inte där att göra, då dels avgifterna, trots rabatter, är höga och dels för att vissa fondbolag inte är seriösa, som Falcon Funds.

Nu har man tagit fram ett nytt fondavtal och i det står det bland att fonder i PPM ska enligt lag ha minst tre års sammanhållen avkastningshistorik vid fondavtalets ingående och löpande under avtalstiden.

Det innebär att Spiltans Globalfond Investmentbolag kommer att köpstoppas av PPM eftersom man inte uppfyller det lagkravet. Spiltans fond startades nämligen oktober 2016.

Jag förstår att man måste ha ett antal regler kring ett fondavtal, men i detta fall tycker jag att de slår fel. Här har vi en fond med låg risk och låg avgift och så ska den försvinna ur PPM på grund av att den är för nystartad.

Nu kommer Spiltan att återkomma med mer information kring när det avregistreras, men har vi sparare tur kanske det drar ut på tiden, så att treårsregeln uppfylls.

     Läs meddelandet: Spiltans Globalfond Investmentbolag stoppas

Nordic Capital har nu sålt allt i Resurs Holding


Resurs Holding är ett av mina kärninnehav och problemet för bolaget är att Nordic Capitals ägande har legat som en våt filt över aktiekursen. Ända sedan Nordic Capital tog bolaget till börsen för några år sedan har man regelbundet sålt av aktier, vilket effektivt har hållit tillbaka aktiekursen.

Senast i mars i år sålde Nordic Capital 15 miljoner aktier till kursen 58 kronor. Efter det hade de nästan 20 miljoner aktier kvar, motsvarande 9,9% ägande av Resurs. Aktiekursen har sedan dess dalat ned mot 55 kronor och den enda glädjen har varit den trevliga utdelningen.

Igår kom besked om att Nordic Capital gett Morgan Stanley, tillsammans med Carnegie och SEB, uppdraget att genom en accelererad book buildingprocess sälja resterande aktier i Resurs. Och nu i morse kom nyheten att igår såldes alla aktierna till en kurs om 54 kronor, vilket var en rabatt på 3%. Totalt var posten värd strax över 1 miljard kronor.

Äntligen så är Nordic Capital helt ute ur Resurs Holding. Jag hoppas nu att aktiekursen kan komma att utvecklas när den inte är hindrad av att Nordic Capital säljer av stora poster regelbundet. Samtidigt undrar jag om Erik Selin är en av köparna till dessa aktier med tanke på att han regelbundet köpt in sig i Resurs under året? Hur som helst, det blir spännande att få reda på vilka det är som köpt Nordic Capitals sista aktiepost.

tisdag 4 juni 2019

Unibet går nu live i New Jersey
Kindred är mitt femte största innehav och hittills i år bolaget knappast rosat aktieportföljen. Men jag har fortsatt att köpa in mig i bolaget eftersom jag tycker det är ett av de stabilaste spelbolagen som erbjuder betting på börsen och de har starka varumärken som har funnits länge.

Sedan har VD Henrik Tjärnström storhandlat i aktien under maj. Något som jag verkligen gillar är bolag där VD har en stor stek i bolaget också.

Kindred har länge jobbat för att komma in på den amerikanska marknaden och förra året säkrade man en Casino Service Industry Enterprise licens tillsammans med Hard Rock Hotel & Casino Service. Med den licensen kan Kindred erbjuda sina kunder i New Jersey en fullständig kasionupplevelse.

Idag blev det klart att Kindred under varumärket Unibet nu är redo för att ta emot de första kunderna på den amerikanska marknaden. Att det har tagit tid beror på att licensmyndigheten har dragit ut på tiden med att godkänna systemet ur ett tekniskt perspektiv, men nu är som sagt allt på plats.

Manuel Stan, SVP Kindred US, berättar i ett pressmeddelande att det är ett första och viktiga steg på den amerikanska marknaden och att de ser fram emot att ta ytterligare steg på vad som mycket möjligt kan bli den största bettingmarknaden i världen.

Men det som jag tycker är mest intressant är följande citat från Manuel:
"Vi ser fram emot att berätta om fler etableringar på den amerikanska marknaden inom kort eftersom vi har stora förhoppningar på denna marknad. Nästa steg blir sannolikt in i Pennsylvania och Kindreds strategiska samarbete med Mohegan Sun Pocono. Att ha kunden i centrum av vår verksamhet har alltid varit viktigt för oss samt att de kan spela i en trygg och säker miljö"
Helt klart finns det nu en hel del triggers i Kindred och kan man skala på systemet från New Jersey (som för övrigt är Kambis plattform) till andra marknader i USA tror jag att detta kan bli något stort för Kindred. Lite fler nyheter av detta slag som sedan visar sig i siffrorna, så kommer nog aktien att handlas i över 100 kronor inom kort tror jag.

Idag handlades aktien upp nästan 9% och stängde på 79,24. Det blir spännande att se hur aktien utvecklas resten av veckan.Har du Kindred i din aktieportfölj? Kommentera gärna vad du tycker om bolaget, då din åsikt är viktig.

måndag 3 juni 2019

Börsen är i trotsåldern


Veckan började som den förra slutade, med åter sura miner på börsen fram till innan stängning. Likt en trotsig treåring som inte får sitt lördagsgodis flaggade börsen med rött under hela dagen. Men, så till slut lyckades OMX30 indexet klättrat upp över nollan och stängde på +0,51%.

När börsen tjurar som den har gjort nu ett antal dagar och tidningarna börjar prata om nedgångar på upp emot 30% är det viktigt att inte drabbas av panik och sälja av.

Själv håller jag fast vid min strategi om att investera i bolag med stabil verksamhet och på lång sikt är jag övertygad om att de verksamheterna kommer att vara mer värda, vilket i sin tur kommer att driva upp aktiepriset.

Självklart följer jag med vad som händer i mina bolag och skulle det vara så att bolagen inte utvecklas som jag hoppas på, har jag inga problem att kliva ur innehavet, helt eller delvis.

Även om det är roligare när det går upp, gillar jag röda dagar då det öppnar sig nya möjligheter att fylla på med fler aktier i sina bolag till lägre priser men också att kunna köpa in nya kvalitetsbolag till aktieportföljen.

Just nu ligger jag och bevakar Nordea. Går aktien ned till 65 kronor känns det väldigt lockande att kliva in i den igen. Även upp till 68 kronor är det lockande. Själv tror jag att utdelningen kan komma att sänkas ned mot 0,50 Euro nästa år och vid en EUR/SEK kurs på 10,60 ger det en direktavkastning på 8,15%.

Får de sedan koll på sin kostnadsstruktur under de kommande 3 åren känns detta bolag som en mycket intressant investering.

Andra bolag som lockar är Stora Enso, AAK, Beijer Ref och Gränges.

Hur gör du när börsen lyser rött? Vilka bolag finns på din bevakningslista? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är intressant.

onsdag 1 maj 2019

April månads sparkvot och förändringar i aktieportföljen
Nu är det dags igen för en månadsavstämning. Det roliga med aprilmånad och främst nästa månad är att det är nu utdelningarna börjar trilla in på allvar. Våren är som sagt den bästa tiden på många sett och vis. 

Månadens sparkvot


Räknat på månadens lön blev sparkvoten 32% för april månad.

När jag räknar ut sparkvoten tar jag bara med det sparande som jag gör till min egen aktieportfölj. Sparande till barnen, ev amortering samt resekassa och husbuffert ser jag mer som en kostnad. Nu amorterar vi inget på våra bolån utan de pengarna får istället jobba i aktieportföljen. Hade jag tagit med dessa också, skulle sparkvoten blivit 39,3%.

Denna månad blev det alltså högre än jämfört med föregående månad.Ny strategi


Fokus som utdelningsinvestare har varit att en dag kunna leva på mina utdelningar endast och eventuellt jobba med det som jag brinner för. Det har gjort att jag har tänkt om lite kring strategin och har numera dragit ned på antalet innehav, men fokuserat mer på att investera i bolag som ger mig ett så högt kassaflöde att jag skulle kunna sluta jobba och leva på utdelningarna nu istället om jag ville. Månadens köp i aktieportföljen


Denna månad har det varit en hel del aktivitet i portföljen. Dels är det helt nya innehav (vilka är markerade med "ny") och dels är det fortsatta köp i befintliga innehav som har legat bakom förändringarna. De köp som har gjorts är:

 • Beijer Alma
 • Björn Borg
 • Brookfield Renewable Partners
 • Cibus Nordic Real Estate
 • Corem Property pref
 • Fortum
 • Goldman Sachs BDC
 • JM (ny)
 • Kindred
 • Klövern pref
 • Lundbergs (ny)
 • Nobina
 • Nordea
 • Ocean Yield
 • Oriflame (ny)
 • Resurs Holding
 • Royal Dutch Shell B
 • Samhällsbyggnadsbolaget i Norden D (ny)
 • Sampo
 • Sdiptech pref
 • SEB (ny)
 • SJR
 • Softronic
 • Swedbank (ny)
 • XACT Högutdelande (ny)

Månadens försäljningar i aktieportföljen

Försäljningarna har varit många. De flesta för att jag har valt att helt går ut ur vissa aktier för att de har varit för små positioner. Men i mars har jag valt att skala ned vissa innehav och plocka hem lite vinst. 

För att vara tydlig även med dem, så om jag valt att helt kliva ur ett innehav, så har jag markerat det med "ur". De försäljningar som har gjorts är:

 • Adyen (ur)
 • Altria (ur)
 • Apple (ur)
 • Axfood (ur)
 • Beijer Alma (ur)
 • Beijer Ref (ur)
 • Brookfield Property Reit (ur)
 • Core Ny Teknik (ur)
 • Diös (ur)
 • Europris
 • Evolution Gaming (ur)
 • Holmen (ur)
 • Hufvudstaden A (ur)
 • Investor A
 • Knowit (ur)
 • Latour (ur)
 • Microsoft (ur)
 • Netent (ur)
 • Nibe (ur)
 • Nolato (ur)
 • Nordea (ur)
 • Ramirent
 • SEB (ur)
 • Softronic (ur)
 • Stora Enso R (ur)
 • Svolder
 • Telia (ur)
 • Veteranpoolen
 • WP Carey (ur)


Månadens utdelningar


April är en av de stora utdelningsmånaderna för mig, både till antalet utdelningar och belopp, nämligen: 
 • Beijer Alma
 • Brookfield Renewable Partners
 • Cibus Nordic Real estate
 • Corem Property  pref
 • Fortum
 • Goldman Sachs BDC
 • Holmen B
 • Klövern pref
 • Nordea
 • Ramirent
 • Sagax D
 • Sampo
 • SEB 
 • Swedbank
 • Telia
 • WP Carey
Nu är också min aktieporfölj uppdaterad om man vill se hela mitt aktieinnehav. Vilken blev din sparkvot? Vilka aktier har du handlat under denna månad? Kommentera gärna, då din åsikt är intressant.

söndag 14 april 2019

Utnyttja den berömda påskeftekten till att göra bättre investeringar
Det har varit lite tyst på bloggen i april jämfört med månaden innan. Mycket av tiden har gått åt att fundera på att optimera min utdelningsportfölj kontra risk och antal bolag. Varje månad i samband med månadsbokslutet för sparkvot och köp/försäljningar, uppdaterar jag min aktieportfölj. I slutet av mars bestod aktieportföljen av nästan 50 bolag, vilket börjar kännas för mycket.

Jag har därför laborerat med att se hur en ändrad bolagsmix, det vill säga attt minska antal bolag och öka ägandet i bolag med högre direktavkastning, skulle påverka min årliga utdelning. Tanken är att öka kassaflödet och möjliggöra ekonomisk frihet i slutet av sommaren.

Men detta inlägg ska inte handla om det, utan om att nästa vecka drar rapportsäsongen för första kvartalet 2019 drar igång.

Det som är värt att tänka på när det det gäller rapporterna för det första kvartalet är när påsken ifaller och när den inföll förra året. Anledningen är att det får stor effekt för vissa bolag och branscher. Förra året inföll påskafton i det första kvartalet, medan det i år kommer att infalla i det andra kvartalet.

Bolag som ICA, Axfood och Europris, hade en ökad försäljning det första kvartalet förra året då påsken förutom julen är storhelger som dessa bolag genererar en stor del av sin försäljning.

På samma sätt, drabbades konsultbolagen istället negativt, eftersom det var färre arbetsdagar i det kvartalet något som ledde till lägre debitering för konsulterna och lägre försäljning samt vinst.

I år ligger på påsken sent och hamnar i det andra kvartalet. Effekten borde bli att delårsrapporterna för det första kvartalet för ICA, Axfood och Europris blir sämre jämfört med samma period föregående år. När det gäller konsultbolagen borde deras rapporter istället bli bättre de första kvartalet i år då påsken inte infallit i det kvartalet.

Självklart vet börsen om detta, men jag tycker ända att det ofta är som så att denna påskeffekt glöms bort av börsen och vi ser en hög volalitet i vissa branschers aktier.

Jag skulle inte bli förvånad om aktierna för ICA, Axfood och Europris faller när de släpper sina rapporter medan rapporterna från konsultbolag gör att deras aktier stiger.

Om så sker, kan man utnyttja detta till att köpa aktier i matbolagen billigare och sälja av aktier i konsultbolagen dyrare. Själv hoppas jag på det och kommer då passa på att köpa på mig fler aktier i Europris, som är ett av mina större innehav.

Hur tänker du kring påskeffekten på börsen? Utnyttjar du den? Kommentera gärna på bloggen då din åsikt är viktig.

söndag 31 mars 2019

Mars månads sparkvot och förändringar i aktieportföljenYtterligare en månad har gått som minst sagt varit händelserik utifrån ett börsperspektiv. Första halvan var ganska lugn, men sett i backspegeln kan man säga att det var startskottet för hela bankdebaclet, där jag skrev en del starkt kritiska blogginlägg till hur Swedbank hanterar hela pengatvättshistorien och hur dess storägare lyser med sig frånvaro. 

Hela penningtvätthistorien har gjort att jag nu helt gått ur storbankerna då de årliga utdelningarna nu är avskiljda. Men det kommer ett separat inlägg om detta i veckan som kommer, så håll ut!

Sista dagen på månaden och sommartiden inställd är det dags för för den månatliga sammanställningen igen. Månadens sparkvot


Räknat på månadens lön blev sparkvoten 30% för mars månad.

När jag räknar ut sparkvoten tar jag bara med det sparande som jag gör till min egen aktieportfölj. Sparande till barnen, ev amortering samt resekassa och husbuffert ser jag mer som en kostnad. Nu amorterar vi inget på våra bolån utan de pengarna får istället jobba i aktieportföljen. Hade jag tagit med dessa också, skulle sparkvoten blivit 36,7%.

Denna månad blev det alltså i paritet med föregående månad,Månadens köp i aktieportföljen


Denna månad har det varit en hel del aktivitet i portföljen. Dels är det helt nya innehav (vilka är markerade med "ny") och dels är det fortsatta köp i befintliga innehav som har legat bakom förändringarna. De köp som har gjorts är:

 • Adyen (ny)
 • Björn Borg
 • Brookfield Property REIT (ny)
 • Brookfield Renewable Partners
 • Europris
 • Goldman Sach BDC
 • Kindred
 • Knowit (ny)
 • Netent (ny)
 • Nilörngruppen
 • Nordea
 • Ocean Yield (ny)
 • Oriflame (ny) 
 • Ramirent
 • Royal Dutch Shell B
 • Sampo
 • SEB A (ny)
 • SJR
 • Softronic (ny)
 • Telia
 • Veteranpoolen

Månadens försäljningar i aktieportföljen

Försäljningarna har varit många. De flesta för att jag har valt att helt går ut ur vissa aktier för att de har varit för små positioner. Men i mars har jag valt att skala ned vissa innehav och plocka hem lite vinst. 

För att vara tydlig även med dem, så om jag valt att helt kliva ur ett innehav, så har jag markerat det med "ur". De försäljningar som har gjorts är:

 • AAK (ur)
 • Acando (ur pga uppköp)
 • Abbvie (ur)
 • Beijer Alma 
 • Diös
 • EDP (ur)
 • Evolution Gaming
 • G4S (ur)
 • Hufvudstaden
 • Jeronimo Martins (ur)
 • Latour 
 • Lifco (ur)
 • Loomis (ur)
 • Merck (ur)
 • Nolato 
 • Nordea (ur)
 • Novo Nordisk (ur)
 • SEB A (ur)
 • SSAB (ur)
 • Svolder
 • Swedbank (ur)
 • Volvo B (ur)


Månadens utdelningar


Mars är en hyfstat stor utdelningsmånad för mig och följande bolag har betalat utdelning denna månad: 
 • Axfood
 • Hufvudstaden
 • Main Street Capital 
 • Microsoft
 • Royal Dutch Shell B
 • Sdiptech Pref
 • Stora Enso
Nu är också min aktieporfölj uppdaterad om man vill se hela mitt aktieinnehav. Vilken blev din sparkvot? Vilka aktier har du handlat under denna månad? Kommentera gärna, då din åsikt är intressant.