Avanza

Underrubriker

lördag 31 augusti 2019

Tips som hjälper dig i analysen


Rapporteringstider tycker jag är de bästa tiderna på året. Även om det kan bli väldigt stressigt att hinna läsa igenom alla rapporter som kommer. Främst från de bolag som man äger men också från de bolag som man är intresserad av.

En sak som jag finner väldigt intressant och som är mitt tips är att kolla/lyssna på bolagens presentationer av kvartalsrapporterna.

Det är en annan sak att höra VD och CFO berätta om kvartalet som gått och även höra vad det är som de lyfter fram. Det mesta kan man läsa om i rapporten, men ibland under en presentation kan de sväva ut lite mer om hur utvecklingen har varit. Framförallt får man en känsla för om VD inger förtroende eller ej. Personen ska ju trots allt se till att min investering växer över tid.

Den största behållningen med att lyssna på presentationen är det som kommer i slutet. Det är då analytikerna ställer sina frågor. Det ger en inblick i hur de jobbar med att analysera bolaget.

Vilka frågor är viktiga för dem? Sedan jämför jag det med vad jag tycker är viktigt. Tänker vi på samma sätt? Är det något jag missat i min analys? Varför tycker analytikerna detta är viktigt? Osv.

Alla dessa frågor gör det sedan lättare att analysera bolaget man äger eller funderar på att köpa. Givetvis är det ingen garanti för att det blir en bra investering, men det ökar förståelsen för verksamheten och det ger en annan dimension till analysen.

fredag 30 augusti 2019

Cibus växer vidare

Idag kom Cibus Nordic Real Estate med sin kvartalsrapport för det andra kvartalet 2019. Bolaget fortsätter att växa sin fastighetsportfölj och det var återigen ett stabilt kvartal från bolaget. Precis som jag vill att mina investeringar ska vara. Det får gärna vara lite trista också, bara de är stabila.

En sammanfattning av det andra kvartalet 2019 (andra kvartalet 2018 inom parantes):


 • Hyresintäkterna ökade till 12 552 TEUR (11 676)
 • Driftsnettot ökade till 11 459 TEUR (11 168)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 6 773 TEUR (6 486)
 • Periodens resultat ökade till 10 247 TEUR (971), vilket motsvarar 0,3 EUR (0,0) per aktie
 • Långsiktigt EPRA ökade till 11,3 EUR (11,0)


Värt att kommentera är det höga resultatet för perioden jämfört med året innan. För ett år sedan hade man ännu inte förvärvat de fastigheter som man numera har, så siffran blir lite missvisande. Skillnaden mellan förvaltningsresultat och periodens resultat för detta kvartal är främst värdeförändringar på fastigheterna.
Under kvartalet har man också haft sin årstämma och där beslutades det om utdelningen fram till nästa årstämma. Totalt delar man ut fyra gånger; juni, september, januari och mars.

Beslutad kvartalsutdelning blev 0,20, 0,21, 0,21 och 0,22 EUR. Mot dagens kurs och en EUR/SEK-kurs på 10,71 motsvarar det en direktavkastning på cirka 6,68 EUR.

Man har även gjort flyttat upp till First North Premier och siktet är inställt på huvudlistan på Nasdaq Stockholmsbörsen. Slutligen har en ägarspridning skett då SFC Holding minskat ned sitt ägande från 41,3% till 10,3%. Ny ägare är Talomon Capital och i övrigt har redan befintliga ägare ökat på sina ägarandelar.

Totalt sett tycker jag att det är en bra rapport och man fortsätter att utvecklas enligt plan. Kursen har likt de flesta fastighetsaktier dragit iväg och handlas 10-12% över sitt långsiktigt substansvärde. Själv avvaktar jag ytterligare köp på dessa nivåer, men skulle kursen sjunka lite kommer jag nog att fylla på ytterligare. Jag gillar kombinationen fastigheter och mat.

tisdag 27 augusti 2019

Fortsatt stabilt kvartal från Lundbergs


Logo Lundbergs


Idag släppte Lundbergföretagen eller bara Lundbergs som bolag mer heter i dagligt tal sin kvartalsrapport för det andra kvartalet 2019. Utvecklingen är lika stabil och tråkig som dess kvartalsrapport. Här slösar man inte på onödiga bilder och fyrfärg utan kort och koncist berättar hur det gått. Själv gillar jag det då man inte råkar ut för en massa obehagliga överaskningar.Under det senaste kvartalet har det inte hänt något som direkt sticker ut. Istället tuffar det på stadigt uppåt. Det första halvåret kan sammanfattas som:


 • Substansvärdet på 30 juni 2019 uppgick till 342 kronor
 • Nettoomsättningen uppgick till 11 387 miljoner kronor
 • Resultat efter skatt uppgick till 7 424 miljoner kronor
 • Vinst per aktie blev 24,07 kronor
 • Nettoskulden uppgick till 4 441 miljoner kronor


I det andra kvartalet har Lundbergs gjort en mindre investering i Husqvarna B till ett värde på 15 miljoner kronor. Efter kvartalets slut, i juli och augusti har 3 miljoner aktier i Handelsbanken A köpts. Här tog jag själv rygg på Fredrik Lundberg och handlade 1500 aktier i samma aktie.

Det som dock sticker ut lite är att nettoskulden nu har minskat med runt 20% och är nere på 4,4 miljarder kronor eller cirka 5% av marknadsvärdet. Egentligen är det inte konstigt då Fredrik Lundberg är en försiktig general och gillar att samla i ladorna till dess att köpläge uppstår.

Substansvärdet har sedan 30 juni i år till 338 kronor och med tanke på att aktien steg nästan 3% idag, upp till 362 kronor handlas bolaget numera till en premie på 7,1% vilket är rätt så högt historiskt sett.

Kursen 362 kronor har aktien inte varit uppe i under de senaste fem år och därför valde jag att sälja av mitt innehav i bolaget och istället invänta bättre köplägen för att köpa tillbaka aktien till den långsiktiga aktieportföljen.Är man intresserad av att följa utvecklingen i substansvärdet dagligen kan jag rekommendera sidan Ibindex, där samtliga investmentbolag finns med.

Vad tycker du om Lundbergs? Finns det bolaget i din aktieportfölj? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

måndag 26 augusti 2019

Alternativa investeringar del 2: 4Spar

(Detta inlägg innehåller affiliatelänkar)
Efter en skön dag på stranden fortsätter här min serie i vilka alternativa investeringar som jag har förutom min bössportfölj. Den första delen handlade om Lendify och den kan finna om ni klickar på länken Alternativa investeringar: Lendify.

Den andra alternativa investering som jag använder är ett räntekonto hos 4Spar.

Om 4Spar


Svenska 4Spar ägs av 4Finance AB som ingår i 4Finance Group, som är en global koncern inom konsumentlån. Koncernen har verksamhet inom Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien, Kanada, Lettland, Litauen, Georgien Tjeckien, Estland, Bulgarien, Polen, Ryssland och Spanien. Idag har man cirka 2 miljoner aktiva kunder.

Det som jag gillar med denna grupp är att på hemsidan för 4Finance Group kan man följa hur koncernen går då de redovisar sina ekonomiska rapporter. Nu är det tyvärr endast på gruppnivå som man kan se kvartalssiffrorna.

Den senaste rapporten som finns är för Q1 2019 och den kan sammanfattas med

 • Räntenettot minskade 15% till 91,5 miljoner Euro
 • Rörelseresultatet minskade 11% till 13,2 miljoner Euro
 • Vinsten minskade 46% till 5,5 miljoner Euro

Anledningen till minskningen beror på att man valt att fokusera på sina prioriterade marknader och mer långsiktiga möjligheter. Det innebär också att en antal produkter på vissa marknader har man inte längre kvar.

Däremot är Norden fortfarande en stark marknad och totalt har koncernen passerat 7 miljarder Euro i utlåning. Koncernen har också förmedlat mer än 15 miljoner lån sedan 2008 när den bildades.

Vilka produkter finns det


På den svenska marknaden tillhandahåller 4Spar fem olika räntekonton.Räntan varierar mellan 5,5% till 8,1% beroende på om man väljer utan bindningstid eller med bindningstid. Inga avgifter utgår för att ha ett räntekonto hos 4Spar, men 30% skatt tillkommer dessvärre på räntebeloppet.

Anledningen till att bolaget kan erbjuda så hög ränta är att de i sin tur ut pengar till hög ränta. Det som skiljer ett räntekonto hos 4Spar från ett konto hos till exempel Nordax, är att pengarna täcks inte av den statliga insättningsgarantin.

Sedan måste man sätta in minst 1 000 kronor för att få en ränta på 5,5%. Vill man ha en högre ränta är minimikravet 10 000 kronor. Maxbeloppet är totalt 50 000 kronor per person.

Hur använder jag 4Spar?


Själv tycker jag att denna sparform är attraktiv. För mig gör det inte något att det inte finns någon statlig insättningsgaranti. I och med att gruppen ger ut kvartalsrapporter kan jag själv följa med och stämma hur utvecklingen går. Det ger en säkerhet och om jag jämför med att investera på börsen i aktier, tycker jag inte risken är något annorlunda.

Jag har valt att ha ett räntekonto 3 månader. Det gör att jag som sagt kan stämma utvecklingen och pengarna är inte låsta allt för länge. Totalt har jag satt in maxbeloppet, 50 000 kronor och jag har varit kund hos dem i lite drygt 7,5 månader.

Hittills har jag erhållit två ränteutbetalningar på runt 530 kronor efter avdrag skatt och har fortsatt att ha kvar räntekonto 3 månader.

På ett år kommer jag att erhålla cirka 2 120 kronor vilket motsvarar en direktavkastning på 4,24%.

Inbjudningslänk


Om du är intresserad av att öppna ett konto hos 4Spar, kan jag rekommendera dig att använda min banner i inlägget eller knappen längre ned i den högra spalten av bloggen.söndag 25 augusti 2019

Lägger racket på hyllan i Björn Borg
Björn Borg har varit ett av mina större innehav i aktieportföljen sedan de slutade att behöva betala royalty för användadet av namnet. Det var under förra året och man kunde se att marginalerna började att vända uppåt, vilket avspeglades i aktiekursen.


Men nu, ett år senare är aktien tillbaka på samma nivåer. Själv blev jag överranskad när bolagstämman för 2019 beslutade om en utdelning på 2 kronor per aktie. Jag hade innan jag investerade kalkylerat med en eventuell sänkning till 1,50 kronor. Kanske hade det varit bättre om de gjort det?

Förra veckan kom så Björn Borg med sin rapport för det andra kvartalet och om man summerar den:

 • Intäkterna ökade 1% till 141,7 miljoner kronor. 
 • Rörelseresultatet var en förlust på 1,7 miljoner kronor jämfört med en vinst på 2,9 miljoner kronor året innan
 • Resultatet efter skatt uppgick till minus 2,3 miljoner eller minus 0,09 kronor per aktie

Även om de rapporterade intäkterna ökade, så minskade de med 2,2% justerat för valutaeffekter. Försäljningen i egen e-handel och via e-tailers ökade endast 3,5% till 32,1 miljoner kronor under kvartalet. Totalt sett stod denna försäljning för 22,6% av den totala försäljningen. Detta är en minskning från kvartalet innan då den försäljningen stod för 26% av intäkterna.

Det som stod ut försäljningsmässigt i den förra kvartalsrapporten var att Björn Borg lyckats med att lyfta fram sin sportklädeskollektion och marknadsföra sig mer som ett sportklädesmärke. I kvartalsrapporten för det andra kvartalet minskade dock försäljningen av sportkläder och detta tror jag också förklarar minskningen i brutomarginalen som nu sjunkit för andra kvartalet i rad. Det är inte bara valutan som ligger bakom minskningen som bolaget vill få oss investerare att tro.

Dock går Sverige, Tyskland och Nederländerna bra, men i Finland minskar omsättningen eftersom man valt att avsluta vissa kundrelationer. Totalt sett var det en dålig rapport som Björn Borg kom med och det är något som VD Henrik Bunge själv säger i sitt VD-ord.

Mina slutsatser


Tanken när jag köpte Björn Borg var att jag tyckte mig kunna se ett turnaround case. Bolaget skulle kunna branda om sig och när 30 miljoner i årlig royalty försvann kändes det som rätt tillfälle att gå in i aktien. Mitt antangande stämde bra in och fram till och med Q1 rapporten 2019 kändes det som att bolaget var på rätt väg. Även marknaden kom fram till samma slutsats och handlade upp aktien till över 28 kronor.

Men som VD Henrik Bunge skriver i VD-ordet var det andra kvartalet svagt. Det är i för sig inget konstigt då bolaget visar på säsongsvariationer, där Q2 är det svagaste kvartalet. Det som däremot gjorde mig orolig är att marginalerna fortsätter att pressas och omstöpningen till att bli ett sportklädesmärke verkar inte få fart. Vidare så kan det finnas risk att resterande två kvartal också blir sämre än förra året. Då kan det bli svårt att behålla utdelningen på 2 kronor per aktie.

Historiskt sett har bolaget tidvis delat ut mer än vinsten men det har fungerat bra då man varit överkapitaliserat till viss del. Men det har ätits upp under åren.

Baserat på detta ser jag mest en nedsida i aktien och har därför valt att kliva ur positionen helt och hållet. Jag har helt enkelt svårt att se att Björn Borg kommer att visa upp någon större tillväxt att prata om.

Då utdelningsandelen på rullande 12 månader är 86,5% känns det som att det är för lite margin of safety för mig. Om Q3 och Q4 blir sämre än förra året, finns det risk att man måste sänka utdelningen. Att det nu är över 9% i direktavkastning lockar inte.

Så jag lägger helt enkelt racket på hyllan i Björn Borg. Vad tycker du om bolaget? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är intressant. 

lördag 24 augusti 2019

River ettiketten i NilörngruppenNilörngruppen har varit ett av mina lite större innehav under cirka 1,5 år. Anledningen till att jag gick in i bolaget är för deras vad jag tyckte fina historik under 10 år för omsättning, vinstmarginal och utdelning.

Källa: Börsdata

Bolaget har växt omsättningen årligen och haft en vinstmarginal i snitt runt 9-10%. Men under de senaste kvartalen har det varit lite svajigt och redan när VD flaggade för försäljning av halva sitt innehav för ett husköp?! i senhöstas borde man kanske ha funderat på om detta var ett bolag att ha i det långa loppet. Vidare ägs Nilörngruppen till 55,5% av Traction, så det är knappast någon större handel i denna aktie heller.

I mitten av juli kom Nilörngruppen med sin andra kvartalsrapport för 2019 och det utlöste ett kursfall på över 10%. Anledningen var en svagare marknad i Europa där bolaget tappat volym hos några större kunder i Belgien, Danmark och Portugal. Bolaget ser också en annan typ av konsumtion i form av e-handeln. Vissa retailsegment tappar helt enkelt volym och kvalitet jämfört med de mål som Nilörngruppen har. 

Rapporten för det första halvåret jämfört med samma period året innan kan sammanfattas:

 • Orderingången var oförändrad på 366 miljoner kronor
 • Försäljningen ökade med 5% till 374 miljoner kronor
 • Rörelseresultatet minskade 13,3% till 35,3 miljoner kronor
 • Resultat för perioden minskade med 14,7% till 26,1 miljoner kronor
 • Vinst per aktie minskade 14,6% till 2,29 kronor

Den stora minskningen i rörelseresultatet beror i princip på ökade personalkostnader och bolaget skriver följande kommentar om det i rapporten

"Personnel costs increased to MSEK 78.8 (73.4). The increase in personnel costs reflects an increase in the number of employees to meet growing volumes and for future expansion and a currency effect."

Anledningen är alltså att man har anställt fler för att möta de ökade volymerna och bygga för framtida expansion. Problemet är att book-to-bill minskar från 1,03 till 0,98, vilket innebär att den framtida orderingången minskar hela tiden. Det tyder knappast på ökade volymer.

Historiskt sett har Nilörngruppen vuxit omsättningen med cirka 11%, men samtidigt har bruttomarginalen minskat från 52,5% till 43,7%. Även det tyder på att marginalerna på marknaden pressas och att det snarare är så att man kanske borde fundera på effektivare metoder att arbeta på. Addera mer personal känns inte riktigt rätt väg i en bransch med minskade bruttomarginaler. 

Sett i backspegeln borde jag helt klart ha gjort en noggrannare analys innan jag köpte in Nilörngruppen till portföljen. Men det faktum att bolaget växer omsättningen med i snitt cirka 11% per år och har en vinstmarginal på runt 9% årligen gjorde att jag tyckte att detta var ett stabilt kvalitetsbolag. Att det sedan hade en direktavkastning på runt 4,5-5% gjorde att det kändes som att det fanns ett skydd mot en eventuell nedgång.

Det jag borde ha gjort hade varit att fundera över dess bransch och det faktum att book-to-bill minskade samt att de hade en bruttomarginal som minskade årligen. Helt klart är detta en bransch där det är svårt att själv bestämma priserna och då är det svårt att växa lönsamheten. Därför har jag valt att ta förlusten och helt kliva ut ur aktien nu under augusti. Jag tror helt enkelt inte att Nilörngruppen kommer att bli ett tillväxtbolag med ökade marginaler.torsdag 22 augusti 2019

Alternativa investeringar: Lendify

(Obs! Detta inlägg innehåller affiliatelänkar)


I några kommande inlägg kommer jag att gå igenom de alternativa investeringar som jag kompletterar min börsportfölj med. Först ut är P2P-plattformen Lendify.

Kort om Lendify


Lendify grundades 2014 och är nog idag Sveriges största P2P-låneplattform. Deras affärside är att  tillhandahålla och administrera en plattform för dessa lån mellan investerare och låntagar. Sedan februari 2015 har personer som du och jag fått möjlighet att kunna låna ut pengar på samma sätt som tidigare endast varit reserverat för banker och större institut.

Två år senare lanserades en andrahandsmarknad, där man kan köpa och sälja lån, ungefär som med en aktie. Nu senast har Lendify också att öppnat upp för månadssparande. Själv vet jag inte om det är något som jag kommer att använda mig av. Men jag gillar att bolaget är innovativt och utvecklar nya funktioner.

Nu har bolaget inte funnits så länge, vilket så klart är en risk. Men när man går igenom de personer som valt att investera i Lendify är det idel tunga investerare i ägarlistan. Bland investarna finns personer som Anders Borg, Filip Engelbert, Hans Westin, Martin Gren, Richard Göransson och Håkan Roos. Just Håkan Roos är närmast känd för sin investering i iZettle, som blev mycket lyckosam. Detta gör att det känns tryggare för mig att använda mig av tjänsten.

Hur investerar man


I Lendify kan man antingen välja att investera själv (manuellt) i de lån som man finner intressanta eller så överlåter man det till Lendify att ordna med (Autoinvest). I det automatiska alternativet Autoinvest väljer man sedan om man vill investera i upp till 7 års sikt (Autoinvest Kort) eller upp till 15 år (Autoinvest Lång).

Fördelen med Autoinvest är att man själv slipper sitta och jämföra en massa lån för att sedan  bestämma sig för de som är intressanta. En annan fördel är att eventuella förluster till viss del täcks av en kreditförlustfond.

En nackdel när man väljer Autoinvest är att man inte "vet vad man investerar i" och hur får jag en bra spridning mellan olika lån (risk och löptid). Det har Lendify löst genonm att de har en stor diversifiering beroende på hur mycket du investerar. Nedan visas hur många lån som Lendify investerar i utifrån hur stor investering man har gjort.

 • Investeringar på 10 000 kronor eller mer fördelas på 40 stycken lån
 • Investeringar på 50 000 kronor eller mer fördelas på 50 stycken lån
 • Investeringar på 100 000 kronor eller mer fördelas på 60 stycken lån
 • Investeringar på 1 miljon kronor eller mer fördelas på 125 stycken lån

Kreditförlustfond


Låntagare betalar ränta på de pengar som de lånar av dig och även amortering på lånet. Det fungerar precis som för ett vanligt blancolån. Det Lendify gör, är att de graderar låntagarna utifrån riskklasser (A-F), där F är lån med högst risk men även högst ränta, för att du som själv ska kunna välja vilken kreditrisk du vill ta.

Precis som alla investeringar är P2P-lån inte riskfritt och som en "extra" säkerhet har Lendify därför en kreditförlustfond, som täcker de förluster som eventuellt uppstår.

Dock täcker fonden endast det utlånade beloppet och inte räntan som uteblir. Här hade det varit toppen om även räntan täcktes in. Men jag antar att det hade blivit ett för dyrt alternativt. Troligen hade de avgifter som du som investerare betalar hade varit så höga att avkastningen inte skulle ha varit intressant kontra risken.

Totalt sett ligger kreditförlustnivå på 1,5%, vilket är som nischbankerna, om inte lite lägre.

Vad händer om Lendify går i konkurs


Skulle en konkurs uppstå i Lendify, har de ett back-up avtal med Lowell (fd Lindorff). Enligt det avtalet tar Lowell på sig att fortsätta driften och hanteringen av lån och återbetalningar åt Lendify. Detta tycker jag som investerare känns tryggt, särskilt när Lendify har relativt kort historik som bolag.

Avgifter


När du investerar hos Lendify drar de en serviceavgift varje månad. Denna avgift dras automatiskt innan man får tillbaka amorteringen från låntagaren. Men om låntagaren inte skulle betala, betalar du som investerare inte heller någon avgift.

Serviceavgiften är i intervallet 0-5,5% av lånet. Avgiftens storlek beror på lånets kreditklass och ligger i snitt på 4%. Nedan visas minsta och högsta serviceavgift per kreditklass.


Skatter


På den intjänade räntan betalar du som investerare 30% skatt. Det som är smidigt med Lendify är att de själva drar preliminär skatt på den ränta som du tjänar in och lämnar in uppgifterna direkt till Skatteverket. Dessa ser du sedan förtryckt på din deklaration och du behöver alltså inte göra något annat än att kontrollera att beloppen stämmer.

Hur använder jag Lendify?


Själv har jag investerat 25 000 kronor i Lendify. Dessa fördelas enligt nedan, med tyngdpunkten på Autoinvestkontot.


Anledningen till att jag valt Autoinvest är främst för att det numera är så få lån att investera i manuellt. Vidare så har jag även nyttjat andrahandsmarknaden flitigt och köpt på mig lån som jag tycker verkar intressanta. 

Totalt har jag investerat i 62 olika lån, där det minsta lånet är på 53 kronor och det högsta lånet är på 500 kronor. En majoritet av lånen är dock på 500 kronor. 
Nu har jag valt att max låna ut på 7 år, då jag tycker att upp till 15 år är för lång tid. För att få upp den potentiella avkastningen har jag nästa 3/4 av lånen i kreditklass D eller högre. De flesta lånen löper på 5 år. 

Hittills har min årsavkastning varit 6,62% och totala avkastningen 20,4%. Båda procentsatserna är efter avdragen serviceavgift. Som komplement till mitt totala sparande tycker jag att Lendify fungerar bra. 

Inbjudningslänk


Om du är intresserad av att starta ett sparande hos Lendify, kan jag rekommendera dig att använda min banner eller knappen uppe i den högra spalten av bloggen. 

Gör du det får du automatiskt 500 kronor extra att investera när du investerat 20 000 kronor i lån. Bara där har du en extra direktavkastning på 2,5%, som du dessutom inte betalar skatt på som privatperson!

tisdag 20 augusti 2019

Latour varnar för avmattning i industrin
Idag kom Latour med sin kvartalsrapport för det andra kvartalet. Bolaget har ett fantastiskt trackrecord. På de senaste 16 åren har aktien inklusive utdelningar stigit med nästan 2000%. Det jag gillar med Latour är att man får både en noterad del och en onoterad del. Lite som i Investor, vilket är en annan favorit jag har bland investmentbolagen.

Per den 30 juni ökade substansvärdet till 127 kronor, en ökning på 30,3% inklusive utdelning. Under samma period har SIXPRI ökat med 20,7%. Dagen innan rapporten släpptes uppgick substansvärdet till 125 kronor, jämfört med slutkursen om 131,70 kronor när inlägget skrivs. För tillfället handlas aktien till en premie på 3,7%, vilket är lägre än det rapporterade 1 års snittet.

Avgående VD Jan Svensson beskriver i sitt VD-ord den noterade börsportföljen på följande vis:

"I det närmaste alla våra börsnoterade innehav har rapporterat vid det här laget. Överlag har bolagen lämnat stabila och bra rapporter vilket återigen bekräftar att vi har kvalitetsföretag i vår portfölj. Förvärvsaktiviteterna i portföljbolagen har fortsatt medan den organiska tillväxten varierar."

Detta är den främsta anledningen till att jag gillar Latour. De har kvalitetsbolag i sin portfölj, som är stabila. Även om något eller några kvartal skulle bli sämre, behöver jag som investerare inte oroa mig. Dessa bolag kommer alltid tillbaka och jag kan sova gott om natten.

Källa: Latours Q2 rapport 2019
Enda smolket i bägaren har i år varit Fagerhult. Men i och med förvärvet av italienska iGuzzini, där Fagerhult nu blir ett av de största och ledande belysningsbolaget i Europa, tror jag på en vändning.

Vidare beskriver Jan den onoterade rörelse på följande sätt:

"Latours industrirörelse fortsätter utvecklas positivt och vi kan redovisa ännu ett rekordkvartal. Samtidigt blir det alltmer tydligt att vi står inför en avmattning. Vi kan konstatera att den organiska tillväxten i de helägda bolagen är något lägre under den senare delen av kvartalet. Det är emellertid inte en generell nedgång utan snarare relativt spridda tecken från olika branscher och olika marknader."

Normalt sett är bolaget väldigt försiktiga, på gränsen till vaga i sina beskrivningar av konjunkturen. Men denna gång är man tydligare tycker jag. Själv tolkar jag rapporten som att man nu kommer att gå in i en period av mer ensiffriga organiska tillväxttal.

Tittar man på tillväxten i det andra kvartalet för de fyra områdena är den 12-15%, men där Swegon sticker ut med 21% tillväxt jämfört med ett år sedan. För områdena Hultafors och Latour Industries var den organiska tillväxten 1,6% respektive 4,8% i kvartalet. Men för Nordlock och Swegon var den fortsatt hög, 9,3% respektive 12,4%. Det blir spännande att se hur de kommande kvartalen utvecklar sig för Latours onoterade del.

Latour finns sedan en tid i min aktieportfölj och jag lyckades tajma det inköpet när aktien handlades till rabatt, vilket är sällsynt. Som princip köper jag aldrig investmentsbolag till en premievärdering. Varför betalar mer än nödvändigt?

Men då 40% av Latour består av en onoterad rörelse, som kan vara svår att värdera, kan det vara motiverat att köpa Latour till en premie om max 5% tycker jag.

Latour är dock väldigt bra på att hjälpa oss investerare med att försöka värdera den onoterade rörelsen. I varje kvartalsrapport finner man nedan schema:

Källa: Latours Q2 rapport 2019
Där ser man att bolaget själva värderar den onoterade rörelsen mellan 33-44 kronor per aktie. Med ett värde på 95 kronor per aktie för börsportföljen och en nettoskuld per aktie på 6 kronor ger detta ett substansvärde mellan 122-133. Baserat på detta kan man motivera ytterligare köp av Latour, även om jag avvaktar ett tag.

onsdag 14 augusti 2019

Fick möjlighet att gästblogga på PepinsMålet med mitt sparande har varit att bli ekonomiskt obeoroende eller fri som det också kallas för. Denna månad fick jag möjlighet som första gästbloggare hos Pepins att berätta om denna resa och det faktum att jag faktsikt uppnått målet. Den 6 september är jag formellt ekonomiskt fri!

Gästinlägget som jag skrev hittar ni på denna länk: Hur mycket pengar behövs för att vara ekonomiskt oberoende?

Själv tycker jag att det var en kul grej eftersom jag gillar att skriva. I framtiden kan jag tänka mig att göra fler gästinlägg om möjligheter uppstår. Hoppas att ni uppskattar inlägget.

tisdag 13 augusti 2019

SSAB har många triggers som lockar till köp


Källa: SSABs bildbank

Ett bolag som jag följt en tid nu är SSAB, vars B-aktie rasat från runt 33 kronor till 22,50 kronor på cirka fyra månader. I detta inlägg kommer jag att gå igenom varför jag tycker att bolaget är ett intressant investeringscase.

Kort om SSAB


Bolaget har sitt ursprung från 1878 då Domnarvets Jernverk påbörjade sin verksamhet. Först 1988 börsnoteras bolaget och då under nanmet SSAB (Svenska Stål AB). 2007 går man in på den amerikanska marknaden genom köpet av IPSCO. 2014 förvärvar man finska Rautarukki och 2016 bildar man samriskbolaget Hybrit med LKAB och Vattenfall. Syftet är att skapa världens första fossilfria ståltillverkningsprocess.

SSAB är alltså ett gammalt svenskt företag, men numera är ett högspecialiserat globalt stålföretag som utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestenda, särskilt utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

SSAB är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål, tunnplåt, grovplåt och rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn.

Bolagets produktionsanläggningar finns i Sverige, Finland och USA och har en årlig produktionskapacitet på cirka 8,8 miljoner ton.

Själva bolaget är uppdelat i SSAB Special Steel, SSAB Europe, SSAB Americas, Tibnor och Ruukki Construction.

Kvartalsrapporten för andra kvartalet 2019Försäljningen ökade 7% det första halvåret i år jämfört med året innan, främst drivet av utvecklingen av SSAB Americas. Däremot var minskningen i rörelseresultatet hela 19,2%, på grund av utvecklingen av SSAB Europe.

Den europeiska marknaden har just nu problem, och i Q2 minskade rörelseresultat från 907 miljoner kronor till 66 miljoner kronor. Orsakerna är främst att järnmalmpriset skjöt i höjden under Q2 på grund av handelskriget mellan USA och Kina, svagare efterfrågan från bilindustrin och att stålpriserna försvagats.

Osäkerheten i konjunkturen gör också att många distributörer är mer avvaktande och håller igen på sina beställningar, vilket driver ned efterfrågan och priset.

Positivt i rapporten var ändå att man ökade det operativa kassaflödet från 1,3 miljarder till 1,7 miljarder kronor.

För det tredje kvartalet flaggar man dock för en ytterligare minskad efterfrågan och fortsatt marginalpress inom vissa produktkategorier, så troligen kan även rapporten för Q3 vara svag jämfört med året innan. Kommande kvartal kommer även att drabbas av planerade underhållsstopp.

Investeringscaset


Det är mycket möjligt att jag är ett kvartal för tidig i SSAB B, men min teori är att när järnmalmspriserna väl vänder ned, kommer detta få ett ordentligt genomslag på SSABs resultat eftersom denna insatsvara har så stor påverkan.

Om man tittar på hur järnmalmspriset rört sig under de senast tre åren, kan man se att det verkar ha legat runt 65 USD och där 75 USD har agerat som en tak, varifrån priset vänt ned ifrån. Men i januari i år klev priset över 75 USD upp till runt 86 USD.

Två månader senare tog priset ytterligare ett skutt till runt 95 USD och fram till juni i år klättrade det vidare till 100 USD för att sedan stiga brant till upp över 120 USD i juli. Men nu verkar trenden ha vänt och i dagsläget ligger järnmalmspriset på cirka 94 USD och trenden verkar vara fortsatt fallande.

Källa: Businessinsider.com

Om man tar fram en graf över samma tidsperiod för SSAB B kan vi de första 1,5 åren inte direkt se någon korrelation med järnmalmspriset. Istället hade SSAB haft andra lönsamhetsproblem och man gjorde en nyemission för att komma tillrätta med dem i mitten av 2016. Detta har gillats av marknaden och kursen gick upp nästan 100%.

Däremot från mars/april 2018 har aktiekursen i SSAB varit i en fallande trend och tittar vi på järnmalmspriset så är det väl där omkring som det börjar sin resa uppåt. Nu ska det tilläggas att det inte enbart är järnmalmspriset som påverkat SSAB utan även inbromsningen i bilindustrin har gjort sitt. 

Källa: Avanza
Hur som helst tycker jag mig nu se en vändning i trenden för järnmalmspriset och jag tror nog att det kommer fortsätta nedåt mot 75-80 USD. Om så sker tror jag nog att vi närmat oss botten för aktiekursen runt nivåerna 20-22 kronor. 

Följande punkter tycker jag därför lockar till köp i aktien:
 • Bolaget handlas nu till historiskt låga nivåer
 • Järnmalmspriset har gått ned och är fortsatt på väg ned
 • Bolaget har en stark balansräkning med en soliditet på 62%
 • Net debt/EBITDA är på 1,2, vilket är lågt historiskt sett
 • Direktavkastningen är uppe på 6,8% och jag tror att man kan minst behålla nuvarande utdelning även nästa år vilket agera som kudde mot allt för stora kursfall
 • Mcap är 23,3 miljarder kronor och Industrivärlden vill sälja sin andel och skulle värderingen fortsätta ned kan det öppna för ett bud på hela bolaget

Men som sagt, kanske är jag ett kvartal för tidigt, dock har jag tagit en första position i bolaget idag och köpt 1000 SSAB B aktier.

Disclaimer: Detta inlägg ska inte ses som någon rekommendation för köp utan som ett inlägg till varför jag tycker att SSAB B just nu är intressant. Du måste alltid själv göra din egen analys innan du fattar ett beslut.

måndag 12 augusti 2019

Nordeaaktierna från Sampo trillade in på depån idag
Idag fick jag in mina Nordeaaktier på depån som Sampo delade ut efter beslutet på sin extra bolagsstämma. Totalt blev det 120 aktier. Eftersom Nordea är ett finskt bolag numera, var det också den finskregistrerade Nordeaaktien som jag erhöll.

Tidigare i bloggen har jag skrivit en del inlägg om hur jag ser på Nordeaaktien. Nedan två är de främsta:


Nu har Nordea ännu inte kommunicerat sin nya utdelningspolicy, men den nuvarande policyn som säger att man ska dela ut minst 90% av vinsten kommer nog att ändras rejält. Jämför man med Swedbank till exempel så minskar de sin utdelningspolicy från 75% av vinsten till 50% av vinsten.

Som jag skrivit tidigare tror jag nog att Nordea kommer att minska sin utdelning till någonstans mellan 50-60% av vinsten, vilket gör att man över tid får möjlighet att årligen höja utdelningen.

I mitt scenario för Nordea tror jag att man landar på en årsvinst på cirka 0,60-0,62 EUR per aktie för 2019. Givet en utdelningspolicy på runt 50-60% av årsvinsten hamnar utdelningen 0,30-0,37 EUR. När det gäller Nordea vill jag ha en direktavkastning på 7-7,5% vilket ger ett spann på 52-56 kronor för tidigast köp.

Hittills har Nordea (den svenska aktien) varit nära att gå under 60 kronor vid tre tillfällen de senaste 2,5 veckorna. Men den den har vänt på 60,48, 60,60 och 60,26 kronor. Idag stängde aktien på 60,30 och nu är det fjärde gången som den testar motståndet vid 60 kronor.

Källa: Avanza
Min tes är att nu när Sampo delat ut över 50 miljoner aktier i Nordea, att vi kommer att få se ett säljtryck i aktien under kommande veckor som förhoppningsvis pressar ned aktiekursen under stödnivån på 60 kronnor.

Anledningen är att många äger Nordea nog mest för den höga utdelningens skull och innan man vet vad den nya utdelningenspolicyn blir, vill man inte bli sittandes med Nordeaaktier. Nästa tryck nedåt tror jag kommer att komma när väl utdelningspolicyn kommuniceras och rapporten för det tredje kvartalet publiceras eftersom jag inte tror att den blir någon vidare munter läsning.

Därför sålde jag mina 120 finska Nordeaaktier och inväntar att den svenska Nordeaaktien kommer ned till minst 56 kronor innan jag börjar att köpa på mig.

För likviden från Nordeaaktierna köpte jag istället:

 • 10 st Sampo
 • 25 st Resurs Holding
 • 25 st SCA B

Totalt ökar det min utdelning baserat på de senast kända utdelningarna med 384 kronor årligen.

Hur gjorde du med dina finska Nordeaaktier? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

söndag 11 augusti 2019

Evolution Gaming drog ned tradingportföljen i veckan


Tradingportföljen öppnade i måndags på 209 133 kronor och under några veckor har den varit upp runt 5%, vilket har känts hoppfullt inför framtiden. Men i veckan som gick, fortsatte osäkerheten på börsen och inte blev det bättre att Evolution Gaming sjönk 11% under den gångna veckan.

Anledningen till det stora tappet var hur rapporteringen av insiderförsäljningar gav en missvisande bild av att ledande befattningshavare dumpat stora mängder aktier. Istället var det försäljningar i samband med att optionsprogram föll ut. Nu i helgen har Di även rapporterat om strejk bland dealers vid studion i Georgien. Men detta är redan utagerat när nyheten släpptes och det skulle inte förvåna mig om vi ser ett lite nedställ i Evolution Gaming när marknaden öppnar imorgon.

Under veckan sålde jag av Neurovive med en liten förlust då chansningen inte gick åt rätt håll. Istället plockade jag in Enlabs som kom med en stark rapport och där hoppas jag få se en klättring uppåt i kursen under kommande veckor. I övrigt inga andra förändringar.


Tradingportföljen stängde på 197 717 kronor, vilket är en nedgång på 5,45% medan OMX30 gick ned 2,37%. Totalt sett har tradingportföljen gått ned 1,14% sedan starten.

Disclaimer: De innehav som jag har i tradingportföljen är i många fall rena chansningar och med väldigt hög risk. Inga aktier ska ses som några köprekommendationer. Detta är ett experiment för att se om trading är något för mig eller ej.

fredag 9 augusti 2019

Sampo ökar sitt utdelningsutrymme

För två dagar sedan kom Sampo med sin kvartalsrapport för det andra kvartalet 2019. På det hela var det en bra rapport och Sampo är ett av mina fem största innehav. Anledningen till att Sampo är en så stor del av min aktieportfölj (nästan 9%) är för att jag vill åt deras nordiska försäkringsrörelse och dels för att det är en bra utdelningsaktie.

Försäkringsrörelsen består av svenska IF, danska Topdanmark och finska Mandatum. Till det kommer ett stort innehav i Nordea (21,2%) samt ett antal investeringar i finansiella bolag som Saxo bank, Nordax Bank och Asiakastieto Group.

Om man summerar utvecklingen för det andra kvartalet:

 • Sampos vinst minskade till 506 MEUR från 708 MEUR, men förra året innehåller en engångspost på 197 MEUR relaterande till Mandatum Lifes samarbete med Danske Bank
 • Vinst per aktie minskade till 0,73 EUR från 1,06 EUR, men förra årets vinst är påverkat av engångsposten på 197 MEUR
 • RoE ökade till 15,2% jämfört med 10,2% året innan
 • Net asset value per aktie uppgick till 19,46 EUR. 
 • Gruppens solvensgrad uppgick till 130%


Affärsområdet IFIF är inte bara det ledande sak- och olyckfallsförsäkringsbolaget i Norden, utan också det största affärsområdet inom Sampo. Resultatet före skatt ökade med 6% det första halvåret till 440 MEUR. 

Affärsområdets combined ratio är fortsatt låg på 84,7%, vilket är en minskning med 1,1% jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på en reducering i risknivån inom försäkringsbolaget. Med andra ord har risken för de åtanganden som man har minskat. 

Man fortsätter också med att hålla kostnaderna på en låg nivå vilket jag tycker är positivt. Vad gäller de nordiska marknaderna är det fortstatt Sverige och Danmark som visar upp de största förbättringarna. Men Norge och Finland som visade på svaghet i det första kvartalet, mätt enligt combined ratio, har i det andra kvartalet visat på styrka. Anledningen till svagheten var att det första kvartalets höga tillväxt tillfälligt drog upp risknivån, vilket i sin tur drev upp den totala combined ration. 

Affärsområdet TopdanmarkTopdanmark är det näst största försäkringsbolaget inom Life och Non-Life försäkringar i Danmark. Bolaget är också noterat på danska börsen och Sampos ägarandel uppgår till 46,7% av kapitalet och 48,4% av rösterna. I april beslutades det om en utdelning om 15 DKK per aktie i Topdanmark och totalt erhöll Sampo 84 MEUR. 

Resultatet före skatt ökade med 38% till 146 MEUR främst drivet av engångsvinster i motorskador och arbetarersättningar. Även här har man jobbat vidare med att minska sin risknivå inom kundstocken och combined ratio kom in under 80%, närmare bestämt 79% för det första halvåret 2019. Det är en minskning med 5,1% jämfört med föregående år. 

Affärsområdet Mandatum LifeMandatum Life har verksamhet i Finland och Baltikum. Resultatet före skatt minskade till 137 MEUR jämfört med 313 MEUR. Men i förra årets siffror är det med en positiv engångspost på 197 MEUR för Mandatum Lifes samarbete med Danske Bank. 

Minskningen av resultatet förklaras också av en ökning i expense ratio drivet av förändringar i värderingen av unit-link kontrakt och lägre diskonteringsränta.

Affärsområdet Associates


Detta affärsområde utgörs i princip av innehavet i Nordea. Under det första halvåret har Nordeas resultat sjunkit ordentligt. Anledningen är att man fortsatt har för höga kostnader, det vill säga att effektiviseringsprogrammet inte jobbar tillräckligt fort. 

Vidare har man också tagit marknadsandelar på bekostnad av lägre räntemarginaler. Dessa i kombination med den låga räntan generellt sett leder till ett minskat räntenetto. 

Slutligen tog man hela kostnaden för resolutionsavgiften för 2019 under det första kvartalet samt reserverade nästan 1 miljard kronor för penningtvätt i Danmark. 

Eftersom utdelningen från Nordea är en stor del av den utdelning som Sampo i sin tur skickar vidare till sina aktieägare, är risken stor att för 2020 kommer utdelningen från Nordea att minska. Jag har i ett annat inlägg gått igenom vad jag tror att Nordea kommer att dela ut för 2020, du kan läsa om det i inlägget Är det läge att köpa Nordea nu?

Beslut från extra bolagsstämma i Sampo


Samma dag som kvartalsrapporten för det andra kvartalet släpptes hade Sampo även sin extra bolagsstämma. Där beslutades det formellt att för varje 10 antal aktier i Sampo erhålls 1 aktie i Nordea. Om man har ett ojämnt tiotal aktier i Sampo, erhåller man den delen i form av kontanter istället. 

Avstämningsdagen för detta var igår och den 12:e augusti kommer Nordeaaktierna att distribueras och eventuell kontant ersättning kommer den 16:e augusti. Värt att notera är att det är den finska Nordeaaktien som kommer att erhållas då Nordea har finsk hemvist. 

Genom detta beslut kommer Sampo att ha en ägarandel i Nordea som understiger 20% och därmed inte vara föremål för de kapitalabsorberingsregler avseende bankinnehav. Sampos solvenskvot ökar på sett från halvårsskiftets 137% till runt 170%. Men det formella godkännandet från de finska myndigheterna beräknas komma innan rapporten för det tredje kvartalet.

Utdelningen i Sampo


I och med att Nordeas vinst är så mycket lägre än föregående år och bolaget har flaggat för att nuvarande utdelningspolicy inte är hållbar utan måste ändras har detta lett till en oro över att Sampo kommer tvingas sänka sin utdelning. Detta har också pressat aktiekursen i Sampo, som minskat med över 10% på en månads tid.

Men på telefonkonferensen i samband med kvartalsrapporten gav bolagets VD lugnande besked och sa att Nordeas utdelningspolicy har ingen direkt inverkan på Sampos utdelningsmöjligheter till följd av intäktsströmmar även från andra enheter. Sampos VD sa också att bolaget verkar för en viss ökning av utdelningen och snittförväntan för 2019 ligger för närvarande på 2,95 EUR. 

Mina tankar


Jag tycker att Sampo som sagt kom med en bra rapport och fyllde på med ytterligare 100 aktier i början av augusti när nu marknaden handlat ned aktien på grund av rädslan för en utdelningssäkningen. I och med de besked som VD nu kom med känns det lugnande att bolaget åtminston inte kommer att sänka utdelningen om man nu inte höjer den. 

I och med utdelningen av Nordeaaktier visar man dels på proaktivt ägarvärde och dels på att man frigör mer utrymme för utdelning nu när Nordea troligen kommer att behöva sänka sin utdelning. 

Som bolag tycker jag Sampo ger en bra riskspridning mot olika finansiella branscher såsom försäkring, bank och fintech. Till det kan läggas ett bolag med god kontroll på kostnader och risker, vilket synliggörs i en låg combined ratio. 

Om bara Nordea får ordning på sin verksamhet tills 2022 som de tänkt sig, tror jag att det finns en stor uppsida i Sampo. Under tiden kan man slicka i sig höga utdelningar som troligen kommer att öka årligen. 

I dagsläget ger Sampo en direktavkastning på 7,56% och det tycker jag är klart lockande och kommer att fortsätta fylla på när tillfällen ges. 

Finns Sampo i din aktieportfölj? Om så, kommer du behålla de Nordeaaktier som du får? Dela gärna med dig genom att kommentera i bloggen då din åsikt är viktig. 

tisdag 6 augusti 2019

Fonden Core Ny Teknik når nya höjder i juli
Idag kom TIN Fonder med sitt månadsbrev för juli månad. En så länge har man endast en fond, Core Ny Teknik, och höjdpunkterna i månadsbrevet är:

 • Över 50 000 kunder
 • Förvaltat kapital cirka 2,2 miljarder kronor
 • Digitala varumärken utgör 31%, följt av Hälsa 25% och Mjukvara 24%.
 • Fonden har sedan start (4 februari i år) stigit med 17,6% medan nordiska småbolag ökat med 10,2%

Eftersom bolaget växt så mycket har man valt att ta in en tredje medarbetare, nämligen Tomas Lundmark, som börjar 5 augusti. Tomas har lång erfarenhet från branschen från Swedbank och Danske Bank och kommer att arbeta med distribution och regelfrågor.

De 10 största innehaven i fonden per sista juni var:


Hittills har följande bolag rapporterat sina kvartalsbokslut:

 • Take Two Interactive: Stark rapport, högre omsättning och vinst än väntat
 • Kindred: Mycket dålig rapport, omsättning lite högre men halverad vinst
 • Evolution Gaming: Mycket stark rapport, väldigt hög tillväxt på omsättning och vinst
 • Xero: Bra rapport, man växer omsättningen bra men fortfarande visar man förlust på nedersta raden.
 • Sobi: Stark rapport, omsättning och vinst upp

Inom två veckor kommer THQ Nordic, Tencent, Paradox och Biogaia med sina rapporter, så det blir intressant att se hur dessa faller ut.

Det som jag däremot saknar i julis månadsbrev är hur förvaltarna ser på innehavet i Kindred och dess katastrofala rapport. Det enda som skrivs är att

"Enskilda negativa resultatavvikelser som påverkat fonden kraftigt har dock förekommit"

Nu äger jag själv inga andelar i fonden men jag tycker ändå att det är i det fattigaste laget att inte ge en utförlig kommentar till hur man ser på investeringen i Kindred och dess framtid. Särskilt då bolaget är ett av fondens topp 10 innehav och rasade över 30% efter rapport.

      Hela månadsbrevet: Månadsbrev juli Tin Fonder

lördag 3 augusti 2019

Trump sänkte tradingportföljen


Tradingportföljen startade veckan på 211 163 kronor och var ett tag upp över 213 000 kronor. Det såg ut som att den skulle stänga på ATH, men Trumps utfall om nya tullar på varor under fredagen tillsammans med felaktig rapportering av ledande personers försäljning av aktier i Evolution Gaming sänkte tradingportföljen.

Den stängde på 209 133 kronor, ned 0,96%. Jämfört med OMX30 som gick ned 2,6% klarade sig tradingportföljen bra. Men totalt sett är tradingportföljen upp 4,56% sedan starten.

Innehaven i Evolution Gaming, Konsolidator och Immunicum finns fortfarande kvar. Dock så har chanspositioner i Quickbit, Neurovive och Burcon Nutrascience tagits under fredagen.

Just Burcon Nutrascience tycker jag är lite extra  intressant då de tillverkar växtbaserade proteiner som kan användas vid framställandet av växtbaserad mat. Så det är ett bet på att den trenden fortsätter att växa.
Disclaimer: De innehav som jag har i tradingportföljen är i många fall rena chansningar och med väldigt hög risk. Inga aktier ska ses som några köprekommendationer. Detta är ett experiment för att se om trading är något för mig eller ej.

fredag 2 augusti 2019

Brookfield Renewable Partners rapporterar ett bra Q2 2019
I tisdags kom Brookfield Renewable Partners med sin kvartalsrapport för det andra kvartalet och bolaget fortsätter att utvecklas väl. Totalt sett var det en stark rapport, där särskilt vattenkraften i Nordamerika levererat långt över det historiska snittet. När det gäller vindkraften var den också stark även om den genererat lite mindre än väntat.

Övriga huvudpunkter från kvartalsrapporten är bland annat:


 • Bolagets FFO (funds from operations) uppgick till 0,74 dollar, vilket är en ökning med 35% jämfört med ett år sedan
 • Man har investerat i ett joint venture för global solenergi med över 6500 megawatt fotovoltaisk solenergi för ungefär 500 miljoner dollar, vilket beräknas bli klart under Q4 i år
 • Slutförde förvärv av 210 megawatt vindkraft i Indien
 • Slutbetalade de första 350 miljoner kanadensiska dollar av 750 miljoner kanadensiska dollar i förnybar investering inom Albertaportföljen
 • Genom förvärvet av TerraForm Power fördubblas energidistributionen i USA
 • Stängde kvartalet med 2,5 miljarder dollar i tillgänglig likviditet samt ökade likviderna med ytterligare 275 miljoner dollar efter försäljning av vissa av bolagets innehav i Sydafrika
 • Minskade utbetalningsandelen av FFO till cirka 85%.


Bolaget konstaterar att man inte kommer att ha några problem med att växa utdelningen med tidigare annonserade 5-9% årligen. I dagsläget är den kvartalsvisa utdelningen på 2,06 dollar och bolaget handlas till runt kursen 48 kanadensiska dollar. Det ger en direktavkastning på cirka 5,7%.

Numera har Avanza spärrat möjligheten att handla denna typ av aktie, så tyvärr kan jag inte fylla på mitt innehav med fler aktier om jag inte byter till ytterligare en aktiehandlare som Degiro eller Nordea. Men i för tillfället är jag dock nöjd med mitt innehav som utgör nästan 3% av aktieportföljen.

torsdag 1 augusti 2019

Akelius ger ut D-aktier
Det har tidigare spekulerats i om Akelius kommer att lösa in sin preferensaktie till 345 kronor eller vänta till 2024 för att lösa in den för 330 kronor istället. Idag kom kanske första steget mot att preferensaktien kommer att lösas in inom en snar framtid, när bolaget skickade ut kallelse till extra bolagsstämma.

Eftersom Akelius preferensaktie är en av de preferensaktier som bidrar till mitt regelbundna kvartalsvisa kassaflöde blev jag nyfiken på vad som är tänkt att avhandlas på den extra bolagsstämman.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas 2 september 2019 på hotell Scandic Anglais i Stockholm. Huvudpunkten i kalleslsen är att bolaget vill ge ut ett nytt aktieslag, nämligen så kallade D-aktier. Totalt vill man kunna ge ut 330 miljoner D-aktier fram till bolagsstämman 2020.

Antalet D-aktier som man ger ut får max motsvarande 30% av bolagets vid varje tillfälle utestående A-aktier. Vad gäller preferensaktier får max 30 miljoner preferensaktier ges ut och idag finns det 18,8 miljoner preferensaktier utestående.

D-aktier är som en vanlig stamaktie, men där utdelningen har ett övre tak på hur mycket den får uppgå  till. Enligt kallelsen får utdelningen vara max 5 gånger så står som utdelningen för en vanlig stamaktie men max 0,10 Euro per år och aktie. Avstämning för utdelningen på D-aktier skall vara februari, maj, augusti och november.

Givet en direktavkastning på 6% kommer D-aktien att emitteras till 1,67 Euro eller cirka 17,50 kronor. Det troliga är nog att ägare till preferensaktier kommer att erbjudas att konventera dessa till D-aktier där en preferensaktie ger 20 stycken D-aktier.

Idag handlas Akelius preferensaktie till 356 kronor och givet att Akelius betalar mellanskillnaden ned till inlösenkursen samt ger 20 stycken D-aktier för varje prefensaktie är det en bra deal tycker jag. Men om mellanskillnaden inte kompenseras för, vilket han inte behöver, bör man nog fundera på om det inte är bättre att sälja sina preferensaktier om man har ett GAV över 345 kronor och invänta utgivandet av D-aktier som sedan köps in.

Själv har jag ett GAV under 345 kronor och valde att sälja av mina preferensaktier för att ta kursvinsten och invänta utgivandet av D-aktier.

Vad tycker du om beskedet från Akelius? Hur tänker du kring dina preferensaktier. Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.