Avanza

Underrubriker

fredag 8 november 2019

Stark organisk tillväxt från Instalco i tredje kvartalet
I veckan kom Instalco med sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2019 och det var en stark rapport som de levererade. Bolaget fortsätter att växa starkt och kvartalet kan sammanfattas med att (föregående års kvartal i parentes):


 • Orderstocken ökade med 18,6% till 4 418 (3 724) miljoner kronor
 • Nettoomsättningen ökade med 41,9% till 1 416 (998) miljoner kronor
 • Den organiska tillväxten var 14,6 (8,6) procent i kvartalet
 • Justerad EBITA ökade till 127 (75) miljoner kronor motsvarande en EBITA-marginal om 9,0 (7,5) procent
 • Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till 138 (25) miljoner kronor
 • Under kvartalet har fem förvärv genomförts med en bedömd årlig omsättning på 359 miljoner kronor
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,59 (1,22) kronor


Marknaden har varit stabil under kvartalet för tekniska installations- och servicetjänster i Sverige, Norge och Finland. Själva marknaden drivs i stor utsträckning av ett antal långsiktiga trender och underliggande faktor som urbanisering, bostadsbrist, teknikutveckling, infrastrukturinvesteringar och ett åldrande fastighetsbestånd.


I Sverige, som är bolagets största marknad, är aktiviteten på installationsmarknaden fortsatt hög. Den avmattning som tidigare visat sig i vissa storstadsregioner vad gäller nyinvesteringar har nu stabiliserat sig. Samtidigt fortsätter byggnadstakten inom offentlig sektor med skolor, förskolor och sjukhus för närvarande vara hög, liksom byggnation av kommersiella lokaler som kontor och affärslokaler. Den organiska tillväxten på den svenska marknaden uppgick till 15,2 procent i kvartalet.

Utvecklingen av nettoomsättningen och EBITA per kvartal visar på en stabil och stark tillväxt för den svenska marknaden.På bolagets övriga marknader är den norska marknaden fortsatt stabil. Där investerar den offentliga sektorn i nya skolor, förskolor, sjukhus och infrastruktur. Det märks även en ökning av nybyggnationer och renoveringar av kontor, lager och hotell samtidigt som byggnationen av nya bostäder har stabiliserat sig på en hög nivå.

I Finland däremot har marknaden börjat plana ut efter att ha växt de senaste åren. Den organiska tillväxten justerad för valutaeffekter på de båda marknaderna uppgick till 12,9 procent i kvartalet.

Utvecklingen av nettoomsättningen per kvartal visar på en fortsatt stabil tillväxt för Norge och Finland. När det gäller utvecklingen av EBITA är den mer fluktuerande, men fortsätter nu att växa vidare från en hög nivå i det andra kvartalet.


Totalt sett växer omsättningen stabilt på samtliga tre marknader medan EBITA är lite mer slagigt på norska/finska marknaden jämfört med den svenska. Miljömedvetenhet, samhällsnytta och hållbart företagande har på senare tid fått en ökad betydelse på marknaden, något som också driver på lönsamheten för bolaget och något som jag tror vi kommer att få läsa mer om framöver.

     Hela rapporten: Instalco Q3 2019

Mina tankar


Instalco är ett bolag som tidigare funnits i min aktieportfölj, men i och med styrkebeskedet från denna rapport återigen har letat sig in i aktieportföljen. Det som jag gillar med bolaget är att det verkar i en marknad som inte är lika utsatt av konjunkturen.

Istället är det bolagets förmåga att fortsätta växa genom förvärv som är viktigt och tillgången till kapital. Nu skulle det inte vara hela världen om bolaget ett kvartal inte skulle förvärva i någon större utsträckning eftersom man ändå verkar lyckas växa organiskt tvåsiffrigt.

Även under nästa kvartal kommer man att växa vidare, då Instalco hittills har förvärvat Medby AS som har en förväntad omsättning på 59 miljoner kronor och 35 anställda, AB Tingstad Rörinstallation som har en förväntad omsättning på 65 miljoner kronor och 24 anställda och Henningsons Elektriska AB som har en förväntad omsättning på 135 miljoner kronor och 72 anställda. Årligen har bolaget som mål att förvärva bolag till en omsättning om 600-800 miljoner kronor och i år har man redan passerat en förvärvad omsättning över 1 miljard kronor. 

Nu börjar man dock bli så stor att man slåss om större projekt och under kvartalet fick JN El uppdrag av Skanska att utföra elinstallationer i samband med Scanias nya gjuteri i Södertälje. Uppdraget är värt cirka 100 miljoner kronor. Från Skanska fick Rörläggaren även ett nytt kontrakt när Malmö sjukhusområde byggs ut. Totalt handlar det om VS-installationer till ett värde om 270 miljoner kronor.

Ju större bolaget blir desto fler av dessa stora projekt kommer man lyckas att ta och Instalco går en spännande framtid till mötes. Den resan vill jag gärna vara med på, så jag kommer att fylla på med fler aktier i bolaget när bra tillfällen ges.

Sedan gillar bolagets kaxighet när man avslutar sin presentation av delårsrapporten med låten The heat is on av Glenn Frey. Då har man självförtroende!
4 kommentarer:

 1. Du er inte att risken ökar med större projekt?
  Mvh https://investera-pengar.blogspot.com

  SvaraRadera
  Svar
  1. Absolut finns den en ökad risk med större projekt, men hittills har de inte visat på att de inte skulle kunna räkna på dem. Det som jag håller utkik efter i rapporterna är så att man inte hamnar i exempelvis samma situation som Skanska gjorde med sina projekt i USA där. Där fick man stora uppdrag, men man hade räknat fel så det blev stora förluster istället.

   Radera
 2. Fin rapport, verkar vara riktigt bra fart på verksamheten! Senast jag kollade till den aktien så stod den i typ 60 kr :)

  Trevlig helg!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den har verkligen dragit och själv tror jag att den kommer att fortsätta att gå. Därför blev det att ta in en position nu.

   Radera