Avanza

Underrubriker

torsdag 25 april 2019

Europris: Det första kvartalet 2019


Idag var det dags för ett av mina kärninnehav att rapportera det första kvartalet 2019. Europris är det tredje största innehav i aktieportföljen och utgör cirka 8% av den. Om man summerar utvecklingen för det första kvartalet 2019:


 • Försäljningen ökade med 3% till 1 237 miljoner NOK trots negativ påskeffekt om 5%
 • Bruttomarginalen ökade till 41,4% (41,2%)
 • OPEX ökade med 11 miljoner NOK på grund av främst ökade inleveranser till lagret inför påsken
 • Rörelseresultatet blev -3,2 miljoner NOK jämfört med 18,1 miljoner i vinst förra året
 • 13 nya varuhus har öppnats under kvartalet 
 • IFRS 16 implementeringen ökade nettoskulden med 1,5 miljarder NOK till 3,2 miljarder NOK


Att påsken nu infaller i det andra kvartalet och inte i det första som året innan påverkade omsättningen till stor del. Justerat för påskeffekten, så har bolaget haft en stark försäljningstillväxt i detta kvartal. 

Ett led för  att ytterligare öka på försäljningen har Europris öppnat en första Europris City Store i centrala Oslo. Där kommer bolaget i en mindre butik fokusera på att sälja consumables samt hem- och inredningprodukter. Det kommer även att finnas terminaler för att online beställa de produkter som inte finns i butiken.

Dock så har de ökade inleveranserna till lagret, tvingat dem till att hyra extra containers och ta in extra personal, vilket lett till en ökad OPEX. För att komma till bukt med ett ökat lager under 2019 har ledningen implementerat rutiner och initiativ för att effektivera inflödet av varor. 

Men dessa effekter kommer inte märkas förrän om cirka 6 månader, vilket gör att bolaget räknar med extra kostnader runt 15 miljoner NOK i det andra kvartalet och 5-10 miljoner i det tredje kvartalet.

Arbetet med centrallagret flyter på  enligt plan, både tidsmässigt och budgetmässigt. Öppningen av det är beräknad till 23 maj i år.

          Läs hela rapportenEuropris kvartalsrapport för det första kvartalet 2019   

Mina slutsatser


Att påskeffekten skulle få ett större genomslag på kvartalsrapporten för det första kvartalet 2019 förväntade jag mig.

Däremot blev jag lite förvånad över att man visar på ett minusresultat, där en av anledningarna är ökade inleveranser till lagret. Här förväntar jag mig att bolaget har bättre kontroll över sina inflöden och hoppas att detta var mer en engångshändelse.

Trots minusresultat är det glädjande att läsa i rapporten att bolaget är innovativt och satsar på nya butikskoncept och en växande e-handel.

IFRS 16 har som väntat en stor påverkan på detta bolags balansräkning, så vid en första anblick kan nettoskulden känns väldigt hög. Dock ska man komma ihåg att dessa skulder hade man tidigare också, men att de redovisningsmässigt sett legat som en post inom linjen, som det så fint heter på redovisningsspråk. Det innebär att man bara har behövt nämna åtagandena i en not.

Jag tror att Europris är ett bolag, vars aktiekurs kommer att öka på sikt även om det tar tid. Men sedan är Europris också främst en utdelningsaktie för mig. Deras utdelningsmål är 50-60% av nettovinsten och här vill jag se att man redan till nästa kvartal visar vinst längst ned. Annars kommer en viss oro uppstå att man kommer att tvingas sänka utdelningen för 2019.

Hittills idag är kursen ned lite över 3% och jag väljer att inte köpa på mig mera aktier just nu. Baserat på nuvarande aktiekurs handlas Kindred till en direktavkastning på 6,40%.

Men om kursen skulle falla mera fram till utdelningsdagen om en månad, kommer jag nog att öka på mitt innehav. 
Finns Europris i din aktieportfölj? Om så, vad tyckte du om bolagets rapport? Dela gärna med dig bland kommentarerna.

Kindred: Första kvartalet 2019


Igår morse kom även rapporten från Kindred som utgör cirka 3% av aktieportföljen. Om man summerar utvecklingen för det första kvartalet 2019:

 • Spelöverskottet ökade med 8% till 224,4 miljoner GBP
 • Spelöverskottet från den svenska marknaden blev 207,4 miljoner SEK efter avdrag för bonusar om 137,9 miljoner SEK
 • Underliggande EBITDA  minskade med 35% till 30,6 miljoner GBP
 • Resultatet före skatt minskade med 47% till 17,7 miljoner GBP
 • Resultat per aktie minskade med 49% till 0,067 GBP
 • Antalet aktiva kunder ökade med 18% till 1 636 636 aktiva kunder

Kindred kommer in med ett all-time high på antalet kunder, men som väntat påverkades resultat kraftigt av spelregleringen på den svenska marknaden i form av mer engångseffekter relaterade till bonusar och marknadsföring.

Enligt VD Henrik Tjärnström förklaras det minskade resultat i det första kvartalet av

”Som vi förväntade oss sedan länge så resulterade omregleringen av den svenska marknaden i en betydande kortsiktig marginalpress, särskilt under det första kvartalet. Den enskilt största effekten kom från den extra bonus som tilldelats alla äldre och nya svenska kunder enligt villkoren i det nya licenssystemet. 
Det stora utnyttjandet av kundbonusar, särskilt i januari och februari, medförde att bonuskostnaderna ökade med 6,6 miljoner GBP för första kvartalet jämfört med samma period 2018. Bonuskostnaderna stabiliserades senare i kvartalet och redan i mars var de lägre än förra året vilket de också förväntas vara för helåret 2019 jämfört med för 2018.”
Vidare kan man också läsa följande från VDn
”Övriga väsentliga poster som påverkat kvartalet var svenska spelskatter på 5,2 miljoner GBP men även marknadsföringen som ökade med 3,8 miljoner GBP. Detta har väsentligt påverkat spelöverskottet i kvartalet men även EBITDA. Den totala effekten av öppnandet av den svenska marknaden på koncernens EBITDA under första kvartalet var en minskning med 18,9 miljoner GBP jämfört med första kvartalet föregående år. 
Även om detta är betydande belopp har vi hela tiden förväntat oss att öppnandet av marknaden skulle resultera i initial marginalpress, men vi är övertygade om att vi har en solid bas att bygga från och förväntar oss en förbättring härifrån." 

Fördelningen mellan intäktsslagen vadhållning, live betting, casino/spel och poker är hyfsat konstant men tittar man på den geografiska spridningen ser man att Norden minskar medan västeuropa ökar kraftigt.

I USA har man erhållit licensen i New Jersey och man håller på och slutföra licensansökan i Pennsylvania. I den sistnämnda förväntas licens erhållas i slutet av 2019.

I Sverige var Kindred ett av det första bolagen att erhålla en spellicens för den svenska marknaden för varumärkena Unibet, Maria Casino, iGame, Storspelare och bingo.com.

           Läs hela rapporten: Kindreds första kvartal 2019

Mina slutsatser


Att det första kvartalet för Kindred skulle bli trist läsning vad gäller resultatet var jag inställd på med tanke på de ökade kostnaderna för bonusar, marknadsföring, men även ökade skattekostnader.

Men ser man till helheten är det imponerande att bolaget växer antalet aktiva kunder med 18% över ett år. Spelöverskottet växer också trots regleringen på den svenska marknaden. Det visar på styrka i bolagets affärsmodell och bådar gott inför framtiden.

Men när börsen stängts för idag har aktien gått ned till under 82 kronor eller nästan 9%. Själv tycker jag det är lite av en överreaktion, och idag passade jag på att öka på innehavet i Kindred till att nu utgöra cirka 4% av min totala aktieportfölj.

Fortsätter kursen att gå ned under veckan kommer jag att fortsätta av fylla på lite mer i denna aktie.  Baserat på nuvarande aktiekurs handlas Kindred till en direktavkastning på 7,20%.

Finns Kindred i din aktieportfölj? Om så, vad tyckte du om bolagets rapport? Dela gärna med dig bland kommentarerna.

onsdag 24 april 2019

Resurs: Första kvartalet 2019

Äntligen har rapportsäsongen för det första kvartalet sparkat igång på allvar och tanken är att åtge lite om hur mina innehav presterat samt vad jag tycker om rapporten och tron på den fortsatta utvecklingen för bolaget. Fokus kommer att ligga på de större innehaven.Imorse kom så rapporten från Resurs som är mitt absolut största innehav i aktieportföljen. Om man summerar utvecklingen för det första kvartalet 2019:


 • Utlåningen till allmänheten ökade med 16% till 29 182 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 11% till 896 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade med 10% till 378 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 11% till 1,47 SEK
 • K/I före kreditförluster uppgick till 40,6% (41,2%)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 2,2% (2,1%)
 • Total kapitalrelation 15,1% (14,7%)
 • Riskjusterad NBI-marginal 9,6% (10,6%)


De första tre månaderna visade på en fortsatt god tillväxt både i bankaffären och på samtliga fyra nordiska marknaderna.

Även Resurs arbete med att kontinuerligt etablera strategiska samarbeten ger ytterligare driv i utveklingen av olika innovativa betal- och finansieringslösningar, som i sin tur leder till ett ökat resultat.

Resurs visar på ytterligare ett starkt kvartal, där man står stadigt både vad gäller kapitalrelationen som K/I-relationen och kreditförlustnivån. Endast den riskjusterade NBI-marginalen (rörelseresultat ex insurance i relation till genomsnittlig balans för utlåning till allmänhet) kom in lite under bolagets mål om 10-12% på grund av Norges nya kreditreglering från 2018 där man vill minska mängden konsumentkrediter.

        Läs hela rapporten: Resurs Holdings rapport för det första kvartalet 2019

Mina slutsatser


Det första kvartalet för Resurs innebar som siffrorna visar på ytterligare ett starkt kvartal och att bolaget är en kassako. I princip på samtliga nyckeltal levererar Resurs. Vad gäller framtiden tror jag att Resurs kommer att fortsätta leverera och växa.

Inför denna rapport hade bolaget handlats upp till över 62 kronor, till viss del troligen drivet av att Erik Selin ökat på sin position i aktien rejält.

Men när börsen nu öppnats har aktien gått ned till under 59 kronor eller nästan 5%. Själv tycker jag det är en märklig reaktion, men det verkar som att investerarna blivit nervösa för att den riskjusterade NBI-marginalen kom in under bolagets mål.

Jag tycker att den bedömningen är lite väl hårt sett till hela rapporten för kvartalet och hade mitt innehav inte varit nästan 10% av aktieportföljen hade jag ökat på dessa nivåer. Baserat på nuvarande aktiekurs handlas Resurs till en direktavkastning på 6,10%.

Finns Resurs i din aktieportfölj? Om så, vad tyckte du om bolagets rapport? Dela gärna med dig bland kommentarerna.

onsdag 17 april 2019

Handelsbanken visar rekordökning i kvartalet med hjälp av ett redovisningstekniskt beslut


Idag kom Handelsbanken med sin kvartalsrapport för första kvartalet 2019, först ut av det fyra storbankerna.

Eftersom jag själv är nyfiken på och funderar på hur det kan se ut för SEB och Nordea, var jag så klart intresserad av läsa hur det har gått för Handelsbanken under det första kvartalet.

Vid en första anblick blev jag verkligen förvånad när jag läste rubrikerna på Avanza och Omni Ekonomi, där de basunerade ut att röresleresultat blev 6,1 miljarder kronor mot förväntade 5,2 miljarder kronor.

Jag undrade självklart vad sjutton var det som ökat så mycket i kvartalet jämfört med vad som förväntats.

Räntenettot borde knappast kunna visa på några större skillnader, så kunde det vara provisionsnettot då? Eller vad har man annars gjort för att lyckas slå förväntningarna på detta sätt?

Om man tittar på översikten av koncernens siffror, ser man att det varken är Räntenetto eller Provisionsnettot som har bidragit till det ökade rörelseresultat.


När det gäller räntenettot har det istället ökat marginellt detta kvartal jämfört med kvartalet innan, och ökat låga ensiffriga tal jämfört med föregående år. När det gäller provisionsnettot är det istället tvärtom. Här har man minskat låga ensiffriga siffror detta kvartal jämfört med kvartalet innan, medan man har ökat marginellt jämfört med samma kvartal för ett år sedan.

Istället är det personalkostnaderna som har minskat med över 20%, som främst förklarar det ökade rörelseresultatet. Nu är det inte som så att man har sagt upp en massa människor, utan man har på ledningsnivå beslutat att det inte ska vara några avsättningar alls till Oktagonen under 2018. Även under det första kvartalet 2019 har man inte heller satt av några pengar.

Med andra ord är den stora ökningen i rörelseresultatet mer en redovisningsteknisk konsekvens av ledningens beslut, då man för tillbaka de kostnader man tidigare satt av till Oktagonen.

Man finner man i rapporten när man läser den vilken jag har bifogat ned. Men vid en första anblick är det lätt att tro att Handelsbankens Q1:a för 2019 är en kanonrapport.

         Läs rapporten: Handelsbankens kvartalsrapport 1 2019

Även marknaden var inte direkt nöjd med denna rapport och handlar ned aktien med cirka 2%. Personligen trodde jag att den skulle gå ned mera eftersom rörelsen i sig står och stampar jämfört med förra kvartalet.

Med tanke på att räntenettot i princip var oförändrat lär vi nog se samma sak i både Nordea och SEB och det finns även en risk att SEBs provisionsnettot minskat en del om det inte lyckats ta marknadsandelar från de andra storbankerna, något som kommer dra ned gjädjen ytterligare.

Min slutsat är att jag tror att rapporterna för Nordea och SEB kommer bli mer ljumna och det troliga är nog att kurserna går ned. Sedan blir det också mycket intressant att läsa vad det båda bolagen skriver om de pågående pengatvättsanklagelserna.


Vad tyckte du om Handelsbankens rapport? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

söndag 14 april 2019

Utnyttja den berömda påskeftekten till att göra bättre investeringar
Det har varit lite tyst på bloggen i april jämfört med månaden innan. Mycket av tiden har gått åt att fundera på att optimera min utdelningsportfölj kontra risk och antal bolag. Varje månad i samband med månadsbokslutet för sparkvot och köp/försäljningar, uppdaterar jag min aktieportfölj. I slutet av mars bestod aktieportföljen av nästan 50 bolag, vilket börjar kännas för mycket.

Jag har därför laborerat med att se hur en ändrad bolagsmix, det vill säga attt minska antal bolag och öka ägandet i bolag med högre direktavkastning, skulle påverka min årliga utdelning. Tanken är att öka kassaflödet och möjliggöra ekonomisk frihet i slutet av sommaren.

Men detta inlägg ska inte handla om det, utan om att nästa vecka drar rapportsäsongen för första kvartalet 2019 drar igång.

Det som är värt att tänka på när det det gäller rapporterna för det första kvartalet är när påsken ifaller och när den inföll förra året. Anledningen är att det får stor effekt för vissa bolag och branscher. Förra året inföll påskafton i det första kvartalet, medan det i år kommer att infalla i det andra kvartalet.

Bolag som ICA, Axfood och Europris, hade en ökad försäljning det första kvartalet förra året då påsken förutom julen är storhelger som dessa bolag genererar en stor del av sin försäljning.

På samma sätt, drabbades konsultbolagen istället negativt, eftersom det var färre arbetsdagar i det kvartalet något som ledde till lägre debitering för konsulterna och lägre försäljning samt vinst.

I år ligger på påsken sent och hamnar i det andra kvartalet. Effekten borde bli att delårsrapporterna för det första kvartalet för ICA, Axfood och Europris blir sämre jämfört med samma period föregående år. När det gäller konsultbolagen borde deras rapporter istället bli bättre de första kvartalet i år då påsken inte infallit i det kvartalet.

Självklart vet börsen om detta, men jag tycker ända att det ofta är som så att denna påskeffekt glöms bort av börsen och vi ser en hög volalitet i vissa branschers aktier.

Jag skulle inte bli förvånad om aktierna för ICA, Axfood och Europris faller när de släpper sina rapporter medan rapporterna från konsultbolag gör att deras aktier stiger.

Om så sker, kan man utnyttja detta till att köpa aktier i matbolagen billigare och sälja av aktier i konsultbolagen dyrare. Själv hoppas jag på det och kommer då passa på att köpa på mig fler aktier i Europris, som är ett av mina större innehav.

Hur tänker du kring påskeffekten på börsen? Utnyttjar du den? Kommentera gärna på bloggen då din åsikt är viktig.

måndag 1 april 2019

Jag väljer Resurs Holding istället för någon av storbankerna


Igår skrev DI en positiv analys av Resurs holding, vilket också är mitt största innehav i aktieportföljen. Totalt uppgår den aktien till cirka 8% av hela aktieportföljen.

Källa: Bild från Dagens Industri 31/3-2019

Anledningen till att jag äger Resurs är inte bara för att det är en riktig kassako. Bolaget är ursprunget ur retailbranschen och iden är att erbjuda finansiering till kunder. Denna verksamhet har växt under åren och förutom finansiering erbjuder man även försäkringar, privatlån och kreditkort.

Erbjudandet mot kund har alltså förfinats över tiden och med över 5 miljoner kunder har man en enorm bas att jobba med, vilket jag tror borgar för en fortsatt fin tillväxt över tid.

Mycket inom finans går mer och mer mot digitalisering och här tycker jag att Resurs är långt framme. Till exempel beviljas cirka 95 % av alla kreditansökningarna digitalt. Denna automatisering gör att mer tid kan läggas på att öka kundnöjdheten och servicen, vilket i sin tur kommer generera mer intäkter.

Det finns en anledning till att Nordic Capital köpte in sig i detta bolag för ett antal år sedan. Bolaget växer under lönsamhet och kundförlusterna hålls runt 2-3% över tid. Nackdelen för oss övriga aktieägare är att marknaden vet att Nordic Capital vill sälja, något som lägger sig som en våt filt över aktien.

Nu senast i år sålde Nordic Capital 15 miljoner aktier till ett snittpris på 58 kronor per aktie. Kvar har de cirka 10% av bolaget, vilket motsvarar runt 20 miljoner aktier. Om de upprepar tidigare mönster lär Nordic Capital nog vara kvar i Resurs i ytterligare två år.

När väl de är ute ur aktien kommer den nog att leta sig uppåt. Hittills har den varit och vänt på 69,50 kronor per aktie, men för att slå det, får vi nog vänta som sagt. Fast med en direktavkastning på cirka 6% till dagens kursen ligger jag gärna kvar och bidar min tid.

Som ägare av aktien gör det mig glad när VD uttalar sig som nedan:

"Vi förutsåg såklart inte finanskrisen, men vi kände av konsumenternas ändrade beteende så vi skärpte kreditgivningen hösten 2008. Det räddade oss från en långvarig uppgång i kreditförluster"

Det visar på att bolaget är uppmärksamma på förändringar i marknaden och att de agerar på dessa för att styra bolaget rätt.

En annan viktig parameter är att de flesta styrelseledamöter har en stor ägarandel i bolaget, där styrelseledamöter äger minst 23 000 aktier i Resurs Holding. Endast två ledamöter har inget innehav alls, men totalt sett klart godkänt från pilotskolesammanhang.

Även VD och CFO har ordentligt med aktier i bolaget, vilket gör att de har ett personligt incitament till att bolaget går bra och undviker risker i form av till exempel utlåning till för hög risk.


Läs DIs analys: Köp nischspelaren när storbankerna kraschar