Visar inlägg med etikett Utdelning. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Utdelning. Visa alla inlägg

lördag 2 november 2019

Europris rapport för tredje kvartalet överraskade marknaden
Igår rapporterade mitt norska innehav Europris utfallet för det tredje kvartalet. Om rapporten för det andra kvartalet för en besvikelse var detta istället en väldigt glad överraskning. Från förra året och även det första halvåret i år, har Europris haft en väldigt hög kostnadsnivå. Anledningen är att man håller på och investerar i ett ny centrallager samtidigt som man har haft höga lagernivåer som kortsiktigt har hanterats genom att hyra containers.

Själv har jag väntat på att man någon gång ska komma ur denna höga kostnadsnivå, dels för att få upp vinsterna och dels för att kunna göra något åt den höga skuldsättningen som bolaget nu har. Rapporten för det tredje kvartalet kan kort sammanfattas med:

 • Försäljningen ökade med 9,2% till 1 477 (1 352) miljoner NOK
 • Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 7,5% klart över marknadens ökning på 1,3%
 • Bruttomarginalen ökade till 44,3% från 43,6%
 • Rörelseresultatet ökade med 53,9% till 137,2 (89,1) miljoner NOK
 • Resultat efter skatt ökade 39,8% till 84,99 (60,76) miljoner NOK
 • Resultat per aktie ökade med  47% till 0,53 (0,36) NOK

Anledningen till det starka resultatet för kvartalet beror främst på en ökad trafik av kunder till butikerna samt förbättringar av säsongsförsäljningen och genomförda kampanjer. Fortfarande dras man med lite för höga lagernivåer, men tack vare insatser har detta inte resulterat i en lika hög kostnadspåverkan som i tidigare kvartal. Man har också jobbat med att förbättra processerna kring leveranser även om det viktigaste jobbet fortfarande ligger framför bolaget.


Likt föregående år har vinsterna påverkats positivt av den årliga prisjusteringen som görs i samband med inventeringen i butikerna. Därför är det viktigt att när man tittar på Europris, att man mer ser på årsbasis eller åtminstone niomånaders basis. Då vid jämförelse av två perioder där man får med den årliga inventeringen i båda.

Tittar man på bruttomarginalen för Q3 YTD 2019 uppgår den till 42,8% att jämföra med Q3 YTD 2018 då den var 43,0%. En marginell skillnad och visar på att man lyckas i princip växa med samma marginal.

När det gäller bolagets ökade satsning på e-handel löper det på enligt plan och tanken är att man ska lansera detta i början av 2020. Hittills har bolagets e-handel, likt Axfoods e-handel via Willy's, fokuserat på ett click-and-collect system.

För centrallagret har man kommit över de största kostnaderna och framåt guidar bolaget för att kostnaderna kommer att minska. När det gäller non-recurring rent är det kostnader för lager som man inte längre behöver men där man fortfarande sitter kvar i kontrakten. Dessa kan eventuellt hyras ut varpå man kostnader då minskar.


För kommande investeringar gäller det att man kommer ta en större del nu i kommande kvartal men sedan så minkar det kraftigt. Från 2021 har man inte några nya planerade investeringar.


I rapporten skriver bolaget också att från nu och fram till 2022 kommer att vara en transformeringsperiod för Europris innan besparingarna från det nya centrallagret kommer att synas i siffrorna. Men när så väl sker räknar man med en skillnad på 0,75-1.25 procentenheter på intäkterna.

     Läs hela rapporten: Europris Q3 2019

Mina tankar


Europris är ett bolag som har funnits i min aktieportfölj i snart två år. Anledningen till att jag köpte in bolaget är för att jag gillar bolagets affärside med lågprisbutiker, där jag är övertygad om att denna typ av verksamhet alltid kommer att gå bra. Människor gillar helt enkelt att handla billigt. Se bara på GeKås. I en lågkonjuktur kommer detta bli extra tydligt tror jag.

Däremot har det blivit en investering som befinner sig i en investeringsfas under ett antal år och hade fram tills rapporten igår inte varit något superinvestering. Trots två utdelningstillfällen låg jag minus på investeringen, men med uppgången igår är man plus 10 K. Helt enkelt för att marknaden skickade upp aktien med 17% på denna rapport.

Det jag gillar med rapporten är att man nu börjar få ordning på det nya centrallagret och att man kan se att detta kommer att resultera i högre vinster framöver. Själv ser jag 2019, men även halva 2020 mer som en period där kostnadsnivån kommer att ligga högre än vad den i framtiden kommer att vara. Att bolaget trots de stora investeringarna fortfarande lyckas växa betydligt snabbare än marknaden är ett riktigt styrkebesked.

Tittar man på den första av nedan två bilder, är det inte att man växer lite snabbare än marknaden utan  man växer mer än fyra gånger snabbare i kvartalet och mer än sex gånger snabbare YTD. I den andra bilden kan man se att när det gäller jämförbara butiker har Europris växt snabbare än marknaden sedan 2014. Trots att man nu är i en tung investeringsfas fortsätter man att utklassa marknaden.
I samband med kvartalsrapporten uttalade sig VD Pål Wibe att dels hade det fjärde kvartalet börjat bra även om de viktigaste veckorna låg framför dem och dels att det såg bra ut för 2020. Nu ger Europris inga prognoser, men det är den här typen av självförtroende som jag som investerare vill se hos ledningen i de bolag som jag investerar i.

Sedan gör det inte saken sämre att han äger cirka 2 miljoner aktier i bolaget, lite drygt 1,2%. Även ekonomichefen äger en hel del, cirka 600 000 aktier. Nu är dessa siffror från årsredovisningen 2018, men jag har inte hittat något som skulle tyda på att de har färre aktier idag.

Om man tittar på hur vinsten per aktie har utvecklats sedan 2012 har det varit en otrolig utveckling fram till 2017. Sedan så var det här någonstans som bolaget började växa ur kostymen och man började med att dra upp planerna för att skapa ett centrallager. Förra året förvärvade man också 20% av ÖoB med option på att köpa resten. Därför har den årliga utvecklingen av vinsten sjunkit markant, till en medelhög ensiffrig tillväxt per år.När jag estimerat den totala vinsten för 2019 har jag utgått från att bolaget under Q4 2019 växer omsättningen med 10% jämfört med Q4 2018, vilket man gjorde för ett år sedan om man tittar på Q4 2017. Givet att man har samma vinstmarginal, 12,2%, kommande kvartal gör det att vinsten landar  på 1,56 NOK för Q4 2019 och för helåret på 2,63 NOK.

Om man räknar med att bolaget inte kommer att växa mer än 6,24% det kommande 5 åren i snitt per år, innebär det att 2024 kommer bolagets vinst att uppgå till 3,56 NOK. Med dagens PE på 11,5 skulle det motsvara en aktiekurs på 40,90 NOK. Till det kan man lägga till 9,25 NOK i total utdelning. Beloppet motsvarar 5 gånger dagens utdelning på 1,85 NOK som jag tror man klarar av att behålla. Totalt blir det 50,15 NOK. Köpte man aktien till fredagens stängningskurs på 29,20 NOK motsvarar det en genomsnittlig årlig avkastning på 11,4%.

Med tanke på att bolaget växer snabbare än marknaden tror jag knappast att den genomsnittliga årliga tillväxten i vinst per aktie för Europris kommer att vara 6,24% när väl centrallagret kommer på plats.

Jämför jag den årliga tillväxten mellan 2015 och 2017, är den 24,2%. Nu kanske det inte är troligt att man mäktar med en sådan tillväxt de kommande 5 åren i snitt, men hälften borde vara rimlig. Det ger då en framtida vinst per aktie på 4,63 NOK 2024. Om PE-talet är oförändrat på 11,5 motsvarar det en aktiekurs på 53,30 NOK. Lägger man till den totala utdelningen på 9,25 NOK blir totalen 62,55 NOK. Det motsvarar en årlig genomsnittlig avkastning på 16,46%.

Skulle vi även få en liten multipelexpansion så att PE-talet ökar till 15, pratar vi om årlig genomsnittlig avkastning på 22%!

Helt klart tycker jag att det finns potential i detta bolag och därför är jag en långsiktig aktieägare. Det ska därför bli spännande att följa bolagets resa under de kommande 5 åren.

Slutligen vill jag tillägga att detta inte ska ses som någon köprekommendation utan det är mina egna tankar och funderingar kring vad jag tror om bolagets framtida värde. Du som är läsare av inlägget, gör alltid din egen analys innan ett eventuellt köp- eller säljbeslut.

fredag 25 oktober 2019

Nordeas nya finansiella mål 2019
Igår kom Nordea med sin niomånaders rapport för 2019 och det var inte någon direkt munter läsning. Inte för att jag hade förväntat mig det, men ändå. Med tanke på att kursen ligger över 70 kronor trodde jag att kanske skulle de visa på en vändning och att vi nu sett botten. I samband med Q2 rapporten förutspådde jag att bolaget borde klara av att göra en vinst per aktie på 0,17 euro för Q3 respektive Q4.

Om man rensar för alla kostnader av engångskaraktär gjorde Nordea mycket riktigt ett resultat per aktie på 0,17 euro. Men det känns som att de har en lång väg kvar att gå tyvärr och att vi får se Nordea handlas till ett P/B över 1 känns avlägset inom de närmaste åren.

I samband med niomånadersrapporten kom bolaget även med ny finansiell affärsplan. Nedan är bolagets nya finansiella mål i den planen.


Finansiella mål


 • En avkastning på eget kapital som överstiger 10%
 • Ett K/I-tal på 50%


Kostnader

Nu: För 2020 räknar Nordea räknar Nordea med att nå en kostnadsbas under 4,7 miljarder euro med planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020. Kostnaderna för 2019 förväntas minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 2019 och förändringar i resolutionsavgifter. De kassamässiga kostnaderna väntas minska under samma period, med oförändrade valutakurser.

Tidigare: För 2021 räknar Nordea med att kostnadsbasen, med oförändrade valutakurser, blir cirka 3 procent lägre än 2018, exklusive jämförelsestörande poster 2018, och kassamässiga kostnader väntas under samma period minska med upp till 10 procent, med oförändrade valutakurser. Kostnaderna för 2019 förväntas minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 2019, och kassamässiga kostnader väntas minska under samma period, med oförändrade valutakurser.

Kapitalpolicy

Nu: Kapitalbuffert på 150-200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen som börjar gälla 1 januari 2020.

Tidigare: Kapitalbuffert på 40-120 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen.

Utdelning

Nu: En utdelningskvot på 60-70 procent, från och med 2020. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital. För 2019 siktar Nordeas på en utdelning på 0,4 euro per aktie.

Tidigare: Nordeas mål är att uppnå en årlig ökning av utdelningen per aktie och samtidigt upprätthålla en stark kapitalposition i linje med bankens kapitalpolicy.

Kreditkvalitet

Nu: Nordea räknar med att kreditförlusterna under kommande kvartal blir låga och ungefär i nivå med genomsnittet för 2018. De ekonomiska utsikterna är emellertid något osäkrare.

Tidigare: Nordea räknar med att kreditförlusterna under kommande kvartal förblir låga och ungefär i nivå med genomsnittet för 2018.

Mina tankar


Precis som Gardell uttalade sig igår om dessa mål, så känns de nya målen knappast allt för tuffa. Gardell gör jämförelsen med Börje Ekholm och hur han agerade när han kom till Ericsson där han skapade mål som är "omöjliga att inte överträffa".

Det är i för sig positivt, men vad gäller kostnader, kommer man åtminstone fram till 2022 få leva med att det uppstår extraordinära kostnader i form av omstruktureringar och nedskrivningar tror jag. Nu förutsätter den nya affärsplanen också att marknaden inte förvärras under tiden.

Idag under bolagets kapitalmarknadsdag framkom det också att som en effekt av den nya affärsplanen kommer Wholesale att väntas krympa med 200 miljoner euro, något som kommer att påverka intäkterna i det korta loppet med cirka 150 miljoner euro. Dock är banken övertygad om att på lång sikt så kommer detta att gynna resultatet.

Även mängden kontoprodukter kommer att minska med runt 40% och som en effekt när man gör besparingar kommer det även att påverka antalet anställda även om detta idag inte är klart hur med hur många.

Däremot tycker jag att man kunde har varit mer konservativ när det gäller målet för utdelning. Mot bakgrund av att banken är den bank som under flertalet år haft sämst lönsamhet av de fyra stora bankerna är det bättre att jobba med att stärka balansräkningen och inte dela ut upp till 70% av vinsten.

Ett rimligare mål hade varit att man sänkte utdelningen till 50% av vinsten. Nu tycker jag att det finns en risk att man tvingas sänka målet för utdelningen igen inom något år då man inser att pengarna behövs i verksamheten utifall man vill bli en lönsam bank.

Jag tycker att Nordea äntligen tar tag i problematiken på allvar, men när man gör så här stora besparingar skapar det oro i organisationen. Det är därför viktigt att bolaget jobbar med sin change management process för att detta ska bli bra om ett antal år.

Själv kommer jag att följa bolaget löpande, men under tiden ser jag ingen ide med att investera i bolaget för att slicka i mig en kupong. Då finns det bättre möjligheter på annat håll. Men skulle kursen sjunka ned mot 56 kronor, som jag spekulerat om i tidigare inlägg, är jag köpare av aktien.

Vad tycker du om Nordeas nya finansiella plan och mål?

måndag 21 oktober 2019

Telia väljer troligen Tele2:s förra VD till ny ordförande
Telia har under de senaste åren varit kantat av diverse problem. Har det inte varit mutanklagelser så har det varit den svenska rörelsen som inte utvecklats som det är tänkt. Till det har också hört att konkurrenten Tele2 kört om dem och haft en betydligt bättre utvecklingen för sin aktie de senaste tre åren.Telias rapporten som kom för några dagar sedan tycker jag var ganska ok. Dock har man ännu inte kommit helt tillrätta med att den svenska marknaden, som också är den största, inte växer organiskt. Utvecklingen var en organisk tillväxt på -1,4% för tjänsteintäkterna och -4,4% för marknaden som helhet.

Den förre VD:n Johan Dennelind har som bekant sagt upp sig och det känns som att trots idoga försök lyckades han inte att få rätsida på den svenska verksamheten. Det stora problemet på den svenska marknaden verkar vara att man inte lyckas accelerera omsättningen från sin mobila sida samtidigt som fast telefoni går dåligt.


Därför tycker jag att det var en intressant nyhet som kom i söndags, att den förre VD:n för Tele2, Lars-Johan Jarnheimer, nu föreslås att bli ny ordförande istället för Marie Ehrling. Det är staten, i form av majoritetsägare, som till slut agerade och gav styrelsen i uppdrag att utlysa en extra bolagsstämma där en ordförande ska väljas. Anledning till varför har inte angetts, men i praktiken ger man nuvarande ordförande sparken. Med tanke på att hon har varit ifrågasatt, nu senast i och med Bonnierförvärvet, är det inte så konstigt att majoritetsägaren till sist agerar.

Själv äger jag numera inga aktier i Telia, men jag tror att en ändring av ordförande i samband med att det verkar vara klart snart med en ny VD, är den injektion som Telia kan behöva. Även om aktien är mer som en obligation, producerar Telia ett fantastiskt kassaflöde. Prognosen för det fria kassaflödet för 2019 ligger kvar på 12-12,5 miljarder kronor att jämföra med 10,8 miljarder kronor för 2018. Med en ny ordförande som gått i den Stenbeckska skolan, tror jag att detta blir det som Telia kan behöva för att börja växa organiskt och öka sin lönsamhet.

En annan viktig aspekt med kassaflödet gäller alla utdelningsinvesterare. Bolagets utdelningspolicy baseras på det fria kassaflödet och man delar ut 80% av det operationellt fria kassaflödet. Prognosen innebär att man minst kommer att kunna behålla utdelningen om inte höja den några ören.

Värt att notera är att skillnaden mellan fritt kassaflöde och operationellt fritt kassaflöde är att i det senare har man justerat för utdelningar från intressebolag, betalningar för licenser/frekvenser och återbetalning av leasingskuld. Man kan säga att kvar blir det kassaflöde som bolaget själva kan styra över helt och hållet.

Finns Telia i din aktieportfölj?onsdag 16 oktober 2019

Rapportfesten 2019
Imorgon börjar vad jag som investerare tycker är den mest spännande tiden på året. Nämligen när bolagen kommer med sina kvartalsrapporter för det tredje kvartalet. Det är egentligen först detta kvartal som man på allvar kan börja skönja hur året kommer att sluta. Visst kan mycket hända även under det sista kvartal, men ofta kan man med hyfsad stor rimlighet räkna på vad bolagets vinst kommer att hamna på.

Om det tredje kvartalet är det mest spännande för mig, är det sista kvartalet för en utdelningsinvestare som jag det näst mest spännande. Det är då man får reda på vilken utdelning som bolagets styrelse tänker föreslå till bolagsstämman. Man får även en indikation på om man låg rätt i sin gissning från vad man trodde baserat på Q3-siffrorna.


I USA har man redan startat rapportfesten. Redan i tisdags var det en bankbonanza som heter duga. Rapporter kom från JPMorgan, Goldman Sachs, Charles Schwab, Wells Fargo och Citigroup.  Samtliga banker utom de två sistnämnda slog förväntningarna. Även Johnson & Johnson kom med sin rapport som också slog förväntningarna. Idag klämde Bank of America till med en rapport som även den slog förväntningarna. Själv väntar jag med spänning på rapporterna från Microsoft (24/10), Amazon (25/10) och Apple (31/10).

Men åter till den svenska börsen och dess kommande rapporter. Nedan har jag sammanställt och kommenterat när de tongivande rapporterna kommer att komma. För att göra det lite festligt har jag grupperat dem i sina respektive branscher. Först ut är telekomfestivalen!


Telekomfestival- Imorgon (17/10) startar det svenska rapportracet på riktigt och först ut är Ericsson, Telia och Tele2. Kommer Börje att vända trenden i Ericsson? Vad händer med den enorma reserven för mutanklagelserna, kommer den att räcka? Är ryktena sanna om att Ericsson är till salu? När det gäller Telia blir det intressant att se hur det går med besparingarna och hur har den svenska delen utvecklats. För Tele2s fall är frågan om det kommer att leverera ytterligare bra rapport som de lyckats med de sex senaste gångerna.


Fastighetsfrossa - Kommer Pareto och Kepler Cheuvreux få rätt i att vissa fastighetsbolags aktiekurser har sprungit iväg alldeles för långt från bolagens substansvärden? Redan på fredag är det dags för fastighetsfrossan. Då kommer Castellum med sin rapport och sedan är det 23-25 oktober som övriga större fastighetsbolag, som Klövern, Kungsleden, Nyfosa, Sagax, Wihlborgs, Balder och Hemfosa, kommer att bekänna färg.


Bankbonanza - Den svenska bankbonanzan sparkar igång med en rivstart den 23 oktober. Då rapporterar  Swedbank, SEB och Handelsbanken. Här kommer räntenettot verkligen vara i fokus med tanke på att det verkar vara ett lite räntekrig på uppgång och vad säger de om framtiden? I Swedbanks och SEBs fall kommer penningtvättsfrågan att återigen komma upp.

Men kanske mer spännande är det när Nordea kommer med sin rapport dagen efter. Hur står det till i banken, minskar kostnaderna och har Gardell köpt in sig ytterligare? Dock är det den 25 oktober dagen som alla väntar på . Det är dagen som Nordea håller sin kapitalmarknadsdag i London och där vi ska äntligen få reda på de nya finansiella målen inklusive ny utdelningspolicy.

Själv gissar jag på en sänkning av utdelningen till 50% av vinsten precis som Swedbanks nya policy, men analytikerna lutar åt en sänkning till 75% numera. Oavsett kommer det även att få utslag på Sampos kurs, då de äger 20% av Nordea.


Verkstadspotpurri - På fredag (18/10) drar verkstadpotpurriet igång. Kommer dessa bolags rapporter vara rena sänken eller hur ser det ut med konjunkturen? Först ut är Sandvik och sedan följer Atlas Copco, ABB, Alfa Laval och Epiroc veckan efter. En per dag!


Speltorskar - En annan spännande kategori är spelbranschen. Blir investerarna speltorskar igen som under Q2 där Kindred var ett riktigt sänke. Den 25/10 får vi svaret och själv har jag svårt att se att det blir en bra rapport. Eftersom jag tror på en årsvinst på runt 3 kronor har jag svårt att förstå varför aktien betalas i nästan P/E 20. Då tror jag hellre på en ytterligare fin rapport från Evolution Gaming som kommer dagen innan. Förra kvartalet drog den upp mot nästan 230 kronor. Blir det 250 kronor denna gång?


Skogen, det gröna guldet - De stora skogsbolagen har gått starkt det senaste kvartalet pådrivet av Billerud Korsnäs försäljning av Bergvik Skog. Men även det faktum att det kommer att komma en uppvärdering av skogsinnehaven i våra två stora noterade skogsbolag. Håller det i sig och kommer vi redan nu att få reda på mer om värderingen i Holmen och Stora Enso? Hur har massapriset slagit under kvartalet och hur ser framtiden ut? Den 18/10 kommer Holmen med sin rapport och i slutet av oktober (29:e) får vi svar från Stora Enso.

Investor - Inte att förglömma, denna kronjuvel som finns i många aktieportföljer. Nu på fredag (18/10) kommer de med sin rapport. Det blir spännande att läsa om kvartalet som varit och kan man redan nu i siffrorna se att det blir en höjning från 13 kronor till 14 kronor i utdelning?

Vilka rapporter ser du främst fram emot?

lördag 5 oktober 2019

Fredrik Lundberg samlar på sig i ladorna
Igår kom Industrivärden med sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2019. En snabb sammanfattning är att Lundberg samlar på sig i ladorna inför vintern. Känslan jag får när jag läser rapporten är som när man ställer in utemöblerna inför vintern. Man städar och fixar och så händer det inte så mycket mera. I för sig gillar jag investeringar som är lite tråkiga men som tryggt taktar sakta uppåt.

Stort fokus i Industrivärden har under 2019 varit att minska ned sin skuldsättning. Nu är man nere på en skuldsättningsgrad på 3%, vilket är en minskning med 4%-enheter sedan årsskiftet. I övrigt kan de första nio månaderna sammanfattas med:


 • Förvärv av fler aktier Volvo A (1,6 miljarder), Skanska B (0,4 miljarder), Essity B (0,3 miljarder), Sandvik (0,3 miljarder) och SCA B (0,2 miljarder)
 • Avyttring av Essity A (0,3 miljarder) och SCA A (0,1 miljarder). Dessa avyttringar beror på att man bytt från A-aktier till B-aktier i respektive bolag
 • Under andra kvartalet såldes kvarvarande aktier i ICA Gruppen.
 • Substansvärdet den 30 september uppgick till 100,7 miljarder kronor eller 231 kronor per aktie
 • Inklusive åretinvesterad utdelning ökade substansvärdet med 21%.


I rapporten pratar VD om att den globala konjunkturen fortsätter att mattas av och den förväntade BNP-tillväxten för helåret uppgår till cirka tre procent. Tydligt är att tillväxttakten har avtagit under året som hittills gått. När det gäller marknadsläget i de branscher som innehavsbolagen verkar i, ser man tydliga tecken på lägre aktivitietsnivå och svagare utsikter framöver. Därför har man från Industrivärdens sida jobbat med att få bolagen att anpassa verksamheterna till rådande marknadsläge.Som investering har Industrivärden bjudit på en bra resa och tittar man på den 10 åriga utvecklingen av substansvärdet har det get en årlig avkastning på 12% och med utdelningen inräknad 15%. Jämfört med SIXRX som gett 12%.

Så en viss överavkastning har man fått ändå. När det gäller Industrivärden har jag lärt mig att det gäller att köpa vid rätt tillfällen och helst när substansrabatten är minst 10-15%. Annars riskerar man att få en trist utveckling.


I år har de största bidragen kommit från Essity, Sandvik och Volvo.Ser man istället på innehavens genomsnittliga utveckling under 3 år, är förutom årets tre innehav även SCA det som gått bäst.


Industrivärden har en given plats i min aktieportfölj och jag gillar Fredrik Lundbergs försiktiga styrning och fokus på att inte sväva ut på en massa "förhoppningsbolag". Man har en långsiktig strategi och den exekverar man på. När sedan kurserna är nedtryckta och det är tillfälligt billigt, fyller man på i befintliga innehav. En strategi som jag sympatiserar med och det är så som jag själv försöker investera. Men ibland är det svårt att inte ha "bråttom".

Däremot tycker jag att det är lite märkligt att man inte har kunnat addera ytterligare något innehav under flera år för att bredda portföljen. Och för en investmentbolags-VD som Helena måste det kännas lite märkligt att sitta på en stor kassa som inte utnyttjas, för att finna nya bra investeringar att  säkerställa en fortsatt tillväxt i substansvärdet.

Läs hela rapporten: Industrivärdens delårsrapport Q3 2019

fredag 4 oktober 2019

Ingen bra start för Akelius D-aktie
Idag noterades Akelius D-aktie på börsen. Teckningskursen var satt till 1,75-1,85 Euro per aktie men fastställdes till 1,75 Euro per aktie. Det verkar som att bolaget vid val av pris varit lite för aggressiva eller haft för höga tankar om efterfrågan på aktien.

Själv hade jag sett fram emot emissionen av D-aktier när den kommunicerades för första gången och hade tänkt att teckna mig för aktier i emissionen. Men efter att ha läst prospektet avstod jag då jag tyckte att villkoren inte för tillräckligt generösa.

Med en fastställd utdelning om max 0,1 Euro per aktie, skulle det innebära en direktavkastning på mellan 5,4-5,7%.Med tanke på att man också tar en valutarisk om man investerar, känns inte uppsidan eller avkastningen speciellt lockande som kompensation. Till det så kommer en första utdelning först efter den första årsstämma som hålls efter att D-aktierna noteras. Det innebär att första utdelning kommer troligen att bli i maj nästa år.

Även börsen tycks ha resonerat lite som jag, då aktie har varit ned på 1,67 Euro och vänt. Nu handlas den runt 1,69-1,70, en nedgång på nästan 3%. Omräknat till direktavkastning handlas aktien till 5,88% direktavkastning.

Det är ju klart bättre än när den introducerades, men baserat på de begränsningar som finns i aktiens möjlighet till uppgång, vill jag ha 6% i direktavkastning innan jag slår till. Går den ned till 1,65 Euro kan jag tänka mig att köpa en första position, för att sedan fylla på om den kommer ned till 1,60 Euro. Sjunker den dit ned ger det en direktavkastning på 6,25%, vilket jag skulle vara nöjd med.

Tecknade du aktier i Akelius emission?

onsdag 2 oktober 2019

Är analytikerna för positiva till Nordeas kommande utdelning?
Nordea är ett bolag som jag tidigare ägt och som jag fortfarande indirekt äger via Sampo. Anledningen till att jag sålde av Nordea var för att deras Q2 rapport inte levde upp till förväntningarna och en oro för en framtida utdelningssänkning som skulle sänka kursen rejält.

I den senaste rapporten hade jag förväntat mig att man skulle kommunicera planerna för kommande års utdelningsandel och en ny utdelningspolicy likt Swedbank gjorde i sin andra kvartalsrapport. Gissa om jag blev besviken när Nordea valde att skjuta på detta.

Den nuvarande utdelningspolicyn som Nordea har innebär att man ska öka utdelningen årligen. Det är helt klart inte hållbart i längden då man tjänar för lite pengar. Pressen på på räntenettot och att man inte lyckas krympa kostnader tillräckligt snabbt sätter käppar i hjulet för det.


Årets utdelningsandel motsvarade en andel på 89,5% mätt i Euro. Om man skulle behålla utdelning oförändrad för nästa år, skulle det innebära en utdelningsandel på över 100% då vinsten blir klart lägre.

Hittills i år har Nordea tjänat 0,27 Euro per aktie och på rullande tolv månaders basis motsvarar det 0,58 Euro per aktie. Om man är lite snäll mot bolaget och antar att kvartalsvinsten för de sista två kvartalen blir lika hög per kvartal som för det andra kvartalet, kommer Nordea att göra en vinst per aktie på 0,62 Euro för 2019. Det är också vad analytikerna räknar med.

Själv tror jag att bolagets nya utdelningspolicy kommer att innebära att man ändrar till en utdelningsandel på 50% av årets vinst, precis som Swedbank ändrat sin till. I sånt fall, skulle kommande utdelning landa på 0,31 Euro per aktie. Med en EUR/SEK-kurs på 10,8 ger det en utdelning i SEK på 3,35 kronor. Alltså en kraftig sänkning från förra årets 7,18 kronor.

Eftersom stabila banker som SHB och SEB ger 6,1-6,75% och dessutom är mer lönsamma, vill jag minst ha samma om inte högre direktavkastning. Givet en framtida direktavkastning på Nordea om 6,1% ger min tro om en 50%-ig utdelningsandel från Nordea att aktien ska ned till 54,90 kronor. Att jämföra med 68,45 kronor som den handlas i just för tillfället.

Därför var det intressant att läsa en artikel i Dagens Industri igår om vilka aktier analytiker tror kommer att sänka sin utdelning rejält nästa år. I listan nedan ingår bolag som bevakas av minst fem analytiker


I denna lista ser man att analytikerna tror att Nordea kommer att dela ut 5,60 kronor nästa år motsvarande 0,50 Euro. Vid samma vinstantagande innebär det att bolags nya utdelningspolicy säger att man ska dela ut max 80% av vinsten.

Personligen tycker jag att det känns väl aggressivt och optimistiskt. Med tanke på pressen på räntenettot och risken för ökade konkurser nu när vi verkar gå in i en lågkonjuktur på riktigt.

Men om analytikerna är rätt ute handlas i sånt fall Nordea till en direktavkastning på 8,18%, vilket är riktigt bra.

Den 25 oktober när bolaget har sin kapitalmarknadsdag i London får vi förhoppningsvis reda på den nya utdelningspolicyn och om jag varit är för negativ i min tro. Helt klart spännande att följa.

Finns Nordea i din aktieportfölj? Vad tror du om kommande utdelningspolicy och håller du med analytikerna? Kommenterar gärna i bloggen.

tisdag 1 oktober 2019

Norske skog till börsen
I juli skrev jag ett långt inlägg om det gröna guldet på börsen där jag lyfte fram sju intressanta skogsbolag. I inlägget tog jag även upp andra intressanta skogsbolag, där ett av dem finns i vårt grannland Norge. Bolaget i fråga är Norske Skog, som än så länge är privatägt.

Redan i somras släppte man information om att man planerade att introduceras på börsen. I förra veckan kom en pressrelease där bolaget lite närmare specificerar sina planer och att erbjudandet kommer att kvantifieras under Q4 2019.

Om bolaget


Norske Skog är inte så gammalt jämfört med vissa svenska skogsbolag utan det bildades 1 mars 1962 som Nordenfjelske Treforedling AS. Bolagets första pappersmaskin i Skogn togs i bruk 1966 och 1972 ändrade bolaget namn till Norske Skogsindustrier AS.

1989 är ett viktig årtal i norsk skogsindustri. Det var året då den stora konsolideringen skedde. Norske Skog gick samman med Follum Fabrikker och köpte 50% av aktierna i Saugbrugsforeningen. Året efter började det nya bolagets europeiska expansion då man startade verksamhet i franska Golbey.1996 fortsatte expansionen till ett bruk i Bruck i Österrike och året efter öppnade man i tjeckiska Steti, som dock såldes 2007. 2001 fortsatte man expansionen och köpte bruk i tyska Walsum och holländska Parenco.

Redan 1998 började man att också expandera utanför Europa, när man köpte bruk i Kina, Korea, Malaysia och Thailand. Två år senare köptes Fletcher Challenge Paper med bruk i Australien, Nya Zeeland, Chile och Brasilien. Bruken i Korea och Kina såldes dock 2008 respektive 2009.

Efter Norske Skogs konkurs 2017, är det nu 100% ägt av investmentbolaget Oceanwood, som efter en rekonstruktion nu vill sätta bolaget på börsen.

Verksamhet


Dagens Norske Skog har idag efter rekonstruktionen sju lönsamma pappersbruk. Fyra finns i Europa, två i Australien och ett på Nya Zeeland. Totalt har dessa bruk en produktionskapacitet på 2,7 miljoner ton pappersmassa, varav 1,8 miljoner ton är för tidningspapper och resten är för tidskriftspapper.

Bolaget äger själv ingen skog utan köper in det material som de behöver, vilket gör dem beroende av virkespriserna, såväl som av priset på pappersmassa.

Omsättningen på årsbasis uppgår till cirka 13 miljarder norska kronor med en vinst på cirka 2,5 miljarder kronor. Det är helt klart en förbättring än när man växte sig för stora under tidigare år, vilket sedan ledde fram till konkursen.

Men man bör ha i bakhuvudet att bolagets ägare är ett investmentbolag, som vill göra en exit genom en börsnotering. Det finns med andra ord risk för att man klätt upp bruden inför den kommande introduktion.


Tabellen ovan utgår från helårssiffror, men av det första halvårets försäljning på 6,4 miljarder norska kronor stod Europa för 76% av intäkter och Australien/Nya Zeeland för resterande. Vad gäller EBITDA på 874 miljoner kommer 93% från Europa, så de är helt klart lönsammast, med en EBITDA-marginal på 16,6% jämfört med 4,1% för Australien/Nya Zeeland. 

Ser man på avkastning på sysselsatt kapital är avkastningen 31,2% mot 2,9%. En avsevärd skillnad. Framtida efterfrågan på tidnings- och tidskriftspapper minskade dock på alla bolagets marknader, mest för tidskriftspapper i Europa där efterfrågan föll med 11-12%.

Bolagets balansomslutning uppgår till nästan 9,4 miljarder norska kronor, där cirka 48% utgör eget kapital. Totalt har man 2,4 miljarder i långfristiga skulder varav 1,5 miljarder är räntebärande. Av de korta skulderna är 0,3 miljarder räntebärande. En kassa om 0,86 miljarder ger en nettoskuld på cirka 0,9 miljarder norska kronor och en Net debt/EBIDTA på strax över 1,0. Med ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten skulle jag säga att bolaget har en bra finansiell ställning.

       Senaste rapporten: Norske Skog Q2 2019

Utdelningspolicy


Bolaget har som mål att betala en attraktiv utdelning till sina aktieägar efter det att bolaget har kommit in på börsen. Den nuvarande utdelningspolicy säger att man har som policy att betala utdelningar med hänsyn till bolagets kapitalbehov, finansieringsbehov och bibehållande av en strategisk flexibilitet inom gruppen. Jag tolkar den policyn som att man vill betala och kommer att göra det om det finns möjlighet.

Mina tankar


Själv tycker jag det är kul att ytterligare ett skogsbolag kommer att noteras. Dock är det synd att bolaget inte äger någon skog, för att det är det jag letar efter som komplement till att äga skog själv.

Att äga ett rent pappersbruk som fokuserar på tidning- och tidskriftspapper känns inte direkt lockande. Då hade jag hellre ägt det om de hade jobbat med kartong istället, för att jag tror att det är en större marknad som kommer att växa när man går bort från plastförpackningar.

Ett bolag som till exempel finska Metsä Board med en direktavkastning på 5,3% känns därför mer intressant.

Vad tycker du själv om Norske Skog? Är det ett bolag som intresserar dig? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

söndag 29 september 2019

Nobina rullar vidare med ytterligare ett bra kvartal
I fredags morse kom Nobina med sin kvartalsrapport för det andra kvartalet 2019. Bolagets verksamhet forsätter att växa och återigen var detta en bra rapport från börsens bussbolag.

Kvartalet kan sammanfattas med (förra årets kvartal inom parentes):


 • Nettoomsättningen uppgick till 2 528 MSEK (2 224)
 • Tillväxt i kvartalet var 13,7%, varav 10% är från förvärv, 4,3% från valuta och -0,6% organiskt
 • EBITA uppgick till 162 MSEK (127)
 • EBIT uppgick till 156 MSEK (127)
 • Resultat efter skatt uppgick till 81 MSEK (62)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,92 SEK (0,70)


Under själva kvartalet har Nobina genomgått en omfattande kontraktsmigrering. Det innebär flera stora kontraktsstarter samt kontraktsavslut. Totalt har kontrakt för 395 bussar startats samtidigt som man har avslutat 378 kontrakt.


Kontraktportföljen har med andra ord genomgått en föryngring, vilket säkerställer att man kommer att kunna leverera bra intäkter under en lång tid. Dock bör man vara medveten om att intjäningen under ett kontrakt inte är linjärt. Som VD Magnus Rosén förklarar det hela:

"Lönsamheten i nya kontrakt är alltid lägst i början av kontraktsperioden för att sedan successivt öka, och med höga krav på vilka kontrakt vi vill vinna kombinerat med det faktum att volymen växer, kommer nuvarande migrering bidra positivt till att nå våra finansiella mål."

Enligt VD har det inte varit någon direkt påverkan i kvartalet från migreringen, men under de kommande två sista kvartalen kommer effekten blir negativt mer kännbar.

I Finland har Nobina fått gehör för sin klagan hos EU om att subventioner till offentligt ägda operatörer inte är tillåtna då de snedvrider konkurrensen. Därför har ett före detta finskt kommunalt bussföretag tvingats återbetala 54,2 MEUR till Helsingfors kommun för otillåtet offentligt stöd.

Marknadsmässigt är den svenska marknaden den största av de fyra nordiska marknaderna. Den växte starkt tack vare förvärvet av Samtrans. Även den danska marknaden visade liknande effekt tack vare förvärven av DBO och Örslev. Ökningarna på den norska och finska marknaden beror mer på ökningar i trafiken från nystartade kontrakt förra året likväl som extratrafik under kvartalet.

      Hela kvartalsrapporten från Nobina finner du här: Nobina Q2 2019

Mina tankar


Tidigare under året fanns Nobina i min utdelningsportfölj, men jag har sålt av innehavet just för att jag känner mig osäker på hur kontraktsmigreringen kommer att slå på resultatet under Q3 och Q4 2019. I fredagens rapport tycker jag heller inte man kvantifierar hur effekten blir på marginal och resultat annat än att den blir negativt mer kännbar. Som investerare vill jag få en mycket bättre förståelse än så. Innan jag kliver in i aktien igen vill jag nog ser hur bolagets Q3 rapport ser ut, som kommer den 20 december.

Men det positiva i den senaste rapporten är att bolaget är redo att växa genom nya förvärv. I Sverige är det inom omsorgstrafik medan det i övriga Norden rör sig om förvärv för ren volymtillväxt. Kopplar man det till det stora antal nya kontrakt som man tecknat ser de kommande åren bra ut.

Sedan pratar VD också om att man ska utveckla en MaaS-tjänst. Tanken är att man som resenär ska kunna koppla ihop olika transporttjänster och på så sätt kunna hantera alla sina biljettköp oavsett färdmedel (som taxi, hyrbil, buss och tåg) i en enda app. Nu framgår det inte så mycket mer om det i rapporten, men jag tycker att det är positivt och spännande att Nobina fortsätter att utvecklas och finna nya områden att tjäna pengar på.

Finns Nobina i din aktieportfölj? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är intressant.

onsdag 25 september 2019

SBB ökar utdelningen med 140% nästa år
Igår släppte Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) nya finansiella och operationella mål samt en ny utdelningspolicy. Anledningen är att bolagets B- och D-aktier nu handlas på Stockholmbörsens huvudlista. Tanken med dessa mål är att ge kapitalmarknaden och oss övriga investerare en uppdaterad bild av bolags riktning framåt.
Nya finansiella mål


De nya finansiella målen som presenterades är (tidigare mål anges inom parentes nedan):


 • Tillväxt i substansvärde per stamaktie exklusive utdelning på stamaktier, som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 12 % per år (oförändrat)
 • Belåningsgrad lägre än 50% (oförändrat)
 • Soliditet om minst 45% (Nytt, tidigare mål minst 35%)
 • Generera en intjäning från försäljning av byggrätter om i genom snitt 250 till 400 miljoner kronor per år (oförändrat)
 • Säkerställd belåningsgrad lägre än 30% (Nytt, tidigare mål lägre än 40%)
 • Räntetäckningsgrad om lägst 3,0 gånger (Nytt, tidigare mål lägst 2,5 gånger)

Om man jämför de nya målen mot hur det såg ut per 30 juni 2019 ser man att bolaget redan kommit en bra bit på väg.

Uppnådda mål

 • Belåninggrad - 43%
 • Soliditet - 43%
 • Säkerställd belåningsgrad - 19%

Ännu ej uppnådda mål


 • Tillväxt i substansvärdet - 9,8%
 • Räntetäckningsgrad - 2,2 ggr
 • Försäljning av byggrätter - inga sålda under första halvåret

Störst fokus ligger helt klart på att öka räntetäckningsgraden genom en förbättrad rating. På så sätt kommer finansieringskostnaderna att minska, vilket allt annat lika leder till en ökad räntetäckningsgrad. Med en högre rating kommer bolaget också kunna låna upp mer för att på så sätt driva tillväxt i substansen. Tillväxt kommer också komma från renoveringar av lägenheter, vilket leder till högre hyresvärde på beståndet. 

Nya operationella mål


De nya operationella målen som presenterades är (tidigare mål anges inom parentes nedan):


 • Ett fastighetsbestånd om 55 miljarder kronor till år 2021 med bibehållen BBB+ rating (Nytt, tidigare mål sa 40 miljarder kronor till 2023 med bibehållen investment grade rating)
 • Renovering av minst 600 lägenheter per år (oförändrat)

Ännu uppnådda mål

 • Fastighetsbestånd - 30,3 miljarder kronor
 • Renovering av lägenheter -  248 stycken påbörjade varav 98 stycken är färdiga

Nu har bolaget satt ett tufft tillväxtsmål och lyckas man växa substansen enligt plan finns det goda chanser att uppnå målet om ett fastighetsbestånd på 55 miljarder kronor om några år.

Ny utdelningspolicy


SBB:s nya utdelningspolicy innebär att man årligen vill generera en stabilt ökande utdelning, vilket är en ändring mot tidigare utdelningspolicy. Den förra policy sa att bolaget långsiktigt har som mål att dela ut 40% av det utdelningsgrundande resultatet inklusive utdelning på preferensaktier.

Som första utdelning inom den nya utdelningspolicyn förväntas därmed bolagets styrelse att föreslå en utdelning på 0,6 kronor per A- och B-aktie för räkenskapsåret 2019. Vidare kommer man också att införa kvartalsvisa utbetalningar under 2020/2021

Mina tankar


Själv äger jag aktier i SBB sedan tidigare, både B- och D-aktier. Som utdelningsinvesterare är det helt fantastiska nyheter med den nya utdelningspolicyn. Utdelningen som kommer nästa år innebär en ökning med hela 140%! Det är det inte många bolag som kan stoltsera med.

Om man tittar på utdelningen sedan 2017 och den ännu ej beslutade utdelningen för 2019 innebär det en årlig utdelningstillväxt på 87,1%. SBB är helt klart ett aktieägarvänligt bolag som delar med sig till sina ägare.När man tittar på bolagets finansiella och operationella som har ändrats sedan tidigare, slår det mig att även om SBB kommer att lägga mycket fokus på att växa verksamheten rejält, vill man göra det med kontroll. Fokus kommer att vara på att erhålla en högre rating, vilket göra att bolaget kommer att kunna låna till ännu bättre villkor och till en lägre ränta. Det är ambitiösa mål som bolaget har satt upp, men lyckas man att exekvera på dessa mål kommer man nästan att ha dubblat fastighetsbeståndet på mindre än två år.

Tack vare VDs goda kontakter med kommuner men även med politiker tror jag nog att det finns en god chans att man uppnår målen. Även om det sedan kanske det blir till år 2022. Oavsett kommer det att innebära en trevlig resa för oss aktieägare.

Enligt VD ligger fokus förutom på transaktioner, även på att skapa värde genom att renovera och optimera det befintliga beståndet. Ambitionen är att bolaget ska vara inkluderat i FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index inom en snar framtid. Det kommer nog att göra att fler utländska investerare får upp ögonen för SBB.

Vad tycker du om SBB som bolaget och dess framtida planer? Kommentera gärna i bloggen.

fredag 20 september 2019

Är Svolder ett bra alternativ till en svensk småbolagsfond?
Bokslutskommunike 2018/2019


Igår kom Svolder med sin bokslutskommunike för det brutna räkenskapsåret 2018/2019. En trevlig nyhet var att det höjer utdelningen sjätte året i rad, från 2 kronor till 2,15 kronor. Det är en skaplig höjning på 7,5%. Jämfört med en normal löneökning på 2% förstår man nog varför det här med utdelningar lockar så mycket.

Som alltid är det en fröjd att läsa VD Ulf Hedlundhs kommentarer till oss aktieägare i rapporten. Det som sticker ut lite är att bolaget underpresterat mot Carnegie Small Cap Return Index (CSRX) med nästan 10%. Anledningen är att det indexet innehåller större bolag än vad Svolder investerar i och andelen fastigheter är klart större i det indexet. Fastigheter har i år verkligen fått sig en rejäl uppvärdering, något som driver indexet CSRX.Verksamhetsåret som precis avslutats var oförändrat i absoluta tal, vilket innebär att Svolders substansvärde förändrades inte när justering för lämnad aktieutdelning görs. Totalt stängde B-aktien med en substansrabatt på 8%. Men även om substansvärdet är oförändrat så har kursen stigit med 7,1% i år. Mer imponerade är om man tittar på hela tidsperioden 26 år. Då har substansvärdet stigit mer än 14% per år.

Årets största bidrag till ökningen av substansvärdet har varit

 • Garo
 • Platzer Fastigheter
 • Klövern

Och de största negativa bidragen till substansvärdet var

 • Boule Diagnostics
 • Saab
 • Magnolia Bostad

Vidare har man ökat investeringarna i Elanders, Nordic Waterproofing och Lime Technologies. Samtidigt har man minskat i Klövern, Acando (uppköpta) och Platzer Fastigheter. Minskningen i fastigheter beror på att Svolder har svårt att se någon större ökning från dessa höga nivåer. Då anser man att det finns andra bolag som kan komma att prestera bättre.

Svolder istället för en småbolagsfond


Ofta jämförs Svolder med att äga en Sverigefond. Den Sverigefond som gått bäst de senaste fem åren är SEB Sverigefond Småbolag C/R. Som bilden nedan visar så har Svolder följt den fondens utveckling ganska jämnt. Nu ska det tilläggas att utvecklingen för Svolder är exklusive återinvesterad utdelning. Om den hade varit med hade Svolders totalavkastning varit högre än valda fondens under urvalsperioden.

Endast vid två tillfällen, 2017 och sista kvartalet 2018/2019, avviker Svolder från fonden. Det som hände 2017 var att Svolder hade större innehav i bland annat Nolato och Troax som hade en fantastisk utveckling. Men även Scandic Hotels och Boule hade en stark utveckling det året.

Källa: Avanza
Nackdelen med Svolders mer fokuserade inriktning mot ett färre antal småbolag gör att utveckling under ett år kan vara skral med sett över flera års tid är den bra. Jämfört med fonden ovan som har en mer jämn utveckling mellan åren. Det innebär att om man investerar i Svolder gäller det att vara långsiktig.

Som grafen ovan också visar kan man istället för att välja en Sverigefond eller svensk småbolagsfond lika gärna välja Svolder, som också har en lägre förvaltningskostnad än fonder. Svolders förvaltningskostnad uppgick i år till 0,8% mot ovan fonds 1,5%.

Sedan ger Svolder ägarna en aktieutdelning, vilket är trevligt att få om man gillar kassaflöden och vill leva på utdelningar. I bokslutskommunikén kan man läsa följande från VDn:

"Aktieutdelning ser Svolder som den naturligaste formen av vinstdelning och kapitalöverföring till aktieägarna. Prioritet ligger på långsiktigt god utdelningstillväxt framför engångsutdelningar eller en hög nivå som inte är hållbar." 

Vill man höra mer om bolaget kan man titta på Uppesittarkväll kl 20:00 den 24 september där VD Ulf Hedlundh kommer att gästa programmet. Om man är aktieägare och är i Stockholm den 19 november, kan man närvara på Svolders bolagsstämma som hålls i IVA:s lokaler med start klockan 17:00. Själv kommer jag att närvara på bolagsstämman och lära mig mer om hur bolaget ser på sina investeringar och framtida utveckling.

Finns Svolder i din aktieportfölj? Tycker du att den är ett bra komplement till en småbolagsfond? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

torsdag 19 september 2019

Akelius meddelar villkoren kring D-aktiernaFör någon dryg månad sedan skrev jag om att bolagsstämman i Akelius hade beslutat att ge ut D-aktier. Ni hittar inlägget i länken nedan.

Akelius ger ut D-aktier

Det som inte var klart vid det tillfället var när det skulle ske och till vilket pris. Nu har prospektet kommit och det troliga användningsområdet som Akelius ska ha pengarna till är att lösa in preferensaktierna.

Nu säger de inte det rakt ut men man kan läsa att pengarna från emission ska användas för att lösa in sådant som ratingbolag helt eller delvis anser vara en skuld. När det gäller preferensaktierna räknas hälften som eget kapital och hälften som skuld.
Målet för Akelius är att höja kreditbetyget till BBB+ eller bättre. Anledningen till Akelius fokus på sin kreditrating är att en högre rating gör att bolaget kan låna till en lägre ränta. Något som gör att finansnettot minskar och vinsten på nedersta raden ökar.

Själv hade jag Akelius preferensaktier, men valde att sälja av dem då kursen låg cirka 15 kronor över lösenkursen på 345 kronor. Jag kände att risken fanns att Akelius löser in preferensaktierna genom att man får D-aktier utan kompensation för kursvinsten. Sedan dess har jag väntat på prospektet för att kunna köpa in D-aktierna istället.

Men när jag läste prospektet blev jag lite besviken då priset på aktie och även utdelning kommer att vara i Euro. Erbjudandet är satt i prisintervallet 1,75-1,85 Euro, vilket är högre än vad jag trodde. Jag hade gissat på 1,65 Euro. Då hade utdelningen som är planerad till 0,10 Euro gett en direktavkastning på cirka 6%. Nu hamnar direktavkastningen istället mellan 5,4-5,7%, vilket är lite i snålaste laget.

Det i kombination med att aktien handlas i Euro gör att inte bara avkastningen är låg. Man får även en valutarisk med på köpet. Plus när man handlar i annan valuta eller erhåller utdelning i annan valuta drabbas man också av en valutaväxlingsavgift hos nätmäklarna.

Mot bakgrund av att ränteläget är väldigt lågt nu och den svenska kronan är svag, känns det inte som att det finns så mycket uppsida i D-aktien. Men om räntan stiger eller att den svenska kronan stärks blir nedsidan desto större.

Just nu känns det inte självklart att köpa in denna aktie till aktieportföljen. Istället köper jag eventuellt in min när väl aktien är noterad. Noteringen är beräknad till 4:e oktober och D-aktien kommer att listas på First North. För allmänheten startar anmälningstiden 19 september och pågår till 2 oktober. Eftersom Akelius är ett svenskt bolag även om den kommer att handlas i Euro spelar det ingen roll skattemässigt om man väljer att teckna sig via en ISK eller en KF, vilket kan vara bra att veta.

Kommer du att teckna i Akelius emission? Kommentera gärna i bloggen vad du tycker om emissionen då din åsikt är viktig. 

måndag 9 september 2019

Cibus får köprekommendation av Dagens Industri
Idag är det lite extra kul att vara ägare i Cibus Nordic Real Estate när Dagens industri kommer med en köprekommendation. Cibus är ett svenskt fastighetsbolag som främst verkar på den finska marknaden. Där har man investerat i fastigheter som sedan hyrs ut till matbutiker.

Kesko är den största hyresgästen med 54% av hyresintäkterna, följt av Tokmanni på 28%. I övrigt är det sedan mindre hyresgäster som representerar runt 5-7% av hyresintäkterna.

Durationen på hyreavtalen är drygt 5 år, vilket ger en viss trygghet i och med koncentrationen till två hyresgäster. Nu har dessa hyresgäster 111 av bolagets 139 fastigheter, vilket gör att om de skulle säga upp en fastighet, faller inte intäkterna platt på en gång.Bolaget har som mål att växa sin utdelning med 5% per år och delar nu ut 0,84 euro per aktie fördelat på fyra tillfällen. Vinsten per aktie uppgår till cirka 1,07 euro på årsbasis, vilket ger en utdelningsandel på strax under 80%.

Jag gillar Dagens Industris sammanfattning av Cibus:

"Cibus liknar en preferensaktie med tanke på den höga stabiliteten och utdelning fyra gånger per år. Men preferensaktierna har ökat kraftigt i pris i år och direktavkastningen har för de flesta pressats ned till drygt fem procent. I preferensaktierna är utdelningen konstant medan målet för Cibus är att höja utdelningen med fem procent per år."

Själv började jag köpa Cibus i våras och kompletterade med ett tredje köp i mitten av juli.Förutom den fina utvecklingen och höga direktavkastningen finns det ytterligare några triggers som jag hoppas kan driva kursen ytterligare. Dessa är:

 • Upptagande i FTSE EPRA indexet
 • Listbyte till huvudlistan på Nasdaq Stockholmsbörsen

För de som vill läsa mer om Cibus kan jag rekommendera dessa inlägg

Nytt intressant bolag som jag snubblade över
Cibus - Första kvartalet 2019
Cibus växer vidare

Finns Cibus Nordic Real Estate i din aktieportfölj? Kommentera gärna vad du tycker om bolaget. Din åsikt är viktig.

måndag 2 september 2019

Augusti månads sparkvot och portföljförändringar
Ytterligare en månad har gått och nu har böckerna för augusti stängt. En månad som innehöll en hel del regn och målande av hus mellan skurarna.

Månadens sparkvot


Räknat på månadens lön blev sparkvoten 0% även för juli månad.

När jag räknar ut sparkvoten tar jag bara med det sparande som jag gör till min egen aktieportfölj. Sparande till barnen, ev amortering samt resekassa och husbuffert ser jag mer som en kostnad. Nu amorterar vi inget på våra bolån utan de pengarna får istället jobba i aktieportföljen. Hade jag tagit med dessa också skulle sparkvoten blivit 6,4%

Denna månad åter klart lägre jämfört med tidigare månader. Anledningen är dels bilsemestern till Simrishamn och inköp av färg till målning av huset.
Månadens köp i aktieportföljen


Denna månad har det blivit en hel del rotation i aktieportföljen. Nya inköp har gjorts i kvalitetsbolag där kursen har trycks ned och jag tycker att det har givit fina ingångsvärden.  Jag har också tagit in fonden Spiltan Aktiefond Investmentbolag för att få en fin exponering mot just investmentbolag som historiskt har visat sig vara en bra investering.

Helt nya innehav markeras med ett "ny" efter innehavets namn. De köp som har gjorts är


 • Gränges (ny)
 • Handelsbanken A (ny)
 • John Mattson (ny)
 • Industrivärden C (ny)
 • Instalco (ny)
 • Investor
 • Latour
 • Lundbergs
 • Nibe
 • SBB B (ny)
 • SCA B
 • Spiltan Aktiefond Investmentbolag (ny fond)
 • SSAB (ny)


Månadens försäljningar i aktieportföljen


Det har varit en hel del aktivitet på säljsidan också. Akelius Pref gick helt ur och det kan ni läsa i inlägget Akelius ger ut D-aktier. Försäljningen av Nordea avser de aktier som delades ut av Sampo.

För att vara tydlig även med dem, så om jag valt att helt kliva ur ett innehav har jag markerat det med "ur". De försäljningar som har gjorts är:


 • Akelius Pref (ur)
 • Björn Borg (ur)
 • Europris
 • Konsolidator (ur)
 • Lundbergs
 • Nordea (ur)
 • Nilörngruppen (ur)
 • Sampo
 • Sinch (CLX)
 • Sobi (ur)
 • Xylem (ur)


Månadens utdelningar


Augusti är en riktigt svag månad och jag har inte erhållit några utdelningar alls.


Nu är min aktieportfölj uppdaterad om man vill se hela mitt innehav.

fredag 30 augusti 2019

Cibus växer vidare

Idag kom Cibus Nordic Real Estate med sin kvartalsrapport för det andra kvartalet 2019. Bolaget fortsätter att växa sin fastighetsportfölj och det var återigen ett stabilt kvartal från bolaget. Precis som jag vill att mina investeringar ska vara. Det får gärna vara lite trista också, bara de är stabila.

En sammanfattning av det andra kvartalet 2019 (andra kvartalet 2018 inom parantes):


 • Hyresintäkterna ökade till 12 552 TEUR (11 676)
 • Driftsnettot ökade till 11 459 TEUR (11 168)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 6 773 TEUR (6 486)
 • Periodens resultat ökade till 10 247 TEUR (971), vilket motsvarar 0,3 EUR (0,0) per aktie
 • Långsiktigt EPRA ökade till 11,3 EUR (11,0)


Värt att kommentera är det höga resultatet för perioden jämfört med året innan. För ett år sedan hade man ännu inte förvärvat de fastigheter som man numera har, så siffran blir lite missvisande. Skillnaden mellan förvaltningsresultat och periodens resultat för detta kvartal är främst värdeförändringar på fastigheterna.
Under kvartalet har man också haft sin årstämma och där beslutades det om utdelningen fram till nästa årstämma. Totalt delar man ut fyra gånger; juni, september, januari och mars.

Beslutad kvartalsutdelning blev 0,20, 0,21, 0,21 och 0,22 EUR. Mot dagens kurs och en EUR/SEK-kurs på 10,71 motsvarar det en direktavkastning på cirka 6,68 EUR.

Man har även gjort flyttat upp till First North Premier och siktet är inställt på huvudlistan på Nasdaq Stockholmsbörsen. Slutligen har en ägarspridning skett då SFC Holding minskat ned sitt ägande från 41,3% till 10,3%. Ny ägare är Talomon Capital och i övrigt har redan befintliga ägare ökat på sina ägarandelar.

Totalt sett tycker jag att det är en bra rapport och man fortsätter att utvecklas enligt plan. Kursen har likt de flesta fastighetsaktier dragit iväg och handlas 10-12% över sitt långsiktigt substansvärde. Själv avvaktar jag ytterligare köp på dessa nivåer, men skulle kursen sjunka lite kommer jag nog att fylla på ytterligare. Jag gillar kombinationen fastigheter och mat.

söndag 25 augusti 2019

Lägger racket på hyllan i Björn Borg
Björn Borg har varit ett av mina större innehav i aktieportföljen sedan de slutade att behöva betala royalty för användadet av namnet. Det var under förra året och man kunde se att marginalerna började att vända uppåt, vilket avspeglades i aktiekursen.


Men nu, ett år senare är aktien tillbaka på samma nivåer. Själv blev jag överranskad när bolagstämman för 2019 beslutade om en utdelning på 2 kronor per aktie. Jag hade innan jag investerade kalkylerat med en eventuell sänkning till 1,50 kronor. Kanske hade det varit bättre om de gjort det?

Förra veckan kom så Björn Borg med sin rapport för det andra kvartalet och om man summerar den:

 • Intäkterna ökade 1% till 141,7 miljoner kronor. 
 • Rörelseresultatet var en förlust på 1,7 miljoner kronor jämfört med en vinst på 2,9 miljoner kronor året innan
 • Resultatet efter skatt uppgick till minus 2,3 miljoner eller minus 0,09 kronor per aktie

Även om de rapporterade intäkterna ökade, så minskade de med 2,2% justerat för valutaeffekter. Försäljningen i egen e-handel och via e-tailers ökade endast 3,5% till 32,1 miljoner kronor under kvartalet. Totalt sett stod denna försäljning för 22,6% av den totala försäljningen. Detta är en minskning från kvartalet innan då den försäljningen stod för 26% av intäkterna.

Det som stod ut försäljningsmässigt i den förra kvartalsrapporten var att Björn Borg lyckats med att lyfta fram sin sportklädeskollektion och marknadsföra sig mer som ett sportklädesmärke. I kvartalsrapporten för det andra kvartalet minskade dock försäljningen av sportkläder och detta tror jag också förklarar minskningen i brutomarginalen som nu sjunkit för andra kvartalet i rad. Det är inte bara valutan som ligger bakom minskningen som bolaget vill få oss investerare att tro.

Dock går Sverige, Tyskland och Nederländerna bra, men i Finland minskar omsättningen eftersom man valt att avsluta vissa kundrelationer. Totalt sett var det en dålig rapport som Björn Borg kom med och det är något som VD Henrik Bunge själv säger i sitt VD-ord.

Mina slutsatser


Tanken när jag köpte Björn Borg var att jag tyckte mig kunna se ett turnaround case. Bolaget skulle kunna branda om sig och när 30 miljoner i årlig royalty försvann kändes det som rätt tillfälle att gå in i aktien. Mitt antangande stämde bra in och fram till och med Q1 rapporten 2019 kändes det som att bolaget var på rätt väg. Även marknaden kom fram till samma slutsats och handlade upp aktien till över 28 kronor.

Men som VD Henrik Bunge skriver i VD-ordet var det andra kvartalet svagt. Det är i för sig inget konstigt då bolaget visar på säsongsvariationer, där Q2 är det svagaste kvartalet. Det som däremot gjorde mig orolig är att marginalerna fortsätter att pressas och omstöpningen till att bli ett sportklädesmärke verkar inte få fart. Vidare så kan det finnas risk att resterande två kvartal också blir sämre än förra året. Då kan det bli svårt att behålla utdelningen på 2 kronor per aktie.

Historiskt sett har bolaget tidvis delat ut mer än vinsten men det har fungerat bra då man varit överkapitaliserat till viss del. Men det har ätits upp under åren.

Baserat på detta ser jag mest en nedsida i aktien och har därför valt att kliva ur positionen helt och hållet. Jag har helt enkelt svårt att se att Björn Borg kommer att visa upp någon större tillväxt att prata om.

Då utdelningsandelen på rullande 12 månader är 86,5% känns det som att det är för lite margin of safety för mig. Om Q3 och Q4 blir sämre än förra året, finns det risk att man måste sänka utdelningen. Att det nu är över 9% i direktavkastning lockar inte.

Så jag lägger helt enkelt racket på hyllan i Björn Borg. Vad tycker du om bolaget? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är intressant. 

lördag 24 augusti 2019

River ettiketten i NilörngruppenNilörngruppen har varit ett av mina lite större innehav under cirka 1,5 år. Anledningen till att jag gick in i bolaget är för deras vad jag tyckte fina historik under 10 år för omsättning, vinstmarginal och utdelning.

Källa: Börsdata

Bolaget har växt omsättningen årligen och haft en vinstmarginal i snitt runt 9-10%. Men under de senaste kvartalen har det varit lite svajigt och redan när VD flaggade för försäljning av halva sitt innehav för ett husköp?! i senhöstas borde man kanske ha funderat på om detta var ett bolag att ha i det långa loppet. Vidare ägs Nilörngruppen till 55,5% av Traction, så det är knappast någon större handel i denna aktie heller.

I mitten av juli kom Nilörngruppen med sin andra kvartalsrapport för 2019 och det utlöste ett kursfall på över 10%. Anledningen var en svagare marknad i Europa där bolaget tappat volym hos några större kunder i Belgien, Danmark och Portugal. Bolaget ser också en annan typ av konsumtion i form av e-handeln. Vissa retailsegment tappar helt enkelt volym och kvalitet jämfört med de mål som Nilörngruppen har. 

Rapporten för det första halvåret jämfört med samma period året innan kan sammanfattas:

 • Orderingången var oförändrad på 366 miljoner kronor
 • Försäljningen ökade med 5% till 374 miljoner kronor
 • Rörelseresultatet minskade 13,3% till 35,3 miljoner kronor
 • Resultat för perioden minskade med 14,7% till 26,1 miljoner kronor
 • Vinst per aktie minskade 14,6% till 2,29 kronor

Den stora minskningen i rörelseresultatet beror i princip på ökade personalkostnader och bolaget skriver följande kommentar om det i rapporten

"Personnel costs increased to MSEK 78.8 (73.4). The increase in personnel costs reflects an increase in the number of employees to meet growing volumes and for future expansion and a currency effect."

Anledningen är alltså att man har anställt fler för att möta de ökade volymerna och bygga för framtida expansion. Problemet är att book-to-bill minskar från 1,03 till 0,98, vilket innebär att den framtida orderingången minskar hela tiden. Det tyder knappast på ökade volymer.

Historiskt sett har Nilörngruppen vuxit omsättningen med cirka 11%, men samtidigt har bruttomarginalen minskat från 52,5% till 43,7%. Även det tyder på att marginalerna på marknaden pressas och att det snarare är så att man kanske borde fundera på effektivare metoder att arbeta på. Addera mer personal känns inte riktigt rätt väg i en bransch med minskade bruttomarginaler. 

Sett i backspegeln borde jag helt klart ha gjort en noggrannare analys innan jag köpte in Nilörngruppen till portföljen. Men det faktum att bolaget växer omsättningen med i snitt cirka 11% per år och har en vinstmarginal på runt 9% årligen gjorde att jag tyckte att detta var ett stabilt kvalitetsbolag. Att det sedan hade en direktavkastning på runt 4,5-5% gjorde att det kändes som att det fanns ett skydd mot en eventuell nedgång.

Det jag borde ha gjort hade varit att fundera över dess bransch och det faktum att book-to-bill minskade samt att de hade en bruttomarginal som minskade årligen. Helt klart är detta en bransch där det är svårt att själv bestämma priserna och då är det svårt att växa lönsamheten. Därför har jag valt att ta förlusten och helt kliva ut ur aktien nu under augusti. Jag tror helt enkelt inte att Nilörngruppen kommer att bli ett tillväxtbolag med ökade marginaler.tisdag 20 augusti 2019

Latour varnar för avmattning i industrin
Idag kom Latour med sin kvartalsrapport för det andra kvartalet. Bolaget har ett fantastiskt trackrecord. På de senaste 16 åren har aktien inklusive utdelningar stigit med nästan 2000%. Det jag gillar med Latour är att man får både en noterad del och en onoterad del. Lite som i Investor, vilket är en annan favorit jag har bland investmentbolagen.

Per den 30 juni ökade substansvärdet till 127 kronor, en ökning på 30,3% inklusive utdelning. Under samma period har SIXPRI ökat med 20,7%. Dagen innan rapporten släpptes uppgick substansvärdet till 125 kronor, jämfört med slutkursen om 131,70 kronor när inlägget skrivs. För tillfället handlas aktien till en premie på 3,7%, vilket är lägre än det rapporterade 1 års snittet.

Avgående VD Jan Svensson beskriver i sitt VD-ord den noterade börsportföljen på följande vis:

"I det närmaste alla våra börsnoterade innehav har rapporterat vid det här laget. Överlag har bolagen lämnat stabila och bra rapporter vilket återigen bekräftar att vi har kvalitetsföretag i vår portfölj. Förvärvsaktiviteterna i portföljbolagen har fortsatt medan den organiska tillväxten varierar."

Detta är den främsta anledningen till att jag gillar Latour. De har kvalitetsbolag i sin portfölj, som är stabila. Även om något eller några kvartal skulle bli sämre, behöver jag som investerare inte oroa mig. Dessa bolag kommer alltid tillbaka och jag kan sova gott om natten.

Källa: Latours Q2 rapport 2019
Enda smolket i bägaren har i år varit Fagerhult. Men i och med förvärvet av italienska iGuzzini, där Fagerhult nu blir ett av de största och ledande belysningsbolaget i Europa, tror jag på en vändning.

Vidare beskriver Jan den onoterade rörelse på följande sätt:

"Latours industrirörelse fortsätter utvecklas positivt och vi kan redovisa ännu ett rekordkvartal. Samtidigt blir det alltmer tydligt att vi står inför en avmattning. Vi kan konstatera att den organiska tillväxten i de helägda bolagen är något lägre under den senare delen av kvartalet. Det är emellertid inte en generell nedgång utan snarare relativt spridda tecken från olika branscher och olika marknader."

Normalt sett är bolaget väldigt försiktiga, på gränsen till vaga i sina beskrivningar av konjunkturen. Men denna gång är man tydligare tycker jag. Själv tolkar jag rapporten som att man nu kommer att gå in i en period av mer ensiffriga organiska tillväxttal.

Tittar man på tillväxten i det andra kvartalet för de fyra områdena är den 12-15%, men där Swegon sticker ut med 21% tillväxt jämfört med ett år sedan. För områdena Hultafors och Latour Industries var den organiska tillväxten 1,6% respektive 4,8% i kvartalet. Men för Nordlock och Swegon var den fortsatt hög, 9,3% respektive 12,4%. Det blir spännande att se hur de kommande kvartalen utvecklar sig för Latours onoterade del.

Latour finns sedan en tid i min aktieportfölj och jag lyckades tajma det inköpet när aktien handlades till rabatt, vilket är sällsynt. Som princip köper jag aldrig investmentsbolag till en premievärdering. Varför betalar mer än nödvändigt?

Men då 40% av Latour består av en onoterad rörelse, som kan vara svår att värdera, kan det vara motiverat att köpa Latour till en premie om max 5% tycker jag.

Latour är dock väldigt bra på att hjälpa oss investerare med att försöka värdera den onoterade rörelsen. I varje kvartalsrapport finner man nedan schema:

Källa: Latours Q2 rapport 2019
Där ser man att bolaget själva värderar den onoterade rörelsen mellan 33-44 kronor per aktie. Med ett värde på 95 kronor per aktie för börsportföljen och en nettoskuld per aktie på 6 kronor ger detta ett substansvärde mellan 122-133. Baserat på detta kan man motivera ytterligare köp av Latour, även om jag avvaktar ett tag.