Visar inlägg med etikett Utdelning. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Utdelning. Visa alla inlägg

fredag 20 september 2019

Är Svolder ett bra alternativ till en svensk småbolagsfond?
Bokslutskommunike 2018/2019


Igår kom Svolder med sin bokslutskommunike för det brutna räkenskapsåret 2018/2019. En trevlig nyhet var att det höjer utdelningen sjätte året i rad, från 2 kronor till 2,15 kronor. Det är en skaplig höjning på 7,5%. Jämfört med en normal löneökning på 2% förstår man nog varför det här med utdelningar lockar så mycket.

Som alltid är det en fröjd att läsa VD Ulf Hedlundhs kommentarer till oss aktieägare i rapporten. Det som sticker ut lite är att bolaget underpresterat mot Carnegie Small Cap Return Index (CSRX) med nästan 10%. Anledningen är att det indexet innehåller större bolag än vad Svolder investerar i och andelen fastigheter är klart större i det indexet. Fastigheter har i år verkligen fått sig en rejäl uppvärdering, något som driver indexet CSRX.Verksamhetsåret som precis avslutats var oförändrat i absoluta tal, vilket innebär att Svolders substansvärde förändrades inte när justering för lämnad aktieutdelning görs. Totalt stängde B-aktien med en substansrabatt på 8%. Men även om substansvärdet är oförändrat så har kursen stigit med 7,1% i år. Mer imponerade är om man tittar på hela tidsperioden 26 år. Då har substansvärdet stigit mer än 14% per år.

Årets största bidrag till ökningen av substansvärdet har varit

 • Garo
 • Platzer Fastigheter
 • Klövern

Och de största negativa bidragen till substansvärdet var

 • Boule Diagnostics
 • Saab
 • Magnolia Bostad

Vidare har man ökat investeringarna i Elanders, Nordic Waterproofing och Lime Technologies. Samtidigt har man minskat i Klövern, Acando (uppköpta) och Platzer Fastigheter. Minskningen i fastigheter beror på att Svolder har svårt att se någon större ökning från dessa höga nivåer. Då anser man att det finns andra bolag som kan komma att prestera bättre.

Svolder istället för en småbolagsfond


Ofta jämförs Svolder med att äga en Sverigefond. Den Sverigefond som gått bäst de senaste fem åren är SEB Sverigefond Småbolag C/R. Som bilden nedan visar så har Svolder följt den fondens utveckling ganska jämnt. Nu ska det tilläggas att utvecklingen för Svolder är exklusive återinvesterad utdelning. Om den hade varit med hade Svolders totalavkastning varit högre än valda fondens under urvalsperioden.

Endast vid två tillfällen, 2017 och sista kvartalet 2018/2019, avviker Svolder från fonden. Det som hände 2017 var att Svolder hade större innehav i bland annat Nolato och Troax som hade en fantastisk utveckling. Men även Scandic Hotels och Boule hade en stark utveckling det året.

Källa: Avanza
Nackdelen med Svolders mer fokuserade inriktning mot ett färre antal småbolag gör att utveckling under ett år kan vara skral med sett över flera års tid är den bra. Jämfört med fonden ovan som har en mer jämn utveckling mellan åren. Det innebär att om man investerar i Svolder gäller det att vara långsiktig.

Som grafen ovan också visar kan man istället för att välja en Sverigefond eller svensk småbolagsfond lika gärna välja Svolder, som också har en lägre förvaltningskostnad än fonder. Svolders förvaltningskostnad uppgick i år till 0,8% mot ovan fonds 1,5%.

Sedan ger Svolder ägarna en aktieutdelning, vilket är trevligt att få om man gillar kassaflöden och vill leva på utdelningar. I bokslutskommunikén kan man läsa följande från VDn:

"Aktieutdelning ser Svolder som den naturligaste formen av vinstdelning och kapitalöverföring till aktieägarna. Prioritet ligger på långsiktigt god utdelningstillväxt framför engångsutdelningar eller en hög nivå som inte är hållbar." 

Vill man höra mer om bolaget kan man titta på Uppesittarkväll kl 20:00 den 24 september där VD Ulf Hedlundh kommer att gästa programmet. Om man är aktieägare och är i Stockholm den 19 november, kan man närvara på Svolders bolagsstämma som hålls i IVA:s lokaler med start klockan 17:00. Själv kommer jag att närvara på bolagsstämman och lära mig mer om hur bolaget ser på sina investeringar och framtida utveckling.

Finns Svolder i din aktieportfölj? Tycker du att den är ett bra komplement till en småbolagsfond? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

torsdag 19 september 2019

Akelius meddelar villkoren kring D-aktiernaFör någon dryg månad sedan skrev jag om att bolagsstämman i Akelius hade beslutat att ge ut D-aktier. Ni hittar inlägget i länken nedan.

Akelius ger ut D-aktier

Det som inte var klart vid det tillfället var när det skulle ske och till vilket pris. Nu har prospektet kommit och det troliga användningsområdet som Akelius ska ha pengarna till är att lösa in preferensaktierna.

Nu säger de inte det rakt ut men man kan läsa att pengarna från emission ska användas för att lösa in sådant som ratingbolag helt eller delvis anser vara en skuld. När det gäller preferensaktierna räknas hälften som eget kapital och hälften som skuld.
Målet för Akelius är att höja kreditbetyget till BBB+ eller bättre. Anledningen till Akelius fokus på sin kreditrating är att en högre rating gör att bolaget kan låna till en lägre ränta. Något som gör att finansnettot minskar och vinsten på nedersta raden ökar.

Själv hade jag Akelius preferensaktier, men valde att sälja av dem då kursen låg cirka 15 kronor över lösenkursen på 345 kronor. Jag kände att risken fanns att Akelius löser in preferensaktierna genom att man får D-aktier utan kompensation för kursvinsten. Sedan dess har jag väntat på prospektet för att kunna köpa in D-aktierna istället.

Men när jag läste prospektet blev jag lite besviken då priset på aktie och även utdelning kommer att vara i Euro. Erbjudandet är satt i prisintervallet 1,75-1,85 Euro, vilket är högre än vad jag trodde. Jag hade gissat på 1,65 Euro. Då hade utdelningen som är planerad till 0,10 Euro gett en direktavkastning på cirka 6%. Nu hamnar direktavkastningen istället mellan 5,4-5,7%, vilket är lite i snålaste laget.

Det i kombination med att aktien handlas i Euro gör att inte bara avkastningen är låg. Man får även en valutarisk med på köpet. Plus när man handlar i annan valuta eller erhåller utdelning i annan valuta drabbas man också av en valutaväxlingsavgift hos nätmäklarna.

Mot bakgrund av att ränteläget är väldigt lågt nu och den svenska kronan är svag, känns det inte som att det finns så mycket uppsida i D-aktien. Men om räntan stiger eller att den svenska kronan stärks blir nedsidan desto större.

Just nu känns det inte självklart att köpa in denna aktie till aktieportföljen. Istället köper jag eventuellt in min när väl aktien är noterad. Noteringen är beräknad till 4:e oktober och D-aktien kommer att listas på First North. För allmänheten startar anmälningstiden 19 september och pågår till 2 oktober. Eftersom Akelius är ett svenskt bolag även om den kommer att handlas i Euro spelar det ingen roll skattemässigt om man väljer att teckna sig via en ISK eller en KF, vilket kan vara bra att veta.

Kommer du att teckna i Akelius emission? Kommentera gärna i bloggen vad du tycker om emissionen då din åsikt är viktig. 

måndag 9 september 2019

Cibus får köprekommendation av Dagens Industri
Idag är det lite extra kul att vara ägare i Cibus Nordic Real Estate när Dagens industri kommer med en köprekommendation. Cibus är ett svenskt fastighetsbolag som främst verkar på den finska marknaden. Där har man investerat i fastigheter som sedan hyrs ut till matbutiker.

Kesko är den största hyresgästen med 54% av hyresintäkterna, följt av Tokmanni på 28%. I övrigt är det sedan mindre hyresgäster som representerar runt 5-7% av hyresintäkterna.

Durationen på hyreavtalen är drygt 5 år, vilket ger en viss trygghet i och med koncentrationen till två hyresgäster. Nu har dessa hyresgäster 111 av bolagets 139 fastigheter, vilket gör att om de skulle säga upp en fastighet, faller inte intäkterna platt på en gång.Bolaget har som mål att växa sin utdelning med 5% per år och delar nu ut 0,84 euro per aktie fördelat på fyra tillfällen. Vinsten per aktie uppgår till cirka 1,07 euro på årsbasis, vilket ger en utdelningsandel på strax under 80%.

Jag gillar Dagens Industris sammanfattning av Cibus:

"Cibus liknar en preferensaktie med tanke på den höga stabiliteten och utdelning fyra gånger per år. Men preferensaktierna har ökat kraftigt i pris i år och direktavkastningen har för de flesta pressats ned till drygt fem procent. I preferensaktierna är utdelningen konstant medan målet för Cibus är att höja utdelningen med fem procent per år."

Själv började jag köpa Cibus i våras och kompletterade med ett tredje köp i mitten av juli.Förutom den fina utvecklingen och höga direktavkastningen finns det ytterligare några triggers som jag hoppas kan driva kursen ytterligare. Dessa är:

 • Upptagande i FTSE EPRA indexet
 • Listbyte till huvudlistan på Nasdaq Stockholmsbörsen

För de som vill läsa mer om Cibus kan jag rekommendera dessa inlägg

Nytt intressant bolag som jag snubblade över
Cibus - Första kvartalet 2019
Cibus växer vidare

Finns Cibus Nordic Real Estate i din aktieportfölj? Kommentera gärna vad du tycker om bolaget. Din åsikt är viktig.

måndag 2 september 2019

Augusti månads sparkvot och portföljförändringar
Ytterligare en månad har gått och nu har böckerna för augusti stängt. En månad som innehöll en hel del regn och målande av hus mellan skurarna.

Månadens sparkvot


Räknat på månadens lön blev sparkvoten 0% även för juli månad.

När jag räknar ut sparkvoten tar jag bara med det sparande som jag gör till min egen aktieportfölj. Sparande till barnen, ev amortering samt resekassa och husbuffert ser jag mer som en kostnad. Nu amorterar vi inget på våra bolån utan de pengarna får istället jobba i aktieportföljen. Hade jag tagit med dessa också skulle sparkvoten blivit 6,4%

Denna månad åter klart lägre jämfört med tidigare månader. Anledningen är dels bilsemestern till Simrishamn och inköp av färg till målning av huset.
Månadens köp i aktieportföljen


Denna månad har det blivit en hel del rotation i aktieportföljen. Nya inköp har gjorts i kvalitetsbolag där kursen har trycks ned och jag tycker att det har givit fina ingångsvärden.  Jag har också tagit in fonden Spiltan Aktiefond Investmentbolag för att få en fin exponering mot just investmentbolag som historiskt har visat sig vara en bra investering.

Helt nya innehav markeras med ett "ny" efter innehavets namn. De köp som har gjorts är


 • Gränges (ny)
 • Handelsbanken A (ny)
 • John Mattson (ny)
 • Industrivärden C (ny)
 • Instalco (ny)
 • Investor
 • Latour
 • Lundbergs
 • Nibe
 • SBB B (ny)
 • SCA B
 • Spiltan Aktiefond Investmentbolag (ny fond)
 • SSAB (ny)


Månadens försäljningar i aktieportföljen


Det har varit en hel del aktivitet på säljsidan också. Akelius Pref gick helt ur och det kan ni läsa i inlägget Akelius ger ut D-aktier. Försäljningen av Nordea avser de aktier som delades ut av Sampo.

För att vara tydlig även med dem, så om jag valt att helt kliva ur ett innehav har jag markerat det med "ur". De försäljningar som har gjorts är:


 • Akelius Pref (ur)
 • Björn Borg (ur)
 • Europris
 • Konsolidator (ur)
 • Lundbergs
 • Nordea (ur)
 • Nilörngruppen (ur)
 • Sampo
 • Sinch (CLX)
 • Sobi (ur)
 • Xylem (ur)


Månadens utdelningar


Augusti är en riktigt svag månad och jag har inte erhållit några utdelningar alls.


Nu är min aktieportfölj uppdaterad om man vill se hela mitt innehav.

fredag 30 augusti 2019

Cibus växer vidare

Idag kom Cibus Nordic Real Estate med sin kvartalsrapport för det andra kvartalet 2019. Bolaget fortsätter att växa sin fastighetsportfölj och det var återigen ett stabilt kvartal från bolaget. Precis som jag vill att mina investeringar ska vara. Det får gärna vara lite trista också, bara de är stabila.

En sammanfattning av det andra kvartalet 2019 (andra kvartalet 2018 inom parantes):


 • Hyresintäkterna ökade till 12 552 TEUR (11 676)
 • Driftsnettot ökade till 11 459 TEUR (11 168)
 • Förvaltningsresultatet ökade till 6 773 TEUR (6 486)
 • Periodens resultat ökade till 10 247 TEUR (971), vilket motsvarar 0,3 EUR (0,0) per aktie
 • Långsiktigt EPRA ökade till 11,3 EUR (11,0)


Värt att kommentera är det höga resultatet för perioden jämfört med året innan. För ett år sedan hade man ännu inte förvärvat de fastigheter som man numera har, så siffran blir lite missvisande. Skillnaden mellan förvaltningsresultat och periodens resultat för detta kvartal är främst värdeförändringar på fastigheterna.
Under kvartalet har man också haft sin årstämma och där beslutades det om utdelningen fram till nästa årstämma. Totalt delar man ut fyra gånger; juni, september, januari och mars.

Beslutad kvartalsutdelning blev 0,20, 0,21, 0,21 och 0,22 EUR. Mot dagens kurs och en EUR/SEK-kurs på 10,71 motsvarar det en direktavkastning på cirka 6,68 EUR.

Man har även gjort flyttat upp till First North Premier och siktet är inställt på huvudlistan på Nasdaq Stockholmsbörsen. Slutligen har en ägarspridning skett då SFC Holding minskat ned sitt ägande från 41,3% till 10,3%. Ny ägare är Talomon Capital och i övrigt har redan befintliga ägare ökat på sina ägarandelar.

Totalt sett tycker jag att det är en bra rapport och man fortsätter att utvecklas enligt plan. Kursen har likt de flesta fastighetsaktier dragit iväg och handlas 10-12% över sitt långsiktigt substansvärde. Själv avvaktar jag ytterligare köp på dessa nivåer, men skulle kursen sjunka lite kommer jag nog att fylla på ytterligare. Jag gillar kombinationen fastigheter och mat.

söndag 25 augusti 2019

Lägger racket på hyllan i Björn Borg
Björn Borg har varit ett av mina större innehav i aktieportföljen sedan de slutade att behöva betala royalty för användadet av namnet. Det var under förra året och man kunde se att marginalerna började att vända uppåt, vilket avspeglades i aktiekursen.


Men nu, ett år senare är aktien tillbaka på samma nivåer. Själv blev jag överranskad när bolagstämman för 2019 beslutade om en utdelning på 2 kronor per aktie. Jag hade innan jag investerade kalkylerat med en eventuell sänkning till 1,50 kronor. Kanske hade det varit bättre om de gjort det?

Förra veckan kom så Björn Borg med sin rapport för det andra kvartalet och om man summerar den:

 • Intäkterna ökade 1% till 141,7 miljoner kronor. 
 • Rörelseresultatet var en förlust på 1,7 miljoner kronor jämfört med en vinst på 2,9 miljoner kronor året innan
 • Resultatet efter skatt uppgick till minus 2,3 miljoner eller minus 0,09 kronor per aktie

Även om de rapporterade intäkterna ökade, så minskade de med 2,2% justerat för valutaeffekter. Försäljningen i egen e-handel och via e-tailers ökade endast 3,5% till 32,1 miljoner kronor under kvartalet. Totalt sett stod denna försäljning för 22,6% av den totala försäljningen. Detta är en minskning från kvartalet innan då den försäljningen stod för 26% av intäkterna.

Det som stod ut försäljningsmässigt i den förra kvartalsrapporten var att Björn Borg lyckats med att lyfta fram sin sportklädeskollektion och marknadsföra sig mer som ett sportklädesmärke. I kvartalsrapporten för det andra kvartalet minskade dock försäljningen av sportkläder och detta tror jag också förklarar minskningen i brutomarginalen som nu sjunkit för andra kvartalet i rad. Det är inte bara valutan som ligger bakom minskningen som bolaget vill få oss investerare att tro.

Dock går Sverige, Tyskland och Nederländerna bra, men i Finland minskar omsättningen eftersom man valt att avsluta vissa kundrelationer. Totalt sett var det en dålig rapport som Björn Borg kom med och det är något som VD Henrik Bunge själv säger i sitt VD-ord.

Mina slutsatser


Tanken när jag köpte Björn Borg var att jag tyckte mig kunna se ett turnaround case. Bolaget skulle kunna branda om sig och när 30 miljoner i årlig royalty försvann kändes det som rätt tillfälle att gå in i aktien. Mitt antangande stämde bra in och fram till och med Q1 rapporten 2019 kändes det som att bolaget var på rätt väg. Även marknaden kom fram till samma slutsats och handlade upp aktien till över 28 kronor.

Men som VD Henrik Bunge skriver i VD-ordet var det andra kvartalet svagt. Det är i för sig inget konstigt då bolaget visar på säsongsvariationer, där Q2 är det svagaste kvartalet. Det som däremot gjorde mig orolig är att marginalerna fortsätter att pressas och omstöpningen till att bli ett sportklädesmärke verkar inte få fart. Vidare så kan det finnas risk att resterande två kvartal också blir sämre än förra året. Då kan det bli svårt att behålla utdelningen på 2 kronor per aktie.

Historiskt sett har bolaget tidvis delat ut mer än vinsten men det har fungerat bra då man varit överkapitaliserat till viss del. Men det har ätits upp under åren.

Baserat på detta ser jag mest en nedsida i aktien och har därför valt att kliva ur positionen helt och hållet. Jag har helt enkelt svårt att se att Björn Borg kommer att visa upp någon större tillväxt att prata om.

Då utdelningsandelen på rullande 12 månader är 86,5% känns det som att det är för lite margin of safety för mig. Om Q3 och Q4 blir sämre än förra året, finns det risk att man måste sänka utdelningen. Att det nu är över 9% i direktavkastning lockar inte.

Så jag lägger helt enkelt racket på hyllan i Björn Borg. Vad tycker du om bolaget? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är intressant. 

lördag 24 augusti 2019

River ettiketten i NilörngruppenNilörngruppen har varit ett av mina lite större innehav under cirka 1,5 år. Anledningen till att jag gick in i bolaget är för deras vad jag tyckte fina historik under 10 år för omsättning, vinstmarginal och utdelning.

Källa: Börsdata

Bolaget har växt omsättningen årligen och haft en vinstmarginal i snitt runt 9-10%. Men under de senaste kvartalen har det varit lite svajigt och redan när VD flaggade för försäljning av halva sitt innehav för ett husköp?! i senhöstas borde man kanske ha funderat på om detta var ett bolag att ha i det långa loppet. Vidare ägs Nilörngruppen till 55,5% av Traction, så det är knappast någon större handel i denna aktie heller.

I mitten av juli kom Nilörngruppen med sin andra kvartalsrapport för 2019 och det utlöste ett kursfall på över 10%. Anledningen var en svagare marknad i Europa där bolaget tappat volym hos några större kunder i Belgien, Danmark och Portugal. Bolaget ser också en annan typ av konsumtion i form av e-handeln. Vissa retailsegment tappar helt enkelt volym och kvalitet jämfört med de mål som Nilörngruppen har. 

Rapporten för det första halvåret jämfört med samma period året innan kan sammanfattas:

 • Orderingången var oförändrad på 366 miljoner kronor
 • Försäljningen ökade med 5% till 374 miljoner kronor
 • Rörelseresultatet minskade 13,3% till 35,3 miljoner kronor
 • Resultat för perioden minskade med 14,7% till 26,1 miljoner kronor
 • Vinst per aktie minskade 14,6% till 2,29 kronor

Den stora minskningen i rörelseresultatet beror i princip på ökade personalkostnader och bolaget skriver följande kommentar om det i rapporten

"Personnel costs increased to MSEK 78.8 (73.4). The increase in personnel costs reflects an increase in the number of employees to meet growing volumes and for future expansion and a currency effect."

Anledningen är alltså att man har anställt fler för att möta de ökade volymerna och bygga för framtida expansion. Problemet är att book-to-bill minskar från 1,03 till 0,98, vilket innebär att den framtida orderingången minskar hela tiden. Det tyder knappast på ökade volymer.

Historiskt sett har Nilörngruppen vuxit omsättningen med cirka 11%, men samtidigt har bruttomarginalen minskat från 52,5% till 43,7%. Även det tyder på att marginalerna på marknaden pressas och att det snarare är så att man kanske borde fundera på effektivare metoder att arbeta på. Addera mer personal känns inte riktigt rätt väg i en bransch med minskade bruttomarginaler. 

Sett i backspegeln borde jag helt klart ha gjort en noggrannare analys innan jag köpte in Nilörngruppen till portföljen. Men det faktum att bolaget växer omsättningen med i snitt cirka 11% per år och har en vinstmarginal på runt 9% årligen gjorde att jag tyckte att detta var ett stabilt kvalitetsbolag. Att det sedan hade en direktavkastning på runt 4,5-5% gjorde att det kändes som att det fanns ett skydd mot en eventuell nedgång.

Det jag borde ha gjort hade varit att fundera över dess bransch och det faktum att book-to-bill minskade samt att de hade en bruttomarginal som minskade årligen. Helt klart är detta en bransch där det är svårt att själv bestämma priserna och då är det svårt att växa lönsamheten. Därför har jag valt att ta förlusten och helt kliva ut ur aktien nu under augusti. Jag tror helt enkelt inte att Nilörngruppen kommer att bli ett tillväxtbolag med ökade marginaler.tisdag 20 augusti 2019

Latour varnar för avmattning i industrin
Idag kom Latour med sin kvartalsrapport för det andra kvartalet. Bolaget har ett fantastiskt trackrecord. På de senaste 16 åren har aktien inklusive utdelningar stigit med nästan 2000%. Det jag gillar med Latour är att man får både en noterad del och en onoterad del. Lite som i Investor, vilket är en annan favorit jag har bland investmentbolagen.

Per den 30 juni ökade substansvärdet till 127 kronor, en ökning på 30,3% inklusive utdelning. Under samma period har SIXPRI ökat med 20,7%. Dagen innan rapporten släpptes uppgick substansvärdet till 125 kronor, jämfört med slutkursen om 131,70 kronor när inlägget skrivs. För tillfället handlas aktien till en premie på 3,7%, vilket är lägre än det rapporterade 1 års snittet.

Avgående VD Jan Svensson beskriver i sitt VD-ord den noterade börsportföljen på följande vis:

"I det närmaste alla våra börsnoterade innehav har rapporterat vid det här laget. Överlag har bolagen lämnat stabila och bra rapporter vilket återigen bekräftar att vi har kvalitetsföretag i vår portfölj. Förvärvsaktiviteterna i portföljbolagen har fortsatt medan den organiska tillväxten varierar."

Detta är den främsta anledningen till att jag gillar Latour. De har kvalitetsbolag i sin portfölj, som är stabila. Även om något eller några kvartal skulle bli sämre, behöver jag som investerare inte oroa mig. Dessa bolag kommer alltid tillbaka och jag kan sova gott om natten.

Källa: Latours Q2 rapport 2019
Enda smolket i bägaren har i år varit Fagerhult. Men i och med förvärvet av italienska iGuzzini, där Fagerhult nu blir ett av de största och ledande belysningsbolaget i Europa, tror jag på en vändning.

Vidare beskriver Jan den onoterade rörelse på följande sätt:

"Latours industrirörelse fortsätter utvecklas positivt och vi kan redovisa ännu ett rekordkvartal. Samtidigt blir det alltmer tydligt att vi står inför en avmattning. Vi kan konstatera att den organiska tillväxten i de helägda bolagen är något lägre under den senare delen av kvartalet. Det är emellertid inte en generell nedgång utan snarare relativt spridda tecken från olika branscher och olika marknader."

Normalt sett är bolaget väldigt försiktiga, på gränsen till vaga i sina beskrivningar av konjunkturen. Men denna gång är man tydligare tycker jag. Själv tolkar jag rapporten som att man nu kommer att gå in i en period av mer ensiffriga organiska tillväxttal.

Tittar man på tillväxten i det andra kvartalet för de fyra områdena är den 12-15%, men där Swegon sticker ut med 21% tillväxt jämfört med ett år sedan. För områdena Hultafors och Latour Industries var den organiska tillväxten 1,6% respektive 4,8% i kvartalet. Men för Nordlock och Swegon var den fortsatt hög, 9,3% respektive 12,4%. Det blir spännande att se hur de kommande kvartalen utvecklar sig för Latours onoterade del.

Latour finns sedan en tid i min aktieportfölj och jag lyckades tajma det inköpet när aktien handlades till rabatt, vilket är sällsynt. Som princip köper jag aldrig investmentsbolag till en premievärdering. Varför betalar mer än nödvändigt?

Men då 40% av Latour består av en onoterad rörelse, som kan vara svår att värdera, kan det vara motiverat att köpa Latour till en premie om max 5% tycker jag.

Latour är dock väldigt bra på att hjälpa oss investerare med att försöka värdera den onoterade rörelsen. I varje kvartalsrapport finner man nedan schema:

Källa: Latours Q2 rapport 2019
Där ser man att bolaget själva värderar den onoterade rörelsen mellan 33-44 kronor per aktie. Med ett värde på 95 kronor per aktie för börsportföljen och en nettoskuld per aktie på 6 kronor ger detta ett substansvärde mellan 122-133. Baserat på detta kan man motivera ytterligare köp av Latour, även om jag avvaktar ett tag.

tisdag 13 augusti 2019

SSAB har många triggers som lockar till köp


Källa: SSABs bildbank

Ett bolag som jag följt en tid nu är SSAB, vars B-aktie rasat från runt 33 kronor till 22,50 kronor på cirka fyra månader. I detta inlägg kommer jag att gå igenom varför jag tycker att bolaget är ett intressant investeringscase.

Kort om SSAB


Bolaget har sitt ursprung från 1878 då Domnarvets Jernverk påbörjade sin verksamhet. Först 1988 börsnoteras bolaget och då under nanmet SSAB (Svenska Stål AB). 2007 går man in på den amerikanska marknaden genom köpet av IPSCO. 2014 förvärvar man finska Rautarukki och 2016 bildar man samriskbolaget Hybrit med LKAB och Vattenfall. Syftet är att skapa världens första fossilfria ståltillverkningsprocess.

SSAB är alltså ett gammalt svenskt företag, men numera är ett högspecialiserat globalt stålföretag som utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestenda, särskilt utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

SSAB är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål, tunnplåt, grovplåt och rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn.

Bolagets produktionsanläggningar finns i Sverige, Finland och USA och har en årlig produktionskapacitet på cirka 8,8 miljoner ton.

Själva bolaget är uppdelat i SSAB Special Steel, SSAB Europe, SSAB Americas, Tibnor och Ruukki Construction.

Kvartalsrapporten för andra kvartalet 2019Försäljningen ökade 7% det första halvåret i år jämfört med året innan, främst drivet av utvecklingen av SSAB Americas. Däremot var minskningen i rörelseresultatet hela 19,2%, på grund av utvecklingen av SSAB Europe.

Den europeiska marknaden har just nu problem, och i Q2 minskade rörelseresultat från 907 miljoner kronor till 66 miljoner kronor. Orsakerna är främst att järnmalmpriset skjöt i höjden under Q2 på grund av handelskriget mellan USA och Kina, svagare efterfrågan från bilindustrin och att stålpriserna försvagats.

Osäkerheten i konjunkturen gör också att många distributörer är mer avvaktande och håller igen på sina beställningar, vilket driver ned efterfrågan och priset.

Positivt i rapporten var ändå att man ökade det operativa kassaflödet från 1,3 miljarder till 1,7 miljarder kronor.

För det tredje kvartalet flaggar man dock för en ytterligare minskad efterfrågan och fortsatt marginalpress inom vissa produktkategorier, så troligen kan även rapporten för Q3 vara svag jämfört med året innan. Kommande kvartal kommer även att drabbas av planerade underhållsstopp.

Investeringscaset


Det är mycket möjligt att jag är ett kvartal för tidig i SSAB B, men min teori är att när järnmalmspriserna väl vänder ned, kommer detta få ett ordentligt genomslag på SSABs resultat eftersom denna insatsvara har så stor påverkan.

Om man tittar på hur järnmalmspriset rört sig under de senast tre åren, kan man se att det verkar ha legat runt 65 USD och där 75 USD har agerat som en tak, varifrån priset vänt ned ifrån. Men i januari i år klev priset över 75 USD upp till runt 86 USD.

Två månader senare tog priset ytterligare ett skutt till runt 95 USD och fram till juni i år klättrade det vidare till 100 USD för att sedan stiga brant till upp över 120 USD i juli. Men nu verkar trenden ha vänt och i dagsläget ligger järnmalmspriset på cirka 94 USD och trenden verkar vara fortsatt fallande.

Källa: Businessinsider.com

Om man tar fram en graf över samma tidsperiod för SSAB B kan vi de första 1,5 åren inte direkt se någon korrelation med järnmalmspriset. Istället hade SSAB haft andra lönsamhetsproblem och man gjorde en nyemission för att komma tillrätta med dem i mitten av 2016. Detta har gillats av marknaden och kursen gick upp nästan 100%.

Däremot från mars/april 2018 har aktiekursen i SSAB varit i en fallande trend och tittar vi på järnmalmspriset så är det väl där omkring som det börjar sin resa uppåt. Nu ska det tilläggas att det inte enbart är järnmalmspriset som påverkat SSAB utan även inbromsningen i bilindustrin har gjort sitt. 

Källa: Avanza
Hur som helst tycker jag mig nu se en vändning i trenden för järnmalmspriset och jag tror nog att det kommer fortsätta nedåt mot 75-80 USD. Om så sker tror jag nog att vi närmat oss botten för aktiekursen runt nivåerna 20-22 kronor. 

Följande punkter tycker jag därför lockar till köp i aktien:
 • Bolaget handlas nu till historiskt låga nivåer
 • Järnmalmspriset har gått ned och är fortsatt på väg ned
 • Bolaget har en stark balansräkning med en soliditet på 62%
 • Net debt/EBITDA är på 1,2, vilket är lågt historiskt sett
 • Direktavkastningen är uppe på 6,8% och jag tror att man kan minst behålla nuvarande utdelning även nästa år vilket agera som kudde mot allt för stora kursfall
 • Mcap är 23,3 miljarder kronor och Industrivärlden vill sälja sin andel och skulle värderingen fortsätta ned kan det öppna för ett bud på hela bolaget

Men som sagt, kanske är jag ett kvartal för tidigt, dock har jag tagit en första position i bolaget idag och köpt 1000 SSAB B aktier.

Disclaimer: Detta inlägg ska inte ses som någon rekommendation för köp utan som ett inlägg till varför jag tycker att SSAB B just nu är intressant. Du måste alltid själv göra din egen analys innan du fattar ett beslut.

måndag 12 augusti 2019

Nordeaaktierna från Sampo trillade in på depån idag
Idag fick jag in mina Nordeaaktier på depån som Sampo delade ut efter beslutet på sin extra bolagsstämma. Totalt blev det 120 aktier. Eftersom Nordea är ett finskt bolag numera, var det också den finskregistrerade Nordeaaktien som jag erhöll.

Tidigare i bloggen har jag skrivit en del inlägg om hur jag ser på Nordeaaktien. Nedan två är de främsta:


Nu har Nordea ännu inte kommunicerat sin nya utdelningspolicy, men den nuvarande policyn som säger att man ska dela ut minst 90% av vinsten kommer nog att ändras rejält. Jämför man med Swedbank till exempel så minskar de sin utdelningspolicy från 75% av vinsten till 50% av vinsten.

Som jag skrivit tidigare tror jag nog att Nordea kommer att minska sin utdelning till någonstans mellan 50-60% av vinsten, vilket gör att man över tid får möjlighet att årligen höja utdelningen.

I mitt scenario för Nordea tror jag att man landar på en årsvinst på cirka 0,60-0,62 EUR per aktie för 2019. Givet en utdelningspolicy på runt 50-60% av årsvinsten hamnar utdelningen 0,30-0,37 EUR. När det gäller Nordea vill jag ha en direktavkastning på 7-7,5% vilket ger ett spann på 52-56 kronor för tidigast köp.

Hittills har Nordea (den svenska aktien) varit nära att gå under 60 kronor vid tre tillfällen de senaste 2,5 veckorna. Men den den har vänt på 60,48, 60,60 och 60,26 kronor. Idag stängde aktien på 60,30 och nu är det fjärde gången som den testar motståndet vid 60 kronor.

Källa: Avanza
Min tes är att nu när Sampo delat ut över 50 miljoner aktier i Nordea, att vi kommer att få se ett säljtryck i aktien under kommande veckor som förhoppningsvis pressar ned aktiekursen under stödnivån på 60 kronnor.

Anledningen är att många äger Nordea nog mest för den höga utdelningens skull och innan man vet vad den nya utdelningenspolicyn blir, vill man inte bli sittandes med Nordeaaktier. Nästa tryck nedåt tror jag kommer att komma när väl utdelningspolicyn kommuniceras och rapporten för det tredje kvartalet publiceras eftersom jag inte tror att den blir någon vidare munter läsning.

Därför sålde jag mina 120 finska Nordeaaktier och inväntar att den svenska Nordeaaktien kommer ned till minst 56 kronor innan jag börjar att köpa på mig.

För likviden från Nordeaaktierna köpte jag istället:

 • 10 st Sampo
 • 25 st Resurs Holding
 • 25 st SCA B

Totalt ökar det min utdelning baserat på de senast kända utdelningarna med 384 kronor årligen.

Hur gjorde du med dina finska Nordeaaktier? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

torsdag 1 augusti 2019

Akelius ger ut D-aktier
Det har tidigare spekulerats i om Akelius kommer att lösa in sin preferensaktie till 345 kronor eller vänta till 2024 för att lösa in den för 330 kronor istället. Idag kom kanske första steget mot att preferensaktien kommer att lösas in inom en snar framtid, när bolaget skickade ut kallelse till extra bolagsstämma.

Eftersom Akelius preferensaktie är en av de preferensaktier som bidrar till mitt regelbundna kvartalsvisa kassaflöde blev jag nyfiken på vad som är tänkt att avhandlas på den extra bolagsstämman.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas 2 september 2019 på hotell Scandic Anglais i Stockholm. Huvudpunkten i kalleslsen är att bolaget vill ge ut ett nytt aktieslag, nämligen så kallade D-aktier. Totalt vill man kunna ge ut 330 miljoner D-aktier fram till bolagsstämman 2020.

Antalet D-aktier som man ger ut får max motsvarande 30% av bolagets vid varje tillfälle utestående A-aktier. Vad gäller preferensaktier får max 30 miljoner preferensaktier ges ut och idag finns det 18,8 miljoner preferensaktier utestående.

D-aktier är som en vanlig stamaktie, men där utdelningen har ett övre tak på hur mycket den får uppgå  till. Enligt kallelsen får utdelningen vara max 5 gånger så står som utdelningen för en vanlig stamaktie men max 0,10 Euro per år och aktie. Avstämning för utdelningen på D-aktier skall vara februari, maj, augusti och november.

Givet en direktavkastning på 6% kommer D-aktien att emitteras till 1,67 Euro eller cirka 17,50 kronor. Det troliga är nog att ägare till preferensaktier kommer att erbjudas att konventera dessa till D-aktier där en preferensaktie ger 20 stycken D-aktier.

Idag handlas Akelius preferensaktie till 356 kronor och givet att Akelius betalar mellanskillnaden ned till inlösenkursen samt ger 20 stycken D-aktier för varje prefensaktie är det en bra deal tycker jag. Men om mellanskillnaden inte kompenseras för, vilket han inte behöver, bör man nog fundera på om det inte är bättre att sälja sina preferensaktier om man har ett GAV över 345 kronor och invänta utgivandet av D-aktier som sedan köps in.

Själv har jag ett GAV under 345 kronor och valde att sälja av mina preferensaktier för att ta kursvinsten och invänta utgivandet av D-aktier.

Vad tycker du om beskedet från Akelius? Hur tänker du kring dina preferensaktier. Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

onsdag 31 juli 2019

Juli månads sparkvot och portföljändringar
Och där var juli månad slut. Denna månad har det varit en hel del fokus på verandabygge och baksida av tomten. Visserligen hann vi med en weekend ned till västkusten med sol, bad, havets läkerheter och ädla drycker. Det är något visst med att sitta på en klippa, blicka ut över havet och dricka kall bubbel samt mumsa på skaldjur.

Månadens sparkvot


Räknat på månadens lön blev sparkvoten 0% även för juli månad.

När jag räknar ut sparkvoten tar jag bara med det sparande som jag gör till min egen aktieportfölj. Sparande till barnen, ev amortering samt resekassa och husbuffert ser jag mer som en kostnad. Nu amorterar vi inget på våra bolån utan de pengarna får istället jobba i aktieportföljen. Hade jag tagit med dessa också skulle sparkvoten blivit 6,5%

Denna månad åter klart lägre jämfört med tidigare månader. Anledninge är dels bilsemestern till västkusten och fortsatta projekten i trädgården.

Månadens köp i aktieportföljen


Denna månad har det varit en del aktivitet i aktieportföljen och jag har mest fyllt på i befintliga innehav. Däremot har jag bytt skogsbolag, från Stora Enso till SCA då jag vill ha ett bolag som äger mer skog. Jag har även tagit in Metsä Board i aktieportföljen för att få ett bolag som är fokuserat på papper och kartong samt handlas i EUR.

Helt nya innehav markeras med ett "ny" efter innehavets namn. De köp som har gjorts är:

 • Cibus Nordic Real Estate
 • Nibe (ny)
 • Resurs
 • Sinch
 • SBB B (ny)
 • SCA B (ny)
 • Sobi
 • Waste Management (ny)
 • Xylem (ny)

Månadens försäljningar i aktieportföljen


Försäljningarna har varit fler än förra månaden då jag stuvat om lite i aktieportföljen.

För att vara tydlig även med dem, så om jag valt att helt kliva ur ett innehav har jag markerat det med "ur". De försäljningar som har gjorts är:

 • Goldman Sachs BDC (ur)
 • Kindred (ur)
 • Nobina (ur)
 • Nordea (ur)
 • Ocean Yield (ur)
 • Pricer B (ur)
 • Sobi
 • Stora Enso (ur)
 • Veteranpoolen (ur)

Månadens utdelningar


Likt juni, är även juli en månad med mindre utdelningar och de utdelningar som har kommit under denna månad är:

 • Corem pref
 • Klövern pref
 • Ocean Yield
 • Sagax D
 • SBB D

Nu är också min aktieportfölj uppdaterad om man se hela mitt aktieinnehav.

Vilken blev din sparkvot? Vilka aktier har du handlat under denna månad? Kommentera gärna då din åsikt är viktig.

söndag 28 juli 2019

Game over i Kindred
I tisdags kom Kindred med årets kalldusch i form av sin kvartalsrapport för det andra kvartalet 2019. Rörelseresultatet och vinsten minskade med 49%! Aktien slaktades av marknaden med nästan 30% och fortsatte ned ytterligare några procent dagen efter.

Tack vare att jag sålde av 40% av innehavet dagen innan rapport så sparade jag en hel del kronor, men trots det, med 3000 aktier kvar i aktieportföljen blev den orealiseade förlusten kännbar minst sagt. Nu var Kindred nästan 5% av aktieportföljen efter måndagens försäljning och i sådana här lägen inser man vikten av att vara diversifierad i sina investeringar.

Inte bara det att rapporten var usel, så känns det som ett trendbrott i affärsmodellen för spelbolagen. Reglerade marknader med de höga spelskatterna och dess tuffa konkurrens där du måste investera en hel del i marknadsföring, gör att den tiden då man hade vinstmarginaler på runt 20% och över troligen är förbi.

Lägg till en bransch där omsättningen också växer långsamt och där de spelare som inte kan hantera sin spelande (och tyvärr är de som är de lönsammaste) stänger av sig själv från spelsiter, gör också att antalet spelare stangerar. Både Betsson och Svenska Spel visar samma nedgång i antalet aktiva spelare.

Visserligen kan stora bolag alltid förvärva mindre bolag och på så sätt öka antalet aktiva spelare, men branschförutsättningarna förblir ändå desamma.


Därför ägnade jag resten av veckan åt att fundera på hur framtiden för Kindred skulle kunna tänkas komma att se ut. Eftersom bolaget vill växa på reglerade marknader, innebär det att deras affärsmodell måste vara väldigt kostnadseffektiv.

Men i en bransch som kräver en viss kostnad för IT-investeringar och marknadsföring och ibland högre nivåer en normalt, tror jag att det är svårt att växa genom att trimma kostnaderna. Du måste helt enkelt jobba mer med intäktssidan och på reglerade marknader blir det svårare eftersom spelskatten tar en stor del av spelöverskottet.

Mina slutsatser


Min slutsats blev helt enkelt att jag tror att Kindred kommer att handlas runt P/E 9-12 och med en vinstmarginal runt 10-12%. Visserligen har man en hyfsat stark balansräknning, men några större förvärv till låga multiplar som adderar tillväxt har jag svårt att se.

Lägg sedan till en ökad spelskatt i Nederländerna, så lär nog marginalerna pressas ytterligare. Den enda positiva drivern som jag ser det är hur USA kan komma att utvecklas, men än så länge är det långt kvar innan den delen ger materiella avtryck i siffrorna.

Vidare kommer utdelningen med största sannolikhet att sänkas, troligen till runt 2,5-3 kronor. I dagsläget är vinst per aktie per rullande 12 månader 5,48 kronor. Då Kindred rapporterar i GDP, som riskerar att försvagas i och med en eventuell "hard Brexit" i höst, känns det som att det också är en faktor som jobbar mot bolaget.

Slutligen, för många är Kindred ett utdelningscase och direktavkastningen har historiskt legat runt 5% och uppåt. En utdelning på 3 kronor med en direktavkastning på 5% indikerar en kurs på 60 kronor. Samtidigt, om man ska ha ett P/E-tal på 12, innebär det att man vid en kurs om 60 kronor ska göra en vinst på 5 kronor. Hittills i år för två kvartal har bolaget gjort 1,48 kronor i vinst per aktie. Jag har lite svårt att se att man gör 3,52 kronor i vinst per aktie i de sista två kvartalen.

Jag tror att Kindred kommer att ligga och skvalpa runt 50-60 kronor per aktie under lång tid, ungefär som Betsson gör och jag har svårt att se någon större skillnad i marginalerna på en överskådlig framtid och därför valde jag att realisera förlusten i Kindred och sålde samtliga 3000 aktier i bolaget nu i fredags.

Hur gör du med Kindred? Berätta gärna om dina tankar kring bolaget och dess framtid. Dina åsikter är viktiga och intressanta.

onsdag 24 juli 2019

Kindred i fritt fall
I morse släppte Kindred sin rapport, också föredömligt, kl 07:30. De av er som känner till amerikanen Jim Cramer, så blev det inte något "Buy, buy, buy" när man läste den rapporten. Utan snarare "Medic, I need a medic". Det enda i sifferväg som var positivt var att deras intäkter ökade 3%. I övrigt var det mer nattsvart för det andra kvartalet i år jämfört med året innan.


 • Underliggande EBITDA minskade 27% till 30,5 MGDP
 • Vinst före skatt minskade 49% till 14,7 MGDP
 • Vinst efter skatt minskade också 49% till 12,5 MGDP
 • Resultat per aktie landade på 0,055 GDP, vilket är 49% ned
 • Antalet aktiva kunder minskade i kvartalet till 1 478 437 stycken vilket är ned jämfört med både Q2 2018 och Q1 2019


De främsta orsakerna till detta är enligt VD de ökade spelskatterna i Sverige, högre marknadsföringskostnader för etablering i USA, ökad investeringstakt på lång sikt och högre administrativa kostnader, främst ökade personalkostnader. Nu ska det också tilläggas att förra året var det herr-VM i fotboll, så det är även tuffare jämförelsesiffror då det i år inte har varit något spelmässigt stort evenemang.


Men tittar man djupare i rapporten verkar det vara ett medvetet val att man väljer att växa på reglerade marknader istället för oreglerade. Baksidan är då att marginalerna pressas och blir väldigt mycket mindre.

Jag lyssnade även på presentationen av kvartalsrapporten och analytikerna försökte gång på gång pressa VD Henrik Tjärnström på om det andra kvartalet var ett gupp på vägen eller är det så här det kommer se ut framöver. Vidare försökte de också få fram hur de olika marknaderna växer i Europa som står för. Men eftersom Kindred inte redovisar detta eller ger några direkta prognoser blev dessa frågor mest obesvarade. Här hade man verkligen velat ha fått mer kött på benen för att försöka förstå vart Kindred är på väg.

         Hela rapporten finns här: Q2 2019 Kindred Group

Mina slutsatser

Jag hade lite på känn att denna rapport inte skulle bli allt för munter läsning och skalade ned innehavet med 2000 aktier igår. För att det ska vara transparent kommer här en bild från Avanza som visar försäljningen.


Anledningen till den dåliga känslan var dels för att Betsson hade rapporterat en dålig Q2 där Nederländerna ställer till det för dem, Svenska Spel hade också rapporterat sämre samt att det inte hade varit något stort evenemang i år.

Trots det har jag fortfarande 3000 aktier kvar i portföljen och sett i bakspegeln skulle jag sålt av allt. Men det är lätt att vara efterklok som man säger.

Det som däremot är mer oroande på kort- och medellång sikt för resultatutvecklingen är att det känns som att Kindred är i en transformeringsfas mot att gå ännu mer mot reglerade marknader. När sedan Nederländernas diskuterar nya spelregler som med största sannolikhet kommer innebära högre skatter, kommer det knappast att öka på Kindreds marginaler och resultat.

Jag tror att det vi såg för Q2 är den nivå som Kindred kommer att prestera på framöver och även ännu lägre per kvartal. De guidar för att spelöverksottet i juli i år är redan ned med 7%. Och om jag hörde rätt trodde VD att vinsten för 2019 kommer att hamna på 0,30 GDP per aktie, vilket är cirka 3,65 kronor.

Med tanke på att de delar ut 6,20 i år, lär de knappast kunna behålla den nivå nästa år. Jag skulle inte bli förvåndad om vi ser minst en halvering i utdelningen för nästa år. Ska man investera för framtiden och vinsterna inte finns där vore det galet att dela ut långt mer än vinsten. För en utdelningsinvestare som jag är detta så klart inte roliga tankegångar.

Men ser man caset på flera års sikt och med tanke på att stora investerare köpt in sig, som TIN Fonder, kan detta nog bli bra. Den enda trigger i Kindred på sikt är hur den amerikanska marknaden kommer att utvecklas och om man lyckas att öka marginalerna på reglerade marknader.

Men jag tror att man måste igenom samma stålbad som Betsson varit igenom och hittills har den aktien inte rosat marknaden.

Jag får fundera under några dagar på hur jag ska göra med resterande aktier i Kindred. Ibland kan det vara bättre att rycka plåstret och ta smällen, men när aktien är ned 24% känns det lite trist att sälja just idag. Jag har svårt att se att denna rapport motiverar att i fjärdedel av börsvärde nu ska vara borta. Jag tror att det kommer en viss uppstuds och avvaktar.

Har du några Kindred i din portfölj? Hur tänker du kring bolaget? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är intressant.

tisdag 23 juli 2019

Stark rapport från Resurs HoldingIdag 07:30 rapporterade mitt största innehav det andra kvartalet. Innan jag går in på rapporten vill jag bara flika in att det är föredömligt av de bolag som släpper sina rapporter mellan 07:00 - 08:00. Det ger en tid att vid frukosten hinna att läsa igenom rapporten i lugn och ro innan börsen öppnar.

Innan denna rapport har jag fyllt på med fler aktier i bolaget i omgångar och nu motsvarar innehavet nästan 11% av portföljen. Därför var man lite nervös för hur rapporten skulle bli. Det stora orosmolnet var hur Norge hade gått under kvartalet. I år kom man med en ny kreditlag där, som i korthet gör att låneinstitut måste informera mycket tydligare om vad ett lån kostar och de allt för höga räntorna får inte tas ut längre. Det leder till ökad konkurrens om kunderna och en minskad marginal.

Med sin numera vana trogen kom Resurs Holding med en stark rapport utan några egentliga överraskningar mot vad jag förväntat mig. Man ökar utlåningen med 14%, intäkterna med 5% och rörelseresultatet med 8%. Vinst per aktie ökade också med 8% till 1,56 kronor.

Överlag kommer Resurs Holding in på eller över samtliga av sina mål utom just marginalen på konsumentlån. Den hamnar på 8%, vilket är i linje med Q1. Däremot har man sänkt sina kostnader totalt inom koncernen och K/I-talet är nere strax under 40%. Det visar att bolaget har en affärsmodell som de snabbt kan anpassa efter marknadssituationen och det gillar jag verkligen.

        Hela kvartalrapporten finner du här: Q2 2019 för Resurs Holding

Jag passade även på att lyssna på presentationen av kvartalsrapporten och värt att notera är att vad gäller Norge så har man tagit en större andel av konsumentlånen och man har även genomfört en prishöjning den första juni i år. Hittills har kunderna tagit emot denna prishöjning utan några problem, men som CFO Peter Rosén säger, det är för kort tid att dra några slutsatser om detta innebär en vändning i lönsamheten för Norge. Men det bådar gott i alla fall tycker jag.

Resurs delar ut två gånger per år och för den andra utdelningen som kommer i november, höjer de utdelningen med 9%, från 1,65 kronor till 1,80 kronor. Det tackar vi för.

När börsen öppnade steg kursen bara cirka 2% och det är något med detta bolag som marknaden inte gillar. Själv blir jag inte klok på vad det är. Numera är ju Nordic Capital ute ur bilden och det var hela tiden den våta filten.

Istället känns det som att den lägre marginalen i Norge är den nya våta filten. Inte blev det bättre när en av styrelseledamöterna sålde 23 000 aktier motsvarande lite över 70% av personens totala innehav strax före lunch. När börsen stängt hade aktien bara gått upp 0,43%.

Men jag köper hellre mer aktier i Resurs Holding än någon av storbankerna. Resurs är ett bolag som växer, är väldigt lönsamt samt ökar sin utdelning. Med utdelningshöjningen från idag handlas nu Resurs till P/E 9,6 och 6,48% i direktavkastning.

Jag kommer fortsätta fylla på fler aktier och till dess att uppvärderingen kommer fortsätter jag att klippa kuponger i pengamaskinen.

söndag 30 juni 2019

Juni månads sparkvot och portföljförändringar
Nu är det dags igen för en månadsavstämning. Denna månad har gått fått fort. Först en vecka i Spanien med sol och härlig golf. Resten av månaden har till stor del bestått av att bygga ut verandadäcken och fixa i trädgården. Trots en liten tomt, går det att fylla tiden. 


Månadens sparkvot


Räknat på månadens lön blev sparkvoten 0% för juni månad.


När jag räknar ut sparkvoten tar jag bara med det sparande som jag gör till min egen aktieportfölj. Sparande till barnen, ev amortering samt resekassa och husbuffert ser jag mer som en kostnad. Nu amorterar vi inget på våra bolån utan de pengarna får istället jobba i aktieportföljen. Hade jag tagit med dessa också, skulle sparkvoten blivit 6,5%.


Denna månad blev det alltså klart lägre jämfört med tidigare månader. Anledningen är dels semestern i Spanien och dels projekten i trädgården. Månadens köp i aktieportföljen


Denna månad har det varit lite mindre aktivitet i porföljen och jag har mest fyllt på i befinliga innehav. Däremot har jag tagit en första position i ett skogsbolag, nämligen Stora Enso. Jag tror mycket på skogbolag, då de har en stor dold tillgång i sitt skogsinnehav. Ofta är marknadsvärdet på skogen det dubbla mot vad som finns i böckerna och skulle man marknadsvärdera skogen får man ofta eventuell industrirörelse, som sågverk med mera, på köpet.

Helt nya innehav markeras med ett "ny" efter innehavets namn. De köp som har gjorts är:

 • CLX/Sinch
 • Kindred
 • Nobina
 • Nordea
 • Ocean Yield
 • Resurs
 • Stora Enso R (ny)
 • Xact Högutdelande

Månadens försäljningar i aktieportföljen

Försäljningarna har varit få och två av dem är på grund av uppköp. 

För att vara tydlig även med dem, så om jag valt att helt kliva ur ett innehav, så har jag markerat det med "ur". De försäljningar som har gjorts är:

 • Oriflame (ur pga uppköp)
 • Ramirent (ur pga uppköp)
 • SJR (ur)
 • Sobi


Månadens utdelningar


De kommande månaderna kommer utdelningarna att vara färre då det är april och maj som är de stora utdelningsmånaderna.  De utdelningar som har kommit under juni är: 

 • Cibus Nordic Real Estate
 • Europris
 • Nobina


Nu är också min aktieporfölj uppdaterad om man vill se hela mitt aktieinnehav. 


Vilken blev din sparkvot? Vilka aktier har du handlat under denna månad? Kommentera gärna, då din åsikt är intressant.

lördag 8 juni 2019

Nordeas förväntade utdelningen 2020
Nordea är ett bolag som jag ägt tidigare under året. Men efter utdelningen i slutet av mars valde jag att sälja av innehavet. Anledningen var all diskussion kring penningtvätt, eventuella böter i samband med dessa och att det kändes som att Nordea hade en lång väg tills dess att de började visa att omstöpningen mot vinst har börjat gå åt rätt håll.

När sedan Q1-rapporten kom och bolaget tog mer kostnader än väntat, något som gjorde att 12-månaders vinsten hamnade under vad man delade ut för det senaste räkenskapsåret, kändes det som ett bra beslut att ha klivit ur Nordea några veckor innan.

Nu tog man i för sig hela årets resolutionsavgift i det första kvartalet och reserverade 1 miljard kronor för penningtvättsrelaterade böter i Danmark. Om man rensar för dessa hamnade den rullande 12-månaders vinsten strax över vad delade ut förra året.

Men det känns ändå som att marginalen för att nå en vinst som ligger över föregående års utdelning har krympt rejält och att köpa in sig runt 75 SEK och åka på en eventuell utdelningssänkning känns inte så lockande.

Själv tror jag att utdelningen kan komma att sänkas till 0,60 Euro nästa år. Om det det skulle ske tycker jag att det är intressant att kliva in i aktien igen om den hamnar runt 65 kronor eller lägre. Det skulle ge en direktavkastning på nästan 10% med en option på kursstegring om Nordea lyckas att minska sin kostnadsmassa som VD utlovat.

Lyckas man får ned kostnadsmassan under dessa år, tycker jag inte att det vore orimligt att Nordeaaktien handlas över 80 kronor, vilket skulle ge en ökning på 7-8% per år under de kommande tre åren. Till det skulle även en utdelning på runt 6 SEK läggas till årligen. Då känns det som ett bra investeringscase.

I förra veckan hade Deutsche Bank en bankkonferens där Nordeas operativa chef, tillsammans med IR-chefen representerade Nordea. En av frågorna som diskuterades var om Nordeas utdelningspolicy var hållbar, det vill säga att Nordea successivt ska öka utdelningen per aktie.
Beskedet från Nordearepresentanterna var att Nordea kan fortsätta att betala 90 procent eller mer av vinsten i utdelning och att bolagsledningen inte är emot det. Den operativa chefen räknar heller inte med någon begränsning från ECB i det läget utdelningsnivån eventuellt når 100 procent.

Enligt snittestimaten i Infront Datas senaste uppdatering kommer vinsten per aktie för 2019 att minska till 0,66 Euro från 0,76 Euro. När det gäller utdelningen är förväntan att Nordea delar ut 0,67 Euro per aktie för 2019, vilket är en minskning från 0,69 Euro men klart över mitt eget estimat.

Om detta stämmer, skulle en utdelning i SEK motsvara (med EUR/SEK-kursen 10,60) cirka 7,10 SEK. Vid min målkurs på 65 SEK, skulle det ge en direktavkastning på nästan 11%. Med tanke på den höga förväntade direktavkastningen är jag därför köpare redan från 68 kronor och lägre. Jag har i veckan tagit en första position i Nordea och köpt in 850 aktier till aktieportföljen.

Vad tror du om Nordea utdelning 2020? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig och intressant.

fredag 7 juni 2019

Jag bestämde mig för att sälja mitt innehav i Oriflame
För cirka två veckor sedan la af Jochnick-familjen ett bud på Oriflame till 227 kronor per aktie. Med den kurs som var då vid tillfället, var det en budpremie på cirka 35%. Bakgrunden till budet är att familjen anser att bolaget måste genomdriva omfattande förändringar på dess kärnmarknader, vilket är svårt att göra om man är ett noterat bolag.

Med ett GAV på cirka 182 kronor var detta självklart en trevlig överraskning, om det nu inte varit för att jag tyckte att budet var för lågt.

För er som är intresserade av att läsa mina åsikter kring budet och varför jag tycker att det är för lågt, kan läsa det inlägget via denna länk: Bud på Oriflame.

Hittills har de andra storägarna, AP-fonderna och Robur, inte kommunicerat hur de ställer sig till budet och jag har själv funderat fram och tillbaka på hur jag ska göra med aktierna. Budet är nämligen villkorat så att det inte kan höjas av de som lagt budet tidigare än ett år på grund av börsens take-over regler.

Det gör att det kommer knappast att bli någon budstrid på detta bolag och självklart har budgivarna planerat det på så vis. Personligen vill jag ha minst 255 kronor och frågan är då vilken annan intressent skulle komma och lägga ett högre bud. Jag kan inte själv komma på någon, så den dörren känns nog rätt så stängd. 
Aktien handlas nu runt 222-223 kronor, alltså under budet och det spekuleras i att anledningen är att man inte tror att budet går igenom. Skulle budet falla är frågan vad som kommer hända med aktien. 

Själv tror jag att den kommer falla tillbaka ned mot 170 kronor och om man sedan har några år med omfattande omstruktureringar, något som leder till minskad vinst, kommer det att leda till att kursen går ned ytterligare. 

Som lök på laxen finns det risk att styrelsen (där familjen af Jochnick har 3 av 10 stolar) lägger fram ett förslag om kraftigt minskad utdelning, vilket i sin tur kommer att driva ned kursen. Med tanke på att de äger 30,81% av bolaget lär stämman också rösta för ett sådant förslag. Så länge som omstruktureringarna pågår är det i princip endast utdelningen som kommer att vara intressant i detta bolag. 

För att summera läget, så är det att sälja nu eller sitta still i båten ett bet på att budet verkligen går igenom. Med tanke på den osäkerhet som råder kring budet och att 222-223 kronor i handen är mer lockande än att riskera att sitta med en aktie som blir som en död fisk i ett antal år, har jag valt att sälja av samtliga aktier i Oriflame. 

Baksidan av att investera i bolag med en stark ägarfamilj är att ibland råkar man ut för liknande tillfällen, men jag får vara nöjd med en drygt 20%-ig avkastning på mindre än ett år. Skulle sedan inte budet gå igenom utan bolaget blir kvar på börsen, kan jag alltid köpa in mig igen i bolaget.

Har du några Oriflame i aktieportföljen? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är intressant.