Avanza

Underrubriker

söndag 23 februari 2020

Sinch krossade förväntningar med sin Q4-rapport 2019I torsdags kom så mitt sista case med sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2019. Bolaget i fråga är Sinch och uppgår till strax under 22% av aktieportföljen. Rapporten verkligen krossade förväntningarna och var en riktig rökare som skickade upp aktien lite över 15%. 

Personligen glädjer det mig, men samtidigt kan jag tycka att det på sistone gått lite väl snabbt. Det hade varit bättre tror jag att värdering ökat i en mer sansad takt. Det kan vara så att fler börjar förstå det värde som Sinch sitter på och kan tillföra kunderna, varpå vi nu ser en kraftig multipelexpansion.

Själva kvartalsrapporten kan sammanfattas med:

 • Nettoomsättningen ökade 34% till 1 540,7 MSEK (1 151,3). Förväntat var 1 492 MSEK. Den organiska tillväxten i lokal valuta var 17%.
 • Bruttoresultat ökade med 42% till 439,9 MSEK (309,9) och den organiska tillväxten var 23%.
 • Justerad EBITDA ökade med 82% till 199,5 MSEK (109,4). Förväntat var 160,1 MSEK.
 • EBIT uppgick till 142,9 MSEK (107,7), en ökning med 32,7%. Egentligen är ökningen ännu högre då man föregående år hade en intäkt för justerad tilläggsköpeskilling på 42 MSEK.
 • Resultat efter skatt minskade 8,5% till 94,7 MSEK (103,5). I föregående års siffra ligger en skatteintäkt på 19,9 MSEK från tidigare år. 
 • EPS uppgick till 1,73 SEK (1,93). Här låg förväntan på 1,79 SEK.

Överlag kan man säga att det återigen var ett väldigt starkt kvartal från Sinch. Inte bara överträffade man förväntningarna utan man växer otroligt mycket, både organiskt och i jämförelse mot fjärde kvartalet 2018. Nedan bild från deras presentation, summerar det rätt så bra:
Under det sista kvartal, har Sinch också gjort två förvärv. I början av oktober förvärvade man franska myElephant, som utvecklat en molnbaserad mjukvaruplattform för mobil kundinteraktion. Just myElephant var lite av en pionjär i användandet av mobila landningssidor och har tidigare tagit till sig nya meddelandetekniker som RCS, Facebook Messenger och Whatsapp. Initialt betalar Sinch 18,8 MEUR med en tilläggsköpeskilling om max 3 MEUR givet viss tillväxt i bruttoresultatet uppnås.

Några veckor senare i oktober var det dags igen. Då förvärvades brasilianska TWW. Bolaget är den tredje största leverantören av meddelandetjänster för företag i Brasilien och man har över 3 000 kunder inom bland annat bank, finans, handel och utbildning. Sinch betalar 180,8 MBRL (422,4 MSEK).
Båda förvärven finansieras av Sinch befintliga kreditfaciliteter och i november emitterade man ett nytt seniort icke-säkerställt obligationslån på 750 MSEK. Lånet löper på 5 år till en rörlig 3 månadersränta på STIBOR plus 250 bps. I samband med lånet förhandlades Sinch befintliga banklån om och moderbolagets aktier i dotterbolagen är inte längre pantsatta.

Båda förvärven är klart intressanta. myElephant kommer att skapa ytterligare värde i nya meddelandetekniker som på sikt kommer att driva omsättning och marginaler högre. Att man sedan kommit in i den femte största marknaden Brasilien är också riktigt spännande och jag ser fram emot hur det kommer att kunna driva tillväxten ytterligare.

Ser man historiskt, brukar Sinch göra minst ett förvärv per år och nedan bild visar hur det har sett ut sedan bolaget startades 2008:Så man undrar om det kommer något nytt förvärv under 2020 eller om bolaget kommer ta detta år för att integrera de två senaste förvärven man gjort i resten av verksamheten.

Varför är RCS viktigt


RCS står för Rich Communication Services. Många ser Sinch bara som ett bolag som låter företag skicka SMS via sin plattform där 250+ operatörer är uppkopplade och har svårt att förstå värdet i bolaget. I kombination med att Sinch inte direkt kommunicerar till marknaden i någon större utsträckning utan mer flyger under radarn än så länge kommer här ett exempel som belyser det intressanta med RCS-tekniken.

Som exempel kommer jag utgå ifrån hur ett flygbolag kommunicerar till kund att flyget är inställt.

Med SMS-lösningen skickas endast ett meddelande till kunden att flyget är inställt, vänligen kontakta kundtjänst för ombokning.

Med RCS-lösningen skickas ett meddelande om att flyget är instället och här är dina tre val:

 1. här är dina tre alternativ på flyg, tryck på en knapp för att boka om.
 2. här är dina tre alternativ på hotell i närheten, tryck på en knapp för att boka
 3. här är en voucher att utnyttja på följande restaurang, tryck på en knapp för att utnyttja

RCS ger helt klart ett mervärde för både kunden och för företaget. Företaget får en gladare konsument och de slipper ett samtal till kundtjänst som kostar en hel del samt att man får en automatiserad process med RCS. Det är det som menas med att den största begränsningen tas bort i och med att SMS-lösningen inte kan leverera detta mervärde. Förutom att kunden får val direkt i meddelande, så påminner själva meddelande mer om hur en app ser ut, vilket gör det användarvänligt också.

Marknaden kommer att fortsätta att växa i och med RCS-tekniken. Den främsta anledningen är att SMS har en begränsning på vad man kan skicka. Genom att skicka mer ett app-liknande meddelande där användare kan interagera, som i en app, skapar man en bredare marknad och ett bredare användningsområde. För att inte tala om att kundnyttan ökar markant. Detta i kombination kommer alltså att driva tillväxten.

Framtiden 


Jag lyssnade både på presentationen till rapporten och till intervjun av VD Oscar Werner efter att rapporten släppts. Sinch ger inga prognoser, men vad man vet är att 8 av de 10 största amerikanska techbolagen är kunder hos Sinch och att man har startat upp med 6 av dem hittills. Så det finns klart en hel del potential kvar. Sedan kommer de senaste förvärven att bidra under 2020 och enligt VD är bolaget strategi att växa både organiskt och genom förvärv.

Det är alltså en positiv bild som bolaget målar upp och fokus framöver är:

 • Ta sig in på nya marknader genom förvärv
 • Skapa en bredare produktportfölj, med nya meddelandetekniker för att komma högre upp i värdekedjan. Främst fokus på Voice och Video
 • Mer fokus på marknadsföring, vilket man redan nu ser på Twitter, Linkedin och bolagets blogg. Det är mycket matnyttigt som bolaget delar med sig av där.
 • Jobba vidare med den starka pipeline av USA-baserade techbolag som går över från mail till andra typer av meddelandetjänster

Nedan är själva videon från när VD Oscar Werner gästar EFN studion och talar om senaste rapporten samt förklarar på ett enkelt sätt bolagets teknik.Mina tankar


Sinch är som sagt numera mitt största innehav. I början av året när jag beskrev min aktieportfölj inför 2020, har jag som mål att Sinch inom fem år kommer att vara värt minst 50 miljarder kronor. Med tanke på att kursen rusat över 60% sedan årskiftet, kan jag tycka att det gått lite väl fort och förväntar mig att det kommer att komma ett nedställ. Särskilt nu när oron för Coronaviruset kan få riskaptiten att försvinna i ett nafs bland investerarna.

Verksamhetsåret 2019 har visat på att Sinch fortsätter att utvecklas enligt plan. Bolaget har 8 av de 10 största amerikanska techbolagen som sina kunder, där 6 stycken har aktiverats efter vad som hittills har kommunicerats av bolaget. Det som är lite trist är att bolaget inte ger några prognoser eller avslöjar vilka dessa techbolag är. De hänvisar till konkurrensen och en så länge verkar bolaget hellre vilja flyga lite under radarn. Det är ofta därför som man inte hör eller läser särskilt mycket om bolaget.

Det finns några förvaltare, som Fredrik Skoglund från Länsförsäkringar, som följer bolaget mer regelbundet och som i mitt tyckte har vettiga analyser om det. Men med tanke på att de är relativt knapphändiga med information annat än vid sina kvartalsrapporter, är det inte ovanligt med dessa stora svängningar som vi såg nu när Q4:an släpptes. Sedan ska man inte glömma att det finns en viss säsongsvariation i bolaget och i Q4 har vi Black Friday och Cyber Monday, samt julhandeln som driver högre volymer inom meddelandetjänsterna.

När det gäller värdering, blir det genast lite krångligare då bolaget idag värderas till P/E 91,6. Men den modell som bolaget har är otroligt skalbar. Något som gör att för varje bruttovinst kronor räknar bolaget att cirka 45-50% ramlar ned på sista raden enligt VD. När jag själv räknar på vad bolaget kan tänkas vara värt om 5 år, har jag förutsatt en fortsatt vinst tillväxt på 30%.

Idag ligger den på 35,8% sett över de senaste 5 åren enligt Börsdata och på 3 år på över 55%. Självklart kommer man inte att kunna växa så mycket under de kommande fem åren, men med en organisk tillväxt på cirka 18-20% och resten från förvärv, borde 30% vinsttillväxt ändå vara rimlig de kommande fem åren och till ett P/E 40.

Men med tanke på att Sinch egentligen borde ses som ett amerikanskt techbolag, där man mer bryr sig om tillväxt i försäljningen än lönsamhet, värderas Sinch till ett EV/S om 5, vilket är väldigt lågt för den här typen av bolag och tillväxt. Många jämför Sinch med amerikanska Twilio, där Twilio värderas till 15,8 miljarder USD, vilket är 6 gånger mer.

Nu ska man inte jämföra ett bolags värderingar rakt upp och ned och på så sätt finna argument för att ett av dem är undervärderade. Men i detta fall är det mer för att belysa att om synen på Sinch skulle ändras och likna mer ett amerikanskt bolag skulle värdering vara helt annorlunda. Eller om Sinch skulle sekundärnotera sig på Nasdaq i och med att det är mer som ett amerikanskt bolag.

Med tanke på all den potential som finns i bolaget och att det växer enligt mina förväntningar kommer jag att behålla mina aktier. Om ett eventuellt nedställ på runt 10-15% kommer, vilket jag tror då bolaget historiskt varit hyfsat volatilt, kommer jag att utnyttja det för att fylla på med ytterligare aktier. Men skulle det bli en större sättning likt 2001 eller 2008 får jag nog omvärdera det hela.

Finns Sinch i din aktieportfölj?fredag 14 februari 2020

Latour levererar ytterligare ett stabilt kvartal

Idag kom Latour med sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2019. Bolaget är ett av mina sex innehav i min fond Stojko Invest Investmentbolag och numera det bolag som har gått bäst i år för mig utav de sex investmentbolagen.

Latour består av dels en börsportfölj, men också en onoterad del med industriföretag. Själva industrirörelsen i det fjärde kvartalet kan sammanfattas med:

 • Industriföretagens orderingång ökade med 17% till 3 632 (3 116) miljoner kronor
 • När det gäller jämförbara enheter landade orderingångens ökning på 4% justerat för valutaeffekter
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 12% till 3 591 (3 216) miljoner kronor
 • När det gäller jämförbara enheter landade nettoomsättningens ökning på 0% justerat för valutaeffekter
 • Rörelseresultat ökade med 8% till 434 (401) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning av rörelsemarginalen till 12,1% från 12,5% året innan.
 • Under kvartalet gjordes tre förvärv, Caljan som blir ett nytt affärsområde, Bemsiq och Aritco med hissinstallatörerna Invalift och Ability Lifts

Noterbart under det fjärde kvartalet är att industrirörelsen har märkt av en försvagning av konjunkturen. Det yttrar sig i att orderingången är lägre än tidigare även om den är positiv. Fakturering är för jämförbara enheter oförändrad, men vissa verksamheter har en negativ organisk tillväxt medan andra har en positiv organisk tillväxt. Det är främst verksamheter mot den europeiska fordonsindustrin som har störst utmaningar. Dock så är en stor del av innehaven exponerade mot byggkonjunkturen och där är nedgången inte lika stor. Om man istället ser till helåret, kan 2019 sammanfattas som fantastiskt bra. I korthet:

 • Industriföretagens orderingång ökade med 16% till 13 663 (11 817) miljoner kronor
 • För jämförbara enheter landade orderingångens ökning på 5% justerat för valutaeffekter
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 17% till 13 519 (11 586) miljoner kronor
 • För jämförbara enheter landade nettoomsättningens ökning på 6% justerat för valutaeffekter
 • Rörelseresultat ökade med 23% till 1 817 (1 476) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av rörelsemarginalen till 13,4% från 12,7% året innan.
 • Under kvartalet gjordes sju förvärv
 • Börsportföljens värde ökade med 40% justerat för utdelningar och nettoinvestering mot SIXRX som ökade med 35%
 • Samtliga aktier i Loomis avyttrades under första kvartalet
 • Under andra kvartalet ökade investeringen i Fagerhult med 995 miljoner kronor, vilket följdes upp i det fjärde kvartalet med ytterligare 221 miljoner kronor i den företrädesemission som bolaget gjorde. Totalt uppgår ägande i Fagerhult till 46,6%
 • Nettoskuldsättningen har i och med förvärven och IFRS 16 ökat från 9,2% till 11,3% under 2019
 • Substansvärdet per 31 december 2019 ökade till 136 kronor från 100 kronor året innan.
 • Substansvärdet per 13 februari uppgår till 137 kronor och substanspremien är nu cirka 20%
 • Utdelningen höjs med 10% till 2,75 kronor från 2,50 kronor
 • I september efterträdde Johan Hjertonsson, från Fagerhult, som ny VD efter den avgående Jan Svensson

Under 2020 har Latour inte legat på latsidan, utan man gjort ytterligare två förvärv till industrirörelsen. Dessa är Hultafors Groups förvärv av Emma Safety Footwear och Latour Industries förvärv av MS Group Batec Mobility. Sedan har man också fullföljt det i november annonserade förvärvet av S+S Regeltechnik via sitt dotterbolag Bemsiq, som ingår i Latour Industries.

Mina tankar kring Latour


Latour är i mitt tycke ett fantastiskt bolag och sett över de senaste 20 åren har bolaget gett en årlig genomsnittlig totalavkastning på 17% mot SIXRXs 5,8%. Den ordinarie utdelningen har ökat från 0,23 öre till 2,75 kronor, med hänsyn tagen till split, under samma period. Man har också haft tre tillfällen med extra utdelning, vilket är som grädde på moset.

Bilden nedan visar på hur den ordinarie utdelningen har utvecklats sedan 1984 till 2018. För 2019 kan man alltså lägga till 2,75 kronor, vilket ger en genomsnittlig årlig tillväxt på den ordinarie utdelningen om 17,4% per år! Det innebär en dubblering av utdelningen på 4,3 år.


Vidare gillar jag att Latour kontinuerligt jobbar med att förvärva och bygga upp industrirörelsen. Just den biten tycker jag gör Latour intressant som investering, eftersom vi som mindre investerare ofta har svårt att själva kunna investera i liknande onoterade innehav.

Däremot, tycker jag att nettoskuldsättningen har nått en nivå där bolaget borde jobba med att få ned den ytterligare. Sedan 2016 har den gått från 3,0% till 11,3%. Dock beror 0,65% på införandet av IFRS 16. Men trots den ökade nettoskuldsättningen visar bolaget på ett positivt kassaflöde för 2019.

Jag kommer att låta Latour vara kvar i min aktieportfölj och utgöra ett av sex ben i min investmentbolagsfond. Med tanke på att substanspremien är så hög kommer inga nya inköp göras. Vanligen handlas detta bolag till en premie, men max 5% är jag beredd att betala. Normalt sett vill jag inte handla investmentbolag till en premie, men i Latours fall, har de en onoterad industrirörelse som kan vara värd att betala lite extra för.

Finns Latour i din aktieportfölj? 


onsdag 12 februari 2020

Evolution Gaming avslutar 2019 med en kanonrapport
I morse kom kvartalsrapporten för mitt tredje case. Bolaget i ära är Evolution Gaming och med tanke på deras höga marginaler och därmed höga värdering var man minst sagt lite nervös för vad rapporten skulle visa. Även om tillväxten "bara" skulle vara 30%, vilket är väldigt bra, skulle marknaden ha straffat bolaget hårt. Anledningen är för att försvara värderingen behövs tillväxt på över 45%.

Men Evolution Gaming smäller till med en kanonrapport! När andra bettingbolag kippar efter andan, visar Evolution Gaming att affärsmodellen inte bara är intakt utan även skalbar. Intäkterna ökar från inte bara nya kunder utan även befintliga kunder.

Sammanfattningsvis kan det fjärde kvartalet summeras med:


Inte nog med att man överträffar de redan högt ställda estimaten från analytiker på alla nivåer, så utklassar man det fjärde kvartalet 2018. Ett bolag, som innan rapporten hade ett börsvärde på runt 60 miljarder kronor, kan växa omsättningen med över 50% är ganska otroligt, för att inte prata om de övriga posterna. Även om Evolution Gaming inte är känt för att vara ett utdelningsbolag, är det alltid trevligt med en 75%-ig höjning av utdelningen.

Ser man till helåret, kan det summeras med:


Även helåret är också otroligt starkt och precis som för det fjärde kvartalet visar Evolution Gaming vilken utväxling de får i sin affärsmodell.


Mina tankar om bolaget


När jag läser rapporter från rena tillväxtbolag, fokuserar jag förutom att checka av att man följer plan, vad bolaget guidar inför framtiden. Det som sticker ut är att bolaget för 2020 kommer med följande guidning från VD Martin Carlesund:

"För 2020 förväntar vi oss att kunna bibehålla eller något förbättra marginalnivån jämfört med 2019."
När man redan har marginaler uppåt 50% är det ett styrkebesked att komma med den typen av guidning. Hittills har bolaget alltid levererat på sin guidning, så jag känner förtroende för att 2020 också kommer att bli ett bra år för Evolution Gaming.

Tittar man på hur intäkterna fördelar sig per geografisk region


kan man se att troligen kommer det inte blir någon större tillväxt i Norden och Storbritannien. När det gäller den sistnämnda regionen flaggade även bolaget på konferenssamtalet att den marknaden fortsätter att vara lite svår. Men däremot ser jag med spänning på hur tillväxten kommer att utveckla sig i Asien och Nordamerika. Även i Övriga Europa växer bolaget bra. Hittills i år har man annonserat nytt avtal med amerikanska Bet365, nya avtal i Schweiz, licens i Sydafrika och 12 nya spel på ICE-2020 mässan i London.

För att kort summera det hela, tror jag att på en fem års period kommer detta bolag att fortsätta att leverera och själv skulle det inte förvåna mig om kursen når  900 kronor. Det skulle med dagens antal aktier motsvara ett börsvärde på 163,4 miljarder kronor.

Detta givet en tillväxt på minst 30% per år för vinsten. Det skulle öka vinsten till 3,08 EUR eller cirka 31-32 SEK. Givet ett P/E-tal på 30 är vi där. Dock brukar kursen vara rätt så volatil och det är inte ovanligt med svängningar efter rapport på grund av vinsthemtagningar. Marknaden gillade verkligen rapporten och  kursen är upp 13% och bolaget handlas nu till P/E 42,4.

Därför ligger jag kvar med mina aktier och hoppas på lite vinsthemtagningar, för att kunna köpa på mig fler aktier.

Finns Evolution Gaming i din aktieportfölj? Om så, hur tänker du kring caset?


onsdag 5 februari 2020

Så köper du 1 ha skog för cirka 27 000 kronor
Sista veckan i januari kom en trio skogsbolag med sina bokslutskommunikéer  för 2019. Sedan flera år har jag funderat på att någon gång i livet äga egen skog, men hittills har jag inte kommit mig för att köpa en skogsfastighet. En tidigare kollega, som ägt skog, nämnde att man minst behövde 30 hektar skog. Annars skulle det inte löna sig när man la till kostnaderna för att sköta om skogen vilket är ett krav.

Det har nog gjort att jag inte än kommit mig för att köpa egen skog. Men ett sätt att äga skog är att investera i de skogsbolag som finns på börsen. De bolag som främst äger skog i Sverige är SCA, Holmen och Stora Enso.

I bokslutskommunikéerna för 2019, som alltså kom i slutet av januari har alla uppvärderat sitt skoginnehav under 2019 baserat på försäljningspriset som Bergvik Skog såldes till. Ser man på utvecklingen under det senaste året kan resultatet sammanfattas med följande:


Holmen kom som vanligt med ett stabilt år, följt av SCA som hade ett bra år, medan Stora Enso fortfarande har en del utmaningar. När det gäller Stora Enso rapporterar de i EUR, men i tabellen ovan har jag räknat om beloppet baserat på en EUR/SEK-kurs om 10,60.

När det gäller mängden skog, mätt i hektar (ha), ser det ut som följande:

SCA: 2,6 miljoner ha till ett värde om 69,7 miljarder SEK
Holmen: 1,3 miljoner ha till ett värde om 41,3 miljarder SEK
Stora Enso: 1,62 miljoner ha till ett värde om 38,4 miljarder SEK

Helt klart är det SCA som har mest skog av de tre. Men frågan är hur mycket skog man får om man äger en aktie i respektive bolag?

För att ta reda på det behöver man veta hur många aktier det finns, oavsett aktieslag i varje bolag. Antalet aktier i respektive bolag är:

SCA: 702 342 489 aktier
Holmen: 169 512 324 aktier
Stora Enso: 786 619 987 aktier

Helt klart är det minst aktier i Holmen och flest i Stora Enso. Varje aktie i respektive bolag ger följande andel skog:

SCA: 0,003702 ha
Holmen: 0,007681 ha
Stora Enso: 0,002062 ha

För att få fram andelen skog har jag delat "andel skog i ha/antal aktier". Mest skog per aktie får man alltså i Holmen, trots att det bolag äger minst skog av de tre bolagen. Men om man som jag vill äga 1 ha skog, hur många aktier måste man köpa?

SCA: 1/0,003702 = 271 aktier
Holmen: 1/0,007681 = 130 aktier
Stora Enso: 1/0,002062 = 485 aktier

Slutligen, vad kostar 1 ha skog i respektive bolag? Här utgår jag från B-aktierna i SCA och Holmen och svensknoterade R-aktien i Stora Enso. Anledningen är att dessa är billigast och med samma rätt till utdelning. Eftersom det är så få aktier som ska köpas, spelar eventuell skillnad i rösträtt ingen roll för mig.

Kostnaden för 1 ha skog blir då (med aktiekurser per 5/2):

SCA B: 271*100 = 27 100 kronor
Holmen B: 130*300 = 39 00 kronor
Stora Enso R: 485*131 = 63 535 kronor

Med andra ord kan jag bli ägare till 1 ha skog genom att köpa 271 aktier av SCA B, vilket jag också har gjort. Detta är ett enkelt sett att äga skog. Om jag hade köpt motsvarande 30 ha som min före detta kollega tipsade om, hade jag behövt köpa 8 130 aktier, vilket skulle vara en investering på 813 000 kronor att jämföra mot flera miljoner som en skogsfastighet i samma storlek kostar. Nackdelen är att jag nu inte kan få möjlighet att gå i min egen skog, vilket är ett värde det också.

Att det skiljer sig så i pris mellan bolagen, beror på vart de har sin skog. SCA har mest skog i norra Sverige, där det är ett lägre värde på skogen. Holmen har spritt över hela Sverige och Stora Enso har skog i flera länder.

Äger du också skog, direkt eller indirekt?


tisdag 4 februari 2020

Resurs Holding fortsätter sin stabila bana

I morse kom Resurs Holding med sin rapport för det fjärde kvartalet 2019. Bolaget är mitt näst största innehav och det andra av mina fyra case. Totalt utgör Resurs Holding 13,4% av aktieportföljen, men sett till investerat belopp är det mitt största innehav.

Med tanke på att Collector kom med en minst sagt sur smällkaramell i form av en ökad reserv för kreditförluster på cirka 800 miljoner kronor var man lite nervös inför Resurs rapport idag. Visserligen trodde jag inte att det skulle bli någon större överraskning, men med tanke på att aktiekursen gått ned en hel del i kölvattnet av Collectors rapport, så kunde man inte vara helt säker.

Det som jag gillar med Resurs är att man har funnits sedan 1970-talet och varit med om en hel del upp och nedgångar, samt kriser men ändå tuffat på och levererat fina resultat år efter år. Affärsmodellen fungerar med andra ord över tid, vilket bolaget visar med dagens rapport.

Det fjärde kvartalet kan kort summeras med följande:


 • Utlåningen ökade med 12% till 31 345 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 7% till 945 MSEK
 • Rörelseresultatet minskade med -3% till 364 MSEK pga en extra kreditreservering om 35 MSEK i Norge. Utan denna extra reserv hade rörelseresultatet istället ökat med 7% till 399 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 1% till 1,43 SEK
 • K/I-talet före kreditförluster, exkl Insurance, minskade till 39,5% från 40,7%
 • Kreditförlustnivån ökade till 2,7%, upp från 2,0% varav den extra reserven in Norge motsvarade 0,5%


Om man istället ser till helåret 2019 kan det kort summeras med följande:


 • Utlåningen ökade med 12% till 31 345 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 7% till 3 679 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade bara med 5% till 1 563 MSEK pga en extra kreditreservering om 35 MSEK i Norge. Utan denna extra reserv hade rörelseresultatet istället ökat med 7% till 1 598 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 6% till 6,07 SEK
 • K/I-talet före kreditförluster, exkl Insurance, minskade till 39,1% från 40,5%
 • Kreditförlustnivån ökade till 2,3%, upp från 2,1% varav den extra reserven in Norge motsvarade 0,2%
 • Styrelsen förslår en ökning av utdelningen till 2,10 kronor från 1,95 kronor. När det gäller utdelning så kom utdelningen för H1 2019 i oktober 2019 och landade på 1,80 kronor. Den utdelning om 2,10 kronor avser H2 2019 och kommer i maj 2020. Totalt för 2019 ökar utdelningen till 3,90 kronor från 3,75 kronor, upp 8%. Mina tankar kring rapporten och framåt


Det som jag verkligen uppskattade var att man till den webbsända presentationen hade tagit med sig kreditchefen som höll ett eget anfarande om hur kreditsidan utvecklats inom Resurs. Det var särskilt tacksamt med tanke på att Norge fortsätter att var ett litet sorgebarn för Resurs för tillfället.

För de läsare som inte hängt med om av som har hänt på den norska marknaden, har man numera infört ett Gjeldregister, ungefär som vårt UC. Det har gjort att möjligheten att ta lån från flera olika låntagare utan att det uppmärksammas, har stängts, varpå dessa personer nekas lån. Vilket i längden så klart är sunt. Dock, kortsiktigt kommer detta påverka marginalen, vilket vi också sett under 2019 och kommer att se under 2020.

Just den extra kreditreserveringen uppehölls sig analytikerna kring en hel del och det var också den som fångade mitt främsta intresse när jag läste rapporten. Historiskt sett har Resurs alltid haft en konservativ hållning till risk och tack vare de nya Gjeldregistret i Norge har bolaget nu blivit varse om att det kan finnas ytterligare kreditrisker i den norska lånestocken. Det är därför som ledningen har, utöver vad bolagets kreditmodeller gett, valt att reservera ytterligare 35 MSEK.

Värt att kommentera kring kreditrisker är införandet av IFRS 9 och dess effekt på verksamheten. Lite kort handlar regelverket om hur mycket bolag ska reservera beroende på typ av lån och risken för att dessa fallerar.

Man delar upp lånen i 3 olika steg, där steg 1 avser lån som presterar som de är tänkt, dvs betalas i tid, och där uppskattar man risken för att något händer inom 12 månader och reserveras det beloppet. I steg 2 finns de lån som underpresterar, dvs man kan vara sen med någon betalning eller liknande. Skillnaden mot steg 1 är att man nu måste räkna på risken för att det fallerar sett till hela lånet kvarvarande löptid. Slutligen i steg 3 finns de lån som fallerat och är nedskrivna.

I och med att Resurs ökar sin utlåning löpande mot både större belopp och längre löptider jämfört med tidigare kommer IFRS 9 by default ledade till högre kreditreserveringar givet samma riskbedömning i och med att de lån som hamnar i steg 2 kommer löpa på längre tid. Något som gör att det belopp som måste reserveras blir högre.

Det gör att möjligheten att nå målet om en riskjusterad marginal på mellan 10-12% känns svårt framöver. Bolagets VD flaggade också för att man kan komma att se över målen under 2020 men att man vill vänta tills den nya CFOn kommit in. Själv tror jag att man kommer att minska ned NBI-målet till cirka 9%.

I övrigt tycker jag att Resurs kom med en stabil rapport, något som känns som deras signum numera, även detta kvartal. Ser man till de finansiella målen överträffar bolaget samtliga utom nämnda NBI-marginal.


Som vanligt reagerade marknaden negativt och skickade ned aktien nästan 5%, men nu är den ned strax 0,5%. Uppenbarligen är nischbanker en ratad sektor, men själv gillar jag sektorn och bolaget.

Sedan 2014 har vinsten per aktie vuxit med cirka 20% per år i snitt och räknat från 2016, året då bolaget börsnoterades, har vinst per aktie vuxit med cirka 10% per år i snitt. Numera växer man långsammare i och med sin storlek. Men de senaste två åren har man vuxit med cirka 6% per år, vilket jag tror att man kommer att kunna hålla framöver.

Själv har jag som mål att kursen borde kunna komma upp mot 120 kronor om fem år inklusive erhållen utdelningen under dessa år. Idag handlas aktien till P/E 8,83, vilket jag tycker är alldeles för lågt.

Givet en vinsttillväxt på 6% per år och en utdelningstillväxt på 7% per år ger det en framtida kurs om 71,50 kronor och erhållen utdelning på 22,40 kronor vid samma P/E-tal. Men själv tror jag att ett P/E upp mot 11-12 är rimligare och med samma antaganden ger det istället en teoretisk framtida kurs om 89-97 kronor om 5 år.

Nu är det inte säkert att det blir så och med tanke på att Resurs kurs främst rört sig sidledes sedan 2016, känns det kanske inte så troligt just nu. Men själv tror jag att nischbanker inte kommer att vara en "hatad" bransch resterande fem åren utan att man kommer att börja fundera på värdebolag och då borde Resurs stå inför in uppvärdering.

Finns Resurs Holding i din aktieportfölj? Vad tycker du om bolaget?