Avanza

Underrubriker

måndag 5 oktober 2020

Shop Apotheke växer nästan 40% i Q3 2020Mitt nu tredje största innehav, Shop Apotheke, släppte idag preliminära siffror för Q3 2020. Den 5 november kommer den fullständiga Q3-rapporten. Dessa siffror visade på en ökad försäljningstillväxt på nästan 40%. Totalt ökade försäljningen organiskt under Q3 med 39,7%. Ökningen för de Q1 respektive Q2 tidigare i år har varit 33% respektive 42%. Totalt för hela 2020 är en ökning av försäljningen hittills hela 38,1%. 

Att corona givit försäljningen en viss boost är självklart en del av förklaringen. Samtidigt tror jag att skiftet mot att handla mer online och det faktum att just onlinehandel för läkemedel ännu är i sin linda är den starka drivkraften bakom Shop Apothekes fortsatt framgångar. 

Shop Apotheke består av två affärsområden, DACH och International. Det första affärsområdet avser Tyskland, Österrike och Schweiz. International består av Belgien, Holland, Frankrike och Italien. I DACH ökade försäljningen med 33,8% till 200,6 MEUR och i International med 82,2% till 38,1 MEUR i Q3 2020. Ser man till storleken på dessa affärsområden, är DACH det klart största med en försäljning på 591,7 MEUR och International med en försäljning på 111,7 MEUR för 2020. 

Antalet aktiva kunder ökade totalt i Q3 med 0,4 miljoner och antalet kunder uppgår nu till 5,9 miljoner. Totalt sett har man ökat antalet aktiva kunder under 2020 med 1,2 miljoner. 

Under kvartalet har man också flyttat upp till det tyska MDAX-indexet, jämförbart med Stockholmsbörsen Midcap-index. Detta har också gjort att fler institutioner har fått upp ögonen för bolaget. 

Om man ser på de riktkurser som analytikerna gett bolaget, verkar de flesta behöva uppdatera sina riktkurser från i sommar. Nedan är en sammanställning av de fem senaste riktkkurserna:


Själv ser jag fram emot en hel del höjningar av riktkurserna och tror att vi nog kommer att närma oss Keplers riktkurs mot slutet av året.