Visar inlägg med etikett aktieinvestering. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett aktieinvestering. Visa alla inlägg

söndag 23 februari 2020

Sinch krossade förväntningar med sin Q4-rapport 2019I torsdags kom så mitt sista case med sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2019. Bolaget i fråga är Sinch och uppgår till strax under 22% av aktieportföljen. Rapporten verkligen krossade förväntningarna och var en riktig rökare som skickade upp aktien lite över 15%. 

Personligen glädjer det mig, men samtidigt kan jag tycka att det på sistone gått lite väl snabbt. Det hade varit bättre tror jag att värdering ökat i en mer sansad takt. Det kan vara så att fler börjar förstå det värde som Sinch sitter på och kan tillföra kunderna, varpå vi nu ser en kraftig multipelexpansion.

Själva kvartalsrapporten kan sammanfattas med:

 • Nettoomsättningen ökade 34% till 1 540,7 MSEK (1 151,3). Förväntat var 1 492 MSEK. Den organiska tillväxten i lokal valuta var 17%.
 • Bruttoresultat ökade med 42% till 439,9 MSEK (309,9) och den organiska tillväxten var 23%.
 • Justerad EBITDA ökade med 82% till 199,5 MSEK (109,4). Förväntat var 160,1 MSEK.
 • EBIT uppgick till 142,9 MSEK (107,7), en ökning med 32,7%. Egentligen är ökningen ännu högre då man föregående år hade en intäkt för justerad tilläggsköpeskilling på 42 MSEK.
 • Resultat efter skatt minskade 8,5% till 94,7 MSEK (103,5). I föregående års siffra ligger en skatteintäkt på 19,9 MSEK från tidigare år. 
 • EPS uppgick till 1,73 SEK (1,93). Här låg förväntan på 1,79 SEK.

Överlag kan man säga att det återigen var ett väldigt starkt kvartal från Sinch. Inte bara överträffade man förväntningarna utan man växer otroligt mycket, både organiskt och i jämförelse mot fjärde kvartalet 2018. Nedan bild från deras presentation, summerar det rätt så bra:
Under det sista kvartal, har Sinch också gjort två förvärv. I början av oktober förvärvade man franska myElephant, som utvecklat en molnbaserad mjukvaruplattform för mobil kundinteraktion. Just myElephant var lite av en pionjär i användandet av mobila landningssidor och har tidigare tagit till sig nya meddelandetekniker som RCS, Facebook Messenger och Whatsapp. Initialt betalar Sinch 18,8 MEUR med en tilläggsköpeskilling om max 3 MEUR givet viss tillväxt i bruttoresultatet uppnås.

Några veckor senare i oktober var det dags igen. Då förvärvades brasilianska TWW. Bolaget är den tredje största leverantören av meddelandetjänster för företag i Brasilien och man har över 3 000 kunder inom bland annat bank, finans, handel och utbildning. Sinch betalar 180,8 MBRL (422,4 MSEK).
Båda förvärven finansieras av Sinch befintliga kreditfaciliteter och i november emitterade man ett nytt seniort icke-säkerställt obligationslån på 750 MSEK. Lånet löper på 5 år till en rörlig 3 månadersränta på STIBOR plus 250 bps. I samband med lånet förhandlades Sinch befintliga banklån om och moderbolagets aktier i dotterbolagen är inte längre pantsatta.

Båda förvärven är klart intressanta. myElephant kommer att skapa ytterligare värde i nya meddelandetekniker som på sikt kommer att driva omsättning och marginaler högre. Att man sedan kommit in i den femte största marknaden Brasilien är också riktigt spännande och jag ser fram emot hur det kommer att kunna driva tillväxten ytterligare.

Ser man historiskt, brukar Sinch göra minst ett förvärv per år och nedan bild visar hur det har sett ut sedan bolaget startades 2008:Så man undrar om det kommer något nytt förvärv under 2020 eller om bolaget kommer ta detta år för att integrera de två senaste förvärven man gjort i resten av verksamheten.

Varför är RCS viktigt


RCS står för Rich Communication Services. Många ser Sinch bara som ett bolag som låter företag skicka SMS via sin plattform där 250+ operatörer är uppkopplade och har svårt att förstå värdet i bolaget. I kombination med att Sinch inte direkt kommunicerar till marknaden i någon större utsträckning utan mer flyger under radarn än så länge kommer här ett exempel som belyser det intressanta med RCS-tekniken.

Som exempel kommer jag utgå ifrån hur ett flygbolag kommunicerar till kund att flyget är inställt.

Med SMS-lösningen skickas endast ett meddelande till kunden att flyget är inställt, vänligen kontakta kundtjänst för ombokning.

Med RCS-lösningen skickas ett meddelande om att flyget är instället och här är dina tre val:

 1. här är dina tre alternativ på flyg, tryck på en knapp för att boka om.
 2. här är dina tre alternativ på hotell i närheten, tryck på en knapp för att boka
 3. här är en voucher att utnyttja på följande restaurang, tryck på en knapp för att utnyttja

RCS ger helt klart ett mervärde för både kunden och för företaget. Företaget får en gladare konsument och de slipper ett samtal till kundtjänst som kostar en hel del samt att man får en automatiserad process med RCS. Det är det som menas med att den största begränsningen tas bort i och med att SMS-lösningen inte kan leverera detta mervärde. Förutom att kunden får val direkt i meddelande, så påminner själva meddelande mer om hur en app ser ut, vilket gör det användarvänligt också.

Marknaden kommer att fortsätta att växa i och med RCS-tekniken. Den främsta anledningen är att SMS har en begränsning på vad man kan skicka. Genom att skicka mer ett app-liknande meddelande där användare kan interagera, som i en app, skapar man en bredare marknad och ett bredare användningsområde. För att inte tala om att kundnyttan ökar markant. Detta i kombination kommer alltså att driva tillväxten.

Framtiden 


Jag lyssnade både på presentationen till rapporten och till intervjun av VD Oscar Werner efter att rapporten släppts. Sinch ger inga prognoser, men vad man vet är att 8 av de 10 största amerikanska techbolagen är kunder hos Sinch och att man har startat upp med 6 av dem hittills. Så det finns klart en hel del potential kvar. Sedan kommer de senaste förvärven att bidra under 2020 och enligt VD är bolaget strategi att växa både organiskt och genom förvärv.

Det är alltså en positiv bild som bolaget målar upp och fokus framöver är:

 • Ta sig in på nya marknader genom förvärv
 • Skapa en bredare produktportfölj, med nya meddelandetekniker för att komma högre upp i värdekedjan. Främst fokus på Voice och Video
 • Mer fokus på marknadsföring, vilket man redan nu ser på Twitter, Linkedin och bolagets blogg. Det är mycket matnyttigt som bolaget delar med sig av där.
 • Jobba vidare med den starka pipeline av USA-baserade techbolag som går över från mail till andra typer av meddelandetjänster

Nedan är själva videon från när VD Oscar Werner gästar EFN studion och talar om senaste rapporten samt förklarar på ett enkelt sätt bolagets teknik.Mina tankar


Sinch är som sagt numera mitt största innehav. I början av året när jag beskrev min aktieportfölj inför 2020, har jag som mål att Sinch inom fem år kommer att vara värt minst 50 miljarder kronor. Med tanke på att kursen rusat över 60% sedan årskiftet, kan jag tycka att det gått lite väl fort och förväntar mig att det kommer att komma ett nedställ. Särskilt nu när oron för Coronaviruset kan få riskaptiten att försvinna i ett nafs bland investerarna.

Verksamhetsåret 2019 har visat på att Sinch fortsätter att utvecklas enligt plan. Bolaget har 8 av de 10 största amerikanska techbolagen som sina kunder, där 6 stycken har aktiverats efter vad som hittills har kommunicerats av bolaget. Det som är lite trist är att bolaget inte ger några prognoser eller avslöjar vilka dessa techbolag är. De hänvisar till konkurrensen och en så länge verkar bolaget hellre vilja flyga lite under radarn. Det är ofta därför som man inte hör eller läser särskilt mycket om bolaget.

Det finns några förvaltare, som Fredrik Skoglund från Länsförsäkringar, som följer bolaget mer regelbundet och som i mitt tyckte har vettiga analyser om det. Men med tanke på att de är relativt knapphändiga med information annat än vid sina kvartalsrapporter, är det inte ovanligt med dessa stora svängningar som vi såg nu när Q4:an släpptes. Sedan ska man inte glömma att det finns en viss säsongsvariation i bolaget och i Q4 har vi Black Friday och Cyber Monday, samt julhandeln som driver högre volymer inom meddelandetjänsterna.

När det gäller värdering, blir det genast lite krångligare då bolaget idag värderas till P/E 91,6. Men den modell som bolaget har är otroligt skalbar. Något som gör att för varje bruttovinst kronor räknar bolaget att cirka 45-50% ramlar ned på sista raden enligt VD. När jag själv räknar på vad bolaget kan tänkas vara värt om 5 år, har jag förutsatt en fortsatt vinst tillväxt på 30%.

Idag ligger den på 35,8% sett över de senaste 5 åren enligt Börsdata och på 3 år på över 55%. Självklart kommer man inte att kunna växa så mycket under de kommande fem åren, men med en organisk tillväxt på cirka 18-20% och resten från förvärv, borde 30% vinsttillväxt ändå vara rimlig de kommande fem åren och till ett P/E 40.

Men med tanke på att Sinch egentligen borde ses som ett amerikanskt techbolag, där man mer bryr sig om tillväxt i försäljningen än lönsamhet, värderas Sinch till ett EV/S om 5, vilket är väldigt lågt för den här typen av bolag och tillväxt. Många jämför Sinch med amerikanska Twilio, där Twilio värderas till 15,8 miljarder USD, vilket är 6 gånger mer.

Nu ska man inte jämföra ett bolags värderingar rakt upp och ned och på så sätt finna argument för att ett av dem är undervärderade. Men i detta fall är det mer för att belysa att om synen på Sinch skulle ändras och likna mer ett amerikanskt bolag skulle värdering vara helt annorlunda. Eller om Sinch skulle sekundärnotera sig på Nasdaq i och med att det är mer som ett amerikanskt bolag.

Med tanke på all den potential som finns i bolaget och att det växer enligt mina förväntningar kommer jag att behålla mina aktier. Om ett eventuellt nedställ kommer, vilket jag tror då bolaget historiskt varit hyfsat volatilt, kommer jag att utnyttja det för att fylla på med ytterligare aktier.

Finns Sinch i din aktieportfölj?fredag 14 februari 2020

Latour levererar ytterligare ett stabilt kvartal

Idag kom Latour med sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2019. Bolaget är ett av mina sex innehav i min fond Stojko Invest Investmentbolag och numera det bolag som har gått bäst i år för mig utav de sex investmentbolagen.

Latour består av dels en börsportfölj, men också en onoterad del med industriföretag. Själva industrirörelsen i det fjärde kvartalet kan sammanfattas med:

 • Industriföretagens orderingång ökade med 17% till 3 632 (3 116) miljoner kronor
 • När det gäller jämförbara enheter landade orderingångens ökning på 4% justerat för valutaeffekter
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 12% till 3 591 (3 216) miljoner kronor
 • När det gäller jämförbara enheter landade nettoomsättningens ökning på 0% justerat för valutaeffekter
 • Rörelseresultat ökade med 8% till 434 (401) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning av rörelsemarginalen till 12,1% från 12,5% året innan.
 • Under kvartalet gjordes tre förvärv, Caljan som blir ett nytt affärsområde, Bemsiq och Aritco med hissinstallatörerna Invalift och Ability Lifts

Noterbart under det fjärde kvartalet är att industrirörelsen har märkt av en försvagning av konjunkturen. Det yttrar sig i att orderingången är lägre än tidigare även om den är positiv. Fakturering är för jämförbara enheter oförändrad, men vissa verksamheter har en negativ organisk tillväxt medan andra har en positiv organisk tillväxt. Det är främst verksamheter mot den europeiska fordonsindustrin som har störst utmaningar. Dock så är en stor del av innehaven exponerade mot byggkonjunkturen och där är nedgången inte lika stor. Om man istället ser till helåret, kan 2019 sammanfattas som fantastiskt bra. I korthet:

 • Industriföretagens orderingång ökade med 16% till 13 663 (11 817) miljoner kronor
 • För jämförbara enheter landade orderingångens ökning på 5% justerat för valutaeffekter
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 17% till 13 519 (11 586) miljoner kronor
 • För jämförbara enheter landade nettoomsättningens ökning på 6% justerat för valutaeffekter
 • Rörelseresultat ökade med 23% till 1 817 (1 476) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning av rörelsemarginalen till 13,4% från 12,7% året innan.
 • Under kvartalet gjordes sju förvärv
 • Börsportföljens värde ökade med 40% justerat för utdelningar och nettoinvestering mot SIXRX som ökade med 35%
 • Samtliga aktier i Loomis avyttrades under första kvartalet
 • Under andra kvartalet ökade investeringen i Fagerhult med 995 miljoner kronor, vilket följdes upp i det fjärde kvartalet med ytterligare 221 miljoner kronor i den företrädesemission som bolaget gjorde. Totalt uppgår ägande i Fagerhult till 46,6%
 • Nettoskuldsättningen har i och med förvärven och IFRS 16 ökat från 9,2% till 11,3% under 2019
 • Substansvärdet per 31 december 2019 ökade till 136 kronor från 100 kronor året innan.
 • Substansvärdet per 13 februari uppgår till 137 kronor och substanspremien är nu cirka 20%
 • Utdelningen höjs med 10% till 2,75 kronor från 2,50 kronor
 • I september efterträdde Johan Hjertonsson, från Fagerhult, som ny VD efter den avgående Jan Svensson

Under 2020 har Latour inte legat på latsidan, utan man gjort ytterligare två förvärv till industrirörelsen. Dessa är Hultafors Groups förvärv av Emma Safety Footwear och Latour Industries förvärv av MS Group Batec Mobility. Sedan har man också fullföljt det i november annonserade förvärvet av S+S Regeltechnik via sitt dotterbolag Bemsiq, som ingår i Latour Industries.

Mina tankar kring Latour


Latour är i mitt tycke ett fantastiskt bolag och sett över de senaste 20 åren har bolaget gett en årlig genomsnittlig totalavkastning på 17% mot SIXRXs 5,8%. Den ordinarie utdelningen har ökat från 0,23 öre till 2,75 kronor, med hänsyn tagen till split, under samma period. Man har också haft tre tillfällen med extra utdelning, vilket är som grädde på moset.

Bilden nedan visar på hur den ordinarie utdelningen har utvecklats sedan 1984 till 2018. För 2019 kan man alltså lägga till 2,75 kronor, vilket ger en genomsnittlig årlig tillväxt på den ordinarie utdelningen om 17,4% per år! Det innebär en dubblering av utdelningen på 4,3 år.


Vidare gillar jag att Latour kontinuerligt jobbar med att förvärva och bygga upp industrirörelsen. Just den biten tycker jag gör Latour intressant som investering, eftersom vi som mindre investerare ofta har svårt att själva kunna investera i liknande onoterade innehav.

Däremot, tycker jag att nettoskuldsättningen har nått en nivå där bolaget borde jobba med att få ned den ytterligare. Sedan 2016 har den gått från 3,0% till 11,3%. Dock beror 0,65% på införandet av IFRS 16. Men trots den ökade nettoskuldsättningen visar bolaget på ett positivt kassaflöde för 2019.

Jag kommer att låta Latour vara kvar i min aktieportfölj och utgöra ett av sex ben i min investmentbolagsfond. Med tanke på att substanspremien är så hög kommer inga nya inköp göras. Vanligen handlas detta bolag till en premie, men max 5% är jag beredd att betala. Normalt sett vill jag inte handla investmentbolag till en premie, men i Latours fall, har de en onoterad industrirörelse som kan vara värd att betala lite extra för.

Finns Latour i din aktieportfölj? 


onsdag 12 februari 2020

Evolution Gaming avslutar 2019 med en kanonrapport
I morse kom kvartalsrapporten för mitt tredje case. Bolaget i ära är Evolution Gaming och med tanke på deras höga marginaler och därmed höga värdering var man minst sagt lite nervös för vad rapporten skulle visa. Även om tillväxten "bara" skulle vara 30%, vilket är väldigt bra, skulle marknaden ha straffat bolaget hårt. Anledningen är för att försvara värderingen behövs tillväxt på över 45%.

Men Evolution Gaming smäller till med en kanonrapport! När andra bettingbolag kippar efter andan, visar Evolution Gaming att affärsmodellen inte bara är intakt utan även skalbar. Intäkterna ökar från inte bara nya kunder utan även befintliga kunder.

Sammanfattningsvis kan det fjärde kvartalet summeras med:


Inte nog med att man överträffar de redan högt ställda estimaten från analytiker på alla nivåer, så utklassar man det fjärde kvartalet 2018. Ett bolag, som innan rapporten hade ett börsvärde på runt 60 miljarder kronor, kan växa omsättningen med över 50% är ganska otroligt, för att inte prata om de övriga posterna. Även om Evolution Gaming inte är känt för att vara ett utdelningsbolag, är det alltid trevligt med en 75%-ig höjning av utdelningen.

Ser man till helåret, kan det summeras med:


Även helåret är också otroligt starkt och precis som för det fjärde kvartalet visar Evolution Gaming vilken utväxling de får i sin affärsmodell.


Mina tankar om bolaget


När jag läser rapporter från rena tillväxtbolag, fokuserar jag förutom att checka av att man följer plan, vad bolaget guidar inför framtiden. Det som sticker ut är att bolaget för 2020 kommer med följande guidning från VD Martin Carlesund:

"För 2020 förväntar vi oss att kunna bibehålla eller något förbättra marginalnivån jämfört med 2019."
När man redan har marginaler uppåt 50% är det ett styrkebesked att komma med den typen av guidning. Hittills har bolaget alltid levererat på sin guidning, så jag känner förtroende för att 2020 också kommer att bli ett bra år för Evolution Gaming.

Tittar man på hur intäkterna fördelar sig per geografisk region


kan man se att troligen kommer det inte blir någon större tillväxt i Norden och Storbritannien. När det gäller den sistnämnda regionen flaggade även bolaget på konferenssamtalet att den marknaden fortsätter att vara lite svår. Men däremot ser jag med spänning på hur tillväxten kommer att utveckla sig i Asien och Nordamerika. Även i Övriga Europa växer bolaget bra. Hittills i år har man annonserat nytt avtal med amerikanska Bet365, nya avtal i Schweiz, licens i Sydafrika och 12 nya spel på ICE-2020 mässan i London.

För att kort summera det hela, tror jag att på en fem års period kommer detta bolag att fortsätta att leverera och själv skulle det inte förvåna mig om kursen når  900 kronor. Det skulle med dagens antal aktier motsvara ett börsvärde på 163,4 miljarder kronor.

Detta givet en tillväxt på minst 30% per år för vinsten. Det skulle öka vinsten till 3,08 EUR eller cirka 31-32 SEK. Givet ett P/E-tal på 30 är vi där. Dock brukar kursen vara rätt så volatil och det är inte ovanligt med svängningar efter rapport på grund av vinsthemtagningar. Marknaden gillade verkligen rapporten och  kursen är upp 13% och bolaget handlas nu till P/E 42,4.

Därför ligger jag kvar med mina aktier och hoppas på lite vinsthemtagningar, för att kunna köpa på mig fler aktier.

Finns Evolution Gaming i din aktieportfölj? Om så, hur tänker du kring caset?


onsdag 5 februari 2020

Så köper du 1 ha skog för cirka 27 000 kronor
Sista veckan i januari kom en trio skogsbolag med sina bokslutskommunikéer  för 2019. Sedan flera år har jag funderat på att någon gång i livet äga egen skog, men hittills har jag inte kommit mig för att köpa en skogsfastighet. En tidigare kollega, som ägt skog, nämnde att man minst behövde 30 hektar skog. Annars skulle det inte löna sig när man la till kostnaderna för att sköta om skogen vilket är ett krav.

Det har nog gjort att jag inte än kommit mig för att köpa egen skog. Men ett sätt att äga skog är att investera i de skogsbolag som finns på börsen. De bolag som främst äger skog i Sverige är SCA, Holmen och Stora Enso.

I bokslutskommunikéerna för 2019, som alltså kom i slutet av januari har alla uppvärderat sitt skoginnehav under 2019 baserat på försäljningspriset som Bergvik Skog såldes till. Ser man på utvecklingen under det senaste året kan resultatet sammanfattas med följande:


Holmen kom som vanligt med ett stabilt år, följt av SCA som hade ett bra år, medan Stora Enso fortfarande har en del utmaningar. När det gäller Stora Enso rapporterar de i EUR, men i tabellen ovan har jag räknat om beloppet baserat på en EUR/SEK-kurs om 10,60.

När det gäller mängden skog, mätt i hektar (ha), ser det ut som följande:

SCA: 2,6 miljoner ha till ett värde om 69,7 miljarder SEK
Holmen: 1,3 miljoner ha till ett värde om 41,3 miljarder SEK
Stora Enso: 1,62 miljoner ha till ett värde om 38,4 miljarder SEK

Helt klart är det SCA som har mest skog av de tre. Men frågan är hur mycket skog man får om man äger en aktie i respektive bolag?

För att ta reda på det behöver man veta hur många aktier det finns, oavsett aktieslag i varje bolag. Antalet aktier i respektive bolag är:

SCA: 702 342 489 aktier
Holmen: 169 512 324 aktier
Stora Enso: 786 619 987 aktier

Helt klart är det minst aktier i Holmen och flest i Stora Enso. Varje aktie i respektive bolag ger följande andel skog:

SCA: 0,003702 ha
Holmen: 0,007681 ha
Stora Enso: 0,002062 ha

För att få fram andelen skog har jag delat "andel skog i ha/antal aktier". Mest skog per aktie får man alltså i Holmen, trots att det bolag äger minst skog av de tre bolagen. Men om man som jag vill äga 1 ha skog, hur många aktier måste man köpa?

SCA: 1/0,003702 = 271 aktier
Holmen: 1/0,007681 = 130 aktier
Stora Enso: 1/0,002062 = 485 aktier

Slutligen, vad kostar 1 ha skog i respektive bolag? Här utgår jag från B-aktierna i SCA och Holmen och svensknoterade R-aktien i Stora Enso. Anledningen är att dessa är billigast och med samma rätt till utdelning. Eftersom det är så få aktier som ska köpas, spelar eventuell skillnad i rösträtt ingen roll för mig.

Kostnaden för 1 ha skog blir då (med aktiekurser per 5/2):

SCA B: 271*100 = 27 100 kronor
Holmen B: 130*300 = 39 00 kronor
Stora Enso R: 485*131 = 63 535 kronor

Med andra ord kan jag bli ägare till 1 ha skog genom att köpa 271 aktier av SCA B, vilket jag också har gjort. Detta är ett enkelt sett att äga skog. Om jag hade köpt motsvarande 30 ha som min före detta kollega tipsade om, hade jag behövt köpa 8 130 aktier, vilket skulle vara en investering på 813 000 kronor att jämföra mot flera miljoner som en skogsfastighet i samma storlek kostar. Nackdelen är att jag nu inte kan få möjlighet att gå i min egen skog, vilket är ett värde det också.

Att det skiljer sig så i pris mellan bolagen, beror på vart de har sin skog. SCA har mest skog i norra Sverige, där det är ett lägre värde på skogen. Holmen har spritt över hela Sverige och Stora Enso har skog i flera länder.

Äger du också skog, direkt eller indirekt?


tisdag 4 februari 2020

Resurs Holding fortsätter sin stabila bana

I morse kom Resurs Holding med sin rapport för det fjärde kvartalet 2019. Bolaget är mitt näst största innehav och det andra av mina fyra case. Totalt utgör Resurs Holding 13,4% av aktieportföljen, men sett till investerat belopp är det mitt största innehav.

Med tanke på att Collector kom med en minst sagt sur smällkaramell i form av en ökad reserv för kreditförluster på cirka 800 miljoner kronor var man lite nervös inför Resurs rapport idag. Visserligen trodde jag inte att det skulle bli någon större överraskning, men med tanke på att aktiekursen gått ned en hel del i kölvattnet av Collectors rapport, så kunde man inte vara helt säker.

Det som jag gillar med Resurs är att man har funnits sedan 1970-talet och varit med om en hel del upp och nedgångar, samt kriser men ändå tuffat på och levererat fina resultat år efter år. Affärsmodellen fungerar med andra ord över tid, vilket bolaget visar med dagens rapport.

Det fjärde kvartalet kan kort summeras med följande:


 • Utlåningen ökade med 12% till 31 345 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 7% till 945 MSEK
 • Rörelseresultatet minskade med -3% till 364 MSEK pga en extra kreditreservering om 35 MSEK i Norge. Utan denna extra reserv hade rörelseresultatet istället ökat med 7% till 399 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 1% till 1,43 SEK
 • K/I-talet före kreditförluster, exkl Insurance, minskade till 39,5% från 40,7%
 • Kreditförlustnivån ökade till 2,7%, upp från 2,0% varav den extra reserven in Norge motsvarade 0,5%


Om man istället ser till helåret 2019 kan det kort summeras med följande:


 • Utlåningen ökade med 12% till 31 345 MSEK
 • Rörelsens intäkter ökade med 7% till 3 679 MSEK
 • Rörelseresultatet ökade bara med 5% till 1 563 MSEK pga en extra kreditreservering om 35 MSEK i Norge. Utan denna extra reserv hade rörelseresultatet istället ökat med 7% till 1 598 MSEK
 • Resultat per aktie ökade med 6% till 6,07 SEK
 • K/I-talet före kreditförluster, exkl Insurance, minskade till 39,1% från 40,5%
 • Kreditförlustnivån ökade till 2,3%, upp från 2,1% varav den extra reserven in Norge motsvarade 0,2%
 • Styrelsen förslår en ökning av utdelningen till 2,10 kronor från 1,95 kronor. När det gäller utdelning så kom utdelningen för H1 2019 i oktober 2019 och landade på 1,80 kronor. Den utdelning om 2,10 kronor avser H2 2019 och kommer i maj 2020. Totalt för 2019 ökar utdelningen till 3,90 kronor från 3,75 kronor, upp 8%. Mina tankar kring rapporten och framåt


Det som jag verkligen uppskattade var att man till den webbsända presentationen hade tagit med sig kreditchefen som höll ett eget anfarande om hur kreditsidan utvecklats inom Resurs. Det var särskilt tacksamt med tanke på att Norge fortsätter att var ett litet sorgebarn för Resurs för tillfället.

För de läsare som inte hängt med om av som har hänt på den norska marknaden, har man numera infört ett Gjeldregister, ungefär som vårt UC. Det har gjort att möjligheten att ta lån från flera olika låntagare utan att det uppmärksammas, har stängts, varpå dessa personer nekas lån. Vilket i längden så klart är sunt. Dock, kortsiktigt kommer detta påverka marginalen, vilket vi också sett under 2019 och kommer att se under 2020.

Just den extra kreditreserveringen uppehölls sig analytikerna kring en hel del och det var också den som fångade mitt främsta intresse när jag läste rapporten. Historiskt sett har Resurs alltid haft en konservativ hållning till risk och tack vare de nya Gjeldregistret i Norge har bolaget nu blivit varse om att det kan finnas ytterligare kreditrisker i den norska lånestocken. Det är därför som ledningen har, utöver vad bolagets kreditmodeller gett, valt att reservera ytterligare 35 MSEK.

Värt att kommentera kring kreditrisker är införandet av IFRS 9 och dess effekt på verksamheten. Lite kort handlar regelverket om hur mycket bolag ska reservera beroende på typ av lån och risken för att dessa fallerar.

Man delar upp lånen i 3 olika steg, där steg 1 avser lån som presterar som de är tänkt, dvs betalas i tid, och där uppskattar man risken för att något händer inom 12 månader och reserveras det beloppet. I steg 2 finns de lån som underpresterar, dvs man kan vara sen med någon betalning eller liknande. Skillnaden mot steg 1 är att man nu måste räkna på risken för att det fallerar sett till hela lånet kvarvarande löptid. Slutligen i steg 3 finns de lån som fallerat och är nedskrivna.

I och med att Resurs ökar sin utlåning löpande mot både större belopp och längre löptider jämfört med tidigare kommer IFRS 9 by default ledade till högre kreditreserveringar givet samma riskbedömning i och med att de lån som hamnar i steg 2 kommer löpa på längre tid. Något som gör att det belopp som måste reserveras blir högre.

Det gör att möjligheten att nå målet om en riskjusterad marginal på mellan 10-12% känns svårt framöver. Bolagets VD flaggade också för att man kan komma att se över målen under 2020 men att man vill vänta tills den nya CFOn kommit in. Själv tror jag att man kommer att minska ned NBI-målet till cirka 9%.

I övrigt tycker jag att Resurs kom med en stabil rapport, något som känns som deras signum numera, även detta kvartal. Ser man till de finansiella målen överträffar bolaget samtliga utom nämnda NBI-marginal.


Som vanligt reagerade marknaden negativt och skickade ned aktien nästan 5%, men nu är den ned strax 0,5%. Uppenbarligen är nischbanker en ratad sektor, men själv gillar jag sektorn och bolaget.

Sedan 2014 har vinsten per aktie vuxit med cirka 20% per år i snitt och räknat från 2016, året då bolaget börsnoterades, har vinst per aktie vuxit med cirka 10% per år i snitt. Numera växer man långsammare i och med sin storlek. Men de senaste två åren har man vuxit med cirka 6% per år, vilket jag tror att man kommer att kunna hålla framöver.

Själv har jag som mål att kursen borde kunna komma upp mot 120 kronor om fem år inklusive erhållen utdelningen under dessa år. Idag handlas aktien till P/E 8,83, vilket jag tycker är alldeles för lågt.

Givet en vinsttillväxt på 6% per år och en utdelningstillväxt på 7% per år ger det en framtida kurs om 71,50 kronor och erhållen utdelning på 22,40 kronor vid samma P/E-tal. Men själv tror jag att ett P/E upp mot 11-12 är rimligare och med samma antaganden ger det istället en teoretisk framtida kurs om 89-97 kronor om 5 år.

Nu är det inte säkert att det blir så och med tanke på att Resurs kurs främst rört sig sidledes sedan 2016, känns det kanske inte så troligt just nu. Men själv tror jag att nischbanker inte kommer att vara en "hatad" bransch resterande fem åren utan att man kommer att börja fundera på värdebolag och då borde Resurs stå inför in uppvärdering.

Finns Resurs Holding i din aktieportfölj? Vad tycker du om bolaget?


torsdag 30 januari 2020

Latour startar 2020 med ytterligare förvärv
Latour är ett av mina basinnehav i aktieportföljen och utgör ett av de sex investmentbolagen som jag har i fonden Stojko Invest Investmentbolag. Det jag gillar med Latour, förutom den historiskt fina utvecklingen, är att de jobbar aktivt med sin onoterade del och förvärvar löpande nya spännande bolag.

Nu, sista vecka i januari, har de slagit till med ytterligare två förvärv till den onoterade delen. Det första bolaget som förvärvas är det spanska bolaget Batec Mobility S.L. Det är en ledande tillverkare av elektriska drivaggregat för manuella rullstolar på den globala Mobility Rehab-marknaden. Förvärvet görs i dotterbolaget MS Group AB, tidigare REAC Group AB, som är en del av Latour Industries.

Totalt sett omsätter Batec Mobility 4,8 miljoner EUR på årsbasis och har 41 anställda. De produkter som bolaget säljer möjliggör en större frihet för användaren och med hjälp av den elektriska påhängsmotorn kan användaren snabbt ta sig fram längre sträckor, även om de har kraftigare lutningar och ojämna underlag.Mauritz Sahlin, VD för MS Group, kommenterar förvärvet med:

"Förvärvet utökar MS Groups produktsortiment och skapar en bra bas för ytterligare tillväxt i ett intressant och dynamiskt marknadssegment."Det andra bolaget som förvärvas är den holländska bolaget Daan Holding B.V, som äger EMMA Safety Footwear B.V. Som ett första steg förvärvar man 80% av aktier i Daan Holding, men fram till första kvartalet 2023 kommer man att uppnå ett 100-ig ägande i Daan Holding. Detta förvärv görs av Hultafors Group direkt och inte av något dotterbolag inom den gruppen.

Omsättningen för EMMA Safety Footwear, som är ett ledande europeiskt bolag inom skyddsskor med fokus på centrala Europa, uppgår till 23 miljoner EUR på årsbasis och med en lönsamhetsnivå i linje med Hultafors strategiska målsättning, vilket innebär en rörelsemarginal på över 10%. Totalt sett har EMMA cirka 140 anställda och har byggt en ny modern fabrik för produktion av skyddsskor i Kerkrade, Nederländerna.Syftet med förvärvet är för att stärka Hultafors Groups position inom personlig skyddsutrustning i Europa och Nordamerika. VD Ole Kristian Jødahl kommenterar förvärvet så här:

"Vi är övertygade om att EMMA kommer att utgöra ett mycket bra komplement till vår existerande affär inom skyddsskor utifrån flera perspektiv, inte minst kopplat till deras produktportfölj och den geografiska- och kundsegmentsspecifika närvaron de har. Vi är också exalterade över de resultat som EMMA uppnått inom hållbarhetsområdet, exempelvis genom sitt cirkulära koncept och innovativa återvinningssystem."

En effekt av detta förvärv är dock att den förväntade nettoskulden (exklusive IFRS 16) kommer att öka jämfört med den senaste nettoskulden som rapporterats per sista september 2019. Den uppgick till 5,7 miljarder SEK. Jag tycker om när de är så tydliga, för att då vet man att när Q1 rapporten för 2020 kommer, så kommer detta förvärv att ligga bakom en del av förändringen av nettoskulden. Sedan får man se om den totala skulden ökat eller inte.

Själv tycker jag att dessa två förvärv verkar jättespännande och bra komplement till befintliga bolag inom Latours onoterade del. Jag gillar också att Latour har en förmåga att hitta och sedan köpa alla dessa mindre, men lönsamma bolag, för att på så sätt växa sin industrirörelse. Fortsätter 2020 så, kommer det blir ett fint år för Latour. Ända nackdelen är att aktien handlas till en hög substanspremie så jag avvaktar med ytterligare köp.

Finns Latour också din aktieportfölj?
Europris växer snabbare än marknaden och höjer utdelningen

Idag kom Europris med sin Q4 rapport för 2019. Bolaget är först ut av mina fyra case. Det bolag som jag tror på lite extra och har en större investering i. Glädjande var att även i det fjärde kvartalet växer man omsättningen snabbare än den underliggande marknaden och att man höjer utdelningen. Själva kvartalet kan sammanfattas med:

 • Omsättningen ökade med 3,3% till 1 899 (1 839) miljoner NOK 
 • Tillväxten i jämförbara butiker ökade med 1,1% (7%)
 • Bruttovinsten steg med 7,4% till 857 (798) miljoner NOK
 • Bruttomarginalen ökade till 45,1% från 43,4%
 • Justerad EBITDA ex IFRS16 steg till 330 (304) miljoner NOK
 • Justerad vinst sjönk till 217 (224) miljoner NOK

Minskningen i vinsten för kvartalet beror på att bolaget påverkats negativt av en orealiserad förlust från sin hedging på 19 miljoner NOK. Samma kvartal hade man en orealiserad vinst på 17 miljoner NOK.

Under kvartalet har man också ordnat med nya krediter, som löper på 3 år med option på förlängning ytterligare 1 år. Räntekostnaderna kommer dock att öka på grund av en uppgång i den rörliga ränta och uppgå till cirka 15 miljoner NOK per år.

Förvärvet av de 20% i Runsvensgruppen (äger ÖoB) slutbetalades med egna aktier i december. Under 2020 har Europris en option på att förvärva de resterande 80%:en.


Ser man istället till hela året 2019 kan det sammanfattas med:

 1. Omsättningen ökade med 7,2% till 6 234 (5 817) miljoner NOK 
 2. Tillväxten i jämförbara butiker ökade med 4,4% (5,3%)
 3. Bruttovinsten steg med 8,1% till 2 711 (2 507) miljoner NOK
 4. Bruttomarginalen ökade till 43,5% från 43,1%
 5. Justerad EBITDA ex IFRS16 steg till 1 133 (666) miljoner NOK
 6. Justerad vinst sjönk till 390 (429) miljoner NOK
 7. Styrelsen föreslår en utdelning på 1,95 (1,85) NOK, en ökning med 5,4%

Under året har man öppnat 6 nya butiker och tagit över 4 franchisebutiker. I siffrorna för 2018 har det inte gjorts någon justering för den nya redovisningsstandarden IFRS16 avseende leasing. Effekten i resultaträkningen är att man numera a) skriver av på sina leasingtillgångar istället för att kostnadsföra leasingavgiften samtidigt som b) man betalar en ränta på den framtida leasingskuld man har.

Effekten av a) är att kostnaden flyttas från övriga rörelsekostnader till avskrivningsraden. Det är därför det i siffrorna blir ett väldigt mycket bättre EDITDA-resultat än för 2018. Samtidigt när man tittar på raden för avskrivningar i år, blir dessa väldigt mycket högre. För Europris rör det sig om cirka 410-450 miljoner NOK som har bytt plats i resultaträkningen.

Effekten av b) är att man tvingas betala en räntekostnad på sin framtida leasingskuld och det drabbar finansnettot. För 2019 rör det sig om cirka 47 miljoner NOK. Om man inte hade haft denna redovisningsstandard skulle vinsten uppgå till 437 miljoner NOK att jämföra mot de 429 miljoner NOK för 2018.

2020 blir det lättare att följa med i hur det går för bolaget eftersom jämförelsesiffrorna är påverkade av införandet av IFRS16. Själv tycker jag att det hade varit på sin plats att Europris räknat om 2018 års siffror som om man hade haft IFRS16 redan då. Det blir lättare för oss investerare. Nu måste man själv hålla på och justera för att få till en vettig jämförelse.

Vidare, vad gäller IFRS16, påverkar det också balansräkningen både på tillgångs- och skuldsidan. På tillgångssidan bokar man in värdet av rätten att använda leasingtillgångarna och på skuldsidan motsvarande som framtida leasingskuld. Totalt rör det sig om cirka 2,4 miljarder NOK per sista december 2019. Nettomässigt tar det i princip ut varandra, men effekten blir att bolagets nyckeltal Net debt/justerad EBITDA ökar från cirka 1,8 till 2,7.

Mina tankar om rapporten


För det första glädjer det mig att Europris även detta kvartal fortsätter att växa snabbare än marknaden. Det känns som ett styrkebesked. Intressant är att säsongseffekter och när stora helger inträffar, får en märkbar påverkan på försäljningen. Att siffrorna för Q1 och Q2 svänger kraftigt beroende på i vilket kvartal påsken inträffar är sedan länge känt, vilket gör att det är mer intressant att jämföra halvår mot halvår.

Men det jag inte kände till var att beroende på när Black Friday och helgen kring första advent inträffar, också får en betydelse. Förra året skedde dessa två stora shoppingtillfällen i efterföljande veckor medan det i år inföll i samma vecka. Effekten blev en negativ påverkan på försäljningen. Men fördelen är att 2020 och 2021 kommer dessa två tillfällen inträffa under samma vecka, så det borde då inte påverka försäljningen negativt.

Totalt sett är ändå 2019 ett ok år, även om det känns som en viss avmattning i det fjärde kvartalet. Nu ska man komma ihåg att 2018 var ett väldigt starkt år, så det är tuffa jämförelsetal. Själv hoppas jag att detta var mer ett smolk i bägaren och inte en början på något mellanår. Sedan har man tagit en hel del extrakostnader under 2019 som förhoppningsvis inte kommer tillbaka under 2020. De extrakostnader som man haft är:

 • Ca 50 miljoner NOK på grund av att man tvingats hyra extra lagerplatser då man tajmade beställningar fel och det nya centrallagret fortfarande var under uppbyggnad
 • Ca 19 miljoner NOK för orealiserade kursförluster i sista kvartalet när den norska kronan stärktes mot vad man hade hedgat. Eftersom man 2018 tjänade 11 miljoner NOK på motsvarande, så är effekten 36 miljoner NOK

Till detta kan läggas till att kostnaderna för investeringar i IT och lagerautomatisering väntas minska 2020. Detsamma gäller de extra hyreskostnaderna utöver de ordinarie. Slår man samman dessa givet vad som framgår av rapporten rör det sig om nästan 100 miljoner NOK.

När det gäller ÖoB, bidrog de 20% med vinster i samordning av beställningar under 2019 på cirka 16 miljoner NOK, varar cirka en tredjedel avser Europris. Detta förväntas växa under 2020 och 2021 till 40 respektive 80 miljoner NOK, där Europris får ta del av hälften varje år. Helt klart finns det potential i det förvärv som man gjort.

Lite oroväckande är dock att även om försäljningen ökar i ÖoB, minskar EBITDA. Den anledning som ges i rapporten är för att butikskonceptet inte håller måttet. Den justerade, oreviderade, EBITDA-marginalen minskade till 1,9% från 2,9% mellan åren.

Det nya butikskonceptet, kallat 2.0, tror jag blir bra, då det är mer en logisk layout av butiken. Ungefär som IKEA eller Clas Ohlsson. Vidare vill man satsa mer på högmarginalprodukter och minska ned på matrelaterade produkter.

Den öppnade butiken i Märsta utanför Stockholm är lite av en testbutik. Det blir spännande och se hur det faller ut och själv funderar jag på att försöka göra en Lynchning genom att besöka ÖoB i Märsta under 2020.

Jag gör inga förändringar i innehavet idag utan jag är nöjd med den exponering som jag har. Det tråkiga är att vd Pål Wibe slutar under året för att gå till XXL. Han har varit med sedan 2014 och en bidragande anledningen till tillväxten i Europris.

2020 känns dock som ett spännande år; ny vd ska på plats, det nya centrallagret ska tas i bruk och så har vi det här med ÖoB. Viktigt blir att 2020 inte bara blir ett mellanår utan att Europris jobbar på med kostnadssidan och fortsätter att växa snabbare än marknaden.

Dock känns det just nu som att min målkurs om minst 50 NOK om 5 år kanske blir lite svår att uppnå, baserat enbart på denna rapport. Marknaden gillade heller inte rapporten utan skickar ned aktien cirka 4,5%.

Finns Europris i din aktieportfölj eller har du någon annan matrelaterad aktie?


lördag 25 januari 2020

Läsarfråga - Lär mig om aktier
Att lära sig om aktier och sparande är något som blir viktigare och viktigare. Anledningen är för att få någon form av tillväxt på sina sparpengar behöver man ge sig in på börsen. Det samma gäller sitt pensionssparande. Men frågan är, hur gör man om man inte vet så mycket om aktier? Detta inlägg kommer att handla om en läsarfråga som jag fick och som jag tror att fler kan vara intresserade av.

Frågan:

Hej, jag är drygt 30 år med fru och ett litet barn. I dagsläget har jag köpt några fonder hos Avanza för ett litet större belopp. Dessa har jag haft i över 5 år men de har inte gett någon större avkastning. Jag vågar inte riktigt satsa på aktier, för jag kan inte så mycket om det. Kan du hjälpa mig?

För det första vill jag börja med att säga att det är tråkigt att dina fonder inte givit någon större avkastning, men att det är bra att du sträcker ut handen och vill lära dig mer om sparande. Men innan jag försöker svara på frågan vill jag bara säga att det som jag kommer att diskutera i inlägget inte ska ses som någon form av rådgivning utan mer som generella tankar kring hur man kan lära sig mer om aktier och sparande, något som ligger mig varmt om hjärtat, och hur jag har lärt mig om aktier.

Vad gäller sparande i fonder vill jag tillägga att detta är en mycket bra sparform och ofta att föredra om man inte har så mycket tid för att sätta sig in i vad enskilda företag gör. Dock vill jag bara kort nämna att se till att inte betala höga avgifter om fonden inte presterar över index. Dagens industri hade en artikel om att många aktiva Sverigefonder gått sämre än de indexfonder som banken erbjuder.  Samtidigt som de kostar betydligt mer i avgift, vilket i längden är negativt för din avkastning.


Men åter till frågan. Först skulle jag vilja börja med att berätta följande två historier:

Den första historien handlar om min fars 60-års dag på Solvalla. Pappa har alltid gillat att spela lite på stryktipset och ibland på hästar. Så vi åt lunch på Kongressen på Solvalla och spelade på V75:an den dagen. Det blev inte bara en trevlig lunch och födelsedag, utan vi fick även 6 rätt och ett antal femmor. Total vinst blev runt 6 000 kronor. Stärkt av denna vinst trodde jag att där här med hästar är ju inte så svårt!

Två veckor senare lämnade jag in ett V75-system och tog inte med favoriten i ett av loppen. Den hästen var sträckad till över 70% av alla kuponger, men jag trodde jag visste bättre. Givetvis vann den hästen men jag fick i alla fall 6 rätt. Men hade jag tagit med favoriten hade sjuan suttit. Det misstaget "kostade" mig över 500 000 kronor. Ett klassiskt nybörjarmisstag.

Nästa historia handlar om mitt första aktieköp som jag kommer ihåg. Jag var runt 20 år gammal och valet föll på Handelsbanken. Det är lite lustigt med tanke på att min morfar varit bankkamrer för SEB i Solna. Så när jag föddes fick jag två saker, ett personnummer av Skatteverket och ett bankkonto i SEB.

Men investering blev lyckad och självklart trodde jag att det här med aktier är ju inte så svårt. Samtidigt fick jag upp ögonen för optioner och att man kunde tjäna mycket pengar på kort sikt. Nedsidan brydde jag mig inte så mycket om, jag visste ju hur man tjänade pengar. Självklart förlorade jag alla pengar som jag tjänat på affären med aktierna i Handelsbanken och tyckte det här med aktier och sparande bara är skit!

När jag ett antal år senare började med att investera i aktier igen, hade jag dessa två historier i bakhuvudet. Jag ville denna gång själv lära mig om aktier och hur man gör bäst. Lärdomen från den första historien är att satsa på högoddsare är sällan någon bra strategi i längden. Visst man kan ha tur, men oftast förlorar man. Då är det bättre att satsa på mer stabila bolag som håller i längden.

I det andra exemplet är lärdomen att det tar tid att bli bra på det här med aktier och det finns inga genvägar till långsiktigt hög avkastning. Vidare är att när man håller på med aktier, så gäller det att kunna stänga av bruset. Det innebär att man skapar sig en strategi för sitt sparande och så gäller det att inte lyssna på en massa experter. Det kan vara vänner eller analytiker, som kommer med världens case eller skriver ned/upp det bolaget du är intresserat av. Gör alltid din egen analys av bolaget och dess verksamhet.

Warren Buffett, som är en av världens mest kända och framgångsrika investerare, har två regler som han lever efter när det gäller aktier. Dessa regler är
 1. Don't lose any money
 2. Make sure you don't forget rule number one
Jag skulle vilja modifiera den första regel lite och göra om det till följande regel:
 1. Never stop reading about stocks
Med det menar jag att för att bli bra på aktier och för att lära sig om aktier måste man läsa, läsa och åter läsa. Precis som när du bygger ett hus, börjar du med att skapa en stabil grund för huset och det gör du genom att läsa om aktier och sparande. Tips på bra böcker som har hjälpt mig att skapa en grund och förståelse på hur och vad jag ska investera i är:

 1. 101 tankar om aktier - Ludvig Rosenstam Åhman
 2. Bygg en förmögenhet, investera i investmentbolag -  Marcus Fridell
 3. Så blir du miljonär i hängmattan - Per H Börjesson
 4. Once upon Wall Street - Peter Lynch
 5. Get rich with dividends - Marc Lichtenfeld
 6. Common stocks and common sense -  Edgar Wachenheim III
 7. The Intelligent Investor -  Benjamin Graham
 8. The most important thing illuminated - Howard Marks
 9. Så kan du också bli miljonär innan 30 och pensionär innan 40 - bloggaren Miljonär innan 30

Här skulle jag vilja säga att de tre första böcker ger en väldig bred och bra grund för vad är aktier och hur kan man tänka när man investerar i aktier. Man behöver också lära sig förstå hur man läser ett bolagets årsredovisning och Aktiekunskap har skrivet en bra sida om det. Förutom böcker, finns det mycket kunskap att hämta från bland annat Aktiespararna och nätmäklarna.

Den ideella föreningen Aktiespararna, där jag själv är med, är bra källa till att lära sig om aktier och sparande. Även om jag inte gått kurserna själv, har jag förstått att de har väldigt uppskattade kurser.
Avanza, en av det populära nätmäklarna, har en Akademi där man kan lära sig mer om värdepapper. Även Nordnet har likande information på sin hemsida.

I övrigt har jag själv funnit väldigt mycket information och lärt mig om aktier genom att dels följa andra erkända investeringsprofiler, som Warren Buffett, Peter Lynch, med flera, men dels genom att gå igenom vilka aktier som de bäst presterande fonderna äger.

Sedan måste jag slå ett slag för hashtagarna #pratapengar och #finanstwitter på Twitter. Genom att söka på dessa får man reda på intressanta bolag att titta närmare på. Men som alltid, det är viktigt att göra sin egen analys. Det som skrivs ser jag själv mer som inspiration.

Men om man nu spenderat en massa tid på att läsa och lära sig om aktier, hur går man vidare sedan. Kunniga föreslår att man bör ha minst 10-12 aktier i fem till sex olika branscher för att sprida riskerna, men nybörjare bör öka antalet aktier upp mot 18-20 olika aktier. Vissa framgångsrika investerare har över 60 bolag, till och med över 100 olika aktier, i sin aktieportfölj. Det viktiga är att man inte låter en enskild aktie väga för mycket, för om det visar sig vara ett dåligt val, slår det väldigt hårt på den totala aktieportföljen.

Själv är jag ett stort fan av investmentbolag. De är ungefär som en aktiefond, men skillnaden är en väldigt låg förvaltningsavgift och ägare av kött och blod, som familjen Wallenberg eller familjen Lundberg. Grunden i mitt sparande är mina sex olika investmentbolag som jag lagt i en "egen fond" döpt till Stojko Invest Investmentbolag. Mina tankar som låg till grund för denna fond hittar du i inlägget Så skapar du din egen investmentportfölj.

Fördelen med investmentbolag är att man indirekt får tillgång till en massa bolag, då investmentbolagen, likt en fond, äger aktier i olika bolag. Med mina sex olika investmentbolag investerar jag indirekt i över 50 andra bolag plus att jag varje år erhåller en utdelning på mina aktier, som jag kan använda till att köpa fler aktier i investmentbolagen.

Egentligen skulle de räcka med bara mina sex investmentbolag för mig om jag ser till hur de presterar, men med en stabil grund kan man välja ytterligare bolag som man tycker är intressanta baserat på sin analys. De riktlinjer som jag har i bakhuvudet är att Stockholmsbörsen har i snitt de senaste 100 år stigit med runt 7%.

Beroende på när och vilken tidsserie man mäter så kan den genomsnittliga avkastningen vara högre. Men om man lyckas få en genomsnittlig avkastning år efter år på 7% så har man dubblat sitt kapital efter 10 år utan några nyinsättningar. Så personligen vill jag därför ha minst 7% i snitt per år, gärna mera så klart. Men fördelen med att jobba mot detta mål gör att det är lättare att stänga ute allt brus om nästa fantastiska aktie som kommer att gå till himlen.

Slutligen, många av mina läsare sitter på massor av kunskap, så kanske ni kan fylla på i kommentarerna med ytterligare tips om hur man blir bra på aktier och investeringar.
onsdag 22 januari 2020

Investor: Q4-rapport utan några överraskningar
Imorse klockan 08:15 kom investmentbolaget Investor, lagom till morgonkaffet, med sin rapport för det fjärde kvartalet 2019. Bolaget ingår, som ett av mina sex investmentbolag, i min fond Stojko Invest Investmentbolag. Likt tidigare rapporter var även denna rapport utan några direkta överraskningar.

I och med att börsen har haft ett fantastiskt år 2019, återspeglas detta även i det ökade substansvärdet för Investor. I korthet kan man sammanfatta det fjärde kvartalet med:


 • Det justerade substansvärdet uppgick till 485 019 miljoner kronor eller 634 kronor per aktie
 • Det rapporterade substansvärdet uppgick till 420 681 miljarder kronor eller 550 kronor per aktie
 • Totalavkastningen uppgick till 7% under kvartalet jämfört med SIXRX som ökade 10%
 • Noterade bolag genererade en totalavkastning om 9%
 • Aktier i ABB köptes för cirka 1 miljard kronor 
 • Värdet på de onoterade innehaven i Patricia Industries minskade med 3% på grund av lägre multiplar och valuta
 • Inom Patricia Industries aviserade Laborie och Piab strategiska förvärv av Clinical Innovations respektive TAWI Group i december
 • Värdet på investeringarna i EQT ökade med 9%
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 2,8% (6,1% 2018)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 14 kronor per aktie för 2019 (+7,69%), att utbetalas 10 kronor i maj 2020 och 4 kronor i november 2020
 • Förvaltningskostnaderna uppgick till 0,11% för 2019
Noterade bolag

Totalavkastningen för dessa ökade som sagt med 9% under Q4 2019, där Atlas Copco, ABB och Saab stod för den största ökningen.


Man valde också att investera ytterligare 1 miljard kronor i kvartalet, totalt 4,3 miljarder 2019, i ABB. Anledningen är att man ser en ökad potential nu med den nya VD:n Björn Rosengren från Sandvik under 2020 samt att ABB har starka positioner i attraktiva industrisegment.

Även i Epiroc är det en ny VD från 2020, där Helena Hedblom har utsetts och i Husqvarna har Henric Andersson utsetts. Båda har lång och gedigen erfarenhet från sina respektive bolag.

Själv tror jag att 2020 kommer bli ett spännande år och det blir intressant att följa utvecklingen i dessa tre bolag. Slutligen kommer Electrolux att delas upp i två bolag under 2020, där deras affärsområde Professional Services kommer att lyftas ur och bilda ett eget bolag.

Patricia Industries

Detta område består av Investors onoterade innehav och mycket fokus ligger på bolag inom vårdprodukter och hjälpmedel. Klart störst är Mölnlycke, som står för cirka hälften räknat på marknadsvärde.

Mölnlycke - Starka operativa kassaflöden och ökad omsättningstillväxt 2019. Båda affärsområdena Wound Care och Surgical, som står för 54% respektive 46% av omsättning, ökade sin organiska tillväxt något under det fjärde kvartalet. EBITA-% på 25,3%, i linje med föregående år.

Permobil - Starka operativa kassaflöden och ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 16,3%, en ökning mot föregående år, dock sjönk marginalen i det fjärde kvartalet. Orsaken är ökade rörelsekostnader samt åtgärder för att minska kostnadsbasen. PushTracker E2 & Switch Control lanserades under kvartalet, som är marknadens mest avancerade drivhjälpssystem för manuella rullstolar.

Laborie - Starka operativa kassaflöden och ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 25,3%, en mer än dubbling mot föregående år. Bakgrunden är fokus på kostnader, omstrukturering av den europeiska verksamheten och förvärvet av Cogentix. I slutet av året ingick Laborie även avtal om att förvärva Clinical Innovations, en ledande leverantör av engångsprodukter för förlossningar och för intensivvård av för tidigt födda barn.

Sarnova - Starka operativa kassaflöden och ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 11,3%, en ökning mot föregående år, dock sjönk marginalen i det fjärde kvartalet. Distribution av endoskopiprodukter återfördes till Ambu. Det blir intressant och se hur det påverkar lönsamheten framöver.

Braun Ability - Starka operativa kassaflöden och ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 7,7%, en ökning mot föregående år, och i det fjärde kvartalet dubblerades marginalen. Anledningen är en förbättrad operationell effektivitet och åtgärder för att optimera leverantörskedjan.

Piab - Starka operativa kassaflöden och ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 26,9%, oförändrat mot föregående år. Dock så sjönk den marginalen kraftigt under Q4 2019 på grund av minskad tillväxt i främst Asien och Europa. I december ingicks avtal om förvärv av TAWI Group, en ledande tillverkare av ergonomiska lyftsystem.

Vectura - Ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 27,2%, en ökning mot föregående år. Byggnation av nytt äldreboende i Eskilstuna inlett under kvartalet.

Grand Hotel - Ökad omsättningstillväxt 2019. EBITA-% på 1,7%, en ökning mot föregående år, som visade -0,8. Ökad omsätttning och god kostnadskontroll ligger bakom marginalförbättringen.

Tre - Antalet abonnenter ökade med 53 000 under kvartalet och serviceintäkterna ökade med 5%. Totalt sett ökade omsättningen något. Under kvartalet lanserades tjänsten 3Samla, där man introducerade ett familjesegment för första gången.

EQT

EQT kom in på börsen i den andra halvan av 2019 och den introduktionen har verkligen lyft fram de dolda värdena. Påverkan på substansvärdet från EQT under det fjärde kvartalet var 21,3 miljarder kronor, vilket är runt 20% av den totala substansvärdesförändringen.

Under kvartalet bidrog EQT med en totalavkastning på 24%. Sedan har även Investor investerat i EQT:s fonder, men där var värdeförändringen i princip oförändrad mellan kvartalen. Dock kan det  tilläggas att redovisningen av värdeförändringen släpar ett kvartal, så förändringen i det fjärde kvartalet vet vi först när rapporten för Q1 2020 har kommit.

Nettoskulden

Nettoskulden per sista december 2019 uppgick till 11,9 miljarder, vilket motsvarar 2,8%. Själva bruttokassan i Investor uppgick till 24,8 miljarder kronor.

Målet är att ha en nettoskuld på 5-10% av substansvärdet och anledningen till att den är så låg för tillfället är att man har bland annat sålt av Aleris till Triton. Men de nya investeringarna i bolagen inom Patricia Industries kommer under 2020 att driva upp nettoskulden. Den totala löptiden på Investors låneportfölj ökade något till 11,1 år i snitt.

Mina tankar

Själv är jag nöjd med utvecklingen under helåret, även om det fjärde kvartalet var svagare än vad Stockholmsbörsen presterade. Investor tillhör basen, eller grunden för att använda min husliknelse, i min aktieportfölj. Likt en klocka höjer man också utdelningen med 1 krona eller 7,69%. I tre av de noterade bolag har nya VD:ar tillträtt under 2020 och det ska bli spännande att följa utvecklingen i dem. Vidare så är det klart intressant att se hur de nya förvärven i Patricia Industries kommer in i respektive bolag och bidrar till omsättningen.

Det som jag däremot saknar i rapporten är kommentarer från VD kring mutskandalen i Ericsson, utredningen om penningtvätt i SEB och syftet med investeringen i Wärtsilä. Här är det helt blankt och när det gäller de noterade innehaven är de endast med på en sida av den 32 sidor långa rapporten. Det jag som investera i Investor vill veta är:

1) Varför har man inte agerat mot Ericsson tidigare då detta med mutor pågått under så många år och man har haft styrelseplats i bolaget under tiden. Ett tag hade man till och med en VD, som kom från Investor.

2) I SEB, vad tror man om Finansinspektionens utredningen som kommer om några månader och hur jobbar man med banken för att se till att detta inte sker igen. Här sitter Marcus Wallenberg som ordförande för styrelsen i SEB, men är även med i Investors styrelse.

3) Däremot var det en analytiker som tog upp frågan om Wärtsilä på telefonkonferensen, som jag lyssnade in på. Nu kommer Wärtsilä med rapport om någon vecka så VD Johan Forsell kunde inte säga så mycket annat än att man jobbar tillsammans med bolaget för att komma tillrätta med problem.

Helt enkelt får man vänta och se hur Wärtsilä utvecklas, men när det gäller Ericsson och SEB tycker jag att det arbete som utförts av styrelserna där har varit svagt och jag förväntar mig att Investor tar ett större tag och ansvar om sitt ägande i dessa noterade innehav.

Om Investor finns i din aktieportfölj, vad tyckte du om rapporten?

fredag 17 januari 2020

Brookfield Renewable Partners förvärvar bolag
Tidigare i veckan meddelade Brookfield Renewable Partners (BEP) att de har lagt ett icke bindande bud på resterande aktier i TerraForm Powers. Budet är ett rent aktiebaserat bud och motsvarar en budpremie på cirka 11% mot TerraForm Powers aktiekurs. Sedan tidigare kontrollerar BEP redan drygt 60% av aktierna, så budet är för att komma över samtliga aktier.

Om budet går igenom kommer en aktie i TerraForm Powers ge 0,36 aktier i Brookfield Renewable Partners och tillsammans kommer dessa båda bolag att bilda ett av de största förnybara kraftbolaget i världen.


Fördelen för BEP med affären är att de ytterligare kommer att stärka sig som ett av de största diversifierade kraftföretagen i världen. För TerraForms del innebär ett uppköp att de kommer att få tillgång till en global marknad och ökat kapital för tillväxt. Själv tycker jag att det är ett spännande bud som BEP kommit med och jag hoppas att det går igenom. Enligt bolaget själva kommer TerraForm att bidra till vinsten från dag ett.

BEP är det enda kraftbolag som finns kvar i min aktieportfölj och jag gillar det faktum att de jobbar med förnybar energi och är diversifierade mot sol-, vind-, vatten- och hydrokraft. Som investering har det varit en väldigt fin resa och hittills är jag upp nästan 50%. Bolaget utgör den klart största delen av min egenskapade fond Stojko Invest ESG/Energy.


Vad som också var roligt i samband med att BEP kommunicerade budet var att man passade på att berätta om att utdelning kommer att höjas med 5%. Den nya årliga utdelningen, som betalas ut kvartalsvis, landar på 2,17 USD per aktie, upp från 2,06 USD. Bolaget har som målsättning att höja utdelningen 5-9% per år och det har man lyckats med. Till dagens kurs ger den nya utdelningen en direktavkastning på runt 4,6%.

Värt att notera här att även om bolaget är ett kanadensiskt bolag, delar de ut i USD. Anledningen har att göra med hur källskatt belastar utdelningar i USA jämfört med Kanada. Men för oss i Sverige spelar det inte någon roll då utdelningar på aktier i ISK eller KF inte betalar någon källskatt. Dock så kan sådan dras, men den återbetalas efter ett antal år. Nu ska man tillägga att våra nätmäklare inte garanterar att man får tillbaka hela belopp som dragits men ambitionen är det.

Slutligen, då bolagsformen är ett limited partnership, kan man numera endast handla aktien via Nordnet. Hos Avanza kan man fortfarande inte handla aktien efter de att de tog bort den på grund av krångligheter kring hanterandet av utdelningen i olika delar.

Finns BEP i din aktieportfölj eller har du andra spännande energibolag?

torsdag 16 januari 2020

Storytels nya mål 2023

I tisdags höll Storytel sin kapitalmarknadsdag på Biograf Sture i Stockholm. Bolaget är ledande för ljudboks- och e-bokstjänster i norra Europa. Jag har tidigare ägt aktier i Storytel, men sålde av dem med en liten vinst.

Men efter det att jag själv börjat använda tjänsten, särskilt när jag är ute och tränar eller åker kommunalt, och gillar den har jag återigen köpt in mig i bolaget. Något som skedde i måndags denna. Tyvärr var man lite för sen in så det genomsnittliga anskaffningsvärdet landade på 162 kronor, men sett till de senaste dagarnas uppgång blev det bra ändå. Jag köpte även in aktien i barnens båda aktieportföljer.

Därför är det spännande att läsa om vad bolaget lyfte fram under sin kapitalmarknadsdag. Idag har man cirka 1,1 miljoner betalande abonnenter och redan under 2020 förväntar man sig att växa denna abonnentstock till minst 1,5 miljoner abonnenter. Det motsvarar en tillväxt på cirka 36% under detta år. Själva streamingintäkterna kommer att växa i ungefär samma takt, 32-35%, och öka till 1,9-2,0 miljarder kronor.


Denna bild från presentationen på kapitalmarknaden tycker jag är både talande och intressant och illustrerar vart Storytel är på väg på denna snabbväxande marknad.


Att vi går mer och mer mot ljudböcker är kanske inte så obekant. Men det som är intressant är att marknaden under det senaste decenniet vuxit med 20% i snitt per år, för att fortsätta att växa med 15% i snitt för det kommande decenniet. Översatt i kronor förväntas marknaden globalt att öka från 40 miljarder kronor till 200 miljarder kronor. I dagsläget har Storytel en marknadsandel på 5% och frågan är hur stor andel de kommer att ta under de kommande 10 åren.

Prognos och mål 2020


 • Minst 1,5 miljoner betalande abonnenter vid årets slut, motsvarande en tillväxt på 36%
 • Streamingintäkterna beräknas landa på 1,9-2,0 miljarder SEK, upp 32-35%
 • Lansering av Storytel kommer att ske i ytterligare 1-3 länder
 • Fortsatt stark expansion i de 20 befintliga länderna som finns idag
 • Ytterligare 2-4 marknader förväntas nå lönsamhet under året
 • Förbättra lönsamheten genom att den negativa EBITDA-marginal går från -16% till spannet 10-12% negativ


Värt att notera är att Storytel under 2020 kommer att byta redovisningsprincip så att bolagets immateriella tillgångar aktiveras i balansräkningen, vilket kommer att bidra positivt till att förbättra marginalen. Bakgrunden till bytet är att bolaget kommer att gå över till de internationella redovisningsprinciperna, IFRS, på sikt.

Här får man som investerare själv hålla koll på så att denna post inte växer hur mycket som helst. Anledningen är för att om det i framtiden skulle bli ett nedskrivningsbehov på grund av att värdet minskat, kommer detta att slå hårt på resultatet det året.


Mål fram till 2023


 • Genomsnittlig årlig abonnenttillväxt på omkring 40%.
 • En genomsnittlig årlig intäktstillväxt inom streamingverksamheten på omkring 35%
 • Tillväxt kommer att prioriteras före lönsamhet under förutsättning att man ser en stärkt CLV/SAC-marginal (mäter kostnaden för att skaffa en kund som stannar kvar och hur mycket man tjänar på den kunden)
 • Lönsamhet förväntas uppnås på varje enskild lokal marknad inom fem år från lansering.
 • Fortsatt expansion med lanseringar på över 20 nya marknader


Nedan bild från presentationen sammanfattar tillväxtstrategierna som Storytel har.En viktig punkt som bolaget tog upp på sin kapitalmarknadsdag är att även om modellen är skalbar, är det inte bara att rulla ut lösningen i land efter land. Man måste tänka både globalt och lokalt, så kallat "Glocal". För att modellen ska fungera behöver man alltså bygga en lokal organisation med en bra produktlösning och böcker på det lokala språket.

Själv tycker jag att de kommande åren för Storytel kommer att bli spännande, men med tanke på att man kommer att prioritera tillväxt och inte går med vinst kan resan bli skakig. Fördelen är om bolaget levererar på sina mål kan svängningarna i kursen ge köptillfällen, vilket jag nog kommer att utnyttja.

Finns Storytel i din aktieportfölj?


onsdag 15 januari 2020

Har Kindred koll på läget?
Kindred är en aktie som jag fram till i somras hade en rätt så stor position i. I samband med den dåliga Q2-rapporten för 2019, som verkade ha tagit ledningen på sängen, skickades aktien ned nästan 30. Kort därefter valde jag att sälja av hela mitt innehav i Kindred och ta förlusten som nästan var sexsiffrig. 

Orsaken till beslutet var främst två stycken:

 1. Jag förväntar mig att ledningen har kontroll på verksamheten så att en kraftig försämring av marginal och resultat inte blir förvånande utan man som investare också känner till och kan ta ställa till när man väl investerar
 2. Jag tror inte att speloperatörsbranschen kommer att vara lika lukrativ framöver i och med att fler länder blir reglerade och det medför höga skattekostnader

Mer utförligt om Kindred har jag skrivit på bloggen tidigare och de främsta inläggen är

     Game over i Kindred

     Kindreds aktie känns övervärderad

för de som inte läst dem tidigare.

Ytterligare en vinstvarning


I måndags kring lunch kom nyheten att 9,5 miljoner aktier i Kindred hade sålts av någon av storägarna. Själva affären mäklades av Carnegie, men någon information om vilka som sålt gavs inte. Många spekulerade i att det var amerikanska Capital Group. Det är alltid trist när en storägare säljer av, men i detta fall är det inte det värsta med hela affären.

Istället är det den vinstvarning som Kindred valde att släppa runt klockan 20:00 samma kväll. Alltså mindre än 12 timmar efter det att en av storägarna sålt av en aktiepost på nästan en halv miljard kronor.

Innan försäljningen handlades Kindred till strax under 57 kronor, för att stänga cirka 1,50 kronor under den dagen. När börsen sedan öppnade dagen efter vinstvarningen rasade aktien ned till 45 kronor (cirka 18%), och som lägst strax under 44 kronor. Insidern hade därmed tjänat runt 60 miljoner på sin försäljning kring lunch i måndags.

Idag har det visat sig att det var Robur som sålde av då man valt att ta ett strategiskt förvaltningsbeslut att minska ned exponeringen mot spelsektorn. Självklart kände man inte till någon vinstvarning i förväg. Jag hoppas att Stockholmsbörsen och även Finansinspektionen går till botten med denna affär och inte låter den skrivas av med att Robur hade en viss magkänsla som andra insiders använt sig av vid liknande tillfällen när kursdrivande information släpps i samband ett köp eller en försäljning.Vad var då anledningen till vinstvarningen kan man ju undra som aktieägare? Enligt VD Henrik Tjärnström beror det på en nära halvering av EBITDA-resultatet i fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal föregående år på grund av lägre sportboksmarginaler, främst drivet av spelskatteeffekten i Frankrike, kostnader för USA-satsningen samt fortsatta utmaningar i Sverige och Nederländerna.

Mina tankar kring bolaget


Själv gillar jag inte när bolag lyfter fram EBITDA som ett resultatmått, utan vill istället att fokus ligger på EBIT-resultatet, det vill säga rörelseresultat med avskrivningar medtagna. Ett annat ord för EBITDA är "Bullshit earnings" eller "VM i justeringar", så förstår ni varför det är ett dåligt mått.

Men om man funderar på orsakerna som bolaget lyfter fram, är skatteeffekten i Frankrike dock tillfällig, då den nu räknas på bruttoresultatet till och med 2019, för att sedan räknas, som i Sverige, på spelöverskottet. Så allt annat lika borde resultatet från Frankrike förbättras. Men situationen i Sverige lär knappast förändras och Nederländerna, som kommer att regleras till 2021 lär situationen snarare bli sämre. Kvarstår är då hoppet till USA, som är en ny marknad. Initialt kommer det att krävas större investeringar, så jag tror inte att man kommer att se någon direkt ljusning där under 2020-2021.

Allt detta borde inte vara någon nyhet utan känt av bolaget varpå man måste kunna kommunicera detta på ett bra sätt. Nu känns det som om marknadssituationerna överraskar Kindred varje kvartal. Påminner lite om Swedbanks sätt att kommunicera penningtvättshärvan, det vill säga inte på ett tillförlitligt sätt.

Själv tror jag att Kindred mycket väl kan vara ett stabilt bolag på lång sikt, men jag tror inte att bolaget kommer att komma tillbaka till gamla vinstmarginaler på runt 15%. Det fungerade när marknaderna var oreglerade, men i och med att man vill verka på reglerade marknader tror jag att vinstmarginalerna kommer att komma ned mot 6-8% över tid.

I år landar nog vinsten på runt 3,50 kronor (2,48 kronor för de första nio månaderna 2019), vilket till dagens kurs strax under 48 kronor ger ett P/E-tal på nästan 14. Rimligare är nog ett P/E-tal runt 10-12, till dess att bolaget kan visa att USA-investeringarna växer och genererar ordentliga vinster.

Även analytikerkåren rankar ned bolaget, men som alltid är det spridda skurar på riktkurserna. Allt ifrån 48-82 kronor, där SEB ligger lägst (mer än halverade sin riktkurs) med sina 48 kronor. De som ligger i topp på riktkurserna menar att Kindred handlas till kraftig rabatt och borde röra sig mot börsens genomsnittliga P/E-tal på runt 17.

Lite märkligt sett att se på det hela. Om Kindred inte lyckas förvalta det man har, spelar det ju ingen roll om de värderas till rabatt. Det är snarare så att det är därför som de värderas till rabatt. Både igår och idag ser man fyndköpare (småsparare) som flockas kring aktien och den är upp nästan 5%. I teorin är det rätt, man ska vara "greedy when others are fearful".

Men om man nu tror på en stor uppgång, så betänk följande:

 • Aktien måste gå upp mer än 70% för att komma tillbaka till nivån innan Q2-rapporten i somras
 • För att komma tillbaka till nivån efter Q4-rapporten 2018 måste aktien gå upp 112%

Själv har jag hållit mig borta från aktien sedan i somras och fortsätter att hålla mig borta.

Finns Kindred i din aktieportfölj? 
tisdag 7 januari 2020

Europris VD hoppar av
I morse kom Europris med en pressrelease att deras VD Pål Wibe hoppar av och går till bolaget XXL istället. Wibe har varit VD på Europris sedan mars 2014 och varit en drivande kraft bakom den fina utvecklingen av bolaget. Han kommer dock att vara kvar fram till någon gång under det första halvåret 2020. Styrelsen har nu påbörjat sökandet efter en ny VD. 

Enligt meddelandet till marknaden summerar Wibe att ha varit VD för Europris är högpunkten i hans karriär och att han kandiderar till en styrelseplats för att kunna fortsätta att vara en del i Europris framtida utveckling.

"Being the CEO of Europris has been the highlight of my career and until quite recently I had no thought for leaving. However, for a retail guy with over 20 years' experience with an urge for challenges and a drive to build winning teams, this opportunity was simply too tempting. It was not an easy decision to make, but it was softened by the fact that I was given permission by my new employer to offer my candidacy as a new Board member of Europris ASA at the next possible opportunity. Thus, I will be able to follow and support Europris also in the years to come, if the shareholders of Europris agree"Mina tankar


Europris är ett av mina fyra case som jag tror extra mycket på och som jag har gjort en större investering i. Totalt är Europris cirka 5,9% av aktieportföljen efter dagens besked. Självklart tycker jag detta både är trist och oväntat. Det känns lite som att nu dök plötsligt en möjlighet upp och då hoppar han på den direkt. Även om många stora förändringar har påbörjats och löper enligt plan som det nya centrallagret och det initiala förvärvet av ÖoB, är det en hel del kvar innan Europris kan fullt ut kapitalisera på sina initiativ.

Eller så är det viktiga gjort för Europris framtida utveckling, att det numera är mer att förvalta och se till att planen följs. Då kanske det är en annan typ av VD som ändå skulle behövas. Hur som helst blir det intressant att följa under våren och jag är nyfiken på vem som kommer att bli den nya VD:n när väl det är klart. Positivt är ändå om Pål Wibe blir en del av styrelsen då han har en 20-årig erfarenhet av retail samt kan bolaget väl. Vidare är han också en större aktieägare med sina 1,2% av kapitalet via bolaget Nordkronen II AS.

Lite förvånad är jag dock över att styrelsen i XXL sa ja till att han skulle få kandidera till en styrelseplats i Europris med tanke på krisen i XXL. Frågan för oss ägare är ändå hur mycket tid han kommer att kunna lägga på Europris när väl han formellt blir VD för XXL?

Men jag ser mitt innehav i Europris på lång sikt och kommer inte att göra några förändringar i mitt innehav. Marknaden blev dock inte allt för glad då aktien är ner cirka 4,5%. Skulle det bli ett större nedställ är det möjligt att jag passar på och köper ytterligare aktier i bolaget. Nu närmast blir att vänta på Q4-rapporten som släpps den 30 januari, där kommande utdelning kommer att avslöjas och förhoppningsvis mer om framtiden.

Finns Europris i din aktieportfölj?