Visar inlägg med etikett aktieinvestering. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett aktieinvestering. Visa alla inlägg

torsdag 13 juni 2019

Sampo delar ut Nordea - 1,6% i extrautdelning
Största ägaren i Nordea är sedan en bra tid tillbaka finska Sampo. Totalt har de 21,25% av kapitalet och rösterna i Nordea. Under en tid har Björn Wahlroos, ordförande i Sampo talat om att minska ned ägandet i Nordea till under 20%. Anledningen är inte för att man inte längre tror på bolaget, utan för att det har att göra med solvensregler.

Om man äger mer en 20% av ett bolag ses det inte som en aktieinvestering och då är det andra solvensregler som gäller. En effekt är att Sampo nu ses som ett finanskonglomerat, vilket alltså kräver att Sampo håller en högre andel eget kapital inom koncernen.

Genom att minska ned ägandet i Nordea till under 20% behöver man beräkna koncernens solvens endast enligt EU:s Solvens II-förordning. Om Nordea redan i kvartalsbokslutet januari-mars 2019 hade räknats enligt dessa regler hade solvenskvoten varit 169 procent istället 126 procent, vilket är en stor skillnad.

Formellt sett kommer Sampo att fatta beslutet på sitt styrelsemöte 7:e augusti med utbetalningsdatum 12 augusti. Totalt rör det sig om 55 miljoner aktier och enligt förslaget kommer tio aktier i Sampo ge en aktie i Nordea i extrautdelning. Det motsvarar en extrautdelning på 1,6% räknat på Eurokurserna för Nordea och Sampo. Totalt kan jag se fram emot 110 exta aktier i Nordea att lägga till mitt nuvarande innehav av Nordeaaktier.

Har du Sampo i din aktieportfölj? Kommentera gärna i bloggen vad du tycker om förslag från Sampo.

Kinnevik ångrar sig angående Millicom


Foto: Henrik Montgomery/TT

Låg och skummade igenom pressreleaserna på Avanza och noterade att Kinnevik nu har ångrat sig angående försäljningen av Millicom. Tydligen kommer man inte längre att erbjuda de 11 miljoner aktierna som man tänkt i riktad emission till amerikanska placerare. Inte heller kommer man dela ut de resterande aktierna till aktieägarna i Kinnevik. Som en konsekvens av det hela återkallas även den ändrade utdelningspolicyn som tidigare kommunicerats.

Anledningen till detta minst sagt märkliga beslut är att ledningen för Kinnevik nu anser att marknadsförhållandena inte längre är gynnsamma för att genomföra Millicomtransaktionerna. Med tanke på att Kinnevik tyckte att förhållandena var gynnsamma den 3:e juni år undrar vad som hänt och var man osäker redan då på marknadsförhållandena?

Det känns som att ledningen i Kinnevik har en hel del att förklara och man undrar om de har kontroll på vad de pysslar med. Jag tror inte det är det sista vi kommer höra om deras framtida strategi och renodling av koncernen. Men jag är glad att jag inte längre äger aktier i Kinnevik, för sådana här snabba kast skulle gjort mig väldigt orolig.

Läs pressreleasen: Kinnevik ändrar sig gällande Millicom

onsdag 12 juni 2019

IPO av medicinteknikbolaget MenticeNormalt sett brukar jag inte vara med i IPO:er i biotechbolag av den enkla anledning att jag tycker att många bolag är rena förhoppningsbolag, som om man har tur har en produkt som kommer att tjäna pengar. Men oftast bränner dessa bolag mest pengar och om man får tilldelning är det mer en fråga om hinner man sälja innan luften går ur?

Men för bolaget Mentice kommer jag att teckna aktier i IPOn. Mentice är världsledande inom mjuk- och hårdvarusimuleringslösningar för kärlkirurgi. Bolaget utvecklar och säljer simuleringslösningar som används av kirurger världen över för att träna på att utföra ingreppen. Ungefär som piloter tränar i flygsimulatorer för att lära sig.

Det som sticker ut med Mentice är att de idag tjänar pengar, både 2017 och 2018. 2017 omsatte koncernen 112 MSEK och gjorde en vinst på 6,2 MSEK. Motsvarande siffror för 2018 är 166 MSEK och 20 MSEK. Inga jättebelopp, men med tanke på att det är ett mindre medtechbolag som ska in på en mindre lista, First North i detta fall, tycker att det är positivt.

Intjäningsmodell


Det som lockar med bolaget är deras intjäningsmodell och i prospektet kan man läsa följande:


Just att man har repetetiva intäkter under en lång tid efter att man har sålt grundsystemet gillar jag.

Noteringsfakta


Tekningskurs: 49 kr
Sista teckningsdag: 13 juni
Första handelsdag: 18 juni
Minsta teckningspost: 200 aktier, dvs 9 800 kronor
Totalt antal aktier som erbjuds: 6 747 281 aktier
Bolagsvärde efter noteringen: 1 183 miljoner kronor
Börs: First North
VD: Göran Malmberg
Styrelseordförande: Lawrence D. Howell

Ankarinvesterare


En viktig parameter för att vara med i en IPO tycker jag är om det finns andra tunga investorer som också har valt att teckna i emissionen. Det ger en hint om hur troligt det är att bolaget faktiskt är något att investera i. De investerare som har åtagit sig att teckna aktier i emissionen är:

Bure (30% av erbjudandet)
Joh Berenberg Gossler (11% av erbjudandet)
4:e AP-fonden (11% av erbjudandet)
Handelsbanken fonder (7% av erbjudandet)
TIN Fonder (6% av erbjudandet)

Sedan finns det en övertilldelningsoption där det finns en möjlighet att erbjuda ytterligare 1,3 miljoner aktier vilket ökar erbjudandet med 63 miljoner kronor.

Slutsats


Med tanke på att bolaget tjänar pengar, är världsledande i en spännande nisch och att 64% av erbjudande är säkrat av tunga ankarinvestare gör att jag väljer att teckna i denna IPO. Kom ihåg dock att själv göra din egen analys och trots goda förutsättningar finns det ingen garanti för att emission blir en lyckad investering. Som alltid i IPO:er är det särskilt viktigt att läsa igenom prospektets riskavsnitt innan man bestämmer sig.

Länkar


Prospektet
SvD Börsplus

tisdag 11 juni 2019

Budet på Oriflame - uppföljning
Efter mycket tänkande fram och tillbaka hur jag skulle göra angående kontantbudet från af Jochnickfamiljen på Oriflame, bestämde jag mig i förra veckan för att sälja samtliga aktier. För er som missat det inlägget och vill veta hur jag tänkte, kan läsa det här: Jag bestämde mig för att sälja Oriflame.

I morse kom besked från en oberoende budkommitte att den rekommenderade aktieägarna att acceptera budet. Det som jag tycker sticker ut lite är trots att kommitten inte anser att budet fundamentalt återspeglar Oriflames fulla värde rekommenderar man ändå att man ska acceptera budet.

Vidare pratar man om att det kan komma att ta tid att vända trenden på bolagets viktigaste underliggande marknader  Baserat på det är den samlade bedömningen att den potentiella uppsidan i aktiekursen på lång sikt inte väger upp de risker på kort till medellång sikt för att aktieägarna ska avvisa budet.

Om man tittar på vilka som är med i denna oberoende budkommitte, är det styrelsen förutom de tre af Jochnickarna samt VD Magnus Brännström. Dessa fyra är inte oberoende, men jag kan tycka att resterande styrelse inte heller är direkt oberoende.

Anledningen är att jag har svårt att tro att denna fråga inte har diskuterats under en tid och att man även har diskuterat en rimlig prisnivå innan detta offentliggjordes.

Budkommitten har även engagerat Morgan Stanley och Carnegie för att hjälpa till med att utvärdera budet och PwC har inkommit med en fairness opinion vars slutsats är att budet är finansiellt rimligt. Från kommittens sida har man även försökt hitta andra intressenter, men inte lyckats.

Det är kanske inte så förvånande, för det har knappast varit som så att man tidigare har hört talas om att Oriflame skulle vara en uppköptskandidat.

Mitt på förmiddagen kom även fjärde AP-fondens beskedsom äger nästan 10 procent av rösterna och kapitalet i Oriflame, att de också accepterar budet. Anledning till att man accepterar budet är att man tycker att budet på kort sikt är bra och att det är för osäkert att sia om Oriflames utsikter på lång sikt.

Slutsats


Det är bara att gratulera familjen af Jochnick som med detta bud nog lyckas få igenom att köpa Oriflame till 227 kronor. Man pratar ofta om att sparande i aktier ska vara på minst 5-10 års sikt, men när det väl gäller, verkar det som att man är beredd att sälja för mindre än vad man tycker det är värt bland storägarna.

Nu har jag svårt att se att budet inte går igenom och även om jag sålde för några kronor lägre är jag ändå så nöjd med avkastningen jag fick.

Dessa pengar har nu gjort nytta i CLX och Pricer som har stigit mer än de kronor som jag lämnade på bordet genom att sälja innan budettiden gick ut.

Du som har Oriflame i din portfölj, behåller du eller säljer du också? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

måndag 10 juni 2019

Bud på Ramirent från franska Loxam
Ytterligare ett bud har kommit på ett av mina bolag i aktieportföljen. Nu är det tredje gången gillt. De andra bolaget som har fått bud på sig är Acando och Oriflame. På mindre än tre månader har jag lyckats att ha tre bolag i portföljen där andra bolag har lagt ett kontantbud på dem.

Visst är det roligt att lyckas pricka in dessa bolag, men det har aldrig varit tanken och samtidigt så försvinner även fina bolag som man tänkt att äga under lång tid ur aktieportföljen.

Dagens bud är på Ramirent från franska Loxam. Budpremien är det knappast något att klaga på, då den är på 56% räknat från fredagens stängningskurs. 


Både Ramirent och Loxam hyr ut utrustning men till olika industrier och man har nu kommit överens om att gå samman i en affär där Loxam då lägger ett rekommenderat på Ramirent om 9 Euro per aktie.

Totalt sett värderas Ramirent till nästan 1 miljard euro efter budet och styrelsen i Ramirent rekommenderar budet. Bland villkoren i budet är att en acceptansgrad på över 90 procent nås.

Även storägarna Nordstjernan och Julius Tallberg, samt bolagets VD Tapio Kolunsarka och finanschef Jukka Havia har åtagit sig att acceptera budet, vilka motsvarar cirka 32 procent av kapitalet.

Loxam är ledande i Europa på att hyra ut utrustning till bygg, industri och offentlig sektor. Förra året omsatte de 1 483 miljoner Euro. När det gäller Ramirent, är de ledande i Norden och Baltikum på att hyra ut utrustning till bygg, industri och bostad och de omsatte 712 miljoner Euro förra året. Med andra ord är Loxam dubbelt så stort och sammanslaget kommer Loxam-Ramirent bli ett paneuropeiskt bolag som omsätter nästan 2,5 miljarder Euro.

Hur ställer jag mig till budet?

Mina första aktier i Ramirent köptes in i september förra året och så har jag fyllt på under mars-maj i år då aktien varit rejält nedtryckt. Mitt eget GAV är 6,21 Euro och med tanke på att aktien under de senaste fem åren varit över 9 Euro vid två tillfällen för att sedan vända nedåt tycker jag att det är ett bra bud.

Källa: Börsdata

Budpremien räknat på mitt eget GAV motsvarar nästan 45% och därför valde jag att sälja av samtliga aktier till 8,93 Euro. Det gav mig en budpremie på 43,8% vilket jag är nöjd med. Med tanke på att jag ägt aktien mindre än ett år, blir avkastningen på årsbasis med beröm godkänt som man sa förr i tiden i skolan. Till denna avkastning ska också läggas till en utdelning om 0,23 Euro från i våras. Nu blir det att sätta sig ned och analysera bolag på nytt för att hitta en ersättare till Ramirent.

Fanns Ramirent i din aktieportfölj också? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är värdefull.

lördag 8 juni 2019

Nordeas förväntade utdelningen 2020
Nordea är ett bolag som jag ägt tidigare under året. Men efter utdelningen i slutet av mars valde jag att sälja av innehavet. Anledningen var all diskussion kring penningtvätt, eventuella böter i samband med dessa och att det kändes som att Nordea hade en lång väg tills dess att de började visa att omstöpningen mot vinst har börjat gå åt rätt håll.

När sedan Q1-rapporten kom och bolaget tog mer kostnader än väntat, något som gjorde att 12-månaders vinsten hamnade under vad man delade ut för det senaste räkenskapsåret, kändes det som ett bra beslut att ha klivit ur Nordea några veckor innan.

Nu tog man i för sig hela årets resolutionsavgift i det första kvartalet och reserverade 1 miljard kronor för penningtvättsrelaterade böter i Danmark. Om man rensar för dessa hamnade den rullande 12-månaders vinsten strax över vad delade ut förra året.

Men det känns ändå som att marginalen för att nå en vinst som ligger över föregående års utdelning har krympt rejält och att köpa in sig runt 75 SEK och åka på en eventuell utdelningssänkning känns inte så lockande.

Själv tror jag att utdelningen kan komma att sänkas till 0,60 Euro nästa år. Om det det skulle ske tycker jag att det är intressant att kliva in i aktien igen om den hamnar runt 65 kronor eller lägre. Det skulle ge en direktavkastning på nästan 10% med en option på kursstegring om Nordea lyckas att minska sin kostnadsmassa som VD utlovat.

Lyckas man får ned kostnadsmassan under dessa år, tycker jag inte att det vore orimligt att Nordeaaktien handlas över 80 kronor, vilket skulle ge en ökning på 7-8% per år under de kommande tre åren. Till det skulle även en utdelning på runt 6 SEK läggas till årligen. Då känns det som ett bra investeringscase.

I förra veckan hade Deutsche Bank en bankkonferens där Nordeas operativa chef, tillsammans med IR-chefen representerade Nordea. En av frågorna som diskuterades var om Nordeas utdelningspolicy var hållbar, det vill säga att Nordea successivt ska öka utdelningen per aktie.
Beskedet från Nordearepresentanterna var att Nordea kan fortsätta att betala 90 procent eller mer av vinsten i utdelning och att bolagsledningen inte är emot det. Den operativa chefen räknar heller inte med någon begränsning från ECB i det läget utdelningsnivån eventuellt når 100 procent.

Enligt snittestimaten i Infront Datas senaste uppdatering kommer vinsten per aktie för 2019 att minska till 0,66 Euro från 0,76 Euro. När det gäller utdelningen är förväntan att Nordea delar ut 0,67 Euro per aktie för 2019, vilket är en minskning från 0,69 Euro men klart över mitt eget estimat.

Om detta stämmer, skulle en utdelning i SEK motsvara (med EUR/SEK-kursen 10,60) cirka 7,10 SEK. Vid min målkurs på 65 SEK, skulle det ge en direktavkastning på nästan 11%. Med tanke på den höga förväntade direktavkastningen är jag därför köpare redan från 68 kronor och lägre. Jag har i veckan tagit en första position i Nordea och köpt in 850 aktier till aktieportföljen.

Vad tror du om Nordea utdelning 2020? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig och intressant.

fredag 7 juni 2019

Jag bestämde mig för att sälja mitt innehav i Oriflame
För cirka två veckor sedan la af Jochnick-familjen ett bud på Oriflame till 227 kronor per aktie. Med den kurs som var då vid tillfället, var det en budpremie på cirka 35%. Bakgrunden till budet är att familjen anser att bolaget måste genomdriva omfattande förändringar på dess kärnmarknader, vilket är svårt att göra om man är ett noterat bolag.

Med ett GAV på cirka 182 kronor var detta självklart en trevlig överraskning, om det nu inte varit för att jag tyckte att budet var för lågt.

För er som är intresserade av att läsa mina åsikter kring budet och varför jag tycker att det är för lågt, kan läsa det inlägget via denna länk: Bud på Oriflame.

Hittills har de andra storägarna, AP-fonderna och Robur, inte kommunicerat hur de ställer sig till budet och jag har själv funderat fram och tillbaka på hur jag ska göra med aktierna. Budet är nämligen villkorat så att det inte kan höjas av de som lagt budet tidigare än ett år på grund av börsens take-over regler.

Det gör att det kommer knappast att bli någon budstrid på detta bolag och självklart har budgivarna planerat det på så vis. Personligen vill jag ha minst 255 kronor och frågan är då vilken annan intressent skulle komma och lägga ett högre bud. Jag kan inte själv komma på någon, så den dörren känns nog rätt så stängd. 
Aktien handlas nu runt 222-223 kronor, alltså under budet och det spekuleras i att anledningen är att man inte tror att budet går igenom. Skulle budet falla är frågan vad som kommer hända med aktien. 

Själv tror jag att den kommer falla tillbaka ned mot 170 kronor och om man sedan har några år med omfattande omstruktureringar, något som leder till minskad vinst, kommer det att leda till att kursen går ned ytterligare. 

Som lök på laxen finns det risk att styrelsen (där familjen af Jochnick har 3 av 10 stolar) lägger fram ett förslag om kraftigt minskad utdelning, vilket i sin tur kommer att driva ned kursen. Med tanke på att de äger 30,81% av bolaget lär stämman också rösta för ett sådant förslag. Så länge som omstruktureringarna pågår är det i princip endast utdelningen som kommer att vara intressant i detta bolag. 

För att summera läget, så är det att sälja nu eller sitta still i båten ett bet på att budet verkligen går igenom. Med tanke på den osäkerhet som råder kring budet och att 222-223 kronor i handen är mer lockande än att riskera att sitta med en aktie som blir som en död fisk i ett antal år, har jag valt att sälja av samtliga aktier i Oriflame. 

Baksidan av att investera i bolag med en stark ägarfamilj är att ibland råkar man ut för liknande tillfällen, men jag får vara nöjd med en drygt 20%-ig avkastning på mindre än ett år. Skulle sedan inte budet gå igenom utan bolaget blir kvar på börsen, kan jag alltid köpa in mig igen i bolaget.

Har du några Oriflame i aktieportföljen? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är intressant.

torsdag 6 juni 2019

Ocean Yield kommunicerar ett golv för den framtida utdelningen.Sedan i september förra året har Ocean Yield inte lyckats få sitt stora tankfartyg Dhirubhai-1 (FPSO) uthyrt. Samtidigt har Oceans största ägare Aker Energy haft en option på att hyra fartyget fram till 30 maj i år. Denna option har förlängts till 1 september i år och Aker Energy undersöker nu möjligheterna till att använda FPSOn vid Deepwater Tano Three Points utanför Ghana. 

Eftersom det finns en osäkerhet i att Aker kommer att utnyttja sin option, så undersöker Ocean även andra möjligheter parallellt. I samband med det har Ocean ingått ett avtal om att få göra en fullt betald Engineering Study, för att undersöka möjligheterna att ett icke oljeoberoende bolag ska kunna utnyttja fartyget. 

Många äger Ocean Yield för den höga utdelningens skull, som bolaget betalt i 23 kvartal i rad. Affärsiden är att man lånar pengar och köper fartyg som sedan hyrs ut på långa kontrakt där hyrestagaren står för alla kostnader. Men nu när det största fartyget inte drar in några pengar har det uppstått en oro över att bolaget kommer få problem med att behålla den höga utdelningen som i dagsläget uppgår till runt 11%.  

I samband med nyheten om att Aker Energy förlängt sin option presenterade bolaget även en genomgång av vad som är långsiktigt uthållig utdelning från Q1 2020. Enligt bolaget kan man baserat på förväntade intäkter och backlog långsiktigt klara av att hålla en utdelning på 0,15 USD per kvartal om man inte får FPSOn uthyrd. 


Själv tolkar jag det som att man kommer att ha kvar kvartalsutdelningen på 0,19 USD för resterande tre kvartal 2019 och sedan kan den komma att sänkas till 0,15 USD, vilket är med dagens slutkurs en direktavkastning på 9%. Att man inte skulle få fartyget uthyrt känns inte så troligt. Men hur som helst, tycker jag att risken för nedsida i aktiekursen har klart minskat i och med detta besked. 

Finns Ocean Yield i din aktieportfölj? Vad tror du om bolagets framtida utdelning? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

onsdag 5 juni 2019

Spiltan Globalfond Investmentbolag stoppas av PPMSedan en tid tillbaka håller premiepensionsmyndigheten (PPM) att gå igenom fondutbudet på deras fondtorg. Att antalet fonder hos PPM är väl många kan jag hålla med dem om. Vissa av fonderna har inte där att göra, då dels avgifterna, trots rabatter, är höga och dels för att vissa fondbolag inte är seriösa, som Falcon Funds.

Nu har man tagit fram ett nytt fondavtal och i det står det bland att fonder i PPM ska enligt lag ha minst tre års sammanhållen avkastningshistorik vid fondavtalets ingående och löpande under avtalstiden.

Det innebär att Spiltans Globalfond Investmentbolag kommer att köpstoppas av PPM eftersom man inte uppfyller det lagkravet. Spiltans fond startades nämligen oktober 2016.

Jag förstår att man måste ha ett antal regler kring ett fondavtal, men i detta fall tycker jag att de slår fel. Här har vi en fond med låg risk och låg avgift och så ska den försvinna ur PPM på grund av att den är för nystartad.

Nu kommer Spiltan att återkomma med mer information kring när det avregistreras, men har vi sparare tur kanske det drar ut på tiden, så att treårsregeln uppfylls.

     Läs meddelandet: Spiltans Globalfond Investmentbolag stoppas

Nordic Capital har nu sålt allt i Resurs Holding


Resurs Holding är ett av mina kärninnehav och problemet för bolaget är att Nordic Capitals ägande har legat som en våt filt över aktiekursen. Ända sedan Nordic Capital tog bolaget till börsen för några år sedan har man regelbundet sålt av aktier, vilket effektivt har hållit tillbaka aktiekursen.

Senast i mars i år sålde Nordic Capital 15 miljoner aktier till kursen 58 kronor. Efter det hade de nästan 20 miljoner aktier kvar, motsvarande 9,9% ägande av Resurs. Aktiekursen har sedan dess dalat ned mot 55 kronor och den enda glädjen har varit den trevliga utdelningen.

Igår kom besked om att Nordic Capital gett Morgan Stanley, tillsammans med Carnegie och SEB, uppdraget att genom en accelererad book buildingprocess sälja resterande aktier i Resurs. Och nu i morse kom nyheten att igår såldes alla aktierna till en kurs om 54 kronor, vilket var en rabatt på 3%. Totalt var posten värd strax över 1 miljard kronor.

Äntligen så är Nordic Capital helt ute ur Resurs Holding. Jag hoppas nu att aktiekursen kan komma att utvecklas när den inte är hindrad av att Nordic Capital säljer av stora poster regelbundet. Samtidigt undrar jag om Erik Selin är en av köparna till dessa aktier med tanke på att han regelbundet köpt in sig i Resurs under året? Hur som helst, det blir spännande att få reda på vilka det är som köpt Nordic Capitals sista aktiepost.

tisdag 4 juni 2019

Unibet går nu live i New Jersey
Kindred är mitt femte största innehav och hittills i år bolaget knappast rosat aktieportföljen. Men jag har fortsatt att köpa in mig i bolaget eftersom jag tycker det är ett av de stabilaste spelbolagen som erbjuder betting på börsen och de har starka varumärken som har funnits länge.

Sedan har VD Henrik Tjärnström storhandlat i aktien under maj. Något som jag verkligen gillar är bolag där VD har en stor stek i bolaget också.

Kindred har länge jobbat för att komma in på den amerikanska marknaden och förra året säkrade man en Casino Service Industry Enterprise licens tillsammans med Hard Rock Hotel & Casino Service. Med den licensen kan Kindred erbjuda sina kunder i New Jersey en fullständig kasionupplevelse.

Idag blev det klart att Kindred under varumärket Unibet nu är redo för att ta emot de första kunderna på den amerikanska marknaden. Att det har tagit tid beror på att licensmyndigheten har dragit ut på tiden med att godkänna systemet ur ett tekniskt perspektiv, men nu är som sagt allt på plats.

Manuel Stan, SVP Kindred US, berättar i ett pressmeddelande att det är ett första och viktiga steg på den amerikanska marknaden och att de ser fram emot att ta ytterligare steg på vad som mycket möjligt kan bli den största bettingmarknaden i världen.

Men det som jag tycker är mest intressant är följande citat från Manuel:
"Vi ser fram emot att berätta om fler etableringar på den amerikanska marknaden inom kort eftersom vi har stora förhoppningar på denna marknad. Nästa steg blir sannolikt in i Pennsylvania och Kindreds strategiska samarbete med Mohegan Sun Pocono. Att ha kunden i centrum av vår verksamhet har alltid varit viktigt för oss samt att de kan spela i en trygg och säker miljö"
Helt klart finns det nu en hel del triggers i Kindred och kan man skala på systemet från New Jersey (som för övrigt är Kambis plattform) till andra marknader i USA tror jag att detta kan bli något stort för Kindred. Lite fler nyheter av detta slag som sedan visar sig i siffrorna, så kommer nog aktien att handlas i över 100 kronor inom kort tror jag.

Idag handlades aktien upp nästan 9% och stängde på 79,24. Det blir spännande att se hur aktien utvecklas resten av veckan.Har du Kindred i din aktieportfölj? Kommentera gärna vad du tycker om bolaget, då din åsikt är viktig.

Kinnevik möblerar om och sänker utdelningen
Det verkar hända en hel del i Kinnevik numera. Igår och nu på morgonen har man släppt ett antal intressanta pressmeddelanden från bolaget.

Igår kom nyheten om att man undersöker möjligheterna till att notera Global Fashion Group på Frankfurtbörsen. Om erbjudandet fullföljs kommer det endast bestå av nyemitterade aktier till ett värde om 300 miljoner euro.

Bakgrunden till en börsnotering är att det flesta av Global Fashion Groups marknader är fortfarande ganska omogna vad gäller e-handel.

Därför skulle en börsnotering möjliggöra fortsatta investeringar i bolagets end-to-end kunderbjudande, stärka bolagets position som den ledande mode- och livstilplattformen i tillväxtmarknaderna enligt bolagets  vice-VD Christoph Barchewitz.

Kinnevik äger i dagsläget cirka 35% av Global Fashion Group.

I början av året kom nyheten att Latin America samtalade med Millicom om att förvärva bolaget för cirka 7,6 miljarder dollar. Men den affären stöp då ledningen tyckte att dels premien var för låg och kontantdelen i ett eventuellt bud också var för låg. Denna åsikt delades även av en del av Millicoms aktieägare. Därför avslutades samtalen utan något konkret bud lades.

Men imorse kom så nyheten att Kinnevik kommer att göra sig av med Millicom genom att i ett publikt erbjudande i USA sälja 11 miljoner aktier. Resterande aktier i Millicom kommer att delas ut till Kinneviks befintliga aktieägare.

Det hela är dock beroende av att Kinnevik lyckas sälja de 11 miljoner aktierna och om så sker, kommer aktieägare i Kinnevik att erhålla de utdelade Millicomaktierna i december i år.

Kinnevik äger i dagsläget cirka 37,2% av Millicom.

Slutligen innebär denna omstöpning av Kinnevik att bolaget nu ändrar sin utdelningspolicy från 2020 och framåt. Framöver ska bolaget betala en utdelning som ligger i linje med de ordinarie utdelningarna som ges från portföljbolagen. Överskott som kommer från investeringsverksamheten kommer att delas ut till aktieägarna.

Tidigare var bolagets utdelningspolicy att betala en utdelning som ökade i linje med erhållna utdelningar från portföljbolagen och det kassaflöde som genererades från investeringsverksamheten.

Eftersom Kinnevik numera kommer att ha en portfölj mer viktad mot tillväxtbolag kommer det innebära att bolagets utdelningar till aktieägarna kommer att vara lägre under de närmaste åren än under tidigare år enligt VD Georgi Ganev.

Årets utdelning i Kinnevik är 8,25 kronor uppdelat på 4 kronor i maj och resterande 4,25 kronor i november. Med tanke på att man delar ut de bolag som har stått för den större delen av utdelningarna från portföljbolagen tror jag att man kommer att få se en rejäl sänkning. För en utdelningsinvestare blir det nog att ta sig en funderare på om aktien fortfarande platsar i en sådan portfölj. Totalavkastningen kan dock bli bra på lång sikt.

Jag äger själv inga Kinnevik numera för att jag tycker att deras innehav har lite för stor risk för att jag ska sova gott om natten.

Har du Kinnevik i din aktieportfölj? Vad tycker du om nyheterna som kommit? Köper du fler Kinneviksaktier nu? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är intressant.


måndag 27 maj 2019

K2A tänker notera sin B-aktie och hur det gynnar ägare av preferensaktier
K2A är ett fastighetsbolaget som bygger hyreslägenheter för alla typen av boenden och har även valt att äga samfällsfastigher och kommersiella fastigheter, för att på sätt stärka sitt kassaflöde. 

Verksamheten är koncentrerad till Stockholm, Mälardalen samt ett antal utvalda universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. 

Enligt den senaste kvartalsrapporten (Q1 2019) har bolaget en fastighets- och projektportföljen som uppgår till cirka 5 350 bostäder, varav cirka 3 000 studentbostäder, cirka 2 150 hyresbostäder och cirka 200 bostäder i samhällsfastigheter.

Idag meddelade bolaget att man har för avsikt att göra en nyemission av B-aktier till ett värde om 230 miljoner kronor till allmänheten och notera dessa aktier på Nasdaq Stockholmsbörsen. 

Förutom nyemissionen, kommer ytterligare B-aktier till ett värde om 70 miljoner kronor att erbjudas från befintliga aktieägare. Det totala erbjudandet kommer alltså att uppgå till 300 miljoner kronor totalt.

Länsförsäkringar Fonder och SEB Investment Management har åtagit sig att förvärva B-aktier upp till 50% av det totala erbjudandet. Fullständiga villkor kommer dock att redogöras för i prospektet som kommer 10 juni 2019. 

Idag handlas bolagets prefensaktier, vilka är de enda som är noterade, på Nasdaq First North Premier. Dessa kommer i samband med noteringen av B-aktien att flyttas till Nasdaq Stockholmsbörsen. 

Källa: Avanza
Jag har tidigare ägt K2As preferensaktie, men sålde den när det började att blåsa snåla vindar för bostadsutvecklarna. Men det som K2A lyckats med den senaste tiden är att de har påbörjat en ökning av sin förvaltningsdel. 

Affärsiden är att, i takt med att de bygger hyreslägenheter, kommer dessa att läggas över till bolagets förvaltningsorganisation. På så sätt kommer K2A att gå mer från att vara en ren bostadsutvecklare till att vara en förvaltare av hyresfastigheter. Detta minskar helt klart risken i bolaget. 

Därför har jag haft denna på bevakning, men med tanke på att den framtida lösenkursen för preferensaktien ligger på 325 kronor och den idag handlas över den nivån har jag valt att inte köpa in mig igen. 

Preffen betalar kvartalsvis utdelning, totalt 20 kronor per år och vid köp till kursen 325 kronor ger det en direktavkastning på 6,15%, vilket jag tycker är ganska okej. Med tanke på att det är ett litet bolag, vill jag nog ha en avkastning på minst 7%, vilket skulle ge en kurs på 285 kronor för prefernsaktien.

Men en annan positiv sak med flytten till en ny handelsplats är att det kan nog ge ett ökat intresse och fokus för preferensaktien, eftersom vissa aktörer (läs fonder) inte får handla på de mindre listorna på grund av deras fondbestämmelser. 

Personligen är jag nog mer intresserad av att tekna B-aktien. Anledningen är att om K2A lyckas väl med att ändra sin modell till att bli mer ett förvaltningsbolag, tror jag att det kommer leda till en kursökning på sikt. 

När det gäller prefensaktien har jag svårare att se att den kursen skulle öka i lika stor utsträckning. 

Äger du preferensaktien? Vad tycker du om denna nyheten, lockar bolagets B-aktie? Kommentera gärna i bloggen, då din åsikt är intressant.

söndag 26 maj 2019

Tre nya bolag till aktieportföljen
I mitten av veckan åkte jag iväg på en veckas semester till lägenheten i Simrishamn. Igår blev det en promenad i det fina vädret. Fantastiskt härligt att kunna blicka ut över havet och tänker på mina nya bolag som har fått kommit in i portföljen. 

Det är skönt med lite miljöombyte och fördelen med att komma ned innan turistsäsongen börjar är att det är ganska lugnt i byn och man är i princip själv på stranden. Själv gillar jag att sitta vid havet och fundera på aktieportföljen, dess innehav och olika investeringsstrategier.

Ett av mina kärninnehav är Resurs Holding. Den har jag nu ägt i snart två år och kursen pendlar runt 55-60 kronor, med ett snabbt gästspel på nära 70 kronor.

Med tanke på att den för tillfället är mer som en obligation, som delar ut två gånger per år, har jag valt att sälja av en tredjedel av innehavet.

Nu kommer säkert många undrar varför då? Anledningen är att jag tror att kursen kommer att ligga och skvalpa i spannet 55-60 kronor och först i november kommer nästa utdelning. När den närmare sig, kan nog aktiekursen stiga lite.

Men till dess är min tes att det inte kommer hända mycket i bolaget. Därför ser jag försäljningen som att jag "lånar" av mig själv i 3-6 månader för att investera i andra intressanta bolag som jag tror kommer att ha en bättre totalavkastning.

Med hjälp av den försäljningen samt ökning av belåningen till 4% har jag köpt in mig i tre nya bolag. Nu är belåningen knappast hög, men eftersom jag har fyra konton och har belåning på endast ett av dessa, är det nästan max för det kontot, men för hela portföljen som helhet är det väldigt konservativ belåning.

De bolag som jag valt att investera i är

 • Sinch (CLX Communication)
 • Sobi
 • Pricer

Detta bolag har jag följt sedan 2016, men valde att inte gå in det då. Anledningen var att jag tyckte att även om affärsiden var bra, kändes det som lövtunna marginaler och jag ville se att man lyckades få utväxling på verksamheten först.

Men under 2016 och 2017 ökade man omsättningen kraftigt genom främst förvärv av Mblox och Sinch, men även mindre förvärv av Xura Secure Communication, Dialogue Group och resterande 33% i Caleo Technologies.

Under 2018 har man fortsatt med sina förvärv, genom Unwire och Vehicle Agency. Tack vare dessa förvärv har Sinch byggt en koncern där man är en av de största messaging services provider (SMS), har närvaro i Asien, stärkt positionerna i Europa och Norden, samt USA.

Detta återspeglas även i bolagets siffror, vilket syns i bilden nedan.

Källa: Börsdata
Det bolaget gör är att det tillhandahåller mobiloperöter en plattform för att låta företag kommunicera med sina kunder genom SMS, Video och Röst, en så kallad CPaaS (communication platform as a service). Vidare har man ett partnerskap med Ericsson, som i sin tur återsäljer flera av Sinch produkter.

Med denna plattform kan företagen forma sitt sätt att kommunicera med sina kunder på ett enkelt sätt via olika typer av API:er. Denna marknad tros vara värd 12 miljarder USD per år och växer tvåsiffrigt.

Det jag gillar med bolaget är att de verkar på en kraftigt växande maknad och de har bevisat under ett antal år att deras affärsmodell genom att växa lönsamt via förvärv fungerar.

Deras affärmodell är fullt skalbar och man jobbar med 8 av de 10 största techbolagen i USA, vilket borgar för att man kommer att kunna fortsätta visa en bra tillväxt under flera år. Dock har jag inte funnit vilka dessa bolag är, men när så sker, tror jag att det kommer ge aktiekursen en rejäl skjuts.

I bolagets senaste kvartalsrapport, nämner man bland annat att det är techbolagen som driver tillväxten och det är ökade sms volymer (2 miljarder per månad) samt en ökad efterfrågan på personliga videomeddelanden.

Som grädde på moset ligger man också framme med nästa generations meddelandetjänster genom RCS (Rich Communication Services).

Här har man ingått ett samarbete med WIT Softwares teknologi, som en del i sitt erbjudande kring RCS-as-a-Service till mobiloperatörer som behöver en smidig och skalbar lösning för att erbjuda RCS till sina abonnenter och företagskunder.

Timingmässigt sett hade det varit bättre att jag gått in i bolaget i början av april, då mitt GAV hade varit runt 115 kronor. Men jag ville vänta på Q1 rapporten först och sedan gå in.

Dessvärre med all rätt stack aktien kraftigt när rapporten väl kom. Det gör att mitt GAV är 143 kronor och jag tror att detta bolag inom 1-3 år står i det dubbla så länge som de fortsätter att jobba som det hittills gjort.

      Läs mera: Kvartalsrapport 1 2019Sobi är också ett bolag som jag följt ett tag och som forskar fram nya läkemedel för sällsynta sjukdomar. Man har cirka ett 40-tal produkter med inriktning mot hemofili, inflammationssjukdomar samt genetiska- och metabola sjukdomar.

Bolagets produkter ägs på egen hand eller licencieras ut till en partner. Störst närvaro har Sobi i Europa, som står för cirka 60% följt av USA som står för nära 30%

Hittills har man varit beroende av framgångarna inom hemofili, men bolaget tror att man kommer att bygga ytterligare en ny tillväxtbas i läkemedel mot inflammationssjukdomar och därmed minska beroende av Elocta och Alprolix.

Källa: Sobis kapitalmarknadsdag maj 2019
Inom hemofili tror man mycket på att BIVV001 (fas 2) och MEDI8897 (prekliniskt) ska bli lyckade nya läkemedel som kommer att komma generera nya intäkter.

Just BIVV001 tycker jag är intressant, då det är i ett samarbete med Sanofi. Även om det känns långsökt kanske, men med tanke att Nuevolution som hade ett samarbete med Amgen blev uppköpta av just sin samarbetspartner, kanske det finns en framtida möjlighet här att också att Sanofi budar på Sobi?

Inom inflammationssjukdomar är det läkemedeln Gamifant, Kineret och Synagis, som bolaget hoppas kunna skapa en ny bas inom inflammationssjukdomar, som Sobi kommer att kunna kapitalisera ifrån under lång tid.


Källa: Börsdata

Värderingen styrs väldigt mycket av hur det går för läkemedelsbolaget Roche, som inom hemofili har med sin produkt Hemlibra haft en bra lansering i USA.

Marknaden verkar tror att den kommer slå bättre än Sobis produkter och därför har aktien gått ned med cirka 20%.

Men med tanke på att Sobi guidar för en omsättning kring 12,5-13 miljarder kronor, upp 35-40% jämfört med förra året, är detta ett tillväxtcase men med en värdering på EV/EBIT på 15 och ett P/E-tal på 17,6, vilket jag tycker är för lågt.

Mitt investeringscase är att marknaden har överreagerat och jag ser detta som ett bra tillfälle att komma in billigt i ett fint bolag. Med ett GAV på 175 kronor, räknar jag med att kursen ska ta sig tillbaka till 220 kronor i år, där den var för 1,5 månad sedan.

      Läs mera: Kvartalsrapport 1 2019


Pricer har varit ett bolag som har kostat många investerare både pengar och frustration över åren. Länge har man hoppats att deras digitala prisetiketter skulle ta marknaden med storm och succen skulle vara ett faktum.

Pricer är den enda leverantören av ESL (hyllkantsetiketter), som arbetar med optisk, trådlös kommunikation något som ger ett pålitligt och skalbart system. Bolagets etiketter förbrukar mindre energi men samtidigt behåller man snabbhet, flexibilitet och en branschledande batteriprestanda.

Men det har tagit tid och nu verkar det som att det har lossnat för bolaget. I början av förra året kom nyheten att den amerikanska kedjan Best Buy valt att testa Pricers produkt i 60 av sina runt 1000 butiker.

Detta blev lite av ett startskott för aktien som gick upp cirka 50%, men sjönk tillbaka under hösten, drivet av att bruttomarginalen under Q3 föll och den allmänna börsfrossan.

Tidigare har Pricer genom åren kommit med besvikelser, så denna aktie är väldigt volatil och omtyckt av traders.

Källa: Börsdata

Men det Pricer har lyckats med är att man nu har minskat risken i bolaget genom att bredda kundbasen, slagit sig i på den amerikanska marknaden samt ha en kassa på över 200 miljoner kronor som en kudde mot tidigare historiska nyemissioner. Detta kan man också se i siffrorna för de senaste året. 

Marknaden för digitala hyllettiketter är inte bara i sin linda, men också väldigt fragmenterad. Dock väntas den växa 15-20% de kommande åren och här är Pricer en av de större spelarna. Med en stor kassa och låg skuldsättning, öppnar det också möjligheten för framtida förvärv för Pricer. 

Mitt investeringscase är att marknaden har glömt bort detta bolag på grund av flera år av besvikelser. Det är knappt någon analytiker som följer bolaget, trots att bolaget växer 40-50%, men värderas till EV/EBIT 13,3 och P/E 15. 

Jag tycker helt enkelt att marknaden har missat att trenden har vänt i Pricer och tror att när väl marknaden får upp ögonen för detta, så kommer bolaget att uppvärderas. Mitt GAV ligger på 13,15 och siktar på en målkurs om 20 kronor som ett första steg. 

       Läs mera: Kvartalrapport 1 2019

Har du gjort några nya inköp till din aktieportfölj? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är intressant och viktig

onsdag 22 maj 2019

Bud på Oriflame
Imorse satt jag och scrollade igenom Omni Ekonomiappen, som alltid till morgonkaffet. Jag blev verkligen förvånad när jag läste att Oriflame släppt en ny pressrelease där af Jochnickfamiljen kommit med ett kontantbud på hela Oriflame.

Vad jag vet har det inte varit några uppköpsspekulationer i pressen om att bolaget skulle komma att köpas upp. Snarare pratades det, förutom att det inte för tillfället går bra på dess kärnmarknader, omr hur blankat denna aktie är.

Budet är värt 227 kronor, vilket är en budpremie på cirka 35% räknat från tisdagens stängningskurs. Budperioden sträcker sig från 24 maj till 24 juni och det är tänkt att betalning ska ske 1 juli. Vidare har man villkorat budet med att det inte kommer att höjas och att de behöver 90% för att det ska gå igenom. I dagsläget kontrollerar familjen 30,81% av aktier.

Anledningen till budet är att man anser att Oriflame behöver genomdriva omfattande förändringar på sina kärnmarknader, vilket är svårt att göra som publikt bolag. För att kunna möjliggöra för Oriflame att genomföra dessa förändringar är det bättre att genomföra dessa inom ramen av de fördelar som ett privat ägande medför.

Budet kommer att läggas via budbolaget Walnjt Bidco och familjen anser att erbjudandet repressenterar en mycket attraktiv värdering. Värdemässigt är det tilltalande då de tar på sig marknads- och genomföranderisken av den pågående förändringsprocessen enligt Alexander af Jochnick.

Förutom att det är kul med bud, det andra bolaget inom ett halvår. Det förra bolaget var Acando. Men det tråkiga är att båda dessa aktier var bolag som jag skulle vilja ha länge i min aktieportfölj. När det gäller Oriflame, tycker jag även att budet är snålt.

Innan budet värderades Oriflame till P/E 9,3 och till EV/EBIT under 9. Budet i sig motsvarar ett P/E på 12,5 och en EV/EBIT på lite över 9 för 2020-21. När man läser erbjudandet, framstår det som sagt som generöst och som att de gör oss stackars investerare, många låg innan budet back på denna investering, en tjänst.

Men med en låg skuldsättning och ett fritt kassaflöde på runt 20 kronor aktien, är detta bolag en kassako. De senaste tre årens kvartal visar också att bolaget håller sina marginaler inom sina spann.

Källa: Börsdata


Helt klart behöver bolaget göra en del förändringar på kärnmarknaderna, men med ovan siffror, låga skuldsättning och höga fria kassaflöde, tycker jag att budet åtminstone borde ligga på minst 255 kronor aktien. Det motsvarar ett P/E på 14, vilket är under dess 5 års snitt. 

Jag tror helt enkelt att familjen vill köpa ut Oriflame för att kunna öka skuldsättningen och använda sig av kassaflödet för att stöpa om bolaget istället för till utdelningar. Efter några år kommer det säkert tillbaka till börsen, men till betydligt högre multiplar. 

Med tanke på att fjärde AP-fonden har 9,7%, Swedbank Robur Fonder 6,5% och första AP-fonden har 4,4% av aktier, väntar jag först och ser hur de ställer sig till budet innan jag går vidare. 

Men med tanke på att aktien stängde på 221 kronor idag, verkar  som vissa inte tror att budet går igenom på denna låga nivå utan det måste höjas. 

Äger du några Oriflameaktier? Om så, sålde du idag eller hur tänker du kring budet? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är värdefull.

torsdag 16 maj 2019

SJR: Idag drog jag plåstret
I tidigare inlägg har jag skrivit att jag långsiktigt tror på SJR och det gör jag fortfarande. Men efter de senaste två delårsrapporterna, där kostnadsmassan ökar, tror jag inte att SJR inom den närmaste tiden kommer att få ned den till tidigare nivåer.

Nu beror en del av den ökade kostnadsmassan på förvärvet av Wes i slutet av förra året. Men det som oroar mig är att flera av affärsområdena presterar sämre än förväntat, särskilt SJR IT. Där fick chefen avgå under året.

Nu tror jag att SJR kommer att komma tillbaka, men jag tror att 2019 är ett förlorat år för dem och möjligen kommer en sänkning av utdelningen ligga i korten om vinsten inte kommer upp rejält.

Normalt sett brukar Q1, följt av Q2 och Q3 vara de starka, med ett sämre Q4. Nu när Q1 kom in med en lägre vinst än förra året, trots att påsken låg i Q1 2018, tror jag inte att Q2 2019 kommer bli direkt bra.

Då är det bara två kvartal kvar att dels på ned kostnaderna och dels tjäna ikapp den vinst man tappat under det första halvåret. Det tror jag blir för tufft. Därför har jag sålt mina aktier utom 100 stycken. De aktier som jag behåller är för att jag tycker det är lättare att följa bolaget om jag äger en liten del i det.

Om mina antaganden stämmer när väl året summeras, kan jag mycket väl tänka mig att utdelningen sänks till 2 kr.  Om man antar en vinst för 2019 på 2,25-2,30 kr, ger det ett på P/E-tal på strax över 15 och det tycker jag är en låg värdering för detta bolag. Lägg till en direktavkastning på 5,7%, så känns det klart intressant igen.

onsdag 15 maj 2019

Cibus Nordic Real Estate: Första kvartalet 2019
I slutet av förra året skrev jag ett inlägg om ett nytt bolag som jag snubblade över på jakt efter nya investeringsobjekt när jag gjorde en screening på Börsdata . För den som vill läsa det inlägget, kan klicka på denna länk: Nytt intressant bolag.

Bolaget som jag hittade var Cibus Nordic Real Estate, vilket är ett svensk fastighetsbolag, men verksamt på den finska marknaden. Deras affärside är att köpa fastigheter och hyra ut dem till hyresgäster inom livsmedelsindustrin, mataffärer i detta fall, på långa kontrakt.

Idag kom Cibus med sin kvartalsrapport för det första kvartalet. En summering av utvecklingen för det första kvartalet 2019:

 • Hyresintäkter uppgick till 12 655 TEUR
 • Driftnettot uppgick till 12 124 TEUR
 • Förvaltningsresultatet uppgick till  7 625 TEUR, vilket motsvarar 0,25 EUR per aktie
 • Periodens resultat uppgick till 8 912 TEUR, vilket motsvarar 0,3 EUR per aktie

Eftersom bolaget noterades under förra året är det svårt att jämföra ovan siffror mot kvartal 1 2018. Någon sådan kvartalsrapport har jag heller inte funnit på bolagets hemsida.

Men eftersom de själva säger att de är ett utdelningsbolag och man delar ut i snitt 0,21 EUR per kvartal, är jag nöjd över att förvaltningsresultatet täcker utdelningen.

Att jag inte jämför med periodens resultat är för att det beloppet består av orealiserade värdeförändringar på fastigheter och är inte kassaflödespåverkande. Som utdelningsinvesterare vill jag investera i bolag där dess kassaflöde bidrar till att täcka utdelningen.

När det gäller fastigheter är det även nyckeltal som EPRA NAV (substansvärde), belåningsgrad, räntetäckningsgrad och ekonomisk uthyrningsgrad som jag tycker är viktiga. Dessa tal visar på hur verksamheten utvecklas och hur risken ser ut i den.

Cibus har ett EPRA NAV på 11,2 EUR per aktie, en belåningsgrad (netto) på 56,7%, en räntetäckningsgrad på 3,6 ggr och en ekonomisk uthyrningsgrad på 95,1%. Alla dessa nyckeltal tycker jag visar på en stabil verksamhet som utvecklas väl.

Dock kan man väl tycka att belåningsgraden borde kunna sänkas, men med tanke på att de senast i mars i år har förvärvat nya fastigheter antar jag att den kommer att komma ned lite på sikt.

Bolagets genomsnittliga kontraktstid med sina kunder är fem år och de tre största hyresgästerna står för över 90% av hyresintäkter. Fast med tanke på att dessa är S-gruppen, Kesko och Tokmanni ser jag det inte som någon alarmerande risk, eftersom dessa är Finlands största matkedjor. Självklart är det viktigt att Cibus löpande utvecklas med dem för att inte riskera att förlora dem.

        Läs hela rapporten; Delårsrapport Q1 2019

Slutsats


På det hela taget tycker jag att det är en bra rapport som Cibus levererar. Den visar att verksamheten utvecklas stabilt och man levererar på sina mål.

Jag tror att detta på bolag på sikt kommer att bli ett bolag som kommer att växa rejält och kanske även kommer att utvecklas mot nya marknader. Bolaget skriver i rapporten att man följer den svenska marknaden och på sikt ser en potential att ta klivit in i Sverige.

Värt att notera är att man i år fått klart med den nya VDn Sverker Källgården som kommer senast från Byggpartner. Där var han VD i fem år och tog Byggpartner till börsen. Han har även erfarenhet från NCC och Hufvudstaden, där han var VD för Nordiska kompaniet i sju år.

Nyligen blev det också klart med att man har rekryterat Pia-Lena Olofsson som ny CFO. Hon kommer senast från Collector, där hon hade motsvarande roll i sex år.

När jag investerar är det viktigt att jag tror på människorna som innehar nyckelpositionerna och med dessa två rektyteringar känner jag klart förtroende för bolaget.

Efter att utdelningen skilts av i april handlas bolaget till strax under 120 kronor, vilket motsvarar en direktavkastning på nästan 7,3%. Det tycker jag är lockande och kommer att fortsätta att fylla på mitt innehav i detta bolag under året. Just nu handlas den i linje med sitt långsiktiga substansvärde och helst vill jag köpa till rabatt. Nivåer kring 118 och lägre är de jag siktar in mig på.

Finns Cibus i din aktieportfölj också? Kommentera gärna då din åsikt är viktig.

måndag 13 maj 2019

Sampo: Första kvartalet 2019I förra veckan kom Sampo med sin kvartalsrapport för det första kvartalet 2019. Sampo är ett av mina fyra kärninnehav i portföljen och innehavet uppgår till cirka 7,8% av aktieportföljen. Om man summerar utvecklingen för det första kvartalet 2019:


 • Sampos totala vinst före skatt ökade 7% till 475 MEUR
 • Vinst per aktie ökade marginellt till 0,64 Euro
 • RoE för kvartalet landade på 16,5% 
 • Bolagstämman som hölls i april beslutade om att styrelsen fram till nästa bolagstämma får besluta om en extra utdelning på upp till 500 MEUR, motsvarande 0,9 EUR per aktie 
 • Gruppens combined ratio var oförändrad på 86,5%


Sampo består av de fyra affärsområdena IF, Topdanmark, Mandadum Life och Associates. Rankat efter vinst före skatt, är IF det största affärsområdet. If bidrar med strax över 40% av resultatet före skatt. Topdanmark, Mandadum Life och Associates står för cirka 15-24% av resultatet vardera.

Affärsområdet IFIf är det ledande sak- och olycksfallsförsäkringsbolaget i Norden och är ett helägt bolag till Sampo. För i år har Sampo ännu inte erhållit någon utdelning då IF brukar betala sin utdelning mot slutet av året. Men förra året uppgick utdelningen från IF till 7 miljarder SEK.

Resultatet före skatt ökade med 3% till 198 MEUR och affärsområdets combined ratio fortsätter att vara låg, för närvarande på 86,5% vilket är samma som föregående år. Man fortsätter alltså att hålla en låg kostnadsnivå, men ser även till att risknivån inte drar iväg.

Sett till hur marknaderna går, är det Sverige och Danmark som visar de största förbättringarna för combined ratio, medan Norge och Finland står för en ökning i combined ratio. Orsaken är en högre tillväxt på dessa marknader som initialt drar upp risknivån.

Affärsområdet TopdanmarkTopdanmark är Danmarks näst största försäkringsbolag inom Life och Non-life försäkringar. Bolaget är noterat på den danska börsen och Sampo äger nästan 50% av kapitalet och rösterna i Topdanmark. I år har Sampo erhållit 84 MEUR i utdelning från bolaget.

Resultatet före skatt ökade med 52% till 92 MEUR, tack vare en stor tillväxt i bolagets premier där man växt marknadsandelen. Affärsområdets combined ratio minskade till från en redan låg nivå till 78,2% mycket tack vare en minskad risknivå i bolagets verksamhet.

Affärsområdet Mandadum LifeMandatum Life är ett helägt dotterbolag till Sampo med verksamhet i Finland och Baltikum. I år har Sampo erhållit 150 MEUR i utdelning från bolaget.

Resultat före skatt minskade med 2% till 72 MEUR, mycket drivet av förändringar i värderingen av unit-link kontrakt och en lägre diskonteringsränta.

Dock gjorde dessa omvärderingar att RoE ökade rejält för kvartalet, vilket syns i tabellen ovan.

Affärsområdet Associates


I detta affärsområdet finns Sampos övriga innehav i nordiska bank och finansbolag.

Det största innehavet är en 21%-ig ägarandel i Nordea och i år har Sampo erhållit 594 MEUR i utdelning från Nordea.

Andra innehav är Nordax Intressentar där Nordax Bank ingår, som köptes ut från börsen tillsammans med Nordic Capital. Totalt uppgår Sampos ägarandel till 36,25%.

Resultatet före skatt från detta affärsområde uppgick till 113 MEUR, där 83 MEUR avser resultat från Associates verksamhet och 35 MEUR är omvärderingar av finansiella instrument.

Med tanke på Nordeas kräftgång på börsen under 2019, har marknadsvärdet minskat till 5,9 miljarder EUR mot bokfört 7 miljarder EUR. Dock så är övriga innehav i dotterbolag värderade till ett högre marknadsvärde än det bokförda, varpå jag tolkar det som att det inte föreligger ett nedskrivningsbehov av innehavet i Nordea för tillfället. Men detta kan nog vara en en risk att ta hänsyn till.


        Läs hela rapporten: Sampo Groups rapport för det första kvartalet 2019

Mina slutsatser


Sampo är till största del en försäkringsrörelse med ägande i bank i form av Nordea och Nordax. Försäkringsrörelsen flyter på bra och Sampo har en god kontroll på kostnads- och risknivå, vilket leder till en låg combined ratio.

För de som inte investerar i försäkringsbolag, så är combined ratio det centrala nyckeltalet i den branschen. Måttet jämför kostnaden (risk+driftkostnad) i förhållande till inbetalda premier. Här vill man se ett tal som är under 100%

Då innebär det att bolaget får in mer i förskottspremier än vad de behöver lägga ut. Den överlikviditeten kan de sedan investera i andra tillgångar för att på så sätt öka resultatet.

Det var bland annat på detta sätt Buffett kunde bygga sin förmögenhet. Försäkringsbolaget Geico producerade överlikviditet som han i sin tur investerade i andra bolag. 

Själv vill jag se en combined ratio på under 90%, helst runt 85% eller lägre, för att känna mig trygg med att försäkringsbenet är en stabil och kassagenererande verksamhet. I Sampos fall uppfylls detta krav.

Sorgebarnet i Sampo är föga förvånande Nordea. Dock tror jag att Nordea kommer att bli en långsiktigt bra investering för gruppen. Med tanke på att Gardell har klivit in i Nordea, tror jag att det bådar för ett utökat fokus på att få upp lönsamheten, vilket i sånt fall skulle göra innehavet i Nordea till en kanoninvesteringen.

Kortsiktigt kan det finnas ett eventuellt nedskrivningsbehov om Nordeas aktie fortsätter att falla.

Efter att Sampo delade ut i april, handlas bolaget nu till under 39 EUR, vilket vid en bibehållen utdelning ger en direktavkastning på 7,3%.

Det tycker jag är klart lockande och kommer nog att fortsätta att fylla på mitt innehav i detta fina bolag.

Finns Sampo i din aktieportfölj? Om så, vad tyckte du om bolagets rapport? Dela gärna med dig bland kommentarerna.

onsdag 8 maj 2019

Investor: Reflektioner från min första bolagsstämma
Jag har alltid tänkt att som investerare ska jag gå på bolagsstämmorna i de bolag som jag äger aktier i mer långsiktigt. Hittills har det aldrig passat med jobb och andra aktiviteteter. Men idag var jag på min första bolagsstämma någonsin. Nedan kommer mina intryck och reflektioner från stämman.

Som första bolag, fick det bli i mina ögon, ett av Sveriges verkliga klenoder, lett av Wallenbergarna i generationer. Bolaget var Investor.

Insläppet till stämman var 13;30 i hörsalen på City Conference mitt i Stockholm. Själv var jag på plats cirka tio minuter innan dörrarna skulle öppnas. Redan då var det fullt med andra aktieägare som väntade på att bli insläppta.

Kunde med en snabb överslagsberäkning inse att jag tillhörde dem som klart drog ned medelåldern på stämman. Något som också bekräftas när väl alla hade satt sig i den stora hörsalen. Det var helt klart mest pensionärer som satt i bänkarna.

Maten


En ofta uppskattad del kring det här med bolagsstämmor är vad för typ av mat som bjuds. Är det endast en slät kopp kaffe med torra kex eller är det mer av en kulinarisk upplevelse.

På denna stämma bjöds det på en tallrik med olika snittar, som var klart goda och uppskattade. Till det blev det en IPA istället för vatten. Kaffe fanns också att tillstå efter maten.Investordialogen


Innan själva bolagstämman, hade Investor lagt till något heter "Investordialogen". Det är en timme där aktieägarna får ställa vilka typer av frågor de vill till ordförande och VD. 

Som novis på det här med bolagstämmor, trodde jag i min enfald att enskilda aktieägare skulle ta chansen att ställa frågor som inte faller inom bolagstämmans formella struktur och att man nu skulle kunna få en djupare inblick i det olika innehaven.

Men istället blev det en timme för alla vi som trånar efter våra "15 minutes of fame" och självklart måste man ha en "rättshaverist som saknar eget filter" bland alla 854 aktieägare som var på plats. 

Exempel på frågor var:

 • "Varför är den svenska kronan så svag och hade det varit bättre om Sverige valt att ansluta sig till euron"
 • "Jag har en affärside som jag tror att Investor skulle vara intresserade av"
 • "Det finns ett batteribolag (Northvolt) som Investor borde investera i, varför gör man inte det"
 • "Vad tror man om Trumps krig med Kina angående handelstullar"
 • osv...

Tyvärr gjorde detta att denna timme inte gav något särskilt matnyttigt. Dock är jag djupt imponerad över hur Jacob och Johan gång på gång svarade tålmodigt på alla dessa frågor.
Bolagsstämman


Själva bolagstämman flöt på bra enligt manus och med tanke på alla de förslag som valberedning och styrelse lagt fram till stämman redan i princip var "klubbade" då storägarna stod bakom dessa, var det mer en formsak att besluta och rösta om frågorna. 

Ordförande öppnade stämman med ett kortare anförande medan VD fick hålla ett längre anförande. VD Johan Forsell pratade ingående om Investors omvärld, hur man noggrannt följer trender för att hela tiden guida Investor och dess investeringar rätt. Mycket fokus lades kring hur digitalisering kommer att forma verksamheter och hur viktigt det är med kompetensutveckling i alla bolagen.

Ett välkommet inslag på stämman var när SAABs och SEBs ansvariga för Learning and Development klev upp på podiet och berättade hur de jobbar med att tillgodose att personalen kontinuerligt tillgodogör sig den kompetens som behövs för framtiden. 

Revisor Thomas Strömberg från Deloitte framförde vad och hur man har genomfört revisionen av Investor för oss aktieägare under det gångna året på ett väldigt lugnt och pedagosiskt sett. 

Självklart skulle Aktiespararnas representant också säga något. Det blev mest en del anekdoter om sparande och gamla minnen. Oklart vad det tillförde bolagstämman egentligen.

Förutom att det på bolagstämman skall fattas ett antal beslut enligt en fastställd dagordning, så är en av punkterna "Övriga frågor". Eller den obligatoriska delen då ett antal mer eller mindre begåvande frågor från aktieägare som saknar eget filter ställs eftersom personerna ser sin chans att göra sig hörda.  

Farsen från Investordialogen fortsatte alltså med fler frågor kring omvärlden, politik, valuta och så vidare utan att dessa var knutna till Investor. 

Med andra ord mer allmänt svammel om vad man läser om i dagstidningarna. Återigen svarade Jacob och Johan tålmodigt på alla lösrykta frågor. 

Bäst var nog ändå när en av aktieägarna lade fram förslag om att stämman skulle ge VD i uppdrag till nästa stämma göra en skriftlig utredning om varför man inte investerar i Afrika. 

Även frågan om "När kommer Annika tillbaka" får anses vara en höjdpunkterna i fjanteri. Torrt svarade Jacob att det från denne nog fråga Annika själv!

Utdelning

Investor stämma valde att rösta för en utdelningshöjning från 12 kronor till 13 kronor, där 9 kronor delas ut nu i maj och resterande 4 kronor delas ut i november. 
Syftet med att dela upp utdelningen är dels för att det underlättare kassaflödet men dels för att flera av Investors kärninnehav har valt att dela upp sin utdelning till två tillfällen.
Här var det dock en aktieägare som ifrågasatte uppdelningen av utdelningen då denne ansåg att det var att betrakta som ett räntefritt lån från aktieägarna till bolaget. 
Men med tanke på att det i princip är nollränta idag, så blir det inte någon större skillnad. Personligen gillar jag att få utdelningen uppdelat under året. 

Slutsats

Om man har chansen att gå på en bolagstämma tycker jag att man helt klart ska göra det. Man får en annan bild av att se och höra de som leder bolaget prata när det sker live. Att man sedan får dras med en drös obegåvade frågor verkar snarare vara regel än undantag. 
Efter att ha varit på Investors stämma kan jag konkludera att med Jacob och Johan vid rodret känns Investor som ett bolag som man bara ska köpa i och aldrig sälja. 
En aktie för byrålådan helt enkelt. De båda herrarna ger ett både sympatiskt, jordnära och påläst intryck.
Var du också på Investors bolagstämma? Eller har du varit på någon annan bolagstämma i år? Kommentera gärna på bolagen då din åsikt är viktig.