Avanza

Underrubriker

onsdag 1 juni 2022

Uppföljning av portföljerna maj 2022

Äntligen är maj slut och vi kan lägga ytterligare en månad till handlingarna. Likt april var maj månad en volatil månad för portföljerna, men på det stora hela blev det ganska bra Den privata portföljen slutade i princip oförändrad, marginellt ned med -0,02% och är nu -12,84% YTD. Även för företagsportföljen blev utfallet ungefär detsamma. Den portföljen minskade marginellt med -0,07% till -17,72% YTD. Om man jämför med indexet OMXSGI (vilket inkluderar återinvesterad utdelning) har nu båda portföljerna presterat bättre, då OMXSGI är ned -17,84% YTD. Skönt att ligga på rätt sida igen, även om jag inte är nöjd med utvecklingen i företagsportföljen. 

I den privata portföljen har det skett en hel del förändringar mot slutet av maj. Jag har valt att kliva ur mina amerikanska techbolag, då dessa nu är valutadopade pga den svaga kronan. Om/när det vänder, så kommer eventuell uppgång i dessa aktier motverkas av en nedgång när kronan stärks mot dollarn. Jag har även valt att ta hem vinsterna i fastighetsbolagen, där jag tror att vi kommer se ytterligare nedgångar i det korta perspektivet och bevakar då hellre från sidan. Med tanke på domen i Collectorhärvan, där två höga chefer på Balder får fängelse, känns det skönt att ligga ute ur den aktien tillfälligt. 

Fokus fortsätter att vara på AMF Aktiefond Småbolag, nu kompletterad med Spiltan Småbolagsfond, mina tre investmentbolag och några utvalda kvalitetsbolag. Jag har även uppdaterat sidan "Portföljerna", så att det framgår vilka bolag som nu finns i de båda portföljerna.  

söndag 1 maj 2022

Uppföljning av portföljerna april 2022

Vad ska man säga, berg- och dalbanan på börsen fortsätter. Upphämtningen som portföljerna gjorde under mars förbyttes till nya nedställ under april. 

Den privata portföljen tappade 5,68 procentenheter och är nu -12,82% YTD. Utvecklingen för företagsportföljen blev lite bättre och den minskade bara 3,69 procentenheter och är -17,65% YTD. Om man jämför med OMXSGI minskade det indexet 4,77 procentenheter och är -17,03% YTD. Än så länge är utvecklingen för den privata portföljen bättre medan utvecklingen för företagsportföljen är marginellt sämre än hela Stockholmsbörsen inklusive återinvesterad utdelning. 

Inte direkt någon tröst i det hela och med tanke på nedgången borta i USA i fredags för samtliga stora index, känns det som att morgondagen troligen kommer att bjuda på ytterligare reatillfällen när Stockholmsbörsen öppnar igen klockan 09:00. 

Fokus på AMF Aktiefond Småbolag, investmentbolag och några utvalda kvalitetsbolag fortsätter och förhoppningsvis kommer en framtida rea göra det möjligt att fånga upp fler aktier i dessa fina bolag. För de som är intresserade av mina portföljer, så har jag uppdaterat dessa på sidan "Portföljerna".

lördag 2 april 2022

SBB justerar sitt bokslut

 

Jag har sedan SBB:s VD gick ut med en positiv vinstvarning i januari i år varit negativt inställd till bolaget. Anledningen är att den höjda vinstprognosen för det fjärde kvartalet i princip handlade om uppvärdering av fastighetsbeståndet. I ett inlägg utvecklade jag närmare mina tankar och valde sedan att kliva ut helt ur bolaget. Jag tror helt enkelt inte att detta är en långsiktigt hållbar utveckling samt att bolagets aktiekurs kommer att dala över tid. 

Efter det har vi mycket riktigt haft en nedgång i aktien och en blankarrapport som ytterligare spädde på nedgången. I blankarrapporten från Viceroy lyfter de fram bland annat oklarheter kring SBB:s värdering av fastigheterna. En del handlade om synen på vad som ska inkluderas i eget kapital. 

Historiskt har bland annat hybridkapital sett som eget kapital, men där Viceroy menar att det ska ses som skuld. Hela rapporten fick SBB:s VD att gå i taket och VD anklagade Viceroy för att vara skurkar som lurar småsparare på deras pengar. Finanspressen inklusive vissa analytiker hängde på och var också negativa mot blankarfirman. 

När det gäller blankarrapporter utgår jag själv från att blankarna alltid talar i egen bok då de vill få ned värdet på aktien för att på så sätt tjäna pengar. Men, det man alltid bör göra är att läsa igenom en sådan rapport och dra sina egna slutsater. Om man tycker att blankarna har helt fel och aktien rasar uppstår ju världens köpläge för en långsiktig sparare. Och det bör man istället vara tacksam för.

Själv valde jag som sagt att kliva ur aktien innan denna rapport kom, men efter att ha läst igenom det Viceroy skriver känner jag i alla fall inte att ett fantastiskt köpläge har uppstått i aktien. Jag tycker fortfarande det är problematiskt med bolagets värdering av fastigheterna och att årets resultat mest består av luft då förvaltningsresultatet per aktie är en väldigt liten del av det. Resten är värdeförändringar som inte genererar något kassaflöde. Den luften kommer inte kunna betala räntor, skatter och utdelningar i det långa loppet.

Och att man fortfarande använder p/e-talet som ett mått för fastighetsbolag är för mig en gåta. Mer rimligt vore p/förvaltningsresultatet. Men det kanske kommer en ändring i framtiden. Det som är lite tragiskt är att många småsparare verkar mest exalterade över att SBB nu går över till månadsutdelning och inte funderar kring frågor som rör bolagets redovisning och värdering av fastigheter.

I slutet av mars har organisationen EPRA kommit med nya riktlinjer för hur EPRA LTV (LTV = loan to value) ska beräknas. LTV visar på relationen mellan lån och totalt fastighetsvärde. Det som är nytt är bland annat att hybridkapital och preferensaktier ses som skuld som jag tolkar det (se sid 14 i deras riktlinjer) . D-aktier ska framöver inkluderas i eget kapital enligt ett klargörande som kommit. 

De nya riktlinjerna ska gälla från och och med 2022. Som en passus blir det att gå igenom eget kapital och skuldsidan i de andra fastighetsbolag som finns i min privata portfölj för att se hur dessa riktlinjer kan komma att påverka nyckeltalen och i förlängningen bolagets värdering. Det troliga blir nog att nyckeltalet EPRA LTV kommer att minska för en del fastighetsbolag.

Justering av helårsresultatet

Inatt, klockan 00:14, släppte SBB ett pressmeddelande om att bolaget i samband med framtagandet av årsredovisningen har antagit en försiktigare syn på värderingen av fastigheter. Särskild vikt har lagts på värdering och hanteringen av tilläggsköpeskillingar vid förvärv och försäljningar. 

Denna genomlysning och kontroll, tillsammans med bolagets revisorer från E&Y, har lett till att värdeförändringar på fastigheter minskas med 473 mkr och uppskjuten skatt ökar med 68 mkr. Samtidigt ökar förvaltningsresultatet med 293 mkr. Nettoeffekten gör att årets resultatet minskar från 25 849 mkr till 25 601 mkr och resultat per stamaktie A och B minskar från 17,35 kronor till 17,17 kronor. Eget kapital minskar samtidigt från 83 832 mkr till 82 971 mkr. För mer detaljer hänvisar bolaget till not 30 i årets årsredovisning. 

Som aktieägare vill man verkligen inte tvingas ta del av ett sådant här pressmeddelande och inte att det smygs ut mitt i natten. Det känns knappast förtroendeingivande.

Nu tror jag inte att det slutar här utan vad gäller SBB kommer vi nog få se fortsatta fall i aktien. Sedan är frågan hur detta kommer att spilla över på resten av börsens fastighetsbolag? 


fredag 1 april 2022

Uppföljning av portföljerna mars 2022


Årets första kvartal är äntligen över. Det har varit en väldigt stökig resa för portföljen under det tre första månader, som en berg- och dalbana. Dock har mars lett till att nästan hela fallet under februari återhämtades. 

Den privata portföljen gick upp 4,24% och YTD är den numera -7,14%. Även företagsportföljen återhämtade sig under mars och gick upp 7,07% och är YTD ned -13,96%. Jämfört med OMXSGI som ökade 4,91% under mars och YTD ned -13,77%, har den privata portföljen har verkligen överträffat Stockholmsbörsen.  För företagsportföljen har den katastrofala felbedömningen i tajmning i slutet av december återhämtat sig bra. Numera är företagsportföljens utfall i nivå med OMXSGI, vilket jag får vara nöjd med, även om storleken på nedgången är väl irriterande. 

Under månaden har jag använt en stor del av kassan för att fylla på i många bolag som fallit kraftigt. Så har även skett i företagsportföljen, men inte i lika stor skala på grund av mindre kassa. Helt klart är det, likt Buffett, ett värde med att ha kassa att kunna utnyttja i tider med hög volatilitet. 

Tills för några dagar innan månaden stängde var kassa nere på 20%, vilket är mer än en halvering mot utgången av februari. Men med tanke på den snabba uppgången under mars, har jag valt att ta hem vinster i främst utdelningsportföljen. Uppgången motsvarade i flertalet aktier flera års utdelningar. Istället vill jag sitta med mer kassa inför Q1-rapporterna som kommer nu med början i april. Jag tror fortsatt på en skakig börs med bra tillfällen att fortsätta köpa på sig aktier i kvalitetsbolag. Så därför uppgår kassan vid ingången av april till 30%.

Privata portföljen firar 4,5 år

Numera har det gått exakt 4,5 år sedan jag på allvar börjat förvalta mitt kapital. Ibland undrar jag om det inte hade varit enklare att endast köpt ett antal investmentbolag samt en billig småbolagsfond för 4,5 år sedan och låtit dessa vara, istället för att aktivt hålla på och förvalta portföljen.

Totalt har min privata portfölj under den här tiden ökat med 237,84%, vilket jag är klart nöjd med. Jämför jag med de tre investmentbolag (Investor B, Latour och Svolder B) som jag håller högst samt AMF Aktiefond Småbolag är det endast Latour som presterat bättre. Den genomsnittliga uppgången för en portfölj med de fyra innehaven hade under de 4,5 åren varit 179, 80%, vilket jag i alla fall lyckats slå. Så långt har det varit värt att aktivt förvalta portföljen.
Om man sedan adderar ytterligare bolag som funnits länge på börsen och som brukar klassas som kvalitetsbolag (som Lifco, Nibe, Tomra, Balder, Axfood, SCA A och Avanza) är det endast Axfood som jag lyckats slå. Totalt sett har den genomsnittliga uppgången varit 347,73% för dessa sju bolag. Andra fina industribolag som är att anses vara kvalitetsbolag är Troax och Bufab.

Adderar vi sedan på tech- och tillväxtbolag som Sinch, Evolution, Hexatronic och Fortnox ligger jag klart i lä (även om dessa finns eller har funnits in min privata portfölj). Den genomsnittliga uppgången för dessa ligger på hela 825,10%! Till denna grupp kan man säkert lägga till bolag som Vitec, Mips och Swedencare. 

Poängen är att det går att slå börsen hyfsat enkelt om man aktivt förvaltar sin portfölj. Men för att få riktigt bra resultat måste man våga hålla kvar och fylla på i bolag med hög tillväxt och hög avkastning på investerat kapital. Sedan är tajming extremt viktig. Det gäller att inte köpa in sig eller fylla på när värderingen är för hög sett till vad bolaget presterar. 

Detta kan låta självklart, men eftersom samtliga bolag finns eller har funnits i min portfölj och jag inte har samma avkastning är det svårare i verkligheten att lyckas. Själv behöver jag bli bättre på att våga sitta på kassa och invänta tillfällena. Bli mer som Buffett. FOMO (fear of missing out) ska inte vara en guide utan tänka mer som en smålänning. Köp när det är billigt annars låt bli!

Det skulle vara intressant att höra från er läsare som anser att man alltid ska vara fullinvesterad, vad ni har för avkastning under samma period samt typ av innehav som finns i era portföljer. 

Båda mina portföljer är nu uppdaterade per ingången av 1 april på sidan "Portföljerna" för den som är intresserad. 


torsdag 31 mars 2022

Trelleborg, attraktiv efter försäljningen av Wheels?Trelleborg är ett klassiskt svenskt industribolag inom polymerlösningar med ett börsvärde på strax under 60 miljarder kronor. Polymerlösningar är produkter som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i olika industriella miljöer och fordonsutrustning. Trelleborg består idag för tillfället av tre divisioner:

  • Industrial Solutions
  • Sealing Solutions
  • Wheels Systems

varav det nyligen meddelats att den sistnämnda divisionen kommer att säljas till japanska Yokohama Rubber. Det har skickat upp aktien över 25% sedan i fredags. Frågan är om Trelleborg fortfarande är attraktivt värderat eller om tillfället så att säga rullat en förbi?

Affären med Yokohama Rubber

Rykten om att Trelleborg skulle sälja sin däckdivision har funnits sedan december förra året. Det var inte direkt oväntat när det väl annonserades. Divisionen säljs kontant för 2 miljarder euro (cirka 22 miljarder kronor) på skuldfri basis. Affären beräknas gå igenom inom 3-6 månader efter sedvanliga granskningar från konkurrensmyndigheter. 

Men mot bakgrund av att Yokohama mest sysslar med däck för personbilar och på andra geografiska områden förväntas affären gå igenom. Av köpeskilling är det sedan bara cirka 60 miljoner euro som är tilläggsköpeskilling baserat på 2022 års resultat för divisionen. 

Ser man på nettoomsättningen och rörelseresultatet för Wheels Systems för 2021 uppgick dessa till 10,1 respektive 1,2 miljarder kronor. Prislappen motsvarar en EV/EBIT-multipel på en bit över 14x. Att jämföra med Yokohama, som värderas till runt 7x. Det känns som att Trelleborg får betalt även för den återhämtningspotential efter covid som marknaden räknat med skulle komma de närmaste åren.  

Kvarvarande verksamheter i Trelleborg

De verksamheter som kommer bli kvar i Trelleborg kommer göra att bolaget blir ett mer enhetligt och mindre cykliskt bolag. Vidare kommer bolaget också vara mindre påverkade av förändringar i exempelvis råvarupriser. 

Man ska heller inte glömma bort att den mycket högre marginalen som Sealing Solutions har, kommer att få en mer framträdande roll inom bolaget. Så helt klart tycker jag att affären är ett bra beslut för Trelleborg. 

Industrial Solutions - Divisionen är en ledande leverantör av polymerbaserade kritiska lösningar inom utvalda applikationsområden och till infrastrukturprojekt. Fördelning av försäljning per geografi och segment per Q4-2021 för Industrial Solutions

Den totala nettoomsättningen 2021 för divisionen uppgick till 11,1 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 1,4 miljarder kronor. Divisionens mål är att långsiktigt uppnå en rörelsemarginal på över 12%, vilket man för 2021 uppnådde då rörelsemarginalen slutade på 12,4% för helåret. 

Sealing Solutions - Divisionen är en ledande global leverantör av polymerbaserade kritiska tätningslösningar och komponenter till generell industri, fordon och flyg.Fördelning av försäljning per geografi och segment per Q4-2021 för Sealing Solutions

Den totala nettoomsättningen 2021för divisionen uppgick till 12,5 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 2,85 miljarder kronor. Divisionens mål är att långsiktigt uppnå en rörelsemarginal på över 23%, vilket man för 2021 uppnådde då rörelsemarginalen slutade på just 23% för helåret.  

Ser man på de senaste 6 åren så har Industrial Solutions mer än dubblats från 5,1 miljarder kronor till 11,1 miljarder kronor omsättningsmässigt. Det är en genomsnittlig tillväxt på 13,7%. 

För den större divisionen Sealing Solutions, har ökningen under samma period gått från 8,3 till 12,5 miljarder kronor. En genomsnittlig tillväxt på 7%. 

Totalt har de båda divisionerna vuxit sin nettoomsättning med i snitt 9,8% över dessa sex år.Om man ser på utvecklingen av rörelseresultatet (EBIT) och rörelsemarginal ser det lite annorlunda ut. Visserligen har rörelseresultat för Industrial Solutions mer än dubblats, från 0,6 till 1,4 miljarder kronor under perioden. Men trots en snabb tillväxt är den är klart lägre än vad rörelseresultat är för Sealing Solutions är, som ökat från 1,9 till 2,9 miljarder kronor. 

Marginalmässigt har också Sealing Solutions haft en rörelsemarginal som är mer än dubbelt så hög som för Industrial Solutions. Den genomsnittliga rörelsemarginalen i Sealing Solutions är 22,2% mot Industrial Solutions 10,8%.Dippen i marginal för Sealing Solutions under 2020 beror på att covid-19 hade dock en större effekt på den division, då en större del av verksamheten riktar sig mot bland annat flygindustrin.

Prognos och värdering

I Q4-rapporten kan man läsa att Trelleborg hade ett rekordår 2021, så de kommande åren kanske inte blir lika bra. Men samtidigt finns det nu möjligheter att göra kompletterande tilläggsförvärv i och med att bolaget kommer att ha en nettokassa efter avyttringen av däckdivisionen. 

Jag skissar på att Industrial Solutions växer både nettoomsättning och rörelseresultat med 13% 2022-2024. För Sealing Solutions räknar jag med att de fortsätter att växa sin nettoomsättning och rörelseresultat med 7%. 

Med dessa antaganden borde man kunna förvänta sig en omsättning på lite över 31 miljarder kronor och ett rörelseresultat på 5,5 miljarder kronor till år 2024. 

Rörelsemarginalerna fortsätter ligga kvar på samma nivåer som vid utgången av 2021 för de båda divisionerna enligt tabellen nedan.


Givet en aktiekurs idag på 219 kronor och en bedömd nettokassa på cirka 13 miljarder kronor ger det ett enterprise value (EV) på 46,4 miljarder kronor. 
Jag tycker att Trelleborgaktien fortsatt är intressant trots uppgången efter att affären annonserades. Den förväntade EV/EBIT-multipeln för 2024 ligger på 8,4 enligt mina antaganden. 

Det är klart lägre än vad den historiskt har legat på.Källa: Börsdata

Den höga värderingen 2019 är en engångshändelse beroende på att bolaget gjorde en nedskrivning på sysselsatt kapital under det fjärde kvartalet det året i samband med en omorganisation av affärsområdena. Om man skulle ha justerat för detta, skulle EV/EBIT för 2019 hamnat runt 13x. 

Utgår man från att EV/EBIT för 2019 var 13x, innebär det att genomsnittlig EV/EBIT för perioden 2012-2021 på 14,8x. 

Skulle EV/EBIT år 2024 nå upp till 10-års snittet indikerar det en börskurs på 300 kronor baserat på en EBIT om 5,5 miljarder kronor. Lägg till återköp under tiden som bolaget redan nämnt och en direktavkastning på runt 2,5%, så känns det klart attraktivt. 

Även om EV/EBIT når 13x år 2024, indikerar det en börskurs på cirka 263 kronor exklusive kommande utdelningar och återköp.

Det man inte vill se är att Trelleborg får en lätt hybris på grund av den stora nettokassa och genomför ett stort förvärv. Detta har historiskt sett inte varit deras starkaste gren. 

Jag har själv investerat nyligen i Trelleborg efter att affären med Yokohama annonserats. Men detta är inte en rekommendation utan varje person måste göra sin egen analys och komma fram till sina egna slutsater innan ett eventuellt köp genomförs.