torsdag 23 maj 2019

Björn Borg: Första kvartalet 2019

I förra veckan kom Björn Borg med sin första kvartalsrapport för 2019. Björn Borg är ett av mina fyra kärninnehav i portföljen och jag har kontinuerligt fyllt på i det bolaget med fler aktier. Numera är det mitt näst största bolag och uppgår till 7,5% av aktieportfölj. 

Om man summerar utvecklingen för det första kvartalet 2019:


 • Koncernens nettoomsättning ökade med 11,2% till 188,2 MSEK, exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 7,1%
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 53 MSEK, en ökning med 48,9%
 • Bruttovinstmarginalen minskade något till 56,8% från 57,1%
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,5 MSEK, en ökning med 22,5%
 • Resultat efter skatt uppgick till 16,9 MSEK, en ökning med 13,4%
 • Resultat per aktie ökade till 0,67 SEK från 0,60 SEK


För att citera VD Henrik Bunge;

"Vi har aldrig omsatt mer under årets första kvartal och jag är extra nöjd över hur väl vår sportmodekollektion blivit mottagen, där vi till exempel ökar i vår egen e-handel med mer än 100 procent, drivet av både dam och herr."
Som aktieägare är det underbara ord att läsa från en VD full av självförtroende. Marknaden verkar också gilla det och aktien handlas nu till 29 kronor. Men när detta skriv har utdelningen på två kronor avskiljt så aktien är nere på 27,70 kronor.

Den stora ökningen under det första kvartalet är drivet av att företags sportmodekollektion gått mycket starkt tillsammans med övrig e-handel. 

Utvecklingen i de egna butikerna minskade under kvartalet, men med god kostnadskontroll lyckas man ändå vara mer lönsamma än förra året. Det tycker jag är starkt av bolaget och något som jag letar efter i de bolag som jag investerar i. Det är viktigt att kunna hålla i kostnaderna om utvecklingen går åt fel håll. 

Enligt bolaget behövs butikerna då de fyller en funktion i kombination med digital närvaro för konsumenten för att på så sätt skapa en enhetlig bild av varumärket. 

Jag har i för sig lite svårt att förstå vad det innebär, men jag tolkar det så att man som konsument även vill kunna se varorna på display i egna butiker för att få en annan känsla av varumärket än om man endast ser produkten på en internetsida.

De länder som gått starkast i kvartalet är Sverige och Holland, men bruttovinstmarginalen minskade något ändå. Om inte den svenska kronan försvagats så mycket mot EUR och USD utan hade varit oförändrad hade bruttovinstmarginalen istället ökat till 60%, vilket ger en mer rättvis bild över hur bolags marginaler utvecklas.

I kvartalet har man också planenligt ökat kostnaderna med 7 MSEK där man satsar mer på marknadsföring och personal. VD skriver själv att han kommer att fokusera ännu mer tid på e-tailers, egen e-handel och marknadsplatser. 

Det märks att bolaget har lyckats positionera om sig från att vara ett bolag som främst sålde underkläder och betalade en hög royalty till Björn Borg, till att bli ett bolag som profilerar sig som ett sportmodemärke och där man inte längre betalar royalty till Björn Borg för att använda namnet. 

Även om bolag nu slåss mot jättar som Puma, Nike, Adidas och Under Armour, tycker jag att det är en imponerande kursomläggning som bolaget har gjort. 

        Läs hela rapporten: Björn Borg första kvartalet 2019

Bolagsstämma


Tanken var att jag skulle varit med på bolagsstämman, men jag åkte på en förkylning så tyvärr blev det inget separat inlägg om det. Men när jag läste protokollet från bolagstämman noterade jag att man klubbat igenom en utdelning på 2 kronor per aktie genom aktiesplit och automatisk inlösen mot likvid för en av dessa aktier. 

Men det som jag tyckte var mest intressant är att man klubbat igenom ett nytt incitamentsprogram för ledningen som sträcker sig till från 2019 till 2022. Incitamentsprogrammet är knutet till ledningens årliga fasta lön för 2019 och ger upphov till kontant utbetalning om vissa mål uppnås. 

Om Björn Borgs aktie handlats till 35 kronor i en period av 100 icke sammanhängande dagar under 2020, 2021 och 2022, utgår 25% i bonus till varje person i ledningsgruppen. Den högsta nivån 160%, betalas ut om aktien handlats till 70 kronor i en period av 100 icke sammanhängande dagar under 2020, 2021 och 2022. Om den högsta nivån skulle betalas ut, innebär det en kostnad för bolaget på 28,52 MSEK inklusive sociala avgifter. 

Mina slutsatser


Redan i bolagets tredje kvartalsrapport från förra året tyckte jag att man kunde se en marginal- och resultatförbättring. Det var i samband med att man slutade betala för rätten att använda namnet Björn Borg. 

Jag tycker de följa två rapporterna går från klarhet till klarhet och nu omprofileringen till ett sportmodebolaget är helt rätt. 

Sedan tycker jag att det incitamentsprogram som klubbades på bolagsstämman är klart intressant och helt rätt. En titt på Börsdata ger att Björn Borgs 5 års genomsnittliga P/E-tal uppgår till 15,9. 

Applicerar man det på en kurs på 70 kronor ger det att vinsten ska öka från 2,50 kronor till 4,40 kronor. 

Om utdelningsandelen skulle fortsätta att vara som nu, skulle det också innebära en ökning av utdelningen från 2 kronor till 3,52 kronor. 

Det visar på potentialen för bolaget och varför Björn Borg är ett av mina kärninnehav. Idagsläget handlas Björn Borg till en direktavkastning om 7,2%, vilket är attraktivt och jag kommer helt klart att återinvestera min utdelning som kommer nästa vecka.

En liten notis som jag tycker är rolig är att VD inte avslutar sitt VD-ord med "Henrik Bunge, VD" utan som "Henrik Bunge, head coach". Så gör en person med självförtroende, det gillar jag!

Äger du själv aktier i Björn Borg? Eller hur ser du på bolaget och dess framtid? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

onsdag 22 maj 2019

Bud på Oriflame
Imorse satt jag och scrollade igenom Omni Ekonomiappen, som alltid till morgonkaffet. Jag blev verkligen förvånad när jag läste att Oriflame släppt en ny pressrelease där af Jochnickfamiljen kommit med ett kontantbud på hela Oriflame.

Vad jag vet har det inte varit några uppköpsspekulationer i pressen om att bolaget skulle komma att köpas upp. Snarare pratades det, förutom att det inte för tillfället går bra på dess kärnmarknader, omr hur blankat denna aktie är.

Budet är värt 227 kronor, vilket är en budpremie på cirka 35% räknat från tisdagens stängningskurs. Budperioden sträcker sig från 24 maj till 24 juni och det är tänkt att betalning ska ske 1 juli. Vidare har man villkorat budet med att det inte kommer att höjas och att de behöver 90% för att det ska gå igenom. I dagsläget kontrollerar familjen 30,81% av aktier.

Anledningen till budet är att man anser att Oriflame behöver genomdriva omfattande förändringar på sina kärnmarknader, vilket är svårt att göra som publikt bolag. För att kunna möjliggöra för Oriflame att genomföra dessa förändringar är det bättre att genomföra dessa inom ramen av de fördelar som ett privat ägande medför.

Budet kommer att läggas via budbolaget Walnjt Bidco och familjen anser att erbjudandet repressenterar en mycket attraktiv värdering. Värdemässigt är det tilltalande då de tar på sig marknads- och genomföranderisken av den pågående förändringsprocessen enligt Alexander af Jochnick.

Förutom att det är kul med bud, det andra bolaget inom ett halvår. Det förra bolaget var Acando. Men det tråkiga är att båda dessa aktier var bolag som jag skulle vilja ha länge i min aktieportfölj. När det gäller Oriflame, tycker jag även att budet är snålt.

Innan budet värderades Oriflame till P/E 9,3 och till EV/EBIT under 9. Budet i sig motsvarar ett P/E på 12,5 och en EV/EBIT på lite över 9 för 2020-21. När man läser erbjudandet, framstår det som sagt som generöst och som att de gör oss stackars investerare, många låg innan budet back på denna investering, en tjänst.

Men med en låg skuldsättning och ett fritt kassaflöde på runt 20 kronor aktien, är detta bolag en kassako. De senaste tre årens kvartal visar också att bolaget håller sina marginaler inom sina spann.

Källa: Börsdata


Helt klart behöver bolaget göra en del förändringar på kärnmarknaderna, men med ovan siffror, låga skuldsättning och höga fria kassaflöde, tycker jag att budet åtminstone borde ligga på minst 255 kronor aktien. Det motsvarar ett P/E på 14, vilket är under dess 5 års snitt. 

Jag tror helt enkelt att familjen vill köpa ut Oriflame för att kunna öka skuldsättningen och använda sig av kassaflödet för att stöpa om bolaget istället för till utdelningar. Efter några år kommer det säkert tillbaka till börsen, men till betydligt högre multiplar. 

Med tanke på att fjärde AP-fonden har 9,7%, Swedbank Robur Fonder 6,5% och första AP-fonden har 4,4% av aktier, väntar jag först och ser hur de ställer sig till budet innan jag går vidare. 

Men med tanke på att aktien stängde på 221 kronor idag, verkar  som vissa inte tror att budet går igenom på denna låga nivå utan det måste höjas. 

Äger du några Oriflameaktier? Om så, sålde du idag eller hur tänker du kring budet? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är värdefull.

torsdag 16 maj 2019

SJR: Idag drog jag plåstret
I tidigare inlägg har jag skrivit att jag långsiktigt tror på SJR och det gör jag fortfarande. Men efter de senaste två delårsrapporterna, där kostnadsmassan ökar, tror jag inte att SJR inom den närmaste tiden kommer att få ned den till tidigare nivåer.

Nu beror en del av den ökade kostnadsmassan på förvärvet av Wes i slutet av förra året. Men det som oroar mig är att flera av affärsområdena presterar sämre än förväntat, särskilt SJR IT. Där fick chefen avgå under året.

Nu tror jag att SJR kommer att komma tillbaka, men jag tror att 2019 är ett förlorat år för dem och möjligen kommer en sänkning av utdelningen ligga i korten om vinsten inte kommer upp rejält.

Normalt sett brukar Q1, följt av Q2 och Q3 vara de starka, med ett sämre Q4. Nu när Q1 kom in med en lägre vinst än förra året, trots att påsken låg i Q1 2018, tror jag inte att Q2 2019 kommer bli direkt bra.

Då är det bara två kvartal kvar att dels på ned kostnaderna och dels tjäna ikapp den vinst man tappat under det första halvåret. Det tror jag blir för tufft. Därför har jag sålt mina aktier utom 100 stycken. De aktier som jag behåller är för att jag tycker det är lättare att följa bolaget om jag äger en liten del i det.

Om mina antaganden stämmer när väl året summeras, kan jag mycket väl tänka mig att utdelningen sänks till 2 kr.  Om man antar en vinst för 2019 på 2,25-2,30 kr, ger det ett på P/E-tal på strax över 15 och det tycker jag är en låg värdering för detta bolag. Lägg till en direktavkastning på 5,7%, så känns det klart intressant igen.

onsdag 15 maj 2019

Cibus Nordic Real Estate: Första kvartalet 2019
I slutet av förra året skrev jag ett inlägg om ett nytt bolag som jag snubblade över på jakt efter nya investeringsobjekt när jag gjorde en screening på Börsdata . För den som vill läsa det inlägget, kan klicka på denna länk: Nytt intressant bolag.

Bolaget som jag hittade var Cibus Nordic Real Estate, vilket är ett svensk fastighetsbolag, men verksamt på den finska marknaden. Deras affärside är att köpa fastigheter och hyra ut dem till hyresgäster inom livsmedelsindustrin, mataffärer i detta fall, på långa kontrakt.

Idag kom Cibus med sin kvartalsrapport för det första kvartalet. En summering av utvecklingen för det första kvartalet 2019:

 • Hyresintäkter uppgick till 12 655 TEUR
 • Driftnettot uppgick till 12 124 TEUR
 • Förvaltningsresultatet uppgick till  7 625 TEUR, vilket motsvarar 0,25 EUR per aktie
 • Periodens resultat uppgick till 8 912 TEUR, vilket motsvarar 0,3 EUR per aktie

Eftersom bolaget noterades under förra året är det svårt att jämföra ovan siffror mot kvartal 1 2018. Någon sådan kvartalsrapport har jag heller inte funnit på bolagets hemsida.

Men eftersom de själva säger att de är ett utdelningsbolag och man delar ut i snitt 0,21 EUR per kvartal, är jag nöjd över att förvaltningsresultatet täcker utdelningen.

Att jag inte jämför med periodens resultat är för att det beloppet består av orealiserade värdeförändringar på fastigheter och är inte kassaflödespåverkande. Som utdelningsinvesterare vill jag investera i bolag där dess kassaflöde bidrar till att täcka utdelningen.

När det gäller fastigheter är det även nyckeltal som EPRA NAV (substansvärde), belåningsgrad, räntetäckningsgrad och ekonomisk uthyrningsgrad som jag tycker är viktiga. Dessa tal visar på hur verksamheten utvecklas och hur risken ser ut i den.

Cibus har ett EPRA NAV på 11,2 EUR per aktie, en belåningsgrad (netto) på 56,7%, en räntetäckningsgrad på 3,6 ggr och en ekonomisk uthyrningsgrad på 95,1%. Alla dessa nyckeltal tycker jag visar på en stabil verksamhet som utvecklas väl.

Dock kan man väl tycka att belåningsgraden borde kunna sänkas, men med tanke på att de senast i mars i år har förvärvat nya fastigheter antar jag att den kommer att komma ned lite på sikt.

Bolagets genomsnittliga kontraktstid med sina kunder är fem år och de tre största hyresgästerna står för över 90% av hyresintäkter. Fast med tanke på att dessa är S-gruppen, Kesko och Tokmanni ser jag det inte som någon alarmerande risk, eftersom dessa är Finlands största matkedjor. Självklart är det viktigt att Cibus löpande utvecklas med dem för att inte riskera att förlora dem.

        Läs hela rapporten; Delårsrapport Q1 2019

Slutsats


På det hela taget tycker jag att det är en bra rapport som Cibus levererar. Den visar att verksamheten utvecklas stabilt och man levererar på sina mål.

Jag tror att detta på bolag på sikt kommer att bli ett bolag som kommer att växa rejält och kanske även kommer att utvecklas mot nya marknader. Bolaget skriver i rapporten att man följer den svenska marknaden och på sikt ser en potential att ta klivit in i Sverige.

Värt att notera är att man i år fått klart med den nya VDn Sverker Källgården som kommer senast från Byggpartner. Där var han VD i fem år och tog Byggpartner till börsen. Han har även erfarenhet från NCC och Hufvudstaden, där han var VD för Nordiska kompaniet i sju år.

Nyligen blev det också klart med att man har rekryterat Pia-Lena Olofsson som ny CFO. Hon kommer senast från Collector, där hon hade motsvarande roll i sex år.

När jag investerar är det viktigt att jag tror på människorna som innehar nyckelpositionerna och med dessa två rektyteringar känner jag klart förtroende för bolaget.

Efter att utdelningen skilts av i april handlas bolaget till strax under 120 kronor, vilket motsvarar en direktavkastning på nästan 7,3%. Det tycker jag är lockande och kommer att fortsätta att fylla på mitt innehav i detta bolag under året. Just nu handlas den i linje med sitt långsiktiga substansvärde och helst vill jag köpa till rabatt. Nivåer kring 118 och lägre är de jag siktar in mig på.

Finns Cibus i din aktieportfölj också? Kommentera gärna då din åsikt är viktig.

tisdag 14 maj 2019

Förslag på ny styrelse i SwedbankValberedningen i Swedbank har haft bråda dagar efter den smått sagt kaosartade bolagsstämman i slutet av mars i år då VD avgick samma dag som bolagstämman skulle hållas. En vecka senare var det även ordföranden tur att avgå.

Hittills är vice ordförande Ulrika Francke den som har rattat styrelsen. För några veckor sedan presenterade valberedningen att de kommer att nominera Göran Persson (GP) som ny styrelseordförande.

Oavsett vad man kan tycka om hans politik när han var aktiv, tycker jag ändå att det är ett bra val. Swedbank är en bank med djup förankring kring och i socialdemokratin och GP är känd för att inte vika ned sig och som en duktig retoriker. Jag tror knappast att han kommer att köra på strutsvarianten som tidigare ordförande tog till så fort det hettade till det minsta.

Man föreslår också två nya styrelseledamöter, Bo Magnusson och Josefin Lindstrand. Samtidigt avböjer Peter Norman (kopplingen till FI's generaldirektör), Ulrika Francke och Siv Svensson omval. Nu rensar man ut det gamla gardet, de som inte "såg" eller förstod penningtvättproblemen i Baltikum, vilket jag tror är ett måste för att banken ska kunna återuppbygga sitt förtroende bland kunder och på marknaden.

Dock så är Bodil Eriksson fortfarande kvar, vilket är märkligt. Hon ska vara kommunikationsexperten och med tanke på Swedbanks katastrofala kommunikationsförmåga under 2019, hade jag sett hon också hade avböjt omval.

Bo Magnusson är för många en "doldis", men är ordförande för SBAB och Carnegie, så han har en bred erfarenhet av bank. Han föreslås att väljas som vice ordförande. Det troliga är nog att han kommer att ta över som ordförande om några år då GP snart är 70 år gammal.

Josefin är jurist på Hammarskiöld & Co, med lång erfarenhet av just penningtvättsfrågor, något som Swedbank verkligen måste fokusera på för att återuppbygga förtroendet.

Som helhet tycker jag att det förslag som valberedningen kommer lägga fram till den extra bolagsstämman inom kort är bra. Man har, förutom Bodil, rensat i leden och stärkt styrelsen med bra kompetens och fokus.

På några års sikt tror jag att Swedbank kan komma att bli en bra investering förutsatt att böterna från USA stannar vid just böter och inte blir alltför höga.

Själv har jag åter köpt in mig i Swedbank och kommer under 2019 att fortsätta att köpa in mig.

Vad tycker du om valberedningens förslag? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är värdefull.

måndag 13 maj 2019

Sampo: Första kvartalet 2019I förra veckan kom Sampo med sin kvartalsrapport för det första kvartalet 2019. Sampo är ett av mina fyra kärninnehav i portföljen och innehavet uppgår till cirka 7,8% av aktieportföljen. Om man summerar utvecklingen för det första kvartalet 2019:


 • Sampos totala vinst före skatt ökade 7% till 475 MEUR
 • Vinst per aktie ökade marginellt till 0,64 Euro
 • RoE för kvartalet landade på 16,5% 
 • Bolagstämman som hölls i april beslutade om att styrelsen fram till nästa bolagstämma får besluta om en extra utdelning på upp till 500 MEUR, motsvarande 0,9 EUR per aktie 
 • Gruppens combined ratio var oförändrad på 86,5%


Sampo består av de fyra affärsområdena IF, Topdanmark, Mandadum Life och Associates. Rankat efter vinst före skatt, är IF det största affärsområdet. If bidrar med strax över 40% av resultatet före skatt. Topdanmark, Mandadum Life och Associates står för cirka 15-24% av resultatet vardera.

Affärsområdet IFIf är det ledande sak- och olycksfallsförsäkringsbolaget i Norden och är ett helägt bolag till Sampo. För i år har Sampo ännu inte erhållit någon utdelning då IF brukar betala sin utdelning mot slutet av året. Men förra året uppgick utdelningen från IF till 7 miljarder SEK.

Resultatet före skatt ökade med 3% till 198 MEUR och affärsområdets combined ratio fortsätter att vara låg, för närvarande på 86,5% vilket är samma som föregående år. Man fortsätter alltså att hålla en låg kostnadsnivå, men ser även till att risknivån inte drar iväg.

Sett till hur marknaderna går, är det Sverige och Danmark som visar de största förbättringarna för combined ratio, medan Norge och Finland står för en ökning i combined ratio. Orsaken är en högre tillväxt på dessa marknader som initialt drar upp risknivån.

Affärsområdet TopdanmarkTopdanmark är Danmarks näst största försäkringsbolag inom Life och Non-life försäkringar. Bolaget är noterat på den danska börsen och Sampo äger nästan 50% av kapitalet och rösterna i Topdanmark. I år har Sampo erhållit 84 MEUR i utdelning från bolaget.

Resultatet före skatt ökade med 52% till 92 MEUR, tack vare en stor tillväxt i bolagets premier där man växt marknadsandelen. Affärsområdets combined ratio minskade till från en redan låg nivå till 78,2% mycket tack vare en minskad risknivå i bolagets verksamhet.

Affärsområdet Mandadum LifeMandatum Life är ett helägt dotterbolag till Sampo med verksamhet i Finland och Baltikum. I år har Sampo erhållit 150 MEUR i utdelning från bolaget.

Resultat före skatt minskade med 2% till 72 MEUR, mycket drivet av förändringar i värderingen av unit-link kontrakt och en lägre diskonteringsränta.

Dock gjorde dessa omvärderingar att RoE ökade rejält för kvartalet, vilket syns i tabellen ovan.

Affärsområdet Associates


I detta affärsområdet finns Sampos övriga innehav i nordiska bank och finansbolag.

Det största innehavet är en 21%-ig ägarandel i Nordea och i år har Sampo erhållit 594 MEUR i utdelning från Nordea.

Andra innehav är Nordax Intressentar där Nordax Bank ingår, som köptes ut från börsen tillsammans med Nordic Capital. Totalt uppgår Sampos ägarandel till 36,25%.

Resultatet före skatt från detta affärsområde uppgick till 113 MEUR, där 83 MEUR avser resultat från Associates verksamhet och 35 MEUR är omvärderingar av finansiella instrument.

Med tanke på Nordeas kräftgång på börsen under 2019, har marknadsvärdet minskat till 5,9 miljarder EUR mot bokfört 7 miljarder EUR. Dock så är övriga innehav i dotterbolag värderade till ett högre marknadsvärde än det bokförda, varpå jag tolkar det som att det inte föreligger ett nedskrivningsbehov av innehavet i Nordea för tillfället. Men detta kan nog vara en en risk att ta hänsyn till.


        Läs hela rapporten: Sampo Groups rapport för det första kvartalet 2019

Mina slutsatser


Sampo är till största del en försäkringsrörelse med ägande i bank i form av Nordea och Nordax. Försäkringsrörelsen flyter på bra och Sampo har en god kontroll på kostnads- och risknivå, vilket leder till en låg combined ratio.

För de som inte investerar i försäkringsbolag, så är combined ratio det centrala nyckeltalet i den branschen. Måttet jämför kostnaden (risk+driftkostnad) i förhållande till inbetalda premier. Här vill man se ett tal som är under 100%

Då innebär det att bolaget får in mer i förskottspremier än vad de behöver lägga ut. Den överlikviditeten kan de sedan investera i andra tillgångar för att på så sätt öka resultatet.

Det var bland annat på detta sätt Buffett kunde bygga sin förmögenhet. Försäkringsbolaget Geico producerade överlikviditet som han i sin tur investerade i andra bolag. 

Själv vill jag se en combined ratio på under 90%, helst runt 85% eller lägre, för att känna mig trygg med att försäkringsbenet är en stabil och kassagenererande verksamhet. I Sampos fall uppfylls detta krav.

Sorgebarnet i Sampo är föga förvånande Nordea. Dock tror jag att Nordea kommer att bli en långsiktigt bra investering för gruppen. Med tanke på att Gardell har klivit in i Nordea, tror jag att det bådar för ett utökat fokus på att få upp lönsamheten, vilket i sånt fall skulle göra innehavet i Nordea till en kanoninvesteringen.

Kortsiktigt kan det finnas ett eventuellt nedskrivningsbehov om Nordeas aktie fortsätter att falla.

Efter att Sampo delade ut i april, handlas bolaget nu till under 39 EUR, vilket vid en bibehållen utdelning ger en direktavkastning på 7,3%.

Det tycker jag är klart lockande och kommer nog att fortsätta att fylla på mitt innehav i detta fina bolag.

Finns Sampo i din aktieportfölj? Om så, vad tyckte du om bolagets rapport? Dela gärna med dig bland kommentarerna.