söndag 17 november 2019

Investera som Erik Selin

För att bli en bättre investerare försöker jag att läsa och lära mig mer hur duktiga investerare gör, men framför allt tänker kring investeringar. Vilken är deras investeringsfilosofi? Den som de flesta säkert kommer att tänka på är Warren Buffett och hans fantastiska skapelse i Berkshire Hathaway. 

En som påminner lite om Buffett är Lennart "Akties-Stinsen" Israelsson. Hans strategi var att aldrig sälja utan bara att köpa aktier, en så kallad buy and hold strategi. Främst placerade han sina pengar i investmentbolag och fastighetsaktier. När han gick bort var hans förmögenhet värd över 100 miljoner kronor som numera är den uppdelad i ett antal stiftelser. I alla utom en, är Latour det klart största innehavet, följt av Industrivärden och Lundbergsföretagen.


Fastighetsaktier var alltså en stor del av hans aktieportfölj och en annan intressant investerare som också har ett riktigt långsiktigt tänk är Erik Selin. Han är främst känd för sitt enorma innehav i fastighetsbolaget Balder. Totalt uppgår det till runt 24,5 miljarder kronor. Men det som man kanske inte känner till om Selin är att han har en rätt så stor börsportfölj privat.

Balder, som äger och förvaltar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien och Norge, uppgår till drygt 88 procent av hans privata börsportfölj. Bara i år har den aktien stigit lite över 50%. 

Anledningen till att jag fick upp ögonen för att Erik Selin kunde vara en intressant investerare, var när han började investera stort i Resurs Holding. Det är min enskilt största investering och trots att de växer år efter år, vill marknaden inte uppvärdera dem. Därför blev jag nyfiken på att försöka förstå hur han ser på bolaget och vad det är som lockar med det.

När man läser mer om Selins sätt att se på investeringar är det inte något magiskt utan hans investeringsfilosofi kan kort sammanfattas med:


 • Investerar i stabila och hyfsat förutsägbara branscher
 • Investera på lång sikt, vilket är + 5 år
 • Ignorera kortsiktiga svängningar på marknaden
 • Köp när det är billigt


För att gå tillbaka till Resurs Holding, så är det ett bolag med en verksamhet som växt i 30 år och troligen kommer att fortsätta att växa i liknande takt framöver. Det är alltså hyfsat enkelt att förutspå de framtida kassaflödena och priset på aktien är fortfarande lågt. Till slut kommer uppvärderingen att komma. Svårare än så är det inte om man ska knyta det till hans investeringsfilosofi.

Ett annat sätt att sammanfatta det hela är med Warren Buffetts kända citat om värdeöverföringar:

"The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient."

Förutom innehavet i Resurs Holding, äger han även större poster i TF Bank och Collector (även via Balder). Men också i närliggande bolag som Hoist Finance och Intrum. Just finansierings- och inkassobranschen gillar han.

Återigen, det är en hyfsat förutsägbar verksamhet, lätt att räkna på kassaflödena och just nu är bolagen billiga då de flesta andra investerare mest ser risker med dessa bolag. Totalt har investerat cirka 1,3 miljarder i dessa fem bolag.

Men eftersom fastigheter är han huvudverksamhet finner man också en hel del aktier i övriga fastighetsbolag, som Sagax, NP3, Pandox, Nyfosa, Fabege, Wihlborgs, Hemfosa, K2A och Wallenstam. Totalt uppgår dessa investeringar till cirka 1,2 miljarder kronor. 

Andra bolag som finns i hans börsportfölj och som kanske är lite otippade är Nilsson Special Vehicles, Capacent Holding, Wonderful Times Group, Concordia Maritime och Bergs Timber. Gemensamt för dessa fem bolag är att de har gått riktigt dåligt på börsen i år.

Tidningen Placera gjorde en genomgång av Selins aktier per oktober i år och då innehöll börsportföljen följande svenska aktier.


Det som tillkommit är köpet i Resurs Holding för ytterligare 130 miljoner kronor. I en intervju under hösten berättade Selin att han numera börjar titta efter aktier på den amerikanska marknaden. Återigen är det finansbolag som Moody's och Standard and Poor som lockar, men även konglomerat som 3M, Johnson and Johnson och järnvägsbolaget Union Pacific.

Erik Selin sammanfattar dessa investaringar med att "det är stora, tråkiga och förutsägbara bolag, no brainer-investeringar" och om du "gör en korg av dem och ligger på det, så går du bra över tid".

Investerar du också som Erik Selin?

fredag 15 november 2019

Uppdrag granskning skördar nästa offer
Ni som följer mig vet att jag har gått hårt åt Swedbank och deras inblandning i penningtvättshärvan som nystades upp av Uppdrag Granskning. Särskilt hårt har jag gått åt deras totala misslyckande kring hur detta har kommunicerats och speciellt hur verklighetsfrånvarande de verkar vara från problematiken med sin inblandning i detta. Gång på gång säger man att de ska lägga korten på borden och vara transparenta, men ändå slirar de när det gäller öppenhet.

Nu visar det sig inte bättre än att även SEB kommer att kölhalas i Uppdrag Gransknings kommande sändning i november om misstänkt penningtvätt i Baltikum. Skillnaden mot Swedbank är att SEB direkt valde att gå ut på ett pressmeddelande på förmiddagen att de har blivit kontaktade av Uppdrag Granskning med ett antal frågor om penningtvätt.


Banken har alltså fått frågor från SVT:s redaktion men inte närmare information om innehållet. För att vara transparenta med marknaden valde dock SEB att gå ut med denna information direkt och det tycker jag de ska ha en eloge för. Ungefär på samma sätt som när finska UG granskade Nordea angående misstänkt penningtvätt och Nordeas VD satt i en TV-studio direkt efter programmet för att diskutera frågorna.

Enligt pressmeddelandet från SEB säger man att:
"om det skulle framkomma ny information som vi inte haft kännedom om sedan tidigare kommer SEB omedelbart att vidta åtgärder. SEB har ett stort ansvar när det gäller att upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt eller annan finansiell brottslighet till relevant finanspolis. Misstänkta transaktioner anmäls alltid och kan leda till avslutade kundrelationer."
Vidare berättar banken att den gör kontinuerligt egna analyser av sin verksamhet och
"SEB har under lång tid strävat efter att ha ändamålsenliga rutiner och processer för att motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Däremot kan vi inte, lika lite som någon annan bank, garantera att vi varken har blivit eller kommer att bli utnyttjade. Nya utmaningar och risker uppstår ständigt. Utvecklingen av SEB:s förebyggande arbete mot penningtvätt varken kan eller kommer därför att upphöra."

Mina tankar


Själv äger jag aktiet i SEB direkt, men även via Investor. Jag är besviken på att SEB förknippas med penningtvätt, men med tanke på att de är den andra stora aktören förutom Swedbank med verksamhet i Baltikum, vore det konstigt om de inte skulle drabbas. Det som har skett kan man inte göra så mycket åt. Men det viktiga är hur banken hanterar denna kris. Är de förtroendegivande eller ej?

Så långt tycker jag att de agerar förtroendegivande då de valde att kommunicera till marknaden direkt istället för att göra som Swedbank, som lät nyheten brisera genom TV-programmet. Här märker man skillnad på storägare av kött och blod till skillnad från Swedbanks sossestyre.

Trots det valde jag ändå att sälja av hela mitt direktinnehav i SEB. Även om de agerar på ett förtroendegivande sätt vad gäller kommunikationen nu, vill jag inte äga bolag som inte har bättre kontroll.

Det är en sak om man råkar utnyttjas av kriminella trots att man gör allt man kan för att utvika det. Men med tanke på SEBs inblandning i cum-cum och cum-ex affärerna i Tyskland, så lär de nog ha varit lite slappa i kontrollen i Baltikum också, precis som Swedbank. Det är inget fel med att vilja tjäna pengar, men man ska hålla sig borta från gråzoner och slapphet.

Har du SEB i din aktieportfölj och hur agerar du?

SBB lägger bud på Hemfosa
Idag tänkte jag att det skulle bli en lugn och skön fredagsmorgon där jag skulle kunna njuta länge av en härlig frukost. En lång och härlig frukost blev det allt, men inte direkt lugn då den rivstartade redan tidigt på morgonen med nyheten att SBB lägger ett bud på Hemfosa. 

Om det går igenom är det fjärde budet som jag varit med om i år, vilket känns som ett litet svårslaget rekord. Däremot är det första gången som både det budande och det utvalda bolaget finns i aktieportföljen.

Själva budet i sig består av både aktier och kontanter. För stamaktieägarna i Hemfosa erbjuds man 5,5 SBB B-aktier för 55% av sina Hemfosa stamaktier och för återstående 45% erhåller man 120 kronor kontant per stamaktie. De som har preferensaktier i Hemfosa får ett liknande upplägg, där man erbjuds 5,6 SBB D-akier för 55% av sina Hemfosa preferensaktier och för resterande 45% erhåller man 195 kronor kontant per preferensaktie.


Totalt värderas erbjudandet till 126,15 kronor för varje stamaktie i Hemfosa och 194,63 kronor för varje preferensaktie i Hemfosa baserat på Hemfosas slutkurser 14 november 2019. En premie på 22,7% respektive 1,1% baserat på slutkurserna. Det totala värdet på erbjudandet uppgår till cirka 23,5 miljarder kronor, varav 21,4 miljarder avser stamaktier och resten avser preferensaktier. En sammanslagning skulle skapa det fjärde största fastighetsbolaget på börsen med ett börsvärde på cirka 70 miljarder kronor.

Själv har jag 500 stamaktier i Hemfosa och SBB B handlas just nu till 21,90 kronor. Går budet igenom kommer jag alltså att erhålla 120 * (500*0,45) = 27 000 kronor kontant och 5,5 * 21,90 * (500*0,55) = 33 123,75 i SBB B-aktier. Totalt blir det 60 123,75 kronor, vilket motsvarar ett värde på Hemfosa stamaktie om 120,25 kronor. Det är nästan 6 kronor lägre än vad värdet var när budet annonserades innan börsöppningen.

I och med att en del av budet är villkorat med att man erhåller aktier gäller det att hålla koll på hur aktiekurserna för dessa bolags aktier rör sig. Skulle Hemfosas stamaktie stiga över 120,25 kronor och SBB B är oförändrad, skulle jag tjäna på att sälja Hemfosas stamaktie över börsen och inte vänta på att ett bud går igenom.

Det troliga är dock att dessa kurser kommer att röra sig i symbios så de som vill sälja av innan kommer att få göra så till ett lägre värde. Men som sagt, man vet aldrig hur marknaden agerar och kortsiktigt kan det uppstå tillfälliga förtjänster.

Själv gillar jag båda bolagen och har inget emot att vänta in en affär. Även om ett sammanslaget bolag kortsiktigt kommer att ha en liten ansträngd balansräkning är jag inte så oroad. VD har redan flaggat för synergier på uppåt 300 miljoner från dag ett och nu när man blir väldigt mycket större kommer det att bli lättare att erhålla en investment grade rating, något som kommer att minska finansieringskostnaderna. Men dels även för att verksamheten med samhällsfastigheter är lågrisk och dels för att det är andra erkänt duktiga investerare är med på tåget.

Vad tycker du om budet från SBB?

måndag 11 november 2019

Alibaba's Single's Day slår nytt rekord igen
Idag översvämmas troligen de flesta inkorgarna med diverse erbjudanden om rea då den elfte november är känt som Single's Day. Single's Day är Kinas svar på USAs Black Friday och Cyber Monday, som inträffar i slutet av november.

Från början uppstod Single's Day 1993 på Nanjing universitet, för att fira alla de som var singlar. Dagen var känd som Bachelor's Day och firades således endast av unga män som var singlar genom att man festade den dagen samt köpt en gåva till sig själv.

Att valet föll på den just denna dag är för att ettorna i datumet 11/11 påminner om individer som är ensamma. Denna helgdag har även blivit en populär dag att fira sina relationer på och över 4000 par gifte sig bland annat i Peking denna dag 2011.Men numera kännetecknas denna dag mer av den är årets största köpfest i Kina. Detta sedan Alibaba's grundare Jack Ma 2009 gjorde detta till starten av detta köpfenomen. 2009 var året efter Lehmankraschen och många företag hade det svårt. Även länder hade det svårt att återhämta sig och för Kinas del var detta ett sätt att sparka igång nytt hopp för landet. Jack Ma skrev i New York Times den 26 oktober en artikel, "Small is Beautiful", om möjligheterna med e-handel och internet.

Tanken var att handlarna skulle omfamna bolagets marknadsplats, Tmall, och vilja erbjuda sina varor där. Iden var att tillhandahålla en marknadsplats för varumärken och det första året såldes varor för 7-8 miljoner dollar denna dag. Förra året såldes varor för hela 30,7 miljarder dollar, vilket gör att den årliga tillväxten är över hiskeliga 130%.

Uppdatering:
Nu när Single's Day är över kan man konstatera att försäljningen för Alibaba blev hela 38,4 miljarder dollar. Det innebär att man slog förra årets försäljning med 25%!

Det senaste åren är Single's day mer som ett stort evenemang och redan 2015 började man ha erkända film- och musikstjärnor som uppträdde i samband med detta evenemang. I år öppnade till exempel Taylor Swift dagen med en exklusiv konsert.

Nytt för i år är att man börjat med live-streaming, där produkter presenteras och erbjudanden ges. I veckan hade bland annat Kim Kardashian en live-stream av hennes nya parfym KKW som släpps på Single's Day.

För att få perspektiv på hur stort denna dag är i Kina, så redan efter 1 minut och 8 sekunder hade Alibaba sålt för 1 miljard dollar och hittills har man slagit försäljningsrekordet från 2018. Det är helt makalöst och jämför man med förra årets Black Friday, som hade en onlineförsäljning på 6,2 miljarder dollar och för Cyber Monday's med sina 7,9 miljarder dollar, förstår man hur galet stort Single's Day är i Kina.

Nordnet skapade sin egen Single's Day genom att erbjuda 11 kinesiska aktier courtagefritt. Så jag passade på att köpa in mig i Alibaba. Jag har tidigare ägt bolaget och funderat på att äga det igen. Med tanke på deras betallösningar i kombination med den marknadsplats de erbjuder för en växande kinesisk medelklass har jag svårt att se att detta bolag inte kommer att fortsätta att växa vidare.

Finns Alibaba i din aktieportfölj? Shoppar du något på Single's Day eller tycker du att dessa event bara är för mycket?

fredag 8 november 2019

Stark organisk tillväxt från Instalco i tredje kvartalet
I veckan kom Instalco med sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2019 och det var en stark rapport som de levererade. Bolaget fortsätter att växa starkt och kvartalet kan sammanfattas med att (föregående års kvartal i parentes):


 • Orderstocken ökade med 18,6% till 4 418 (3 724) miljoner kronor
 • Nettoomsättningen ökade med 41,9% till 1 416 (998) miljoner kronor
 • Den organiska tillväxten var 14,6 (8,6) procent i kvartalet
 • Justerad EBITA ökade till 127 (75) miljoner kronor motsvarande en EBITA-marginal om 9,0 (7,5) procent
 • Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till 138 (25) miljoner kronor
 • Under kvartalet har fem förvärv genomförts med en bedömd årlig omsättning på 359 miljoner kronor
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,59 (1,22) kronor


Marknaden har varit stabil under kvartalet för tekniska installations- och servicetjänster i Sverige, Norge och Finland. Själva marknaden drivs i stor utsträckning av ett antal långsiktiga trender och underliggande faktor som urbanisering, bostadsbrist, teknikutveckling, infrastrukturinvesteringar och ett åldrande fastighetsbestånd.


I Sverige, som är bolagets största marknad, är aktiviteten på installationsmarknaden fortsatt hög. Den avmattning som tidigare visat sig i vissa storstadsregioner vad gäller nyinvesteringar har nu stabiliserat sig. Samtidigt fortsätter byggnadstakten inom offentlig sektor med skolor, förskolor och sjukhus för närvarande vara hög, liksom byggnation av kommersiella lokaler som kontor och affärslokaler. Den organiska tillväxten på den svenska marknaden uppgick till 15,2 procent i kvartalet.

Utvecklingen av nettoomsättningen och EBITA per kvartal visar på en stabil och stark tillväxt för den svenska marknaden.På bolagets övriga marknader är den norska marknaden fortsatt stabil. Där investerar den offentliga sektorn i nya skolor, förskolor, sjukhus och infrastruktur. Det märks även en ökning av nybyggnationer och renoveringar av kontor, lager och hotell samtidigt som byggnationen av nya bostäder har stabiliserat sig på en hög nivå.

I Finland däremot har marknaden börjat plana ut efter att ha växt de senaste åren. Den organiska tillväxten justerad för valutaeffekter på de båda marknaderna uppgick till 12,9 procent i kvartalet.

Utvecklingen av nettoomsättningen per kvartal visar på en fortsatt stabil tillväxt för Norge och Finland. När det gäller utvecklingen av EBITA är den mer fluktuerande, men fortsätter nu att växa vidare från en hög nivå i det andra kvartalet.


Totalt sett växer omsättningen stabilt på samtliga tre marknader medan EBITA är lite mer slagigt på norska/finska marknaden jämfört med den svenska. Miljömedvetenhet, samhällsnytta och hållbart företagande har på senare tid fått en ökad betydelse på marknaden, något som också driver på lönsamheten för bolaget och något som jag tror vi kommer att få läsa mer om framöver.

     Hela rapporten: Instalco Q3 2019

Mina tankar


Instalco är ett bolag som tidigare funnits i min aktieportfölj, men i och med styrkebeskedet från denna rapport återigen har letat sig in i aktieportföljen. Det som jag gillar med bolaget är att det verkar i en marknad som inte är lika utsatt av konjunkturen.

Istället är det bolagets förmåga att fortsätta växa genom förvärv som är viktigt och tillgången till kapital. Nu skulle det inte vara hela världen om bolaget ett kvartal inte skulle förvärva i någon större utsträckning eftersom man ändå verkar lyckas växa organiskt tvåsiffrigt.

Även under nästa kvartal kommer man att växa vidare, då Instalco hittills har förvärvat Medby AS som har en förväntad omsättning på 59 miljoner kronor och 35 anställda, AB Tingstad Rörinstallation som har en förväntad omsättning på 65 miljoner kronor och 24 anställda och Henningsons Elektriska AB som har en förväntad omsättning på 135 miljoner kronor och 72 anställda. Årligen har bolaget som mål att förvärva bolag till en omsättning om 600-800 miljoner kronor och i år har man redan passerat en förvärvad omsättning över 1 miljard kronor. 

Nu börjar man dock bli så stor att man slåss om större projekt och under kvartalet fick JN El uppdrag av Skanska att utföra elinstallationer i samband med Scanias nya gjuteri i Södertälje. Uppdraget är värt cirka 100 miljoner kronor. Från Skanska fick Rörläggaren även ett nytt kontrakt när Malmö sjukhusområde byggs ut. Totalt handlar det om VS-installationer till ett värde om 270 miljoner kronor.

Ju större bolaget blir desto fler av dessa stora projekt kommer man lyckas att ta och Instalco går en spännande framtid till mötes. Den resan vill jag gärna vara med på, så jag kommer att fylla på med fler aktier i bolaget när bra tillfällen ges.

Sedan gillar bolagets kaxighet när man avslutar sin presentation av delårsrapporten med låten The heat is on av Glenn Frey. Då har man självförtroende!