lördag 21 september 2019

Lendify vill lansera bolån

(Obs! Detta inlägg innehåller affiliatelänkar)I tisdags gick Lendify ut med nyheten att de inom tre till fyra år siktar på att lansera bolån i Sverige. Enligt bolagets VD Nicholas Sundén-Cullberg ska Lendifys automatiserade processer innebära att lånen kan hanteras till en lägre kostnad än hos storbankerna. Det i sin tur ska medföra lägre bolåneräntor.

Lendify kommer att rikta in sig på de kunder som utgör den stora delen av bolånestocken, snarare än att som nischbanker, som antingen satsar på riskabla kunder som har svårt att få lån hos storbankerna eller på rika kunder med låg belåningsgrad och låg risk.

Jag gillar att det blir mer konkurrens på bolånemarknaden och för Lendifys del tror jag att denna satsning kan bli bra på sikt. Just nu tjänar man inte tillräckligt med pengar på att vara en förmedlingsplattform för P2P-lån. Men med en viss volym bolån kommer dessa göra att Lendify kommer att gå med vinst samt bli mer av en helhetslösning inom lån.

Själv använder jag mig av Lendify från ett investerarperspektiv, där jag har investerat cirka 25 000 kronor i P2P-lån. Jag gillar riskspridningen mot andra tillgångar än aktier. Själv har jag valt Lendifys Autoinvest Kort, där ränta och återbetalning återinvesteras i nya lån och på så sätt växer avkastningen. Hittills har den genomsnittliga årsavkastningen innan skatter varit 6,1%, vilket jag tycker är bra.

Här kan du läsa mer om mina investeringar i Lendify: Alternativa investeringar: Lendify

Om du själv är intresserad av att investera i P2P-lån, kan jag rekommendera att använda nedan inbjudningsbanner. Om du investerar minst 20 000 kronor får både du och jag 500 kronor extra att investera för, vilket motsvarar en direktavkastning på 2,5%.


fredag 20 september 2019

Är Svolder ett bra alternativ till en svensk småbolagsfond?
Bokslutskommunike 2018/2019


Igår kom Svolder med sin bokslutskommunike för det brutna räkenskapsåret 2018/2019. En trevlig nyhet var att det höjer utdelningen sjätte året i rad, från 2 kronor till 2,15 kronor. Det är en skaplig höjning på 7,5%. Jämfört med en normal löneökning på 2% förstår man nog varför det här med utdelningar lockar så mycket.

Som alltid är det en fröjd att läsa VD Ulf Hedlundhs kommentarer till oss aktieägare i rapporten. Det som sticker ut lite är att bolaget underpresterat mot Carnegie Small Cap Return Index (CSRX) med nästan 10%. Anledningen är att det indexet innehåller större bolag än vad Svolder investerar i och andelen fastigheter är klart större i det indexet. Fastigheter har i år verkligen fått sig en rejäl uppvärdering, något som driver indexet CSRX.Verksamhetsåret som precis avslutats var oförändrat i absoluta tal, vilket innebär att Svolders substansvärde förändrades inte när justering för lämnad aktieutdelning görs. Totalt stängde B-aktien med en substansrabatt på 8%. Men även om substansvärdet är oförändrat så har kursen stigit med 7,1% i år. Mer imponerade är om man tittar på hela tidsperioden 26 år. Då har substansvärdet stigit mer än 14% per år.

Årets största bidrag till ökningen av substansvärdet har varit

  • Garo
  • Platzer Fastigheter
  • Klövern

Och de största negativa bidragen till substansvärdet var

  • Boule Diagnostics
  • Saab
  • Magnolia Bostad

Vidare har man ökat investeringarna i Elanders, Nordic Waterproofing och Lime Technologies. Samtidigt har man minskat i Klövern, Acando (uppköpta) och Platzer Fastigheter. Minskningen i fastigheter beror på att Svolder har svårt att se någon större ökning från dessa höga nivåer. Då anser man att det finns andra bolag som kan komma att prestera bättre.

Svolder istället för en småbolagsfond


Ofta jämförs Svolder med att äga en Sverigefond. Den Sverigefond som gått bäst de senaste fem åren är SEB Sverigefond Småbolag C/R. Som bilden nedan visar så har Svolder följt den fondens utveckling ganska jämnt. Nu ska det tilläggas att utvecklingen för Svolder är exklusive återinvesterad utdelning. Om den hade varit med hade Svolders totalavkastning varit högre än valda fondens under urvalsperioden.

Endast vid två tillfällen, 2017 och sista kvartalet 2018/2019, avviker Svolder från fonden. Det som hände 2017 var att Svolder hade större innehav i bland annat Nolato och Troax som hade en fantastisk utveckling. Men även Scandic Hotels och Boule hade en stark utveckling det året.

Källa: Avanza
Nackdelen med Svolders mer fokuserade inriktning mot ett färre antal småbolag gör att utveckling under ett år kan vara skral med sett över flera års tid är den bra. Jämfört med fonden ovan som har en mer jämn utveckling mellan åren. Det innebär att om man investerar i Svolder gäller det att vara långsiktig.

Som grafen ovan också visar kan man istället för att välja en Sverigefond eller svensk småbolagsfond lika gärna välja Svolder, som också har en lägre förvaltningskostnad än fonder. Svolders förvaltningskostnad uppgick i år till 0,8% mot ovan fonds 1,5%.

Sedan ger Svolder ägarna en aktieutdelning, vilket är trevligt att få om man gillar kassaflöden och vill leva på utdelningar. I bokslutskommunikén kan man läsa följande från VDn:

"Aktieutdelning ser Svolder som den naturligaste formen av vinstdelning och kapitalöverföring till aktieägarna. Prioritet ligger på långsiktigt god utdelningstillväxt framför engångsutdelningar eller en hög nivå som inte är hållbar." 

Vill man höra mer om bolaget kan man titta på Uppesittarkväll kl 20:00 den 24 september där VD Ulf Hedlundh kommer att gästa programmet. Om man är aktieägare och är i Stockholm den 19 november, kan man närvara på Svolders bolagsstämma som hålls i IVA:s lokaler med start klockan 17:00. Själv kommer jag att närvara på bolagsstämman och lära mig mer om hur bolaget ser på sina investeringar och framtida utveckling.

Finns Svolder i din aktieportfölj? Tycker du att den är ett bra komplement till en småbolagsfond? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

torsdag 19 september 2019

Akelius meddelar villkoren kring D-aktiernaFör någon dryg månad sedan skrev jag om att bolagsstämman i Akelius hade beslutat att ge ut D-aktier. Ni hittar inlägget i länken nedan.

Akelius ger ut D-aktier

Det som inte var klart vid det tillfället var när det skulle ske och till vilket pris. Nu har prospektet kommit och det troliga användningsområdet som Akelius ska ha pengarna till är att lösa in preferensaktierna.

Nu säger de inte det rakt ut men man kan läsa att pengarna från emission ska användas för att lösa in sådant som ratingbolag helt eller delvis anser vara en skuld. När det gäller preferensaktierna räknas hälften som eget kapital och hälften som skuld.
Målet för Akelius är att höja kreditbetyget till BBB+ eller bättre. Anledningen till Akelius fokus på sin kreditrating är att en högre rating gör att bolaget kan låna till en lägre ränta. Något som gör att finansnettot minskar och vinsten på nedersta raden ökar.

Själv hade jag Akelius preferensaktier, men valde att sälja av dem då kursen låg cirka 15 kronor över lösenkursen på 345 kronor. Jag kände att risken fanns att Akelius löser in preferensaktierna genom att man får D-aktier utan kompensation för kursvinsten. Sedan dess har jag väntat på prospektet för att kunna köpa in D-aktierna istället.

Men när jag läste prospektet blev jag lite besviken då priset på aktie och även utdelning kommer att vara i Euro. Erbjudandet är satt i prisintervallet 1,75-1,85 Euro, vilket är högre än vad jag trodde. Jag hade gissat på 1,65 Euro. Då hade utdelningen som är planerad till 0,10 Euro gett en direktavkastning på cirka 6%. Nu hamnar direktavkastningen istället mellan 5,4-5,7%, vilket är lite i snålaste laget.

Det i kombination med att aktien handlas i Euro gör att inte bara avkastningen är låg. Man får även en valutarisk med på köpet. Plus när man handlar i annan valuta eller erhåller utdelning i annan valuta drabbas man också av en valutaväxlingsavgift hos nätmäklarna.

Mot bakgrund av att ränteläget är väldigt lågt nu och den svenska kronan är svag, känns det inte som att det finns så mycket uppsida i D-aktien. Men om räntan stiger eller att den svenska kronan stärks blir nedsidan desto större.

Just nu känns det inte självklart att köpa in denna aktie till aktieportföljen. Istället köper jag eventuellt in min när väl aktien är noterad. Noteringen är beräknad till 4:e oktober och D-aktien kommer att listas på First North. För allmänheten startar anmälningstiden 19 september och pågår till 2 oktober. Eftersom Akelius är ett svenskt bolag även om den kommer att handlas i Euro spelar det ingen roll skattemässigt om man väljer att teckna sig via en ISK eller en KF, vilket kan vara bra att veta.

Kommer du att teckna i Akelius emission? Kommentera gärna i bloggen vad du tycker om emissionen då din åsikt är viktig. 

onsdag 18 september 2019

Kinnevik ändrar policy och delar ut Millicom
Det svänger fort i hockey brukar man säga. Det kan man också säga när det gäller Kinnevik. Igår morse meddelade Kinnevik att man valt att minska ned exponeringen i Zalando genom att sälja drygt 13,1 miljoner aktier. Det motsvarar 5,2% av aktiekapitalet i Zalando och 16,7% av Kinneviks innehav.

Själva affären gjordes till cirka 6,5% rabatt mot Zalandos stängningskurs på måndagen i Frankfurt. Kinnevik kvarstår fortfarande som största ägare i Zalando och efter försäljningen motsvarar Zalando runt 32% av Kinneviks substansvärde. Totalt var försäljningen värd cirka 5,9 miljarder kronor, ungefär lika mycket som vad man försökte sälja en stor del av Millicominnehavet för några månader sedan, men misslyckades.Jag har själv ägt Kinnevik tidigare men sålde innehavet dels för att Zalando blev för stor del av substansvärdet och dels för att Christina Stenbeck valde att lämna styrelsen. En tredje anledningen var det misslyckade försöket att sälja av stor del av Millicom. Det känns som att ledningen slaktade kassakorna och bara behöll förhoppningarna.

Personligen tror jag att den typ av verksamhet som Kinnevik bedriver, där man vill satsa på privata bolag inom digital teknik, kräver att man också har en eller flera kassakor i portföljen för ett jämnt kassaflöde.

Så, efter försäljningen av en del av Zalando känns Kinnevik mer intressant då balansen mellan Zalando, Tele2 och Millicom blir jämnare. Det känns bra att Tele2 och Millicom står för nästan hälften av substansvärdet, eftersom  dessa bolag representerar kassakorna.

Men, det dröjde inte mer än till eftermiddagen innan Kinnevik basunerade ut nästa nyhet. Man kommer att föreslå att innehavet i Millicom delas ut till Kinneviks aktieägare genom en extra bolagsstämman innan året är slut. Det motsvarar en värdeöverföring på 69 kronor baserat på Millicoms slutkurs den 16 september.

Som att det inte var nog, kommer man även att föreslå en ändrad utdelningspolicy där den ordinarie utdelningen tas bort och istället inför man en ny utdelningspolicy. I den nya policyn betalar bolaget ut överskottskapital från investeringsverksamheten genom extrautdelningar.

Syftet med att dela ut Millicom är för att dess verksamhet och marknader inte passar in i affärsmodellen där man vill investera i de bästa entreprenörerna som bygger ledande digitala företag i Europa, Norden och USA enligt Kinneviks VD Georgi Ganev.

Och anledning till att ändra utdelningspolicyn är för att kunna behålla den utdelning som Kinnevik erhåller från Tele2 inom bolaget istället för att slussa vidare till aktieägarna. På så sätt kommer man få mer kapital för att kunna göra investeringar.

Nu antar jag att den utdelning för 2019 som klubbades igenom på bolagsstämman i maj inte kommer att påverkas. Det innebär att den andra halvan av utdelningen kommer att betalas till Kinneviks aktieägare i november som fastslaget.

Slutsats


Innan eftermiddagens besked var jag sugen på att köpa in mig i Kinnevik då man hade minskat ned exponeringen mot Zalando. Med en substansrabatt på runt 15% och en direktavkastning på strax under 3% tyckte jag att det kändes som en bra investering för att få exponering mot deras onoterade del.

Men nu vet jag inte riktigt vad jag ska tycka i och med att man vill göra sig av med Millicom och slopa den ordinarie utdelningen. Institutionerna tycker beslutet är bra även om om kraven nu ökar på Kinnevik att verkligen hitta investeringar som ger bra avkastning.

Både Kinnevik och Millicom föll på nyheten. Mest föll Millicom där jag tolkar det som att om Kinnevik försvinner som storägare blir Millicom mer ett herrelöst bolag. Liberty Latin America var ju intresserade av att köpa Millicom tidigare fast affären stöp på prislappen. I och med att Kinnevik försvinner som storägare blir det kanske lättare att få igenom ett bud.

Frågan är då om man ska köpa Millicom istället och har man tur kanske ett bud kommer. Om inte så känns Millicom som ett klart intressant bolag med en tillväxtstrategi och som även har en direktavkastning på nästan 5%.

Vad tycker du om turerna i Kinnevik? Hur agerar du? Köper du Kinnevik eller Millicom istället? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.


tisdag 17 september 2019

Är EQT värt att teckna
Sedan det blev klart att EQT skulle noteras har jag väntat på att de ska släppa villkoren för själva teckningen. Idag kom dessa och minsta teckningspost är 150 aktier och priset kommer att hamna inom intervallet 62-68 kronor. Det innebär att en teckningspost kommer att kosta mellan 9 300 - 10 200 kronor.

EQT kommer att erbjuda både befintliga aktier men även emmitera nya aktier. Totalt kommer cirka 190,6 miljoner aktier att erbjudas. Anmälningstiden för allmänheten är 13-20 september och aktien beräknas att noteras den 24 september.Genom börsintroduktionen synliggörs EQTs värde och det kommer att hamna runt 59,1-64,8 miljarder kronor beroende på teckningskursen. Investors andel av EQT uppgår till 23%, vilket gör att när väl noteringen är klar kommer det att lyfta substansvärdet för Investor. En annan fördel med noteringen är att nu kommer fonderna inte bara ha Investor att förlita sig på när mer kapital behövs utan också börsen i sig.

En intressant iakttagelse i prospektet är att EQT har följande utdelningspolicy:

"Att generera en stabilt ökande årlig utdelning i absoluta eurodominerande termer"

För 2019 har man redan bestämt att man kommer att dela ut 200 miljoner euro under två tillfällen 2020, under det andra och fjärde kvartalet. Med totalt 952 983 900 aktier efter emissionen av de nya aktierna motsvarar det en utdelning på 0,20-0,21 Euro per aktie eller cirka 2,25 kronor per aktie. Direktavkastningen i erbjudandet är 3,29-3,62%, vilket klart godkänt för ett bolag som har som affärside att växa.

EQTs affärsmodell är att skapa fonder som investerare kan investera pengar i. Dessa fonderna investerar i sin tur i bolag utifrån vissa inriktningar och riktlinjer. Det hela sköts av ett management team  med Conni Johnson i spetsen till en viss avgift. Detta har teamet gjort framgångsrikt under många år.

De ledande personerna inom EQTs förvaltning har också ägt andelar i EQT och nu vill man kunna göra en exit och få betalt för sitt arbete. Visserligen kommer man att kvarstå som ägare, men själv tycker att när riskkapitalister vill sälja ska man vara lite försiktig.

Personligen lockar det mig mer att äga EQT indirekt genom Investor. Däremot så har emissionen i EQT redan övertecknats och jag kommer se det som en möjlighet att kortsiktigt göra en bra affär. Chansen att få tilldelning är nog ganska liten. Har man tur får man nog 50 aktier som småsparare då EQT vill se en ordentlig ägarspridning. Därför tecknar jag 150 aktier och hoppas på en snabb vinst.

Tecknar du EQT? Kommentera gärna i bloggen hur du ser på emissionen och hur du kommer att agera.