Avanza

Underrubriker

onsdag 30 oktober 2019

Uppdatering av aktieportföljen efter F.I.R.E.
Det var ett tag sedan som jag uppdaterade min aktieportfölj slog det mig. Eftersom jag numera har uppnått F.I.R.E sedan en dryg månad har mycket tid lagts på att fundera på optimal fördelning av aktieportföljen. Så att jag både kan leva på utdelningen och även återinvestera.

Den största skillnaden är helt klart att jag inte längre kan skicka in en större summa pengar varje månad. Att mäta sparkvot är plötsligt inte lika intressant. Eftersom jag är otålig har detta varit en klurig nöt att knäcka, för man vill ju kunna fortsätta att få aktieportfölj att växa genom att skjuta till mer pengar. Även om ett litet belopp är bättre än inget, så är den omställningen svår.Samtidigt vill jag heller inte investera bara i högutdelare utan även om jag ska leva på utdelningar, är ändå totalavkastning det viktigaste. Därför har jag kommit fram till att en del av aktieportföljen helt enkelt får klassas som rena kassaflödesinvesteringar. Hit räknar jag mina innehav i preferensaktier, men även det stora innehavet i Resurs Holding.

Anledningen till att jag tar med den aktien här, är för att den envist beter sig som en obligation trots att vinsten ökar år efter år. Utdelningarna från kassaflödesinnehaven motsvarar hälften av det årliga belopp som jag behöver för att klara mig.

Den andra hälften kommer från att jag har avsatt 5 år av likvider på diverse bankkonton. Nu kan man alltid argumentera att jag borde lagt dessa likvider i exempelvis preferensaktier då de ger en bättre avkastning än vad ett bankkonto ger. Anledningen till att jag ändå valt att inte gör så är främst:

 • Eftersom utdelningarna kommer kvartalsvis kommer jag alltid att behöva flexibiliteten som kontanter ger för att jämna ut mellan månaderna
 • Genom att ha kontanter säkerställer jag att jag kan klara mig i 5 år oavsett vad som händer på börsen. Det förutsätter att preferensaktierna och Resurs Holding fortsätter att betala sin utdelning som den är idag under dessa 5 år. Annars täcker kontanterna 2,5 år av mina fasta, rörliga levnadskostnader. Det är en skön "försäkring".

I samband med att jag kom fram till ovan har jag också gjort om klassningen av mina innehav. Nu klassar jag innehaven inom följande grupper:

 • Kassaflöde
 • Investmentbolag
 • Fastighet
 • Tech
 • Övriga
 • Fonder

Den första gruppen har vi redan gått igenom och när det gäller kategorin investmentbolagen är det Investor, Industrivärden, Lundbergs, Latour, Svolder och Bure som finns i aktieportföljen. Fördelningen mellan dessa sex bolag har jag skrivet en hel del om i följande inlägg om man vill läsa mera. Jag kommer att börja med en jämvikt mellan dessa sex bolag. Sedan kommer mitt nysparande endast användas till att fylla på i Investor och Latour. Anledningen är att jag tycker att dessa bolag är de som har presterat bäst över tid. 

När det gäller kategorin fastighet är Cibus Nordic Real Estate huvudinnehavet och i övrigt kommer jag att ta in fastighetsbolag som ger en bra spridning mellan olika fastighetskategorier. Men även fokusera på duktiga fastighetspersoner som Selin, Wallenstam, Arnhult, etc.

Kategorin Tech kommer att innehålla fem innehav, Mastercard, Apple, Microsoft, Shopify och Atlassian. Kvar att ta in är Apple och dessa fem bolag är sådana som man kan äga i 5-10 år utan att behöva oroa sig allt för mycket tror jag.

Kategorin Övrigt är dels bolag som har funnit tidigare, men här har jag försökt använda Buffetts metod från boken The Warren Buffett Stock portfolio som man kan läsa i inlägget nedan:

     Warren Buffetts köpanalys förklarad

Med andra ord har jag med hjälp av Börsdata filtrerat fram bolag som under 1-10 år haft en hyfsat jämn vinsttillväxt. Därefter efter har jag funderat på om dessa bolags produkter kommer att finnas om 5 år och fortfarande vara eftertraktade.

Nästa steg har varit att funderat på hur mycket dessa bolag kan öka sin vinst i snitt per år under en 5 års period. Om de lyckas, vad kommer vinsten då vara och hur mycket kommer aktien att kosta givet ökning. Det är något som jag räknar fram genom att ta ett rimligt P/E-tal och multiplicera det med vad vinsten förväntas vara om 5 år.

Här har jag försökt vara rätt så konservativ. När det gäller utdelningen jag också räknat fram hur mycket utdelning kommer jag att få under dessa 5 år givet en viss tillväxt på utdelningen.

Sedan har jag lagt ihop den totala utdelningen och den framtida prognosticerade aktiekursen och fått ett slutligt totalbelopp.

Slutligen har jag räknat fram vilken genomsnittlig årlig avkastning jag får om jag köper aktien idag för vad den handlas på börsen. Blir den årliga avkastningen 10% eller mer tycker jag aktien är köpvärd. Blir den lägre innebär det troligen att kursen är för hög idag och då är det lätt att få fram vilken kurs som är en rimlig köpkurs. Ungefär som Buffett säger, det gäller att veta när man ska svinga och vänta till dessa att rätt boll (i detta fall kursnivå) kommer.

Detta sätt att se på aktierna har gjort att jag har köpt in mig i bland annat Addtech, VBG, Enea, Lagercrantz, OEM, Trelleborg och TF Bank. Av den utdelning som överstiger vad jag behöver under 5 år kommer med största sannolikhet användas för att öka på befintliga innehav samt ta in nya innehav i kategorin Övriga.

I kategorin fonder finns Spiltan Aktiefond Investmentbolag (för att få exponering mot de övriga investmentbolag jag inte äger direkt), Xact Högutdelande och SEB Sverigefond Småbolag C/R. Här kan jag även tänka mig att också lägga till Länsförsäkringar Fastighetsfond.

Min uppdaterade aktieportfölj kan ni hitta här: Min aktieportfölj

tisdag 29 oktober 2019

Stabil rapport från Resurs Holding
Idag lagom till morgonkaffet kom Resurs Holding med sin niomånadersrapport för 2019. Inför denna kvartalsrapport var jag lite orolig för hur den skulle bli med tanke på att bolagets rapport för det andra kvartalet var starkt. Men för att sammanfatta Q3-rapporten kan man konkludera att bolaget kommer med en stabil rapport för detta kvartal och rapporten i sig kan sammanfattas enligt följande (föregående kvartal inom parentes):

 • Utlåningen till allmänheten ökade 13% till 31 125 (27 470) miljoner kronor
 • Rörelsens intäkter ökade med 5% till 925 (881) miljoner kronor
 • Rörelseresultatet ökade med 6% till 416 (394) miljoner kronor
 • Resultat per aktie ökade 5% till 1,60 (1,53) kronor
 • Kärnprimärkapitalrelationen minskade något till 13,6% (13,8%)
 • Riskjusterade NBI-marginalen sjönk till 9,3% (10,2%)
 • K/I-talet före kreditförluster, exkl Insurance, uppgick till 37,6% (39,2%)
 • Kreditförlustnivån minskade marginellt till 2,0% (2,1%)

Koncernen visar alltså på en fortsatt stark tillväxt i låneboken även under detta kvartal och Resurs växer snabbare än marknaden. Även sett till resultatet för det enskilda kvartalet är det, det högsta någonsin med sina 320 miljoner kronor. Allt detta har uppnåtts samtidigt som bolaget har fortsatt att ha en god kostnadskontroll.


Kärnan i bolagets affärsmodell är Payment Solutions. Förutom en stark tillväxt i det affärsområdet, har man också lanserat en ny Merchant Portal. Det är en omnikanal för koncernens partners inom retail finance. Fördelen med den nya portalen är att den ger handlaren möjlighet att oavsett försäljningskanal snabbt och enkelt fånga all försäljningsstatistik i realtid.

Under kvartalet har man också adderat Svensk Handel som ny partner, vilket gör att samtliga handlare nu erbjuds Resurs Checkhout. Exempel på andra samarbetspartners som bolaget har är Netonnet, Bauhaus, Mio, Ticket, Mekonomen, Husqvarna, Biltema, Elgiganten, Ellos, Specsavers och Jysk.

Det andra affärsområdet, Consumer Loans, fortsätter också att visa på en stark tillväxt på samtliga marknader utom den norska. I maj gjorde man om lagen i Norge för att få bort de bolag som erbjöd alldeles för höga räntor. Det i sig är i för sig sunt, men det drabbar lönsamheten för de aktörer som är kvar.

Även i detta kvartal fortsätter den norska marknaden att ställa till det lönsamhetsmässigt för koncernen, vilket också syns i och med att rörelseresultatet växer ensiffrigt till skillnad från lånestocken.  Men genom att dra ned på marknadsföringskostnader i Norge då man vill avvakta och se hur marknaden utvecklas samt inte vill vara med i något priskrig, lyckas bolaget ändå kontrollera den totala kostnadsmassan.

Man har även under kvartalet märkt en ökning av snittlånen inom Consumer Loans, upp mot i snitt 100 000 kronor. Detta är drivet av bolagets AI-kreditmotor, som aktivt selekterar bland de lån som kommer in. På kortsikt innebär det en negativ påverkan på NBI-marginalen, men på längre sikt är det positivt för lönsamheten, eftersom högre snittlån med en högre kreditkvalité medför lägre kreditrisk.

Med tanke på att vi eventuellt är på väg in i en lågkonjunktur har bolaget planer på att emittera ett så kallat primärkapitaltillskott (additional tier 1 instruments) i storleksordningen 100-400 miljoner kronor under de kommande månader och marknadsförutsättningarna är gynnsamma. Tanken med det är för att ytterligare optimera Resurs kapitalstruktur.

Fullständig rapport: Q3 rapport 2019 Resurs Holding

Mina tankar


Resurs Holding har tidigare varit mitt största innehav och jag tycker att det är en verksamhet som växer stabilt och säkert. Med tanke på att de har funnits som bolag sedan 1970-talet har de varit igenom ett antal kriser. Det gör att bolaget vet hur man hanterar lågkonjunkturer så väl som rena kriser. Det tycker jag är en trygghet eftersom man annars är rädd att en lågkonjunktur ska äta upp all marginal i form av ökade kreditförluster.

Redan förra kvartalet såg man en påverkan av lagändringen i Norge och bolaget meddelade att man genomfört en prishöjning på den norska marknaden i slutet av det kvartalet för att kompensera marginalpressen av de nya reglerna.

Med tanke på att den norska marknaden står för cirka 30% av omsättningen, var det därför intressant att se hur detta slagit ut under kvartal 3. Men tyvärr verkar det som att prisökningen motverkas helt av den minskade marginalen, något som också bekräftades av bolagets ledning under presentationen av kvartalsrapporten.

Också under presentationen nämnde bolaget att situationen i Norge kommer att vara en "våt filt" över marginalen under 6-12 månader. Visserligen är det tråkigt, men jag tycker att bolaget gör helt rätt i att inte ge sig in i ett priskrig och dra till med en massa marknadsföringskostnader där avkastningen troligtvis är låg.

Resurs Holding känns för mig som ett bolag som lika gärna skulle kunna vara en del av Fredrik Lundbergs portfölj av bolag. Det växer sakta, men stadigt, och drar inte medvetet på sig några onödiga risker.

Visst skulle de kunna växa ännu snabbare och ha en högre marginal om de valde att ta in mer risk i lånestocken. Men här är VD tydlig med att det är inte något som är intressant. Sånt gillar jag! Det är lätta att förstå varför Erik Selin har valt att äga nästan 2% av bolaget. Tids nog kommer bolaget att belönas av marknaden.

Tittar man på bolagets finansiella mål är det endast den riskjusterade marginalen som bolaget inte slår. Vad gäller marginalpressen på den norska marknaden ser jag det mer som en temporär nedgång och jag tror att man kommer att komma tillbaka till sitt mål om en riskjusterad NBI-marginal på 10-12% om 1-2 år.Med tanke på utifallet i dagens rapport misstänkte jag att marknaden inte skulle ta emot den med öppna armar. Så blev också fallet  och aktien gick ned runt 6%. Jag tror att marknaden fokuserar främst på minskningen i marginalen och att den norska marknaden nu lägger sig som en våt filt.

Men själv passade jag på att öka mitt befintliga innehav med mer än 50%. Anledningen är för att jag tror att på 5 år sikt kommer detta vara en mycket bra investering.

Om jag applicerar Buffetts köpanalys och försöker prognosticera vad kursen kommer stå i om 5 år givet viss data, får jag fram att en investering idag skulle kunna ge en årlig genomsnittlig avkastning på över 10% per år. Då utgår jag från följande:


 • Kurs idag: 56,50 kronor
 • Vinst R12M: 5,72 kronor
 • PE: 10
 • Vinsttillväxt/år: 5%
 • Utdelning idag 3,75 kronor
 • Utdelningtillväxt/år: 7%


Om 5 år ger dessa värden ger en framtida vinst på 7,30 kronor och med ett PE på 10 ger det en framtida aktiekurs på 73 kronor. Lägg till erhållen utdelning som med den givna utdelningstillväxten blir 21,57 kronor. Totalt blir det 73+21,57 = 94,57 kronor.

Om man köper aktien idag för 56,50 idag är alltså den förväntade årliga avkastningen nästan 11% i snitt. Det tycker jag är klart intressant och därför ökade jag mitt innehav ordentligt.

Nu är Resurs återigen mitt största innehav i aktieportföljen. Slutligen vill jag lägga till, att detta är ingen köprekommendation utan alla måste göra sin egna analys innan ett eventuellt köp.

Finns Resurs i också i din aktieportfölj? Vad tror du det är som gör att marknaden inte verkar uppskata bolaget? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

måndag 28 oktober 2019

Nibe växer på den amerikanska marknaden

Nibe är ett fint småländskt bolag som har funnits i aktieporföljen tidigare, men som nog väntar på att tas in igen. Bara kursen faller tillbaka lite. Det är också ett bolag vars huvudkontor jag alltid passerar när jag åker ned till Simrishamn. Många gånger har jag funderat på att höra av mig och fråga om man skulle kunna få en rundtur, men än så länge har det inte blivit av. Så Gerteric, om du mot förmodan följer denna blogg, så vore det kanon om man fick sig en guidad tur :).

Men nu är det inte det som inlägget ska handla om utan istället ska det handla om den pressrelease som kom idag. I den informerar Nibe om att de har köpt 51% av aktierna i det amerikanska bolaget Therm-X of California Inc. Man har också undertecknat en option om att få förvärva resterande 49% av bolaget längre fram.


Therm-X är ett bolag som bildades 1983 och har cirka 340 anställda i USA och Vietnam. Huvudkontoret ligger i Hayward, Kalifornien. Bolaget är en vertikalt integrerad utvecklare och tillverkare av temperatursensorer, värmeelement och processkontrollsystem för halvledarindustrin. Man tillverkar även produkter som kräver noggrann temperaturreglering för den avancerade industrin.

Nibes mångåriga VD Gerteric Lindquist kommenterar på följande sätt:

"Therm-X representerar ytterligare ett steg i vår strategi att etablera oss som en av de ledande leverantörerna till den viktiga halvledarindustrin som är en viktig tillväxtmarknad med god efterfrågan på högteknologiska lösningar. Therm-X närhet till Silicon Valley med dess utvecklingscenter för halvledarindustrin kombinerat med våra andra nordamerikanska enheter såsom BriskHeat och Heatron, vilka redan är aktiva i denna marknad, kommer att innebära intressanta framtida synergier och tillväxtmöjligheter."

Något annat som jag uppskattar vid sådana här förvärv är också om det förvärvade bolagets VD stannar kvar. Så kommer att ske denna gång men även den utvecklingsansvarige stannar kvar.

Den förväntade försäljning för Therm-X för 2020 är över 60 miljoner USD med en förväntad rörelsemarginal på 10%, något som är i linje eller strax över vad Nibe som koncern själva producerar.

Det förvärvade bolaget kommer att ingå i Nibe Elements, vilket gör att Nordamerika blir det största området inom den division. Själva förvärvet kommer att konsolideras in 1 november 2019 under förutsättning att berörda myndigheter ger sitt godkännande och i Nibes rapport för det sista kvartalet borde vi alltså se en högre omsättning för Nordamerika inom divisionen Nibe Elements.

Finns Nibe i din aktieportfölj?lördag 26 oktober 2019

Telia toppar laget med ett verkligt dream team

För några dagar sedan blev det klart att tidigare VD:n Lars-Johan Jarnheimer kommer att föreslås som ny ordförande på den extra bolagsstämma som kommer att vara i november. Det är helt klart en intressant värvning då Tele2 alltid har legat steget före Telia vad gäller lönsamhet. Telia har känts som den oviga kolossen medan Tele2 har känts som gymnasten.

Nu var kanske inte ordförandeposten som var det som har skapade de kraftigaste spekulationerna, utan det var vem som skulle bli den nya VD:n. Här var också Jarnheimer tydligen med att han skulle se till att ha något att säga till om, även om det är den avgående ordföranden Marie Ehrling som formellt utser ny VD.Igår släpptes så "bomben" att det är tidigare Tele2 VD:n Allison Kirby, som blir ny VD för Telia. Hon kommer att börja på Telia under andra kvartalet och det är en klar revansch för henne som blev bortvald av Kinnevik i samband med sammanslagningen av Tele2 och ComHem. Närmast kommer hon från TDC där hon varit VD sedan slutet av 2018 och hittills gjort ett bra jobb med deras uppdelning av verksamheten.

Richard Bråse i Dagens Industri tycker jag beskriver Telia på ett målande och bra sätt när han jämför dess aktie med "en aktie som tidigare mest har verkat intresserad av att gå på maskerad utklädd till obligation". Allison kommer alltså inte att komma till något dukat bord och det är främst fyra stora utmaningar som hon måste lösa som jag ser det.

Lönsamheten i Sverige - hennes föregångare har trots idoga försök aldrig lyckats få upp lönsamheten här, trots att det är Telias största marknad. Att göra denna del riktigt lönsam är kritiskt och risken finns att här måste man kanske tvingas skära en hel del och fokusera på ett mindre antal saker som man blir bäst på. Fördelen är att hon känner Tele2 utan och innan och kan säkert få användning för det i sin nya roll.

Investeringar i Eurasien - Dessa investeringar klassas som Assets held for sale. Det innebär att de finns som en tillgång i balansräkningen då de ännu inte är sålda/avvecklade. Här måste Allison se till att alla dessa tillgångar sälj eller avvecklas samt att eventuellt nya mutskandaler inte uppstår från dessa äventyr. Helt enkelt se till att städa ut och klart!

Förvärvet av Bonnier broadcasting - Detta jätteförvärv som tidigare ordförande och VD gjorde, men staten var emot måste nu Allison hantera på ett sätt så att hon får största ägaren nöjd samtidigt som att aktieägarna ska bli nöjda med att detta jätteförvärv verkligen gynnar Telia på sista raden. Många säger att telekombolag inte ska investera i mindre content då de aldrig kommer att kunna mäta sig med jättar som Netflix och Disney. Men förhoppningsvis kan Allison lösa detta pussel.

Hantera största ägaren svenska staten - Den stora fördel som Tele2 har är att de har en finansfamilj som största ägare medan Telia har svenska staten som största ägare. Det gör att Telia blir mer trögrörligt och att det kommer in politik i besluten. För att få Telia lönsamt gäller det att svenska staten inte lägger sig i utan låter den nye VD:n och ordföranden få sköta om förvandlingen. Frågan är hur passiva staten kommer att vara om det skulle krävas en större omstrukturering för den svenska delen av Telia?

Lyckas Allison Kirby med hjälp av Lars-Johan Jarnheimer att lösa de fyra, som jag ser det, stora utmaningarna hoppas man att Telias kursgraf kommer likna den kursgraf som Tele2 haft de senaste tre åren. Själv äger jag i dagsläget inga aktier i Telia, men i och med det nya dream teamet är det en stor sannolikhet att Telia kommer att finnas i min aktieportfölj inom en snar framtid. Kanske är Telia2 det nya epitet för Telia?


Tror du att Telia kommer att finnas i din aktieportfölj?

fredag 25 oktober 2019

Nordeas nya finansiella mål 2019
Igår kom Nordea med sin niomånaders rapport för 2019 och det var inte någon direkt munter läsning. Inte för att jag hade förväntat mig det, men ändå. Med tanke på att kursen ligger över 70 kronor trodde jag att kanske skulle de visa på en vändning och att vi nu sett botten. I samband med Q2 rapporten förutspådde jag att bolaget borde klara av att göra en vinst per aktie på 0,17 euro för Q3 respektive Q4.

Om man rensar för alla kostnader av engångskaraktär gjorde Nordea mycket riktigt ett resultat per aktie på 0,17 euro. Men det känns som att de har en lång väg kvar att gå tyvärr och att vi får se Nordea handlas till ett P/B över 1 känns avlägset inom de närmaste åren.

I samband med niomånadersrapporten kom bolaget även med ny finansiell affärsplan. Nedan är bolagets nya finansiella mål i den planen.


Finansiella mål


 • En avkastning på eget kapital som överstiger 10%
 • Ett K/I-tal på 50%


Kostnader

Nu: För 2020 räknar Nordea räknar Nordea med att nå en kostnadsbas under 4,7 miljarder euro med planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020. Kostnaderna för 2019 förväntas minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 2019 och förändringar i resolutionsavgifter. De kassamässiga kostnaderna väntas minska under samma period, med oförändrade valutakurser.

Tidigare: För 2021 räknar Nordea med att kostnadsbasen, med oförändrade valutakurser, blir cirka 3 procent lägre än 2018, exklusive jämförelsestörande poster 2018, och kassamässiga kostnader väntas under samma period minska med upp till 10 procent, med oförändrade valutakurser. Kostnaderna för 2019 förväntas minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 2019, och kassamässiga kostnader väntas minska under samma period, med oförändrade valutakurser.

Kapitalpolicy

Nu: Kapitalbuffert på 150-200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen som börjar gälla 1 januari 2020.

Tidigare: Kapitalbuffert på 40-120 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen.

Utdelning

Nu: En utdelningskvot på 60-70 procent, från och med 2020. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital. För 2019 siktar Nordeas på en utdelning på 0,4 euro per aktie.

Tidigare: Nordeas mål är att uppnå en årlig ökning av utdelningen per aktie och samtidigt upprätthålla en stark kapitalposition i linje med bankens kapitalpolicy.

Kreditkvalitet

Nu: Nordea räknar med att kreditförlusterna under kommande kvartal blir låga och ungefär i nivå med genomsnittet för 2018. De ekonomiska utsikterna är emellertid något osäkrare.

Tidigare: Nordea räknar med att kreditförlusterna under kommande kvartal förblir låga och ungefär i nivå med genomsnittet för 2018.

Mina tankar


Precis som Gardell uttalade sig igår om dessa mål, så känns de nya målen knappast allt för tuffa. Gardell gör jämförelsen med Börje Ekholm och hur han agerade när han kom till Ericsson där han skapade mål som är "omöjliga att inte överträffa".

Det är i för sig positivt, men vad gäller kostnader, kommer man åtminstone fram till 2022 få leva med att det uppstår extraordinära kostnader i form av omstruktureringar och nedskrivningar tror jag. Nu förutsätter den nya affärsplanen också att marknaden inte förvärras under tiden.

Idag under bolagets kapitalmarknadsdag framkom det också att som en effekt av den nya affärsplanen kommer Wholesale att väntas krympa med 200 miljoner euro, något som kommer att påverka intäkterna i det korta loppet med cirka 150 miljoner euro. Dock är banken övertygad om att på lång sikt så kommer detta att gynna resultatet.

Även mängden kontoprodukter kommer att minska med runt 40% och som en effekt när man gör besparingar kommer det även att påverka antalet anställda även om detta idag inte är klart hur med hur många.

Däremot tycker jag att man kunde har varit mer konservativ när det gäller målet för utdelning. Mot bakgrund av att banken är den bank som under flertalet år haft sämst lönsamhet av de fyra stora bankerna är det bättre att jobba med att stärka balansräkningen och inte dela ut upp till 70% av vinsten.

Ett rimligare mål hade varit att man sänkte utdelningen till 50% av vinsten. Nu tycker jag att det finns en risk att man tvingas sänka målet för utdelningen igen inom något år då man inser att pengarna behövs i verksamheten utifall man vill bli en lönsam bank.

Jag tycker att Nordea äntligen tar tag i problematiken på allvar, men när man gör så här stora besparingar skapar det oro i organisationen. Det är därför viktigt att bolaget jobbar med sin change management process för att detta ska bli bra om ett antal år.

Själv kommer jag att följa bolaget löpande, men under tiden ser jag ingen ide med att investera i bolaget för att slicka i mig en kupong. Då finns det bättre möjligheter på annat håll. Men skulle kursen sjunka ned mot 56 kronor, som jag spekulerat om i tidigare inlägg, är jag köpare av aktien.

Vad tycker du om Nordeas nya finansiella plan och mål?

torsdag 24 oktober 2019

Kan man lita på vad Sampo säger?
På en telefonkonferens för inte så länge sedan klargjorde Sampo att de inte såg några problem med att behålla sin höga utdelningen utan snarare kunde se den höjas. Även avgående VD Kari Stadigh sa i en kommentar till Q2 siffrorna att Nordeas utdelningspolicy inte har någon direkt inverkan på Sampos utdelningsmöjligheter till följd av intäktsströmmar från andra enheter. Till och med analytikerna trodde i snitt på en höjning till 2,94 euro per aktie i utdelning för 2019. Det skulle även vara i linje med Sampos utdelningspolicy som säger att bolaget ska dela ut minst 50% av det underliggande nettoresultatet.

Själv har jag väl tänkt att detta känts väl ambitiöst och undrat om inte en utdelningssänkning skulle komma från Sampo också, då jag spekulerat i att Nordea kommer att sänka sin utdelning kraftigt. Eftersom Sampo äger 20% i Nordea borde de få en markant effekt på Sampos möjlighet att dela ut lika mycket eller högre i utdelning för 2019 om Nordea kraftigt sänker sin utdelning för 2019. Något som vi nu vet att de kommer att göra. Från 0,69 euro till 0,40 euro.


Men när man får lugnande besked från högsta ledning tänkte jag att för att vara konservativ räknar jag med en utdelning på 2,60 euro, vilket skulle vara en sänkning med 0,25 euro. Då uppskattar man inte som ägare av ett bolag att bolaget nu kommunicerar att det inte ligger i bolaget och aktieägarnas intresse att höja utdelningen i den nuvarande operativa miljö. Här hänvisar Sampo till de negativa räntorna på statsobligationer.

Det har jag lite svårt att förstå, men menar de att de skulle ha behövt låna till utdelningen genom att ge ut statsobligationer? Vidare så stärker Nordeas beslut kring en sänkt utdelning och översyn av utdelningspolicyn Sampoledningens syn på utdelningsfrågan. I februari 2020 kommer också Sampo att se över sin utdelningspolicy och då undrar man som ägare vad det är får överraskningar som kommer.

Det jag inte uppskattar som ägare är att bolagets ledning inte kunde ha klämt ur sig detta redan i augusti. Det borde ha varit ganska enkelt att förstå att om Nordea sänker sin utdelning med 30-50% så kommer det att leda till att Sampo också måste se över sin utdelning för 2019.

Istället ger de marknaden felaktiga förhoppningar att en utdelningssänkning inte ligger i korten, trots att risken borde varit hög att så skulle ske. Jag kan tänka mig att flertalet har beslutat att behålla sina aktier i Sampo alternativt köpa in sig baserat på det besked som gavs från ledningen i augusti. Själv låter jag mina aktier vara kvar än så länge då jag är mer intresserad av att komma åt de nordiska försäkringsbitarna likväl som de olika fintechsbolagen och nischbankerna som Sampo äger.

Troligen får detta inte någon effekt eller svar, men jag tycker att det är viktigt att som aktieägare markera när ledningen tafflar sig på detta vis och skickade därför nedan mail till Jarmo Salonen, som är IR ansvarig.


Vad tycker du om Sampos besked?

Bankbonanza eller bankfrossa?
Nu har samtliga av våra fyra storbanker rapporterat sina Q3 rapporter för 2019. Jämfört med Q3 2018 kan det hela summeras till vem som var minst dålig och stod någon bank ut? Men innan jag pekar ut någon av det fyra som bäst, kommer här en kort sammanfattning av varje rapport. Föregående period inom parentes.

Swedbank Q3 2019


 • Räntenettot ökade 4% till 6 553 (6 326) miljarder kronor
 • Provisionsnettot minskade -1% till 3 297 (3 336) miljarder kronor
 • Rörelseresultatet minskade -14% till 5 841 (6 962) miljarder kronor
 • Kreditförluster ökade 32% till -154 (-117) miljoner kronor
 • K/I-talet ökade till 0,46 från 0,36
 • Resultat per aktie minskade till 4,17 (4,95) kronor per aktie
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till 14,1 (16,9) procent


Enligt VD beror det sämre resultatet främst på ökade kostnader för regelefterlevnad och för utredning av penningtvättsproblemen. Dessa kostnader kommer att fortgå framöver och med tanke på att Swedbanks paradgren alltid har varit att de har kunnat hålla i kostnaderna, så rusar dessa nu.


Handelsbanken Q3 2019


 • Räntenettot ökade 2% till 8 047 (7 862) miljarder kronor
 • Provisionsnettot ökade 4% till 2 724 (2 624) miljarder kronor
 • Rörelseresultatet minskade -13% till 4 831 (5 572) miljarder kronor
 • Kreditförluster minskade 17% till -192 (-230) miljoner kronor
 • K/I-talet ökade till 0,565 från 0,481
 • Resultat per aktie minskade till 1,81 (2,09) kronor per aktie
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till 10,0 (12,1) procent


De ökade kostnaderna beror på att banken tar en omstruktureringsreserv på 900 miljoner kronor för att effektivisera banken. Som en effekt stänger man ned kontor som inte ligger på kärnmarknaderna Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Storbritannien. Vidare behåller man endast en filial i Luxemburg och en i New York. Ett resultat av denna omstrukturering är att 800 personer kommer att få lämna banken inklusive konsulter.

SEB Q3 2019


 • Räntenettot ökade 12% till 5 983 (5 319) miljarder kronor
 • Provisionsnettot ökade 4% till 4 693 (4 512) miljarder kronor
 • Rörelseresultatet ökade 5% till 5 864 (5 587) miljarder kronor
 • Kreditförluster ökade 15% till -489 (-424) miljoner kronor
 • K/I-talet var oförändet på  till 0,47 mellan kvartalen 
 • Resultat per aktie ökade till 2,20 (2,09) kronor per aktie
 • Räntabilitet på eget kapital ökade till 13,2 (12,7) procent


De ökade marknadsandelarna på bolån har lett till ett ökat räntenetto mellan åren. Tack vare en hög aktivitet på företagsmarknaden har även provisionsnettot ökat och det visar på styrkan i SEBs diversifierade affärsmodell. Kostnaderna har också hållits i schack även om man lagt en del extra kostnader på penningtvättutredningar i Lettland.

Nordea Q3 2019


 • Räntenettot minskade -4% till 1 083 (1 123) miljarder euro
 • Provisionsnettot ökade 8% till 756 (703) miljarder euro
 • Rörelseresultatet minskade -146% till -421 (900) miljarder euro
 • Kreditförluster ökade 652% till -331 (-44) miljoner euro
 • K/I-talet ökade till 1,04 från 0,54
 • Resultat per aktie minskade till -0,08 (0,18) euro per aktie
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till -4,4 (9,2) procent


Provisionsnettot var det enda som kom in bra för Nordea tack vare ökade avgifter för kapitalförvaltningen och ökningar på den danska marknaden för området Commercial and Business Banking. Men när det gäller kostnadssidan fläskar man på rejält med ökade kostnader i form av omstruktureringskostnader på 204 miljoner euro och en nedskrivning på 735 miljoner euro i samband med den nya affärsplanen (mer om den i ett separat inlägg). Rensat för detta skulle vinsten per aktie hamnat på 0,17 euro, samma som förra kvartalet och vad jag själv trott att de skulle leverera.

Mina tankar


Att utse vem som är den lysande stjärnan är enkelt, det är helt klart SEB. De lyckas växa de viktiga ränte- och provisionsnettot samtidigt som de håller i kostnaderna. Vad gäller de övriga tre bankerna, kan man säga att de tävlar i grenen "Vem finner mest kostnader". Värt att notera är att Swedbank är med här. Den bank som klart stuckit ut bland de fyra storbankerna som den ledande stjärnan vad gäller kostnadskontroll. Nu är det klart ökade kostnader för penningtvättsskandalen som gör det hela och dessa kommer troligen att fortsätta hålla uppe kostnadsnivån under ett antal år. Men man undrar också om det kan ha varit så att man varit underinvesterade tidigare år, varpå ytterligare kostnader kommer att komma.

För Nordea och Handelsbanken är det helt uppenbart att deras kostymer inte rymmer den kostnadsmassa som de tidigare kunnat bära och här är det verkligen fram med yxan. Det är inga småsummor som vi ser utan miljardbelopp. Frågan är om detta kommer att räcka? Själv är jag lite orolig för att det kommer fortsatta omstruktureringspaket, för att komma tillrätta med kostnaderna och få en modell där vi ser tillväxt i vinsten.

Men ändå så har dessa rapporter inte givit något större avtryck i kurserna om man jämför hur de har rört sig den senaste veckan.


 • SEB A +3,94%
 • SHB A +3,63%
 • Swedbank -1,16%
 • Nordea +1,59%


Själv trodde jag att SEB skulle gå upp mer, Nordea rakt ned i källaren följt av Swedbank halvvägs ned och SHB på väg in i källaren. Det känns som att marknaden fokuserar mer på det justerade resultatet rensat för alla engångsposter.

Men jag tycker även att man måste man fundera på om detta räcker för att ska en lönsam affärsmodell som växer. Varför då betala P/B 1,2 för SHB och Swedbank och 0,88 för Nordea? Det känns som högt.

Vad tycker du om de fyra storbankerna? Är det något att ha långsiktigt i en aktieportfölj och varför? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

tisdag 22 oktober 2019

Investmentbolaget Latour fortsätter att förvärva

För nästan två veckor sedan kom Latour ut med ett pressmeddelande att de hade förvärvat det danska bolaget Canjan. Idag var det dags igen. Latour meddelar att det genom sitt dotterbolag Bemsiq AB har avtalat om att förvärva tyska S+S Regeltechnik GmbH som är baserat i Nürnberg i norra Bayern.

Det som är intressant med S+S Regeltechnik är att de paneuropeiskt jobbar med avancerad sensorteknologi för mätning och styrning inom byggnadsautomation och maskinteknik. Detta kommer att stärka och bredda Bemsiqs kunderbjudande inom byggnadsautomation. Men det kommer också att stärka bolagets bas i Tyskland.


Exempel på vad S+S Regeltechnik erbjuder för produkter är passiva och aktiva sensorer som mäter temperaturen inne, ute, i kablar, på ytan, i ventilation, mm. Dessa kan vara som externa men även inbyggda sensorer. Man har även produkter för att mäta fukt, lufttryck, luftflöde, etc i liknande miljöer. Totalt har bolaget 65 anställda och man omsatte 16,3 miljoner EUR förra året och med en lönsamhetsnivå betydligt över Latours finansiella mål. VD Tino Schulze på S+S Regeltechnik, som också är ägaren, säger

”Jag ser Bemsiq och Latour som väldigt bra långsiktiga ägare till S+S Regeltechnik. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla S+S Regeltechnik tillsammans med de andra bolagen inom Bemsiq-gruppen. Att vara en del av Bemsiq-gruppen innebär nya tillväxt- och utvecklingsmöjligheter för S+S Regeltechnik.”
På samma sätt säger Bemsiq följande om det bolag som nu kommer in i Latourgruppen:
”Bolaget är känt för oss sedan många år, deras breda sortiment och högkvalitativa produkter är väldigt uppskattade av systemintegratörer och partners i Tyskland och internationellt. Förvärvet är ett viktigt steg i vår ambition att växa på den internationella marknaden inom byggnadsautomation och skapar en stark närvaro i Tyskland för Bemsiq.”
Förvärvet kommer att slutföras under januari 2020, förutsatt att vissa specifika villkor har uppfyllts innan. Nettoskulden kommer att öka ytterligare från den kommunicerade nettoskulden på 5,1 miljarder kronor som den var per 30 juni 2019.

Jag gillar verkligen att Latour är aktiva med att skapa värde och särskilt när man köper bolag med högre lönsamhet. Ett extra plus är att den förre ägaren och VD:n stannar kvar i S+S Regeltechnik.

Latour är en aktie som jag fyller på med jämna mellanrum. Helst vill jag köpa den till substansrabatt, vilket den inte ofta handlas till. Just nu är det rapporterade substansvärdet per halvårsskiftet 125 kronor och det beräknade ligger cirka 50 öre högre, vilket ger att premien är runt 4%, Upp till 5% i premie tycker jag är ok att handla på för min del.

måndag 21 oktober 2019

Telia väljer troligen Tele2:s förra VD till ny ordförande
Telia har under de senaste åren varit kantat av diverse problem. Har det inte varit mutanklagelser så har det varit den svenska rörelsen som inte utvecklats som det är tänkt. Till det har också hört att konkurrenten Tele2 kört om dem och haft en betydligt bättre utvecklingen för sin aktie de senaste tre åren.Telias rapporten som kom för några dagar sedan tycker jag var ganska ok. Dock har man ännu inte kommit helt tillrätta med att den svenska marknaden, som också är den största, inte växer organiskt. Utvecklingen var en organisk tillväxt på -1,4% för tjänsteintäkterna och -4,4% för marknaden som helhet.

Den förre VD:n Johan Dennelind har som bekant sagt upp sig och det känns som att trots idoga försök lyckades han inte att få rätsida på den svenska verksamheten. Det stora problemet på den svenska marknaden verkar vara att man inte lyckas accelerera omsättningen från sin mobila sida samtidigt som fast telefoni går dåligt.


Därför tycker jag att det var en intressant nyhet som kom i söndags, att den förre VD:n för Tele2, Lars-Johan Jarnheimer, nu föreslås att bli ny ordförande istället för Marie Ehrling. Det är staten, i form av majoritetsägare, som till slut agerade och gav styrelsen i uppdrag att utlysa en extra bolagsstämma där en ordförande ska väljas. Anledning till varför har inte angetts, men i praktiken ger man nuvarande ordförande sparken. Med tanke på att hon har varit ifrågasatt, nu senast i och med Bonnierförvärvet, är det inte så konstigt att majoritetsägaren till sist agerar.

Själv äger jag numera inga aktier i Telia, men jag tror att en ändring av ordförande i samband med att det verkar vara klart snart med en ny VD, är den injektion som Telia kan behöva. Även om aktien är mer som en obligation, producerar Telia ett fantastiskt kassaflöde. Prognosen för det fria kassaflödet för 2019 ligger kvar på 12-12,5 miljarder kronor att jämföra med 10,8 miljarder kronor för 2018. Med en ny ordförande som gått i den Stenbeckska skolan, tror jag att detta blir det som Telia kan behöva för att börja växa organiskt och öka sin lönsamhet.

En annan viktig aspekt med kassaflödet gäller alla utdelningsinvesterare. Bolagets utdelningspolicy baseras på det fria kassaflödet och man delar ut 80% av det operationellt fria kassaflödet. Prognosen innebär att man minst kommer att kunna behålla utdelningen om inte höja den några ören.

Värt att notera är att skillnaden mellan fritt kassaflöde och operationellt fritt kassaflöde är att i det senare har man justerat för utdelningar från intressebolag, betalningar för licenser/frekvenser och återbetalning av leasingskuld. Man kan säga att kvar blir det kassaflöde som bolaget själva kan styra över helt och hållet.

Finns Telia i din aktieportfölj?söndag 20 oktober 2019

Kindreds aktie känns övervärderad
Kindred var ett innehav som blev ett rejält sänke i min aktieportfölj när bolaget kom med sin Q2-rapport för 2019. Aktien sjönk på rapportdagen nästan 30% och även ledningen för bolaget verkade vara tagna på sängen. Sedan dess äger jag inte bolaget längre men det finns på min bevakningslista. Nu är det snart dags för Kindred att släppa nästa kvartalsrapport och den 25:e oktober kommer bolaget med sin niomånaders rapport.

Anledningen till det brutala fallet var att kanaliseringen av spelare efter den svenska omregleringen inte varit så gynnsam som man trott. Istället har omregleringen i Sverige kostat bolaget en hel del i dels ökade administrativa kostnader och dels minskad marginal på grund av den höga spelskatten.Även marknadskostnader som en relation till Gross winnings revenue (GWR) ökade kraftigt i Q2 och uppgick till 29%, vilket är det högsta sedan 2013. Som lök på lax har kanske de mest lönsamma kunderna, de som inte kan hantera spelandet, valet att trycka på spelpaus, vilket gör att de inte längre kan spela i samma utsträckning. I för sig är det bra för dem själva och för samhället, men det slår på bolagets marginaler.

Efter rapporten för det andra kvartalet skrev jag en analys om att det var Game over i Kindred. Helt enkelt har jag svårt att se att deras affärsmodell, där man vill vara på reglerade marknader, kommer att generera höga marginaler som bolaget har gjort tidigare.

Anledningen är att man kommer att tvingas till att lägga en hel del pengar på att marknadsföra sina olika spel och det spelöverskott som genereras kommer att beskattas rätt så högt till skillnad från när de verkade på oreglerade marknader. Sedan tror jag också att en viss kostnadsnivå för IT-investeringar kommer att krävas mer eller mindre som en regel år efter år, för att kunna hålla en hög kvalitet på sitt spelutbud.

Nästa stora europeiska marknad som kommer att regleras är Nederländerna, där bolag kommer att behöva ha licens för att erbjuda bettingspel efter 1 januari 2021. Om effekten blir som i Sverige kommer det innebära ett ytterligare hårt slag mot bolagens vinster. Just nu känns det som att den stora förhoppning för Kindred är att USA blir bolagets framtida vinstmotor.

Men den stora frågan är vart ska Kindred hitta lönsam tillväxt under de närmaste åren. Själv tror jag att det kommer att bli tufft och därför har jag svårt att förstå varför man redan nu är villig att betala nästan 60 kronor per aktie. Det känns som att investerarna redan tagit ut en viss höjd för en positiv framtida tillväxt i USA. Jag tycker det är för tidigt och tror att aktie kommer att åka ned mot 45-50 kronor.

Tittar man på Q2 rapporten är vinstutvecklingen i nivå med vad den låg på 2015/2016 och utan något stort sportevenemang i år som man hade 2018, har jag svårt att se vinsten öka kraftigt det andra halvåret som motiverar den höga aktiekursen.

Källa: Bolagets Q2 rapport 2019

Därför tror jag att man landar på en vinst runt 3-3,50 kronor per aktie.  Det skulle i sånt fall innebära ett PE-tal runt 16,5-19,3.


Källa: Börsdata

Om man roar sig med att jämföra min tro med hur PE-talet historiskt har sett ut för Kindred historiskt, handlas aktien i snitt med 5 år PE-talet, men klart högre alla andra historiska snittår.
Att PE-talet just nu är 10,6 är för att man baserar det på rullande 12 månader.

Vad är din analys av Kindred? Är aktien över- eller undervärderad?

fredag 18 oktober 2019

Investmentbolaget Investor levererar enligt plan
Idag kom kronjuvelen i mångas aktieportföljer med sin rapport. Jag pratar givetvis om Investor, som levererade en niomånders rapport som visar att investmentbolagets substansvärde växer stabilt uppåt. Själva rapporten kan sammanfattas enligt följande (motsvarande period inom parantes):


 • Det justerade substansvärdet ökade med 8% till 596 (551) kronor per aktie.
 • Det rapporterade substansvärdet ökade 5,8% till 507 (479) kronor per aktie.
 • Totalavkastningen uppgick till 8% under kvartalet jämfört med SIXRX som ökade med 2%.
 • Aktier i ABB förvärvades för 1,3 miljarder kronor.
 • Noterade bolag genererade en totalavkastning på 2% och onoterade Patricia Industries bidrog med 13%.
 • EQT AB noterades på Nasdaq Stockholm och Investors andel uppgår till 15 miljarder kronor. Totalt med fondinvesteringar uppgår exponeringen mot EQT till 37 miljarder kronor.
 • Skuldsättningsgraden minskade något till 4,6 % (4,9 %).
 • Vinst per aktie minskade till 26,94 (33,47) kronor. Anledningen är att man samma kvartal året innan hade en högre vinst per aktie tack vare gynnsammare värdeförändringar för innehaven.


I övrigt kan nämnas att Sobi har gjort sitt största förvärv i och med att man köpte Dova Pharmaceuticals. Det kommer att stärka Sobis erbjudande inom hematologi och ytterligare bredda Sobis produktportfölj.Inom Electrolux fortsätter man stötta bolaget i arbetet med att dela upp verksamheten. Under kvartalet presenterade Kai Wärn (VD Husqvarna) att en särnotering av Electrolux kommer att ske under nästa år.

När det gäller Ericsson, har de tvingats att göra en reservering på 11,5 miljarder kronor efter uppgörelse med amerikanska Securities and Exchange och Department of Justice. Anledningen är för att bolaget inte lyckats efterleva amerikanska Foreign Corrupt Practices Act under perioden fram till och med första kvartalet 2017.

I Patrica Industries, som innehåller de onoterade innehav kan nämnas att de flesta dotterbolag utom Piab och Laborie visade på organisk tillväxt och högre försäljning. De största innehaven Permobil, BraunAbility och Sarnova växte organiskt runt 6-8%.

Hela rapporten: Investor Q3 2019

Mina tankar


Själv tycker jag att det var en bra rapport som Investor kom med och med tanke på att de växer med 8% under kvartalet så är jag mer än nöjd. Sedan pågår det en hel del spännande saker i deras noterade och onoterade innehav, särskilt intressant tycker jag utvecklingen i Sobi är. På pappret känns det som en klockren investering, men på grund av att Roches medicin Hemlibra mot hematologi finns, är marknaden iskall mot aktien. Som aktieägare i Investor är jag självklart nyfiken på att läsa mer om hur de ser på den investeringen. Detsamma gäller innehavet i finska Wärtsilä.

Men totalt sett som investering, har Investor knappast varit en besvikelse och det är tabellen nedan som gör mig till en långsiktig aktieägare. Investor kan det här med att bygga värde långsiktigt. Sedan gillar jag att VD börjar och avslutar sitt VD-ord med "Kära medaktieägare".Som lite kuriosa kan jag även meddela att på investorab.com finns årsredovisningar från 1917 och framåt. Om man är nyfiken kan man läsa här läsa Investor årsredovisning 1917.

torsdag 17 oktober 2019

OEM tuffar på trots en viss avmattning
Idag på eftermiddagen kom OEM med sin niomånaders rapport för 2019. Bolaget är för övrigt ett bolag som återfinns i Tractions portfölj. Rapporten för de nio månaderna kan sammanfattas med (motsvarande period inom parantes):


 • Orderingången ökade med 5% till 2 468 (2 342) miljoner kronor
 • Nettoomsättningen ökade med 7% till 2 470 (2 307) miljoner kronor
 • Rörelseresultatet ökade med 13% yill 290 (256) miljoner kronor
 • Resultat efter skatt ökade med 13% till 224 (198) miljoner kronor
 • Resultat per aktie uppgick till 9,68 (8,56) kronor. 


Sverige är bolagets största marknad och står för cirka 60% av den totala omsättningen. Denna marknad har successivt mattas av och även om tillväxten var 7%, var den organiska bara 1%. Men trots avmattningen så finns det ändå ett flertal verksamheter inom regionen som visar på fortsatt god utveckling. Tillsammans med det och förbättrade bruttomarginaler ökade rörelseresultatet i snabbare takt.

När det gäller Finland, Baltikum och Kina minskade omsättningen något och den organiska tillväxten var negativ med 4%. På dessa regioner märks den rådande konjunkturavmattningen tydligare, särskilt i de större verksamheterna.

I den sista regionen, Danmark, Norge, Storbritannien och östra Centraleuropa ökade omsättningen med 3% varav 1% organiskt. Där är det främst delar av Centraleuropa och Storbritannien som har det tuffare.

Även om man skönjer en avmattning mer och mer, tycker jag att VD Jörgen Zahlin sammanfattar situationen bra:

"Tittar man på OEM över en längre period ser man att det sällan är någon större dramatik. Vi har en modell som fungerar och vi kan anpassa oss till verkligheten både vid hög efterfrågan och när vi möter avmattningar i konjunkturen. Det är ofta olika verksamheter som från ett kvartal till ett annat gör starka resultat vilket ger oss trygghet och arbetsro att fokusera på de områden där vi behöver göra insatser. Vi har tidigare sagt att vi inte har något emot när marknaden viker, i och med att det då ofta skapas nya möjligheter."

Hela rapporten: OEM Q3 2019

Mina tankar


OEM är ett bolag som jag alltid gillat och vid olika tillfällen också ägt. Själv tycker jag att rapporten var ok och även om man ser en avmattning i nära tid, tycker jag ändå att bolaget har lyckats att bevisa sin affärsmodell under så många år att jag har tagit en första position i bolaget igen. Idag köpte jag 130 aktier för 199 kronor styck. Om aktien faller är jag inte främmande för att fortsätta att öka min position.

Nederman levererar en stark Q3-rapport för 2019
Idag släppte Nederman sin niomånaders rapport. Bolaget är för övrigt ett bolag som återfinns i Latours portfölj. De första nio månaderna kan sammanfattas med (motsvarande period inom parantes):

 • Orderingången uppgick till 3 027,7 (2 511,7) miljoner kronor, vilket justerat för valutaeffekter är en uppgång på 14,2% jämfört med samma period förra året.
 • Omsättningen uppgick till 3 221,2 (2 484,9) miljoner kronor, vilket justerat för valutaeffekter är en uppgång på 23% jämfört med samma period förra året.
 • Rörelseresultatet uppgick till 234,5 (185,7) miljoner kronor och med en rörelsemarginal på 7,3% (7,5%).
 • Resultat efter skatt uppgick till 153,4 (113,4) miljoner kronor.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,37 (3,23) kronor.


Utvecklingen har de senaste tre månaderna varit fortsatt bra, men efterfrågan i främst APAC-regionen har varit fortsatt svag. En viss avmattning har man också noterat i region Americas och det är främst region EMEA som just nu driver tillväxten i bolaget. Dock så har denna utveckling varit enligt bolagets förväntan och även on viss avmattning syntes i USA, gick till exempel divisionen Nederman Extraction and Filtration Tech bra. Nedgången i Kina beror mycket på handelskriget och att investeringar skjuts på framtiden, något som märks i att orderingången kom in lägre än omsättningen.

Om det framåtblickande utsikterna säger VD Sven Kristensson följande

"Många av våra marknader, inte minst USA och Kina, präglas av fortsatt osäkerhet. Handelskonflikt och finansiell osäkerhet gör att beslut om stora investeringar drar ut på tiden och att stora projekt skjuts på framtiden. Vi ser även allt fler tecken på en generell avmattning i  världs-ekonomin. Trots dessa utmaningar är vår grundsyn försiktigt optimistisk. Miljöfrågorna kommer fortsatt vara viktiga för våra kunder och vi fortsätter att stärka våra positioner på flera centrala områden där vi ser att framtidens tillväxt kommer att finnas. I Europa och Nordamerika kommer vi att bygga vidare på Nedermans styrkor som ett ledande miljöteknikföretag. Vad gäller utvecklingen i Asien, som inte är i linje med våra ambitioner, fortsätter vi vårt intensiva arbete för att vända trenden."
Hela rapporten: Nederman Q3 2019

Mina tankar


Nederman har jag tittat på tidigare och varit på väg att köpa in mig i. Men dessvärre inte kommit till skott, vilket med facit i hand var synd.

Rapporten idag var jättebra något som marknaden belönade genom att skicka upp aktien cirka 8%. Orosmomentet är klart den framtida orderingången då det för tillfället är EMEA som är stjärnan.

Men om nu handelskriget löser sig inom en rimlig framtid tror jag att Nederman på sikt är en långsiktigt bra investering. Själv hoppas jag att kursen sjunker tillbaka lite så att man kan se till att köpa in sig.

onsdag 16 oktober 2019

Rapportfesten 2019
Imorgon börjar vad jag som investerare tycker är den mest spännande tiden på året. Nämligen när bolagen kommer med sina kvartalsrapporter för det tredje kvartalet. Det är egentligen först detta kvartal som man på allvar kan börja skönja hur året kommer att sluta. Visst kan mycket hända även under det sista kvartal, men ofta kan man med hyfsad stor rimlighet räkna på vad bolagets vinst kommer att hamna på.

Om det tredje kvartalet är det mest spännande för mig, är det sista kvartalet för en utdelningsinvestare som jag det näst mest spännande. Det är då man får reda på vilken utdelning som bolagets styrelse tänker föreslå till bolagsstämman. Man får även en indikation på om man låg rätt i sin gissning från vad man trodde baserat på Q3-siffrorna.


I USA har man redan startat rapportfesten. Redan i tisdags var det en bankbonanza som heter duga. Rapporter kom från JPMorgan, Goldman Sachs, Charles Schwab, Wells Fargo och Citigroup.  Samtliga banker utom de två sistnämnda slog förväntningarna. Även Johnson & Johnson kom med sin rapport som också slog förväntningarna. Idag klämde Bank of America till med en rapport som även den slog förväntningarna. Själv väntar jag med spänning på rapporterna från Microsoft (24/10), Amazon (25/10) och Apple (31/10).

Men åter till den svenska börsen och dess kommande rapporter. Nedan har jag sammanställt och kommenterat när de tongivande rapporterna kommer att komma. För att göra det lite festligt har jag grupperat dem i sina respektive branscher. Först ut är telekomfestivalen!


Telekomfestival- Imorgon (17/10) startar det svenska rapportracet på riktigt och först ut är Ericsson, Telia och Tele2. Kommer Börje att vända trenden i Ericsson? Vad händer med den enorma reserven för mutanklagelserna, kommer den att räcka? Är ryktena sanna om att Ericsson är till salu? När det gäller Telia blir det intressant att se hur det går med besparingarna och hur har den svenska delen utvecklats. För Tele2s fall är frågan om det kommer att leverera ytterligare bra rapport som de lyckats med de sex senaste gångerna.


Fastighetsfrossa - Kommer Pareto och Kepler Cheuvreux få rätt i att vissa fastighetsbolags aktiekurser har sprungit iväg alldeles för långt från bolagens substansvärden? Redan på fredag är det dags för fastighetsfrossan. Då kommer Castellum med sin rapport och sedan är det 23-25 oktober som övriga större fastighetsbolag, som Klövern, Kungsleden, Nyfosa, Sagax, Wihlborgs, Balder och Hemfosa, kommer att bekänna färg.


Bankbonanza - Den svenska bankbonanzan sparkar igång med en rivstart den 23 oktober. Då rapporterar  Swedbank, SEB och Handelsbanken. Här kommer räntenettot verkligen vara i fokus med tanke på att det verkar vara ett lite räntekrig på uppgång och vad säger de om framtiden? I Swedbanks och SEBs fall kommer penningtvättsfrågan att återigen komma upp.

Men kanske mer spännande är det när Nordea kommer med sin rapport dagen efter. Hur står det till i banken, minskar kostnaderna och har Gardell köpt in sig ytterligare? Dock är det den 25 oktober dagen som alla väntar på . Det är dagen som Nordea håller sin kapitalmarknadsdag i London och där vi ska äntligen få reda på de nya finansiella målen inklusive ny utdelningspolicy.

Själv gissar jag på en sänkning av utdelningen till 50% av vinsten precis som Swedbanks nya policy, men analytikerna lutar åt en sänkning till 75% numera. Oavsett kommer det även att få utslag på Sampos kurs, då de äger 20% av Nordea.


Verkstadspotpurri - På fredag (18/10) drar verkstadpotpurriet igång. Kommer dessa bolags rapporter vara rena sänken eller hur ser det ut med konjunkturen? Först ut är Sandvik och sedan följer Atlas Copco, ABB, Alfa Laval och Epiroc veckan efter. En per dag!


Speltorskar - En annan spännande kategori är spelbranschen. Blir investerarna speltorskar igen som under Q2 där Kindred var ett riktigt sänke. Den 25/10 får vi svaret och själv har jag svårt att se att det blir en bra rapport. Eftersom jag tror på en årsvinst på runt 3 kronor har jag svårt att förstå varför aktien betalas i nästan P/E 20. Då tror jag hellre på en ytterligare fin rapport från Evolution Gaming som kommer dagen innan. Förra kvartalet drog den upp mot nästan 230 kronor. Blir det 250 kronor denna gång?


Skogen, det gröna guldet - De stora skogsbolagen har gått starkt det senaste kvartalet pådrivet av Billerud Korsnäs försäljning av Bergvik Skog. Men även det faktum att det kommer att komma en uppvärdering av skogsinnehaven i våra två stora noterade skogsbolag. Håller det i sig och kommer vi redan nu att få reda på mer om värderingen i Holmen och Stora Enso? Hur har massapriset slagit under kvartalet och hur ser framtiden ut? Den 18/10 kommer Holmen med sin rapport och i slutet av oktober (29:e) får vi svar från Stora Enso.

Investor - Inte att förglömma, denna kronjuvel som finns i många aktieportföljer. Nu på fredag (18/10) kommer de med sin rapport. Det blir spännande att läsa om kvartalet som varit och kan man redan nu i siffrorna se att det blir en höjning från 13 kronor till 14 kronor i utdelning?

Vilka rapporter ser du främst fram emot?

söndag 13 oktober 2019

Warren Buffetts köpanalys förklaradI fredags skrev jag om en laddning böcker som jag fick hem och det tog bara en kväll så var boken om Warren Buffett utläst. En klart läsvärd bok för att förstå mer om hur Warren Buffett tänker när han analyserar bolag. Boken går igenom 17 av hans investeringar vilka han har identifierat som långsiktiga innehav. Som lite kuriosa har en av författarna, Mary Buffett, varit gift med Warrens son i tio år och därmed fått en djup inblick in hans sätt att tänka kring investeringar.

Övergripande är Warrens filosofi att kliva ur innan fallet kommer och sedan ligga likvid, för att kunna köpa när ingen annan vill köpa. Med andra ord samla i ladorna och identifiera bolag med en långsiktigt hållbar konkurrensfördel och köp dessa i en björnmarknad. Det som är viktigt att belysa här är att han utgår från bolagens värdering och bryr sig inte direkt om marknaden. En kraftig nedgång gör bara att bra bolag prissätts fel och det utnyttjas.


Ett exempel är när han sålde av 1969 och låg likvid i tre år, vilket många hånade honom för.  Men sedan när fallet kom 1973/1974 kunde han plocka upp fina bolag för en bråkdel av vad de normalt kostade. Enligt Warren upprepar sig historien alltid, så dessa björnmarknader kommer med jämna mellanrum.

Warren Buffetts köpanalys


Innan Warren väljer att investera i ett bolag är det vissa saker som han vill ska vara uppfyllda.

Ålder - bolaget ska ha funnit bra länge, för det visar att det har en affärsmodell som fungerar över lång tid.
Förutsägbart - det företaget säljer ska vara lätt att förstå och det ska vara något som kommer att se ut på liknande sett i framtiden också. Till exempel så kommer nog Wringleys tuggummi inte ha ändrat sig nästkommande 15 åren oavsett digitalisering eller ej. Eller Coca-cola för den delen.
Långsiktig konkurrensfördel - ger stabil tillväxt i vinsterna och lättare att räkna på.

Det som gör Warrens metod för köpanalys enkel är att han likställer vinsterna från bolag med långsiktiga konkurrensfördelar till att de egentligen fungerar som en obligation. Det han menar är att deras vinster är förutsägbara, vilket leder till att bolagets egna kapital är en obligation med rörlig kupong. Han kallar det för "equity bonds" som enklast översätts till eget kapitalobligationer.

Till exempel om ett bolag har ett eget kapital på 100 kronor per aktie och tjänar tjänar 5 kronor per aktie, kan man man se det som att bolaget betalar en kupong på 5%. Med en stabil och förutsägbar tillväxt över tid är därför aktien att anses som en obligation. Det som gör aktier i denna typ av företag så intressant är att marknaden ibland prissätter aktien fel, till exempel vid en börskrasch eller under en björnmarknad.

I detta inlägg kommer jag använda Wells Fargo som exempel för att visa hur Buffetts metod för köpanalys fungerar.


Steg 1

Det första Buffett gör är att kollar om de saker som han vill ska vara uppfyllda verkligen är det. När det gäller ålder bildades Wells Fargo 1852, vilket gör att bolaget uppfyller det första kravet med råge. Eftersom banken har funnits så länge är det högst troligt att den kommer att finnas kvar de kommande 10-20 åren.

Även när det gäller vad den erbjuder är det troligt att om 20 år kommer den att erbjuda liknade saker som idag. Eftersom bolaget har tjänat pengar under alla dessa år, med enskilda nedgångar under kriser, kommer man också att fortsätta tjäna pengar framöver på ett ganska förutsägbart sett. Därför är både det andra och tredje villkoret uppfyllt.

Steg 2

I detta steg tittar Buffett på utvecklingen av vinst per aktie och eget kapital per aktie. Här vill han se att de båda under en 10 års period har haft en stadig ökning uppåt. Det man inte vill se är att vinsten har hoppat upp och ned mellan åren, utan de ska röra sig uppåt år efter år. Självklart kan det finnas något undantag på grund av förklarliga engångshändelser. Eftersom det är en bank, så kommer jag i exemplet utgå från 8 år bara för att justera för finanskrisen som slog hårt på alla banker. Ökningen i vinst per aktie blir helt enkelt för bra annars.Tittar man på de senaste 8 åren har Wells Fargo lyckats öka sin vinst med 193% eller 8,59% per år. Tittar man på det egna kapitalet per aktie har det ökat med 165% eller 6,46% per år. Skillnaden beror på att man valt att dela ut en del av vinsten varje år.

Steg 3

Om jag vet att bolagets vinst per aktie stiger med i snitt 8,59% över en 8-års period, hur mycket kommer då Wells Fargo tjäna år 2026? Genom att räkna ut vad framtida värde av 4,31 USD blir med en årlig ökning på 8,59% får jag reda på svaret. Knappar man in siffrorna i en formel för att räkna ut framtida värde, blir  svaret 8,33 USD. Alltså kan jag förutspå att år 2026 kommer Wells Fargo att tjäna 8,33 USD per aktie om historien upprepar sig.

Steg 4

Nästa och sista fråga som Buffett ställer sig i sin modell är att fråga sig vad är 8,33 USD värt om 8 år? Här använder han sig av P/E-talet och för att vara konservativ tar han det längsta P/E-talet under den tidsperiod som legat till grund för analysen. Under de 8 åren 2010-2018 har Wells Fargos P/E-tal som lägst varit 7,23, vilket det var slutet av september 2011. Om vi använder det P/E-talet kan vi förutspå att aktien kommer om 8 år kommer att handlas i 60,23 USD (7,23*8,33).

Om jag köper den för 49,21 USD idag, innebär det att min vinst skulle bli 11,02 USD eller 22,4%. Per år innebär det en årlig ökning på 2,56%. Wells Fargo har under alla dess år givit utdelningar. Nuvarande årlig utdelning är på 2,04 USD. Om de kan behålla den under de kommande åtta åren, kan vi lägga till ytterligare 16,32 USD till vår avkastning. Det ökar den till 27,34 USD och vår årliga avkastning till 4,73% per år.

Frågan man sedan måste ställa sig är om en förutspådd årlig avkastning på 4,73% under en åtta årsperiod är något som lockar? Inte i dagsläget kanske, men skulle det blir en riktig björnmarknad så är detta bolag helt klart intressant.

Om vi leker med tanken att kursen skulle rasa 50% och marknaden återhämta sig som den gjorde i finanskrisen blir det helt andra siffror. De gånger som Warren köpt in sig stort i Wells Fargo har varit 1989-90 och 2008-10, vilket kännetecknas av stora kriser.

Boken är skriven 2011 och i exempelet där de använder Wells Fargo, är den förutspådda årliga avkastningen under kommande 10 årsperiod 14,55%. En sådan procentsats tror jag det är få som skulle säga nej till.

Fara med denna metod


Denna typ av prognoser eller försök till att förutspå framtida nivåer på aktier fungerar endast på bolag som har en långsiktig konkurrensfördel och har haft en historia av stabila stigande vinster. Även där är det ingen garanti för att historien upprepar sig.

Vidare så är tajmingen av köpen a och o om man använder sig av denna metod. Buffett själv handlar som vi lärt oss endast när det råder en felprissättning på marknaden. Anledningen är att för att få till en fenomenal avkastning behövs låga ingångsvärden.

Hur tänker jag kring denna metod


Själv gillar jag Buffetts metod. Den är enkel att förstå sig på och när det gäller investeringar vill jag gärna att basen i min aktieportfölj ska utgöras av stabila bolag som visar upp en stabil vinstutveckling.

Baksidan med metoden är tajmingen. För att göra de stora vinsterna gäller det att man köper när ingen annan vill köpa, vilket går stick i stäv med rådet att man kan aldrig tajma marknaden och därför är det bättre att köpa regelbundet.

Det är Peter Lynch som sagt att "far more money has been lost by investors preparing for corrections, or trying to anticipate corrections, than has been lost in corrections themselves". Det jag har gjort är att jag har en större del av mitt sparande i preferensaktier, bara för att få ett stabilt kassaflöde över tid.

Sedan har jag köpt in mig till mindre belopp i de bolag som jag vill ha på lång sikt. Den utdelning som kommer från bolagen har jag inga problem med att låta den ligga tills köptillfällen uppstår eller så investerar jag i fler preffar. När sedan tillfällen uppstår kan jag sälja av preffar och på så sätt köpa större andelar i de enskilda bolagen eftersom jag har "kassa".

Exempel i närtid var när Pareto i september skrev att fastighetssektorn hade gått upp för mycket och vi såg en nedgång på runt 10%. Där passade jag på att gå in i Balder bland annat. Hufvudstaden var ett annat exempel där man kunde ha passat på att köpa in sig med rabatt gentemot det långsiktiga substansvärdet.

Andra exempel är när SEB och SHB gick ned till runt 82 kronor under slutet av augusti i år. En som passade på då var Fredrik Lundberg som tankade 2 miljoner aktier i SHB. Tror man att dessa bolag kommer att fortsätta öka sina vinster i samma takt och minst behålla den höga utdelningen, kommer dessa köp att ge en fin avkastning under många år.

Ytterligare exempel är att köpa investmentbolag när det handlas med hög substansrabatt.

lördag 12 oktober 2019

Latour bygger vidare och förvärvar Caljan

Latour är ett av mina långsiktiga innehav och igår kom de med ett pressmeddelande om att de har skrivit ett avtal om förvärv av danska bolaget Caljan. Om det blir godkänt av europeiska myndigheter förväntas förvärvet ske under december i år och kommer alltså att bidra till siffrorna från och med Q1 2020, även om det också kan bli några veckor i december.

Jag gillar verkligen att Latour gör denna typ av förvärv, som dels passar in, men än viktigare är lönsamt och bidrar till totalen redan från dag ett. Det är så man bygger långsiktigt lönsamma och växande bolag.

Åter till förvärvet, Caljangruppen är en ledande leverantör av automationsteknologi för pakethantering inom logistiksektorn och e-handel. Gruppen arbetar  bland annat med teleskopiska transportband, automatiserad dokumenthantering och lösningar för logistikdepåer.


Bolag har funnits sedan 1963 och huvudkontoret ligger i danska Hasselager. Dotterbolag finns i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Lettland och USA.

Nettoomsättning för 2019 förväntas uppgå till cirka 100 MEUR med en rörelsemarginal på runt 15%. Jämför man med 2018, så var nettoomsättningen cirka 82 MEUR och rörelsemarginalen densamma. Ett väldigt lönsamt bolag som dessutom växer kraftigt. För den som vill fördjupa sig ännu mer i siffrorna och se en flerårsöversikt kan här läsa årsredovisning för Caljan Group 2018.

Latours VD Johan Hjertonsson kommenterar Caljan på följande vis:

”Caljan är ett kvalitetsbolag med en marknadsledande position inom logistiksektorn och med starka kundrelationer till ledande logistik och e-handelsföretag. Vi är glada över det här förvärvet och är övertygade om att Caljan är väl positionerat för fortsatt global tillväxt framförallt drivet av den kraftiga tillväxten inom e-handel. Bolaget ger oss dessutom en intressant exponering mot en ny sektor med en stark underliggande global tillväxttrend. Vi välkomnar Caljan som ett nytt affärsområde till vår helägda industrirörelse”

Förvärvet kommer att öka Latours nettoskuld med 250 MEUR, vilket gör att den kommer att uppgå till cirka 7,3 miljarder kronor.