Underrubriker

Visar inlägg med etikett Övriga investeringar. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Övriga investeringar. Visa alla inlägg

torsdag 5 december 2019

Uppföljning: Mina person-till-person lån hos Lendify

(Inlägget innehåller reklam för Lendify)Lendify AB, som erbjuder person-till-person-lån är något som jag skrivit om tidigare på bloggen. Jag gillar idén med att investera i lån som ett alternativ till börsen. Lendify har en kampanj där man kan få ytterligare 500 kronor om man investerar minst 20 000 kronor. Själv tycker jag att det är ett bra komplement till investeringarna i aktier och fonder. Inlägget nedan är en uppdatering om hur mina investeringar i person-till-person-lån har utvecklat sig.
Hos Lendify finns det två sätt att investera på, manuellt eller automatiskt. Om man väljer att investera manuellt bestämmer man helt själv hur mycket man vill investera i varje lån och i vilka lån. Med det automatiska alternativet är det Lendifys investeringstjänst Autoinvest som sköter om det hela. Autoinvest sprider automatiskt investeringarna för att få en god riskspridning. Ytterligare val man kan göra är om man vill investera i lån upp till 5 års löptid eller upp till 15 års löptid.

Fördelen med att välja Autoinvest är att det utlånade beloppet täcks av en kreditförlustfond. Som investerare riskerar man att förlora den ränta som inte betalats, men får tillbaka det nominella beloppet.

Själv har jag investerat 23 248,17 kronor hos Lendify i dagsläget. När jag öppnade konto hos dem första gången december 2016, ville jag styra allt själv, men har insett att det är klart enklare med Autoinvest. Eftersom de erbjuder en andrahandsmarknad där man kan köpa och sälja lån, brukar jag också regelbundet gå igenom den listan för att se om det finns nya intressanta lån att investera i.

Nedan bild visar hur de dryga 23 000 kronorna är spridda på nästan 80 olika lån. Själv tycker jag att upp till 5 års löptid passar mig bäst, även om längre löptider ger en högre ränta.


Jag nämnde tidigare kreditförlustfonden och hur den täcker upp om en låntagare inte betalar. Eftersom jag vill vara transparent, något som är särskilt viktigt i den här typen av inlägg, kommer här en sammanställning av hur det gått sedan jag blev kund hos Lendify. En genomgång av mina lån sedan start ser det ut på följande vis:

Huvudkonto

 • Totalt 9 lån, varav 3 lån är helt återbetalda
 • Ett lån på 500 kronor har gått till inkasso. Där var det 11 månader kvar och förlusten blir nog 227,45 kronor inklusive utebliven ränta
 • Ett lån på 250 kronor har två påminnelser skickats. Där är det 2 månader kvar på lånet och kvarstående låneskuld är 15,76 kronor inklusive ränta


Autoinvestkontona

 • Totalt 92 lån, varav 18 lån helt återbetalda
 • Två lån på 552 kronor respektive 500 kronor har fått en första påminnelse
 • Ett lån på 500 kronor har fått en andra påminnelse
 • Ett lån på 500 kronor har fått en tredje påminnelse
 • I samtliga fyra fall är ovan lån rätt så nya, så det är hela räntan som riskeras om låntagarna inte skulle betala 


Själv tycker jag ändå att det är en god riskspridning och av 92 lån är det endast 1 lån som gått till inkasso och 5 lån där påminnelser har skickats ut. Totalt sett har jag fått en avkastning på 20,16% sedan start, vilket motsvarar en årsavkastning på 5,15% före skatt. 


När jag tidigare skrivit om Lendify har många påpekat att börsen och främst då preferensaktier ger en bättre avkastning. Visst är det så, men dessa tycker jag inte går att jämföra då risken är högre med aktier och därav chansen till en högre avkastning. Själv tycker jag att det är skönt att kunna ha lite alternativa investeringar som lån. Fördelen med person-till-person-lån är att man kan sprida små belopp över många lån och därmed få en bra riskspridning och man slipper oroa sig för kurssvängningar som annars börsen bjuder på. 
onsdag 20 november 2019

Tessin lanserar en ny låneprodukt - Tessins låneportfölj
Själv gillar jag att investera en del av sparandet i andra produkter utanför börsen, främst olika typer av lån. Lendify är en sådan produkt där jag har cirka 25 000 kronor investerat i en mängd olika mindre lån, från 50-500 kronor per styck. Jag har tidigare skrivit några inlägg om Lendify och de främsta inläggen hittar du här

   Alternativa investeringar - Lendify

   Så blir du en egen bank

Fastigheter är något som jag gillar att investera i och har en del aktier i det noterade fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. En annan investeringsplattform är Tessin, där man kan investera direkt i enskilda fastighetsprojekt.

Tidigare har det bara varit öppet för personer med dels kontakter och mycket kapital att få kunna investera i fastighetsprojekt. Tack vare att Tessin fungerar som en crowdfundingplattform behöver man inte ha miljoner för att kunna göra samma sak. Dock brukar enskilda investeringar ligga på mellan 20-50 000 kronor, så det är klart högre belopp än hos Lendify.


Jag har tidigare investerat i byggande av villor utanför Täby. Totalt investerade jag 20 000 kronor och fick en ränta på 11% per år före skatt. Lånet löpte på 24 månader och allt återbetalades även om det blev några månaders fördröjning.

Nu har jag gjort en andra investering genom att investera i ett bostadsförvärv i Finland. Det är en finsk fastighetskoncern med ett befintligt bestånd om ca 55,5 MEUR som lånat in kapital för fortsatt expansion. Det förvärv som de gjort avser 15 centralt belägna lägenheter i Åbo.

Lånesumman som de lånat in är 750 TEUR och min andel av det totala lånet uppgår till 3000 euro. Själva lånet löper på 24 månader med halvårsvisa ränteutbetalningar och den årliga avkastningen uppgår till 8%. Hittills har jag fått den första ränteutbetalningen utan problem.

Självklart är det mycket högre risk med denna typ av investeringar, men om man är väldigt selektiv och gör sin analys ordentligt tycker jag det är ett kul sett att dels sprida riskerna och dels få en hög avkastning.

Tessin lanserar ny låneprodukt - Tessins låneportfölj 

Nu har Tessin lanserat en låneportfölj som man kan investera i. Anledningen är att det har behövts ett ganska stort investeringskapital för att skapa en diversifierad portfölj med lån hos Tessin. Därför lanserar bolaget nu den nya produkten, Tessins Låneportfölj.

Minsta andel kostar 50 000 kronor och varje andel består av 14 likaviktade befintliga lån med säkerställda fastighetspanter. Det gör att cirka 7% av de 50 000 kronorna kommer att placeras i varje lån.

Lånen i sig har varierande löptider, olika projekt- och fastighetstyper, är spridda över olika geografiska ställen samt av varandra oberoende låntagare. Själva lånen har varit öppna för investeringar under 2019 och har löptider på mellan 12-24 månader.

Löptiden för respektive lån är individuell och räntebetalningar, eventuella amorteringar samt återbetalning sker löpande i takt med att respektive lån förfaller till betalning. Investeringsmålet uppgår till 10 miljoner kronor och låneportföljen som helhet förväntas löpa med en genomsnittlig årsränta om cirka 7,5%.

Själv tycker jag att det är en intressant produkt om man vill prova på det här med att investera i fastighetslån. Med tanke på diversifieringen minskar risken totalt sett även om den är hög. Vidare så är lånen säkerställda med fastighetspant vilket är positivt. Nackdelen är att pengar är låsta mellan 12-24 månader då de återbetalas i takt med att lånen förfaller.

Redan nu är 85% av andelarna reserverade och det visar på intresset för denna typ av alternativa investeringar. Själv har jag nyss tecknat mig i nyemissionen av K-Fastigheter så jag kommer inte teckna andelar i denna produkt.

Som alltid, så är detta inte någon köprekommendation utan varje person måste göra sin egen analys innan eventuellt köp. Syftet med inlägget är att redogöra för nya produkter på marknaden. Tänk också på att denna typ av alternativa investeringar har en högre risk så det är extra viktigt att man gör en grundlig analys.

torsdag 26 september 2019

Borgo, ny utmanare på bolån skapas


(Detta inlägg innehåller affiliatelänkar)
I förra veckan kom en presslease ut om att ytterligare en ny utmanare har dykt upp på bolånemarknaden. Borgo heter bolaget som tillsammans med Ålandsbanken, ICA Banken, Ikano Bank (som delar grundare med Ikea och ägs av familjen Kamprad) samt Söderberg och Partners har tecknat avtal med avseende att etablera ett gemensamt hypoteksbolag på den svenska bolånemarknaden.

Veckan innan dess kom Lendify ut med att de vill börja med att erbjuda bolån om tre till fyra år. Detta skrev jag om i inlägget Lendify vill lansera bolån för den som missat det. För något år sedan var det bolaget Enkla som skulle erbjuda bolån på tre år till räntan 0,99%. Helt klart kommer gammelbankerna under de kommande åren att utmanas i deras kärnverksamhet på ett helt annat sätt än tidigare. Det kommer leda till en ökad press på storbankernas räntenetto, vilket i sin tur kommer att pressa vinsterna och utdelningarna till oss aktieägare.


Även om kunderna är trögrörliga när det gäller att byta bank, kommer detta nog att ändras under åren som kommer. Fördelen för de nya uppstickarna är att det är helt digitala och sitter inte med en massa fasta kostnader i form av kontor och personal. Det gör att de kommer att kunna erbjuda låga räntor men ändå tjäna bra med pengar. Bolåneutmanarnas stora utmaning som jag ser det är att kunna säkerställa långsiktig finansiering, vilket är ett måste innan människor vågar flytta sina bolån. Man vill ju veta att bolaget som man flyttar lånen till finns kvar och inte försvinner om två år.

Vilka är Borgo


Det senaste tillskottet på bolånemarknaden är alltså Borgo, som startades 2018 av Gustav Berggren och Peter Walldur, med bakgrund som höga chefer på Avanza. Förutom dessa två grundare är även Carl Martinson och Adam Lewenhaupt medgrundare. Adam har en bakgrund från Goldman Sachs sedan tidigare.

Anledningen till att man grundade Borgo är att de fyra grundarna anser att bolånemarknaden är den minst konkurrensutsatta inom finansmarknaden. Målsättningen med Borgo är att man vill med hjälp av en modern plattform för bolån, hjälpa så många svenskar som möjligt till bättre bolånevillkor över tid. Den svenska bolånemarknaden kännetecknas av några stora spelare, som driver den med olika kampanger och tillfälliga rabatter, något som man vill ändra på.


Finansieringen


Borgos bolån kommer att finansieras genom en svensk bolånefond, där kapitalet kommer att komma från institutionella investerare. Själva finansieringen bygger på 30-åriga åtaganden, med syfte att säkerställa ett långtgående kundskydd kan man läsa på bolagets hemsida.


När kommer bolånen att erbjudas


Först och främst har de fem parterna ingått ett avtal om att starta ett nytt hypoteksbolag, som i sin tur kommer att erbjuda en komplett plattform av bolåneprodukter. I samma veva köptes Borgo upp av de övriga fyra parterna och tanken är att ledningen i Borgo är de som kommer att vara operationellt ansvariga för det nya bolagets verksamhet och lansering.

Dock är transaktionen med Borgo villkorade av genomförda tillståndsprocesser hos Finansinspektionen. Det är först därefter som vidare information kring det nya bolaget kan kommuniceras enligt de inblandade parterna.

Mina tankar


Själv tycker jag att det är både spännande och positivt att det kommer fler utmanare in på bolånemarknaden. Eftersom jag själv har bolån gillar jag tanken av att kunna få en ännu lägre ränta på dem i framtiden. Men som fallet med Enkla, är det inte så lätt att utmana bankmonopolet och personligen är jag nog lite trögrörlig när det gäller att flytta bolånen till en alldeles ny aktör.

Den fråga som kvarstår är alltid kring finansieringen och kommer detta bolag att finnas kvar. Med tanke på vilka parter som är med, känns risken för att det nya hypoteksbolaget inte skulle kvar eller få problem med finansiering som mindre. Det blir spännande att följa utvecklingen för Borgo och kul att det händer lite på bolånemarknaden.

Men innan dess kommer att jaga låga räntor med hjälp av jämförelsesiten Mitt Bolån, som gör jobbet åt mig.

lördag 21 september 2019

Lendify vill lansera bolån

(Obs! Detta inlägg innehåller affiliatelänkar)I tisdags gick Lendify ut med nyheten att de inom tre till fyra år siktar på att lansera bolån i Sverige. Enligt bolagets VD Nicholas Sundén-Cullberg ska Lendifys automatiserade processer innebära att lånen kan hanteras till en lägre kostnad än hos storbankerna. Det i sin tur ska medföra lägre bolåneräntor.

Lendify kommer att rikta in sig på de kunder som utgör den stora delen av bolånestocken, snarare än att som nischbanker, som antingen satsar på riskabla kunder som har svårt att få lån hos storbankerna eller på rika kunder med låg belåningsgrad och låg risk.

Jag gillar att det blir mer konkurrens på bolånemarknaden och för Lendifys del tror jag att denna satsning kan bli bra på sikt. Just nu tjänar man inte tillräckligt med pengar på att vara en förmedlingsplattform för P2P-lån. Men med en viss volym bolån kommer dessa göra att Lendify kommer att gå med vinst samt bli mer av en helhetslösning inom lån.

Själv använder jag mig av Lendify från ett investerarperspektiv, där jag har investerat cirka 25 000 kronor i P2P-lån. Jag gillar riskspridningen mot andra tillgångar än aktier. Själv har jag valt Lendifys Autoinvest Kort, där ränta och återbetalning återinvesteras i nya lån och på så sätt växer avkastningen. Hittills har den genomsnittliga årsavkastningen innan skatter varit 6,1%, vilket jag tycker är bra.

Här kan du läsa mer om mina investeringar i Lendify: Alternativa investeringar: Lendify

Om du själv är intresserad av att investera i P2P-lån, kan jag rekommendera att använda nedan inbjudningsbanner. Om du investerar minst 20 000 kronor får både du och jag 500 kronor extra att investera för, vilket motsvarar en direktavkastning på 2,5%.


måndag 26 augusti 2019

Alternativa investeringar del 2: 4Spar

(Detta inlägg innehåller affiliatelänkar)
Efter en skön dag på stranden fortsätter här min serie i vilka alternativa investeringar som jag har förutom min bössportfölj. Den första delen handlade om Lendify och den kan finna om ni klickar på länken Alternativa investeringar: Lendify.

Den andra alternativa investering som jag använder är ett räntekonto hos 4Spar.

Om 4Spar


Svenska 4Spar ägs av 4Finance AB som ingår i 4Finance Group, som är en global koncern inom konsumentlån. Koncernen har verksamhet inom Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien, Kanada, Lettland, Litauen, Georgien Tjeckien, Estland, Bulgarien, Polen, Ryssland och Spanien. Idag har man cirka 2 miljoner aktiva kunder.

Det som jag gillar med denna grupp är att på hemsidan för 4Finance Group kan man följa hur koncernen går då de redovisar sina ekonomiska rapporter. Nu är det tyvärr endast på gruppnivå som man kan se kvartalssiffrorna.

Den senaste rapporten som finns är för Q1 2019 och den kan sammanfattas med

 • Räntenettot minskade 15% till 91,5 miljoner Euro
 • Rörelseresultatet minskade 11% till 13,2 miljoner Euro
 • Vinsten minskade 46% till 5,5 miljoner Euro

Anledningen till minskningen beror på att man valt att fokusera på sina prioriterade marknader och mer långsiktiga möjligheter. Det innebär också att en antal produkter på vissa marknader har man inte längre kvar.

Däremot är Norden fortfarande en stark marknad och totalt har koncernen passerat 7 miljarder Euro i utlåning. Koncernen har också förmedlat mer än 15 miljoner lån sedan 2008 när den bildades.

Vilka produkter finns det


På den svenska marknaden tillhandahåller 4Spar fem olika räntekonton.Räntan varierar mellan 5,5% till 8,1% beroende på om man väljer utan bindningstid eller med bindningstid. Inga avgifter utgår för att ha ett räntekonto hos 4Spar, men 30% skatt tillkommer dessvärre på räntebeloppet.

Anledningen till att bolaget kan erbjuda så hög ränta är att de i sin tur ut pengar till hög ränta. Det som skiljer ett räntekonto hos 4Spar från ett konto hos till exempel Nordax, är att pengarna täcks inte av den statliga insättningsgarantin.

Sedan måste man sätta in minst 1 000 kronor för att få en ränta på 5,5%. Vill man ha en högre ränta är minimikravet 10 000 kronor. Maxbeloppet är totalt 50 000 kronor per person.

Hur använder jag 4Spar?


Själv tycker jag att denna sparform är attraktiv. För mig gör det inte något att det inte finns någon statlig insättningsgaranti. I och med att gruppen ger ut kvartalsrapporter kan jag själv följa med och stämma hur utvecklingen går. Det ger en säkerhet och om jag jämför med att investera på börsen i aktier, tycker jag inte risken är något annorlunda.

Jag har valt att ha ett räntekonto 3 månader. Det gör att jag som sagt kan stämma utvecklingen och pengarna är inte låsta allt för länge. Totalt har jag satt in maxbeloppet, 50 000 kronor och jag har varit kund hos dem i lite drygt 7,5 månader.

Hittills har jag erhållit två ränteutbetalningar på runt 530 kronor efter avdrag skatt och har fortsatt att ha kvar räntekonto 3 månader.

På ett år kommer jag att erhålla cirka 2 120 kronor vilket motsvarar en direktavkastning på 4,24%.

Inbjudningslänk


Om du är intresserad av att öppna ett konto hos 4Spar, kan jag rekommendera dig att använda min banner i inlägget eller knappen längre ned i den högra spalten av bloggen.torsdag 22 augusti 2019

Alternativa investeringar: Lendify

(Obs! Detta inlägg innehåller affiliatelänkar)


I några kommande inlägg kommer jag att gå igenom de alternativa investeringar som jag kompletterar min börsportfölj med. Först ut är P2P-plattformen Lendify.

Kort om Lendify


Lendify grundades 2014 och är nog idag Sveriges största P2P-låneplattform. Deras affärside är att  tillhandahålla och administrera en plattform för dessa lån mellan investerare och låntagar. Sedan februari 2015 har personer som du och jag fått möjlighet att kunna låna ut pengar på samma sätt som tidigare endast varit reserverat för banker och större institut.

Två år senare lanserades en andrahandsmarknad, där man kan köpa och sälja lån, ungefär som med en aktie. Nu senast har Lendify också att öppnat upp för månadssparande. Själv vet jag inte om det är något som jag kommer att använda mig av. Men jag gillar att bolaget är innovativt och utvecklar nya funktioner.

Nu har bolaget inte funnits så länge, vilket så klart är en risk. Men när man går igenom de personer som valt att investera i Lendify är det idel tunga investerare i ägarlistan. Bland investarna finns personer som Anders Borg, Filip Engelbert, Hans Westin, Martin Gren, Richard Göransson och Håkan Roos. Just Håkan Roos är närmast känd för sin investering i iZettle, som blev mycket lyckosam. Detta gör att det känns tryggare för mig att använda mig av tjänsten.

Hur investerar man


I Lendify kan man antingen välja att investera själv (manuellt) i de lån som man finner intressanta eller så överlåter man det till Lendify att ordna med (Autoinvest). I det automatiska alternativet Autoinvest väljer man sedan om man vill investera i upp till 7 års sikt (Autoinvest Kort) eller upp till 15 år (Autoinvest Lång).

Fördelen med Autoinvest är att man själv slipper sitta och jämföra en massa lån för att sedan  bestämma sig för de som är intressanta. En annan fördel är att eventuella förluster till viss del täcks av en kreditförlustfond.

En nackdel när man väljer Autoinvest är att man inte "vet vad man investerar i" och hur får jag en bra spridning mellan olika lån (risk och löptid). Det har Lendify löst genonm att de har en stor diversifiering beroende på hur mycket du investerar. Nedan visas hur många lån som Lendify investerar i utifrån hur stor investering man har gjort.

 • Investeringar på 10 000 kronor eller mer fördelas på 40 stycken lån
 • Investeringar på 50 000 kronor eller mer fördelas på 50 stycken lån
 • Investeringar på 100 000 kronor eller mer fördelas på 60 stycken lån
 • Investeringar på 1 miljon kronor eller mer fördelas på 125 stycken lån

Kreditförlustfond


Låntagare betalar ränta på de pengar som de lånar av dig och även amortering på lånet. Det fungerar precis som för ett vanligt blancolån. Det Lendify gör, är att de graderar låntagarna utifrån riskklasser (A-F), där F är lån med högst risk men även högst ränta, för att du som själv ska kunna välja vilken kreditrisk du vill ta.

Precis som alla investeringar är P2P-lån inte riskfritt och som en "extra" säkerhet har Lendify därför en kreditförlustfond, som täcker de förluster som eventuellt uppstår.

Dock täcker fonden endast det utlånade beloppet och inte räntan som uteblir. Här hade det varit toppen om även räntan täcktes in. Men jag antar att det hade blivit ett för dyrt alternativt. Troligen hade de avgifter som du som investerare betalar hade varit så höga att avkastningen inte skulle ha varit intressant kontra risken.

Totalt sett ligger kreditförlustnivå på 1,5%, vilket är som nischbankerna, om inte lite lägre.

Vad händer om Lendify går i konkurs


Skulle en konkurs uppstå i Lendify, har de ett back-up avtal med Lowell (fd Lindorff). Enligt det avtalet tar Lowell på sig att fortsätta driften och hanteringen av lån och återbetalningar åt Lendify. Detta tycker jag som investerare känns tryggt, särskilt när Lendify har relativt kort historik som bolag.

Avgifter


När du investerar hos Lendify drar de en serviceavgift varje månad. Denna avgift dras automatiskt innan man får tillbaka amorteringen från låntagaren. Men om låntagaren inte skulle betala, betalar du som investerare inte heller någon avgift.

Serviceavgiften är i intervallet 0-5,5% av lånet. Avgiftens storlek beror på lånets kreditklass och ligger i snitt på 4%. Nedan visas minsta och högsta serviceavgift per kreditklass.


Skatter


På den intjänade räntan betalar du som investerare 30% skatt. Det som är smidigt med Lendify är att de själva drar preliminär skatt på den ränta som du tjänar in och lämnar in uppgifterna direkt till Skatteverket. Dessa ser du sedan förtryckt på din deklaration och du behöver alltså inte göra något annat än att kontrollera att beloppen stämmer.

Hur använder jag Lendify?


Själv har jag investerat 25 000 kronor i Lendify. Dessa fördelas enligt nedan, med tyngdpunkten på Autoinvestkontot.


Anledningen till att jag valt Autoinvest är främst för att det numera är så få lån att investera i manuellt. Vidare så har jag även nyttjat andrahandsmarknaden flitigt och köpt på mig lån som jag tycker verkar intressanta. 

Totalt har jag investerat i 62 olika lån, där det minsta lånet är på 53 kronor och det högsta lånet är på 500 kronor. En majoritet av lånen är dock på 500 kronor. 
Nu har jag valt att max låna ut på 7 år, då jag tycker att upp till 15 år är för lång tid. För att få upp den potentiella avkastningen har jag nästa 3/4 av lånen i kreditklass D eller högre. De flesta lånen löper på 5 år. 

Hittills har min årsavkastning varit 6,62% och totala avkastningen 20,4%. Båda procentsatserna är efter avdragen serviceavgift. Som komplement till mitt totala sparande tycker jag att Lendify fungerar bra. 

Inbjudningslänk


Om du är intresserad av att starta ett sparande hos Lendify, kan jag rekommendera dig att använda min banner eller knappen uppe i den högra spalten av bloggen. 

Gör du det får du automatiskt 500 kronor extra att investera när du investerat 20 000 kronor i lån. Bara där har du en extra direktavkastning på 2,5%, som du dessutom inte betalar skatt på som privatperson!

söndag 3 februari 2019

Så får du högre ränta på dina sparpengar

(Detta inlägg innehåller affiliatelänkar för 4Spar)

Min plan är att leva på mina utdelningar, men för att säkra upp eventuellt fall på börsen har jag minst två års kostnader i likvida medel på ett sparkonto hos SBAB för tillfället. Vi har bolånen via SBAB och fick tidigare  0,75% i ränta på det sparkontot, men nu är det sedan en tid tillbaka sänkt till 0,65% ränta. Om man inte har bolån hos SBAB får man istället 0,60% i ränta.

Efter det att SBAB sänkte sin ränta har jag funderat på att öppna sparkonto hos något annat institut. Jag vill helt enkelt ha en bättre avkastning på de pengar som jag har som buffert. Hittills har jag inte kommit mig för det annat än i tanken.

Sparkonto med högsta sparräntan


Men idag gjorde jag slag i saken och gick inne på Compricer och undersökte vilka som hade den högsta räntan för ett vanligt sparkonto. De som låg högst var Nordax Bank. Ni som har aktier i Nordax vet att Sampo var med och köpte ut detta bolag från börsen tillsammans min Nordic Capital.

På Nordax sparkonto kan jag få hela 0,95% ränta med samma villkor som jag idag har hos SBAB. Enda skillnaden är att jag måste sätta in minst 10 000 kronor.


Eftersom jag har har ett sparande som motsvarar två års kostnader hos SBAB kommer jag att för över ett års sparande från SBAB till Nordax. På så sätt ökar jag min ränteavkastning med hela 46% genom att jag nu kommer att få 0,95% i ränta på min överskottslikviditet istället för 0,65%.

Kapitalplacering via 4Spar


De som följer mig veta att jag har reklam på bloggen, dels via Google Adsense men även via Adtraction i form av banners. Syftet med dessa är främst för att göra reklam för saker som jag själv kan tänka mig att använda och använder.

Ett av de företag som jag gör reklam för är 4Spar. De är ett dotterbolag till 4Finance AB, som i sin tur ingår i 4Finance Group. Även om de är en privat lettiskt bolagsgrupp, ger de ut kvartalsrapporter. 4Finance senaste kvartalsrapport är från tredje kvartalet 2018 och ger en intressant bild av bolagsgruppen.

4Spar är ett företag som tillhandahåller konsumentkrediter och smslån, genom att låna pengar ut pengar till hög ränta och kan därför erbjuda sparkonton med hög ränta i sin tur. Det som dock skiljer är att om man öppnar ett sparkonto hos 4Spar, är pengarna inte skyddade av den statliga insättningsgarantin. Sedan kan man heller inte sätta in mer än 50 000 kronor på varje sparkonto.

Bolaget erbjuder både ett vanligt sparkonto, fast de kallar det för inlåningskonto, med en ränta på 5,5% utan bindningstid eller avgifter och dels sparkonton där pengarna är låsta. Inlåningskontot har fria uttag men man måste man sätt in minst 1 000 kronor. På de andra kontona måste man sätta in minst 10 000 kronor och där är pengarna låsta under tiden.

Nedan är en bild på de räntor som gäller för tillfället.

Källa: 4Spar

Om man vill spara här måste man som sagt vara medveten om att pengarna kan gå förlorade om bolaget går i konkurs då den statliga insättningsgarantin inte gäller. Jag ger inga rekommendationer utan man måste själv bestämma sig om man vill ta den risken. 

Personligen har jag redan gjort investeringar i crowdfunding samt via Tessin och Lendify, så vad gäller den risken har jag inga problem. Därför har jag själv valt att öppna ett räntekonto 3 månader och om det fungerar bra, kommer jag antigen fortsätta med samma konto eller öppna ett räntekonto 1 år. 

Tycker du att detta verkar intressant, kan du använda dig av någon av länken 4Spar.


torsdag 5 april 2018

Onoterade bolag - ett sätt att sprida riskerna

Inlägget innehåller affiliatelänkar


Hittills har jag främst investerat i noterade bolag och för att vara lite extra riskbenägen har jag investerat i bolag på Aktietorget eller First North. Men genom att läsa en massa bloggar och följa med i Twitterflödet, har jag sedan en tid tillbaka gjort några övriga investeringar i onoterade innehav. Totalt är det fem övriga investeringar som jag gjort via olika plattformar. Samtliga investeringar bygger på crowdfunding principen, vilket innebär att det bolag som vill ta in pengar vänder sig till en crowdfundingplatform där registerade användare kan investera i bolaget från så lite som 500 kronor och uppåt.

Ofta så samlas alla småinvestares köp i ett nytt aktiebolag som i sin tur investerar i det bolag som söker pengar. Anledningen är att det nog skulle bli för krångligt och dyrt att administrera flera tusentals småinnehav för ett bolag i en tillväxtsfas.


Den första investeringen gjorde jag i ett bolag som heter Rentl, vilket är en app där man lägger ut de saker som man vill hyra ut till andra. Modellen bygger på delningsekonomi, att alla behöver inte äga allt hela tiden. Till exempel, om du åker till fjällen en vecka per år, är det ju dumt att din takbox står oanvänd resterande 51 veckorna. Rentl använder sig av platformen Fundedbyme.


Den andra investeringen gjorde jag i ett bostadsprojekt i Täby. Det var i form av ett 24 månaders lån med hög ränta som ska återbetalas under 2019. Den investeringen gjorde jag via plattformen Tessin.
Den tredje investeringen jag gjorde var också att låna ut pengar. Via Lendify har jag två portföljer, en som jag själv bestämmer vilka lån som jag vill vara med och finansiera och en portfölj som sköts automatiskt. Man väljer själv hur mycket man vill låna ut till varje låntagare, men jag har valt att lägga mig på  2-300 kronor per lån för att minska risken om någon inte skulle kunna betala tillbaka lånet. Jag tycker att detta är ett kul sätt att agera bank och om du som läser vill göra liknande investering, så använd dig av denna länk (affiliatelänk) så får både du och jag 500 kronor att låna ut av Lendify om man investerar minst 10 000 kronor.
De fjärde och femte investeringarna jag gjort är via Pepins, som är en crowdfundingplattform som Fundedbyme. En fördel med dem är att de har handel kvartalsvis, vilket gör att man kan köpa mer andelar eller lätt komma ur sin investering (kräver dock att det finns köpare då det ibland är låg likviditet). Här har jag investerat i Alvesta Glass och Taku Taku (läs mer här).

Jag gillar det här med onoterade investeringar och övriga investeringar som inte bara är aktier. Dock måste man vara medveten om att det är hög risk och man behöver verkligen läsa på för att förstå hur plattformarna fungerar, vad som gäller och vad det är man investerar i. Jag rekommenderar med andra ord inte någon att göra denna typ av övriga investeringar utan att du verkligen förstår vad man investerar i och tar sig tid att sätta sig in i hur det fungerar.

Men som krydda (max 1% av portföljen) anser jag att en eventuell förlust vägs upp av möjligheten att få komma in i en investering på ett väldigt tidigt stadium.
Med tanke på att börsen känns lite skakig just nu, funderar jag på om 4Spar (affiliatelänk) kan vara ett alternativ investering. Genom att öppna ett sparkonto (räntekonto) och binda pengarna på minst 3 månader får man en årlig ränta på just nu 6,5%. Ju längre man vill binda pengarna ju bättre ränta. Dock måste man stoppa in minst 10 000 kronor och pengarna omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Hur ser ni på övriga investeringar utanför börsen? Har ni som läser bloggen själva några investeringar i onototerat? Kommentera gärna.


söndag 11 mars 2018

Lynchspaning inför investering

För att bredda mina investeringar har jag för en tid sedan investerat lite i onoterade innehav via olika crowdfunding plattformar, som Pepins och Foundedbyme. Den första investeringen jag gjorde var i Alvestaglass och numera känns det extra kul eftersom att dels går bolaget bra och dels är det kul att köpa glass från ett bolag som man är delägare i. Även om den delen är mikroskopisk. 

Ett av mina intressen är långdistanslöpning och har hittills avverkat ett maraton, men drömmer att springa en ultramara någon gång. Dock är det ett problem, förutom för lite träningsvolym, att jag bär på lite mer massa än optimalt. Jag läste för ett år sedan Scott Jureks bok "Ät och spring". I den får man följa hans resa mot längre löpdistanser och även hur han med kostens hjälp uppnår det. Det som är slående är att de ultralöpare han träffar på, väldigt ofta följer en vegansk kost. 

Investera i veganmat


Det är en kost som jag har mycket begränsat erfarenhet av, men för ett tag sedan fick jag en inbjudan att prova på vegansk buffe på Radisson Blu i Frösundavik. Jag blev överraskad över hur välsmakande det var och att man inte blev däst efter att ha ätit. 

I Stockholm finns vegankedjan Taku Taku, som nu i mars ska ta in nytt kapital för att växa. De har valt att använda sig av crowdfunding genom Pepins. Eftersom vi ändå var inne på bokrean i helgen, tänkte jag att man kunde passa på att testa maten på ett av deras tre ställen. I sann Peter Lynch anda begav vi oss till Taku Taku Norrsken House på Birger Jarlsgatan 57C. 

Vi provade fyra olika tacos med olika veganska fyllningar samt ett antal juicer. Maten var välsmakande och god samt gav ett färskt eftertryck. Även grabbarna som helst vill ha kött och diverse pastarätter uppskattade maten. Kul att denna typ av fast foodställen växer fram och kommer nog att teckna mig för en liten slant i emissionen. 
Ovan är en bild på mina tre tacos (Bulgogi, Chili och Vindaloo) med en juice gjord på gurka, ingefära, mm. 


Vad är era tankar om vegankost och investeringar i onoterade innehav? Kommentera gärna.