söndag 17 november 2019

Investera som Erik Selin

För att bli en bättre investerare försöker jag att läsa och lära mig mer hur duktiga investerare gör, men framför allt tänker kring investeringar. Vilken är deras investeringsfilosofi? Den som de flesta säkert kommer att tänka på är Warren Buffett och hans fantastiska skapelse i Berkshire Hathaway. 

En som påminner lite om Buffett är Lennart "Akties-Stinsen" Israelsson. Hans strategi var att aldrig sälja utan bara att köpa aktier, en så kallad buy and hold strategi. Främst placerade han sina pengar i investmentbolag och fastighetsaktier. När han gick bort var hans förmögenhet värd över 100 miljoner kronor som numera är den uppdelad i ett antal stiftelser. I alla utom en, är Latour det klart största innehavet, följt av Industrivärden och Lundbergsföretagen.


Fastighetsaktier var alltså en stor del av hans aktieportfölj och en annan intressant investerare som också har ett riktigt långsiktigt tänk är Erik Selin. Han är främst känd för sitt enorma innehav i fastighetsbolaget Balder. Totalt uppgår det till runt 24,5 miljarder kronor. Men det som man kanske inte känner till om Selin är att han har en rätt så stor börsportfölj privat.

Balder, som äger och förvaltar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien och Norge, uppgår till drygt 88 procent av hans privata börsportfölj. Bara i år har den aktien stigit lite över 50%. 

Anledningen till att jag fick upp ögonen för att Erik Selin kunde vara en intressant investerare, var när han började investera stort i Resurs Holding. Det är min enskilt största investering och trots att de växer år efter år, vill marknaden inte uppvärdera dem. Därför blev jag nyfiken på att försöka förstå hur han ser på bolaget och vad det är som lockar med det.

När man läser mer om Selins sätt att se på investeringar är det inte något magiskt utan hans investeringsfilosofi kan kort sammanfattas med:


 • Investerar i stabila och hyfsat förutsägbara branscher
 • Investera på lång sikt, vilket är + 5 år
 • Ignorera kortsiktiga svängningar på marknaden
 • Köp när det är billigt


För att gå tillbaka till Resurs Holding, så är det ett bolag med en verksamhet som växt i 30 år och troligen kommer att fortsätta att växa i liknande takt framöver. Det är alltså hyfsat enkelt att förutspå de framtida kassaflödena och priset på aktien är fortfarande lågt. Till slut kommer uppvärderingen att komma. Svårare än så är det inte om man ska knyta det till hans investeringsfilosofi.

Ett annat sätt att sammanfatta det hela är med Warren Buffetts kända citat om värdeöverföringar:

"The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient."

Förutom innehavet i Resurs Holding, äger han även större poster i TF Bank och Collector (även via Balder). Men också i närliggande bolag som Hoist Finance och Intrum. Just finansierings- och inkassobranschen gillar han.

Återigen, det är en hyfsat förutsägbar verksamhet, lätt att räkna på kassaflödena och just nu är bolagen billiga då de flesta andra investerare mest ser risker med dessa bolag. Totalt har investerat cirka 1,3 miljarder i dessa fem bolag.

Men eftersom fastigheter är han huvudverksamhet finner man också en hel del aktier i övriga fastighetsbolag, som Sagax, NP3, Pandox, Nyfosa, Fabege, Wihlborgs, Hemfosa, K2A och Wallenstam. Totalt uppgår dessa investeringar till cirka 1,2 miljarder kronor. 

Andra bolag som finns i hans börsportfölj och som kanske är lite otippade är Nilsson Special Vehicles, Capacent Holding, Wonderful Times Group, Concordia Maritime och Bergs Timber. Gemensamt för dessa fem bolag är att de har gått riktigt dåligt på börsen i år.

Tidningen Placera gjorde en genomgång av Selins aktier per oktober i år och då innehöll börsportföljen följande svenska aktier.


Det som tillkommit är köpet i Resurs Holding för ytterligare 130 miljoner kronor. I en intervju under hösten berättade Selin att han numera börjar titta efter aktier på den amerikanska marknaden. Återigen är det finansbolag som Moody's och Standard and Poor som lockar, men även konglomerat som 3M, Johnson and Johnson och järnvägsbolaget Union Pacific.

Erik Selin sammanfattar dessa investaringar med att "det är stora, tråkiga och förutsägbara bolag, no brainer-investeringar" och om du "gör en korg av dem och ligger på det, så går du bra över tid".

Investerar du också som Erik Selin?

fredag 15 november 2019

Uppdrag granskning skördar nästa offer
Ni som följer mig vet att jag har gått hårt åt Swedbank och deras inblandning i penningtvättshärvan som nystades upp av Uppdrag Granskning. Särskilt hårt har jag gått åt deras totala misslyckande kring hur detta har kommunicerats och speciellt hur verklighetsfrånvarande de verkar vara från problematiken med sin inblandning i detta. Gång på gång säger man att de ska lägga korten på borden och vara transparenta, men ändå slirar de när det gäller öppenhet.

Nu visar det sig inte bättre än att även SEB kommer att kölhalas i Uppdrag Gransknings kommande sändning i november om misstänkt penningtvätt i Baltikum. Skillnaden mot Swedbank är att SEB direkt valde att gå ut på ett pressmeddelande på förmiddagen att de har blivit kontaktade av Uppdrag Granskning med ett antal frågor om penningtvätt.


Banken har alltså fått frågor från SVT:s redaktion men inte närmare information om innehållet. För att vara transparenta med marknaden valde dock SEB att gå ut med denna information direkt och det tycker jag de ska ha en eloge för. Ungefär på samma sätt som när finska UG granskade Nordea angående misstänkt penningtvätt och Nordeas VD satt i en TV-studio direkt efter programmet för att diskutera frågorna.

Enligt pressmeddelandet från SEB säger man att:
"om det skulle framkomma ny information som vi inte haft kännedom om sedan tidigare kommer SEB omedelbart att vidta åtgärder. SEB har ett stort ansvar när det gäller att upptäcka och rapportera misstänkt penningtvätt eller annan finansiell brottslighet till relevant finanspolis. Misstänkta transaktioner anmäls alltid och kan leda till avslutade kundrelationer."
Vidare berättar banken att den gör kontinuerligt egna analyser av sin verksamhet och
"SEB har under lång tid strävat efter att ha ändamålsenliga rutiner och processer för att motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet. Däremot kan vi inte, lika lite som någon annan bank, garantera att vi varken har blivit eller kommer att bli utnyttjade. Nya utmaningar och risker uppstår ständigt. Utvecklingen av SEB:s förebyggande arbete mot penningtvätt varken kan eller kommer därför att upphöra."

Mina tankar


Själv äger jag aktiet i SEB direkt, men även via Investor. Jag är besviken på att SEB förknippas med penningtvätt, men med tanke på att de är den andra stora aktören förutom Swedbank med verksamhet i Baltikum, vore det konstigt om de inte skulle drabbas. Det som har skett kan man inte göra så mycket åt. Men det viktiga är hur banken hanterar denna kris. Är de förtroendegivande eller ej?

Så långt tycker jag att de agerar förtroendegivande då de valde att kommunicera till marknaden direkt istället för att göra som Swedbank, som lät nyheten brisera genom TV-programmet. Här märker man skillnad på storägare av kött och blod till skillnad från Swedbanks sossestyre.

Trots det valde jag ändå att sälja av hela mitt direktinnehav i SEB. Även om de agerar på ett förtroendegivande sätt vad gäller kommunikationen nu, vill jag inte äga bolag som inte har bättre kontroll.

Det är en sak om man råkar utnyttjas av kriminella trots att man gör allt man kan för att utvika det. Men med tanke på SEBs inblandning i cum-cum och cum-ex affärerna i Tyskland, så lär de nog ha varit lite slappa i kontrollen i Baltikum också, precis som Swedbank. Det är inget fel med att vilja tjäna pengar, men man ska hålla sig borta från gråzoner och slapphet.

Har du SEB i din aktieportfölj och hur agerar du?

SBB lägger bud på Hemfosa
Idag tänkte jag att det skulle bli en lugn och skön fredagsmorgon där jag skulle kunna njuta länge av en härlig frukost. En lång och härlig frukost blev det allt, men inte direkt lugn då den rivstartade redan tidigt på morgonen med nyheten att SBB lägger ett bud på Hemfosa. 

Om det går igenom är det fjärde budet som jag varit med om i år, vilket känns som ett litet svårslaget rekord. Däremot är det första gången som både det budande och det utvalda bolaget finns i aktieportföljen.

Själva budet i sig består av både aktier och kontanter. För stamaktieägarna i Hemfosa erbjuds man 5,5 SBB B-aktier för 55% av sina Hemfosa stamaktier och för återstående 45% erhåller man 120 kronor kontant per stamaktie. De som har preferensaktier i Hemfosa får ett liknande upplägg, där man erbjuds 5,6 SBB D-akier för 55% av sina Hemfosa preferensaktier och för resterande 45% erhåller man 195 kronor kontant per preferensaktie.


Totalt värderas erbjudandet till 126,15 kronor för varje stamaktie i Hemfosa och 194,63 kronor för varje preferensaktie i Hemfosa baserat på Hemfosas slutkurser 14 november 2019. En premie på 22,7% respektive 1,1% baserat på slutkurserna. Det totala värdet på erbjudandet uppgår till cirka 23,5 miljarder kronor, varav 21,4 miljarder avser stamaktier och resten avser preferensaktier. En sammanslagning skulle skapa det fjärde största fastighetsbolaget på börsen med ett börsvärde på cirka 70 miljarder kronor.

Själv har jag 500 stamaktier i Hemfosa och SBB B handlas just nu till 21,90 kronor. Går budet igenom kommer jag alltså att erhålla 120 * (500*0,45) = 27 000 kronor kontant och 5,5 * 21,90 * (500*0,55) = 33 123,75 i SBB B-aktier. Totalt blir det 60 123,75 kronor, vilket motsvarar ett värde på Hemfosa stamaktie om 120,25 kronor. Det är nästan 6 kronor lägre än vad värdet var när budet annonserades innan börsöppningen.

I och med att en del av budet är villkorat med att man erhåller aktier gäller det att hålla koll på hur aktiekurserna för dessa bolags aktier rör sig. Skulle Hemfosas stamaktie stiga över 120,25 kronor och SBB B är oförändrad, skulle jag tjäna på att sälja Hemfosas stamaktie över börsen och inte vänta på att ett bud går igenom.

Det troliga är dock att dessa kurser kommer att röra sig i symbios så de som vill sälja av innan kommer att få göra så till ett lägre värde. Men som sagt, man vet aldrig hur marknaden agerar och kortsiktigt kan det uppstå tillfälliga förtjänster.

Själv gillar jag båda bolagen och har inget emot att vänta in en affär. Även om ett sammanslaget bolag kortsiktigt kommer att ha en liten ansträngd balansräkning är jag inte så oroad. VD har redan flaggat för synergier på uppåt 300 miljoner från dag ett och nu när man blir väldigt mycket större kommer det att bli lättare att erhålla en investment grade rating, något som kommer att minska finansieringskostnaderna. Men dels även för att verksamheten med samhällsfastigheter är lågrisk och dels för att det är andra erkänt duktiga investerare är med på tåget.

Vad tycker du om budet från SBB?

måndag 11 november 2019

Alibaba's Single's Day slår nytt rekord igen
Idag översvämmas troligen de flesta inkorgarna med diverse erbjudanden om rea då den elfte november är känt som Single's Day. Single's Day är Kinas svar på USAs Black Friday och Cyber Monday, som inträffar i slutet av november.

Från början uppstod Single's Day 1993 på Nanjing universitet, för att fira alla de som var singlar. Dagen var känd som Bachelor's Day och firades således endast av unga män som var singlar genom att man festade den dagen samt köpt en gåva till sig själv.

Att valet föll på den just denna dag är för att ettorna i datumet 11/11 påminner om individer som är ensamma. Denna helgdag har även blivit en populär dag att fira sina relationer på och över 4000 par gifte sig bland annat i Peking denna dag 2011.Men numera kännetecknas denna dag mer av den är årets största köpfest i Kina. Detta sedan Alibaba's grundare Jack Ma 2009 gjorde detta till starten av detta köpfenomen. 2009 var året efter Lehmankraschen och många företag hade det svårt. Även länder hade det svårt att återhämta sig och för Kinas del var detta ett sätt att sparka igång nytt hopp för landet. Jack Ma skrev i New York Times den 26 oktober en artikel, "Small is Beautiful", om möjligheterna med e-handel och internet.

Tanken var att handlarna skulle omfamna bolagets marknadsplats, Tmall, och vilja erbjuda sina varor där. Iden var att tillhandahålla en marknadsplats för varumärken och det första året såldes varor för 7-8 miljoner dollar denna dag. Förra året såldes varor för hela 30,7 miljarder dollar, vilket gör att den årliga tillväxten är över hiskeliga 130%.

Uppdatering:
Nu när Single's Day är över kan man konstatera att försäljningen för Alibaba blev hela 38,4 miljarder dollar. Det innebär att man slog förra årets försäljning med 25%!

Det senaste åren är Single's day mer som ett stort evenemang och redan 2015 började man ha erkända film- och musikstjärnor som uppträdde i samband med detta evenemang. I år öppnade till exempel Taylor Swift dagen med en exklusiv konsert.

Nytt för i år är att man börjat med live-streaming, där produkter presenteras och erbjudanden ges. I veckan hade bland annat Kim Kardashian en live-stream av hennes nya parfym KKW som släpps på Single's Day.

För att få perspektiv på hur stort denna dag är i Kina, så redan efter 1 minut och 8 sekunder hade Alibaba sålt för 1 miljard dollar och hittills har man slagit försäljningsrekordet från 2018. Det är helt makalöst och jämför man med förra årets Black Friday, som hade en onlineförsäljning på 6,2 miljarder dollar och för Cyber Monday's med sina 7,9 miljarder dollar, förstår man hur galet stort Single's Day är i Kina.

Nordnet skapade sin egen Single's Day genom att erbjuda 11 kinesiska aktier courtagefritt. Så jag passade på att köpa in mig i Alibaba. Jag har tidigare ägt bolaget och funderat på att äga det igen. Med tanke på deras betallösningar i kombination med den marknadsplats de erbjuder för en växande kinesisk medelklass har jag svårt att se att detta bolag inte kommer att fortsätta att växa vidare.

Finns Alibaba i din aktieportfölj? Shoppar du något på Single's Day eller tycker du att dessa event bara är för mycket?

fredag 8 november 2019

Stark organisk tillväxt från Instalco i tredje kvartalet
I veckan kom Instalco med sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2019 och det var en stark rapport som de levererade. Bolaget fortsätter att växa starkt och kvartalet kan sammanfattas med att (föregående års kvartal i parentes):


 • Orderstocken ökade med 18,6% till 4 418 (3 724) miljoner kronor
 • Nettoomsättningen ökade med 41,9% till 1 416 (998) miljoner kronor
 • Den organiska tillväxten var 14,6 (8,6) procent i kvartalet
 • Justerad EBITA ökade till 127 (75) miljoner kronor motsvarande en EBITA-marginal om 9,0 (7,5) procent
 • Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till 138 (25) miljoner kronor
 • Under kvartalet har fem förvärv genomförts med en bedömd årlig omsättning på 359 miljoner kronor
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,59 (1,22) kronor


Marknaden har varit stabil under kvartalet för tekniska installations- och servicetjänster i Sverige, Norge och Finland. Själva marknaden drivs i stor utsträckning av ett antal långsiktiga trender och underliggande faktor som urbanisering, bostadsbrist, teknikutveckling, infrastrukturinvesteringar och ett åldrande fastighetsbestånd.


I Sverige, som är bolagets största marknad, är aktiviteten på installationsmarknaden fortsatt hög. Den avmattning som tidigare visat sig i vissa storstadsregioner vad gäller nyinvesteringar har nu stabiliserat sig. Samtidigt fortsätter byggnadstakten inom offentlig sektor med skolor, förskolor och sjukhus för närvarande vara hög, liksom byggnation av kommersiella lokaler som kontor och affärslokaler. Den organiska tillväxten på den svenska marknaden uppgick till 15,2 procent i kvartalet.

Utvecklingen av nettoomsättningen och EBITA per kvartal visar på en stabil och stark tillväxt för den svenska marknaden.På bolagets övriga marknader är den norska marknaden fortsatt stabil. Där investerar den offentliga sektorn i nya skolor, förskolor, sjukhus och infrastruktur. Det märks även en ökning av nybyggnationer och renoveringar av kontor, lager och hotell samtidigt som byggnationen av nya bostäder har stabiliserat sig på en hög nivå.

I Finland däremot har marknaden börjat plana ut efter att ha växt de senaste åren. Den organiska tillväxten justerad för valutaeffekter på de båda marknaderna uppgick till 12,9 procent i kvartalet.

Utvecklingen av nettoomsättningen per kvartal visar på en fortsatt stabil tillväxt för Norge och Finland. När det gäller utvecklingen av EBITA är den mer fluktuerande, men fortsätter nu att växa vidare från en hög nivå i det andra kvartalet.


Totalt sett växer omsättningen stabilt på samtliga tre marknader medan EBITA är lite mer slagigt på norska/finska marknaden jämfört med den svenska. Miljömedvetenhet, samhällsnytta och hållbart företagande har på senare tid fått en ökad betydelse på marknaden, något som också driver på lönsamheten för bolaget och något som jag tror vi kommer att få läsa mer om framöver.

     Hela rapporten: Instalco Q3 2019

Mina tankar


Instalco är ett bolag som tidigare funnits i min aktieportfölj, men i och med styrkebeskedet från denna rapport återigen har letat sig in i aktieportföljen. Det som jag gillar med bolaget är att det verkar i en marknad som inte är lika utsatt av konjunkturen.

Istället är det bolagets förmåga att fortsätta växa genom förvärv som är viktigt och tillgången till kapital. Nu skulle det inte vara hela världen om bolaget ett kvartal inte skulle förvärva i någon större utsträckning eftersom man ändå verkar lyckas växa organiskt tvåsiffrigt.

Även under nästa kvartal kommer man att växa vidare, då Instalco hittills har förvärvat Medby AS som har en förväntad omsättning på 59 miljoner kronor och 35 anställda, AB Tingstad Rörinstallation som har en förväntad omsättning på 65 miljoner kronor och 24 anställda och Henningsons Elektriska AB som har en förväntad omsättning på 135 miljoner kronor och 72 anställda. Årligen har bolaget som mål att förvärva bolag till en omsättning om 600-800 miljoner kronor och i år har man redan passerat en förvärvad omsättning över 1 miljard kronor. 

Nu börjar man dock bli så stor att man slåss om större projekt och under kvartalet fick JN El uppdrag av Skanska att utföra elinstallationer i samband med Scanias nya gjuteri i Södertälje. Uppdraget är värt cirka 100 miljoner kronor. Från Skanska fick Rörläggaren även ett nytt kontrakt när Malmö sjukhusområde byggs ut. Totalt handlar det om VS-installationer till ett värde om 270 miljoner kronor.

Ju större bolaget blir desto fler av dessa stora projekt kommer man lyckas att ta och Instalco går en spännande framtid till mötes. Den resan vill jag gärna vara med på, så jag kommer att fylla på med fler aktier i bolaget när bra tillfällen ges.

Sedan gillar bolagets kaxighet när man avslutar sin presentation av delårsrapporten med låten The heat is on av Glenn Frey. Då har man självförtroende!
onsdag 6 november 2019

Investmentbolaget Latour växer vidare
Igår kom Latour med sin rapport för det tredje kvartalet. Investmentbolaget växer vidare och substansvärdet ökade till 127 kronor per aktie att jämföra med 100 kronor per aktie vid årsskiftet. Ökningen motsvarar nästan 30% inklusive utdelningar jämfört med SIXRX som ökat med 23% under samma period.

Substansvärdet per den 4 november uppgår till 133 kronor per aktie och Latours aktie handlas idag till strax över 134 kronor per aktie, så nu äntligen handlas Latour till rabatt igen.


Tittar man på den noterade portföljen som Latour har är det Sweco, Assa Abloy och Nederman som har stått för den stora uppgången i år. Tomra var tidigare också en stor bidragsgivare, men efter att aktien fallit tillbaka under Q3, hamnar den först på fjärde plats.

Återigen är det Fagerhult som går dåligt, men den Q3-rapport som de kom med var hyfsat bra så förhoppningsvis vänder det snart för dem.När det gäller den onoterade delen ökade orderingången med 13% till 3 134 (2 787) miljoner kronor, vilket är en ökning på 4% för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter. I övrigt kan det tredje kvartalet för industrirörelsen sammanfattas enligt följande:


 • Nettoomsättningen ökade med 15% till 3 276 (2 857) miljoner kronor, vilket motsvarar 6% för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter
 • Rörelseresultatet ökade med 16% till 464 (399) miljoner kronor
 • Rörelsemarginalen ökade till 14,2% från 14,0%


Under kvartalet skedde en del förvärv av industribolagen. Swegon förvärvade norska Klimax AS i augusti. Hultafors Group förvärvade Custom LeatherCraft Mfg. LLC (CLC) i USA i september. I september förvärvade Latour Industries brittiska SyxthSense Ltd.

Och efter kvartalets slut förvärvade Latour danska Caljan som kommer att bli ett nytt affärsområde. Vidare i oktober förvärvade Bemsiq inom Latour Industries tyska S+S Regeltechnik. Man har också höjt rambeloppet för det befintliga MTN-programmet från 4 miljarder till 6 miljarder SEK.

     Länk till hela rapporten: Latour Q3 2019

Själv kommer jag att passa på att fylla på med lite fler aktier i Latour nu när den handlas till rabatt även om den är minimal.

lördag 2 november 2019

Europris rapport för tredje kvartalet överraskade marknaden
Igår rapporterade mitt norska innehav Europris utfallet för det tredje kvartalet. Om rapporten för det andra kvartalet för en besvikelse var detta istället en väldigt glad överraskning. Från förra året och även det första halvåret i år, har Europris haft en väldigt hög kostnadsnivå. Anledningen är att man håller på och investerar i ett ny centrallager samtidigt som man har haft höga lagernivåer som kortsiktigt har hanterats genom att hyra containers.

Själv har jag väntat på att man någon gång ska komma ur denna höga kostnadsnivå, dels för att få upp vinsterna och dels för att kunna göra något åt den höga skuldsättningen som bolaget nu har. Rapporten för det tredje kvartalet kan kort sammanfattas med:

 • Försäljningen ökade med 9,2% till 1 477 (1 352) miljoner NOK
 • Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 7,5% klart över marknadens ökning på 1,3%
 • Bruttomarginalen ökade till 44,3% från 43,6%
 • Rörelseresultatet ökade med 53,9% till 137,2 (89,1) miljoner NOK
 • Resultat efter skatt ökade 39,8% till 84,99 (60,76) miljoner NOK
 • Resultat per aktie ökade med  47% till 0,53 (0,36) NOK

Anledningen till det starka resultatet för kvartalet beror främst på en ökad trafik av kunder till butikerna samt förbättringar av säsongsförsäljningen och genomförda kampanjer. Fortfarande dras man med lite för höga lagernivåer, men tack vare insatser har detta inte resulterat i en lika hög kostnadspåverkan som i tidigare kvartal. Man har också jobbat med att förbättra processerna kring leveranser även om det viktigaste jobbet fortfarande ligger framför bolaget.


Likt föregående år har vinsterna påverkats positivt av den årliga prisjusteringen som görs i samband med inventeringen i butikerna. Därför är det viktigt att när man tittar på Europris, att man mer ser på årsbasis eller åtminstone niomånaders basis. Då vid jämförelse av två perioder där man får med den årliga inventeringen i båda.

Tittar man på bruttomarginalen för Q3 YTD 2019 uppgår den till 42,8% att jämföra med Q3 YTD 2018 då den var 43,0%. En marginell skillnad och visar på att man lyckas i princip växa med samma marginal.

När det gäller bolagets ökade satsning på e-handel löper det på enligt plan och tanken är att man ska lansera detta i början av 2020. Hittills har bolagets e-handel, likt Axfoods e-handel via Willy's, fokuserat på ett click-and-collect system.

För centrallagret har man kommit över de största kostnaderna och framåt guidar bolaget för att kostnaderna kommer att minska. När det gäller non-recurring rent är det kostnader för lager som man inte längre behöver men där man fortfarande sitter kvar i kontrakten. Dessa kan eventuellt hyras ut varpå man kostnader då minskar.


För kommande investeringar gäller det att man kommer ta en större del nu i kommande kvartal men sedan så minkar det kraftigt. Från 2021 har man inte några nya planerade investeringar.


I rapporten skriver bolaget också att från nu och fram till 2022 kommer att vara en transformeringsperiod för Europris innan besparingarna från det nya centrallagret kommer att synas i siffrorna. Men när så väl sker räknar man med en skillnad på 0,75-1.25 procentenheter på intäkterna.

     Läs hela rapporten: Europris Q3 2019

Mina tankar


Europris är ett bolag som har funnits i min aktieportfölj i snart två år. Anledningen till att jag köpte in bolaget är för att jag gillar bolagets affärside med lågprisbutiker, där jag är övertygad om att denna typ av verksamhet alltid kommer att gå bra. Människor gillar helt enkelt att handla billigt. Se bara på GeKås. I en lågkonjuktur kommer detta bli extra tydligt tror jag.

Däremot har det blivit en investering som befinner sig i en investeringsfas under ett antal år och hade fram tills rapporten igår inte varit något superinvestering. Trots två utdelningstillfällen låg jag minus på investeringen, men med uppgången igår är man plus 10 K. Helt enkelt för att marknaden skickade upp aktien med 17% på denna rapport.

Det jag gillar med rapporten är att man nu börjar få ordning på det nya centrallagret och att man kan se att detta kommer att resultera i högre vinster framöver. Själv ser jag 2019, men även halva 2020 mer som en period där kostnadsnivån kommer att ligga högre än vad den i framtiden kommer att vara. Att bolaget trots de stora investeringarna fortfarande lyckas växa betydligt snabbare än marknaden är ett riktigt styrkebesked.

Tittar man på den första av nedan två bilder, är det inte att man växer lite snabbare än marknaden utan  man växer mer än fyra gånger snabbare i kvartalet och mer än sex gånger snabbare YTD. I den andra bilden kan man se att när det gäller jämförbara butiker har Europris växt snabbare än marknaden sedan 2014. Trots att man nu är i en tung investeringsfas fortsätter man att utklassa marknaden.
I samband med kvartalsrapporten uttalade sig VD Pål Wibe att dels hade det fjärde kvartalet börjat bra även om de viktigaste veckorna låg framför dem och dels att det såg bra ut för 2020. Nu ger Europris inga prognoser, men det är den här typen av självförtroende som jag som investerare vill se hos ledningen i de bolag som jag investerar i.

Sedan gör det inte saken sämre att han äger cirka 2 miljoner aktier i bolaget, lite drygt 1,2%. Även ekonomichefen äger en hel del, cirka 600 000 aktier. Nu är dessa siffror från årsredovisningen 2018, men jag har inte hittat något som skulle tyda på att de har färre aktier idag.

Om man tittar på hur vinsten per aktie har utvecklats sedan 2012 har det varit en otrolig utveckling fram till 2017. Sedan så var det här någonstans som bolaget började växa ur kostymen och man började med att dra upp planerna för att skapa ett centrallager. Förra året förvärvade man också 20% av ÖoB med option på att köpa resten. Därför har den årliga utvecklingen av vinsten sjunkit markant, till en medelhög ensiffrig tillväxt per år.När jag estimerat den totala vinsten för 2019 har jag utgått från att bolaget under Q4 2019 växer omsättningen med 10% jämfört med Q4 2018, vilket man gjorde för ett år sedan om man tittar på Q4 2017. Givet att man har samma vinstmarginal, 12,2%, kommande kvartal gör det att vinsten landar  på 1,56 NOK för Q4 2019 och för helåret på 2,63 NOK.

Om man räknar med att bolaget inte kommer att växa mer än 6,24% det kommande 5 åren i snitt per år, innebär det att 2024 kommer bolagets vinst att uppgå till 3,56 NOK. Med dagens PE på 11,5 skulle det motsvara en aktiekurs på 40,90 NOK. Till det kan man lägga till 9,25 NOK i total utdelning. Beloppet motsvarar 5 gånger dagens utdelning på 1,85 NOK som jag tror man klarar av att behålla. Totalt blir det 50,15 NOK. Köpte man aktien till fredagens stängningskurs på 29,20 NOK motsvarar det en genomsnittlig årlig avkastning på 11,4%.

Med tanke på att bolaget växer snabbare än marknaden tror jag knappast att den genomsnittliga årliga tillväxten i vinst per aktie för Europris kommer att vara 6,24% när väl centrallagret kommer på plats.

Jämför jag den årliga tillväxten mellan 2015 och 2017, är den 24,2%. Nu kanske det inte är troligt att man mäktar med en sådan tillväxt de kommande 5 åren i snitt, men hälften borde vara rimlig. Det ger då en framtida vinst per aktie på 4,63 NOK 2024. Om PE-talet är oförändrat på 11,5 motsvarar det en aktiekurs på 53,30 NOK. Lägger man till den totala utdelningen på 9,25 NOK blir totalen 62,55 NOK. Det motsvarar en årlig genomsnittlig avkastning på 16,46%.

Skulle vi även få en liten multipelexpansion så att PE-talet ökar till 15, pratar vi om årlig genomsnittlig avkastning på 22%!

Helt klart tycker jag att det finns potential i detta bolag och därför är jag en långsiktig aktieägare. Det ska därför bli spännande att följa bolagets resa under de kommande 5 åren.

Slutligen vill jag tillägga att detta inte ska ses som någon köprekommendation utan det är mina egna tankar och funderingar kring vad jag tror om bolagets framtida värde. Du som är läsare av inlägget, gör alltid din egen analys innan ett eventuellt köp- eller säljbeslut.

onsdag 30 oktober 2019

Uppdatering av aktieportföljen efter F.I.R.E.
Det var ett tag sedan som jag uppdaterade min aktieportfölj slog det mig. Eftersom jag numera har uppnått F.I.R.E sedan en dryg månad har mycket tid lagts på att fundera på optimal fördelning av aktieportföljen. Så att jag både kan leva på utdelningen och även återinvestera.

Den största skillnaden är helt klart att jag inte längre kan skicka in en större summa pengar varje månad. Att mäta sparkvot är plötsligt inte lika intressant. Eftersom jag är otålig har detta varit en klurig nöt att knäcka, för man vill ju kunna fortsätta att få aktieportfölj att växa genom att skjuta till mer pengar. Även om ett litet belopp är bättre än inget, så är den omställningen svår.Samtidigt vill jag heller inte investera bara i högutdelare utan även om jag ska leva på utdelningar, är ändå totalavkastning det viktigaste. Därför har jag kommit fram till att en del av aktieportföljen helt enkelt får klassas som rena kassaflödesinvesteringar. Hit räknar jag mina innehav i preferensaktier, men även det stora innehavet i Resurs Holding.

Anledningen till att jag tar med den aktien här, är för att den envist beter sig som en obligation trots att vinsten ökar år efter år. Utdelningarna från kassaflödesinnehaven motsvarar hälften av det årliga belopp som jag behöver för att klara mig.

Den andra hälften kommer från att jag har avsatt 5 år av likvider på diverse bankkonton. Nu kan man alltid argumentera att jag borde lagt dessa likvider i exempelvis preferensaktier då de ger en bättre avkastning än vad ett bankkonto ger. Anledningen till att jag ändå valt att inte gör så är främst:

 • Eftersom utdelningarna kommer kvartalsvis kommer jag alltid att behöva flexibiliteten som kontanter ger för att jämna ut mellan månaderna
 • Genom att ha kontanter säkerställer jag att jag kan klara mig i 5 år oavsett vad som händer på börsen. Det förutsätter att preferensaktierna och Resurs Holding fortsätter att betala sin utdelning som den är idag under dessa 5 år. Annars täcker kontanterna 2,5 år av mina fasta, rörliga levnadskostnader. Det är en skön "försäkring".

I samband med att jag kom fram till ovan har jag också gjort om klassningen av mina innehav. Nu klassar jag innehaven inom följande grupper:

 • Kassaflöde
 • Investmentbolag
 • Fastighet
 • Tech
 • Övriga
 • Fonder

Den första gruppen har vi redan gått igenom och när det gäller kategorin investmentbolagen är det Investor, Industrivärden, Lundbergs, Latour, Svolder och Bure som finns i aktieportföljen. Fördelningen mellan dessa sex bolag har jag skrivet en hel del om i följande inlägg om man vill läsa mera. Jag kommer att börja med en jämvikt mellan dessa sex bolag. Sedan kommer mitt nysparande endast användas till att fylla på i Investor och Latour. Anledningen är att jag tycker att dessa bolag är de som har presterat bäst över tid. 

När det gäller kategorin fastighet är Cibus Nordic Real Estate huvudinnehavet och i övrigt kommer jag att ta in fastighetsbolag som ger en bra spridning mellan olika fastighetskategorier. Men även fokusera på duktiga fastighetspersoner som Selin, Wallenstam, Arnhult, etc.

Kategorin Tech kommer att innehålla fem innehav, Mastercard, Apple, Microsoft, Shopify och Atlassian. Kvar att ta in är Apple och dessa fem bolag är sådana som man kan äga i 5-10 år utan att behöva oroa sig allt för mycket tror jag.

Kategorin Övrigt är dels bolag som har funnit tidigare, men här har jag försökt använda Buffetts metod från boken The Warren Buffett Stock portfolio som man kan läsa i inlägget nedan:

     Warren Buffetts köpanalys förklarad

Med andra ord har jag med hjälp av Börsdata filtrerat fram bolag som under 1-10 år haft en hyfsat jämn vinsttillväxt. Därefter efter har jag funderat på om dessa bolags produkter kommer att finnas om 5 år och fortfarande vara eftertraktade.

Nästa steg har varit att funderat på hur mycket dessa bolag kan öka sin vinst i snitt per år under en 5 års period. Om de lyckas, vad kommer vinsten då vara och hur mycket kommer aktien att kosta givet ökning. Det är något som jag räknar fram genom att ta ett rimligt P/E-tal och multiplicera det med vad vinsten förväntas vara om 5 år.

Här har jag försökt vara rätt så konservativ. När det gäller utdelningen jag också räknat fram hur mycket utdelning kommer jag att få under dessa 5 år givet en viss tillväxt på utdelningen.

Sedan har jag lagt ihop den totala utdelningen och den framtida prognosticerade aktiekursen och fått ett slutligt totalbelopp.

Slutligen har jag räknat fram vilken genomsnittlig årlig avkastning jag får om jag köper aktien idag för vad den handlas på börsen. Blir den årliga avkastningen 10% eller mer tycker jag aktien är köpvärd. Blir den lägre innebär det troligen att kursen är för hög idag och då är det lätt att få fram vilken kurs som är en rimlig köpkurs. Ungefär som Buffett säger, det gäller att veta när man ska svinga och vänta till dessa att rätt boll (i detta fall kursnivå) kommer.

Detta sätt att se på aktierna har gjort att jag har köpt in mig i bland annat Addtech, VBG, Enea, Lagercrantz, OEM, Trelleborg och TF Bank. Av den utdelning som överstiger vad jag behöver under 5 år kommer med största sannolikhet användas för att öka på befintliga innehav samt ta in nya innehav i kategorin Övriga.

I kategorin fonder finns Spiltan Aktiefond Investmentbolag (för att få exponering mot de övriga investmentbolag jag inte äger direkt), Xact Högutdelande och SEB Sverigefond Småbolag C/R. Här kan jag även tänka mig att också lägga till Länsförsäkringar Fastighetsfond.

Min uppdaterade aktieportfölj kan ni hitta här: Min aktieportfölj

tisdag 29 oktober 2019

Stabil rapport från Resurs Holding
Idag lagom till morgonkaffet kom Resurs Holding med sin niomånadersrapport för 2019. Inför denna kvartalsrapport var jag lite orolig för hur den skulle bli med tanke på att bolagets rapport för det andra kvartalet var starkt. Men för att sammanfatta Q3-rapporten kan man konkludera att bolaget kommer med en stabil rapport för detta kvartal och rapporten i sig kan sammanfattas enligt följande (föregående kvartal inom parentes):

 • Utlåningen till allmänheten ökade 13% till 31 125 (27 470) miljoner kronor
 • Rörelsens intäkter ökade med 5% till 925 (881) miljoner kronor
 • Rörelseresultatet ökade med 6% till 416 (394) miljoner kronor
 • Resultat per aktie ökade 5% till 1,60 (1,53) kronor
 • Kärnprimärkapitalrelationen minskade något till 13,6% (13,8%)
 • Riskjusterade NBI-marginalen sjönk till 9,3% (10,2%)
 • K/I-talet före kreditförluster, exkl Insurance, uppgick till 37,6% (39,2%)
 • Kreditförlustnivån minskade marginellt till 2,0% (2,1%)

Koncernen visar alltså på en fortsatt stark tillväxt i låneboken även under detta kvartal och Resurs växer snabbare än marknaden. Även sett till resultatet för det enskilda kvartalet är det, det högsta någonsin med sina 320 miljoner kronor. Allt detta har uppnåtts samtidigt som bolaget har fortsatt att ha en god kostnadskontroll.


Kärnan i bolagets affärsmodell är Payment Solutions. Förutom en stark tillväxt i det affärsområdet, har man också lanserat en ny Merchant Portal. Det är en omnikanal för koncernens partners inom retail finance. Fördelen med den nya portalen är att den ger handlaren möjlighet att oavsett försäljningskanal snabbt och enkelt fånga all försäljningsstatistik i realtid.

Under kvartalet har man också adderat Svensk Handel som ny partner, vilket gör att samtliga handlare nu erbjuds Resurs Checkhout. Exempel på andra samarbetspartners som bolaget har är Netonnet, Bauhaus, Mio, Ticket, Mekonomen, Husqvarna, Biltema, Elgiganten, Ellos, Specsavers och Jysk.

Det andra affärsområdet, Consumer Loans, fortsätter också att visa på en stark tillväxt på samtliga marknader utom den norska. I maj gjorde man om lagen i Norge för att få bort de bolag som erbjöd alldeles för höga räntor. Det i sig är i för sig sunt, men det drabbar lönsamheten för de aktörer som är kvar.

Även i detta kvartal fortsätter den norska marknaden att ställa till det lönsamhetsmässigt för koncernen, vilket också syns i och med att rörelseresultatet växer ensiffrigt till skillnad från lånestocken.  Men genom att dra ned på marknadsföringskostnader i Norge då man vill avvakta och se hur marknaden utvecklas samt inte vill vara med i något priskrig, lyckas bolaget ändå kontrollera den totala kostnadsmassan.

Man har även under kvartalet märkt en ökning av snittlånen inom Consumer Loans, upp mot i snitt 100 000 kronor. Detta är drivet av bolagets AI-kreditmotor, som aktivt selekterar bland de lån som kommer in. På kortsikt innebär det en negativ påverkan på NBI-marginalen, men på längre sikt är det positivt för lönsamheten, eftersom högre snittlån med en högre kreditkvalité medför lägre kreditrisk.

Med tanke på att vi eventuellt är på väg in i en lågkonjunktur har bolaget planer på att emittera ett så kallat primärkapitaltillskott (additional tier 1 instruments) i storleksordningen 100-400 miljoner kronor under de kommande månader och marknadsförutsättningarna är gynnsamma. Tanken med det är för att ytterligare optimera Resurs kapitalstruktur.

Fullständig rapport: Q3 rapport 2019 Resurs Holding

Mina tankar


Resurs Holding har tidigare varit mitt största innehav och jag tycker att det är en verksamhet som växer stabilt och säkert. Med tanke på att de har funnits som bolag sedan 1970-talet har de varit igenom ett antal kriser. Det gör att bolaget vet hur man hanterar lågkonjunkturer så väl som rena kriser. Det tycker jag är en trygghet eftersom man annars är rädd att en lågkonjunktur ska äta upp all marginal i form av ökade kreditförluster.

Redan förra kvartalet såg man en påverkan av lagändringen i Norge och bolaget meddelade att man genomfört en prishöjning på den norska marknaden i slutet av det kvartalet för att kompensera marginalpressen av de nya reglerna.

Med tanke på att den norska marknaden står för cirka 30% av omsättningen, var det därför intressant att se hur detta slagit ut under kvartal 3. Men tyvärr verkar det som att prisökningen motverkas helt av den minskade marginalen, något som också bekräftades av bolagets ledning under presentationen av kvartalsrapporten.

Också under presentationen nämnde bolaget att situationen i Norge kommer att vara en "våt filt" över marginalen under 6-12 månader. Visserligen är det tråkigt, men jag tycker att bolaget gör helt rätt i att inte ge sig in i ett priskrig och dra till med en massa marknadsföringskostnader där avkastningen troligtvis är låg.

Resurs Holding känns för mig som ett bolag som lika gärna skulle kunna vara en del av Fredrik Lundbergs portfölj av bolag. Det växer sakta, men stadigt, och drar inte medvetet på sig några onödiga risker.

Visst skulle de kunna växa ännu snabbare och ha en högre marginal om de valde att ta in mer risk i lånestocken. Men här är VD tydlig med att det är inte något som är intressant. Sånt gillar jag! Det är lätta att förstå varför Erik Selin har valt att äga nästan 2% av bolaget. Tids nog kommer bolaget att belönas av marknaden.

Tittar man på bolagets finansiella mål är det endast den riskjusterade marginalen som bolaget inte slår. Vad gäller marginalpressen på den norska marknaden ser jag det mer som en temporär nedgång och jag tror att man kommer att komma tillbaka till sitt mål om en riskjusterad NBI-marginal på 10-12% om 1-2 år.Med tanke på utifallet i dagens rapport misstänkte jag att marknaden inte skulle ta emot den med öppna armar. Så blev också fallet  och aktien gick ned runt 6%. Jag tror att marknaden fokuserar främst på minskningen i marginalen och att den norska marknaden nu lägger sig som en våt filt.

Men själv passade jag på att öka mitt befintliga innehav med mer än 50%. Anledningen är för att jag tror att på 5 år sikt kommer detta vara en mycket bra investering.

Om jag applicerar Buffetts köpanalys och försöker prognosticera vad kursen kommer stå i om 5 år givet viss data, får jag fram att en investering idag skulle kunna ge en årlig genomsnittlig avkastning på över 10% per år. Då utgår jag från följande:


 • Kurs idag: 56,50 kronor
 • Vinst R12M: 5,72 kronor
 • PE: 10
 • Vinsttillväxt/år: 5%
 • Utdelning idag 3,75 kronor
 • Utdelningtillväxt/år: 7%


Om 5 år ger dessa värden ger en framtida vinst på 7,30 kronor och med ett PE på 10 ger det en framtida aktiekurs på 73 kronor. Lägg till erhållen utdelning som med den givna utdelningstillväxten blir 21,57 kronor. Totalt blir det 73+21,57 = 94,57 kronor.

Om man köper aktien idag för 56,50 idag är alltså den förväntade årliga avkastningen nästan 11% i snitt. Det tycker jag är klart intressant och därför ökade jag mitt innehav ordentligt.

Nu är Resurs återigen mitt största innehav i aktieportföljen. Slutligen vill jag lägga till, att detta är ingen köprekommendation utan alla måste göra sin egna analys innan ett eventuellt köp.

Finns Resurs i också i din aktieportfölj? Vad tror du det är som gör att marknaden inte verkar uppskata bolaget? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

måndag 28 oktober 2019

Nibe växer på den amerikanska marknaden

Nibe är ett fint småländskt bolag som har funnits i aktieporföljen tidigare, men som nog väntar på att tas in igen. Bara kursen faller tillbaka lite. Det är också ett bolag vars huvudkontor jag alltid passerar när jag åker ned till Simrishamn. Många gånger har jag funderat på att höra av mig och fråga om man skulle kunna få en rundtur, men än så länge har det inte blivit av. Så Gerteric, om du mot förmodan följer denna blogg, så vore det kanon om man fick sig en guidad tur :).

Men nu är det inte det som inlägget ska handla om utan istället ska det handla om den pressrelease som kom idag. I den informerar Nibe om att de har köpt 51% av aktierna i det amerikanska bolaget Therm-X of California Inc. Man har också undertecknat en option om att få förvärva resterande 49% av bolaget längre fram.


Therm-X är ett bolag som bildades 1983 och har cirka 340 anställda i USA och Vietnam. Huvudkontoret ligger i Hayward, Kalifornien. Bolaget är en vertikalt integrerad utvecklare och tillverkare av temperatursensorer, värmeelement och processkontrollsystem för halvledarindustrin. Man tillverkar även produkter som kräver noggrann temperaturreglering för den avancerade industrin.

Nibes mångåriga VD Gerteric Lindquist kommenterar på följande sätt:

"Therm-X representerar ytterligare ett steg i vår strategi att etablera oss som en av de ledande leverantörerna till den viktiga halvledarindustrin som är en viktig tillväxtmarknad med god efterfrågan på högteknologiska lösningar. Therm-X närhet till Silicon Valley med dess utvecklingscenter för halvledarindustrin kombinerat med våra andra nordamerikanska enheter såsom BriskHeat och Heatron, vilka redan är aktiva i denna marknad, kommer att innebära intressanta framtida synergier och tillväxtmöjligheter."

Något annat som jag uppskattar vid sådana här förvärv är också om det förvärvade bolagets VD stannar kvar. Så kommer att ske denna gång men även den utvecklingsansvarige stannar kvar.

Den förväntade försäljning för Therm-X för 2020 är över 60 miljoner USD med en förväntad rörelsemarginal på 10%, något som är i linje eller strax över vad Nibe som koncern själva producerar.

Det förvärvade bolaget kommer att ingå i Nibe Elements, vilket gör att Nordamerika blir det största området inom den division. Själva förvärvet kommer att konsolideras in 1 november 2019 under förutsättning att berörda myndigheter ger sitt godkännande och i Nibes rapport för det sista kvartalet borde vi alltså se en högre omsättning för Nordamerika inom divisionen Nibe Elements.

Finns Nibe i din aktieportfölj?lördag 26 oktober 2019

Telia toppar laget med ett verkligt dream team

För några dagar sedan blev det klart att tidigare VD:n Lars-Johan Jarnheimer kommer att föreslås som ny ordförande på den extra bolagsstämma som kommer att vara i november. Det är helt klart en intressant värvning då Tele2 alltid har legat steget före Telia vad gäller lönsamhet. Telia har känts som den oviga kolossen medan Tele2 har känts som gymnasten.

Nu var kanske inte ordförandeposten som var det som har skapade de kraftigaste spekulationerna, utan det var vem som skulle bli den nya VD:n. Här var också Jarnheimer tydligen med att han skulle se till att ha något att säga till om, även om det är den avgående ordföranden Marie Ehrling som formellt utser ny VD.Igår släpptes så "bomben" att det är tidigare Tele2 VD:n Allison Kirby, som blir ny VD för Telia. Hon kommer att börja på Telia under andra kvartalet och det är en klar revansch för henne som blev bortvald av Kinnevik i samband med sammanslagningen av Tele2 och ComHem. Närmast kommer hon från TDC där hon varit VD sedan slutet av 2018 och hittills gjort ett bra jobb med deras uppdelning av verksamheten.

Richard Bråse i Dagens Industri tycker jag beskriver Telia på ett målande och bra sätt när han jämför dess aktie med "en aktie som tidigare mest har verkat intresserad av att gå på maskerad utklädd till obligation". Allison kommer alltså inte att komma till något dukat bord och det är främst fyra stora utmaningar som hon måste lösa som jag ser det.

Lönsamheten i Sverige - hennes föregångare har trots idoga försök aldrig lyckats få upp lönsamheten här, trots att det är Telias största marknad. Att göra denna del riktigt lönsam är kritiskt och risken finns att här måste man kanske tvingas skära en hel del och fokusera på ett mindre antal saker som man blir bäst på. Fördelen är att hon känner Tele2 utan och innan och kan säkert få användning för det i sin nya roll.

Investeringar i Eurasien - Dessa investeringar klassas som Assets held for sale. Det innebär att de finns som en tillgång i balansräkningen då de ännu inte är sålda/avvecklade. Här måste Allison se till att alla dessa tillgångar sälj eller avvecklas samt att eventuellt nya mutskandaler inte uppstår från dessa äventyr. Helt enkelt se till att städa ut och klart!

Förvärvet av Bonnier broadcasting - Detta jätteförvärv som tidigare ordförande och VD gjorde, men staten var emot måste nu Allison hantera på ett sätt så att hon får största ägaren nöjd samtidigt som att aktieägarna ska bli nöjda med att detta jätteförvärv verkligen gynnar Telia på sista raden. Många säger att telekombolag inte ska investera i mindre content då de aldrig kommer att kunna mäta sig med jättar som Netflix och Disney. Men förhoppningsvis kan Allison lösa detta pussel.

Hantera största ägaren svenska staten - Den stora fördel som Tele2 har är att de har en finansfamilj som största ägare medan Telia har svenska staten som största ägare. Det gör att Telia blir mer trögrörligt och att det kommer in politik i besluten. För att få Telia lönsamt gäller det att svenska staten inte lägger sig i utan låter den nye VD:n och ordföranden få sköta om förvandlingen. Frågan är hur passiva staten kommer att vara om det skulle krävas en större omstrukturering för den svenska delen av Telia?

Lyckas Allison Kirby med hjälp av Lars-Johan Jarnheimer att lösa de fyra, som jag ser det, stora utmaningarna hoppas man att Telias kursgraf kommer likna den kursgraf som Tele2 haft de senaste tre åren. Själv äger jag i dagsläget inga aktier i Telia, men i och med det nya dream teamet är det en stor sannolikhet att Telia kommer att finnas i min aktieportfölj inom en snar framtid. Kanske är Telia2 det nya epitet för Telia?


Tror du att Telia kommer att finnas i din aktieportfölj?

fredag 25 oktober 2019

Nordeas nya finansiella mål 2019
Igår kom Nordea med sin niomånaders rapport för 2019 och det var inte någon direkt munter läsning. Inte för att jag hade förväntat mig det, men ändå. Med tanke på att kursen ligger över 70 kronor trodde jag att kanske skulle de visa på en vändning och att vi nu sett botten. I samband med Q2 rapporten förutspådde jag att bolaget borde klara av att göra en vinst per aktie på 0,17 euro för Q3 respektive Q4.

Om man rensar för alla kostnader av engångskaraktär gjorde Nordea mycket riktigt ett resultat per aktie på 0,17 euro. Men det känns som att de har en lång väg kvar att gå tyvärr och att vi får se Nordea handlas till ett P/B över 1 känns avlägset inom de närmaste åren.

I samband med niomånadersrapporten kom bolaget även med ny finansiell affärsplan. Nedan är bolagets nya finansiella mål i den planen.


Finansiella mål


 • En avkastning på eget kapital som överstiger 10%
 • Ett K/I-tal på 50%


Kostnader

Nu: För 2020 räknar Nordea räknar Nordea med att nå en kostnadsbas under 4,7 miljarder euro med planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020. Kostnaderna för 2019 förväntas minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 2019 och förändringar i resolutionsavgifter. De kassamässiga kostnaderna väntas minska under samma period, med oförändrade valutakurser.

Tidigare: För 2021 räknar Nordea med att kostnadsbasen, med oförändrade valutakurser, blir cirka 3 procent lägre än 2018, exklusive jämförelsestörande poster 2018, och kassamässiga kostnader väntas under samma period minska med upp till 10 procent, med oförändrade valutakurser. Kostnaderna för 2019 förväntas minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 2019, och kassamässiga kostnader väntas minska under samma period, med oförändrade valutakurser.

Kapitalpolicy

Nu: Kapitalbuffert på 150-200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen som börjar gälla 1 januari 2020.

Tidigare: Kapitalbuffert på 40-120 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen.

Utdelning

Nu: En utdelningskvot på 60-70 procent, från och med 2020. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital. För 2019 siktar Nordeas på en utdelning på 0,4 euro per aktie.

Tidigare: Nordeas mål är att uppnå en årlig ökning av utdelningen per aktie och samtidigt upprätthålla en stark kapitalposition i linje med bankens kapitalpolicy.

Kreditkvalitet

Nu: Nordea räknar med att kreditförlusterna under kommande kvartal blir låga och ungefär i nivå med genomsnittet för 2018. De ekonomiska utsikterna är emellertid något osäkrare.

Tidigare: Nordea räknar med att kreditförlusterna under kommande kvartal förblir låga och ungefär i nivå med genomsnittet för 2018.

Mina tankar


Precis som Gardell uttalade sig igår om dessa mål, så känns de nya målen knappast allt för tuffa. Gardell gör jämförelsen med Börje Ekholm och hur han agerade när han kom till Ericsson där han skapade mål som är "omöjliga att inte överträffa".

Det är i för sig positivt, men vad gäller kostnader, kommer man åtminstone fram till 2022 få leva med att det uppstår extraordinära kostnader i form av omstruktureringar och nedskrivningar tror jag. Nu förutsätter den nya affärsplanen också att marknaden inte förvärras under tiden.

Idag under bolagets kapitalmarknadsdag framkom det också att som en effekt av den nya affärsplanen kommer Wholesale att väntas krympa med 200 miljoner euro, något som kommer att påverka intäkterna i det korta loppet med cirka 150 miljoner euro. Dock är banken övertygad om att på lång sikt så kommer detta att gynna resultatet.

Även mängden kontoprodukter kommer att minska med runt 40% och som en effekt när man gör besparingar kommer det även att påverka antalet anställda även om detta idag inte är klart hur med hur många.

Däremot tycker jag att man kunde har varit mer konservativ när det gäller målet för utdelning. Mot bakgrund av att banken är den bank som under flertalet år haft sämst lönsamhet av de fyra stora bankerna är det bättre att jobba med att stärka balansräkningen och inte dela ut upp till 70% av vinsten.

Ett rimligare mål hade varit att man sänkte utdelningen till 50% av vinsten. Nu tycker jag att det finns en risk att man tvingas sänka målet för utdelningen igen inom något år då man inser att pengarna behövs i verksamheten utifall man vill bli en lönsam bank.

Jag tycker att Nordea äntligen tar tag i problematiken på allvar, men när man gör så här stora besparingar skapar det oro i organisationen. Det är därför viktigt att bolaget jobbar med sin change management process för att detta ska bli bra om ett antal år.

Själv kommer jag att följa bolaget löpande, men under tiden ser jag ingen ide med att investera i bolaget för att slicka i mig en kupong. Då finns det bättre möjligheter på annat håll. Men skulle kursen sjunka ned mot 56 kronor, som jag spekulerat om i tidigare inlägg, är jag köpare av aktien.

Vad tycker du om Nordeas nya finansiella plan och mål?

torsdag 24 oktober 2019

Kan man lita på vad Sampo säger?
På en telefonkonferens för inte så länge sedan klargjorde Sampo att de inte såg några problem med att behålla sin höga utdelningen utan snarare kunde se den höjas. Även avgående VD Kari Stadigh sa i en kommentar till Q2 siffrorna att Nordeas utdelningspolicy inte har någon direkt inverkan på Sampos utdelningsmöjligheter till följd av intäktsströmmar från andra enheter. Till och med analytikerna trodde i snitt på en höjning till 2,94 euro per aktie i utdelning för 2019. Det skulle även vara i linje med Sampos utdelningspolicy som säger att bolaget ska dela ut minst 50% av det underliggande nettoresultatet.

Själv har jag väl tänkt att detta känts väl ambitiöst och undrat om inte en utdelningssänkning skulle komma från Sampo också, då jag spekulerat i att Nordea kommer att sänka sin utdelning kraftigt. Eftersom Sampo äger 20% i Nordea borde de få en markant effekt på Sampos möjlighet att dela ut lika mycket eller högre i utdelning för 2019 om Nordea kraftigt sänker sin utdelning för 2019. Något som vi nu vet att de kommer att göra. Från 0,69 euro till 0,40 euro.


Men när man får lugnande besked från högsta ledning tänkte jag att för att vara konservativ räknar jag med en utdelning på 2,60 euro, vilket skulle vara en sänkning med 0,25 euro. Då uppskattar man inte som ägare av ett bolag att bolaget nu kommunicerar att det inte ligger i bolaget och aktieägarnas intresse att höja utdelningen i den nuvarande operativa miljö. Här hänvisar Sampo till de negativa räntorna på statsobligationer.

Det har jag lite svårt att förstå, men menar de att de skulle ha behövt låna till utdelningen genom att ge ut statsobligationer? Vidare så stärker Nordeas beslut kring en sänkt utdelning och översyn av utdelningspolicyn Sampoledningens syn på utdelningsfrågan. I februari 2020 kommer också Sampo att se över sin utdelningspolicy och då undrar man som ägare vad det är får överraskningar som kommer.

Det jag inte uppskattar som ägare är att bolagets ledning inte kunde ha klämt ur sig detta redan i augusti. Det borde ha varit ganska enkelt att förstå att om Nordea sänker sin utdelning med 30-50% så kommer det att leda till att Sampo också måste se över sin utdelning för 2019.

Istället ger de marknaden felaktiga förhoppningar att en utdelningssänkning inte ligger i korten, trots att risken borde varit hög att så skulle ske. Jag kan tänka mig att flertalet har beslutat att behålla sina aktier i Sampo alternativt köpa in sig baserat på det besked som gavs från ledningen i augusti. Själv låter jag mina aktier vara kvar än så länge då jag är mer intresserad av att komma åt de nordiska försäkringsbitarna likväl som de olika fintechsbolagen och nischbankerna som Sampo äger.

Troligen får detta inte någon effekt eller svar, men jag tycker att det är viktigt att som aktieägare markera när ledningen tafflar sig på detta vis och skickade därför nedan mail till Jarmo Salonen, som är IR ansvarig.


Vad tycker du om Sampos besked?

Bankbonanza eller bankfrossa?
Nu har samtliga av våra fyra storbanker rapporterat sina Q3 rapporter för 2019. Jämfört med Q3 2018 kan det hela summeras till vem som var minst dålig och stod någon bank ut? Men innan jag pekar ut någon av det fyra som bäst, kommer här en kort sammanfattning av varje rapport. Föregående period inom parentes.

Swedbank Q3 2019


 • Räntenettot ökade 4% till 6 553 (6 326) miljarder kronor
 • Provisionsnettot minskade -1% till 3 297 (3 336) miljarder kronor
 • Rörelseresultatet minskade -14% till 5 841 (6 962) miljarder kronor
 • Kreditförluster ökade 32% till -154 (-117) miljoner kronor
 • K/I-talet ökade till 0,46 från 0,36
 • Resultat per aktie minskade till 4,17 (4,95) kronor per aktie
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till 14,1 (16,9) procent


Enligt VD beror det sämre resultatet främst på ökade kostnader för regelefterlevnad och för utredning av penningtvättsproblemen. Dessa kostnader kommer att fortgå framöver och med tanke på att Swedbanks paradgren alltid har varit att de har kunnat hålla i kostnaderna, så rusar dessa nu.


Handelsbanken Q3 2019


 • Räntenettot ökade 2% till 8 047 (7 862) miljarder kronor
 • Provisionsnettot ökade 4% till 2 724 (2 624) miljarder kronor
 • Rörelseresultatet minskade -13% till 4 831 (5 572) miljarder kronor
 • Kreditförluster minskade 17% till -192 (-230) miljoner kronor
 • K/I-talet ökade till 0,565 från 0,481
 • Resultat per aktie minskade till 1,81 (2,09) kronor per aktie
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till 10,0 (12,1) procent


De ökade kostnaderna beror på att banken tar en omstruktureringsreserv på 900 miljoner kronor för att effektivisera banken. Som en effekt stänger man ned kontor som inte ligger på kärnmarknaderna Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Storbritannien. Vidare behåller man endast en filial i Luxemburg och en i New York. Ett resultat av denna omstrukturering är att 800 personer kommer att få lämna banken inklusive konsulter.

SEB Q3 2019


 • Räntenettot ökade 12% till 5 983 (5 319) miljarder kronor
 • Provisionsnettot ökade 4% till 4 693 (4 512) miljarder kronor
 • Rörelseresultatet ökade 5% till 5 864 (5 587) miljarder kronor
 • Kreditförluster ökade 15% till -489 (-424) miljoner kronor
 • K/I-talet var oförändet på  till 0,47 mellan kvartalen 
 • Resultat per aktie ökade till 2,20 (2,09) kronor per aktie
 • Räntabilitet på eget kapital ökade till 13,2 (12,7) procent


De ökade marknadsandelarna på bolån har lett till ett ökat räntenetto mellan åren. Tack vare en hög aktivitet på företagsmarknaden har även provisionsnettot ökat och det visar på styrkan i SEBs diversifierade affärsmodell. Kostnaderna har också hållits i schack även om man lagt en del extra kostnader på penningtvättutredningar i Lettland.

Nordea Q3 2019


 • Räntenettot minskade -4% till 1 083 (1 123) miljarder euro
 • Provisionsnettot ökade 8% till 756 (703) miljarder euro
 • Rörelseresultatet minskade -146% till -421 (900) miljarder euro
 • Kreditförluster ökade 652% till -331 (-44) miljoner euro
 • K/I-talet ökade till 1,04 från 0,54
 • Resultat per aktie minskade till -0,08 (0,18) euro per aktie
 • Räntabilitet på eget kapital minskade till -4,4 (9,2) procent


Provisionsnettot var det enda som kom in bra för Nordea tack vare ökade avgifter för kapitalförvaltningen och ökningar på den danska marknaden för området Commercial and Business Banking. Men när det gäller kostnadssidan fläskar man på rejält med ökade kostnader i form av omstruktureringskostnader på 204 miljoner euro och en nedskrivning på 735 miljoner euro i samband med den nya affärsplanen (mer om den i ett separat inlägg). Rensat för detta skulle vinsten per aktie hamnat på 0,17 euro, samma som förra kvartalet och vad jag själv trott att de skulle leverera.

Mina tankar


Att utse vem som är den lysande stjärnan är enkelt, det är helt klart SEB. De lyckas växa de viktiga ränte- och provisionsnettot samtidigt som de håller i kostnaderna. Vad gäller de övriga tre bankerna, kan man säga att de tävlar i grenen "Vem finner mest kostnader". Värt att notera är att Swedbank är med här. Den bank som klart stuckit ut bland de fyra storbankerna som den ledande stjärnan vad gäller kostnadskontroll. Nu är det klart ökade kostnader för penningtvättsskandalen som gör det hela och dessa kommer troligen att fortsätta hålla uppe kostnadsnivån under ett antal år. Men man undrar också om det kan ha varit så att man varit underinvesterade tidigare år, varpå ytterligare kostnader kommer att komma.

För Nordea och Handelsbanken är det helt uppenbart att deras kostymer inte rymmer den kostnadsmassa som de tidigare kunnat bära och här är det verkligen fram med yxan. Det är inga småsummor som vi ser utan miljardbelopp. Frågan är om detta kommer att räcka? Själv är jag lite orolig för att det kommer fortsatta omstruktureringspaket, för att komma tillrätta med kostnaderna och få en modell där vi ser tillväxt i vinsten.

Men ändå så har dessa rapporter inte givit något större avtryck i kurserna om man jämför hur de har rört sig den senaste veckan.


 • SEB A +3,94%
 • SHB A +3,63%
 • Swedbank -1,16%
 • Nordea +1,59%


Själv trodde jag att SEB skulle gå upp mer, Nordea rakt ned i källaren följt av Swedbank halvvägs ned och SHB på väg in i källaren. Det känns som att marknaden fokuserar mer på det justerade resultatet rensat för alla engångsposter.

Men jag tycker även att man måste man fundera på om detta räcker för att ska en lönsam affärsmodell som växer. Varför då betala P/B 1,2 för SHB och Swedbank och 0,88 för Nordea? Det känns som högt.

Vad tycker du om de fyra storbankerna? Är det något att ha långsiktigt i en aktieportfölj och varför? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

tisdag 22 oktober 2019

Investmentbolaget Latour fortsätter att förvärva

För nästan två veckor sedan kom Latour ut med ett pressmeddelande att de hade förvärvat det danska bolaget Canjan. Idag var det dags igen. Latour meddelar att det genom sitt dotterbolag Bemsiq AB har avtalat om att förvärva tyska S+S Regeltechnik GmbH som är baserat i Nürnberg i norra Bayern.

Det som är intressant med S+S Regeltechnik är att de paneuropeiskt jobbar med avancerad sensorteknologi för mätning och styrning inom byggnadsautomation och maskinteknik. Detta kommer att stärka och bredda Bemsiqs kunderbjudande inom byggnadsautomation. Men det kommer också att stärka bolagets bas i Tyskland.


Exempel på vad S+S Regeltechnik erbjuder för produkter är passiva och aktiva sensorer som mäter temperaturen inne, ute, i kablar, på ytan, i ventilation, mm. Dessa kan vara som externa men även inbyggda sensorer. Man har även produkter för att mäta fukt, lufttryck, luftflöde, etc i liknande miljöer. Totalt har bolaget 65 anställda och man omsatte 16,3 miljoner EUR förra året och med en lönsamhetsnivå betydligt över Latours finansiella mål. VD Tino Schulze på S+S Regeltechnik, som också är ägaren, säger

”Jag ser Bemsiq och Latour som väldigt bra långsiktiga ägare till S+S Regeltechnik. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla S+S Regeltechnik tillsammans med de andra bolagen inom Bemsiq-gruppen. Att vara en del av Bemsiq-gruppen innebär nya tillväxt- och utvecklingsmöjligheter för S+S Regeltechnik.”
På samma sätt säger Bemsiq följande om det bolag som nu kommer in i Latourgruppen:
”Bolaget är känt för oss sedan många år, deras breda sortiment och högkvalitativa produkter är väldigt uppskattade av systemintegratörer och partners i Tyskland och internationellt. Förvärvet är ett viktigt steg i vår ambition att växa på den internationella marknaden inom byggnadsautomation och skapar en stark närvaro i Tyskland för Bemsiq.”
Förvärvet kommer att slutföras under januari 2020, förutsatt att vissa specifika villkor har uppfyllts innan. Nettoskulden kommer att öka ytterligare från den kommunicerade nettoskulden på 5,1 miljarder kronor som den var per 30 juni 2019.

Jag gillar verkligen att Latour är aktiva med att skapa värde och särskilt när man köper bolag med högre lönsamhet. Ett extra plus är att den förre ägaren och VD:n stannar kvar i S+S Regeltechnik.

Latour är en aktie som jag fyller på med jämna mellanrum. Helst vill jag köpa den till substansrabatt, vilket den inte ofta handlas till. Just nu är det rapporterade substansvärdet per halvårsskiftet 125 kronor och det beräknade ligger cirka 50 öre högre, vilket ger att premien är runt 4%, Upp till 5% i premie tycker jag är ok att handla på för min del.

måndag 21 oktober 2019

Telia väljer troligen Tele2:s förra VD till ny ordförande
Telia har under de senaste åren varit kantat av diverse problem. Har det inte varit mutanklagelser så har det varit den svenska rörelsen som inte utvecklats som det är tänkt. Till det har också hört att konkurrenten Tele2 kört om dem och haft en betydligt bättre utvecklingen för sin aktie de senaste tre åren.Telias rapporten som kom för några dagar sedan tycker jag var ganska ok. Dock har man ännu inte kommit helt tillrätta med att den svenska marknaden, som också är den största, inte växer organiskt. Utvecklingen var en organisk tillväxt på -1,4% för tjänsteintäkterna och -4,4% för marknaden som helhet.

Den förre VD:n Johan Dennelind har som bekant sagt upp sig och det känns som att trots idoga försök lyckades han inte att få rätsida på den svenska verksamheten. Det stora problemet på den svenska marknaden verkar vara att man inte lyckas accelerera omsättningen från sin mobila sida samtidigt som fast telefoni går dåligt.


Därför tycker jag att det var en intressant nyhet som kom i söndags, att den förre VD:n för Tele2, Lars-Johan Jarnheimer, nu föreslås att bli ny ordförande istället för Marie Ehrling. Det är staten, i form av majoritetsägare, som till slut agerade och gav styrelsen i uppdrag att utlysa en extra bolagsstämma där en ordförande ska väljas. Anledning till varför har inte angetts, men i praktiken ger man nuvarande ordförande sparken. Med tanke på att hon har varit ifrågasatt, nu senast i och med Bonnierförvärvet, är det inte så konstigt att majoritetsägaren till sist agerar.

Själv äger jag numera inga aktier i Telia, men jag tror att en ändring av ordförande i samband med att det verkar vara klart snart med en ny VD, är den injektion som Telia kan behöva. Även om aktien är mer som en obligation, producerar Telia ett fantastiskt kassaflöde. Prognosen för det fria kassaflödet för 2019 ligger kvar på 12-12,5 miljarder kronor att jämföra med 10,8 miljarder kronor för 2018. Med en ny ordförande som gått i den Stenbeckska skolan, tror jag att detta blir det som Telia kan behöva för att börja växa organiskt och öka sin lönsamhet.

En annan viktig aspekt med kassaflödet gäller alla utdelningsinvesterare. Bolagets utdelningspolicy baseras på det fria kassaflödet och man delar ut 80% av det operationellt fria kassaflödet. Prognosen innebär att man minst kommer att kunna behålla utdelningen om inte höja den några ören.

Värt att notera är att skillnaden mellan fritt kassaflöde och operationellt fritt kassaflöde är att i det senare har man justerat för utdelningar från intressebolag, betalningar för licenser/frekvenser och återbetalning av leasingskuld. Man kan säga att kvar blir det kassaflöde som bolaget själva kan styra över helt och hållet.

Finns Telia i din aktieportfölj?