lördag 23 mars 2019

Uppföljning: Hur kan vissa storägare ha fortsatt förtroende för Swedbanks högsta ledning
Igår skrev jag ett kritiskt inlägg i samband med att granskningsrapporten om Swedbanks misstänkta pennningtvätt offentliggjordes av Forensic Risk Alliance (FRA) sett från ett ägarperspektiv. 

Detta inlägg fick en hel del kommentarer på Twitter, bland annat från Folksams ägaransvarige. Syftet med detta inlägg är att ytterligare belysa hur märkligt agerande det är från några av Swedbank största ägare att ha ett intakt förtroende för bankens ledning och styrelse.

Rapporten från FRA var knapphändig och kraftigt maskerad. Bakgrund är, som FRA skriver i sin rapport, för att det är en första initial genomgång och för att de har haft begränsad tillgång till sökbar information. Det gick knappt att utläsa några egentliga slutsatser från den och som ägare i banken anser jag att detta inte är en rapport som duger för att kunna uttala sig om eventuell ansvarsfrihet. Särskilt inte när bolagsstämman är om mindre än en vecka.

Förstår Bonnesen allvaret i situationen?


Det känns som VD Birgitte Bonnesen inte har förstått allvaret i att en av Sveriges största banker står anklagade för misstänkt penningtvätt. Då gäller det att vara transparent gentemot ägare och marknaden, något som VD och även styrelseordförande har svart bälte i att inte vara.

Värre strutsmentalitet får man leta efter. På de flesta frågor underviker man att svara och hänvisar istället till banksektressen.

VD har till och med vilselett marknaden och ljugit när denne i oktober förra året kommunicerade att det inte fanns några transaktioner med Danske bank under åren 2007-2015 som kunde kopplas till kunder som slussat misstänkta pengar mellan Danske bank och Swedbank. Nu har det visat sig att det inte stämde i den granskning som Uppdrag granskning genomfört.

En jämförelse i kommunikation från de andra misstänkta nordiska bankerna


Om man jämför hur Danske bank och Nordea har hanterat den misstänkta penningtvättshärvan, får man lite perspektiv på hur det borde fungera i Swedbank och på så sätt återupprätta förtroendet som pengainsitut.

När det uppdagades att Danske bank slussat 2000 miljader kronor genom banken i misstänkta transaktioner, tillsattes en extern advokatbyrå för att uföra granskningen. Den granskningsrapporten offentligjordes av Bruun & Hjelje på en pressträff utan att banksektressen kom emellan.

I Finland gjorde Uppdrag Gransknings motsvarighet en granskning av Nordeas misstänkta penningtvätt. Direkt efter att programmet sänts, satt VD Casper von Koskull i en TV-studio med chefen för centralpolisens enhet för pengatvätt och avdelningschefen för finansinspektionen och svarade på frågor kring vad som framkommit.

Båda dessa fall visar på att bankernas styrelser tar det hela på fullaste allvar och vill vara, samt är transparenta gentemot ägare och marknad. När liknande situationer uppstår gäller det att lägga alla korten på bordet. Att återupprätta ägarna och marknadens förtroende för banken borde vara prio ett. 

Detta gör man genom att vara tillgänglig, att svara på frågor och att låta oberoende utredningar få tillgång till all information. Dock så har Bonnesen rätt i att det är sedan polisen och Finansinspektionens uppgift att utreda om banken gjort sig skyldig till pengatvätt eller ej.

Folksams och Sparbanksgruppens slutsatser


Mot bakgrund av ovan och det faktum att FRAs rapport inte gav någon direkt klarhet samt var kraftigt maskerat, trodde jag att samtliga storägare skulle uttrycka sitt missnöje och döma ut den. De flesta gjorde också det, till och med vår finansmarknadsminister.

Men Folksams ägaransvarige, som vanligtvis är en nagel i ögat på företag kring hållbarhetsfrågor, behövde inte ens 20 minuter för att göra tummen upp till rapporten.

Enligt henne fick Folksam svar på de frågor som de hade och rapporten visar på att Swedbank har agerat vid misstänkt penningtvätt. Även Sparbanksgruppen gjorde tummen upp.

Dessa två storägare har uttyckt att de har fortsatt förtroende för VD och styrelse och kommer att rösta för ansvarsfrihet nu på bolagsstämman i nästa vecka.

Källa: Swedbanks hemsida

Om man tittar på de tio största ägarna från 28 februari 2019 i Swedbank ser man att Sparbanksgruppen och Folksam kontrollerar nästan 18% av rösterna. Till det kan man med stor sannolikhet lägga till Swedbank Robur Fonders och Sparbanksstiftelsernas ägande. Då kommer man upp i nästan 26% av rösterna.

Eftersom det krävs en majoritet av rösterna på bolagsstäman för att rösta för ansvarsfrihet, ser det inte ut som övriga ägare kommer att kunna mobilisera tillräckligt med röster för att att utfallet ska bli något annat.

Kan förtroendet verkligen finnas där?


Hittills har Alecta och AMF inte gått ut med hur de ska rösta, men från deras tidigare uttalanden känns det som att de skulle luta mot att inte bevilja ansvarsfrihet för styrelse och VD.

Att alla banker kommer drabbas av försök till pengatvätt  från kriminella ligger i sakens natur, något annat vore naivt att tro. Det är därför viktigt att banken har system som fångar upp detta och anmäler till myndigheterna. Det tror jag alla kan skriva under på.

Men det storägarna nu måste fråga sig, är om man vill ha den typ av VD och styrelse, som uppenbart känt till problematiken tidigare, men försökt ducka sig igenom avslöjandet i hopp om att det ska blåsa förbi, att fortsätta styra banken framåt? Hur ska man kunna ha förtroende för den typ av ledning och personer? Vad mer för lik i garderoberna finns det som ännu inte har avslöjats?

AMF och Alecta är inne på rätt spår tycker jag, men Folksam och de övriga storägarna borde verkligen fundera på vad de skickar för signaler om de låter detta passera. Så passa på att ta er en ordentlig funderare nu i det fina helgvädret och verkligen fråga er om ni kan ha fortsatt förtroende eller inte.

Läs mera: Slutsatser kring FRAs rapport om den misstänkta penningtvätten i Swedbank

fredag 22 mars 2019

Slutsatser kring FRAs rapport om den misstänkta penningtvätten i Swedbank

Källa: Bild från TT/SVT
Imorse släppte Swedbank granskningsrapporten från den externa granskaren Forensic Risk Allicance, FRA. Vi ägare och övriga läsare som hade hoppats på att få klarhet i frågan om bankens inblandning i penningtvätten i Baltikum, blev tyvärr inte mycket klokare.

När man läser rapporten är det som att läsa en sekretessbelagd rapport eller lyssna på en person i amerikansk TV som svär mycket. Med andra ord, väldigt mycket är maskerat. Swedbank hävdar att maskeringarna är enligt tillämpad lagstiftning och informationssäkerhet.

Men man missar själva syftet med rapporten och det är att bringa klarhet i skuldfrågan kring vad banken och dess ledning visste samt gjorde för att förhindra penningtvätt.

Kanske ska man inte vara förvånad att rapporten inte säger mer, med tanke på att det är banken som valt utredare, uppdraget var begränsat till de 50 kunder som Uppdrag granskning nämnt samt att utredningen gjordes på väldigt kort tid.

Den var tvungen att vara klar innan bolagsstämman som är den 28:e mars. Återigen tycker jag att Swedbank missar i hur man bör kommunicera till marknaden när det gäller kriser.

Vad är det då för slutsatser som går att utläsa från FRAs granskning?


Av den kraftigt maskerade rapporten kan man dra följande slutsatser:

 • Samtliga misstänkta huvudkonton har avslutats under 2017-2018, men det är oklart om kundrelationerna också har avslutats
 • Genom namnmatchning av de misstänkta företagen från Uppdrag Granskning mot bankens kundregister återfanns de flesta i  antingen Estland eller Lettland, men det går även att finna namnmatchningar i Sverige. 
 • Granskningen har begränsats till de 50 namn som Uppdrag Granskning fått fram, vilket gör den är kraftigt begränsad.
 • Kopplingar till andra konton och liknande kommer att göras i den andra granskningsfasen, vilken ännu ej offentliggjorts.
 • FRA har inte haft frihet att själva söka i Swedbanks system, utan det är banken som har utfört sökningarna åt FRA, något som gör det svårt att verifiera datan.


Mina slutsatser


Jag hade förväntat mig mer av FRAs granskning än vad som nu framkommit. Men när man förstår de begränsningar som FRA har tvingats jobba under, är det inte oväntat att det blir en väldigt ointetsägande rapport. Den ger inte några direkta slutsatser om vad ledningen kände till och hur de borde ha agerat.

Nu på morgonen har också styrelens ordförande Lars Idermark gått ut med att styrelsen har fortsatt förtroende för Birgitte Bonnesen. Även Swedbanks största ägare, Sparbanksgruppen och Folksam står bakom styrelsens beslut.

Men man ska här ha i bakhuvudet att Folksam främst placerar pengar i Robur fonder och Sparbanksgruppen sitter i valberedningen som dess ordförande. Så de två största ägarna är nära knutna till Swedbank på ett sätt som gör att det inte är direkt otippat att de backar dess ledning.

Fast med tanke på att man på bolagsstämman 2016 inte gav förra VDn Michael Wolf ansvarfrihet på grund av egna fastighetsaffärer, tycker jag det är märkligt att man inte verkar ha problem med nuvarande VDs inblandning i den misstänkta penningtvätten.

Jag äger själv aktier i Swedbank och hoppas att storägarna byter fot i frågan och inte beviljar varken styrelse eller VD ansvarsfrihet på bolagsstämman nästa vecka. Likt ett träd måste man skära bort de grenar som riskerar att förstöra resten av trädets utveckling.

Swedbank behöver en ny styrelse och VD som inte lockas till att blunda för liknande frågor bara för att tjäna pengar.

Att nu Bonnesen har tillsatt en ny specialiserad enhet mot finansiell brottslighet, Financial Crime Intellegence är skrattretande. Enheten ska "säkerställa att banken har rätt fokus eftersom finansiell brottslighet utvecklas över tid. För Swedbank är etik och moral viktigt".

Då kan man undra varför Viveka Strangert, chef för regelefterlevnad, tvingades bort från banken 2016 efter att hon tagit upp med styrelsen i en rapport att arbetet med att förebygga penningtvätt i den baltiska verksamheten inte höll måttet. Bonnesens agerande känns mer som ett spel för gallerierna.

Nu kommer vi småsparare troligen aldrig få riktig klarhet i vem som visste vad och vem som borde ha gjort vad. Men det viktigaste för en bank är dess förtroende och jag anser att det är förbrukat för VD och sittande styrelse.

Min uppmaning till samtliga storägare är att nu göra ert jobb på stämman och rösta nej till ansvarsfrihet.

Läs Swedbanks presentation: Bakgrundsinformation till FRA rapporten
Läs mera: Hela FRAs rapport

torsdag 21 mars 2019

Två nya IT-konsulter in i aktieportföljen efter försäljningen av Acando

För några veckor sedan kom CGI Nordic med, i mina ögon, ett generöst kontantbud på Acando. Med en premie på 44% kände jag att det var läge att sälja direkt. Sedan dess har jag känt att jag har saknat att ha ett IT-konsultbolag i aktieportföljen.

Fördelen med Acando var att de hade en bra spridning bland både branscher och typ av konsulter. Sedan hade jag ett anskaffningsvärde som gav en direktavkastning på över 5%, vilket inte gjorde saken sämre.

Med tanke på att bolaget höjt sin utdelning de senaste fyra åren och med en utdelningsandel på strax över 70%, fanns det utrymme för fortsatta årliga höjningar. Något som jag som utdelningsinvesterare strävar och letar efter när jag investerar i ett bolag.

Totalavkastningen för IT-konsulter 2014-2019
Källa: Factset, DI och grafik Lotta Ekström
Den stora risken med IT-konsulter, som många påpekar är att den största tillgången, personalen, går hem klockan fem varje dag.

Något strukturkapital byggs inte heller upp och löneökningar kommer att äta upp vinsterna i en högkonjunktur. Det låter ju inte så lockande kan man tycka.

Men om man tittar på grafen till vänster, har IT-konsulterna varit en bra placering de senaste fem åren, särskilt Knowit, Acando och Softronic. De tre bolagen har totalavkastat över 200% i jämförelse med SIXRX som avkastat strax över 60% under samma period.

Även om man jämför över en tio års period, har IT-konsulterna presterat bättre än börsen som helhet.

En annan fördel med IT-konsulterna är att i princip nästan hela kassaflödet kan användas till att delas ut, då man inte har behov att investera i anläggningstillgångar för att verksamheten ska fungera.

Det är oftast därför man ser att utdelningsandelen kan ligga nära eller ibland lite över 100% av årsvinsten.

HiQ är ett sådant bolag, där man delar ut strax över 100%. Men självklart i långa loppet är detta inte något som jag eftersträvar.

Jag tror att man behöver investerar en del av vinsten för att fortsätta att växa, dels genom att utveckla personalen, men även för att kunna växa genom förvärv.

Nu när jag inte längre har Acando är jag sugen på att ta in en ny IT-konsult, och då främst någon av de andra fyra bolagen i bilden ovan. Numera kan man se IT-konsulter som värdebolag med balanserad tillväxt, starka kassaflöden och höga utdelningar, vilket passar min aktieportfölj bra.

Jag gjorde en jämförelse av de fem bolagen i Börsdata baserat på nedan nyckeltal


Vid den jämförelsen känns Softronic och Knowit som det bolag som är mest intressanta. Sett över över fem år har de haft både en årlig vinsttillväxt och utdelningstillväxt som är klart godkänd.

Sedan skulle jag kanske önska mig att omsättningstillväxten var högre, likt Acandos. Vad gäller värderingen, tycker jag att P/E 17 är ok givet vinsttillväxten.

Jämfört med HiQ som jag också tittat på känns den mycket högre värderingen i kombination med lägre tillväxttal inte något som väger upp den högre direktavkastningen.

Här skulle det krävas att HiQs P/E-tal kom ned mot 16-17 för att jag skulle kunna tänka mig ett köp. Idag har jag därför tagit en position i både Softronic och Knowit, med avsikt att fylla på den över tid.

Vilken IT-konsult tycker du är köpvärd och varför? Kommentera gärna i bloggen.

söndag 17 mars 2019

Vad är på gång i Latour
Latour är ett av mina kärninnehav. Ett bolag som jag lyckades bygga en position i under 2018 när aktien handlades med rabatt, något som sällan händer. Totalt uppgår innehavet till nästan 2% av min aktieportfölj.

Som investmentbolag har Latour givet en fantastik avkastning och brukar snitta på en genomsnittlig årlig totalavkastning på närmare 20%. Själv brukar jag ha för vana att följa vad investmentbolagen gör, dels för att de är professionella investare och dels för att få ideer till egna investeringar.

Normalt sett tycker jag inte att man läser så mycket kring händelser i Latour, utan bolaget tuffar på enligt plan. Men så i veckan som var, gick Jan Svensson ut i en intervju i Aktiespararna och pratade om att en eventuell börsnedgång kan stå för dörren och att man som investerare måste ta höjd för det.

Hela intervjun: Latours VD räknar med börsnedgång

Fördelen med att vara utdelningsinvestare är att även om aktiekurserna kan svänga en hel del, så är utdelningarna i alla fall konstanta över året, något som känns skönt när portföljen lyser rött. Men samtidigt vill man ju inte riskera att portföljen tappar halva värdet.

Istället önskar man att man hunnit allokerat om en del av portföljen till cash, som sedan kan användas till att köpa aktier när börsen gått ned. Det är den svåra avvägningen mellan hur mycket torrt krut du ska ha och hur vet du när det är dags att fylla på med mera torrt krut?

Om man tittar på Latour, så förutom VD Jan Svenssons uttalande, har bolaget nu i det första kvartalet gjort och kommunicerat följande:

 • Det grundprospekt för MTN- (medium term note) programmet som beslutades om för ett år sedan och som gällde i 12 månader har förnyats i ytterligare 12 månader. MTN-programmet är ett obligationsprogram där Latour kan ge ut obligationer på upp till 4 miljarder kronor om de skulle behöva finansiering.
 • I november förra året meddelade Latour att man skulle avyttra innehavet i Diamorph, vilket nu är gjort. Totalt fick man 0,29 miljarder för investeringen på 0,16 miljarder
 • I år har man avyttrat resterande innehav i Loomis, vilket gav 0,8 miljarder kronor 

Helt klart har Latour nu frigjort en hel del kapital och frågan är om det är för att man vill renodla gruppen eller för att  man vill frigöra en hel del kapital för en eventuell börsnedgång. Kan det vara som så att Latour har en större investering på gång? Som investerare i bolaget är det i alla fall spännande att följa!

Kommentera gärna i bloggen vad du tror då din åsikt är värdefull.


fredag 15 mars 2019

Sex av aktierna i Placeringsguidens utdelningsportfölj 2019 finns även i min aktieportfölj
Snart börjar den roligaste delen av året för en utdelningsinvesterare, nämligen utdelningssäsongen. I Sverige är det fortfarande vanligast att bolagen delar ut endast en gång per år, oftast i april och maj.

Om jag jämför med min egen aktieportfölj, kommer helt klart de flesta utdelningarna i april och maj. Totalt har jag fått cirka 65% av mina förväntande utdelningar för 2019 efter de första fem månader, där mars, april och maj tillsammans motsvarar 60% av totala förväntande utdelningar.

I onsdags kom det nya numret av Placeringsguiden, en tidning som jag prenumerar på genom att utnyttja mina gamla poäng på mitt Coop-kort. Tidigare hade Coop bra cash-back på sitt kort, men inte nu längre, så jag använder upp poängen genom att plocka ut tidningsprenumerationer.

Hur som helst, varje år skapar Placeringsguiden en utdelningsportfölj och jag brukar jämföra min egna aktieportfölj mot de aktier som Placeringsguiden valt.

Anledningen är att de har ett bra trackrekord historiskt sett. Som en parantes kan det nämnas att jag gör detsamma med Börsplus utdelningsportfölj.

Från 2003 har Placeringguidens utdelningsportföljer gett en årlig avkastning om 16,7% och med en genomsnittlig direktavkastning på 6,1%.  I dagsläget ger min utdelningsportfölj en förväntad direktavkastning på 5,6%. Dock är min siffra utan eventuella extraudelningar och efter avdragen källskatt.

Nu är ju tanken att man ska återfå all källskatt som dragits på utländska aktier om man spar i ISK eller KF, men efter den senaste debatten på Twitter är det uppenbart att så inte är fallet . Bland annat har Avanza som mål att återbetala allt efter att de har krävt tillbaka den från utlandet, men det är alltså inte säkert.

Vilka aktier ingår i Placeringsguidens utdelningsportfölj för 2019?


De aktier som finns i årets utdelningsporfölj hos Placeringsguiden är:


Det är kul att se att vi verkar ha en liknande syn på val av aktier och till viss del är det ett kvitto på att jag själv valt bra bolag till en utdelningsportfölj. Följande aktier finns även i min aktieportfölj: Diös, Europris, Fortum, Nordea, SJR B och Sagax D.

Diös

Fastighetsbolag som äger fastigher i norra halvan av Sverige, främst kontor och handel i centrala lägen vilket kompletterar investeringen som jag har gjort i Sagax D. Det roliga med Diös är att det bolaget äntligen har fått en uppvärdering, efter att ha legat stilla länge krint 55 kronor per aktie.

Europris

Norskt lågspriskedja för diversevaror i stil med ÖoB (som man äger 20%  av och med option på att köpa resterarande 80% under 2020) och Rusta. Denna typ av bolag av bolag gynnas ofta av sämre konjunktur då kunder hellre väljer billigare alternativ. Bolaget avslutade 2018 starkt och den positiva utvecklingen förväntas fortsätta. Man har även ett samarbete med Finlands motsvarighet, Tokmanni, vilket jag gillar.

Missa inte: Varför gillar inte marknaden Europris?

Fortum

Finskt bolag som är en av Nordens största el- och energiproducenter. Bolaget har produktion förutom i Finland, även i Sverige och Ryssland, samt Tyskland i och med investeringen i Uniper. Nästan all produktion är grön på så sätt att det handlar om kärnkraft, biobränsle, avfall eller vattenkraft, solkraft och vindkraft.

Nordea

Nordens största bank, som numera har ett finskt huvudkontor. Bolaget har en bred geografisk spridning, vilket sänker risken och en saftig utdelning som agerar krockkudde för en kursnedgång. Men ett stort osäkerhetsmoment är så klart penningtvättsanklagelserna även om Nordea hittills är den nordiska bank som slussat minst pengar av de som pekats ut.

Läs mer: Även Nordea pekas ut i penningtvättshärvan

SJR B

Bemannings- och rekryteringsbolag, som jag tagit in i år, men som Placeringsguiden hade med även 2018. Det fjärde kvartalet 2018 kom in sämre då det belastats med extrakostnader för nya satsningar. Bland annat gjorde man sitt första förvärv i och med att man köpte Wes group. Vinsten tros stiga i år och trots förvärvet är SJR nettoskuldfritt, vilket signalerar styrka tycker jag.

Sagax D

Fastighetsbolag som fokuserar på lager och industrilokaler. D-aktien fungerar som en preferensaktie, med en utdelning som inte kommer att öka utan är fastställd till 2 kronor per aktie. Den mer akademiska skillnaden är att om utdelningen skulle slopas kommer den inte att ackumuleras med ränta och betalas ut vid ett senare tillfälle när utdelning väl återinförs. Jag tror att risken är liten och insiders som David Mindus och Rutger Arnhult ger en extra trygghet.

Du som sparar i utdelningsbolag, vilka bolag har du gemensamt med Placeringsguiden? Eller har du andra guldkorn som du tycker borde finnas i en utdelningsportfölj? Dela gärna med dig genom att lämna en kommentar.

måndag 11 mars 2019

CGI lägger ett kontantbud på AcandoIdag när jag loggade in för att kolla aktieportföljen blev jag lite fundersam över den större ökningen sedan i fredags. Jag blev snart varse att det var ett av mina större innehav, Acando, som drog upp värdet på portföljen.

Anledningen är att CGI Nordic, som ägs av den brittiska IT- och företagskonsultfirman CGI, nu på morgonen lagt ett kontantbud värt 41,45 kronor per aktie på Acando. Kontantbudet motsvarar en 44 procentig premie räknat på fredagens stängningskurs på 28,75 kronor per aktie. Budet inkluderar den kommande utdelningen på 1,45 kronor per aktie, som troligen inte kommer att betalas.

Läs själva pressreleasen här: Styrelsens uttalande angående CGI Nordics bud

Acceptfristen för budet är mellan 18 mars till 15 april och är villkorat att CGI Nordic får in mer än 90 procent av aktierna.

Acandos styrelse rekommenderar enhälligt budet och ägarna Svedulf Fastighets, Bjursund Invest och Svolder med sammanlagt 22,3% av aktierna och 29,96% av rösterna har avtalat med CGI Nordic om att sälja sina aktier.

Hur ska man göra om man sitter med Acandoaktier i sin aktieportfölj?


I mitt fall utgör Acando cirka 3,5% av min aktieportfölj och är det IT-konsultbolag som jag haft som favorit i sektorn efter HiQ. Även Knowit tycker jag är ett fint bolag, men deras direktavkastning är för låg för mig som utdelningsinvesterare.

Räknat på mitt GAV för Acando, motsvarar budet nästan 7 års kommande utdelningar om Acando inte skulle höja sin utdelning. Sedan kan man alltid funderar på om det kan komma ett höjt bud eller inte, men med en premie på nästan 50% känns dagens bud väl tilltaget.

Så med tanke på vad premien motsvarar i form av kommande års utdelningar har jag valt att sälja av hela mitt innehav. Jag tror också att pengarna kan arbeta bättre någon annanstans.

Hur gör ni med era aktier om ni har några i Acando? Kommentera gärna i bloggen.

söndag 10 mars 2019

Kan en börsnedgång nu stå för dörren?

I det fjärde kvartalet förra året gick börsen ned kraftigt och man pratade om att nu kommer det beryktade börsfallet. Men sedan dess har börsen återhämtat sig rejält, även om OMX30 indexet inte har kommit tillbaka till samma höga nivå som innan fallet. 

Källa: Avanza
Men nu kan det alltså vara läge att ta höjd för en nedgång. Självklart kan ingen veta om det blir en nedgång eller inte, men tittar man historiskt brukar det komma lite större sättningar runt vart sjunde år. Bortsett från finanskrisen 2008-2009 har vi inte haft någon riktigt stor sättning ännu. 2011 och 2015 hade vi visserligen lite större nedgångar, men inte över 20%, som är att anse som en sättning.

En annan som varnar för att man bör ta höjd för en nedgång, är Latours VD Jan Svensson. I en intervju med Aktiespararna säger han att vi får ställa in oss på att tuffare tider kan vara att vänta och att vi är på någon form av topp på börsen. Därför bör det i teorin leda till att professionella förvaltare nu börjar sälja av innehav, som då kommer att pressa kurserna nedåt.

Läs hela intervjun här: Latours vd räknar med börsfall på toppen

Nu när de allra flesta bolag har lämnat sina årsbokslut och vi vet hur ingången av 2019 kommer att bli, tror jag att det inte kommer att finnas lika mycket som driver upp kurserna.

Börsen är högt värderad som den är men kurserna kommer nog att hållas kvar till viss del fram till mitten av maj, när de flesta aktieutdelningar har betalats. Sedan kan det bli svårare att motivera en vidare uppgång om inte första kvartalets rapporter kommer in med fortsatt starka framtidsutsikter.

Hur tänker jag kring mitt sparande?


Jag lägger mycket av mitt fokus på min utdelningsportfölj, som jag följer i princip dagligen. Fast om jag åker bort kan jag låta den vara, för jag vet att det sköter sig själv. Men sedan har jag en minst lika stor pensionsportfölj, fast den får inte lika mycket uppmärksamhet, på gott och ont.

Om jag börjar med min utdelningsportfölj, som är spridd på Avanza och Nordnet, har jag nu den senaste veckan allokerat om kraftigt bland innehaven. Fokus har varit på att höja utdelningen.

Som jag ser det, så kan aktienkursen åka upp och ned hur som helst under året och det är svårt att tajma perfekta in- och utgångar. Men utdelningen är densamma under hela året.

De tillväxtbolag som jag har behållit är fina kvalitetsbolag, där varje innehav utgör cirka 1% av hela aktieportföljen. Med kvalitetsbolag menar jag bolag som har en hög avkastning på eget kapital, en låg skuldsättning och växer omsättning och vinst årligen.

I övrigt är det stabila utdelningsbolag, men även rena high yield bolag som Björn Borg, Nordea och Oriflame som jag har allokerat mer kapital till. De sistnämnda innehaven är endast för att höja den totala utdelningen i aktieportföljen.

Samtidigt är jag medveten om att risken ökar med den typen av bolag. Men eftersom jag följer aktieportföljen i princip dagligen och jag har över 50 stycken bolag i den, anser jag att företagsrisken ändå är hanterbar.

Men hur har jag då gjort med pensionsparandet? Cirka 60 % av den består av fonder, där jag själv kan välja vilka fonder jag vill spara i, under förutsättning att de finns i pensionsinstitutets utbud. I mitt fall har jag största del av min tjänstepension hos Länsförsäkringar.

Fonder i sig tycker jag inte är lika roligt som enskilda aktier, så mitt intresse har tidigare inte varit så stort. Jag brukar se över pensionsparandet årligen och morra lite över att avkastningen inte blir bättre.

Men eftersom jag inte lägger ned någon större tid, kan jag heller inte förvänta mig någon jätteavkastning. Därför har jag sedan en tid tillbaka börjat fokusera mer på min pensionsportfölj.

När det gäller min aktieportfölj har jag som mål en årlig avkastning på minst 12%, där cirka 5% kommer från utdelning (5,5% ligger den på i dagsläget) och resten från värdeökning.

Då vill jag ha samma årliga ökning på min pensionsportfölj också. Hittills i år har aktiefonderna gått upp runt 15% och då är ju målet nått. Mot bakgrund av detta samt att jag tror att det kan bli en nedgång har jag valt att minska risken i pensionsparandet genom att öka andelen i räntefonder.

Nu ser min fördelning ut på följande sätt i de fall som jag själv kan välja:

60% Kort räntefond
10% Globalfond
10% Fastighetsfond
5% Indexfond Sverige
5% Teknikfond
5% Indexfond tillväxtmarknad
5% Kinafond

Hur tänker ni kring börsen? Tror ni på en nedgång och om så har ni gjort några omallokeringar i ert sparande, både privata och pensionssparande? Kommentera gärna i bloggen, då er åsikt är intressant.

torsdag 7 mars 2019

Även Nordea misstänks för penningtvätt i Baltikum

I höstas kom anklagelserna från finansmannen Bill Browder om att Nordea har varit inblandat i misstänkt penningtvätt under tidigare år. Enligt anklagelsen ska Nordea medvetet eller omedvetet använts för att slussa svarta pengar till andra banker för att på så sätt tvätta dem vita.

Förra någon vecka sedan hängdes Swedbank ut av Uppdrag Granskning om misstänkt penningtvätt. och så i början av denna veckan var det så Nordeas tur att figurera i TV. I måndags sände Finlands motsvarighet till Uppdrag granskning ett program på YLE om Nordeas misstänkta penningtvätt.

Enligt programmet har man hittat att åtminstone 700 miljoner euro av misstänkta transaktioner som har passerat Nordea, varav cirka 200 miljoner euro rör finländska bankkonton under åren 2005-2017.

Det material som presenterades i programmet tyder på ett storskaligt penningtvättsystem runt kretsen kring den ryske presidenten. Man har med hjälp av bulvaner och skalbolag slussat pengar av suspekt ursrpung mellan konton i olika banker, där Nordea är en av dessa banker, liksom Swedbank och Danske Bank. I nätverket har det funnits två litauiska banker som under 2011 och 2013 miste sina banktillstånd på grund av brister i bekämpningen av penningtvätt.

En del av pengarna har kommit från divserse skatteparadis och Nordea har tydligen haft hundratals skalbolag som kunder.

Varningsklockorna borde nog ha ringt


Redan i oktober förra året anmälde Bill Browder Nordea till Centralkriminalpolisen i Finland och till Ekobrottsmyndigheten i Sverige. Han hävdade då att hundratals miljoner euro av misstänkta transaktioner slussats via Nordea.

Den svenska myndigheten valde att inte utreda anklagelserna på grund av att de var så få och gamla. Däremot har den finska polisen inte än bestämt sig utan överväger fortfarande om de ska utreda anklagelserna.

Tidigare har den svenska Finansinspektionen utfärdat böter till Nordea 2015 och finansinspektionen i Luxemburg gjorde det 2017. I båda fallen rörde det sig om brister i hanteringen till upptäcka misstänkt penningtvätt.

Nu har visserligen Nordea satsat mycket pengar på att bättra sig, men som investerare i banken, känns det lite märkligt att man inte kommit längre. När ett TV-program lyckas hitta kunder som exempelvis en filipinsk hemmafru som företräder 400 företag eller ett brittiskt bulvanpar som företrätt över 2000 företag världen över, undrar man helt klart hur det är möjligt.

Hur ser jag då på Nordea?


Att vi inte såg ett kraftigt fall i Nordeaaktien när detaljerna kring programmet i finska YLE blev kända, beror nog på att Nordea redan är lågt värderat och sannolikheten att aktien kommer att falla ihop inom en snar framtid ser jag som liten.

Mycket tack vare att det är helt klart är mindre belopp som ska ha slussats jämfört med Swedbank och Danske Bank (som spelar i en egen liga).

Jag tycker att det är bra att det fokuseras på bankernas misstänkta transaktioner, eftersom de jobbar i en förtroendebransch och självklart ska dessa bolag inte låta sig användas för skumma affärer.

Sedan är det kanske naivt att tro att det inte kommer hända igen, men jag förväntar mig att bankerna tar tag i det hela så att de reagerar på om en och samma kund företräder över 2000 företag. Att missa det är rent pinsamt i min bok.

Själv har jag valt att investera i Nordea, dels för den fina direktavkastningen som jag tror agerar  dämpning mot vidare kursfall och dels för att jag tror att Gardell nog inte skulle valt att investera om han såg detta som en enorm risk.

Sedan tycker jag att också att VD Casper von Koskull ger ett bra intryck och Nordea har till skillnad från Swedbank kommunicerat klart mycket bättre kring denna kris, vilket också inger ett visst förtroende.

Den stora risken tror jag ligger att de nordiska tillsynsmyndigheterna inte tar dessa anklagelser på allvar än gång för all och att Bill Browder då kommer att vända sig till amerikanska myndigheter. De sanktioner och böter tror jag är betydligt tuffare och de skulle kunna ställa helt andra krav, som till exempel att man svartlistar Nordea.

Skulle det hända blir det nog väldigt svårt för Nordea bedriva verksamhet då inga andra banker eller företag skulle vilja ha något att göra med Nordea.

Men helt klart kommer det utdömas kraftiga böter, så kursmässigt får jag nog räkna med att aktien står och stampar. Fast under tiden får jag ta del av en saft utdelning.

För dig som vill veta mer, kan jag rekommendera nedan video som analyserar och diskuterar den misstänkta penningtvätten i Nordea. 

Fakta penningtvätt
 • Penningtvätt innebär att olagliga inkomster tvättas rena genom olika transaktioner och kan därefter användas öppet
 • Det kan ofta röra sig om pengar från narkotikahandel, mutor, skatteflykt, plundring av länders tillgångar eller annan organiserad brottslighet
 • Den snabba utvecklingen på elektroniska överföringar av pengar mellan olika länder gynnar penningtvätt
 • Det är därför bankernas uppgift att riskbedöma kunder, genom att ha god kundkännedom, att veta som som är det verkliga huvudmannen och vilken typ av verksamhet som kunden bedriver. All sorts misstänkt penningtvätt måste anmälas till landets tillsynsmyndighet. 

Hur tänker du kring banker som investering? Kommer de att klara sig igenom detta? Kommentera gärna i bloggen

söndag 3 mars 2019

Februaris sparkvot och månadens förändringar i aktieporföljen

Aktitiviteten på bloggen har legat nere nu under sportlovet eftersom jag har passat på att semestra med familjen i fjällen. Det blev Gesundaberget och en hel del utförsåkning detta år. Toppenställe för en som inte är så duktig på skidor, som jag.

Men i och med att förra månaden är slut är det dags för den månatliga sammanställningen igen. Förra månaden skapade jag en mall för hur jag kommer att redogöra för mina köp och försäljningar av aktier samt vilka aktier som har delat ut och hur stor sparkvoten blev. 


Formaten kommer därför vara detsamma varje månad och jag tyckte att det fungerade bra i januari, så jag fortsätter med densamma. Om det är något ni saknar eller vill se istället, skriv era förslag i kommentarerna.


Månadens sparkvot


Räknat på månadens lön blev sparkvoten 30,5% för februari månad.

När jag räknar ut sparkvoten tar jag bara med det sparande som jag gör till min egen aktieportfölj. Sparande till barnen, ev amortering samt resekassa och husbuffert ser jag mer som en kostnad. Nu amorterar vi inget på våra bolån utan de pengarna får istället jobba i aktieportföljen. Hade jag tagit med dessa också, skulle sparkvoten blivit 37,2%.

Denna månad blev det alltså lite lägre och det har att göra med årsavgifterna för golfen som betalades under februari.Månadens köp i aktieportföljen


Denna månad har det varit en hel del aktivitet i portföljen. Dels är det helt nya innehav (vilka är markerade med "ny") och dels är det fortsatta köp i befintliga innehav som har legat bakom förändringarna. De köp som har gjorts är:

 • Acando 
 • Altria (ny)
 • Beijer Alma
 • Björn Borg
 • Brookfield Renewable Partners (ny)
 • Core Ny Teknik (ny)
 • HiQ (ny)
 • Lifco (ny)
 • Main Street Capital Corp (ny)
 • Nolato
 • Oriflame (ny)
 • Resurs Bank
 • Sampo
 • Stora Enso R
 • Veteranpoolen

Månadens försäljningar i aktieportföljen

Försäljningarn har inte varit lika många. För att vara tydlig även med dem, så om jag valt att helt kliva ur ett innehav, så har jag markerat det med "ur". De försäljningar som har gjorts är:

 • Fenix Outdoor (ur)
 • Gränges (ur)
 • HiQ (ur)
 • Main Street Capital Corp (ur)
 • MTG (ur)
 • Oncopeptides (ur)
 • Swedbank

Månadens utdelningar


Februari är ingen stor utdelningsmånad för mig, men lite utdelningar kom från några fastighetsbolag samt amerikanska bolag, nämligen:

 • Abbvie
 • Akelius Preferensaktie
 • Apple
 • Omega Healthcare REIT
 • Volati Preferensaktie

Nu är också min aktieporfölj uppdaterad om man vill se hela mitt aktieinnehav. Avslutar med en lite stämmningsbild från toppen av Gesundaberget med utsikt över Sollerön och Siljan.
Vilken blev din sparkvot? Vilka aktier har du handlat under denna månad? Kommentera gärna, då din åsikt är intressant.söndag 24 februari 2019

Skapa din egen kungliga aktieportfölj
Ett kul inslag som Dagens Industri (DI) har är att de har skapat en kunglig aktieportfölj till prinsessan Estelle, den så kallade Estelleportföljen. Denna aktieportfölj kommer tidningen att förvaltar tills hon fyller 18 år och då kommer prinsessan att få välja vilket välgörande ändamål som hon vill skänka pengarna till.

Investeringskritierna är:


 • 10 bolag i portföljen
 • Inte peta för mycket i portföljen för att hålla ned courtagekostnaderna, byte sker max vid ett tillfälle per år
 • Återinvestera utdelningarna i portföljen


För sju år sedan startades aktieportföljen med 100 000 kronor i riktiga pengar och tanken är att DI ska investera i svenska stabila aktier i olika branscher. Det ska vara bolag som har beprövade affärsmodeller. Bolagen ska heller inte stå inför stora teknikskiften eller forskningsutfall som kan ändra förutsättningarna.

Helt enkelt ska placeringarna ske i bolag som de känner till och förstår vad de gör.


Estelleportföjen
Källa: Dagens Insdustri 22/2-19
Efter sju år har portföljen ökat till 238 195 kronor, vilket ger en årlig tillväxt av 13,2% inklusive utdelningar. Helt klart en godkänt och mycket bra avkastning. Avknoppningarna MTG och Epiroc  från Kinnevik respektive Atlas Copco har man sålt av.

Med tanke på att Christina Stenbeck kommer att försvinna från Kinneviks styrelse samt att bolaget är väldigt beroende av e-handlaren Zalando, väljer man att byta ut Kinnevik mot SCA.

SCA är Europas största skogsägare och med en marknadsvärdering av skogen gör att man får SCA:s övriga verksamhet, sågade trävaror, massa och pappersverksamheten i princip på köpet.

Förändringar över tiden


Sedan starten 2012 är det Atlas Copco, Assa Abloy, HM, Handelsbanken, Securitas och Volvo som har varit med sedan start. Bilden nedan visar i detalj hur innehaven i Estelleportföljen förändrats över tid.

Källa Sparabloggen

Skapa en egen kunglig aktieportölj


Om jag jämför med min egen aktieportfölj ser den helt annorlunda ut vad gäller antalet innehav. Jag har valt att sprida mina risker över långt många fler innehav, mer än  50 stycken. Dock gillar jag tänket och hur de har spridit riskerna över väldigt många branscher.

Som aktiesparare kan man dra nytta av ovan Estelleportfölj och återskapa den själv i en ISK eller KF. Personligen kan jag tycka att 10 innehav är lite för få och så saknar jag innehav i läkemedel, mat, fastighet, finans och energi. Exempel på bolag som man skulle kunna lägga till är


 • Astra Zeneca (läkemedel)
 • Axfood (mat)
 • Diös eller NP3, Hufvudstaden (fastighet)
 • Sampo (finans, finskt noterat i EUR)
 • Fortum (energi, finskt noterat i EUR)


Sedan skulle jag även lägga till några investmentbolag som Investor, Svolder och Latour, för att få ytterligare spridning.

Vad tycker ni om Estelleportföljen? Har ni kopierat den portföljen och sparar på samma sätt? Kommentera gärna i bloggen för er åsikt är viktig.

lördag 23 februari 2019

Björn Borg levererar ett serveessÄnda sedan Björn Borg slutade betala royalties för varumärket 2017 har jag följt bolaget och väntat på att aktiekursen ska ta fart. Istället har kursen dalat från 27-28 kronor per aktie ned mot 20 kronor per aktie under 2018. Inte riktigt vad jag hade räknat med.

Istället trodde jag att aktien skulle vända upp efter bolagets Q3-rapport, som jag tycker visade på en vändning och ökning i resultat och marginaler. Men kursen vände ned mot 20 kronor och som lägst 19,40 kronor mot slutet av december. Därefter har den sakta börjat vända upp och själv köpte jag en större post andra hälften av januari i år.

Källa: Avanza

Jag utgick från att det sista kvartalet borde bli bra med tanke på stora försäljningshändelser i form av Black Friday och julen. Den enda oro jag hade var att bolaget skulle sänka utdelningen från 2 kronor till 1,50 kronor. Något som säkert skulle skicka ned aktien till 19-20 kronor igen om inte lägre.

Så igår morse kom bolaget med sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2018 och i mina ögon var det starka siffror som de levererade.

Källa: Björn Borg bokslutskommunike 2018

Nettoomsättningen ökade både för kvartalet och helåret, men i det fjärde kvartalet minskade bruttovinst- och rörelsemarginalerna jämfört mot samma kvartal året innan. Minskningen hänförs främst till negativa valutaeffekter och ökade marknadsföringskostnader.

Även om försäljningen ökade totalt sett minskade den i Benelux. Den marknaden är en av de stora marknaderna för bolaget, men det vägdes upp med en ökad försäljning i Norden.

Helt klart kommer utvecklingen i Benelux vara något som man som investerare måste ha koll på. Fortsätter minskningen kommer detta att slå mot marginalerna på ett negativt sätt. Fast för helåret ökade både bruttovinst- och rörelsemarginalerna kraftigt, särskilt det tredje kvartalet bidrog starkt.

Vinst per aktie för helåret blev 2,39 kronor och bolagets styrelse föreslår en oförändrad utdelning på 2 kronor. Det var en överraskning eftersom jag mentalt ställt in mig på en sänkning till 1,50 kronor. Där blev man lite överraskad på ett positivt sett. Björn Borg levererade en serveess från baslinjen som i sina fornstora dagar i duellerna med John McEnroe på Wimbledons gräsmatta.


torsdag 21 februari 2019

Swedbanks penningtvättshärvaIgår fick sig förtroende för Swedbank som bolag en rejäl törn. I höstas när det senast stormade kring Danske Banks penningtvättshärva gick Swedbanks VD Birgitte Bonnesen ut i media och bedyrade att Swedbank inte alls var inblandad i någon penningtvätt.

Banken hade gått igenom alla transaktioner och de hade inte funnit några tecken på utförd penningtvätt och eventuella försök har deras kontrollsystem fångat upp. Vidare så har de kunder som bor i Baltikum, till skillnad från Danske Bank som har tillåtit utländska kunder utan anknytning till Baltikum att öppna konton i banken och på så sätt möjliggöra penningtvätt.

Ljuger Bonnesen?


Men tydligen verkar det ha varit en felaktig bild. Igår sände SVT:s Uppdrag Granskning ett reportage om Swedbanks misstänkta penningatvätt i Baltikum. Motsvarande 40 miljarder kronor ska ha tvättats via dem. Nu lär det nog ta ett bra tag innan vi får reda på exakt hur det verkligen ligger till och vad det är som hänt.

Men om det skulle visa säg stämma det som påstås i SVT:S dokumentär är detta under all kritik. Inte bara att för att Swedbank då har ordentliga brister i sin interna kontroll och för att VD antingen är helt ovetande eller sonika ljugit för marknaden i sitt uttalande för några månader sedan. Att Bonnesen också var ansvarig chef för Baltikum mellan 2011-2015 gör heller inte saken bättre.

Nu är det som sagt inte alltför mycket detaljerad information som har kommit fram och heller inte vad jag förstått vilken valuta det rör sig om. Men med tanke på att det gäller Baltikum/Ryssland lär det troliga vara USD som kan ha tvättats. Det är då något som öppnar för att USA kan komma med väldigt kännbara böter för banken.

Vilka risker finns nu?


Eftersom vi ännu inte vet om det som Uppdrag granskning och Bill Browder säger stämmer är det svårt att riktigt förhålla sig det hela, än mindre veta hur man bäst agerar. Jag ser en lång lista av risker och osäkerheter kring Swedbank som bolag och investering. De främsta områdena som jag ser är:

 1. Aktien kan komma att fortsätta att falla. Jämför man med Danske bank, har den aktien fallit runt 50% och hittills har Swedbank "bara" gått ned cirka 20%, vilket motsvarar över 50 miljarder kronor. Helt klart kan det finnas en ordentlig fallhöjd kvar.
 2. Banken jobbar i en förtroendebransch och just nu känns det inte som att Bonnesen inger något vidare förtroende. Redan idag har AMF (5:e största ägaren) begärt att Swedbank ska tillsätta en extern utredning, något som Bonnesen motvilligt sagt ja till.
 3. En amerikansk senator vill att banker som ägnar sig åt penningatvätt med USD ska straffas hårt
 4. Både amerikanska SEC och DOJ kommer att utreda Swedbanks inblandning och beroende på vad de hittar kan de bli väldigt dryga böter
 5. Bloomberg rapporterar att Swedbank bland annat har använt sig av Deutsche Bank för att slussa pengarna och de som följt Deutsche Bank vet att den aktien tappat cirka 55% av sitt börsvärde.
 6. Både svenska och estniska finansinspektionen inleder nu en granskning av Swedbank, där även centralbanken i Lituaen kommer att bistå dem
 7. Osäkert kring om nuvarande ledning kan sitta kvar i Swedbank?

Svenska banker och Swedbank har setts som säkra hamnar bland utländska investerare och det som nu kommit fram i Uppdrag gransknings reportage har ökat osäkerheten, något som har lett till utförsäljning av aktier från dessa investerare.

Slutsats


Som investerare gillar jag inte överraskningar som denna i Swedbank. Swedbank har varit ett kärninnehav för mig, men jag har nu omvärderat min syn på bolaget och har därför valt att minska ned innehavet med 2/3-delar.

Istället är nu kvarvarande innehav cirka 1,5% av den totala aktieportföljen, vilket är en risknivå som jag känner mig bekväm med. Beroende på hur det hela utvecklar sig, kan jag tänka mig att fylla på med fler aktier upp till max 2% av aktieportföljen.

Vad tycker du om hela affären som nu blossat upp kring Swedbank? Köper eller säljer du aktier i Swedbank? Kommentera gärna i bloggen.


tisdag 19 februari 2019

Hotet mot sparandet

Hotet mot sparandet väcktes på nytt igår och idag, då både statsministern och finansministern tog upp frågan om att höja skatterna på kapitalinkomster. Som vanligt utan att närmare presentera vad det innebär. Inställningen är bara att man vill se mer skatt på kapitalinkomster och från finanssektorn. 

För lite mer än sex år sedan infördes sparformen ISK (Investeringssparkonto) och syftet var att stimulera sparandet i aktier och fonder utan att man som enskild sparare drabbas av krångliga deklarationsregler. 

Istället betalar man en årlig skatt på hela sitt sparkapital och slipper deklarera enskilda affärer. Skatten är 30% av statslåneräntan för varje enskilt år. Men med tanke på att Sverige haft/har minusränta blev skatteprocenten alldeles för låg och då införde S/MP-regeringen ett påslag på 0,75 procentenheter, som sedan höjts till 1 procentenhet.

Förra året var statslåneräntan 0,51%. Det innebär att man idag betalar, för sitt sparande i ISK (0,51%+1%)*0,3 = 0,453% på det totala sparkapitalet. Detsamma gäller för om man har en kapitalförsäkring.

Skatten tas ut oavsett om kapitalet har ökat eller minskat. Visserligen är denna sparform fortfarande gynnsam och jag tycker att sparande ska premieras. Men när regeringen nu pratar om höjd skatt på kapitalinkomster skickar det fel signaler.

Slösa är bra och spara är dumt?


Vem minns inte Ulla Anderrsons förraktfulla liknelse av ökningen av det andra påslaget med att höjningen endast är som två påsar ostkrokar. För någon som tar eget ansvar för det som staten tidigare ansvarat för, är detta ett hån.

Källa: TT
Båda sparekonomerna Frida Bratt från Nordnet och Johanna Kull från Avanza tar upp det på ett bra sätt i följande tweets

Länk: Twitter

Länk: Twitter

 

Som utdelningsinvesterare med fokus på ekonomisk frihet, samt ett eget ansvarstagande kring min pension, vänder det sig i magen när eget sparande ytterligare ska bestraffas. Sparande ses som något fult och kan man spara så kan man bidra ännu mer.

Det staten glömmer är att man redan har och redan bidrar med mycket pengar. Att bidra ännu mer tycker jag inte är en självklarhet utan snarare bör man avkräva att de pengar som staten tar in i form av olika skatter används på ett ansvarstagande sätt.

Jag har alltså inget emot att betala skatt, men det finns gränser och som Leif Östling sa, "Vad fan får jag för pengarna?" är något som fler borde ställa de styrande av detta land. 

Ett misslyckande


Man får det att låta som att man vill säkra välfärden med en översyn över skattesituation för samtliga.  När det istället är de styrandes totalt misslyckade migrations- och energipolitik, mm samt diverse högkostnadsprojekt som ligger bakom.

Nu senast är det förslaget om en högkostnadsbana för 700 miljarder kronor. För att finansiera allt, så plockar de småspararna på mer pengar, som redan beskattats en gång! Det är helt fel väg att gå. Istället borde eget ansvarstänkande premiereras.

Vad tycker du? Är du orolig för hur en ökat kapitalskatt ska slå och vad det ska göra med ditt framtida pensionssparande? Kommentera gärna då din åsikt är både viktig och intressant.

fredag 15 februari 2019

Mina tre kronjuveler i aktieportföljen


Juvelkrona


I min aktieportfölj har jag tre bolag som jag anser vara mina kronjuveler. En kronjuvel i detta fall är ett bolag som levererar år efter år och som osar styrka, stabilitet och säkerhet. Igår och idag har dessa bolag kommit med sina årsrapporter och det har varit en sann glädje att läsa dem.

Bolagen som avses är Latour, Hufvudstaden och Nibe. De två sistnämnda finns även i mina barns aktieportföljer.Latour kom med rapport igår och i det fjärde kvartalet ökade gruppen sitt substansvärde till 100 kronor per aktie, upp från 95 kronor per aktie kvartalet innan. Jämfört med början av förra året är det en ökning upp från 90 kronor per aktie.

Latour handlas ofta med premie, vilket innebär att du betalar mer än vad substansen är värd. Anledningen till denna premie är att Latour historiskt sett har avkastat i snitt 17,1% de senaste 20 åren att jämföra med snittavkastningen för SIXRX som ligger på 8,9%. Själv hade jag tur i timingen och lyckades fylla på under sommarmånaderna när aktien handlades till rabatt.

För året som gått har Latours totalavkastning varit 13,7% att jämföra med SIXRX som steg med 4,4%, en helt klart mer än väl godkänd prestation.

De noterade bolag tog en del stryk i samband med att börsen gick ned och totalt steg börsportföljen endast med 1,9% för 2018.  I den turbulens som var under året passade Latour på att under det första och tredje kvartalet köpa in mer av Alimak när kursen sjönk i samband med Alimaks delårsrapporter.

Däremot går Latours onoterade industrirörelse som tåget. Man lyckades öka omsättningen med 20% (varav organisk cirka 10%) och höja rörelsemarginalen till 12,7% från 12,1%. Bäst presterade Nord-Lock som växte 13% organiskt. Nu i år har Latour köpt TKS Heis, som är en ledande norsk tillverkare och installatör av plattformshissar och installatör av personhissar. Jag tycker det är ett spännande förvärv och komplement till Latour Industries.

Slutligen avslutar Latour året med att höja utdelningen med 11,1% till 2,50 kronor per aktie.


Min andra kronjuvel, Hufvudstaden kom också med sin rapport igår och den känns kassaskåpssäker rakt igenom. Självklart finns det inget som är säkert när det gäller investeringar, men Lundberg han är en trygg general som marscherar framåt försiktigt.

När det fastighetsbolag tittar jag främst på driftsnettot, förvaltningsresultatet och substansvärdet. Att utgå från vinst per aktie blir ofta snedvridet då det är "dopat" av orealiserade värdeförändringar på fastigheterna.

Både driftsnetto och förvaltningsresultat ökade med runt 3%. Tråkigt och stabilt, men tryggt! Däremot ökade totalresultatet med hela 42%, helt drivet av orealiserade värdeförändringar på fastighetsbeståndet.

Slutligen, när det gäller substansvärdet ökade det från 152 kronor per aktie till 171 kronor per aktie. I skrivande stund handlas A-aktien till 150 kronor, vilket gör att du kan bli delägare i NK-huset till en rabatt om 12%.

Men det som verkligen sticker ut är att bolagets nettobelåningsgrad endast är 14,2%. Känns inte som att man behöver känna någon direkt oro över eventuella räntehöjningar.

Hufvudstaden är ett av få bolag på Stockholmsbörsen som är på väg att bli en utdelningsaristokrat. Det innebär att bolaget måste ha höjt utdelningen i minst 25 år i rad. Därför var det knappast förvånande att bolaget levererade en höjning av utdelningen för det tjugoandra året i rad. Höjningen blev 5,7% till 3,70 kronor per aktie, vilket var förväntat.


Den sista kronjuvelen i samlingen är Nibe, som kom med sin rapport idag på förmiddagen. Gerteric Lindqvist levererar återigen en stark rapport. Målet om en omsättning 2020 på 20 miljarder kronor har redan uppnåtts under 2018 och nästa mål är 40 miljarder inom helst fyra år, men maximalt sju år. 

2018 slutade med en omsättning på 22,5 miljarder kronor och ett resultat efter skatt på 2,1 miljarder kronor. Omsättningen ökade med nästan 20% och det som jag tycker sticker ut är att den organiska tillväxten ökade över 10%.

Detta är helt klart en styrka som Nibe har och sett över den senaste femårsperioden har tillväxten varit tvåsiffrig och man har lyckats behålla både rörelsemarginal och vinstmarginal samtidigt som man har växer.För att runda av det hela skämmer Gerteric bort oss aktieägare med att föreslå en utdelningshöjning på hela 23,8%, från 1,05 kronor till 1,30 kronor per aktie.


Vilka är dina kronjuveler bland aktierna i din aktieportfölj? Dela gärna med dig då din åsikt är viktig. 


torsdag 14 februari 2019

Alla hjärtans dag deal

Detta inlägg innehåller affiliatelänk till Vimla


Idag är det alla hjärtans dag och jag vill tipsa om att Vimla kör en schysst deal. Funderar du på att skaffa ett nytt mobilabonnemang kan jag rekommendera Vimla.

Använd länken nedan och teckna ett nytt mobilabonnemang. Glöm sedan inte att ringa din kära och önska en glad alla hjärtans dag.onsdag 13 februari 2019

Kindred hyvlar utdelningen
I morse kom Kindred med sin årsrapport för 2018. Nu under januari har aktien återhämtat sig och stängde igår på 95 kronor.

Jag har själv varit lite nervös inför deras kommande rapport, dels för att Kindred är ett av två bolag jag har inom betting (det andra är Evolution Gaming) och dels för att det har pratats mycket om att regleringen av den svenska marknaden kommer att slå hårt på siffrorna. Kanske inte i det fjärde kvartalet, men från 2019 och framåt.

Glädjande kom rapporten in över min förväntan och spelöverskottet ökade med 5% till hela 250,1 miljoner pund under det fjärde kvartalet och hela 21% för helåret till 907,6 miljoner pund.
GWR (gross winning revenue) från mobil ökade med 11% under det fjärde kvartalet och hela 23% för helåret, vilket jag tycker är klart positivt. Helt klart spelar fler och fler människor på mobila enheter, varför det är viktigt att dessa intäkter ökar.

Däremot minskade vinst per aktie kraftigt under det fjärde kvartalet på grund av ökade marknadsföringskostnader relaterat till uppbyggnaden i USA. Dessa marknadsföringskostnader har till stor del bestått av olika spelbonusar, men kommer enligt VD Henrik Tjärnström att minska under 2019, då de var mer ett sätt att få igång verksamheten där.

Kindreds utdelningspolicy säger att de ska dela ut minst 50% av gruppens fria kassaflöde. Årets utdelning föreslås bli 0,496 pund och motsvarar 75% av det fria kassaflödet för gruppen. Det motsvarar en direktavkastning på nästan 6% till dagens kurser.

Dock är det en minskning från 0,551 pund med 10%. I svenska kronor motsvarar det med dagens pundkurs cirka 5,90 kronor per aktie, ned från 6,48 kronor. Tack vare valutan är minskningen av utdelningen omräknat till svenska kronor 9%. En liten glädje i alla fall.

Nytt för i år är att Kindred delar upp utdelningen på två tillfällen. Utdelningen kommer att betalas i två lika stora delar i maj och november. Anledningen är för att effektivisera likviditetshanteringen, vilket är helt ok för mig.

Slutsats


Slutligen ger bolaget en positiv bild av kommande år och marknaden verkar dela den bilden. Hittills är aktien upp med nästan 6% till strax över 100 kronor. Själv kommer jag att fylla på under året, men väntar på ett bättre ingångsläge, då aktien är hyfsat volatil.


Vilka bettingbolag har du investerat i? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är intressant och värdefull.


tisdag 12 februari 2019

Omega Healthcare Investors bokslutsrapport 2018
Inatt kom Omega Healthcare Investors (OHI) med sin bokslutsrapport för det fjärde kvartalet och för helåret 2018. OHI är en amerikansk REIT (real estate investment trust) som äger fastigheter inom skilled nursing facility (SNF) och assisted living facility (ALF) i USA och i UK.

Året som gått


Rapporten för det fjärde kvartalet var inte någon direkt överraskning med tanke på att de fortfarande påverkades av efterdyningarna från Oriannas omstrukturering. För de som är nya för bolaget, fick deras största hyresgäst problem med betalningsförmågan i mars 2018 och sedan dess har OHI jobbat med att göras sig av med det avtalet genom att sälja fastigheterna till nya investerare.

Både omsättning och resultat kom in i linje med det fjärde kvartalet och helåret 2017. Men när det gäller REITS är det främst tre mått som är av intresse, nämligen

 • FFO = Funds from operations
 • AFFO = Adjusted funds from operations
 • FAD = Funds available for distribution

Dessa mått ska jämföras mot den utdelning som bolaget ger kvartalsvis och som investerare vill man att FFOn ska täcka utdelningen.

Minskad FFO


FFO för det fjärde kvartalet var 0,59 USD och AFFO var 0,73. FFOn påverkades av en slutlig nedskrivning av leasingavtal för Orianna. Rensat för denna nedskrivning skulle FFOn varit 0,72 USD, vilket täcker utdelningen för det fjärde kvartalet på 0,66 USD. Bolagets FAD var 138 miljoner USD att jämföra med utdelningen på 140 miljoner USD.

Framtida guidning


För 2019 guidar OHI att FFOn kommer att ligga på 2,82-2,94 USD och AFFOn på 3,00-3,12 USD. Med tanke på att utdelningen för 2018 var 2,64 USD borde den utan problem täckas och kunna höjas under 2019. 

Men, som bolaget skriver i sin rapport, är detta baserat på en hel del antaganden, nämligen
 1. Att förvärvet av MedEquities blir klart under andra kvartalet 
 2. Att vissa påbörjade projekt slutförs
 3. Att tillgångar som hålls till försäljning om 1 miljon USD säljs
 4. Att Daybreak fortsätter att betala 
Det är en hel del antaganden och särskilt det sista antagande är det som jag tycker känns osäkrast. 

Daybreak är en av OHI's topp 10 hyresgäster och står för nästan 4% av intäkterna. Det bolaget är dock påverkat av de tuffa förhållandena på marknaden i Texas. OHI har därför gått med på att ge Daybreak en tillfällig hyresreduktion, men det finns klart en risk att situationen skulle kunna förvärras och att det blir ett nytt Orianna.

OHI's tio största hyresgäster

Slutsats


Jag har ägt OHI i cirka 1,5 år och under denna tid har kursen varit ganska volatil. Länge var de ned mot 30-32 USD, men den senaste månaden har kursen klättrat upp mot 40 USD. 

Rapporten som kom inatt skickade dock ned aktien till 36,80 USD, mycket drivet av den framtida guidningen som bolaget kom och en ny osäkerhet kring Daybreak. Investerarna har knappast glömt att det var på liknande sätt som Orianna började.

Själv sitter jag kvar i båten och avvaktar hur det utvecklar sig under året. En investering i ett bolag som har en direktavkastning på strax över 7% är förrenat med hög risk, men så länge som FFOn täcker utdelningen är jag nöjd.


söndag 10 februari 2019

Så låter du elbolaget betala din elräkning


Jag gillar att investera i bolag som kan uppfattas som lite mer tråkiga, men som tillhandahåller produkter som vi alltid behöver oavsett om det är hög- eller lågkonjunktur. Eftersom utdelningen från Swedbank och Nordea betalar mina räntekostnader för bolånet, låter jag utdelningarna från elbolagen att bidra till min elräkning.

Som privatperson kan du endast påverka priset på den rörliga delen. Kostnaden för elnätet och skatter kan man inte göra något åt annat än ju mindre el du använder desto lägre blir skattepåslagen. Därför känns det bra att man får igen lite av det hutlösa kostnadsökningarna genom att själv vara delägare.

Hittills har jag bara investerat i Fortum, men jag känner att jag vill investera i fler elbolag och har under en tid gått igenom diverse screeners i jakt på ett nytt elbolag att investera i. Efter en artikel i Placera om portugisiska utdelningsaktier, fick jag upp ögonen för EDP-Energias de Portugal SA och i detta inlägg går jag igenom det bolaget.Historia


EDP grundades 1976 och är idag ett av Portugals största bolag. Bolaget tillverkar och distribuerar el i Portugal, Spanien, Frankrike, Italien, Polen, Rumänien, Grekland, Brasilien, USA, Angola, Belgien, UK, Kanada, Peru, Mexico och Kina.

Totalt har gruppen över 11,4 miljoner kunder och mycket av deras el kommer från förnybara energikällor, totalt mer än 70%. 1997 börsintroduserades bolaget efter det att den portugisika staten sålt ut en del och bolaget är listat på Lissabonbörsen.

Bolaget har även två dottterbolag noterade, EDP Renovaveis SA och EDP Brasil, om man vill investera i till exempel bara det bolag som säljer förnybar energi eller om man söker ett bolag på den brasilianska marknaden.

Snabbfakta


Ticker EDPu

VD Antonio Luis Guerra Nunes Mexia
Bransch Energi
Börsvärde 11,6 miljarder euro
Antal aktier 6 770 490
Aktiekurs 3,11 euro
Antal ägare hos Avanza 105 stycken
Direktavkastning 6,1%
P/E-tal 38,7

Verksamhet


Bolaget tillhandahåller el främst från vatten- och vindkraft. De prioriterar att växa inom förnybar el och har dragit ned produktionen av el från kol. Totalt kommer cirka tre fjärdelar av vad de producerar från förnybara energikällor.  För 2018 förväntas bolaget att producera 72.1 TWh el på en kapacitiet om 27,4 GW.Kapaciteten ökade under 2018 med 1% för gruppen och den ökningen kom främst från vindkraften. Total sett ökade samtliga marknader och den totala elproduktionen från gruppen ökade med 3%.

När det gäller de olika områdena förändras elproduktionen enligt följande:


 • Vindkraft ökade +2%
 • Vattenkraft ökade +70%
 • Kol minskade -19%
 • Solenergi +46%
 • Gas -34%
 • Kärnkraft -3%


Den största ökningen visade den portugisika och brasilianska marknaden, som båda växte cirka 2,5-3%.

Finansiell information


Än så länge har bolaget inte släppt sin årsrapport för 2018 annat än i en preliminär rapport över årsproduktionen. Det är först den 12 mars som årsrapporten kommer.

Den rapport som jag går igenom i detta inlägg är för bolaget nio första månader.


Bolagets rapporterar ett rörelseresultat på 1,1 miljarder euro för de nio första månaderna 2018, vilket är en minskning från 2,2 miljarder euro jämfört med året innan. Dock så ingår i förra årets siffror gasverksamheter som man har sålt av samt att förändringar i valutorna USD och BLR mot EUR har lett till en negativ FX för 2018.

Under det tredje kvartalet 2018 har bolaget tvingats till en reserv på 258 miljoner euro. Bakgrunden är att bolaget under tidigare år har fått statliga subventioner för sin verksamhet i Portugal. Enligt energimyndigheten har dessa belopp varit för höga och staten har bedömt att EDP har överkompenserats med total 285 miljoner euro sedan 2004

Framöver kommer bolaget inte längre att erhålla några statliga subventioner för sin portugisiska verksamheten. Men med tanke på att 84% av bolagets verksamhet ligger utanför Portugal, är effekten ändå mer begränsad skulle jag tro.

Dock så påverkar detta skuldsättningsgraden. Allra helst vill jag investera i bolaget som inte har en net debt/EDITDA över 3. Men på grund av ovan nämnda reservering är nu EDPs net debt/EBITDA uppe i 4,3. Fast jag tror att för 2019, om bolaget inte råkar ut för nya liknande reserveringar, kommer detta tal att minska ordentligt.

De totala skulderna uppgår nu till cirka16 miljarder euro. Skulderna förfaller jämnt under de kommande åren, vilket nedan bild visar.För de kommande två åren förfaller cirka 4 miljarder och bolaget har redan idag tillgängliga krediter på 6,3 miljarder, något som känns klart betryggande.

Andra energibolag


Ett annat energibolag som är populärt inom bloggsfären är Brookfield Renewable partners (BEP). Det är ett kanadensiskt energibolag listat både på Torontobörsen och New Yorkbörsen. Jag kommer inte gå närmare in på detta bolag, men helt klart är detta också ett bolag som jag kan komma att investera i.

För de som är intresserade kan jag rekommendera att läsa det som bloggaren Petrusko har skrivit om bolaget.

Slutsats


Jag har själv nyligen investerat i detta bolag och givet att de inte sänker den kommande utdelningen, täcker utdelningen från EDP och Fortum tillsammans nästan 20% av våra elkostnader. Jag kommer att fortsätta att investera i energibolag och nästa mål är att utdelningarna från energibolagen ska täcka hälften av våra energikostnader.


Vilket är ditt bästa investeringstips när det gäller energibolag? Kommentera gärna på bloggen.