Avanza

Underrubriker

onsdag 29 maj 2019

Krav från FI kan sänka bankers utdelning


Vi övervakar finansmarknaden

Igår kom Finansinspektionen (FI) med sin stabilititetsrapport över det finansiella systemet. Överlag anser FI att företagen i det svenska finansiella systemet har tillräcklig motståndskraft för att klara ett sämre läge, men de kommersiella fastighetsbolagen är sårbara för störningar.

Därför bedömer FI att bankerna behöver mer kapital för dessa exponeringar och de kommer under hösten att besluta om åtgärder som innebär krav på att bankerna ska ha kapital som täcker riskerna i utlåningen till kommersiella fastighetsföretag.

När FI har gjort sina stresstester anser de att riskerna i utlåningen till kommersiella fastighetsföretag understiger de förluster som kan uppstå. Även om bankernas samlade kapital är tillräckligt stort behövs de ändå mer kapital just för utlåning till kommersiella fastighetsföretag.

Det troliga är att man kommer att öka riskvikten för utlåningen till kommersiella fastighetsföretag. Idag har bankerna i genomsnitt en riskvikt på utlåningen till nämnda kategori på 23%, men FI anser att minst 30% behövs.

Anledningen är att även om det idag är tillfredsställande, så är räntorna historiskt låga. Men vid högre räntor samt ett försämrat ekonomiskt läge där det blir svårare för företag att finansiera sin verksamhet gör den höga skuldsättningen att riskerna ökar och det måste bankerna ta ökad höjd för.

Förutom ökade avsättningar för penningtvätt, kommer även ökade riskvikter för utlåning verka negativt för bankernas möjlighet till att behålla sin höga utdelning. Om man tittar på utdelningsandelen för respektive bank, så har


 • SEB 60%
 • Handelsbanken 60%
 • Swedbank 74%
 • Nordea 104%


Helt klart ligger Nordea i riskzonen för en utdelningssäkning, inte bara för att riskvikter ökar utan även för att man helt enkelt delar ut mer än vad man gör i vinst per aktie.

När det gäller Swedbank har de marginal, men med tanke på eventuellt framtida böter för brott mot penningtvättslagar, är det osäkert hur hög utdelning som banken vågar sig på. Ökade riskvikter gör inte saken bättre.

Slutligen, utdelningsandelen för SEB och Handelsbanken är förhållandevis låg jämfört med de andra två bankerna, att en ökad riskvikt inte borde leta till att utdelningsandelen påverkas.

tisdag 28 maj 2019

Avanza Trackers - är det något att ha?Ända sedan möjligheten till att handla amerikanska ETF:er togs bort på grund av de informationskraven i Mifid 2 direktivet som kom förrra året har saknaden varit stor. Tanken med Mifid 2 är att investerare skulle få mer information kring vad de köper och dess risker.

Men de amerikanska ETF-producenterna hade knappast något intresse att tilllhanda en större mängd ytterligare information än vad amerikanska myndigheter kräver, vilket ledde till att man numera inte kan handla dessa hos Avanza eller Nordnet.

Vad jag har förstått verkar man kunna handla dessa via Degiro, men för mig personligen har jag inget intresse av att ha depå hos ytterligare en handlare.

I förra veckan lanserade Avanza ett alternativ till de ETF:er som man numera inte kan handla, nämligen något som heter Trackers. Detta sker i samarbete med Morgan Stanley och emittenten Alphabeta.

Trackers är en typ av syntetiskt instrument som följer en annan tillgång, som ett index, tema eller specifik bolag/tillgång. Trackers i sig har ingen hävstång, utan man följer den underliggande tillgången 1:1 i både upp- och nedgång.

Risker


Enligt Avanza har man i sina Trackers minskat kreditrisken genom att emittenten (Alphabeta) har placerat alla investeringar i ett skyddat konto som säkerhet.

Det betyder enligt Avanza att om en kredithändelse skulle drabba Morgan Stanley (som ställer priser för Trackers) eller Alphabeta (emittenten), likvideras säkerheten och betalas ut till de som investerat i Avanza Trackers.

Dock innebär det inte att Trackers är garanterad av Avanza eller emittenten utan endast att kreditrisken mot emittenten är reducerad. Marknads-, likviditets- och valutarisk är dessamma som för ETF:er.

Fördelar


Förutom att kreditrisken är reducerad, så är orders över 1000 kronor courtagefri. Vidare så ger det oss investerare återigen en möjlighet att, om så på konstgjord väg, investera i en del produkter som försvann för oss investerare.

De populäraste Trackers som man kan placera i är:


Trackers för råvaror har man Avanza ännu inte lanserat. En lista på samtliga Trackers kan hittas på denna länk: Avanza Trackers

Mina tankar


Även om det är positivt att Avanza försöker vara proaktiva och erbjuda oss kunder en möjlighet att handla ETF-liknande produkter, gillar jag enkla produkter som är lätta att förstå sig på. Trackers känns mer som en hitte-på produkt.

Trots att kreditrisken sägs vara reducerad, så känns det ändå lite oklart med hur investeringarna i Trackers är skyddade på ett konto. Jag har då inte lyckats hitta exakt hur det fungerar och det är något som borde framgå klart och tydligt tycker jag.

Vidare betalar man också en löpande förvaltningsavgift för sina Trackers, vilket i sig blir en extra kostnad.

Som kund håller jag mig hellre till aktier och fonder, där utbudet är tillräckligt stort.

Istället tycker jag att Avanza ska ta sig en ytterligare funderar på om det verkligen är som så att Mifid 2 lägger krokben för att kunna erbjuda amerikanska ETF:er.

Jag menar, om amerikanska myndigheter är nöjda med produkten och dess information, varför skulle ett EU-direktiv inte acceptera den produkten?

Vad tycker du om Avanzas Trackers? Är det något som du kommer att investera i? Kommentera gärna på bloggen då din åsikt är intressant och viktig.

måndag 27 maj 2019

K2A tänker notera sin B-aktie och hur det gynnar ägare av preferensaktier
K2A är ett fastighetsbolaget som bygger hyreslägenheter för alla typen av boenden och har även valt att äga samfällsfastigher och kommersiella fastigheter, för att på sätt stärka sitt kassaflöde. 

Verksamheten är koncentrerad till Stockholm, Mälardalen samt ett antal utvalda universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. 

Enligt den senaste kvartalsrapporten (Q1 2019) har bolaget en fastighets- och projektportföljen som uppgår till cirka 5 350 bostäder, varav cirka 3 000 studentbostäder, cirka 2 150 hyresbostäder och cirka 200 bostäder i samhällsfastigheter.

Idag meddelade bolaget att man har för avsikt att göra en nyemission av B-aktier till ett värde om 230 miljoner kronor till allmänheten och notera dessa aktier på Nasdaq Stockholmsbörsen. 

Förutom nyemissionen, kommer ytterligare B-aktier till ett värde om 70 miljoner kronor att erbjudas från befintliga aktieägare. Det totala erbjudandet kommer alltså att uppgå till 300 miljoner kronor totalt.

Länsförsäkringar Fonder och SEB Investment Management har åtagit sig att förvärva B-aktier upp till 50% av det totala erbjudandet. Fullständiga villkor kommer dock att redogöras för i prospektet som kommer 10 juni 2019. 

Idag handlas bolagets prefensaktier, vilka är de enda som är noterade, på Nasdaq First North Premier. Dessa kommer i samband med noteringen av B-aktien att flyttas till Nasdaq Stockholmsbörsen. 

Källa: Avanza
Jag har tidigare ägt K2As preferensaktie, men sålde den när det började att blåsa snåla vindar för bostadsutvecklarna. Men det som K2A lyckats med den senaste tiden är att de har påbörjat en ökning av sin förvaltningsdel. 

Affärsiden är att, i takt med att de bygger hyreslägenheter, kommer dessa att läggas över till bolagets förvaltningsorganisation. På så sätt kommer K2A att gå mer från att vara en ren bostadsutvecklare till att vara en förvaltare av hyresfastigheter. Detta minskar helt klart risken i bolaget. 

Därför har jag haft denna på bevakning, men med tanke på att den framtida lösenkursen för preferensaktien ligger på 325 kronor och den idag handlas över den nivån har jag valt att inte köpa in mig igen. 

Preffen betalar kvartalsvis utdelning, totalt 20 kronor per år och vid köp till kursen 325 kronor ger det en direktavkastning på 6,15%, vilket jag tycker är ganska okej. Med tanke på att det är ett litet bolag, vill jag nog ha en avkastning på minst 7%, vilket skulle ge en kurs på 285 kronor för prefernsaktien.

Men en annan positiv sak med flytten till en ny handelsplats är att det kan nog ge ett ökat intresse och fokus för preferensaktien, eftersom vissa aktörer (läs fonder) inte får handla på de mindre listorna på grund av deras fondbestämmelser. 

Personligen är jag nog mer intresserad av att tekna B-aktien. Anledningen är att om K2A lyckas väl med att ändra sin modell till att bli mer ett förvaltningsbolag, tror jag att det kommer leda till en kursökning på sikt. 

När det gäller prefensaktien har jag svårare att se att den kursen skulle öka i lika stor utsträckning. 

Äger du preferensaktien? Vad tycker du om denna nyheten, lockar bolagets B-aktie? Kommentera gärna i bloggen, då din åsikt är intressant.

söndag 26 maj 2019

Tre nya bolag till aktieportföljen
I mitten av veckan åkte jag iväg på en veckas semester till lägenheten i Simrishamn. Igår blev det en promenad i det fina vädret. Fantastiskt härligt att kunna blicka ut över havet och tänker på mina nya bolag som har fått kommit in i portföljen. 

Det är skönt med lite miljöombyte och fördelen med att komma ned innan turistsäsongen börjar är att det är ganska lugnt i byn och man är i princip själv på stranden. Själv gillar jag att sitta vid havet och fundera på aktieportföljen, dess innehav och olika investeringsstrategier.

Ett av mina kärninnehav är Resurs Holding. Den har jag nu ägt i snart två år och kursen pendlar runt 55-60 kronor, med ett snabbt gästspel på nära 70 kronor.

Med tanke på att den för tillfället är mer som en obligation, som delar ut två gånger per år, har jag valt att sälja av en tredjedel av innehavet.

Nu kommer säkert många undrar varför då? Anledningen är att jag tror att kursen kommer att ligga och skvalpa i spannet 55-60 kronor och först i november kommer nästa utdelning. När den närmare sig, kan nog aktiekursen stiga lite.

Men till dess är min tes att det inte kommer hända mycket i bolaget. Därför ser jag försäljningen som att jag "lånar" av mig själv i 3-6 månader för att investera i andra intressanta bolag som jag tror kommer att ha en bättre totalavkastning.

Med hjälp av den försäljningen samt ökning av belåningen till 4% har jag köpt in mig i tre nya bolag. Nu är belåningen knappast hög, men eftersom jag har fyra konton och har belåning på endast ett av dessa, är det nästan max för det kontot, men för hela portföljen som helhet är det väldigt konservativ belåning.

De bolag som jag valt att investera i är

 • Sinch (CLX Communication)
 • Sobi
 • Pricer

Detta bolag har jag följt sedan 2016, men valde att inte gå in det då. Anledningen var att jag tyckte att även om affärsiden var bra, kändes det som lövtunna marginaler och jag ville se att man lyckades få utväxling på verksamheten först.

Men under 2016 och 2017 ökade man omsättningen kraftigt genom främst förvärv av Mblox och Sinch, men även mindre förvärv av Xura Secure Communication, Dialogue Group och resterande 33% i Caleo Technologies.

Under 2018 har man fortsatt med sina förvärv, genom Unwire och Vehicle Agency. Tack vare dessa förvärv har Sinch byggt en koncern där man är en av de största messaging services provider (SMS), har närvaro i Asien, stärkt positionerna i Europa och Norden, samt USA.

Detta återspeglas även i bolagets siffror, vilket syns i bilden nedan.

Källa: Börsdata
Det bolaget gör är att det tillhandahåller mobiloperöter en plattform för att låta företag kommunicera med sina kunder genom SMS, Video och Röst, en så kallad CPaaS (communication platform as a service). Vidare har man ett partnerskap med Ericsson, som i sin tur återsäljer flera av Sinch produkter.

Med denna plattform kan företagen forma sitt sätt att kommunicera med sina kunder på ett enkelt sätt via olika typer av API:er. Denna marknad tros vara värd 12 miljarder USD per år och växer tvåsiffrigt.

Det jag gillar med bolaget är att de verkar på en kraftigt växande maknad och de har bevisat under ett antal år att deras affärsmodell genom att växa lönsamt via förvärv fungerar.

Deras affärmodell är fullt skalbar och man jobbar med 8 av de 10 största techbolagen i USA, vilket borgar för att man kommer att kunna fortsätta visa en bra tillväxt under flera år. Dock har jag inte funnit vilka dessa bolag är, men när så sker, tror jag att det kommer ge aktiekursen en rejäl skjuts.

I bolagets senaste kvartalsrapport, nämner man bland annat att det är techbolagen som driver tillväxten och det är ökade sms volymer (2 miljarder per månad) samt en ökad efterfrågan på personliga videomeddelanden.

Som grädde på moset ligger man också framme med nästa generations meddelandetjänster genom RCS (Rich Communication Services).

Här har man ingått ett samarbete med WIT Softwares teknologi, som en del i sitt erbjudande kring RCS-as-a-Service till mobiloperatörer som behöver en smidig och skalbar lösning för att erbjuda RCS till sina abonnenter och företagskunder.

Timingmässigt sett hade det varit bättre att jag gått in i bolaget i början av april, då mitt GAV hade varit runt 115 kronor. Men jag ville vänta på Q1 rapporten först och sedan gå in.

Dessvärre med all rätt stack aktien kraftigt när rapporten väl kom. Det gör att mitt GAV är 143 kronor och jag tror att detta bolag inom 1-3 år står i det dubbla så länge som de fortsätter att jobba som det hittills gjort.

      Läs mera: Kvartalsrapport 1 2019Sobi är också ett bolag som jag följt ett tag och som forskar fram nya läkemedel för sällsynta sjukdomar. Man har cirka ett 40-tal produkter med inriktning mot hemofili, inflammationssjukdomar samt genetiska- och metabola sjukdomar.

Bolagets produkter ägs på egen hand eller licencieras ut till en partner. Störst närvaro har Sobi i Europa, som står för cirka 60% följt av USA som står för nära 30%

Hittills har man varit beroende av framgångarna inom hemofili, men bolaget tror att man kommer att bygga ytterligare en ny tillväxtbas i läkemedel mot inflammationssjukdomar och därmed minska beroende av Elocta och Alprolix.

Källa: Sobis kapitalmarknadsdag maj 2019
Inom hemofili tror man mycket på att BIVV001 (fas 2) och MEDI8897 (prekliniskt) ska bli lyckade nya läkemedel som kommer att komma generera nya intäkter.

Just BIVV001 tycker jag är intressant, då det är i ett samarbete med Sanofi. Även om det känns långsökt kanske, men med tanke att Nuevolution som hade ett samarbete med Amgen blev uppköpta av just sin samarbetspartner, kanske det finns en framtida möjlighet här att också att Sanofi budar på Sobi?

Inom inflammationssjukdomar är det läkemedeln Gamifant, Kineret och Synagis, som bolaget hoppas kunna skapa en ny bas inom inflammationssjukdomar, som Sobi kommer att kunna kapitalisera ifrån under lång tid.


Källa: Börsdata

Värderingen styrs väldigt mycket av hur det går för läkemedelsbolaget Roche, som inom hemofili har med sin produkt Hemlibra haft en bra lansering i USA.

Marknaden verkar tror att den kommer slå bättre än Sobis produkter och därför har aktien gått ned med cirka 20%.

Men med tanke på att Sobi guidar för en omsättning kring 12,5-13 miljarder kronor, upp 35-40% jämfört med förra året, är detta ett tillväxtcase men med en värdering på EV/EBIT på 15 och ett P/E-tal på 17,6, vilket jag tycker är för lågt.

Mitt investeringscase är att marknaden har överreagerat och jag ser detta som ett bra tillfälle att komma in billigt i ett fint bolag. Med ett GAV på 175 kronor, räknar jag med att kursen ska ta sig tillbaka till 220 kronor i år, där den var för 1,5 månad sedan.

      Läs mera: Kvartalsrapport 1 2019


Pricer har varit ett bolag som har kostat många investerare både pengar och frustration över åren. Länge har man hoppats att deras digitala prisetiketter skulle ta marknaden med storm och succen skulle vara ett faktum.

Pricer är den enda leverantören av ESL (hyllkantsetiketter), som arbetar med optisk, trådlös kommunikation något som ger ett pålitligt och skalbart system. Bolagets etiketter förbrukar mindre energi men samtidigt behåller man snabbhet, flexibilitet och en branschledande batteriprestanda.

Men det har tagit tid och nu verkar det som att det har lossnat för bolaget. I början av förra året kom nyheten att den amerikanska kedjan Best Buy valt att testa Pricers produkt i 60 av sina runt 1000 butiker.

Detta blev lite av ett startskott för aktien som gick upp cirka 50%, men sjönk tillbaka under hösten, drivet av att bruttomarginalen under Q3 föll och den allmänna börsfrossan.

Tidigare har Pricer genom åren kommit med besvikelser, så denna aktie är väldigt volatil och omtyckt av traders.

Källa: Börsdata

Men det Pricer har lyckats med är att man nu har minskat risken i bolaget genom att bredda kundbasen, slagit sig i på den amerikanska marknaden samt ha en kassa på över 200 miljoner kronor som en kudde mot tidigare historiska nyemissioner. Detta kan man också se i siffrorna för de senaste året. 

Marknaden för digitala hyllettiketter är inte bara i sin linda, men också väldigt fragmenterad. Dock väntas den växa 15-20% de kommande åren och här är Pricer en av de större spelarna. Med en stor kassa och låg skuldsättning, öppnar det också möjligheten för framtida förvärv för Pricer. 

Mitt investeringscase är att marknaden har glömt bort detta bolag på grund av flera år av besvikelser. Det är knappt någon analytiker som följer bolaget, trots att bolaget växer 40-50%, men värderas till EV/EBIT 13,3 och P/E 15. 

Jag tycker helt enkelt att marknaden har missat att trenden har vänt i Pricer och tror att när väl marknaden får upp ögonen för detta, så kommer bolaget att uppvärderas. Mitt GAV ligger på 13,15 och siktar på en målkurs om 20 kronor som ett första steg. 

       Läs mera: Kvartalrapport 1 2019

Har du gjort några nya inköp till din aktieportfölj? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är intressant och viktig

torsdag 23 maj 2019

Björn Borg: Första kvartalet 2019

I förra veckan kom Björn Borg med sin första kvartalsrapport för 2019. Björn Borg är ett av mina fyra kärninnehav i portföljen och jag har kontinuerligt fyllt på i det bolaget med fler aktier. Numera är det mitt näst största bolag och uppgår till 7,5% av aktieportfölj. 

Om man summerar utvecklingen för det första kvartalet 2019:


 • Koncernens nettoomsättning ökade med 11,2% till 188,2 MSEK, exklusive valutaeffekter ökar omsättningen med 7,1%
 • Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 53 MSEK, en ökning med 48,9%
 • Bruttovinstmarginalen minskade något till 56,8% från 57,1%
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,5 MSEK, en ökning med 22,5%
 • Resultat efter skatt uppgick till 16,9 MSEK, en ökning med 13,4%
 • Resultat per aktie ökade till 0,67 SEK från 0,60 SEK


För att citera VD Henrik Bunge;

"Vi har aldrig omsatt mer under årets första kvartal och jag är extra nöjd över hur väl vår sportmodekollektion blivit mottagen, där vi till exempel ökar i vår egen e-handel med mer än 100 procent, drivet av både dam och herr."
Som aktieägare är det underbara ord att läsa från en VD full av självförtroende. Marknaden verkar också gilla det och aktien handlas nu till 29 kronor. Men när detta skriv har utdelningen på två kronor avskiljt så aktien är nere på 27,70 kronor.

Den stora ökningen under det första kvartalet är drivet av att företags sportmodekollektion gått mycket starkt tillsammans med övrig e-handel. 

Utvecklingen i de egna butikerna minskade under kvartalet, men med god kostnadskontroll lyckas man ändå vara mer lönsamma än förra året. Det tycker jag är starkt av bolaget och något som jag letar efter i de bolag som jag investerar i. Det är viktigt att kunna hålla i kostnaderna om utvecklingen går åt fel håll. 

Enligt bolaget behövs butikerna då de fyller en funktion i kombination med digital närvaro för konsumenten för att på så sätt skapa en enhetlig bild av varumärket. 

Jag har i för sig lite svårt att förstå vad det innebär, men jag tolkar det så att man som konsument även vill kunna se varorna på display i egna butiker för att få en annan känsla av varumärket än om man endast ser produkten på en internetsida.

De länder som gått starkast i kvartalet är Sverige och Holland, men bruttovinstmarginalen minskade något ändå. Om inte den svenska kronan försvagats så mycket mot EUR och USD utan hade varit oförändrad hade bruttovinstmarginalen istället ökat till 60%, vilket ger en mer rättvis bild över hur bolags marginaler utvecklas.

I kvartalet har man också planenligt ökat kostnaderna med 7 MSEK där man satsar mer på marknadsföring och personal. VD skriver själv att han kommer att fokusera ännu mer tid på e-tailers, egen e-handel och marknadsplatser. 

Det märks att bolaget har lyckats positionera om sig från att vara ett bolag som främst sålde underkläder och betalade en hög royalty till Björn Borg, till att bli ett bolag som profilerar sig som ett sportmodemärke och där man inte längre betalar royalty till Björn Borg för att använda namnet. 

Även om bolag nu slåss mot jättar som Puma, Nike, Adidas och Under Armour, tycker jag att det är en imponerande kursomläggning som bolaget har gjort. 

        Läs hela rapporten: Björn Borg första kvartalet 2019

Bolagsstämma


Tanken var att jag skulle varit med på bolagsstämman, men jag åkte på en förkylning så tyvärr blev det inget separat inlägg om det. Men när jag läste protokollet från bolagstämman noterade jag att man klubbat igenom en utdelning på 2 kronor per aktie genom aktiesplit och automatisk inlösen mot likvid för en av dessa aktier. 

Men det som jag tyckte var mest intressant är att man klubbat igenom ett nytt incitamentsprogram för ledningen som sträcker sig till från 2019 till 2022. Incitamentsprogrammet är knutet till ledningens årliga fasta lön för 2019 och ger upphov till kontant utbetalning om vissa mål uppnås. 

Om Björn Borgs aktie handlats till 35 kronor i en period av 100 icke sammanhängande dagar under 2020, 2021 och 2022, utgår 25% i bonus till varje person i ledningsgruppen. Den högsta nivån 160%, betalas ut om aktien handlats till 70 kronor i en period av 100 icke sammanhängande dagar under 2020, 2021 och 2022. Om den högsta nivån skulle betalas ut, innebär det en kostnad för bolaget på 28,52 MSEK inklusive sociala avgifter. 

Mina slutsatser


Redan i bolagets tredje kvartalsrapport från förra året tyckte jag att man kunde se en marginal- och resultatförbättring. Det var i samband med att man slutade betala för rätten att använda namnet Björn Borg. 

Jag tycker de följa två rapporterna går från klarhet till klarhet och nu omprofileringen till ett sportmodebolaget är helt rätt. 

Sedan tycker jag att det incitamentsprogram som klubbades på bolagsstämman är klart intressant och helt rätt. En titt på Börsdata ger att Björn Borgs 5 års genomsnittliga P/E-tal uppgår till 15,9. 

Applicerar man det på en kurs på 70 kronor ger det att vinsten ska öka från 2,50 kronor till 4,40 kronor. 

Om utdelningsandelen skulle fortsätta att vara som nu, skulle det också innebära en ökning av utdelningen från 2 kronor till 3,52 kronor. 

Det visar på potentialen för bolaget och varför Björn Borg är ett av mina kärninnehav. Idagsläget handlas Björn Borg till en direktavkastning om 7,2%, vilket är attraktivt och jag kommer helt klart att återinvestera min utdelning som kommer nästa vecka.

En liten notis som jag tycker är rolig är att VD inte avslutar sitt VD-ord med "Henrik Bunge, VD" utan som "Henrik Bunge, head coach". Så gör en person med självförtroende, det gillar jag!

Äger du själv aktier i Björn Borg? Eller hur ser du på bolaget och dess framtid? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

onsdag 22 maj 2019

Bud på Oriflame
Imorse satt jag och scrollade igenom Omni Ekonomiappen, som alltid till morgonkaffet. Jag blev verkligen förvånad när jag läste att Oriflame släppt en ny pressrelease där af Jochnickfamiljen kommit med ett kontantbud på hela Oriflame.

Vad jag vet har det inte varit några uppköpsspekulationer i pressen om att bolaget skulle komma att köpas upp. Snarare pratades det, förutom att det inte för tillfället går bra på dess kärnmarknader, omr hur blankat denna aktie är.

Budet är värt 227 kronor, vilket är en budpremie på cirka 35% räknat från tisdagens stängningskurs. Budperioden sträcker sig från 24 maj till 24 juni och det är tänkt att betalning ska ske 1 juli. Vidare har man villkorat budet med att det inte kommer att höjas och att de behöver 90% för att det ska gå igenom. I dagsläget kontrollerar familjen 30,81% av aktier.

Anledningen till budet är att man anser att Oriflame behöver genomdriva omfattande förändringar på sina kärnmarknader, vilket är svårt att göra som publikt bolag. För att kunna möjliggöra för Oriflame att genomföra dessa förändringar är det bättre att genomföra dessa inom ramen av de fördelar som ett privat ägande medför.

Budet kommer att läggas via budbolaget Walnjt Bidco och familjen anser att erbjudandet repressenterar en mycket attraktiv värdering. Värdemässigt är det tilltalande då de tar på sig marknads- och genomföranderisken av den pågående förändringsprocessen enligt Alexander af Jochnick.

Förutom att det är kul med bud, det andra bolaget inom ett halvår. Det förra bolaget var Acando. Men det tråkiga är att båda dessa aktier var bolag som jag skulle vilja ha länge i min aktieportfölj. När det gäller Oriflame, tycker jag även att budet är snålt.

Innan budet värderades Oriflame till P/E 9,3 och till EV/EBIT under 9. Budet i sig motsvarar ett P/E på 12,5 och en EV/EBIT på lite över 9 för 2020-21. När man läser erbjudandet, framstår det som sagt som generöst och som att de gör oss stackars investerare, många låg innan budet back på denna investering, en tjänst.

Men med en låg skuldsättning och ett fritt kassaflöde på runt 20 kronor aktien, är detta bolag en kassako. De senaste tre årens kvartal visar också att bolaget håller sina marginaler inom sina spann.

Källa: Börsdata


Helt klart behöver bolaget göra en del förändringar på kärnmarknaderna, men med ovan siffror, låga skuldsättning och höga fria kassaflöde, tycker jag att budet åtminstone borde ligga på minst 255 kronor aktien. Det motsvarar ett P/E på 14, vilket är under dess 5 års snitt. 

Jag tror helt enkelt att familjen vill köpa ut Oriflame för att kunna öka skuldsättningen och använda sig av kassaflödet för att stöpa om bolaget istället för till utdelningar. Efter några år kommer det säkert tillbaka till börsen, men till betydligt högre multiplar. 

Med tanke på att fjärde AP-fonden har 9,7%, Swedbank Robur Fonder 6,5% och första AP-fonden har 4,4% av aktier, väntar jag först och ser hur de ställer sig till budet innan jag går vidare. 

Men med tanke på att aktien stängde på 221 kronor idag, verkar  som vissa inte tror att budet går igenom på denna låga nivå utan det måste höjas. 

Äger du några Oriflameaktier? Om så, sålde du idag eller hur tänker du kring budet? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är värdefull.

torsdag 16 maj 2019

SJR: Idag drog jag plåstret
I tidigare inlägg har jag skrivit att jag långsiktigt tror på SJR och det gör jag fortfarande. Men efter de senaste två delårsrapporterna, där kostnadsmassan ökar, tror jag inte att SJR inom den närmaste tiden kommer att få ned den till tidigare nivåer.

Nu beror en del av den ökade kostnadsmassan på förvärvet av Wes i slutet av förra året. Men det som oroar mig är att flera av affärsområdena presterar sämre än förväntat, särskilt SJR IT. Där fick chefen avgå under året.

Nu tror jag att SJR kommer att komma tillbaka, men jag tror att 2019 är ett förlorat år för dem och möjligen kommer en sänkning av utdelningen ligga i korten om vinsten inte kommer upp rejält.

Normalt sett brukar Q1, följt av Q2 och Q3 vara de starka, med ett sämre Q4. Nu när Q1 kom in med en lägre vinst än förra året, trots att påsken låg i Q1 2018, tror jag inte att Q2 2019 kommer bli direkt bra.

Då är det bara två kvartal kvar att dels på ned kostnaderna och dels tjäna ikapp den vinst man tappat under det första halvåret. Det tror jag blir för tufft. Därför har jag sålt mina aktier utom 100 stycken. De aktier som jag behåller är för att jag tycker det är lättare att följa bolaget om jag äger en liten del i det.

Om mina antaganden stämmer när väl året summeras, kan jag mycket väl tänka mig att utdelningen sänks till 2 kr.  Om man antar en vinst för 2019 på 2,25-2,30 kr, ger det ett på P/E-tal på strax över 15 och det tycker jag är en låg värdering för detta bolag. Lägg till en direktavkastning på 5,7%, så känns det klart intressant igen.

onsdag 15 maj 2019

Cibus Nordic Real Estate: Första kvartalet 2019
I slutet av förra året skrev jag ett inlägg om ett nytt bolag som jag snubblade över på jakt efter nya investeringsobjekt när jag gjorde en screening på Börsdata . För den som vill läsa det inlägget, kan klicka på denna länk: Nytt intressant bolag.

Bolaget som jag hittade var Cibus Nordic Real Estate, vilket är ett svensk fastighetsbolag, men verksamt på den finska marknaden. Deras affärside är att köpa fastigheter och hyra ut dem till hyresgäster inom livsmedelsindustrin, mataffärer i detta fall, på långa kontrakt.

Idag kom Cibus med sin kvartalsrapport för det första kvartalet. En summering av utvecklingen för det första kvartalet 2019:

 • Hyresintäkter uppgick till 12 655 TEUR
 • Driftnettot uppgick till 12 124 TEUR
 • Förvaltningsresultatet uppgick till  7 625 TEUR, vilket motsvarar 0,25 EUR per aktie
 • Periodens resultat uppgick till 8 912 TEUR, vilket motsvarar 0,3 EUR per aktie

Eftersom bolaget noterades under förra året är det svårt att jämföra ovan siffror mot kvartal 1 2018. Någon sådan kvartalsrapport har jag heller inte funnit på bolagets hemsida.

Men eftersom de själva säger att de är ett utdelningsbolag och man delar ut i snitt 0,21 EUR per kvartal, är jag nöjd över att förvaltningsresultatet täcker utdelningen.

Att jag inte jämför med periodens resultat är för att det beloppet består av orealiserade värdeförändringar på fastigheter och är inte kassaflödespåverkande. Som utdelningsinvesterare vill jag investera i bolag där dess kassaflöde bidrar till att täcka utdelningen.

När det gäller fastigheter är det även nyckeltal som EPRA NAV (substansvärde), belåningsgrad, räntetäckningsgrad och ekonomisk uthyrningsgrad som jag tycker är viktiga. Dessa tal visar på hur verksamheten utvecklas och hur risken ser ut i den.

Cibus har ett EPRA NAV på 11,2 EUR per aktie, en belåningsgrad (netto) på 56,7%, en räntetäckningsgrad på 3,6 ggr och en ekonomisk uthyrningsgrad på 95,1%. Alla dessa nyckeltal tycker jag visar på en stabil verksamhet som utvecklas väl.

Dock kan man väl tycka att belåningsgraden borde kunna sänkas, men med tanke på att de senast i mars i år har förvärvat nya fastigheter antar jag att den kommer att komma ned lite på sikt.

Bolagets genomsnittliga kontraktstid med sina kunder är fem år och de tre största hyresgästerna står för över 90% av hyresintäkter. Fast med tanke på att dessa är S-gruppen, Kesko och Tokmanni ser jag det inte som någon alarmerande risk, eftersom dessa är Finlands största matkedjor. Självklart är det viktigt att Cibus löpande utvecklas med dem för att inte riskera att förlora dem.

        Läs hela rapporten; Delårsrapport Q1 2019

Slutsats


På det hela taget tycker jag att det är en bra rapport som Cibus levererar. Den visar att verksamheten utvecklas stabilt och man levererar på sina mål.

Jag tror att detta på bolag på sikt kommer att bli ett bolag som kommer att växa rejält och kanske även kommer att utvecklas mot nya marknader. Bolaget skriver i rapporten att man följer den svenska marknaden och på sikt ser en potential att ta klivit in i Sverige.

Värt att notera är att man i år fått klart med den nya VDn Sverker Källgården som kommer senast från Byggpartner. Där var han VD i fem år och tog Byggpartner till börsen. Han har även erfarenhet från NCC och Hufvudstaden, där han var VD för Nordiska kompaniet i sju år.

Nyligen blev det också klart med att man har rekryterat Pia-Lena Olofsson som ny CFO. Hon kommer senast från Collector, där hon hade motsvarande roll i sex år.

När jag investerar är det viktigt att jag tror på människorna som innehar nyckelpositionerna och med dessa två rektyteringar känner jag klart förtroende för bolaget.

Efter att utdelningen skilts av i april handlas bolaget till strax under 120 kronor, vilket motsvarar en direktavkastning på nästan 7,3%. Det tycker jag är lockande och kommer att fortsätta att fylla på mitt innehav i detta bolag under året. Just nu handlas den i linje med sitt långsiktiga substansvärde och helst vill jag köpa till rabatt. Nivåer kring 118 och lägre är de jag siktar in mig på.

Finns Cibus i din aktieportfölj också? Kommentera gärna då din åsikt är viktig.

tisdag 14 maj 2019

Förslag på ny styrelse i SwedbankValberedningen i Swedbank har haft bråda dagar efter den smått sagt kaosartade bolagsstämman i slutet av mars i år då VD avgick samma dag som bolagstämman skulle hållas. En vecka senare var det även ordföranden tur att avgå.

Hittills är vice ordförande Ulrika Francke den som har rattat styrelsen. För några veckor sedan presenterade valberedningen att de kommer att nominera Göran Persson (GP) som ny styrelseordförande.

Oavsett vad man kan tycka om hans politik när han var aktiv, tycker jag ändå att det är ett bra val. Swedbank är en bank med djup förankring kring och i socialdemokratin och GP är känd för att inte vika ned sig och som en duktig retoriker. Jag tror knappast att han kommer att köra på strutsvarianten som tidigare ordförande tog till så fort det hettade till det minsta.

Man föreslår också två nya styrelseledamöter, Bo Magnusson och Josefin Lindstrand. Samtidigt avböjer Peter Norman (kopplingen till FI's generaldirektör), Ulrika Francke och Siv Svensson omval. Nu rensar man ut det gamla gardet, de som inte "såg" eller förstod penningtvättproblemen i Baltikum, vilket jag tror är ett måste för att banken ska kunna återuppbygga sitt förtroende bland kunder och på marknaden.

Dock så är Bodil Eriksson fortfarande kvar, vilket är märkligt. Hon ska vara kommunikationsexperten och med tanke på Swedbanks katastrofala kommunikationsförmåga under 2019, hade jag sett hon också hade avböjt omval.

Bo Magnusson är för många en "doldis", men är ordförande för SBAB och Carnegie, så han har en bred erfarenhet av bank. Han föreslås att väljas som vice ordförande. Det troliga är nog att han kommer att ta över som ordförande om några år då GP snart är 70 år gammal.

Josefin är jurist på Hammarskiöld & Co, med lång erfarenhet av just penningtvättsfrågor, något som Swedbank verkligen måste fokusera på för att återuppbygga förtroendet.

Som helhet tycker jag att det förslag som valberedningen kommer lägga fram till den extra bolagsstämman inom kort är bra. Man har, förutom Bodil, rensat i leden och stärkt styrelsen med bra kompetens och fokus.

På några års sikt tror jag att Swedbank kan komma att bli en bra investering förutsatt att böterna från USA stannar vid just böter och inte blir alltför höga.

Själv har jag åter köpt in mig i Swedbank och kommer under 2019 att fortsätta att köpa in mig.

Vad tycker du om valberedningens förslag? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är värdefull.

måndag 13 maj 2019

Sampo: Första kvartalet 2019I förra veckan kom Sampo med sin kvartalsrapport för det första kvartalet 2019. Sampo är ett av mina fyra kärninnehav i portföljen och innehavet uppgår till cirka 7,8% av aktieportföljen. Om man summerar utvecklingen för det första kvartalet 2019:


 • Sampos totala vinst före skatt ökade 7% till 475 MEUR
 • Vinst per aktie ökade marginellt till 0,64 Euro
 • RoE för kvartalet landade på 16,5% 
 • Bolagstämman som hölls i april beslutade om att styrelsen fram till nästa bolagstämma får besluta om en extra utdelning på upp till 500 MEUR, motsvarande 0,9 EUR per aktie 
 • Gruppens combined ratio var oförändrad på 86,5%


Sampo består av de fyra affärsområdena IF, Topdanmark, Mandadum Life och Associates. Rankat efter vinst före skatt, är IF det största affärsområdet. If bidrar med strax över 40% av resultatet före skatt. Topdanmark, Mandadum Life och Associates står för cirka 15-24% av resultatet vardera.

Affärsområdet IFIf är det ledande sak- och olycksfallsförsäkringsbolaget i Norden och är ett helägt bolag till Sampo. För i år har Sampo ännu inte erhållit någon utdelning då IF brukar betala sin utdelning mot slutet av året. Men förra året uppgick utdelningen från IF till 7 miljarder SEK.

Resultatet före skatt ökade med 3% till 198 MEUR och affärsområdets combined ratio fortsätter att vara låg, för närvarande på 86,5% vilket är samma som föregående år. Man fortsätter alltså att hålla en låg kostnadsnivå, men ser även till att risknivån inte drar iväg.

Sett till hur marknaderna går, är det Sverige och Danmark som visar de största förbättringarna för combined ratio, medan Norge och Finland står för en ökning i combined ratio. Orsaken är en högre tillväxt på dessa marknader som initialt drar upp risknivån.

Affärsområdet TopdanmarkTopdanmark är Danmarks näst största försäkringsbolag inom Life och Non-life försäkringar. Bolaget är noterat på den danska börsen och Sampo äger nästan 50% av kapitalet och rösterna i Topdanmark. I år har Sampo erhållit 84 MEUR i utdelning från bolaget.

Resultatet före skatt ökade med 52% till 92 MEUR, tack vare en stor tillväxt i bolagets premier där man växt marknadsandelen. Affärsområdets combined ratio minskade till från en redan låg nivå till 78,2% mycket tack vare en minskad risknivå i bolagets verksamhet.

Affärsområdet Mandadum LifeMandatum Life är ett helägt dotterbolag till Sampo med verksamhet i Finland och Baltikum. I år har Sampo erhållit 150 MEUR i utdelning från bolaget.

Resultat före skatt minskade med 2% till 72 MEUR, mycket drivet av förändringar i värderingen av unit-link kontrakt och en lägre diskonteringsränta.

Dock gjorde dessa omvärderingar att RoE ökade rejält för kvartalet, vilket syns i tabellen ovan.

Affärsområdet Associates


I detta affärsområdet finns Sampos övriga innehav i nordiska bank och finansbolag.

Det största innehavet är en 21%-ig ägarandel i Nordea och i år har Sampo erhållit 594 MEUR i utdelning från Nordea.

Andra innehav är Nordax Intressentar där Nordax Bank ingår, som köptes ut från börsen tillsammans med Nordic Capital. Totalt uppgår Sampos ägarandel till 36,25%.

Resultatet före skatt från detta affärsområde uppgick till 113 MEUR, där 83 MEUR avser resultat från Associates verksamhet och 35 MEUR är omvärderingar av finansiella instrument.

Med tanke på Nordeas kräftgång på börsen under 2019, har marknadsvärdet minskat till 5,9 miljarder EUR mot bokfört 7 miljarder EUR. Dock så är övriga innehav i dotterbolag värderade till ett högre marknadsvärde än det bokförda, varpå jag tolkar det som att det inte föreligger ett nedskrivningsbehov av innehavet i Nordea för tillfället. Men detta kan nog vara en en risk att ta hänsyn till.


        Läs hela rapporten: Sampo Groups rapport för det första kvartalet 2019

Mina slutsatser


Sampo är till största del en försäkringsrörelse med ägande i bank i form av Nordea och Nordax. Försäkringsrörelsen flyter på bra och Sampo har en god kontroll på kostnads- och risknivå, vilket leder till en låg combined ratio.

För de som inte investerar i försäkringsbolag, så är combined ratio det centrala nyckeltalet i den branschen. Måttet jämför kostnaden (risk+driftkostnad) i förhållande till inbetalda premier. Här vill man se ett tal som är under 100%

Då innebär det att bolaget får in mer i förskottspremier än vad de behöver lägga ut. Den överlikviditeten kan de sedan investera i andra tillgångar för att på så sätt öka resultatet.

Det var bland annat på detta sätt Buffett kunde bygga sin förmögenhet. Försäkringsbolaget Geico producerade överlikviditet som han i sin tur investerade i andra bolag. 

Själv vill jag se en combined ratio på under 90%, helst runt 85% eller lägre, för att känna mig trygg med att försäkringsbenet är en stabil och kassagenererande verksamhet. I Sampos fall uppfylls detta krav.

Sorgebarnet i Sampo är föga förvånande Nordea. Dock tror jag att Nordea kommer att bli en långsiktigt bra investering för gruppen. Med tanke på att Gardell har klivit in i Nordea, tror jag att det bådar för ett utökat fokus på att få upp lönsamheten, vilket i sånt fall skulle göra innehavet i Nordea till en kanoninvesteringen.

Kortsiktigt kan det finnas ett eventuellt nedskrivningsbehov om Nordeas aktie fortsätter att falla.

Efter att Sampo delade ut i april, handlas bolaget nu till under 39 EUR, vilket vid en bibehållen utdelning ger en direktavkastning på 7,3%.

Det tycker jag är klart lockande och kommer nog att fortsätta att fylla på mitt innehav i detta fina bolag.

Finns Sampo i din aktieportfölj? Om så, vad tyckte du om bolagets rapport? Dela gärna med dig bland kommentarerna.

onsdag 8 maj 2019

Investor: Reflektioner från min första bolagsstämma
Jag har alltid tänkt att som investerare ska jag gå på bolagsstämmorna i de bolag som jag äger aktier i mer långsiktigt. Hittills har det aldrig passat med jobb och andra aktiviteteter. Men idag var jag på min första bolagsstämma någonsin. Nedan kommer mina intryck och reflektioner från stämman.

Som första bolag, fick det bli i mina ögon, ett av Sveriges verkliga klenoder, lett av Wallenbergarna i generationer. Bolaget var Investor.

Insläppet till stämman var 13;30 i hörsalen på City Conference mitt i Stockholm. Själv var jag på plats cirka tio minuter innan dörrarna skulle öppnas. Redan då var det fullt med andra aktieägare som väntade på att bli insläppta.

Kunde med en snabb överslagsberäkning inse att jag tillhörde dem som klart drog ned medelåldern på stämman. Något som också bekräftas när väl alla hade satt sig i den stora hörsalen. Det var helt klart mest pensionärer som satt i bänkarna.

Maten


En ofta uppskattad del kring det här med bolagsstämmor är vad för typ av mat som bjuds. Är det endast en slät kopp kaffe med torra kex eller är det mer av en kulinarisk upplevelse.

På denna stämma bjöds det på en tallrik med olika snittar, som var klart goda och uppskattade. Till det blev det en IPA istället för vatten. Kaffe fanns också att tillstå efter maten.Investordialogen


Innan själva bolagstämman, hade Investor lagt till något heter "Investordialogen". Det är en timme där aktieägarna får ställa vilka typer av frågor de vill till ordförande och VD. 

Som novis på det här med bolagstämmor, trodde jag i min enfald att enskilda aktieägare skulle ta chansen att ställa frågor som inte faller inom bolagstämmans formella struktur och att man nu skulle kunna få en djupare inblick i det olika innehaven.

Men istället blev det en timme för alla vi som trånar efter våra "15 minutes of fame" och självklart måste man ha en "rättshaverist som saknar eget filter" bland alla 854 aktieägare som var på plats. 

Exempel på frågor var:

 • "Varför är den svenska kronan så svag och hade det varit bättre om Sverige valt att ansluta sig till euron"
 • "Jag har en affärside som jag tror att Investor skulle vara intresserade av"
 • "Det finns ett batteribolag (Northvolt) som Investor borde investera i, varför gör man inte det"
 • "Vad tror man om Trumps krig med Kina angående handelstullar"
 • osv...

Tyvärr gjorde detta att denna timme inte gav något särskilt matnyttigt. Dock är jag djupt imponerad över hur Jacob och Johan gång på gång svarade tålmodigt på alla dessa frågor.
Bolagsstämman


Själva bolagstämman flöt på bra enligt manus och med tanke på alla de förslag som valberedning och styrelse lagt fram till stämman redan i princip var "klubbade" då storägarna stod bakom dessa, var det mer en formsak att besluta och rösta om frågorna. 

Ordförande öppnade stämman med ett kortare anförande medan VD fick hålla ett längre anförande. VD Johan Forsell pratade ingående om Investors omvärld, hur man noggrannt följer trender för att hela tiden guida Investor och dess investeringar rätt. Mycket fokus lades kring hur digitalisering kommer att forma verksamheter och hur viktigt det är med kompetensutveckling i alla bolagen.

Ett välkommet inslag på stämman var när SAABs och SEBs ansvariga för Learning and Development klev upp på podiet och berättade hur de jobbar med att tillgodose att personalen kontinuerligt tillgodogör sig den kompetens som behövs för framtiden. 

Revisor Thomas Strömberg från Deloitte framförde vad och hur man har genomfört revisionen av Investor för oss aktieägare under det gångna året på ett väldigt lugnt och pedagosiskt sett. 

Självklart skulle Aktiespararnas representant också säga något. Det blev mest en del anekdoter om sparande och gamla minnen. Oklart vad det tillförde bolagstämman egentligen.

Förutom att det på bolagstämman skall fattas ett antal beslut enligt en fastställd dagordning, så är en av punkterna "Övriga frågor". Eller den obligatoriska delen då ett antal mer eller mindre begåvande frågor från aktieägare som saknar eget filter ställs eftersom personerna ser sin chans att göra sig hörda.  

Farsen från Investordialogen fortsatte alltså med fler frågor kring omvärlden, politik, valuta och så vidare utan att dessa var knutna till Investor. 

Med andra ord mer allmänt svammel om vad man läser om i dagstidningarna. Återigen svarade Jacob och Johan tålmodigt på alla lösrykta frågor. 

Bäst var nog ändå när en av aktieägarna lade fram förslag om att stämman skulle ge VD i uppdrag till nästa stämma göra en skriftlig utredning om varför man inte investerar i Afrika. 

Även frågan om "När kommer Annika tillbaka" får anses vara en höjdpunkterna i fjanteri. Torrt svarade Jacob att det från denne nog fråga Annika själv!

Utdelning

Investor stämma valde att rösta för en utdelningshöjning från 12 kronor till 13 kronor, där 9 kronor delas ut nu i maj och resterande 4 kronor delas ut i november. 
Syftet med att dela upp utdelningen är dels för att det underlättare kassaflödet men dels för att flera av Investors kärninnehav har valt att dela upp sin utdelning till två tillfällen.
Här var det dock en aktieägare som ifrågasatte uppdelningen av utdelningen då denne ansåg att det var att betrakta som ett räntefritt lån från aktieägarna till bolaget. 
Men med tanke på att det i princip är nollränta idag, så blir det inte någon större skillnad. Personligen gillar jag att få utdelningen uppdelat under året. 

Slutsats

Om man har chansen att gå på en bolagstämma tycker jag att man helt klart ska göra det. Man får en annan bild av att se och höra de som leder bolaget prata när det sker live. Att man sedan får dras med en drös obegåvade frågor verkar snarare vara regel än undantag. 
Efter att ha varit på Investors stämma kan jag konkludera att med Jacob och Johan vid rodret känns Investor som ett bolag som man bara ska köpa i och aldrig sälja. 
En aktie för byrålådan helt enkelt. De båda herrarna ger ett både sympatiskt, jordnära och påläst intryck.
Var du också på Investors bolagstämma? Eller har du varit på någon annan bolagstämma i år? Kommentera gärna på bolagen då din åsikt är viktig.

tisdag 7 maj 2019

Bankernas marginal på bolån

Idag publiserade Finansinspektionen (FI) bankernas bruttomarginal på bolån. Detta gör FI varje kvartal som en led i att stärka konsumenternas ställning på bolånemarknaden.
För det första kvartalet 2019 ligger den genomsnittliga bruttomarginalen på 1,46 procentenheter. Det gör att marginalen nu är tillbaka på liknande nivåer som vi såg för det första kvartalet 2016.

Jämfört med det sista kvartalet 2018 var bankernas bruttomarginal i snitt på 1,54 procentenheter, vilket innebär att minskningen i det första kvartalet 2019 är ytterligare 0,08 procentenheter eller 8 punkter.

Om man istället jämför med det första kvartalet 2018, har bankernas bruttomarginal på bolån minskat från genomsnitt 1,67%, vilket är 0,21 procentenheter eller 21 punkter.

Slutsats


Alla storbanker har kommit med sina kvartalsrapporter för det första kvartalet 2019 och samtliga visar på ett räntenetto som påverkats negativt från ett tillväxtperspektiv.

Den höjning av reporäntan som Riksbanken gjorde senast har heller inte kunnat föras över i sin helhet till kunderna, vilket också påverkat bolånemarginalen.

För oss som äger aktier i bankerna, får nog räkna med att den kassako som bankernas räntenetto utgör, kommer på sikt inte att öka utan förhoppningsvis stabiliseras kring denna nivå. Däremot, för alla låntagare är det positivt att marginalen minskar då det ger billigare bolån.

       Läs mer: Bankernas kassako minskar

måndag 6 maj 2019

SJR: Första kvartalet 2019
I förra veckan kom SJR med sin kvartalsrapport. Bolaget är ett av mina större innehav i aktieportföljen och uppgick innan rapporten till cirka 3,5% av portföljen. En summering av utvecklingen för det första kvartalet 2019:

 • Nettoomsättningen växte med 0,8% till 107,8 MSEK
 • Rörelseresult uppgick til 6,9 MSEK
 • Rörelsemarginalen minskade med 40% till 6,4%
 • Resultat per aktie efter utspädning minskade med 35% till 0,50 SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,2 MSEK, från 9,5 MSEK året innan.
 • Den andra januari 2019 konsoliderades förvärvet Women Executive Search Sweden AB (WES) och är med i sifforna för det första kvartalet i år
 • Anna Kinberg Batra föreslå bli ny styrelsemedlem på bolagsstämman

Förra året genomgick SJR en stor omstrukturering. Anledningen är för att möjliggöra en fortsatt expansion enligt VD Per Ogunro. Detta har dock lett till att bolaget för närvarande har för höga kostnader, något som man kunde skönja redan i det sista kvartalet 2018.

Man har även haft ökade lokalkostnader och anställningen av mer kontorspersonal leder till försämrade marginaler.

Två av tre regioner har också haft en lägre omsättning och orderingång, något som har drabbat marginalen kraftigt, vilket siffrorna visar på. Fokus ligger nu på att vända denna trend.

Bolaget har haft problem med SJR IT, eftersom affärsmodellen har varit allt för snäv men görs nu istället om för att mer likna övriga områden inom SJR.

Det positiva är dock att WES (Women in Search), koncernens nya bolag går enligt plan och ger ett positivt tillskott till gruppen.

Slutligen bedömer VD att kvartal 2 kommer att ha en förbättrad marginal jämfört med detta kvartal

        Läs hela rapporten: SJRs rapport för det första kvartalet 2019


Mina slutsatserDet första kvartalet för SJR är vanligtvis det starkaste och om man tittar på graften ovan ser man också att det är det kvartalet, följt av kvartal 2 och 4 som står för den största försäljningen.

Men rörelsemarginalen har de två senaste kvartalen fått sig en rejäl törn historiskt sett. Normalt  brukar SJR uppvisa en rörelsemarginal som ligger runt 10%.

Det känns som att SJR under många år levererat sin grej, men helt plötsligt insett att man måste göra något för att fortsätta att växa. Ett resultat av den insikten är att man nu gjort allt på en gång.

Självklart kommer man att tappa momemtum och det var inte förvånande att rapporten inte skulle bli direkt lysande. Samtidigt handlades aktien upp rejält inför rapporten, vilket gjorde att det fanns hopp om att den skulle bli bra.

Sedan rapporten i förra veckan har aktien nu backat från 50 kronor till 40, inklusive avskiljandet av utdelningen på 3 kronor. Att bolaget behöver genomgå en konsolideringsfas är förståeligt, men jag tycker ändå att rapporten var klart sämre än väntat.

Jag tror inte att kvartal två, som följs av kvartal tre påverkat av sommarmånaderna kommer att ge någon vidare positiv bild i det kortare perspektivet. Istället tror jag helt enkelt att 2019 kommer vara lite av ett förlorat år för SJR. Det kommer nog ta lite tid innan man är tillbaka igen.

Nedgången i aktien har gjort att SJR numera är strax under 3% av min aktieportfölj. Även om SJR har en välfylld kassa, vilket gör att man borde kunna behålla utdelningen 2020, gör inte en direktavkastning på 7,5% att jag återinvesterar utdelningen som kommer senare i maj.

Först vill jag se att marginalerna vänder upp och att man har fått ordning på verksamheten.


Finns SJR i din aktieportfölj? Om så, vad tyckte du om bolagets rapport? Dela gärna med dig bland kommentarerna.

fredag 3 maj 2019

Ramirent: Första kvartalet 2019
I tisdags kom kvartalsrapporten från Ramirent som utgör cirka 3,9% av aktieportföljen. Om man summerar utvecklingen för det första kvartalet 2019:

 • Nettoomsättningen minskade med -2,7% till 163 MEUR
 • Rörelseresultatet minskade med -19% till 17,1 MEUR
 • Vinst per aktie minskade till 0,12 EUR från 0,14 EUR
 • ROCE% minskade till 9,4% från 15,1%
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 8,3% till 35 883 MEUR
 • Periodens kassaflöde minskade med -140,6% till -620 MEUR
Ramirents underliggande verksamhet fortsätter att vara stark trots tuff jämförelsedata från föregående år. Utvecklingen i Norge, Östeuropa och Finland fortsätter att vara god. Dessvärre lyckas det inte uppväga den svaga byggmarknaden i Sverige.

Minskningen på den svenska marknaden beror även på försäljningen av Ramirents Temporary Space verksamhet. Dessa två saker i kombination slår igenom hela vägen i resultaträkningen. Dock så har bolaget en solid pipeline av kommande projekt, varpå man är optimistik om framtiden på medel och lång sikt.

I Finland växer man ordenligt främst drivet av uthyrningsverksamhet men även tack vare förvärvet av SRV Kalusto.

Norge visade på stabila siffror över alla segment och omstruktureringen från Q4 2018, visar att bolaget är på rätt väg. Även i Östeuropa går verksamheten enligt plan trots en lite trögare start i januari. 

Försäljningen av den danska verksamheten är nu klar och nu består Ramirent av fyra segment med verksamhet i nio olika länder. Verksamheten i Ryssland och Ukraina drivs genom ett 50%-ig joint venture, Fortrent. 

Efter kvartalets stängningen har Ramirent köpt Stavdal AB, ett maskinuthyrningsbolag med verksamhet i Sverige och Oslo (Norge). Förvärvet gör att man blir störst på den svenska marknaden.

Under 2019 kommer fokus ligga på att ytterligare växa verksamheten, men även konsolidera de avyttringar och köp av bolag som skett, för att snabbare uppnå synergier. 


           Läs hela rapporten: Ramirents rapport för första kvartalet 2019

Mina slutsatser


Normalt sett är det första kvartalet ofta lite sämre med tanke på att vintern gör att uthyrning av maskiner och utrustning minskar till viss del. Sedan har vi avmattningen på den svenska byggmarknaden som slår hårt mot alla bolag inom byggbranschen.

Därför är jag inte förvånad över att rapporten visar på en minskning i resultatet. Rensat för försäljningen av Temporary Space verksamheten och att det är främst den svensk marknaden som är svag tycker jag ändå att rapporten är ganska ok.

Om man tittar på nedan siffror är det främst avskrivningar och omvärderingar som driver minskningen.

Vid en närmare analys av de -32 MEUR, är ökningen främst hänförlig till IFRS 16, så man har kapitaliserat leasingtillgångar (Rights-to-use) i balansräkningen som sedan ska skrivas av. Denna kostnad har man egentligen haft tidigare också, skillnaden är att man inte behövt ha den i balansräkningen och skriva av på den.

Hade IFRS 16 inte implementerats skulle EBIT vara på samma nivå som för ett år sedan, trots den minskade omsättningen.

Jag ligger därför kvar med mitt innehav och tycker att det ska bli spännande att följa bolagets utveckling framöver.

Finns Ramirent i din aktieportfölj? Om så, vad tyckte du om bolagets rapport? Dela gärna med dig bland kommentarerna.