Avanza

Underrubriker

tisdag 6 september 2022

Uppföljning av portföljerna augusti 2022

Inte länge varar lyckan på börsen. Det rally som vi såg i juli var återigen borta i augusti. Visserligen var det inte hissen ned, men den privata portföljen minskade med 3,40 procentenheter är ned -15,96% YTD. Även för företagsportföljen bjöd augusti på nedgång, men här var det mer hissen ned. Den minskade med 7,39 procentenheter till -20,75% YTD och är återigen i bear market territorium. I båda portföljerna håller jag en stor andel kassa, över 50% i den privata portföljen och cirka 23% i företagsportföljen. Anledningen är att jag räknar med att det kommer att komma fina köplägen under hösten och vill ha torrt krut att köpa för. 

Om jag jämför mina portföljers utveckling med OMXSGI (hela Stockholmsbörsen inklusive återinvesterad utdelning), som är ned -25,18% YTD, känns det ändå så skönt att jag trots allt ligger bättre till än vad börsen presterat. Som det ser ut nu, så har september fortsatt ned för mig lite grann. Jag räknar med att det kommer att vara en tråkig utveckling i september och sitter nu och följer vissa aktier som jag dels vill öka i men också köpa in till portföljerna. Portföljmodellering kan man aldrig få för mycket övning på :).

Som bruklig, är sidan "Portföljerna" uppdaterad så det framgår vilka bolag som nu finns i de båda portföljerna. 

måndag 8 augusti 2022

Uppföljning av portföljerna juli 2022

Efter en skön semester är det tacksamt att börsen bjöd på en härlig återhämtning under juli. Den privata portföljen ökade med 6,75 procentenheter och är ned nu -12,56 % YTD. Även företagsportföljen återhämtade sig och är numera inte i bear market territorium. Företagets portfölj steg hela 16,43 procentenheter mycket drivet av Hexatronic och är nu ned- 13,36%.  Jämfört med OMSXGI (hela Stockholmsbörsen inklusive återinvesterad utdelning), som är ned -18,78%, känns de skönt att båda portföljerna performar klart bättre. Nu blir det spännande att se hur augusti utvecklar sig! 

Jag har även uppdaterat sidan "Portföljerna", så att det framgår vilka bolag som nu finns i de båda portföljerna.


fredag 1 juli 2022

Uppföljning av portföljerna juni 2022

Efter maj månads slut trodde jag att det kanske skulle stabilisera sig lite, men juni var verkligen hissen ned för portföljerna. Den privata portföljen minskade med -6,47 procentenheter och är nu nästa i bear market territorium med en nedgång på -19,31% YTD. För företagsportföljen ser det ännu dystrare ut. Den minskade med -12,07 procentenheter till -29,79% YTD. Jämför jag de båda portföljerna med OMXSGI (hela Stockholmsbörsen inklusive återinvesterad utdelning) är det indexet ned -27,12% YTD. 

Helt klart har den privata portföljen presterat bättre, mycket tack vare att jag har en kassaposition på runt 35-40%. Det gör att jag kan smådutta i nedgångarna. Vad gäller företagsportföljen har jag ännu inte fört över mer pengar från företagets kassa till företagets kapitalförsäkring. Men troligen kommer det att göras inom en snar framtid. Jag har även uppdaterat sidan "Portföljerna", så att det framgår vilka bolag som nu finns i de båda portföljerna.
onsdag 1 juni 2022

Uppföljning av portföljerna maj 2022

Äntligen är maj slut och vi kan lägga ytterligare en månad till handlingarna. Likt april var maj månad en volatil månad för portföljerna, men på det stora hela blev det ganska bra Den privata portföljen slutade i princip oförändrad, marginellt ned med -0,02% och är nu -12,84% YTD. Även för företagsportföljen blev utfallet ungefär detsamma. Den portföljen minskade marginellt med -0,07% till -17,72% YTD. Om man jämför med indexet OMXSGI (vilket inkluderar återinvesterad utdelning) har nu båda portföljerna presterat bättre, då OMXSGI är ned -17,84% YTD. Skönt att ligga på rätt sida igen, även om jag inte är nöjd med utvecklingen i företagsportföljen. 

I den privata portföljen har det skett en hel del förändringar mot slutet av maj. Jag har valt att kliva ur mina amerikanska techbolag, då dessa nu är valutadopade pga den svaga kronan. Om/när det vänder, så kommer eventuell uppgång i dessa aktier motverkas av en nedgång när kronan stärks mot dollarn. Jag har även valt att ta hem vinsterna i fastighetsbolagen, där jag tror att vi kommer se ytterligare nedgångar i det korta perspektivet och bevakar då hellre från sidan. Med tanke på domen i Collectorhärvan, där två höga chefer på Balder får fängelse, känns det skönt att ligga ute ur den aktien tillfälligt. 

Fokus fortsätter att vara på AMF Aktiefond Småbolag, nu kompletterad med Spiltan Småbolagsfond, mina tre investmentbolag och några utvalda kvalitetsbolag. Jag har även uppdaterat sidan "Portföljerna", så att det framgår vilka bolag som nu finns i de båda portföljerna.  

söndag 1 maj 2022

Uppföljning av portföljerna april 2022

Vad ska man säga, berg- och dalbanan på börsen fortsätter. Upphämtningen som portföljerna gjorde under mars förbyttes till nya nedställ under april. 

Den privata portföljen tappade 5,68 procentenheter och är nu -12,82% YTD. Utvecklingen för företagsportföljen blev lite bättre och den minskade bara 3,69 procentenheter och är -17,65% YTD. Om man jämför med OMXSGI minskade det indexet 4,77 procentenheter och är -17,03% YTD. Än så länge är utvecklingen för den privata portföljen bättre medan utvecklingen för företagsportföljen är marginellt sämre än hela Stockholmsbörsen inklusive återinvesterad utdelning. 

Inte direkt någon tröst i det hela och med tanke på nedgången borta i USA i fredags för samtliga stora index, känns det som att morgondagen troligen kommer att bjuda på ytterligare reatillfällen när Stockholmsbörsen öppnar igen klockan 09:00. 

Fokus på AMF Aktiefond Småbolag, investmentbolag och några utvalda kvalitetsbolag fortsätter och förhoppningsvis kommer en framtida rea göra det möjligt att fånga upp fler aktier i dessa fina bolag. För de som är intresserade av mina portföljer, så har jag uppdaterat dessa på sidan "Portföljerna".

lördag 2 april 2022

SBB justerar sitt bokslut

 

Jag har sedan SBB:s VD gick ut med en positiv vinstvarning i januari i år varit negativt inställd till bolaget. Anledningen är att den höjda vinstprognosen för det fjärde kvartalet i princip handlade om uppvärdering av fastighetsbeståndet. I ett inlägg utvecklade jag närmare mina tankar och valde sedan att kliva ut helt ur bolaget. Jag tror helt enkelt inte att detta är en långsiktigt hållbar utveckling samt att bolagets aktiekurs kommer att dala över tid. 

Efter det har vi mycket riktigt haft en nedgång i aktien och en blankarrapport som ytterligare spädde på nedgången. I blankarrapporten från Viceroy lyfter de fram bland annat oklarheter kring SBB:s värdering av fastigheterna. En del handlade om synen på vad som ska inkluderas i eget kapital. 

Historiskt har bland annat hybridkapital sett som eget kapital, men där Viceroy menar att det ska ses som skuld. Hela rapporten fick SBB:s VD att gå i taket och VD anklagade Viceroy för att vara skurkar som lurar småsparare på deras pengar. Finanspressen inklusive vissa analytiker hängde på och var också negativa mot blankarfirman. 

När det gäller blankarrapporter utgår jag själv från att blankarna alltid talar i egen bok då de vill få ned värdet på aktien för att på så sätt tjäna pengar. Men, det man alltid bör göra är att läsa igenom en sådan rapport och dra sina egna slutsater. Om man tycker att blankarna har helt fel och aktien rasar uppstår ju världens köpläge för en långsiktig sparare. Och det bör man istället vara tacksam för.

Själv valde jag som sagt att kliva ur aktien innan denna rapport kom, men efter att ha läst igenom det Viceroy skriver känner jag i alla fall inte att ett fantastiskt köpläge har uppstått i aktien. Jag tycker fortfarande det är problematiskt med bolagets värdering av fastigheterna och att årets resultat mest består av luft då förvaltningsresultatet per aktie är en väldigt liten del av det. Resten är värdeförändringar som inte genererar något kassaflöde. Den luften kommer inte kunna betala räntor, skatter och utdelningar i det långa loppet.

Och att man fortfarande använder p/e-talet som ett mått för fastighetsbolag är för mig en gåta. Mer rimligt vore p/förvaltningsresultatet. Men det kanske kommer en ändring i framtiden. Det som är lite tragiskt är att många småsparare verkar mest exalterade över att SBB nu går över till månadsutdelning och inte funderar kring frågor som rör bolagets redovisning och värdering av fastigheter.

I slutet av mars har organisationen EPRA kommit med nya riktlinjer för hur EPRA LTV (LTV = loan to value) ska beräknas. LTV visar på relationen mellan lån och totalt fastighetsvärde. Det som är nytt är bland annat att hybridkapital och preferensaktier ses som skuld som jag tolkar det (se sid 14 i deras riktlinjer) . D-aktier ska framöver inkluderas i eget kapital enligt ett klargörande som kommit. 

De nya riktlinjerna ska gälla från och och med 2022. Som en passus blir det att gå igenom eget kapital och skuldsidan i de andra fastighetsbolag som finns i min privata portfölj för att se hur dessa riktlinjer kan komma att påverka nyckeltalen och i förlängningen bolagets värdering. Det troliga blir nog att nyckeltalet EPRA LTV kommer att minska för en del fastighetsbolag.

Justering av helårsresultatet

Inatt, klockan 00:14, släppte SBB ett pressmeddelande om att bolaget i samband med framtagandet av årsredovisningen har antagit en försiktigare syn på värderingen av fastigheter. Särskild vikt har lagts på värdering och hanteringen av tilläggsköpeskillingar vid förvärv och försäljningar. 

Denna genomlysning och kontroll, tillsammans med bolagets revisorer från E&Y, har lett till att värdeförändringar på fastigheter minskas med 473 mkr och uppskjuten skatt ökar med 68 mkr. Samtidigt ökar förvaltningsresultatet med 293 mkr. Nettoeffekten gör att årets resultatet minskar från 25 849 mkr till 25 601 mkr och resultat per stamaktie A och B minskar från 17,35 kronor till 17,17 kronor. Eget kapital minskar samtidigt från 83 832 mkr till 82 971 mkr. För mer detaljer hänvisar bolaget till not 30 i årets årsredovisning. 

Som aktieägare vill man verkligen inte tvingas ta del av ett sådant här pressmeddelande och inte att det smygs ut mitt i natten. Det känns knappast förtroendeingivande.

Nu tror jag inte att det slutar här utan vad gäller SBB kommer vi nog få se fortsatta fall i aktien. Sedan är frågan hur detta kommer att spilla över på resten av börsens fastighetsbolag? 


fredag 1 april 2022

Uppföljning av portföljerna mars 2022


Årets första kvartal är äntligen över. Det har varit en väldigt stökig resa för portföljen under det tre första månader, som en berg- och dalbana. Dock har mars lett till att nästan hela fallet under februari återhämtades. 

Den privata portföljen gick upp 4,24% och YTD är den numera -7,14%. Även företagsportföljen återhämtade sig under mars och gick upp 7,07% och är YTD ned -13,96%. Jämfört med OMXSGI som ökade 4,91% under mars och YTD ned -13,77%, har den privata portföljen har verkligen överträffat Stockholmsbörsen.  För företagsportföljen har den katastrofala felbedömningen i tajmning i slutet av december återhämtat sig bra. Numera är företagsportföljens utfall i nivå med OMXSGI, vilket jag får vara nöjd med, även om storleken på nedgången är väl irriterande. 

Under månaden har jag använt en stor del av kassan för att fylla på i många bolag som fallit kraftigt. Så har även skett i företagsportföljen, men inte i lika stor skala på grund av mindre kassa. Helt klart är det, likt Buffett, ett värde med att ha kassa att kunna utnyttja i tider med hög volatilitet. 

Tills för några dagar innan månaden stängde var kassa nere på 20%, vilket är mer än en halvering mot utgången av februari. Men med tanke på den snabba uppgången under mars, har jag valt att ta hem vinster i främst utdelningsportföljen. Uppgången motsvarade i flertalet aktier flera års utdelningar. Istället vill jag sitta med mer kassa inför Q1-rapporterna som kommer nu med början i april. Jag tror fortsatt på en skakig börs med bra tillfällen att fortsätta köpa på sig aktier i kvalitetsbolag. Så därför uppgår kassan vid ingången av april till 30%.

Privata portföljen firar 4,5 år

Numera har det gått exakt 4,5 år sedan jag på allvar börjat förvalta mitt kapital. Ibland undrar jag om det inte hade varit enklare att endast köpt ett antal investmentbolag samt en billig småbolagsfond för 4,5 år sedan och låtit dessa vara, istället för att aktivt hålla på och förvalta portföljen.

Totalt har min privata portfölj under den här tiden ökat med 237,84%, vilket jag är klart nöjd med. Jämför jag med de tre investmentbolag (Investor B, Latour och Svolder B) som jag håller högst samt AMF Aktiefond Småbolag är det endast Latour som presterat bättre. Den genomsnittliga uppgången för en portfölj med de fyra innehaven hade under de 4,5 åren varit 179, 80%, vilket jag i alla fall lyckats slå. Så långt har det varit värt att aktivt förvalta portföljen.
Om man sedan adderar ytterligare bolag som funnits länge på börsen och som brukar klassas som kvalitetsbolag (som Lifco, Nibe, Tomra, Balder, Axfood, SCA A och Avanza) är det endast Axfood som jag lyckats slå. Totalt sett har den genomsnittliga uppgången varit 347,73% för dessa sju bolag. Andra fina industribolag som är att anses vara kvalitetsbolag är Troax och Bufab.

Adderar vi sedan på tech- och tillväxtbolag som Sinch, Evolution, Hexatronic och Fortnox ligger jag klart i lä (även om dessa finns eller har funnits in min privata portfölj). Den genomsnittliga uppgången för dessa ligger på hela 825,10%! Till denna grupp kan man säkert lägga till bolag som Vitec, Mips och Swedencare. 

Poängen är att det går att slå börsen hyfsat enkelt om man aktivt förvaltar sin portfölj. Men för att få riktigt bra resultat måste man våga hålla kvar och fylla på i bolag med hög tillväxt och hög avkastning på investerat kapital. Sedan är tajming extremt viktig. Det gäller att inte köpa in sig eller fylla på när värderingen är för hög sett till vad bolaget presterar. 

Detta kan låta självklart, men eftersom samtliga bolag finns eller har funnits i min portfölj och jag inte har samma avkastning är det svårare i verkligheten att lyckas. Själv behöver jag bli bättre på att våga sitta på kassa och invänta tillfällena. Bli mer som Buffett. FOMO (fear of missing out) ska inte vara en guide utan tänka mer som en smålänning. Köp när det är billigt annars låt bli!

Det skulle vara intressant att höra från er läsare som anser att man alltid ska vara fullinvesterad, vad ni har för avkastning under samma period samt typ av innehav som finns i era portföljer. 

Båda mina portföljer är nu uppdaterade per ingången av 1 april på sidan "Portföljerna" för den som är intresserad. 


torsdag 31 mars 2022

Trelleborg, attraktiv efter försäljningen av Wheels?Trelleborg är ett klassiskt svenskt industribolag inom polymerlösningar med ett börsvärde på strax under 60 miljarder kronor. Polymerlösningar är produkter som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i olika industriella miljöer och fordonsutrustning. Trelleborg består idag för tillfället av tre divisioner:

 • Industrial Solutions
 • Sealing Solutions
 • Wheels Systems

varav det nyligen meddelats att den sistnämnda divisionen kommer att säljas till japanska Yokohama Rubber. Det har skickat upp aktien över 25% sedan i fredags. Frågan är om Trelleborg fortfarande är attraktivt värderat eller om tillfället så att säga rullat en förbi?

Affären med Yokohama Rubber

Rykten om att Trelleborg skulle sälja sin däckdivision har funnits sedan december förra året. Det var inte direkt oväntat när det väl annonserades. Divisionen säljs kontant för 2 miljarder euro (cirka 22 miljarder kronor) på skuldfri basis. Affären beräknas gå igenom inom 3-6 månader efter sedvanliga granskningar från konkurrensmyndigheter. 

Men mot bakgrund av att Yokohama mest sysslar med däck för personbilar och på andra geografiska områden förväntas affären gå igenom. Av köpeskilling är det sedan bara cirka 60 miljoner euro som är tilläggsköpeskilling baserat på 2022 års resultat för divisionen. 

Ser man på nettoomsättningen och rörelseresultatet för Wheels Systems för 2021 uppgick dessa till 10,1 respektive 1,2 miljarder kronor. Prislappen motsvarar en EV/EBIT-multipel på en bit över 14x. Att jämföra med Yokohama, som värderas till runt 7x. Det känns som att Trelleborg får betalt även för den återhämtningspotential efter covid som marknaden räknat med skulle komma de närmaste åren.  

Kvarvarande verksamheter i Trelleborg

De verksamheter som kommer bli kvar i Trelleborg kommer göra att bolaget blir ett mer enhetligt och mindre cykliskt bolag. Vidare kommer bolaget också vara mindre påverkade av förändringar i exempelvis råvarupriser. 

Man ska heller inte glömma bort att den mycket högre marginalen som Sealing Solutions har, kommer att få en mer framträdande roll inom bolaget. Så helt klart tycker jag att affären är ett bra beslut för Trelleborg. 

Industrial Solutions - Divisionen är en ledande leverantör av polymerbaserade kritiska lösningar inom utvalda applikationsområden och till infrastrukturprojekt. Fördelning av försäljning per geografi och segment per Q4-2021 för Industrial Solutions

Den totala nettoomsättningen 2021 för divisionen uppgick till 11,1 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 1,4 miljarder kronor. Divisionens mål är att långsiktigt uppnå en rörelsemarginal på över 12%, vilket man för 2021 uppnådde då rörelsemarginalen slutade på 12,4% för helåret. 

Sealing Solutions - Divisionen är en ledande global leverantör av polymerbaserade kritiska tätningslösningar och komponenter till generell industri, fordon och flyg.Fördelning av försäljning per geografi och segment per Q4-2021 för Sealing Solutions

Den totala nettoomsättningen 2021för divisionen uppgick till 12,5 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 2,85 miljarder kronor. Divisionens mål är att långsiktigt uppnå en rörelsemarginal på över 23%, vilket man för 2021 uppnådde då rörelsemarginalen slutade på just 23% för helåret.  

Ser man på de senaste 6 åren så har Industrial Solutions mer än dubblats från 5,1 miljarder kronor till 11,1 miljarder kronor omsättningsmässigt. Det är en genomsnittlig tillväxt på 13,7%. 

För den större divisionen Sealing Solutions, har ökningen under samma period gått från 8,3 till 12,5 miljarder kronor. En genomsnittlig tillväxt på 7%. 

Totalt har de båda divisionerna vuxit sin nettoomsättning med i snitt 9,8% över dessa sex år.Om man ser på utvecklingen av rörelseresultatet (EBIT) och rörelsemarginal ser det lite annorlunda ut. Visserligen har rörelseresultat för Industrial Solutions mer än dubblats, från 0,6 till 1,4 miljarder kronor under perioden. Men trots en snabb tillväxt är den är klart lägre än vad rörelseresultat är för Sealing Solutions är, som ökat från 1,9 till 2,9 miljarder kronor. 

Marginalmässigt har också Sealing Solutions haft en rörelsemarginal som är mer än dubbelt så hög som för Industrial Solutions. Den genomsnittliga rörelsemarginalen i Sealing Solutions är 22,2% mot Industrial Solutions 10,8%.Dippen i marginal för Sealing Solutions under 2020 beror på att covid-19 hade dock en större effekt på den division, då en större del av verksamheten riktar sig mot bland annat flygindustrin.

Prognos och värdering

I Q4-rapporten kan man läsa att Trelleborg hade ett rekordår 2021, så de kommande åren kanske inte blir lika bra. Men samtidigt finns det nu möjligheter att göra kompletterande tilläggsförvärv i och med att bolaget kommer att ha en nettokassa efter avyttringen av däckdivisionen. 

Jag skissar på att Industrial Solutions växer både nettoomsättning och rörelseresultat med 13% 2022-2024. För Sealing Solutions räknar jag med att de fortsätter att växa sin nettoomsättning och rörelseresultat med 7%. 

Med dessa antaganden borde man kunna förvänta sig en omsättning på lite över 31 miljarder kronor och ett rörelseresultat på 5,5 miljarder kronor till år 2024. 

Rörelsemarginalerna fortsätter ligga kvar på samma nivåer som vid utgången av 2021 för de båda divisionerna enligt tabellen nedan.


Givet en aktiekurs idag på 219 kronor och en bedömd nettokassa på cirka 13 miljarder kronor ger det ett enterprise value (EV) på 46,4 miljarder kronor. 
Jag tycker att Trelleborgaktien fortsatt är intressant trots uppgången efter att affären annonserades. Den förväntade EV/EBIT-multipeln för 2024 ligger på 8,4 enligt mina antaganden. 

Det är klart lägre än vad den historiskt har legat på.Källa: Börsdata

Den höga värderingen 2019 är en engångshändelse beroende på att bolaget gjorde en nedskrivning på sysselsatt kapital under det fjärde kvartalet det året i samband med en omorganisation av affärsområdena. Om man skulle ha justerat för detta, skulle EV/EBIT för 2019 hamnat runt 13x. 

Utgår man från att EV/EBIT för 2019 var 13x, innebär det att genomsnittlig EV/EBIT för perioden 2012-2021 på 14,8x. 

Skulle EV/EBIT år 2024 nå upp till 10-års snittet indikerar det en börskurs på 300 kronor baserat på en EBIT om 5,5 miljarder kronor. Lägg till återköp under tiden som bolaget redan nämnt och en direktavkastning på runt 2,5%, så känns det klart attraktivt. 

Även om EV/EBIT når 13x år 2024, indikerar det en börskurs på cirka 263 kronor exklusive kommande utdelningar och återköp.

Det man inte vill se är att Trelleborg får en lätt hybris på grund av den stora nettokassa och genomför ett stort förvärv. Detta har historiskt sett inte varit deras starkaste gren. 

Jag har själv investerat nyligen i Trelleborg efter att affären med Yokohama annonserats. Men detta är inte en rekommendation utan varje person måste göra sin egen analys och komma fram till sina egna slutsater innan ett eventuellt köp genomförs.


onsdag 16 mars 2022

Erik Selin tar nytt bolag till börsen

 


Trots oro på marknaden för höjd ränta och inflation samt krig i utkanten av Europa, är intresset för börsintroduktioner inte lagt helt på is. I nästa vecka kommer Swedish Logistic Property (SLP), ett nytt fastighetsbolag inom logistikfastigheter att noteras på Stockholmsbörsen. Det är Erik Selin (Balder) med bland annat Greg Dingizian (Victoria Park), Peter Strand (Victoria Park) och Jacob Karlsson (K-Fastigheter), som står bakom det nya bolaget. 

Erbjudandet i sammandrag:

 • Erbjudandets storlek: 24,2-25,6 miljoner nyemitterade B-aktier, motsvarande 750 mkr
 • Anmälningstid: 15-22 mars
 • Minsta teckningspost: 400 aktier
 • Mäklare: Carnegie/Nordea eller Nordnet
 • Pris per aktie: 25,50 - 27,00 kronor
 • Övertilldelningsoption: Ja, ytterligare 3,84 miljoner aktier (15%)
 • Beräknad första handelsdag: 23 mars
 • Ticker: SLP B

Ankarinvesterare, Capital World Investors, Clearance Capital, Coeli, Danske Invest, Lannebo, Länsförsäkringar, Odin, PriorNilsson, SEB och FE Fonder motsvarande 64% av erbjudandet har antagit sig att teckna.

Viktiga årtal i bolagets historia

2018: SLP grundas under hösten av Erik Selin, Greg Dingizian, Peter Strand och Mikael Hofmann. Kort därefter ansluter Christian Berglund (som fastighetschef) och Nicklas Schmidt (som affärsutvecklare), båda tidigare på Catena. 
2019: I mars köptes bolagets första fastighet. Totalt under året förvärvades 11 fastigheter i Skåne, Halland och Småland. 
2020: Expansionen av fastighetsbeståndet fortsätter. Bland annat förvärvas Bergendahls centrallager och huvudkontor (165 tusen kvm), varpå familjen Bergendahls blir delägare i SLP. Fastigheter i Malmö från Norama Real Estate förvärvas vilket adderar ytterligare 122 tusen kvm uthyrningsbar yta. Totalt ökar fastighetsbeståndet under året med 300%.
2021: Tillväxtresan fortsätter och bolaget förvärvar bland annat en "grön" logistikanläggning i Helsingborg. Där startar SLP även ett nybyggnadsprojekt. Under året förvärvas totalt 25 fastigheter inklusive de första i Stockholmsområdet (11 stycken). Två nya affärsutvecklare anställs också med fokus på Stockholmsområdet. 
2022: Hittills i år har bolaget förvärvat fastigheter i Landskrona, Borås och Falköping. SLP har även genomfört en nyemission på 145 mkr, som delbetalning, för fastigheter förvärvade under 2021.

Bolagets verksamhet

SLP:s affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter. Huvudkontoret ligger i Malmö med 12 anställda, vilka samtliga äger aktier i SLP. 

SLP är främst fokuserade på södra Sverige och Stockholmsregionen, på strategiska logistiklägen intill de stora motorvägarna från Malmö i söder till Uppsala i norr. 


Källa: Bolaget

Det redovisade värdet på samtliga fastigheter uppgick per den sista december 2021 till cirka 6,5 miljarder kronor inklusive 235 mkr som avser större pågående projekt. Den externa värderingen bygger på ett genomsnittligt avkastningskrav på 5,2%. Under 2021 landade driftsnettot på 212 mkr och förvaltningsresultatet på 131 mkr.


Källa: Bolaget

Under 2022 har bolaget hittills gjort ytterligare två fastighetsförvärv. Den fjärde februari förvärvade bolaget ett markområde i Landskrona från Landskrona Stad. Fastigheten är belägen nära E6:an och har ett bra skyltläge. På fastigheten kommer SLP att genomföra ett nyproduktionsprojekt avseende en modern logistikbyggnad med invändig takhöjd på 10 meter och en sammanlagd uthyrningsbar yta på 5 437 kvm. Pharmaxim har tecknat ett 10-årigt avtal för 3 637 kvm med en årshyra på 2,5 mkr. Inflyttning beräknas ske 2023 och för resterande 1 800 kvm söker SLP en ny hyresgäst. 

I slutet av februari förvärvades en fastighet i Borås med befintlig logistikbyggnad om cirka 3 700 kvm. Overhead Conveyor System hyr hela fastigheten fram till 31 december 2025 och hyresvärdet uppgår till 3,1 mkr på årsbasis. På fastigheten finns även en outnyttjat byggrätt på cirka 1 500 kvm. 

SLP har också tecknat avtal om förvärv av fastighet i Falköping där en logistikbyggnad finns samt med en pågående tillbyggnad. Efter färdigställandet kommer fastigheten ha en totalt uthyrningsbar yta på 17 400 kvm. TBN Åkeri har ett femårigt avtal avseende hela fastigheten och det årliga hyresvärde uppgår till 8,4 mkr. Fastigheten har även en outnyttjad byggrätt på cirka 5 000 kvm. Planerat tillträde är 31 mars 2022. 

Generellt sett har SLP en bred kundbas och den återstående hyrestiden vid utgången av 2021 låg på 6,4 år. Under 2022 förfaller cirka 7% av den kontrakterade årshyran och 42% av den kontrakterade årshyran förfaller först efter 2027. Den totala årshyran är fördelad på 259 kontrakt, vilket gör att bolaget har en god spridning bland kunder och när i tiden avtalen förfaller. 

De största kunderna står för lite över 30% av årshyran med en återstående avtalstid på i snitt 10,5 år. Övriga hyresgästerna står för strax under 70% av årshyran och där är den återstående hyrestiden 4,1 år. 


Källa: Bolaget


Strategi och affärsmodell

För att exekvera på sin affärsidé arbetar SLP utifrån fem strategiområden: förvärv, förädling, förvaltning, finansiering och hållbarhet.

Förvärv av fastigheter och byggrätter är en central del av strategin. Bolaget fokuserar på fastigheter med strategiska kommunikationslägen, som ut med större motorvägar och i utkanter av centrala stadskärnor. Det som utmärker SLP:s fastigheter är också att dessa har goda utbyggnads- och utvecklingsmöjligheter. 

Förädling av befintliga byggnader är en annan bärande del i bolagets strategi. Kännetecknande för förädlingsstrategin är att bolaget arbetar med miljöcertifierad nyproduktion, hyresgästanpassningar i nära samarbete med hyresgästerna samt optimering av fastigheternas driftsnetto. 

Inom förvaltning ingår de fastigheter som i princip är färdigutvecklade och redan genererar ett stabilt och förutsägbart kassaflöde. Bolagets förvaltning karaktäriseras av att SLP har ett långsiktigt perspektiv på såväl hyresgäst som fastighet.

Finansiering är en annan central del för att möjliggöra de första strategierna och bolaget lägger mycket fokus på att säkerställa en kostnadseffektiv finansiering på lång sikt, genom att optimera relationen eget kapital och skuld.

Utan hållbarhet i affärsmodellen anser bolaget att det blir svårt att uppnå sina mål, då fler och fler krav från både myndigheter och hyresgäster ser detta som något viktigt. Därför har SLP valt att redan från början arbeta utifrån miljömässiga och sociala aspekter i den verksamhet som de har. 

Bolagets finansiella och operativa mål

Bolaget har definierat ett antal mål för verksamheten: 

Finansiella mål

 • Generera en årlig tillväxt i substansvärdet (NAV) per aktie om lägst 15%
 • Generera en årlig ökning av förvaltningsresultatet per aktie om minst 15%

Operationella mål

 • Räntetäckningsgrad om lägst 2,5 gånger
 • Långsiktig belåningsgrad om högst 60 procent
 • Soliditet om lägst 35 procent

Hållbara mål

 • Miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Silver vid nyproduktion
 • Grön el i alla fastigheter
 • Miljöcertifiera halva fastighetsbeståndet till och med år 2025 enligt Miljöbyggnad iDrift
 • Samtliga affärsrelationer följer bolagets uppförandekod
 • Solpaneler och infrastruktur för laddning av eldrivna fordon ska installeras i fem fastigheter per år

Utvald finansiell historik


Källa: Bolaget


Summering och mina tankar

Själv gillar jag det både Erik Selin och Jacob Karlsson gör. De är också båda duktiga bolagsbyggare. I börsnoteringen av K-Fastigheter fick jag ingen tilldelning, vilket blev lite trist. Sedan dess har jag tyckt att värderingen i bolaget har sprungit iväg för mycket. Bolaget har sedan noteringen känts konstant för dyr. Men det är som man brukar säga, kvalité kostar. Kanske är det dags att titta närmare på K-Fastigheter igen, nu när det har varit på börsen ett tag. 

Men, åter till SLP. Det jag gillar med bolaget är den enkla affärsmodellen och klara strategin vilket gör  den är lätt att förstå. Sedan tror jag, precis som bolaget gör, att e-handel kommer att fortsätta att öka år efter år och att det blir allt viktigare med effektiva logistiklösningar samt lokaler. Victoria Park blev som bekant en bra investering under den tid som bolag var på börsen, så Greg och Peter verkar helt klart kunna sina saker de också.

Som alltid med den här typen av fastighetsbolag, är de ofta relativt små med en kortare historik när de kommer till börsen. Stora delen av värdet är inte kassaflödet än så länge utan mer värdet på fastighetsinnehaven. Det gör att skuldmassan ofta kan vara rätt så hög. 

Jämför man SLP:s nyckeltal med de konkurrenter som ligger närmast till hands framkommer en rätt så klar bild. De konkurrenter som primärt är fokuserade på lager- och logistikfastigheter, och redan listade på Stockholmsbörsen, är Logistea, Catena och Sagax. Här kunde man också tagit med Corem Property, men efter samgåendet med Klövern har det sammanslagna bolaget fått in en hel del andra fastighetskategorier att det det blir svårt att särskilja dessa i den senaste årsrapporten.

Källa: Bolagens årsredovisningar

I tabellen ovan är Sagax klart störst sett till marknadsvärde på fastigheter och hyresintäkter. Catena är ungefär hälften så stora som Sagax. Logistea är det minska bolaget och ungefär en tredjedel av vad SLP är i dagsläget. 

Affärsmodellerna är liknande för samtliga och ser man på nyckeltalen är Catena och Sagax mer mogna, med lägre belåningsgrad, högre soliditet, högre räntetäckningsgrad, räntebindning, kapitalbindning samt att de också ger utdelning. Överskottsgraden är hyfsat lika för alla fyra bolagen, likaså är den genomsnittliga avtalstiden på hyresavtalen. 

Men när jag värderar fastighetsbolag lägger jag mycket fokus på kassaflödet och förvaltningsresultat. Det är därför p/e-talet är rätt så intetsägande och istället är det mer intressant att fokusra på hur många gånger varje krona i förvaltningsresultat värderas. 

Därför använder jag mig av nyckeltalet pris genom förvaltningsresultat per aktie (P/Förv). I jämförelsen utgår jag från bolagen aktuella intjäningsförmåga per 1 januari 2022 och ställer det i relation till nuvarande aktiekurs. 

Just nu ligger värderingen runt P/Förv = 25-27. Given det pris per aktie som SLP angivit i memorandumet, är motsvarande värdering för SLP runt 21,6-23,3. Det tyder på en viss rabatt gentemot konkurrenterna.

Det man också behöver ha i åtanke är att efter emissionen, kommer belåningsgraden sjunka nedåt 44%, vilket är en bra bit ifrån målets maximala 60%. Men med tanke på att bolaget har en uttalad tillväxtstrategi, räknar jag med att nya förvärv leder till att belåningsgraden letar sig upp runt 50-55% inom en snar framtid.

Leker vi med tanke att bolaget växer fastighetsvärdet 15% per år de kommande tre åren kommer fastighetsvärdet uppgå till cirka 10 miljarder kronor. Nu tror jag att man kommer att accelerera detta ytterligare och eventuellt fler nyemissioner kan komma att ske. Till det ska läggas till de sedvanliga riskerna om värdering av fastigheter, vakanser, framtida räntehöjningar (97% av hyresnivåerna indexeras med KPI) och att kunna rekrytera/behålla nyckelpersoner. 

Men mot bakgrund av nuvarande värdering och det som nyckelpersoner hittills har åstadkommit har jag valt att teckna en större andel i denna börsnotering. Jag hoppas på en liknande resa som K-Fastigheter gjort och hoppas på att få tilldelning denna gång. 

Kom ihåg att detta inte är någon rekommendation utan gör alltid din egen analys och läs på om bolaget innan du eventuellt bestämmer dig för att delta i börsnoteringen. 

måndag 14 mars 2022

Svolders försäljning av SAAB, felaktig analys?

 


I fredags kom Svolder med sin kvartalsrapport för sitt andra kvartal 2021/22. Eftersom bolaget har ett brutet räkenskapsår, avser deras Q2-rapport perioden 1 dec- 28 feb. 

Kvartalet kan sammanfattas med att: 

 • Resultat per aktie blev -13,70 (7,40) kronor
 • Substansvärdet minskade med -19,1% till 58 kronor per 28 februari 2022
 • Aktiekursen sjönk -30,8% till 61,72 kronor per 28 februari 2022
 • Carnegie small cap index (CSRX) sjönk med 16% under samma period
 • Aktiesplit 4:1 genomförd under januari 2022

Med tanke på utvecklingen på aktiemarknaden sedan starten av året är det knappast förvånande att rapporten inte skulle visa på någon vidare utvecklingen. Klart kan man konstatera att Svolders utveckling, både av substansvärdet och aktiekursen drabbats hårdare än Carnegie small cap index. Mycket beroende på att under 2021 var ett mycket starkt år för bolaget, där flertalet innehav nådde mycket höga värderingar, som Garo och Troax. Dessa bolag har nu fått ta stryk under den rotation mot värdeaktier och den multipelkontraktion som numera skett på marknaden.

VD-ordet

I Svolders rapporter är det främst VD-ordet från bolagets VD Ulf Hedlundh, som jag alltid ser fram emot att läsa. Det jag gillar med Ulfs VD-ord är att han öppnar med frasen "Bästa aktieägare", lite som Investors VD som öppnar med "Kära medaktieägare". Man får en känsla av att bolaget verkligen jobbar för ägarnas bästa och att ledningen också är med och har satsat sitt egna kapital i bolaget. Andra VD-ord som är intressanta att läsa är Latours, Nibes och AQ Groups för att nämna några. 

I VD-ordet lyfter Ulf fram att investeringsperspektivet har ändrats. I kristallkulan finns numera scenarier med högre inflation och höjda producentpriser på främst energi, transport och råvaror. Till det ska läggas en ökad risk för kommande räntehöjningar, vilka i sin tur ökar på avkastningskravet. Effekten blir att högt värderade bolag straffas hårt av marknaden. Något som vi också sett. Bolag som haft ett fantastiskt 2021, har fått se sin aktiekurs minska med 25-30% och i vissa fall ännu mer. Även lönsamma tillväxtbolag har drabbats av detta och en rotation mot mer värde har kännetecknat 2022 än så länge. 

Numera har det i flera fall börjat gå att räkna hem värderingarna i vissa av de lönsamma tillväxtbolagen. poängterar Ulf. Det var längesedan han kände att han kunde göra det. Även om det som aktieägare är trist när ens aktier minskar i värde kursmässigt, tycker jag ändå att det är något sunt. Givet att man då har en kassa, för att kunna utnyttja korrigeringen  på marknaden. Det är också anledningen till att Svolder har valt att se över sin långsiktiga portfölj samt att öka upp i lönsamma tillväxtbolag, som nu är lågt värderade utifrån långsiktiga och normala avkastningskrav. Men även för att kunna bygga en viss kassa och ha en obelånad aktieportfölj.

Förändringar i aktieportföljen

Om man jämför hur Svolders aktieportfölj såg ut vid utgången av det första kvartalet 2021/22 och nu vid det andra kvartalet, ser man att det skett några riktigt stora förändringar i aktieportföljen. Nya bolag är Nivika Fastigheter och Viva Wine Group, där Svolder var med i de båda bolagens börsnoteringar under december förra året. I den sistnämnda var Svolder till och med ankarinvesterare. I övrigt har man gjort ett större förvärv av aktier i Elanders samt några av de övriga lönsamma tillväxtbolagen som funnits länge i aktieportföljen. På säljsidan har man däremot sålt av hela sitt innehav i Nolato (snittpris 95,10 kronor) och SAAB (snittpris 231,40 kronor), bolag som funnits länge i Svolders portfölj.


Varför har Svolder sålt SAAB under det andra kvartalet?

Det som jag tycker sticker ut är att Svolder valde att sälja av hela innehavet i SAAB under kvartalet. Bolaget hänvisar till att de under kvartalet sett över sin portföljsammansättning och velat öka likviditeten genom att då sälja aktier med ett högre börsvärde än vad bolaget långsiktigt ska investera i.

Läser man i årsredovisningen har Svolder en sida där de går igenom sin placeringsfilosofi eller investeringsfilosofi, som de ibland benämner den. I sin strategi är det vissa centrala krav som finns på portföljbolagen för att Svolder ska investera i dem. Ett av dessa krav rör storleken på portföljbolaget. Det vill säga vilket börsvärde ska bolagen i huvudsak ha. Det är detta krav som verkar ha legat till grund för försäljningarna under det senaste kvartalet enligt rapporten. Själv tycker jag att det snarare verkar handla om en felaktig analys.

Fram till 2013/14 bestämdes storleken utifrån de bolag som fanns med i Carnegie Small Cap index. Med andra ord små och medelstora bolag men ej de bolag med mindre än 500 miljoner kronor i börsvärde. 2014/15 ändrade man lite i kravet och la till att börsvärdet skulle max uppgå till 15 miljarder. Under 2018/19 höjdes taket till 20 miljarder kronor, vilket det fortfarande är. 

Första gången Svolder investerade i SAAB var under deras första kvartal 2004/05 (perioden september-november). Om man ser hur SAABs börsvärde utvecklats under tiden, kan man konstatera att det är från Svolders första kvartal 2013/14 som SAABs börsvärde går över 15 miljarder kronor. Något som borde ha kunnat trigga en eventuell försäljning. Men SAAB fortsätter vara kvar i aktieportföljen. Ett år senare har SAABs börsvärde klättrat över över 20 miljarder och hållit sig där.  Men regeln om att investera i bolag under den gränsen kom först cirka fyra år senare. 

Om man tittare närmare på hur många aktier Svolder ägt i SAAB under perioden från första kvartalet 2013/14 fram till dess att samtliga såldes, har antalet aktier pendlat från runt 1 miljoner aktier ned mot i snitt 450 miljoner aktier efter tredje kvartalet 2016/17. 

Så trots att börsvärdet i SAAB varit högre än investmentbolaget placeringsfilosofi, har man inte helt sålt av hela innehavet. Jämför man antalet aktier Svolder haft i SAAB med aktiekursen i SAAB under samma tid, ser det ut som i bilden nedan


Med facit i hand, skulle det varit bättre för Svolder om de avyttrat alla aktier i SAAB under perioden fjärde kvartalet 2016/17 till tredje kvartalet 2017/18 i enlighet med sin strategi (om än med viss fördröjning) istället för att ha haft kvar innehavet tills februari 2022. Att man sedan ökat antalet aktier under andra halvan av 2018/19 har att göra med SAABs nyemission under den tiden.

Med tanke på sin placeringsfilosofi har jag lite svårt att förstå att man under så lång tid valt att inte följa den. Men nu plötsligt valt att sälja av resterande 380 000 aktier.  I övrigt tycker jag att bolaget varit rätt ute i sin analys kring omvärlden, men när det gäller att ha kvar en försvarsaktie i en tid där en stormakt spenderat januari-februari i år till att flytta sina militära styrkor till ukrainska gränsen borde snarare ha lett till att Svolder behållit SAAB-innehavet. Har de valt att "bryta" mot sin strategi sedan 2014 känns ytterligare ett kvartal inte som någon större grej. 

Som aktieägare är jag verkligen nyfiken på vad det var för analys som gjorde att man valde att sälja just nu efter alla dessa år?


lördag 5 mars 2022

Uppföljning av portföljerna februari 2022

 

Förra uppföljningsinlägget började jag med att äntligen är januari över i hopp om att februari skulle bli en bättre månad. Men även om februari äntligen är över, fortsatte portföljerna sin resa nedåt även under  månaden. Inte har det blivit mer positivt i början av mars heller med tanke på vad som sker i Ukraina. Jag hoppas verkligen att Putin tar sitt förnuft till fånga och inte eskalerar detta till en situation som innebär ett fullskaligt krig i Europa. 

Jag tänkte skriva mer om det som sker. Men medierna är redan fulla av det, så bloggen kommer fortsättningsvis, likt tidigare, enbart fokusera på aktier och investeringar. Under februari fortsatte marknaden att straffa bolag med höga värderingar och på ett sätt tycker jag det är bra, då värderingarna i många fall dragit iväg på tok för mycket. Förhoppningsvis kommer vi att röra oss mot en mer sund syn på värdering, där de riktiga snabbväxarna belönas med P/E-tal runt 30-40, medan många bolag som växer fint får P/E-tal runt 20-30. P/E-tal 10-20 reserveras för normalväxande bolag framöver.

Det kommer att svida rejält i portföljen, men på sikt tror jag att det är behövligt. Själv har jag under februari allokerat om bland innehaven och fyllt på i de bolag som jag tror på på lång sikt. De bolag som jag anser vara av hög kvalitet, likt Nibe, Fortnox och våra investmentbolag.

Den privata portföljen gick den ytterligare -5,23% och är YTD -11,38%. För företagsportföljen var nedgången i februari -7,26% och YTD -21,03%. Jämfört med OMXSGI, som minskade -6,66% under februari och är ned -16,5% YTD har jag presterad klart bättre privata portföljen än med företagsportföljen. Skillnaden beror på att i den privata portföljen har jag suttit med en stor andel kassa, runt 45%. Beslutet av att fylla på företagsportföljen med högt värderade kvalitetsbolag i slutet av december fortsatte alltså att straffa sig under månaden. En läxa att ta med sig i livet helt enkelt. 

Båda portföljerna är uppdaterade per 5 mars på sidan "Portföljerna". Den uppmärksamme noterar att det har kommit till en ny fond, som jag har döpt till Stojko Invest Dividend, men mer om det i nästa månadsuppföljning. 

tisdag 1 februari 2022

Uppföljning av portföljerna januari 2022

Äntligen är januari månad slut och precis som jag förutspådde i mina utsikter för 2022 har det nya börsåret börjat minst sagt skakigt. Sista veckan i december blev det ett större rally uppåt och vi stängde 2021 på en hög nivå. 

Detta straffade sig under januari, då synen på tillväxtbolag kraftigt vände ned. Samtliga bolag med höga multiplar har fått rejält med stryk. Stora vinnare som Nibe, Mips, Vitrolife, Addlife och Troax för att nämna några har tappat uppåt 30% under januari månad. På ett sätt har denna ursköljning varit bra, då värderingarna hade dragit iväg orimligt högt. 

Det som har hänt är att marknaden numera har prisat in 3-4 räntehöjningar från centralbanken i USA i år och kanske lika många året efter. Stödköpen kommer att vara utfasade till slutet av april och det pratas om att minska Feds balansräkning, så kallade QT åtgärder (quantitative tightening). 

För marknaden är detta på kort sikt inte positiva nyheter. Mycket av multipelexpansionen har drivits på av att centralbankerna har pumpat in mer kapital, det som kallas QE åtgärder (quantitative easing). Som grädde på moset finns en oro för att andra centralbanker ska göra samma sak och så har vi även hotet från Ryssland och deras eventuella invasion av Ukraina. Så svängningarna kommer att fortsätta under hela året, även om jag gissar på att februari kan sluta positivt, som en liten motvikt mot hur årets första månad slutat.

Hur har mina portföljer påverkats?

Denna multipelkontraktion har påverkat mina portföljer. Den privata portföljen är ned - 6,15% under januari. Tack vare att jag gick in i det nya året med en kassa på runt 50% slog jag Stockholmsbörsens breda index inklusive utdelning (OMXSGI) som gått ned -9,84% under januari.

Fördelen med att ha allokerat om till kassa innan årsskiftet har gjort att jag under månaden kunnat fylla på vid flera tillfällen i de bolag som finns i portföljen. Ofta läser man på diverse forum eller Twitter att det är bättre att vara fullinvesterad, att man aldrig kan tajma marknaden. Eller om man missar de X antal bästa dagarna under en viss tidsperiod så förlorar man mycket i avkastning. 

Så kan det säkert vara rent teoretiskt. Fast i teorin är alla uppgångar/utveckling likt en jämn linje eller kurva. Men om du är fullinvesterad och tillfällen uppstår kan du inte utnyttja dessa då du inte har pengar att handla för. Det finns en anledning till att Warren Buffett har en kassa på norr om 100 miljarder dollar i sitt bygge. 

Själv tycker jag att det hjälper mig som investerare att ha en kassa och i perioder sälja av och sitta på ytterligare kassa. Det kommer alltid tillfällen att köpa billigt eller billigare på börsen. Utmaningen är att ha tålamodet att vänta ut tillfällena och inte låta sig påverkas av hur det går för andra. 

När det gäller företagsportföljen följde jag inte denna devis utan köpte in de bolag jag vill äga långsiktigt under sista veckan i december. Det var bolag som Troax, Mips, Bufab och Systemair. Vidare fyllde jag också på i Tomra. 

Detta har straffat företagsportföljen som är ned -13,77% under januari. Hade jag inte gjort dessa inköp i slutet av december hade jag istället haft en kassa på nästan 20% och kunnat göra inköpen till lägre värderingar. 

Helt klart ett misstag som kostat och det får bli en lärdom för framtiden! 

För de som är intresserade av vilka bolag som finns i portföljerna, så är sidan "Portföljerna" nu uppdaterad per första februari i år. 


fredag 21 januari 2022

2021 slutade starkt för Investor

 Investor kom med sin bokslutsrapport imorse och det är nog den bokslutsrapport som de flesta väntat på om man ser till antalet aktieägare. Man har idag nämligen nästan 500 000 aktieägare, till viss del drivet av den aktiesplit som gjordes i somras. Där en aktie delades i fyra och på så sätt blev det billigare att köpa in sig i Investor. 

Utveckling för året

Precis som 2021 var starkt för Stockholmsbörsen, var det ett ännu starkare år för Investor. Det justerade substansvärdet ökade med 40% och om man återlägger mottagna utdelningar ökade det justerade substansvärdet med 50%!

Om man ser på utvecklingen för Investors B-aktie, ökade den 52% under 2021. Med återlagd utdelning hamnade totalavkastningen på 55%, att jämföra med SIXRX som ökade med 39,3%.

Det ger en årlig avkastning på 10 år om i snitt 25,3% och sett till 20 år hamnar snittet på 14,6%. Klart över vad börsen som helhet har lyckats att prestera under samma tidsperioder. Och allt detta får man för en förvaltningskostnad på 0,07%. Ibland är det enklaste det svåraste som man brukar säga.

Det som har varit bidragande till 2021 års starka utveckling har främst varit de noterade innehaven men även innehavet i EQT med dess olika fonder har bidragit starkt. 

Inom Patricia Industries har det dock inte gått lika bra i år, som förra året. Väldigt mycket beroende på Mölnlycke, vars intäkter verkligen gynnades av covid-19 mot slutet av 2020. I år har dock förseningar och leveransproblem jobbat åt andra hållet och bidraget från Patricia är landade på cirka 3% till värdeökningen. 

Man har förberett Investor för sämre tider och nettoskuldsättninggraden är nu nere på låga 1,9%. Till det ska man i bakhuvudet att den genomsnittliga löptiden på skulderna är 10,8 år! Får vi ett större fall på marknaden är det låga odds på att Investor kommer att utnyttja situation och öka upp skuldsättningen för att komma över bolag till låga värderingar. 

En viktig händelse är också vad den föreslagna utdelningen blir. I år föreslås en utdelning på 4 kr, med 3 kronor i maj och 1 krona i november. Det är en 14,3%-ig höjning mot året innan. 

På konferenssamtalet idag blev det många frågor från analytikerna kring utdelningen och dess framtida höjningar. Personligen tycker jag att det hade varit mer intressant om ställt frågor kring framtida tillväxt, värderingar med mera. 

Investeringar under året

När det gäller de noterade innehaven har man under året investerat ytterligare 1 miljard kronor i Ericsson. Bland de onoterade innehaven har man investerat 6,2 miljarder i de olika bolagen inom Patricia Industries. 

Största investeringen gjordes i Atlas Antibodies på 2 miljarder. Det blir ett separat dotterbolag inom Patricia och är en global utvecklare av avancerade reagenser för biomedicinsk forskning. Reagenser är ämnen som är avsedda för att påvisa eller bestämma andra ämnen med kemisk eller mikroskopisk teknik. Används som sagt vid analyser av olika slag. 

Övriga 4,2 miljarder investerades i Advanced Instruments, Sarnova och BraunAbility, för deras nya förvärv samt tilläggsinvesteringar.

För att förtydliga Investors struktur och inriktning avyttrades Grand Group till FAM AB, som kontrolleras av familjen Wallenberg. 

Däremot har det hänt en hel del i EQT och dess olika fonder. EQT har bland annat förvärvat Exeter Property Group som stärker upp deras fastighetsfond EQT Exeter samt förvärvat Life Sciences Partners för att öka fokuset på investeringar inom Life Science. 

Man har också ökat på och byggt fonder kring infrastruktur, troligen drivet av satsningar som ska göras efter klimatmötet (COP26) och Bidens utlovade satsningar på infrastruktur i USA. 

SOBI?

Innehavet i Sobi (3% av substansvärdet) har länge varit lite av ett sorgebarn för Investor tycker jag. På ett sätt är det lite konstigt, med tanke på att de har en omsättning runt 15-16 miljarder och en vinst på runt 3,5 miljarder. Dock har det alltid varit påverkat av att större konkurrenter, som Roche, gått bättre i USA och där marknaden har trott mer på konkurrenternas läkemedel. 

Men så kom då ett bud på Sobi, där köparna bjöd 235 kronor per aktie. Vid tillfället, i början av september, handlades Sobi omkring 190 kronor. Investor ställde sig positiva till budet, men i december föll budet och idag handlas aktien åter runt 180-190 kronor. 

Från Investors håll har man gått ut med att man nu har fullt fokus på långsiktigt värdeskapande. Risken är väl att bolaget återigen på sikt går tillbaka till att vara ett sorgebarn. 

Värdering

Det som är intressant med Investor är att de innehåller både en noterad och onoterad del. Värderingen på den noterade delen, som motsvarar 66% av substansvärdet, är enkelt att ta fram i och med att de innehaven är listade på en börs. 

Men när det gäller den onoterade delen blir det genast svårare. Den motsvarar 19% från Patricia Industries och 4% från EQTs olika fonder. Värdering bygger på antagna marknadsvärden och här har man som investerare inte den bästa informationen. 

Däremot anger Investor i sin rapport vilka värderingsmultiplar som man använder för de olika dotterbolagen inom Patricia Industries. Tyvärr värderar man på EBITDA-nivå och helst skulle jag vilja veta hur det ser ut på EBIT-nivå (rörelseresultatet). 

Anledningen är för att jag tycker att man måste ta hänsyn till avskrivningar på anläggningstillgångarna. De behövs ju för att driva verksamheten. Plus, om den informationen fanns skulle man kunna jämföra direkt mot hur Latour värderar sina onoterade innehav. 

Latour är väldigt konservativa i sin värdering av den onoterade industrirörelsen och värderar den till en EV/EBIT-multipel om cirka 17. VD skriver till och med i den senaste rapporten att de kanske är väl konservativa och det förklarar en del av den stora substanspremie som Latour dras med.

I dagsläget handlas Investors B-aktie till en substansrabatt kring 13-14%. Ser man till värderingen av dotterbolagen exklusive Vectura, som är ett vårdbolag med större dolda värden i fastigheterna, verkar Investor använda en snitt EV/EBITDA-multipel på runt 17-18. 

Jämför man övergripande med Latours värderingar, då de också anger EBITDA för sina onoterade innehav, verkar de använda liknande multiplar. 

Så på det stora hela verkar Investor vara inte vara helt orimliga i sina antaganden. Dock så man ha i huvudet att vissa av de noterade innehaven, som Atlas Copco, Epiroc och EQT är historiskt rätt så högt värderade. Särskilt EQT som värderas till EV/EBITDA 40!

Men, historiskt sett så brukar det vara bra lägen att fylla på i Investor när den beräknade substansrabatten närmar sig 15% eller ännu lägre. 


Källa: Ibindex

Själv ligger jag och fiskar efter nya bra ingångar i aktien och fortsätter nedgångarna ytterligare på börsen kommer jag att fylla på med fler aktier i Investor. 


torsdag 20 januari 2022

Avanzas rapporterar helåret 2021

 

Nu har den bästa tiden på året påbörjats för oss som är aktieintresserade. Det är nämligen nu som bokslutssäsongen kör igång. Idag kom Avanza med sin rapport för det fjärde kvartalet och helåret 2021. 

Man kan inte säga annat än att det var en bra rapport som bolaget kom med. Sett till helåret har 2021 varit ett väldigt starkt år för Avanza. 

 • Rörelseintäkterna ökade med 41% till 3 304 MSEK
 • Rörelsekostnaderna ökade med 13% till 864 MSEK
 • Årets resultat ökade med 53% till 2 047 MSEK, vilket motsvarar en vinst per aktie på 13,19 kronor
 • Rörelsemarginalen landade på 74% och vinstmarginalen på 62%, vilket gav en ROE på 50%
 • Föreslagen utdelning om 9,20 kronor (70% av vinst per aktie), vilket är en rejäl höjning från 2020 års utdelning på 3,80 kronor. Dock ska man komma ihåg att FI hade begränsningar på hur mycket banker fick dela ut av 2020 års vinster under förra året på grund av covid-19.
 • Antalet kunder ökade med 30% till 1 660 100
 • Sparkapitalet ökade med 42% till 810 miljarder kronor
 • Intäkt per sparkrona i landade på 0,47%
 • Kostnad per sparkrona landade på 0,12%

Uppdaterade långsiktiga mål för 2025

Bolaget kom även med uppdaterade långsiktiga mål i rapporten och här fokuserar jag bara på målen kring hur man ska växa under det kommande åren.

Målen kring bolagets värdetillväxt är:

 • Marknadsandel på 10% av den svenska sparmarknaden vid utgången av 2025
 • Kostnad per sparkrona max 0,12% över tid
 • ROE på minst 35%
 • Utdelning på 70% av vinsten årligen efter hänsyn tagen till kapitalkraven

Idag har man en marknadsandel på 6,6% av den svenska sparmarknaden, vilket innebär att man siktar mot en årlig tillväxt i marknadsandel på nästan 11% per år. Att klara av målet för kostnad per sparkrona beror lite på om man ser större investeringar under de kommande 4 åren samt om man behöver anställa fler personer. 

På konferenssamtalet kom det frågor på om nuvarande IT-system nått sin maxkapacitet med tanke på de tekniska strul man haft under det fjärde kvartalet, särskilt när det varit hög aktivitet på marknaden. Enligt bolaget har man inte något kapacitetsproblem utan strulet berodde på att olika system hade problem med att prata med varandra. 

Med den takt som Avanza utvecklar nya funktioner lär driftstörningar fortsättningsvis rimligen dyka upp ibland. Därför är det heller inte orimligt att personalkostnader fortsätter öka då det låter som att man kommer att behöva en hel del IT-kunniga människor de närmaste åren. 

Slutligen, vad gäller ROE:n är man redan långt över målet då man stängde året på 50%. Men FI har indikerat högre kapitalkrav och bolaget flaggade för att man kommer att emittera primärkapitaltillskott under 2022 för att möta FI:s ökade krav och för att optimera kapitalstrukturen. 

Det verkar dock som att ROE-målet fortsatt kommer att kunna uppfyllas. Givet detta kan man också räkna med att fortsättningsvis kommer bolaget att kunna dela ut 70% av vinsten per aktie. 

Utsikter för 2022

Bolaget guidar endast för rörelsekostnaderna och dessa tror man  kommer att öka och landa runt 1 050 - 1 070 MSEK. På själva konferenssamtalet sa man också att kostnad per sparkrona ska max vara 0,12%.  

Om utgår från det, innebär det att man tror sig nå ett sparkapital på någonstans mellan 875-892 miljarder. Det är en tillväxt på mellan 8-10%. Jämför man med 5 års snittet för Avanza ligger ökningen på en årlig tillväxt runt 28,5%. Men man ska komma ihåg att sparkapitalet formligen exploderade 2019-2021 vilket bilden nedan visar. Det hänger givetvis ihop med att börserna under de sista tre åren haft en väldigt bra utveckling. Om man istället ser på den genomsnittliga tillväxten 2016-2018 är den ökningen i snitt nästan 14%. Så givet att Avanza håller taket i nyckeltalet för kostnad per sparkrona under 2022 indikerar det att man inte direkt förväntar sig någon större uppgång respektive inflöde av sparkapital. 2021 års ökning av sparkapitalet på 239 miljarder, stod nettoinflödet för 18 miljarder. Resten var värdetillväxt. Ser vi hur börsen har börjat känns det avlägset att man kommer att ha någon större värdetillväxt i sparkapitalet.

Tror man också på att man lyckas behålla intäkt per sparkrona i procent på 0,47 även detta år, lutar det åt rörelseintäkter på mellan 4,9 - 4,1 miljarder kronor. Det skulle vara en ökning av rörelseintäkterna med 24,5 - 26,8% under året.

Med en vinstmarginal på 62% även kommande år, landar man på ett resultat för 2022 på 2,55 - 2,6 miljarder kronor, vilket blir en vinst per aktie på 16,40 - 16,70 kronor. Det skulle då kunna leda till en potentiell utdelning på 11,50 - 11,70. 

Är dessa antagandena för 2022 rimliga?

Dagens Industri (DI) skriver idag att de tror att både intäkter och kunder ökar med 10%. Intäkterna för 2022 skulle då uppgå till 3 634 MSEK, något som enligt deras beräkningar skulle ge en vinst per aktie på cirka 14 kronor. 

Problemet är att de inte verkar ha tagit höjd för att rörelsekostnader kommer i snitt att landa på 1 060 MSEK. Drar man sedan ifrån bolagsskatten på cirka 20% och antar att kreditförlusterna fortsatt är noll kronor hamnar man på ett resultat för året på 2 049 MSEK, vilket i princip är oförändrat mot 2021. 

Men skillnaden är att intäkt per sparkrona i % skulle rasa ned till runt 0,22, givet att sparkapitalet växer till 875 - 892 miljarder kronor. Det känns inte rimligt tycker jag i alla fall.

Förklaring verkar vara att DI utgått från rörelsekostnaderna för 2021. Använder man sig av den siffran landar man på en vinst per aktie på cirka 14 kronor.

Innan rapporten kom även analytikerkåren med sin tro och där trodde man att vinsten kommer att minska till 10,60 kronor. Här tror jag helt klart att vi kommer att få se uppdaterade rekommendationer de kommande dagarna. 

Vad tror jag själv?

Om vi istället utgår från rörelseintäkterna jag räknade fram baklänges under "Utsikter för 2022", tror jag inte att Avanza kommer att kunna behålla en intäkt per sparkrona i % på 0,47. 

Helt enkelt för att 2020 och 2021 har varit lite av några exceptionella år. Ser vi i bilden nedan har nyckeltalet legat runt 0,34 - 0,44. Nu tror jag inte att man faller ned till nivåer runt 0,35. Anledningen är att man har byggt en stor kundbas och har ett stor sparkapital placerat i olika sparprodukter och fonder, vilket kommer att kunna skala verksamheten. Troligen hamnar vi nog någonstans mellan 0,40 - 0,45.

Det skulle innebära rörelseintäkter runt 4,0 - 3,5 miljarder och ett snitt på rörelsekostnader på -1 060 MSEK. Efter avdrag för skatt hamnar  årets resultat runt 1,94 - 2,35 miljarder eller 12,50 - 15,10 kronor per aktie.  

Med dagens kurs runt strax 300 kronor ger det ett P/E på 20-24, vilket är lägre än 3-10 års snittet som legat runt 29-30. Idag äger jag inga aktier i Avanza direkt utan endast indirekt via innehavet i Creades. Men det klart, det väcker ju ens intresse om man kan komma över aktier i Avanza till ett P/E ner mot 20 eller lägre. Blir det en sättning på börsen, är det mycket möjligt att bolaget letar sig in i portföljen under året. 

Slutligen vill jag också tillägga att detta är inte på något sätt någon rekommendation och inlägget bygger på ett antal antaganden som är rena gissningar. Det är därför viktigt att man själv göra sin egen analys innan man eventuellt investerar. 

Inlägget beskriver bara mina tankar kring vart Avanza kan hamna när böcker för 2022 stängs och det ska bli kul att följa upp detta om ett år för att se hur nära man kom i sina gissningar.


torsdag 13 januari 2022

Ny häftig funktion hos Avanza

Reklam: Inlägget innehåller reklamlänk till Avanza. Idag släppte Avanza en ny och häftig funktion på sin hemsida. Numera kan man även se en akties utveckling inklusive återinvesterad utdelning direkt på deras hemsida. Den stora fördelen är att man själv inte behöver räkna på det eller leta runt på bolagens IR-sidor under aktiens totalavkastning. 

Som de flesta sparare vet är ränta-på-ränta det åttonde underverket. Det är därför intressant att se utvecklingen i en aktie om man återinvesterar alla utdelning i samma aktie. Hittills fungerar denna funktion endast från 2014-01-01 och framåt. Men efter fråga till Avanza om längre bak i tiden, gärna 10-20 år, fick jag svaret på Twitter att allteftersom kommer längre tidsperioder att adderas. Men upp till 20 år kan vara svårt att få till. 

Oavsett, om man kan gå minst 10 år tillbaka i tiden som nästa steg, vore det toppen. 

Hur kommer man då åt funktionen?

 1. För att komma åt funktionen, måste man först vara i inloggat läge.
 2. Därefter skriver man in den aktie som man är intresserad av i sökfunktionen. 
 3. Efter grafen för vald aktie kommit upp, klickar man på knappen "Jämför"
 4. Då får man upp en tabell där man kan ange vad man vill jämföra med. Som första alternativ kan man välja samma aktie men med tillägget återinvesterad.
 5. När man valt det alternativet, kommer det upp ytterligare en linje (orangegul) i aktiegrafen, som visar utvecklingen inklusive återinvesterad utdelning.

I bilden nedan kan man se hur det ser ut för Investors B-aktie. 
Om man exempelvis köpt Investor B den 1 januari 2014 och behållit den tills idag samt återinvesterad all utdelning under tiden i samma aktie, hade man fått en avkastning på 370% jämfört med aktien som stigit med 299%. 

Själv tycker jag som sagt att detta är en kanonfunktion och jag ser fram emot när Avanza fortsätter utvecklingen av funktionen och lägger till längre tidsperioder. Eftersom jag även har en depå hos Nordnet, så hoppas jag att även de kommer att komma med liknande funktion.


söndag 9 januari 2022

Bokrecesion: 111 tankar om aktierFör cirka två år sedan kom författaren Ludvig Rosenstam Åhman ut med sin bok 101 tankar om aktier. Det är en bok om hur man som investerare kan fatta bättre beslut, vilket i slutändan kan leda till en högre avkastning, för att inte säga en bättre natts sömn. 

För några år sedan var det inte lika vanligt med böcker som tog upp ämnet "behaviorual investing", det vill säga hur vårt beteende påverkar sättet vi investerar på. De som fanns var mer svårlästa och oftast på engelska. När det gäller läran om hur ens beteende påverkar mig, föredrar jag lättlästa texter, ju lättare desto bättre. Anledningen är att budskapet fastnar helt enkelt bättre. 

Fördelen med Ludvigs bok var att den var uppdelad i 101 små kapitel, där varje kapital behandlade en tanke, och tankarna var sedan samlade i ett antal områden som alla berörde investeringar. Det gjorde att du som läsare kunde välja att hoppa mellan tankarna och sedan få tid att reflektera över det som du läst. För dig som är intresserad av att läsa min recension av hans första bok, finns det inlägget här: Bokrecension - 101 tankar om aktier.

Nytt i den nya boken

I den nya upplagan av boken, har Ludvig lagt till ytterligare 10 tankar kring aktier, för att göra guiden kring bättre investeringsbeslut mer utförlig. Boken kom ut alldeles nyligen och precis som med första upplagan är det några tankar som jag fastnade extra mycket för. 

Efter coronakraschen i mars 2020 har börsen gått upp fantastiskt mycket. Det är som när man sätter sig i en bergochdalbana och åker upp för den första backen. Tankar kring hur högt upp ska vi och när kommer nedförsbacken snurrar i ens huvud. 

Precis som författaren skriver, så är ofta investerarens största fiende och problem, investeraren själv. Det är otroligt svårt att sitta still på händerna och lita på sin strategi när saker och ting händer omkring en. 

Man vill agerar på impulser och köpa eller sälja värdepapper. Då känns det som att man har utfört något och kortsiktigt känns det bra. Man tror ofta att man måste agera för att uppnå något. Men det man glömmer är, att välja att inte agera, är också att agera hur konstigt det än låter. 

Jag kan bara gå till mig själv, där min aktiva privata portfölj presterat sämre än exempelvis mitt sparande inom mitt PPM. Skillnaden är att jag varit väldigt mycket mer passiv med min PPM, något som belönar sig i längden.

I den nya upplagan är det därför främst tankarna kring att Du är din värsta fiende som verkligen gör skäl för namnet. Helt klart hade jag haft en bättre utvecklingen om jag gjort mina val och slutat att pilla med portföljen hela tiden i tron att jag skulle skapa ytterligare alfa (överavkastning). 

Det är lätt att man hamnar där när man hela tiden matas med hur bra det går för andra investerare eller för den delen fonder. Om man själv når en 20%-ig avkastning, men marknaden stiger 30% och en småbolagsfond kanske stiger 50% känner man sig lätt som en värdelös investerare. Tanken om att Fokusera inte på poängtavlan är därför ytterst viktig. 

Det är alltid lätt att vara en one-hit wonder, men om man konsekvent presterar 20% i avkastning år efter år är man en vinnare av stora mått. Testa att multiplicera värdet på din portfölj idag med 1,2 och upprepa säg 20 gånger så kommer du nog att bli chockad över hur stort portföljvärdet blir. Det är därför tanken om Låt tiden göra jobbet är så otroligt viktig att förstå och komma ihåg. 

Slutligen, den sista nya tanken som jag fastnade för var att börja Fokusera på nedsidan. Det känns alltid lättare att tänka framåt och var ett företag skulle kunna befinna sig om säg 3-5 år eller längre fram. Att tänka på nedsidan är inte lika kul, men extremt viktigt. Att bevara ditt kapital är A och O som investerare. 

En större smäll eller börskrasch är svår att hämta sig ifrån och kan göra att man aldrig kommer tillbaka. Själv har jag som vana att regelbundet fundera på vad som kan gå åt helvete i de bolag som jag investerar i. Och därefter allokera kapitalet. Det är därför som jag inte är främmande för att allokera stor del till ren kassa om det känns osäkert och i dagsläget har jag nästan 50% av min portfölj i ren kassa.

Slutliga tankar

Precis som den första upplagan är även denna uppdaterade upplaga klart läsvärd. Särskilt nu när marknaden kanske befinner sig vid en vändpunkt och vi är på väg ned för den första backen i bergochdalbanan. 

Med centralbanker som pratar om slopade stödköp och höjda räntor kommer det att bli stökigt på börsen. Det är därför viktigt att ha sina tankar och känslor i styr och då är det bra att ha boken till hands som stöd. 

Sedan är det en extra bonus att i slutet av boken har författaren lagt med en lista på 61 bokreferenser/boktips, där du som läsare kan leta vidare för att lära dig ännu mer om investeringar. 


lördag 8 januari 2022

Inte imponerad av SBBs höjda prognos 

För cirka två månader sedan kom Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) med sin rapport för det tredje kvartalet. I den rapporten gav man en prognos för helårsresultatet om 9,80 kronor per A- och B-aktie. I torsdags kväll kom SBB ut med ett pressmeddelande om att man nu höjer prognosen för helåret till 13,70 - 14,20 kronor istället. En ökning på 4,4-3,9 kronor för helårsvinsten.

Som aktieägare i SBB är det naturligtvis kul med en positiv vinstvarning vid en första anblick. Men frågan är vad är det som bidrar till det ökade resultatet? 

Själv tycker jag att det är rätt så ointressant att analysera fastighetsbolag baserat på vinst per aktie, då vinsten till stor del ofta innehåller orealiserade poster (främst uppvärdering av fastigheterna). Anledningen är att dessa poster inte har något kassaflöde. 

Det är svårt att betala leverantörer och ge utdelning till aktieägare om verksamheten inte genererar cash. En uppvärdering av fastigheterna ökar vinsten per aktie, men den genererar inte något inflöde av nya pengar. 

Nu kan man i för sig hävda att det indirekt kan göra det. Bolaget som helhet får en högre värdering, som de i sin tur använder för att kunna låna ytterligare från bankerna. Det är därför fastighetsbolag är så beroende av att det finns kapital i marknaden. Vi såg i coronakraschen vad som hände med fastighetsbolagen när tillgången till kapital ströps. De störtdök! Samma sak brukar hända när räntan höjs och värderingsyielden (avkastningskravet) höjs, varpå värdet på fastigheterna diskonteras till en högre ränta.

Det är därför som jag är intresserad av vilken typ av kassaflöde som fastighetsbolaget kan generera, och då särskilt om det är ett ökat förvaltningsresultat. 

Generellt anser jag att fastighetsbolag borde värderas efter måttet P/Förvaltningsresultat per aktie (P/Förv) och inte det vanliga P/E-talet. Med den nya vinstprognosen innebär det att SBB B värderas till cirka P/E 4,4 för 2021, vilket kan tyckas väldigt lågt.

Men om man istället använder sig av måttet P/Förv, vad blir värderingen då? 

På sid 51 i Q3-rapporten för 2021 finns det en tabell som visar på SBBs intjäningsförmåga på årsbasis per sista september 2021. Där kan man utläsa att förvaltningsresultat hänförligt till A- och B-aktieägare landar på 2,38 kronor. 

Då tar bolaget hänsyn till den kassa som koncernen innehade vid periodens utgång med en beräknad snittränta om 1,11%, vilket är det vägda snittet i skuldportföljen per 2021-09-30. Med en kurs på 62 kronor för B-aktien blir värdering av bolaget cirka 26 med måttet P/Förv. En rätt så stor skillnad. 

Ett annat sätt att åskådliggöra det hela är att räkna om resultaträkningen för de första nio månaderna efter vad som är hänförligt till A- och B-aktier. Gör man det, ser det ut som i tabellen nedan:Där kan man klart se att den stora delen av vinsten per A- och B-aktie kommer från omvärdering av SBBs fastigheter, inte vad de tjänar på att äga och förvalta dessa fastigheter. 

Den tidigare prognosen om en vinst på 9,80 kronor för A- och B-aktierna innebar en ökning med 1,24 kronor. Om man utgår från tabellen i bilaga 1 på sidan 51 i den senaste kvartalsrapporten ser man att den verkar kunna komma från förvaltningsresultatet där man anger att det uppgår till 2,94 kronor (där 0,06 kronor är hänförligt till minoritet) på årsbasis. 

I verkligheten behöver man fintrimma analysen då jag nu lägger hela ökningen på förvaltningsresultat utan ytterligare hänsyn till värdeförändringar och skatt. 

Om man går igenom de pressmeddelanden som bolaget har släpp under Q4 är det en hel del kring förvärv/försäljning av fastigheter. I vissa framgår det hur stora hyresintäkter som kommer att tillfalla SBB, men i många finns det ingen information. Här tycker jag att bolaget bör bli tydligare. 

Det som sticker ut under kvartalet är förvärvet av Amasten, där man nu har 92% av aktier, ytterligare förvärv av Solon Eiendom (inklusive omstrukturering av det förvärvet in i i nytt bolag samägt med Obos) och försäljning av fastigheter inom statlig infrastruktur till nytt bolag ägt tillsammans med Kåpan. Sedan har det varit några nyemissioner och bland annat har man fått in Wallenstam som ägare i SBB. 

Bolaget angav också att den uppdaterade prognosökningen beror på deras tre value-added strategier. Där ingår byggrättutveckling/nyproduktion, investeringar i befintliga bestånd och värdeskapande transaktioner. Av de pressmeddelanden som har kommit är det en viss del som skett i de två första strategierna, men det mesta verkar ändå hamna i den sista strategin.

Det stämmer även överens med vad SBBs VD Ilija Batljan sa i en intervju med Affärsvärlden, där den förbättrade prognosen beror på förbättringar i driftnettot, nya hyresintäkter (efter förvärv mest troligt), sänkta driftskostnader (lite underligt med tanke på att vi går in i den kallare perioden nu, kanske finns det vissa synergier här) och värdeförändringar till följd av sänkta yielder.

Det hela gör att jag inte räknar med att förvaltningsresultat kommer att öka så mycket mera än vad som  man angav i sin prognos för årsintjäningen om 2,94 kronor. Möjligen att den når 3,50 kronor. Det innebär som sagt att den stora ökningen av vinsten per aktie kommer att komma från ytterligare värdeförändringar av fastigheter i form av sänkt yield (avkastningskrav). 

I den senaste rapporten har SBB använt en yield på 4,55% vid värdering av sina fastigheter. Att den skulle sänkas ytterligare med tanke på att centralbanker världen över pratar om höjda räntor känns inte direkt betryggande. Visserligen skulle man säkert kunna argumentera att samhällsfastigheter och bostäder ska ha en lägre risk än andra typer av fastigheter och därför ska värderas högre. 

Men med tanke på vad som verkar vänta under 2022 skulle det kännas bättre med en mer konservativ syn. En uppvärdering kan alltid göras senare när man vet hur ränteklimatet ter sig. Därför är jag inte imponerad av den höjda prognos utan istället nu anser att risken kortsiktigt har ökat betydligt i SBB. 

Att värdera upp fastigheter, som i sig bara är en bokföringsmässig sak och inte direkt genererar kassaflöde är som att bli exalterad över en höjd EBITDA-prognos. Jag säger som Charlie Munger säger, EBITDA är lika med bullshit earnings. Uppvärdering av fastigheter i en tid av kommande räntehöjningar är alltså också bullshit earnings. Eller mera bildligt, det är som att få ett slag från Mike Tyson över levern. Stor chans att man säckar ihop!