Avanza

Underrubriker

torsdag 31 mars 2022

Trelleborg, attraktiv efter försäljningen av Wheels?Trelleborg är ett klassiskt svenskt industribolag inom polymerlösningar med ett börsvärde på strax under 60 miljarder kronor. Polymerlösningar är produkter som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i olika industriella miljöer och fordonsutrustning. Trelleborg består idag för tillfället av tre divisioner:

 • Industrial Solutions
 • Sealing Solutions
 • Wheels Systems

varav det nyligen meddelats att den sistnämnda divisionen kommer att säljas till japanska Yokohama Rubber. Det har skickat upp aktien över 25% sedan i fredags. Frågan är om Trelleborg fortfarande är attraktivt värderat eller om tillfället så att säga rullat en förbi?

Affären med Yokohama Rubber

Rykten om att Trelleborg skulle sälja sin däckdivision har funnits sedan december förra året. Det var inte direkt oväntat när det väl annonserades. Divisionen säljs kontant för 2 miljarder euro (cirka 22 miljarder kronor) på skuldfri basis. Affären beräknas gå igenom inom 3-6 månader efter sedvanliga granskningar från konkurrensmyndigheter. 

Men mot bakgrund av att Yokohama mest sysslar med däck för personbilar och på andra geografiska områden förväntas affären gå igenom. Av köpeskilling är det sedan bara cirka 60 miljoner euro som är tilläggsköpeskilling baserat på 2022 års resultat för divisionen. 

Ser man på nettoomsättningen och rörelseresultatet för Wheels Systems för 2021 uppgick dessa till 10,1 respektive 1,2 miljarder kronor. Prislappen motsvarar en EV/EBIT-multipel på en bit över 14x. Att jämföra med Yokohama, som värderas till runt 7x. Det känns som att Trelleborg får betalt även för den återhämtningspotential efter covid som marknaden räknat med skulle komma de närmaste åren.  

Kvarvarande verksamheter i Trelleborg

De verksamheter som kommer bli kvar i Trelleborg kommer göra att bolaget blir ett mer enhetligt och mindre cykliskt bolag. Vidare kommer bolaget också vara mindre påverkade av förändringar i exempelvis råvarupriser. 

Man ska heller inte glömma bort att den mycket högre marginalen som Sealing Solutions har, kommer att få en mer framträdande roll inom bolaget. Så helt klart tycker jag att affären är ett bra beslut för Trelleborg. 

Industrial Solutions - Divisionen är en ledande leverantör av polymerbaserade kritiska lösningar inom utvalda applikationsområden och till infrastrukturprojekt. Fördelning av försäljning per geografi och segment per Q4-2021 för Industrial Solutions

Den totala nettoomsättningen 2021 för divisionen uppgick till 11,1 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 1,4 miljarder kronor. Divisionens mål är att långsiktigt uppnå en rörelsemarginal på över 12%, vilket man för 2021 uppnådde då rörelsemarginalen slutade på 12,4% för helåret. 

Sealing Solutions - Divisionen är en ledande global leverantör av polymerbaserade kritiska tätningslösningar och komponenter till generell industri, fordon och flyg.Fördelning av försäljning per geografi och segment per Q4-2021 för Sealing Solutions

Den totala nettoomsättningen 2021för divisionen uppgick till 12,5 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 2,85 miljarder kronor. Divisionens mål är att långsiktigt uppnå en rörelsemarginal på över 23%, vilket man för 2021 uppnådde då rörelsemarginalen slutade på just 23% för helåret.  

Ser man på de senaste 6 åren så har Industrial Solutions mer än dubblats från 5,1 miljarder kronor till 11,1 miljarder kronor omsättningsmässigt. Det är en genomsnittlig tillväxt på 13,7%. 

För den större divisionen Sealing Solutions, har ökningen under samma period gått från 8,3 till 12,5 miljarder kronor. En genomsnittlig tillväxt på 7%. 

Totalt har de båda divisionerna vuxit sin nettoomsättning med i snitt 9,8% över dessa sex år.Om man ser på utvecklingen av rörelseresultatet (EBIT) och rörelsemarginal ser det lite annorlunda ut. Visserligen har rörelseresultat för Industrial Solutions mer än dubblats, från 0,6 till 1,4 miljarder kronor under perioden. Men trots en snabb tillväxt är den är klart lägre än vad rörelseresultat är för Sealing Solutions är, som ökat från 1,9 till 2,9 miljarder kronor. 

Marginalmässigt har också Sealing Solutions haft en rörelsemarginal som är mer än dubbelt så hög som för Industrial Solutions. Den genomsnittliga rörelsemarginalen i Sealing Solutions är 22,2% mot Industrial Solutions 10,8%.Dippen i marginal för Sealing Solutions under 2020 beror på att covid-19 hade dock en större effekt på den division, då en större del av verksamheten riktar sig mot bland annat flygindustrin.

Prognos och värdering

I Q4-rapporten kan man läsa att Trelleborg hade ett rekordår 2021, så de kommande åren kanske inte blir lika bra. Men samtidigt finns det nu möjligheter att göra kompletterande tilläggsförvärv i och med att bolaget kommer att ha en nettokassa efter avyttringen av däckdivisionen. 

Jag skissar på att Industrial Solutions växer både nettoomsättning och rörelseresultat med 13% 2022-2024. För Sealing Solutions räknar jag med att de fortsätter att växa sin nettoomsättning och rörelseresultat med 7%. 

Med dessa antaganden borde man kunna förvänta sig en omsättning på lite över 31 miljarder kronor och ett rörelseresultat på 5,5 miljarder kronor till år 2024. 

Rörelsemarginalerna fortsätter ligga kvar på samma nivåer som vid utgången av 2021 för de båda divisionerna enligt tabellen nedan.


Givet en aktiekurs idag på 219 kronor och en bedömd nettokassa på cirka 13 miljarder kronor ger det ett enterprise value (EV) på 46,4 miljarder kronor. 
Jag tycker att Trelleborgaktien fortsatt är intressant trots uppgången efter att affären annonserades. Den förväntade EV/EBIT-multipeln för 2024 ligger på 8,4 enligt mina antaganden. 

Det är klart lägre än vad den historiskt har legat på.Källa: Börsdata

Den höga värderingen 2019 är en engångshändelse beroende på att bolaget gjorde en nedskrivning på sysselsatt kapital under det fjärde kvartalet det året i samband med en omorganisation av affärsområdena. Om man skulle ha justerat för detta, skulle EV/EBIT för 2019 hamnat runt 13x. 

Utgår man från att EV/EBIT för 2019 var 13x, innebär det att genomsnittlig EV/EBIT för perioden 2012-2021 på 14,8x. 

Skulle EV/EBIT år 2024 nå upp till 10-års snittet indikerar det en börskurs på 300 kronor baserat på en EBIT om 5,5 miljarder kronor. Lägg till återköp under tiden som bolaget redan nämnt och en direktavkastning på runt 2,5%, så känns det klart attraktivt. 

Även om EV/EBIT når 13x år 2024, indikerar det en börskurs på cirka 263 kronor exklusive kommande utdelningar och återköp.

Det man inte vill se är att Trelleborg får en lätt hybris på grund av den stora nettokassa och genomför ett stort förvärv. Detta har historiskt sett inte varit deras starkaste gren. 

Jag har själv investerat nyligen i Trelleborg efter att affären med Yokohama annonserats. Men detta är inte en rekommendation utan varje person måste göra sin egen analys och komma fram till sina egna slutsater innan ett eventuellt köp genomförs.


onsdag 16 mars 2022

Erik Selin tar nytt bolag till börsen

 


Trots oro på marknaden för höjd ränta och inflation samt krig i utkanten av Europa, är intresset för börsintroduktioner inte lagt helt på is. I nästa vecka kommer Swedish Logistic Property (SLP), ett nytt fastighetsbolag inom logistikfastigheter att noteras på Stockholmsbörsen. Det är Erik Selin (Balder) med bland annat Greg Dingizian (Victoria Park), Peter Strand (Victoria Park) och Jacob Karlsson (K-Fastigheter), som står bakom det nya bolaget. 

Erbjudandet i sammandrag:

 • Erbjudandets storlek: 24,2-25,6 miljoner nyemitterade B-aktier, motsvarande 750 mkr
 • Anmälningstid: 15-22 mars
 • Minsta teckningspost: 400 aktier
 • Mäklare: Carnegie/Nordea eller Nordnet
 • Pris per aktie: 25,50 - 27,00 kronor
 • Övertilldelningsoption: Ja, ytterligare 3,84 miljoner aktier (15%)
 • Beräknad första handelsdag: 23 mars
 • Ticker: SLP B

Ankarinvesterare, Capital World Investors, Clearance Capital, Coeli, Danske Invest, Lannebo, Länsförsäkringar, Odin, PriorNilsson, SEB och FE Fonder motsvarande 64% av erbjudandet har antagit sig att teckna.

Viktiga årtal i bolagets historia

2018: SLP grundas under hösten av Erik Selin, Greg Dingizian, Peter Strand och Mikael Hofmann. Kort därefter ansluter Christian Berglund (som fastighetschef) och Nicklas Schmidt (som affärsutvecklare), båda tidigare på Catena. 
2019: I mars köptes bolagets första fastighet. Totalt under året förvärvades 11 fastigheter i Skåne, Halland och Småland. 
2020: Expansionen av fastighetsbeståndet fortsätter. Bland annat förvärvas Bergendahls centrallager och huvudkontor (165 tusen kvm), varpå familjen Bergendahls blir delägare i SLP. Fastigheter i Malmö från Norama Real Estate förvärvas vilket adderar ytterligare 122 tusen kvm uthyrningsbar yta. Totalt ökar fastighetsbeståndet under året med 300%.
2021: Tillväxtresan fortsätter och bolaget förvärvar bland annat en "grön" logistikanläggning i Helsingborg. Där startar SLP även ett nybyggnadsprojekt. Under året förvärvas totalt 25 fastigheter inklusive de första i Stockholmsområdet (11 stycken). Två nya affärsutvecklare anställs också med fokus på Stockholmsområdet. 
2022: Hittills i år har bolaget förvärvat fastigheter i Landskrona, Borås och Falköping. SLP har även genomfört en nyemission på 145 mkr, som delbetalning, för fastigheter förvärvade under 2021.

Bolagets verksamhet

SLP:s affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter. Huvudkontoret ligger i Malmö med 12 anställda, vilka samtliga äger aktier i SLP. 

SLP är främst fokuserade på södra Sverige och Stockholmsregionen, på strategiska logistiklägen intill de stora motorvägarna från Malmö i söder till Uppsala i norr. 


Källa: Bolaget

Det redovisade värdet på samtliga fastigheter uppgick per den sista december 2021 till cirka 6,5 miljarder kronor inklusive 235 mkr som avser större pågående projekt. Den externa värderingen bygger på ett genomsnittligt avkastningskrav på 5,2%. Under 2021 landade driftsnettot på 212 mkr och förvaltningsresultatet på 131 mkr.


Källa: Bolaget

Under 2022 har bolaget hittills gjort ytterligare två fastighetsförvärv. Den fjärde februari förvärvade bolaget ett markområde i Landskrona från Landskrona Stad. Fastigheten är belägen nära E6:an och har ett bra skyltläge. På fastigheten kommer SLP att genomföra ett nyproduktionsprojekt avseende en modern logistikbyggnad med invändig takhöjd på 10 meter och en sammanlagd uthyrningsbar yta på 5 437 kvm. Pharmaxim har tecknat ett 10-årigt avtal för 3 637 kvm med en årshyra på 2,5 mkr. Inflyttning beräknas ske 2023 och för resterande 1 800 kvm söker SLP en ny hyresgäst. 

I slutet av februari förvärvades en fastighet i Borås med befintlig logistikbyggnad om cirka 3 700 kvm. Overhead Conveyor System hyr hela fastigheten fram till 31 december 2025 och hyresvärdet uppgår till 3,1 mkr på årsbasis. På fastigheten finns även en outnyttjat byggrätt på cirka 1 500 kvm. 

SLP har också tecknat avtal om förvärv av fastighet i Falköping där en logistikbyggnad finns samt med en pågående tillbyggnad. Efter färdigställandet kommer fastigheten ha en totalt uthyrningsbar yta på 17 400 kvm. TBN Åkeri har ett femårigt avtal avseende hela fastigheten och det årliga hyresvärde uppgår till 8,4 mkr. Fastigheten har även en outnyttjad byggrätt på cirka 5 000 kvm. Planerat tillträde är 31 mars 2022. 

Generellt sett har SLP en bred kundbas och den återstående hyrestiden vid utgången av 2021 låg på 6,4 år. Under 2022 förfaller cirka 7% av den kontrakterade årshyran och 42% av den kontrakterade årshyran förfaller först efter 2027. Den totala årshyran är fördelad på 259 kontrakt, vilket gör att bolaget har en god spridning bland kunder och när i tiden avtalen förfaller. 

De största kunderna står för lite över 30% av årshyran med en återstående avtalstid på i snitt 10,5 år. Övriga hyresgästerna står för strax under 70% av årshyran och där är den återstående hyrestiden 4,1 år. 


Källa: Bolaget


Strategi och affärsmodell

För att exekvera på sin affärsidé arbetar SLP utifrån fem strategiområden: förvärv, förädling, förvaltning, finansiering och hållbarhet.

Förvärv av fastigheter och byggrätter är en central del av strategin. Bolaget fokuserar på fastigheter med strategiska kommunikationslägen, som ut med större motorvägar och i utkanter av centrala stadskärnor. Det som utmärker SLP:s fastigheter är också att dessa har goda utbyggnads- och utvecklingsmöjligheter. 

Förädling av befintliga byggnader är en annan bärande del i bolagets strategi. Kännetecknande för förädlingsstrategin är att bolaget arbetar med miljöcertifierad nyproduktion, hyresgästanpassningar i nära samarbete med hyresgästerna samt optimering av fastigheternas driftsnetto. 

Inom förvaltning ingår de fastigheter som i princip är färdigutvecklade och redan genererar ett stabilt och förutsägbart kassaflöde. Bolagets förvaltning karaktäriseras av att SLP har ett långsiktigt perspektiv på såväl hyresgäst som fastighet.

Finansiering är en annan central del för att möjliggöra de första strategierna och bolaget lägger mycket fokus på att säkerställa en kostnadseffektiv finansiering på lång sikt, genom att optimera relationen eget kapital och skuld.

Utan hållbarhet i affärsmodellen anser bolaget att det blir svårt att uppnå sina mål, då fler och fler krav från både myndigheter och hyresgäster ser detta som något viktigt. Därför har SLP valt att redan från början arbeta utifrån miljömässiga och sociala aspekter i den verksamhet som de har. 

Bolagets finansiella och operativa mål

Bolaget har definierat ett antal mål för verksamheten: 

Finansiella mål

 • Generera en årlig tillväxt i substansvärdet (NAV) per aktie om lägst 15%
 • Generera en årlig ökning av förvaltningsresultatet per aktie om minst 15%

Operationella mål

 • Räntetäckningsgrad om lägst 2,5 gånger
 • Långsiktig belåningsgrad om högst 60 procent
 • Soliditet om lägst 35 procent

Hållbara mål

 • Miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Silver vid nyproduktion
 • Grön el i alla fastigheter
 • Miljöcertifiera halva fastighetsbeståndet till och med år 2025 enligt Miljöbyggnad iDrift
 • Samtliga affärsrelationer följer bolagets uppförandekod
 • Solpaneler och infrastruktur för laddning av eldrivna fordon ska installeras i fem fastigheter per år

Utvald finansiell historik


Källa: Bolaget


Summering och mina tankar

Själv gillar jag det både Erik Selin och Jacob Karlsson gör. De är också båda duktiga bolagsbyggare. I börsnoteringen av K-Fastigheter fick jag ingen tilldelning, vilket blev lite trist. Sedan dess har jag tyckt att värderingen i bolaget har sprungit iväg för mycket. Bolaget har sedan noteringen känts konstant för dyr. Men det är som man brukar säga, kvalité kostar. Kanske är det dags att titta närmare på K-Fastigheter igen, nu när det har varit på börsen ett tag. 

Men, åter till SLP. Det jag gillar med bolaget är den enkla affärsmodellen och klara strategin vilket gör  den är lätt att förstå. Sedan tror jag, precis som bolaget gör, att e-handel kommer att fortsätta att öka år efter år och att det blir allt viktigare med effektiva logistiklösningar samt lokaler. Victoria Park blev som bekant en bra investering under den tid som bolag var på börsen, så Greg och Peter verkar helt klart kunna sina saker de också.

Som alltid med den här typen av fastighetsbolag, är de ofta relativt små med en kortare historik när de kommer till börsen. Stora delen av värdet är inte kassaflödet än så länge utan mer värdet på fastighetsinnehaven. Det gör att skuldmassan ofta kan vara rätt så hög. 

Jämför man SLP:s nyckeltal med de konkurrenter som ligger närmast till hands framkommer en rätt så klar bild. De konkurrenter som primärt är fokuserade på lager- och logistikfastigheter, och redan listade på Stockholmsbörsen, är Logistea, Catena och Sagax. Här kunde man också tagit med Corem Property, men efter samgåendet med Klövern har det sammanslagna bolaget fått in en hel del andra fastighetskategorier att det det blir svårt att särskilja dessa i den senaste årsrapporten.

Källa: Bolagens årsredovisningar

I tabellen ovan är Sagax klart störst sett till marknadsvärde på fastigheter och hyresintäkter. Catena är ungefär hälften så stora som Sagax. Logistea är det minska bolaget och ungefär en tredjedel av vad SLP är i dagsläget. 

Affärsmodellerna är liknande för samtliga och ser man på nyckeltalen är Catena och Sagax mer mogna, med lägre belåningsgrad, högre soliditet, högre räntetäckningsgrad, räntebindning, kapitalbindning samt att de också ger utdelning. Överskottsgraden är hyfsat lika för alla fyra bolagen, likaså är den genomsnittliga avtalstiden på hyresavtalen. 

Men när jag värderar fastighetsbolag lägger jag mycket fokus på kassaflödet och förvaltningsresultat. Det är därför p/e-talet är rätt så intetsägande och istället är det mer intressant att fokusra på hur många gånger varje krona i förvaltningsresultat värderas. 

Därför använder jag mig av nyckeltalet pris genom förvaltningsresultat per aktie (P/Förv). I jämförelsen utgår jag från bolagen aktuella intjäningsförmåga per 1 januari 2022 och ställer det i relation till nuvarande aktiekurs. 

Just nu ligger värderingen runt P/Förv = 25-27. Given det pris per aktie som SLP angivit i memorandumet, är motsvarande värdering för SLP runt 21,6-23,3. Det tyder på en viss rabatt gentemot konkurrenterna.

Det man också behöver ha i åtanke är att efter emissionen, kommer belåningsgraden sjunka nedåt 44%, vilket är en bra bit ifrån målets maximala 60%. Men med tanke på att bolaget har en uttalad tillväxtstrategi, räknar jag med att nya förvärv leder till att belåningsgraden letar sig upp runt 50-55% inom en snar framtid.

Leker vi med tanke att bolaget växer fastighetsvärdet 15% per år de kommande tre åren kommer fastighetsvärdet uppgå till cirka 10 miljarder kronor. Nu tror jag att man kommer att accelerera detta ytterligare och eventuellt fler nyemissioner kan komma att ske. Till det ska läggas till de sedvanliga riskerna om värdering av fastigheter, vakanser, framtida räntehöjningar (97% av hyresnivåerna indexeras med KPI) och att kunna rekrytera/behålla nyckelpersoner. 

Men mot bakgrund av nuvarande värdering och det som nyckelpersoner hittills har åstadkommit har jag valt att teckna en större andel i denna börsnotering. Jag hoppas på en liknande resa som K-Fastigheter gjort och hoppas på att få tilldelning denna gång. 

Kom ihåg att detta inte är någon rekommendation utan gör alltid din egen analys och läs på om bolaget innan du eventuellt bestämmer dig för att delta i börsnoteringen. 

måndag 14 mars 2022

Svolders försäljning av SAAB, felaktig analys?

 


I fredags kom Svolder med sin kvartalsrapport för sitt andra kvartal 2021/22. Eftersom bolaget har ett brutet räkenskapsår, avser deras Q2-rapport perioden 1 dec- 28 feb. 

Kvartalet kan sammanfattas med att: 

 • Resultat per aktie blev -13,70 (7,40) kronor
 • Substansvärdet minskade med -19,1% till 58 kronor per 28 februari 2022
 • Aktiekursen sjönk -30,8% till 61,72 kronor per 28 februari 2022
 • Carnegie small cap index (CSRX) sjönk med 16% under samma period
 • Aktiesplit 4:1 genomförd under januari 2022

Med tanke på utvecklingen på aktiemarknaden sedan starten av året är det knappast förvånande att rapporten inte skulle visa på någon vidare utvecklingen. Klart kan man konstatera att Svolders utveckling, både av substansvärdet och aktiekursen drabbats hårdare än Carnegie small cap index. Mycket beroende på att under 2021 var ett mycket starkt år för bolaget, där flertalet innehav nådde mycket höga värderingar, som Garo och Troax. Dessa bolag har nu fått ta stryk under den rotation mot värdeaktier och den multipelkontraktion som numera skett på marknaden.

VD-ordet

I Svolders rapporter är det främst VD-ordet från bolagets VD Ulf Hedlundh, som jag alltid ser fram emot att läsa. Det jag gillar med Ulfs VD-ord är att han öppnar med frasen "Bästa aktieägare", lite som Investors VD som öppnar med "Kära medaktieägare". Man får en känsla av att bolaget verkligen jobbar för ägarnas bästa och att ledningen också är med och har satsat sitt egna kapital i bolaget. Andra VD-ord som är intressanta att läsa är Latours, Nibes och AQ Groups för att nämna några. 

I VD-ordet lyfter Ulf fram att investeringsperspektivet har ändrats. I kristallkulan finns numera scenarier med högre inflation och höjda producentpriser på främst energi, transport och råvaror. Till det ska läggas en ökad risk för kommande räntehöjningar, vilka i sin tur ökar på avkastningskravet. Effekten blir att högt värderade bolag straffas hårt av marknaden. Något som vi också sett. Bolag som haft ett fantastiskt 2021, har fått se sin aktiekurs minska med 25-30% och i vissa fall ännu mer. Även lönsamma tillväxtbolag har drabbats av detta och en rotation mot mer värde har kännetecknat 2022 än så länge. 

Numera har det i flera fall börjat gå att räkna hem värderingarna i vissa av de lönsamma tillväxtbolagen. poängterar Ulf. Det var längesedan han kände att han kunde göra det. Även om det som aktieägare är trist när ens aktier minskar i värde kursmässigt, tycker jag ändå att det är något sunt. Givet att man då har en kassa, för att kunna utnyttja korrigeringen  på marknaden. Det är också anledningen till att Svolder har valt att se över sin långsiktiga portfölj samt att öka upp i lönsamma tillväxtbolag, som nu är lågt värderade utifrån långsiktiga och normala avkastningskrav. Men även för att kunna bygga en viss kassa och ha en obelånad aktieportfölj.

Förändringar i aktieportföljen

Om man jämför hur Svolders aktieportfölj såg ut vid utgången av det första kvartalet 2021/22 och nu vid det andra kvartalet, ser man att det skett några riktigt stora förändringar i aktieportföljen. Nya bolag är Nivika Fastigheter och Viva Wine Group, där Svolder var med i de båda bolagens börsnoteringar under december förra året. I den sistnämnda var Svolder till och med ankarinvesterare. I övrigt har man gjort ett större förvärv av aktier i Elanders samt några av de övriga lönsamma tillväxtbolagen som funnits länge i aktieportföljen. På säljsidan har man däremot sålt av hela sitt innehav i Nolato (snittpris 95,10 kronor) och SAAB (snittpris 231,40 kronor), bolag som funnits länge i Svolders portfölj.


Varför har Svolder sålt SAAB under det andra kvartalet?

Det som jag tycker sticker ut är att Svolder valde att sälja av hela innehavet i SAAB under kvartalet. Bolaget hänvisar till att de under kvartalet sett över sin portföljsammansättning och velat öka likviditeten genom att då sälja aktier med ett högre börsvärde än vad bolaget långsiktigt ska investera i.

Läser man i årsredovisningen har Svolder en sida där de går igenom sin placeringsfilosofi eller investeringsfilosofi, som de ibland benämner den. I sin strategi är det vissa centrala krav som finns på portföljbolagen för att Svolder ska investera i dem. Ett av dessa krav rör storleken på portföljbolaget. Det vill säga vilket börsvärde ska bolagen i huvudsak ha. Det är detta krav som verkar ha legat till grund för försäljningarna under det senaste kvartalet enligt rapporten. Själv tycker jag att det snarare verkar handla om en felaktig analys.

Fram till 2013/14 bestämdes storleken utifrån de bolag som fanns med i Carnegie Small Cap index. Med andra ord små och medelstora bolag men ej de bolag med mindre än 500 miljoner kronor i börsvärde. 2014/15 ändrade man lite i kravet och la till att börsvärdet skulle max uppgå till 15 miljarder. Under 2018/19 höjdes taket till 20 miljarder kronor, vilket det fortfarande är. 

Första gången Svolder investerade i SAAB var under deras första kvartal 2004/05 (perioden september-november). Om man ser hur SAABs börsvärde utvecklats under tiden, kan man konstatera att det är från Svolders första kvartal 2013/14 som SAABs börsvärde går över 15 miljarder kronor. Något som borde ha kunnat trigga en eventuell försäljning. Men SAAB fortsätter vara kvar i aktieportföljen. Ett år senare har SAABs börsvärde klättrat över över 20 miljarder och hållit sig där.  Men regeln om att investera i bolag under den gränsen kom först cirka fyra år senare. 

Om man tittare närmare på hur många aktier Svolder ägt i SAAB under perioden från första kvartalet 2013/14 fram till dess att samtliga såldes, har antalet aktier pendlat från runt 1 miljoner aktier ned mot i snitt 450 miljoner aktier efter tredje kvartalet 2016/17. 

Så trots att börsvärdet i SAAB varit högre än investmentbolaget placeringsfilosofi, har man inte helt sålt av hela innehavet. Jämför man antalet aktier Svolder haft i SAAB med aktiekursen i SAAB under samma tid, ser det ut som i bilden nedan


Med facit i hand, skulle det varit bättre för Svolder om de avyttrat alla aktier i SAAB under perioden fjärde kvartalet 2016/17 till tredje kvartalet 2017/18 i enlighet med sin strategi (om än med viss fördröjning) istället för att ha haft kvar innehavet tills februari 2022. Att man sedan ökat antalet aktier under andra halvan av 2018/19 har att göra med SAABs nyemission under den tiden.

Med tanke på sin placeringsfilosofi har jag lite svårt att förstå att man under så lång tid valt att inte följa den. Men nu plötsligt valt att sälja av resterande 380 000 aktier.  I övrigt tycker jag att bolaget varit rätt ute i sin analys kring omvärlden, men när det gäller att ha kvar en försvarsaktie i en tid där en stormakt spenderat januari-februari i år till att flytta sina militära styrkor till ukrainska gränsen borde snarare ha lett till att Svolder behållit SAAB-innehavet. Har de valt att "bryta" mot sin strategi sedan 2014 känns ytterligare ett kvartal inte som någon större grej. 

Som aktieägare är jag verkligen nyfiken på vad det var för analys som gjorde att man valde att sälja just nu efter alla dessa år?


lördag 5 mars 2022

Uppföljning av portföljerna februari 2022

 

Förra uppföljningsinlägget började jag med att äntligen är januari över i hopp om att februari skulle bli en bättre månad. Men även om februari äntligen är över, fortsatte portföljerna sin resa nedåt även under  månaden. Inte har det blivit mer positivt i början av mars heller med tanke på vad som sker i Ukraina. Jag hoppas verkligen att Putin tar sitt förnuft till fånga och inte eskalerar detta till en situation som innebär ett fullskaligt krig i Europa. 

Jag tänkte skriva mer om det som sker. Men medierna är redan fulla av det, så bloggen kommer fortsättningsvis, likt tidigare, enbart fokusera på aktier och investeringar. Under februari fortsatte marknaden att straffa bolag med höga värderingar och på ett sätt tycker jag det är bra, då värderingarna i många fall dragit iväg på tok för mycket. Förhoppningsvis kommer vi att röra oss mot en mer sund syn på värdering, där de riktiga snabbväxarna belönas med P/E-tal runt 30-40, medan många bolag som växer fint får P/E-tal runt 20-30. P/E-tal 10-20 reserveras för normalväxande bolag framöver.

Det kommer att svida rejält i portföljen, men på sikt tror jag att det är behövligt. Själv har jag under februari allokerat om bland innehaven och fyllt på i de bolag som jag tror på på lång sikt. De bolag som jag anser vara av hög kvalitet, likt Nibe, Fortnox och våra investmentbolag.

Den privata portföljen gick den ytterligare -5,23% och är YTD -11,38%. För företagsportföljen var nedgången i februari -7,26% och YTD -21,03%. Jämfört med OMXSGI, som minskade -6,66% under februari och är ned -16,5% YTD har jag presterad klart bättre privata portföljen än med företagsportföljen. Skillnaden beror på att i den privata portföljen har jag suttit med en stor andel kassa, runt 45%. Beslutet av att fylla på företagsportföljen med högt värderade kvalitetsbolag i slutet av december fortsatte alltså att straffa sig under månaden. En läxa att ta med sig i livet helt enkelt. 

Båda portföljerna är uppdaterade per 5 mars på sidan "Portföljerna". Den uppmärksamme noterar att det har kommit till en ny fond, som jag har döpt till Stojko Invest Dividend, men mer om det i nästa månadsuppföljning.