Avanza

Underrubriker

tisdag 29 oktober 2019

Stabil rapport från Resurs Holding
Idag lagom till morgonkaffet kom Resurs Holding med sin niomånadersrapport för 2019. Inför denna kvartalsrapport var jag lite orolig för hur den skulle bli med tanke på att bolagets rapport för det andra kvartalet var starkt. Men för att sammanfatta Q3-rapporten kan man konkludera att bolaget kommer med en stabil rapport för detta kvartal och rapporten i sig kan sammanfattas enligt följande (föregående kvartal inom parentes):

 • Utlåningen till allmänheten ökade 13% till 31 125 (27 470) miljoner kronor
 • Rörelsens intäkter ökade med 5% till 925 (881) miljoner kronor
 • Rörelseresultatet ökade med 6% till 416 (394) miljoner kronor
 • Resultat per aktie ökade 5% till 1,60 (1,53) kronor
 • Kärnprimärkapitalrelationen minskade något till 13,6% (13,8%)
 • Riskjusterade NBI-marginalen sjönk till 9,3% (10,2%)
 • K/I-talet före kreditförluster, exkl Insurance, uppgick till 37,6% (39,2%)
 • Kreditförlustnivån minskade marginellt till 2,0% (2,1%)

Koncernen visar alltså på en fortsatt stark tillväxt i låneboken även under detta kvartal och Resurs växer snabbare än marknaden. Även sett till resultatet för det enskilda kvartalet är det, det högsta någonsin med sina 320 miljoner kronor. Allt detta har uppnåtts samtidigt som bolaget har fortsatt att ha en god kostnadskontroll.


Kärnan i bolagets affärsmodell är Payment Solutions. Förutom en stark tillväxt i det affärsområdet, har man också lanserat en ny Merchant Portal. Det är en omnikanal för koncernens partners inom retail finance. Fördelen med den nya portalen är att den ger handlaren möjlighet att oavsett försäljningskanal snabbt och enkelt fånga all försäljningsstatistik i realtid.

Under kvartalet har man också adderat Svensk Handel som ny partner, vilket gör att samtliga handlare nu erbjuds Resurs Checkhout. Exempel på andra samarbetspartners som bolaget har är Netonnet, Bauhaus, Mio, Ticket, Mekonomen, Husqvarna, Biltema, Elgiganten, Ellos, Specsavers och Jysk.

Det andra affärsområdet, Consumer Loans, fortsätter också att visa på en stark tillväxt på samtliga marknader utom den norska. I maj gjorde man om lagen i Norge för att få bort de bolag som erbjöd alldeles för höga räntor. Det i sig är i för sig sunt, men det drabbar lönsamheten för de aktörer som är kvar.

Även i detta kvartal fortsätter den norska marknaden att ställa till det lönsamhetsmässigt för koncernen, vilket också syns i och med att rörelseresultatet växer ensiffrigt till skillnad från lånestocken.  Men genom att dra ned på marknadsföringskostnader i Norge då man vill avvakta och se hur marknaden utvecklas samt inte vill vara med i något priskrig, lyckas bolaget ändå kontrollera den totala kostnadsmassan.

Man har även under kvartalet märkt en ökning av snittlånen inom Consumer Loans, upp mot i snitt 100 000 kronor. Detta är drivet av bolagets AI-kreditmotor, som aktivt selekterar bland de lån som kommer in. På kortsikt innebär det en negativ påverkan på NBI-marginalen, men på längre sikt är det positivt för lönsamheten, eftersom högre snittlån med en högre kreditkvalité medför lägre kreditrisk.

Med tanke på att vi eventuellt är på väg in i en lågkonjunktur har bolaget planer på att emittera ett så kallat primärkapitaltillskott (additional tier 1 instruments) i storleksordningen 100-400 miljoner kronor under de kommande månader och marknadsförutsättningarna är gynnsamma. Tanken med det är för att ytterligare optimera Resurs kapitalstruktur.

Fullständig rapport: Q3 rapport 2019 Resurs Holding

Mina tankar


Resurs Holding har tidigare varit mitt största innehav och jag tycker att det är en verksamhet som växer stabilt och säkert. Med tanke på att de har funnits som bolag sedan 1970-talet har de varit igenom ett antal kriser. Det gör att bolaget vet hur man hanterar lågkonjunkturer så väl som rena kriser. Det tycker jag är en trygghet eftersom man annars är rädd att en lågkonjunktur ska äta upp all marginal i form av ökade kreditförluster.

Redan förra kvartalet såg man en påverkan av lagändringen i Norge och bolaget meddelade att man genomfört en prishöjning på den norska marknaden i slutet av det kvartalet för att kompensera marginalpressen av de nya reglerna.

Med tanke på att den norska marknaden står för cirka 30% av omsättningen, var det därför intressant att se hur detta slagit ut under kvartal 3. Men tyvärr verkar det som att prisökningen motverkas helt av den minskade marginalen, något som också bekräftades av bolagets ledning under presentationen av kvartalsrapporten.

Också under presentationen nämnde bolaget att situationen i Norge kommer att vara en "våt filt" över marginalen under 6-12 månader. Visserligen är det tråkigt, men jag tycker att bolaget gör helt rätt i att inte ge sig in i ett priskrig och dra till med en massa marknadsföringskostnader där avkastningen troligtvis är låg.

Resurs Holding känns för mig som ett bolag som lika gärna skulle kunna vara en del av Fredrik Lundbergs portfölj av bolag. Det växer sakta, men stadigt, och drar inte medvetet på sig några onödiga risker.

Visst skulle de kunna växa ännu snabbare och ha en högre marginal om de valde att ta in mer risk i lånestocken. Men här är VD tydlig med att det är inte något som är intressant. Sånt gillar jag! Det är lätta att förstå varför Erik Selin har valt att äga nästan 2% av bolaget. Tids nog kommer bolaget att belönas av marknaden.

Tittar man på bolagets finansiella mål är det endast den riskjusterade marginalen som bolaget inte slår. Vad gäller marginalpressen på den norska marknaden ser jag det mer som en temporär nedgång och jag tror att man kommer att komma tillbaka till sitt mål om en riskjusterad NBI-marginal på 10-12% om 1-2 år.Med tanke på utifallet i dagens rapport misstänkte jag att marknaden inte skulle ta emot den med öppna armar. Så blev också fallet  och aktien gick ned runt 6%. Jag tror att marknaden fokuserar främst på minskningen i marginalen och att den norska marknaden nu lägger sig som en våt filt.

Men själv passade jag på att öka mitt befintliga innehav med mer än 50%. Anledningen är för att jag tror att på 5 år sikt kommer detta vara en mycket bra investering.

Om jag applicerar Buffetts köpanalys och försöker prognosticera vad kursen kommer stå i om 5 år givet viss data, får jag fram att en investering idag skulle kunna ge en årlig genomsnittlig avkastning på över 10% per år. Då utgår jag från följande:


 • Kurs idag: 56,50 kronor
 • Vinst R12M: 5,72 kronor
 • PE: 10
 • Vinsttillväxt/år: 5%
 • Utdelning idag 3,75 kronor
 • Utdelningtillväxt/år: 7%


Om 5 år ger dessa värden ger en framtida vinst på 7,30 kronor och med ett PE på 10 ger det en framtida aktiekurs på 73 kronor. Lägg till erhållen utdelning som med den givna utdelningstillväxten blir 21,57 kronor. Totalt blir det 73+21,57 = 94,57 kronor.

Om man köper aktien idag för 56,50 idag är alltså den förväntade årliga avkastningen nästan 11% i snitt. Det tycker jag är klart intressant och därför ökade jag mitt innehav ordentligt.

Nu är Resurs återigen mitt största innehav i aktieportföljen. Slutligen vill jag lägga till, att detta är ingen köprekommendation utan alla måste göra sin egna analys innan ett eventuellt köp.

Finns Resurs i också i din aktieportfölj? Vad tror du det är som gör att marknaden inte verkar uppskata bolaget? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

6 kommentarer:

 1. Köpt några 1000 aktier idag, som är mina första i bolaget. Hoppas på bra utveckling på 5 års sikt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det tror jag också, hoppas att bara att marknaden ändrar sin syn någon gång.

   Radera
 2. Bra sammanställning! Det låter underbart med morgonkaffe och kvartalsrapport :) Resurs finns i min portfölj som det fjärde största innehavet. Om jag ska spåna fritt skulle jag säga att marknaden inte uppskattar Resurs till den nivå som du och jag tycker aktien borde handlas till på grund av t ex allmän bankoro samt oro för hur verksamheten och kreditförlusterna kommer utvecklas vid tuffare ekonomiska tider. Men delar din åsikt om att Resurs har ett par år på nacken och har hunnit gå igenom ett antal kriser och konjunkturnedgångar.

  Vi får plocka hem en fin utdelning under tiden vi väntar på den eventuella kursuppgången :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tusen tack. Nu när man är FIRE så är det underbart att kunna få tid att följa med i kvartalsrapporteringen och verkligen hinna läsa igenom de rapporter som man är intresserad av utan stress. Precis som du säger, känns det som att allt som har med bank att göra vill marknaden inte ta i oavsett om det kan vara en bra affär. Det som jag gillar med Resurs är att bolaget VD är en försiktig man och väljer att inte ta kortsiktiga genvägar för att boosta vinsten utan likt Lundberg bygger på lång sikt. Jag tror att Resurs kommer att belöna de som orkar vara riktigt tålmodiga och under tiden får man en trevlig utdelning på cirka 7%.

   Radera
 3. Riktigt bra genomgång!

  Sitter och läser in mig på Resurs för att ev plocka in dom som en av ersättarna till Hemfosa Pref. Kommer sannolikt att ta in aktien under veckan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tackar, fint bolag men marknaden vill inte inse det än :)

   Radera