Avanza

Underrubriker

torsdag 17 oktober 2019

Nederman levererar en stark Q3-rapport för 2019
Idag släppte Nederman sin niomånaders rapport. Bolaget är för övrigt ett bolag som återfinns i Latours portfölj. De första nio månaderna kan sammanfattas med (motsvarande period inom parantes):

  • Orderingången uppgick till 3 027,7 (2 511,7) miljoner kronor, vilket justerat för valutaeffekter är en uppgång på 14,2% jämfört med samma period förra året.
  • Omsättningen uppgick till 3 221,2 (2 484,9) miljoner kronor, vilket justerat för valutaeffekter är en uppgång på 23% jämfört med samma period förra året.
  • Rörelseresultatet uppgick till 234,5 (185,7) miljoner kronor och med en rörelsemarginal på 7,3% (7,5%).
  • Resultat efter skatt uppgick till 153,4 (113,4) miljoner kronor.
  • Resultat per aktie uppgick till 4,37 (3,23) kronor.


Utvecklingen har de senaste tre månaderna varit fortsatt bra, men efterfrågan i främst APAC-regionen har varit fortsatt svag. En viss avmattning har man också noterat i region Americas och det är främst region EMEA som just nu driver tillväxten i bolaget. Dock så har denna utveckling varit enligt bolagets förväntan och även on viss avmattning syntes i USA, gick till exempel divisionen Nederman Extraction and Filtration Tech bra. Nedgången i Kina beror mycket på handelskriget och att investeringar skjuts på framtiden, något som märks i att orderingången kom in lägre än omsättningen.

Om det framåtblickande utsikterna säger VD Sven Kristensson följande

"Många av våra marknader, inte minst USA och Kina, präglas av fortsatt osäkerhet. Handelskonflikt och finansiell osäkerhet gör att beslut om stora investeringar drar ut på tiden och att stora projekt skjuts på framtiden. Vi ser även allt fler tecken på en generell avmattning i  världs-ekonomin. Trots dessa utmaningar är vår grundsyn försiktigt optimistisk. Miljöfrågorna kommer fortsatt vara viktiga för våra kunder och vi fortsätter att stärka våra positioner på flera centrala områden där vi ser att framtidens tillväxt kommer att finnas. I Europa och Nordamerika kommer vi att bygga vidare på Nedermans styrkor som ett ledande miljöteknikföretag. Vad gäller utvecklingen i Asien, som inte är i linje med våra ambitioner, fortsätter vi vårt intensiva arbete för att vända trenden."
Hela rapporten: Nederman Q3 2019

Mina tankar


Nederman har jag tittat på tidigare och varit på väg att köpa in mig i. Men dessvärre inte kommit till skott, vilket med facit i hand var synd.

Rapporten idag var jättebra något som marknaden belönade genom att skicka upp aktien cirka 8%. Orosmomentet är klart den framtida orderingången då det för tillfället är EMEA som är stjärnan.

Men om nu handelskriget löser sig inom en rimlig framtid tror jag att Nederman på sikt är en långsiktigt bra investering. Själv hoppas jag att kursen sjunker tillbaka lite så att man kan se till att köpa in sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar