Avanza

Underrubriker

söndag 13 oktober 2019

Warren Buffetts köpanalys förklaradI fredags skrev jag om en laddning böcker som jag fick hem och det tog bara en kväll så var boken om Warren Buffett utläst. En klart läsvärd bok för att förstå mer om hur Warren Buffett tänker när han analyserar bolag. Boken går igenom 17 av hans investeringar vilka han har identifierat som långsiktiga innehav. Som lite kuriosa har en av författarna, Mary Buffett, varit gift med Warrens son i tio år och därmed fått en djup inblick in hans sätt att tänka kring investeringar.

Övergripande är Warrens filosofi att kliva ur innan fallet kommer och sedan ligga likvid, för att kunna köpa när ingen annan vill köpa. Med andra ord samla i ladorna och identifiera bolag med en långsiktigt hållbar konkurrensfördel och köp dessa i en björnmarknad. Det som är viktigt att belysa här är att han utgår från bolagens värdering och bryr sig inte direkt om marknaden. En kraftig nedgång gör bara att bra bolag prissätts fel och det utnyttjas.


Ett exempel är när han sålde av 1969 och låg likvid i tre år, vilket många hånade honom för.  Men sedan när fallet kom 1973/1974 kunde han plocka upp fina bolag för en bråkdel av vad de normalt kostade. Enligt Warren upprepar sig historien alltid, så dessa björnmarknader kommer med jämna mellanrum.

Warren Buffetts köpanalys


Innan Warren väljer att investera i ett bolag är det vissa saker som han vill ska vara uppfyllda.

Ålder - bolaget ska ha funnit bra länge, för det visar att det har en affärsmodell som fungerar över lång tid.
Förutsägbart - det företaget säljer ska vara lätt att förstå och det ska vara något som kommer att se ut på liknande sett i framtiden också. Till exempel så kommer nog Wringleys tuggummi inte ha ändrat sig nästkommande 15 åren oavsett digitalisering eller ej. Eller Coca-cola för den delen.
Långsiktig konkurrensfördel - ger stabil tillväxt i vinsterna och lättare att räkna på.

Det som gör Warrens metod för köpanalys enkel är att han likställer vinsterna från bolag med långsiktiga konkurrensfördelar till att de egentligen fungerar som en obligation. Det han menar är att deras vinster är förutsägbara, vilket leder till att bolagets egna kapital är en obligation med rörlig kupong. Han kallar det för "equity bonds" som enklast översätts till eget kapitalobligationer.

Till exempel om ett bolag har ett eget kapital på 100 kronor per aktie och tjänar tjänar 5 kronor per aktie, kan man man se det som att bolaget betalar en kupong på 5%. Med en stabil och förutsägbar tillväxt över tid är därför aktien att anses som en obligation. Det som gör aktier i denna typ av företag så intressant är att marknaden ibland prissätter aktien fel, till exempel vid en börskrasch eller under en björnmarknad.

I detta inlägg kommer jag använda Wells Fargo som exempel för att visa hur Buffetts metod för köpanalys fungerar.


Steg 1

Det första Buffett gör är att kollar om de saker som han vill ska vara uppfyllda verkligen är det. När det gäller ålder bildades Wells Fargo 1852, vilket gör att bolaget uppfyller det första kravet med råge. Eftersom banken har funnits så länge är det högst troligt att den kommer att finnas kvar de kommande 10-20 åren.

Även när det gäller vad den erbjuder är det troligt att om 20 år kommer den att erbjuda liknade saker som idag. Eftersom bolaget har tjänat pengar under alla dessa år, med enskilda nedgångar under kriser, kommer man också att fortsätta tjäna pengar framöver på ett ganska förutsägbart sett. Därför är både det andra och tredje villkoret uppfyllt.

Steg 2

I detta steg tittar Buffett på utvecklingen av vinst per aktie och eget kapital per aktie. Här vill han se att de båda under en 10 års period har haft en stadig ökning uppåt. Det man inte vill se är att vinsten har hoppat upp och ned mellan åren, utan de ska röra sig uppåt år efter år. Självklart kan det finnas något undantag på grund av förklarliga engångshändelser. Eftersom det är en bank, så kommer jag i exemplet utgå från 8 år bara för att justera för finanskrisen som slog hårt på alla banker. Ökningen i vinst per aktie blir helt enkelt för bra annars.Tittar man på de senaste 8 åren har Wells Fargo lyckats öka sin vinst med 193% eller 8,59% per år. Tittar man på det egna kapitalet per aktie har det ökat med 165% eller 6,46% per år. Skillnaden beror på att man valt att dela ut en del av vinsten varje år.

Steg 3

Om jag vet att bolagets vinst per aktie stiger med i snitt 8,59% över en 8-års period, hur mycket kommer då Wells Fargo tjäna år 2026? Genom att räkna ut vad framtida värde av 4,31 USD blir med en årlig ökning på 8,59% får jag reda på svaret. Knappar man in siffrorna i en formel för att räkna ut framtida värde, blir  svaret 8,33 USD. Alltså kan jag förutspå att år 2026 kommer Wells Fargo att tjäna 8,33 USD per aktie om historien upprepar sig.

Steg 4

Nästa och sista fråga som Buffett ställer sig i sin modell är att fråga sig vad är 8,33 USD värt om 8 år? Här använder han sig av P/E-talet och för att vara konservativ tar han det längsta P/E-talet under den tidsperiod som legat till grund för analysen. Under de 8 åren 2010-2018 har Wells Fargos P/E-tal som lägst varit 7,23, vilket det var slutet av september 2011. Om vi använder det P/E-talet kan vi förutspå att aktien kommer om 8 år kommer att handlas i 60,23 USD (7,23*8,33).

Om jag köper den för 49,21 USD idag, innebär det att min vinst skulle bli 11,02 USD eller 22,4%. Per år innebär det en årlig ökning på 2,56%. Wells Fargo har under alla dess år givit utdelningar. Nuvarande årlig utdelning är på 2,04 USD. Om de kan behålla den under de kommande åtta åren, kan vi lägga till ytterligare 16,32 USD till vår avkastning. Det ökar den till 27,34 USD och vår årliga avkastning till 4,73% per år.

Frågan man sedan måste ställa sig är om en förutspådd årlig avkastning på 4,73% under en åtta årsperiod är något som lockar? Inte i dagsläget kanske, men skulle det blir en riktig björnmarknad så är detta bolag helt klart intressant.

Om vi leker med tanken att kursen skulle rasa 50% och marknaden återhämta sig som den gjorde i finanskrisen blir det helt andra siffror. De gånger som Warren köpt in sig stort i Wells Fargo har varit 1989-90 och 2008-10, vilket kännetecknas av stora kriser.

Boken är skriven 2011 och i exempelet där de använder Wells Fargo, är den förutspådda årliga avkastningen under kommande 10 årsperiod 14,55%. En sådan procentsats tror jag det är få som skulle säga nej till.

Fara med denna metod


Denna typ av prognoser eller försök till att förutspå framtida nivåer på aktier fungerar endast på bolag som har en långsiktig konkurrensfördel och har haft en historia av stabila stigande vinster. Även där är det ingen garanti för att historien upprepar sig.

Vidare så är tajmingen av köpen a och o om man använder sig av denna metod. Buffett själv handlar som vi lärt oss endast när det råder en felprissättning på marknaden. Anledningen är att för att få till en fenomenal avkastning behövs låga ingångsvärden.

Hur tänker jag kring denna metod


Själv gillar jag Buffetts metod. Den är enkel att förstå sig på och när det gäller investeringar vill jag gärna att basen i min aktieportfölj ska utgöras av stabila bolag som visar upp en stabil vinstutveckling.

Baksidan med metoden är tajmingen. För att göra de stora vinsterna gäller det att man köper när ingen annan vill köpa, vilket går stick i stäv med rådet att man kan aldrig tajma marknaden och därför är det bättre att köpa regelbundet.

Det är Peter Lynch som sagt att "far more money has been lost by investors preparing for corrections, or trying to anticipate corrections, than has been lost in corrections themselves". Det jag har gjort är att jag har en större del av mitt sparande i preferensaktier, bara för att få ett stabilt kassaflöde över tid.

Sedan har jag köpt in mig till mindre belopp i de bolag som jag vill ha på lång sikt. Den utdelning som kommer från bolagen har jag inga problem med att låta den ligga tills köptillfällen uppstår eller så investerar jag i fler preffar. När sedan tillfällen uppstår kan jag sälja av preffar och på så sätt köpa större andelar i de enskilda bolagen eftersom jag har "kassa".

Exempel i närtid var när Pareto i september skrev att fastighetssektorn hade gått upp för mycket och vi såg en nedgång på runt 10%. Där passade jag på att gå in i Balder bland annat. Hufvudstaden var ett annat exempel där man kunde ha passat på att köpa in sig med rabatt gentemot det långsiktiga substansvärdet.

Andra exempel är när SEB och SHB gick ned till runt 82 kronor under slutet av augusti i år. En som passade på då var Fredrik Lundberg som tankade 2 miljoner aktier i SHB. Tror man att dessa bolag kommer att fortsätta öka sina vinster i samma takt och minst behålla den höga utdelningen, kommer dessa köp att ge en fin avkastning under många år.

Ytterligare exempel är att köpa investmentbolag när det handlas med hög substansrabatt.

3 kommentarer:

 1. Det är lite så jag brukar tänka också, enkla metoder och längre sikt. Gäller bara att vara medveten om osäkerheten i bedömningen så att man ser till att få med en säkerhetsmarginal också.
  Mvh investera-pengar.blogspot.se

  SvaraRadera
  Svar
  1. Exakt och fördelen med enkla metoder är att de är lätta att komma ihåg. Själv kommer jag att skapa en bevakningslista på sikt så attj ag vet vilka bolag som ska köpas när väl läge uppstår.

   Radera
 2. Hur har du räknat ut den procentuella snittökningen 8,59 för varje år?

  SvaraRadera