Avanza

Underrubriker

lördag 12 oktober 2019

Latour bygger vidare och förvärvar Caljan

Latour är ett av mina långsiktiga innehav och igår kom de med ett pressmeddelande om att de har skrivit ett avtal om förvärv av danska bolaget Caljan. Om det blir godkänt av europeiska myndigheter förväntas förvärvet ske under december i år och kommer alltså att bidra till siffrorna från och med Q1 2020, även om det också kan bli några veckor i december.

Jag gillar verkligen att Latour gör denna typ av förvärv, som dels passar in, men än viktigare är lönsamt och bidrar till totalen redan från dag ett. Det är så man bygger långsiktigt lönsamma och växande bolag.

Åter till förvärvet, Caljangruppen är en ledande leverantör av automationsteknologi för pakethantering inom logistiksektorn och e-handel. Gruppen arbetar  bland annat med teleskopiska transportband, automatiserad dokumenthantering och lösningar för logistikdepåer.


Bolag har funnits sedan 1963 och huvudkontoret ligger i danska Hasselager. Dotterbolag finns i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Lettland och USA.

Nettoomsättning för 2019 förväntas uppgå till cirka 100 MEUR med en rörelsemarginal på runt 15%. Jämför man med 2018, så var nettoomsättningen cirka 82 MEUR och rörelsemarginalen densamma. Ett väldigt lönsamt bolag som dessutom växer kraftigt. För den som vill fördjupa sig ännu mer i siffrorna och se en flerårsöversikt kan här läsa årsredovisning för Caljan Group 2018.

Latours VD Johan Hjertonsson kommenterar Caljan på följande vis:

”Caljan är ett kvalitetsbolag med en marknadsledande position inom logistiksektorn och med starka kundrelationer till ledande logistik och e-handelsföretag. Vi är glada över det här förvärvet och är övertygade om att Caljan är väl positionerat för fortsatt global tillväxt framförallt drivet av den kraftiga tillväxten inom e-handel. Bolaget ger oss dessutom en intressant exponering mot en ny sektor med en stark underliggande global tillväxttrend. Vi välkomnar Caljan som ett nytt affärsområde till vår helägda industrirörelse”

Förvärvet kommer att öka Latours nettoskuld med 250 MEUR, vilket gör att den kommer att uppgå till cirka 7,3 miljarder kronor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar