Visar inlägg med etikett privatekonomi. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett privatekonomi. Visa alla inlägg

torsdag 19 december 2019

Starta sparande i aktier till barn 2020
I mitt tidigare inlägg tog jag upp hur man kan göra sitt barn ekonomiskt oberoende. I detta inlägg tänkte jag dyka lite djupare in i hur man praktiskt går till väga för att spara pengar till barn, som i sin tur kan leda till ett ekonomiskt oberoende. Nu särskilt i jultider är det en alldeles perfekt julklapp. Istället för att köpa en massa saker som troligen inte kommer att uppskattas någon längre tid, är det bättre att byta ut en av julklapparna mot en start på ett barnspar. 

Om man redan har ett sparande till sina barn, barnbarn, syskonbarn eller något att barn, kan man välja att låta en del av julklappspengarna gå till att fylla på det sparandet med nya aktier eller fondandelar.

Hur börjar man bäst med att spara pengar till barn


Innan man kommer igång med att spara pengar till barn är det några saker som  är extra viktiga att fundera på. Frågor som behöver tas beslut om när det gäller starten på ett barnsparande är:

 1. Vem ska äga barnsparandet?
 2. Vilken sparform ska sparandet vara i?
 3. Hur ska sparandet ske?
 4. I vad ska man spara? 
 5. Till vad ska man spara?

Det första man måste börja med när man vill börja spara pengar till barn är att man behöver fundera på vem som ska äga barnsparandet. Ofta kanske man vill att barnet ska känna att det är deras sparande när det blir lite äldre och därför väljer att spara i barnets namn. Men då bör man vara medveten om att barnet får tillgång till det sparkontot på 18-års dagen och kan då göra vad det vill med pengarna.


Därför brukar ofta föräldrar öppna ett konto i sitt eget namn som man sen döper till barnets namn. På så sätt kan man som förälder bestämma när barnet ska få ta del av pengarna. Man kan också styra över vad pengarna ska användas till, som till exempel körkort, insats till lägenheten, första bilen och så vidare.

För att vara säker på att det är barnet som får pengarna om man går bort innan man hunnit dela ut dem, behöver man skriva någon form av testamente. Är sambo och det bara finns ett barn, så ingår besparingar inte i samboegendom som delas, men som gifta ingår sparpengar i giftorättsgodset som delas. Här kan det vara bestämt att ta hjälp av någon kunnig jurist på området.

När man väl bestämt sig för hur man ska spara till barnet är nästa fråga i vilken sparform sparandet ska vara i. För många år sedan hade man något som kallades för värdepapperskonto (VP-konto) som enda alternativ. VP-konto blev sedan aktiedepå och fondkonto beroende på vad man sparade i. Kapitalförsäkringar (KF) fanns tidigare, men de var ofta begränsade till vissa finansiella tillgångar och inte riktigt tillgängliga för var man. 2012 när Investeringssparkontot (ISK-konto) introducerades blev även KF tillgängligt för gemene man som sparform.

Aktiedepå och fondkonto finns fortfarande, och sparar man på sådana konton måste man varje år deklarera alla affärer och betala in vinstskatten. Det gäller även på de utdelningar man fått. Numera är försäljningar av fonder förtryckta på deklarationen så det går lite lättare.

När det gäller ISK och KF tas istället en schablonskatt ut varje kvartal på behållningen man har på kontot. För ISK betalar man den skatten i samband med sin deklaration och för KF tas skatten ut från försäkringen. Fördelen är att man inte behöver deklarera för några aktie- eller fondaffärer eller erhållen utdelning. Nackdelen är att man får betala skatt även om behållningen på kontot har minskat under året.

Nu när man bestämt sig för sparformen och i vilket namn som sparandet till barnet ska ske i, är det dags att fundera på hur sparandet ska ske. När man startar sparandet, kan man sätta in ett lite större belopp, som får bli som ett "startbelopp" om man har möjlighet. Sedan är det vanligaste brukar vara att man startar ett månadssparande till barnet, just för att det är ett enkelt sätt att varje månad föra över en bestämd summa pengar.

Det viktiga är att man automatiserar det hela på något sätt, annars är det lätt att det glöms bort tror jag. Med ett automatiskt sparande blir det också lätt att spara pengar till barnet. I samband med födelsedag och jul kan man som sagt med fördel byta ut en leksak mot ett engångsbelopp som förs över till sparandet. På så sätt ökar man takten ytterligare.

Slutligen behöver man fundera på i vad man ska spara men också till vad man ska spara. Om man startar ett månadssparande är det väldigt enkelt att köpa fonder i och med att man kan köpa för ett visst belopp. Ett sparande i aktier blir lite mer omständigt i och med att man vanligtvis köper hela aktier och om dessa stiger, kanske man måste ackumulera 2-3 månaders sparande innan man har möjlighet att köpa en aktie. Nu kan man alltid spara i Aktieinvest, som tillåter att man köper för ett fast belopp och på så sätt kan köpa en andel av en aktie.

Här finns det inget rätt eller fel, utan det har, tror jag, att göra med hur intresserad man är själv. Är man väldigt intresserad kanske det är roligare att köpa aktier, för då får man själv välja vad man ska spara i till barnet. För andra, som inte är direkt intresserade, passar ett fondsparande bättre. Det viktigaste tycker jag är att man bestämmer sig för en strategi och tänker på att spara brett för att få ned risken.

Ett sätt att tänka är att man skapar ett sparande på samma sätt som man bygger ett hus som ska stå i minst 50 år. Då gäller det att ha en bra grund och ofta pratar man om breda global indexfonder eller investmentbolag. Personligen gillar jag aktier och särskilt investmentbolag. Med investmentbolag äger du aktier i ett bolag, som i sin tur äger ett flertalet bolag, och du kan köpa dessa aktier till rabatt, så kallad substansrabatt. Det hela sköts ofta av någon stark ägare, som familjen Wallenberg eller familjen Lundberg.

När väl grunden är satt, kan man komplettera med enskilda aktier eller med fonder inom specifika branscher. Ofta är amerikanska aktier rätt så dyra, vilket gör att det lämpar sig bättre att köpa fonder mot dessa branscher och länder. Om man till exempel vill köpa en aktie i Google, så kostar den idag cirka 17 000 kronor och det är nog väldigt få som månadssparar så stora belopp. Då är bättre att köpa en fond där Google ingår plus att man får andelar i en massa andra bolag.

Viktigt att tänka på när man handlar fonder är, förutom vilka aktier som ingår i fonden, även vad den kostar. Jämför alltid med någon indexfond som har en liknade sammansättning som den fond du är intresserad av att spara i. Om din fond inte presterar bättre och har de flesta aktier som indexfonden har, finns det ingen anledning att välja någon annan fond än indexfonden. För höga avgifter äter onödigt mycket av den potentiella avkastningen.

Föra över aktier som du redan äger


Oftast när man pratar om att starta ett sparande till barn i aktier eller fonder, menar man att man vill öppna någon form av konto och föra över pengar dit. Men om man redan äger egna aktier, kan man inte dela med sig av några?

Jo, du kan ge bort aktier som du redan köpt till någon annan. I och med att vi inte har någon gåvoskatt längre i Sverige triggar inte en överföring av befintliga aktier till någon annan att skatt behöver betalas, som det gjorde förut.

Det är dock två saker som man måste tänka på.

 • Det måste vara samma kontoform, det vill säga från depå till depå eller ISK till ISK
 • Man kan heller inte föra över från depå/ISK till en kapitalförsäkring eftersom det ses som en försäljning.

Det smidigaste är om barnet redan har ett ISK-konto öppet, hos till exempel Nordnet eller Avanza. Båda sparinstituten har speciella blanketter för att föra över aktier. Viktigt att komma ihåg är att begäran samt din underskrift måste vidimeras av två personer. Ofta får man också skicka med en kopia på sin identitetshandling.

Skulle barnet inte ha ett ISK-konto redan, till exempel om det ska vara tänkt som en doppresent kan du inte öppna ett sånt konto själv i barnets namn om du inte är deras förälder eller förmyndare. Därför om det inte är ditt barn, be barnets föräldrar att öppna kontot, för att du vill ge bort aktier i dopgåva, julklapp, födelsedagspresent eller vad det nu kan vara för anledning.

Hur sparar man rättvist till flera barn


En fråga som ofta uppkommer är hur man sparar rättvist till flera barn. Troligen har man kanske redan startat ett sparande till det första barnet innan ett syskon kommer till världen och då uppstår givetvis frågan hur gör man nu? Med största sannolikhet, även om man skulle börja spara lika mycket, så har det första barnet fått en värdeutveckling på sparandet som är svårt att korrigera för.

Det finns ingen enkel lösning här, men jag tror att den bästa lösningen är att skapa en enda kapitalförsäkring och lägger alla pengar där. Sedan sätter man barnen som förmånstagare till försäkringen. Om man inte redan hade öppnat en kapitalförsäkring, skulle jag nog sälja av aktierna och fonderna från ISK-kontot och sedan föra över behållningen till den nyskapade kapitalförsäkringen. Där skulle jag sedan köpa åter aktierna och fonderna.

När det första barnet sedan blir 18 år gör man ett uttag på X% för ett körkort eller vad det nu kan vara och låter resten stå kvar. När sedan det andra barnet blir 18 år gör man samma sak. Den behållning som nu finns kvar rullar man vidare till dess att det är dags för nästa uttag, som kan vara en hjälp till en kontantinsats och så upprepas sedan processen när det är dags för det andra barnet.

Eftersom hjälp till kontantinsats oftast är ett större belopp jämfört med ett uttag för körkort, skulle man om det finns tillräckligt med sparande göra uttaget till det första barnet för kontantinsatsen och omallokera motsvarande belopp till en räntefond. Allt för att vara mer säker på att när den dagen som barn nummer två ska köpa sin lägenhet, då har det inte precis innan varit en börskrasch och det inte finns tillräckligt med pengar kvar.

Så sparar jag själv pengar till mina barn


Innan jag började blogga och närmare fundera på vad som skulle kunna vara optimalt sparande för mina två grabbar, hade jag redan börjat spara. Det jag gjorde vara att jag öppnade varsitt ISK-konto till dem i mitt namn. För att kunna särskilja kontona åt, har jag döpt dem efter deras namn. Varje månad för jag över ett fast belopp till respektive konto. Eftersom jag tycker aktier är roligast, är det främst i aktier som jag sparar. För att det ska vara lika, köper jag samma aktier åt dem båda vid samma tillfälle.

Som bas har jag investmentbolagen Investor, Industrivärden och Svolder. Till det en del aktier i skog, fastighet, mat och övrigt. Sedan har jag kompletterat med aktiefonder för att komma åt de amerikanska techaktierna och även få en ytterligare spridning av investmentbolag och svenska kvalitetsbolag. De fonderna är Swedbank Robur Technology, Spiltan Aktiefond Stabil och Spiltan Aktiefond Investmentbolag.

Själva sparandet till barnen kommer att gå till körkort och sedan till insats för deras första boende. I och med att jag sparar i mitt namn kan jag styra det helt och hållet. Men de vet om sparandet och vad det är till för, vilket jag tycker är viktigt. Generellt är det bra att involvera barnen tidigt i sparandet, så att de lär sig om pengar och själva blir intresserade.

11 bästa tipsen för sparande till barnen


 • Engagera barn och ungdomar i sparande och aktier så tidigt som du bara kan. Är de mindre, kan man ge dem en leksaksbil för att symbolisera sparandet som man gör till ett körkort. När de blir tonåringar, byt ut leksaksbilen mot ett vykort av en bil och glöm inte att visa hur portföljen utvecklas.
 • Välj aktier och fonder som ger en bred bas till en låg kostnad.
 • När barnen blir äldre, låt dem vara med och välja vilken aktie som ska köpas. Ofta har du redan då byggt en bottenplatta och nu kan barnen själva få vara med och tycka till. Chansen att de tycker att sparande är något roligt ökar markant om det själv får vara med och välja. 
 • Glöm inte att återinvestera utdelningen för att få en extra skjuts av ränta på ränta-effekten på sparandet. Att spara i aktier som ger utdelning är bra, så ha en del utdelningsaktier i ditt totala barnsparande.
 • Byt ut en present till födelsedagen och till julafton mot en aktie eller en fondandel. Det kommer bli mer uppskattat i det långa loppet. Uppmuntra även släkt och vänner att göra detsamma så boostar man barnets sparande. 
 • Saker som är lätta, blir oftast av, så sätt upp en automatisk överföring till sparandet varje månad
 • Även små belopp blir med tiden betydande belopp. Hoppa inte över sparandet bara för att du tycker att det känns så fjuttigt
 • Glöm inte att höga fondavgifter äter upp onödigt mycket av dina surt förvärvade pengar som gått till sparandet. Se till att ha så billiga fonder som möjligt. 
 • Lär barnen att sparande i värdepapper över lång tid är det bästa som de kan göra och fortsätta med när det blir vuxna. 
 • Ha helst sparandet i eget namn så att du kan styra när och till vad pengarna ska användas. 
 • Ha inte pengarna på ett vanligt bankkonto, eftersom du då inte får någon avkastning på dem. 

Hur sparar du till dina barn? Vilka är dina bästa tips för att spara pengar till barn? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig och intressant.

måndag 21 januari 2019

Corem bjöd på en natt på The Winery Hotel

I fredags checkade jag och sambon in på The Winery hotel för ett natts övernattning. Vi brukar försöka komma iväg ibland och unna oss lite guldkant i tillvaron.

Ett av våra stora intressen är mat och vin. Då är detta hotell verkligen rätt ställe!

I slutet mot förra året hade de en kampanj där man fick dubbelrum och frukost för 690 kronor, vilket är ett kanonpris.

För en person som jag som gillar att fatta bra ekonomiska beslut är detta den typ av erbjudanden som jag uppskattar. Då kan jag lägga mer pengar på att njuta av god mat samt prova fantastiska viner.

Nu har de en vinkällare som innehåller en hel del rariteter och som vi har provat en del av.

Utdelningarna stod för kalaset


Många kommer säkert undra om denna typ av utsvävningar inte är tvärtemot vad jag försöker uppnå genom att investera och fokusera på min sparkvot för att en dag uppnå ekonomiskt frihet. Men att vara ekonomiskt fri för mig innebär inte att jag inte ska kunna unna mig saker. Skillnaden är att jag som framtida ekonomiskt fri väljer att unna mig dem när jag får det till ett bra pris. Som i fallet med denna övernattning.

I detta fall blev det ännu bättre eftersom vi blev "sponsrade" av Corem. Nä, nu var det inte så att Corem betalade det hela för oss, det har nog ingen aning om vilka vi är. Utan Corem betalade indirekt genom att jag använde den kvartalsutdelning som jag fick från aktieinnehavet i Corems preferensaktie i början av januari detta år.

Detta är en av de stora fördelarna med att vara utdelningsinvesterare, vilket jag försöker få mina barn att förstå.

Hur gör ni med era utdelningar? Använder ni dem till liknande saker eller återinvesterar ni dem konsekvent? Kommentera gärna i bloggen då era åsikter är värdefulla.onsdag 16 januari 2019

Är du själv ett vinstgivande bolag?

I söndags skrev jag ett inlägg om hur ett minskat mjölkdrickande under lång tid kan resultera i en väldigt stor besparing. Inlägget handlar om hur Åsa Axelsson kunde sluta att lönearbeta genom att göra vissa besparingar.

Det som fångade mitt intresse var främst besparing på mängden mjölk som familjen drack i veckan. ( 180000 kr for att dricka mindre mjölk ).

Hur ser min budget ut?


Bara av att dricka mindre mjölk kan man förvandla denna besparing till cirka 180 000 kronor! Detta fick mig att tänka på hur mycket jag själv skulle kunna spara in på genom att göra andra val och vad skulle det innebära för min månadsbudget?

En typisk budget är uppställd med intäkter först och sedan kommer alla kostnader man har. Längst ned ser man om man går plus eller om man måste minska sina kostnader ytterligare för att det ska gå runt.

Hur man räknar in sparandet är nog olika för olika människor. Själv har jag i min budget lagt sparandet efter nettot intäkter minus kostnader. Man skulle lika gärna kunna ha det som en avsättning efter kostnaderna och sedan en total.

Är du själv ett vinstgivande bolag?Det som ger mig enorm glädje är, förutom bloggandet, att analysera bolag och lära mig mer om dem. Varför då inte analysera mig själv som om jag vore ett bolaget?

Därför har jag nu gjort om min budgetmall och ställt upp den som om den vore en resultaträkning. Nu är varje del av budgeten istället är grupperad efter ett bolags resultaträkning.


I bilden är ett exempel på en resultaträkning och jag har skapat en liknande mall. Genom att lägga in min budget på detta sätt ser jag om jag går med vinst.

Nu kommer vissa att tycka att i budgeten borde väl totalen längst ned bli 0, men mitt överskott är det som jag har som sparande, så därför kommer min budgeten att vissa ett positivt resultat längst ned.

I mallen har jag också skapat en flik där man kan lägga in sina verkliga kostnader och så jämför mallen dem automatiskt mot budget. Länken  till en tom fil som du kan använda hittar du om klickar på AB Jag v1

Kommentera gärna om hur filen fungerar, vad ni tycker om det och om ni vill se några förbättringar. Blev ni själva vinstgivande?


söndag 13 januari 2019

180000 kr för att dricka mindre mjölk

I gårdagens Dagens Industri läste jag en intressant artikel om privatekonomi. Dagens Industri skriver om mamman Åsa Axelsson som under ett år kapade sina utgifter och lyckades spara över 300 000 kronor. Här pratar vi om en riktig sparmästare!

Varje kostnad gicks igenom

Åsa Axelsson sluta att arbeta
Foto: Jack Mikrut, bild från Dagens Industri

Det hon gjorde var att hon gick igenom vad familjen la sina pengar på och om det fanns andra alternativ som var billigare istället. Exempel är att inte köpa dyra glassar ute på stan utan istället köpa hem multipack med glassar. Förutom att familjen sparade pengar på det, fick alla till och med mer glass den sommaren.

Hon fortsatte sedan att gå igenom kostnaderna för luncher, ge bort presenter, strumpor, frukt, mat, frisörbesök och så vidare. Tack vare det kunde hon efter ett år sluta att lönearbeta. Besparingarna genom aktiva val var till och med högre än vad hon tjänade som lärare efter skatt.

Det som jag tycker var särskilt intressant var att genom att minska familjens mjölkkonsumtion från 25 liter till 14 liter mjölk, sparade familjen 6 578 kronor på ett år. Det är drygt 500 kronor i månaden.

Vad blir 500 kronor i månaden om 18 år?


Om man då  investerar det som familjen tjänade på att dricka mindre mjölk, vad blir det efter säg 18 år? Med hjälp av Stefan Thelenius enkla och användbara sparkalkylator får man lätt fram det. Jag har antagit en avkastning om 7% per år, vilket är vad Stockholmsbörsen har avkastat i snitt under väldigt många år.

Sparandet blir i en bred indexfond på ett investeringssparkonto och efter 18 år har man cirka 180 000 kronor. Inte illa för att byta ut en del av den mjölk som man dricker mot vatten.


Vad blir 500 kronors sparande i månaden efter 18 år
Källa: Stefan Thelenius Sparkalkylator Deluxe

lördag 12 januari 2019

Är Busy the new stupid?

Varför är busy inte längre häftigt?


Busy is the new stupid - är ett uttryck som jag ramlade över för några dagar sedan. Det hanldar om att tiden är för oss alla begränsad till 24 timmar per dygn. Hur ofta hör man inte folk som säger om bara dygnet hade fler timmar. Vi kan alltså inte investera i tid, så att vi får 25 eller 26 timmar. på ett dygn. Inte heller kan vi få tid i utdelning som med en aktie. Hur gör ska vi då göra med vår tid?

Viktigt att använda tiden klokt


I nedan video intervjuas Warren Buffett och Bill Gates av Charlie Rose från Bloomberg. De sitter och diskuterar hur olika deras kalendrar ser ut. Bills kalender är fullsmetad medan han förvånas över att Warrens kalender kan i vissa veckor vara helt tom. Warrens poäng är att eftersom att tiden är begränsad är han väldigt noggrann med hur han använder den.

Klicka på videon och njut av samtalet mellan två legender!


Källa: Charlie Rose show on Bloomberg, från Saloni Jain Youtubekanal

Se på dig själv som ett AB


När vi investerar i aktier är väldigt noggranna med att läsa företagens årsredovisningar, vi analyserar bolagens nyckeltal, vilken utdelning kan vi få från bolaget och vi funderar över hur bolaget kommer att gå i framtiden. Men hur tänker vi på oss själva, särskilt om man strävar mot ekonomisk frihet?

Själv ser jag på mig som ett  bolaget, ett AB Jag helt enkelt. AB Jag är en resultaträkning, där min omsätttning består av lön och utdelningar. Rörelsekostnaderna är fasta kostnader för boende, drift, bil och försäkringar. Övriga rörelsekostnader (mer rörliga) är exempelvis mat, nöje, kläder och så vidare. Nu kan man alltid diskutera hur detta ska ses på, men jag tror att ni läsare förstår principen. Sedan delar man själv upp detta som man vill.

Amortering och räntor på lån är mina finansieringskostnader. Vissa skulle nog påpepka att utdelningen från aktier ska ses som finansieringsintäkter och ska det vara korrekt stämmer det. Men för detta inlägg har jag valt att se det som omsättning.

Till slut har jag ett månadsresultat, som bör vara posititivt, annars går AB Jag med förlust. Detta kan jag sedan investera i mer aktier som ger dels utdelning och dels avkastning i och med att de ökar i värde.

Är du ett vinstdrivande företag?


När du gör en budget, gör den därför som en resultaträkning och fyll sedan i dina intäkter och kostnader som du haft varje månad på samma sätt. Effekten blir att du nu kommer att inte bara se dig själv som ett bolaget, utan du kommer även att tänka och styra dina handlingar efter hur ett bolag gör.

Ställ dig sedan frågan, är du ett vinstdrivande företag eller ej? Kommentera gärna då era tankar är viktiga och intressanta.


måndag 29 oktober 2018

Tjäna över 4000 kronor på däckbytet

I helgen bytte jag däck på familjens båda bilar. Många som jag känner väljer att köpa den tjänsten för man orkar inte hålla på och byta däck själv eller så har man sina däck på ett däckhotell och då ingår det i priset som man betalar för att ha däcken förvarade.

Vad tjänar man på byta själv? I närheten där jag bor kostar det cirka 299 kronor, men det finns ställen som bara tar 175 kronor, men då behöver man åka ett antal mil, så jag utgår från priset i min närort. Det tog nästan två timmar allt som allt och jag sparade 598 kronor, för vilka jag köpte tre aktier i Industrivärden. #sparadkrona och påfyllning i aktieportföljen!

Men det intressant är kanske inte själva besparing, utan att däckbytet egentligen är värt nästan åtta gånger så mycket över lång tid. Eftersom jag investerade min besparing i aktier och därmed kan räkna med cirka sju procent i värdetillväxt årligen och cirka tre procent i utdelning, totalt tio procent, blir däckbytet om 25 år värt 4 533 kronor. Inte illa!

Källa: Stefan Thelenius

tisdag 11 september 2018

Hälften av bolånetagarna verkar riskera att hamna i Lyxfällan

Läste i dagens nummer av Dagens Industri att hälften av landets bolånetagare inte skulle klara av en ökad månadskostnad på några tusenlappar mer i månaden. Blev chockad över att så många verkar ha gått in i ett konsumtionstänk där man måste ha allt som alla andra har.

Källa: Dagens industri
Det vill säga stort hus (ofta för stort), två nyare bilar av finare märke, båt, barn som ska göra flera olika sporter, vinter- och sommarsemestrar, märkeskläder, restaurangbesök, osv. Allt detta går att hålla flytande så länge som räntan är extremt låg och man har ett jobb.

Men att man riskerar sitt hem och sin familj genom att inte ha en ekonomisk kudde så att om räntan stiger eller att man blir arbetslös, så kan man ändå bo kvar eller klara sig ett antal månader. Jag förstår inte hur man kan välja att leva så! Hur kan man inte se efter sin privatekonomi?

Personligen har jag möjligheter att dra på mig mer konsumtionssaker, men inte blir jag lyckligare för det, för att inte prata om hur det skulle öka min finansiella risk. Plus att då är man verkligen fast i ekorrhjulet, eftersom man måste jobba massor för att ha råd med alla kostnaderna. Det känns som många saknar självkänsla och måste göra som alla andra istället för att vara nöjda med det man har.

Själv väljer jag att fokusera på de få saker som skänker mig glädje och nytta och att umgås med familjen, inte bara de få veckorna man har semester. Visst skulle det vara trist om räntan ökar, men det får ingen större effekt på hur jag lever. Precis som med aktieportföljen, börsen kan gå upp och ned, aktieutdelningen påverkas inte.

Man inser att det är mer och mer viktigt att privatekonomi blir ett ämne i skolan. Hur tänker ni kring det faktum att så många inte skulle klara av en höjning på några tusenlappar i månaden? Kommentera gärna i bloggen.

tisdag 31 juli 2018

Så blir du en egen bank

I december 2016 stoppade jag in 10 000 kronor hos Lendify. Lendify är crowdfunding kan man säga, men där du med kan välja att låna ut 100 kronor och uppåt till personer som behöver låna pengar. Dvs du köper dig en andel i den personens lån. Det som är nytt är att Lendify har startat en andrahandsmarknad där man kan köpa och sälja låneportföljer.

Av de 10 000 kronor som jag investerade har jag valt att ha båda typerna av investeringar, dels där Lendify automatiskt investerar i nya lån (Autoinvest) och dels där jag själv investerar i lån (manuellt). Den ursprungliga fördelningen däremellan var 80/20.

Hittills har jag fått 12,82% avkastning på investerat belopp och årsavkastningen i år är 7,22%.


Nu har jag valt att ta hög risk då det är ett begränsat belopp och jag vill testa hur tjänsten fungerar. Som bilden nedan visar så har jag en störrre del i lån som har högre risk (kreditklass D-F) och lite längre löptider.


Idag valde jag att testa andrahandsmarknaden genom att köpa på mig 5 nya konton. Totalt investerade jag lite över tusen kronor av det som jag hade tillgängligt på mitt autoinvestkonto. Löptiden var från 72-120 månader och riskklasserna C-D. Priset jag betalade var 101-102% av nominellt belopp. Jag tror nog att jag kommer att fortsätta att köpa på mig konton för de återbetalningar som jag får. Nästa steg blir att slå ihop de 6 autoinvestkontona till ett och samma konto. Det blir lättare att administrera.


Det jag gillar med Lendify är att man får chansen att vara sin egen bank. Nackdelen är väl att trots andrahandsmarknaden kan det nog vara svårt om man vill snabbt sälja sina konton. Jag tror inte att denna ännu är så likvid som till exempel aktiemarknaden.

Vad är din uppfattning av Lendify? Hur tycker du andrahandsmarknaden fungerar? Kommentera gärna i bloggen.

torsdag 5 juli 2018

Är statistiska värderingsmodeller för bolån verklighetsanspassade?

Igår blev jag frustrerad på Nordnet över att deras egna värderingsmodell värderade fastigheten 1 miljon lägre än vad Mäklarringen gjort för en månad sen i samband med att min nuvarande sambo köpte in sig till hälften. Jag beklagade mig över detta på Twitter och Avanza var snabba på att kommentera det hela och be mig kontakta dem.

Som en parantes kan jag säga att jag ännu inte fått svar från Nordnet på mitt Twitterinlägg. Däremot har de mailat och ändå bett mig inkomma med en ansökan för att låna pengar. Men jag ser inte vad det skulle leda till då deras modell ger ett för lågt värde. Att jag skulle bekosta en oberoende värdering där Nordnet ändå i slutändan väljer vilken som ska gälla känns som ett dåligt alternativ för mig.

Idag hade jag i allafall ett mycket trevligt samtal med Avanza och vi kom fram till att det är deras Superbolån PB som skulle kunna vara av intresse för mig. Bolån+ gav en högre ränta än vad jag har idag, men där godtar de en värdering från en mäklare om den är max 3 månader gammal. Bra där!

För tillfället har de inte möjlighet att bevilja några nya superbolån, då deras styrelse inte givit ytterligare mandat att låna ut mer pengar. När det gäller Superbolånet använder även Avanza sig av en statistisk värderingsmodell och på skoj kollade de vilket värde den gav på huset. Döm av min förvåning när den gav samma värde som Nordnets! 3,37 miljoner! Och är man inte nöjd behöver man komma in med en värdering från en auktoriserad värderingsman, precis som på Nordnet.

Då började jag fundera på hur lång eftersläpning de har i sina modeller. Avanza skulle kolla upp det och återkomma.

Men för att själv få en uppfattning, gick jag in på Booli och skrev in gatuadressen. Där fick jag upp alla slutpriser på de fastigheter som sålts på den gatan. Då det är ett radhusområde, ser husen likadana ut. I tabellen nedan har jag kollat på slutpriset i snitt för de senast 1 till 4 åren (Beloppen är i miljoner kronor).


Värdering från Mäklarringen ligger på 4,3 miljoner, vilket är i linje med snittet det senaste året. Om vi är lite konservativa och tar snittet för de senaste 3 åren, vilket är slutpriser från 2015-07-01 och framåt, hamnar vi ändå bara 0,1 miljoner lägre. Det är när vi inkluderar slutpriser från 2014-06-30 och till idag som snittvärdet sjunker mera, ned till 3,76 miljoner.

Personen på Avanza informerade mig att i deras modell har de en avvikelse på +/- 0,26 miljoner och om man drar bort det från 4-års snitt hamnar man på 3,5 miljoner. Med andra ord verkar Nordnets och Avanzas modeller använda snittpriser för minst de 4 senaste årens försäljningarna!

Personligen tycker jag att de antaganden i modellerna vare sig är rimliga eller verklighetsanpassade. Man är helt enkelt för konservativ. Vad tycker ni? Är de modeller som de använder realistiska? Kommentera gärna på bloggen.

onsdag 4 juli 2018

Bolån från nischbankerna - möjligt?

För en månad sedan blev jag äntligen sambo. Efter en del rensande och renoverande börjar vi nu komma i ordning och man kan börja njuta lite av det fina sommarvädret.

I samband med att min sambo flyttade in, köpte hon in sig i huset till hälften. Som grund till försäljningspriset gjorde vi en värdering av den lokala mäklaren på orten. Tanken var att även kunna använda den värdering som underlag vid diskussioner om ränta och amortering av bolånet.

Eftersom vi har möjlighet att amortera ned lånet så att vi kommer under 50% belåning baserat på värderingen, tänkte jag att nu är det dags att kontakta Nordnet där större delen av min aktieportfölj ändå ligger.

Av villkoren kan man läsa att de använder sig av en egen värderingsmodell som bygger på ett statistisk underlag. Är man inte nöjd med den värderingen kan man själv bekosta en värdering av en oberoende värderingsman från Samhällsbyggarna, men Nordnet äger själva rätten att besluta om vilken värderingsmodell som ska gälla vid beslutet om bostadens värde.


Jag tog kontakt med Nordnet igår och frågade vad deras värderingsmodell gav för värde. Svaret jag fick idag chockade mig. De värderade huset 1 miljon lägre! Med tanke på att dels den del av aktieportföljen som ligger hos dem är 50% mer än vad vi skulle vilja ha låna och även att de dels skulle ha säkerhet i huset, känns det inte seriöst från Nordnet att säga att de utgår från marknadsvärdet.

Även aktieutdelningen som dessa aktier genererar årligen är mer än 5 gånger räntan, har jag svårt att se vilken risk Nordnet skulle ta om de valde att godkänna värderingen från Mäklarringen.

Som kund känns detta trist och tanken på att lägga mer affärer hos Nordnet kom av sig innan den ens började, Nu blir det dags att istället kontakta andra aktörer för att se vad de kan erbjuda. Vilka skulle ni tipsa om? Skriv gärna i bloggen.

måndag 7 maj 2018

Bra deals på mobilabonnemang

Inlägg innehåller affiliatelänkar från Hallon

Jag använder mig som ni vet av reklam på bloggen och de produkter som jag direkt nämner är produkter som jag själv skulle använda. Hallon är ett av det bolag som jag lägger upp länkar för och detta inlägg är riktat till de som går och funderar på att skaffa sig ett nytt mobilabonnemang, men som inte vill bli fast i något dyrt. Om man kan tänka sig att surfa mycket där det finns wifi, kan man komma billigt undan och just nu har Hallon en hel del bra erbjudanden från 2018-05-07 till 2018-06-10. Klicka på bannern högst upp till höger på bloggen för att komma till Hallons kampanjsida.
söndag 15 april 2018

Hur kan du unna dig lyx utan att det blir kostsamt?

Hur kan man unna sig saker utan att det kanske kostar något? Det låter för bra för att vara sant eller hur? 

Vin är ett av mina stora intressen, både att samla på men även att få chansen att provsmaka exklusiva viner från de stora vinslotten i världen. Som ni förstår är detta kostsamt och hur hänger det ihop med mitt sparfokus och en balanserad privatekonomi?

Tänk om man kunde ha ett vinintresse utan att det för den delen blir kostsamt?

Bordeaux är ett område i Frankrike, som har några av världens äldsta och finaste vinslott. 1855 gjordes en klassificering av dessa och endast fyra slott klassades som premier cru, vilket är den högsta klassen. De fyra slotten är Ch. Latour, Ch. Lafite-Rothshild, Ch. Margaux och Ch. Haut-Brion. På bilden är Ch. Mouton Rothshild med, men de kom med först 1973 om man ska vara petig.

På min bucket list står det att jag någon gång i livet ska ha druckit vin från dessa slott. Hittills har jag provat Ch. Latour. Det var en 1992:a, ett mellanår, men vinet var fantastiskt.

Även om det inte är ett bra vinår, så kan man räkna med att viner från dessa slott håller en enormt hög klass, vilket driver upp prislappen per flaska.

I fredags var jag med min sambo samt hennes bror och svägerska på The Winery Hotel. På deras vinlista hade jag sett att de hade några årgångar av Ch. Haut-Brion, nämligen 1993, 1995 och 1996. Vi provade 1993:an, vilket med sina 25 år på nacken fortfarande hade syra och fruktighet kvar. Rätt fantastiskt efter så många år. Denna skulle man kunna ha i källaren i minst fem år till. Väl på plats provade vi också Ch. Cheval Blanc från 1987. Vinet var mer elegant och sammetslent, och med en otroligt bärig doft. Svårt att tro att det trots allt är 31 år gammalt.


Kostnaden för dessa två flaskor är 5 500 kronor, vilket är väldigt mycket pengar. Eftersom vi var fyra personer blir det 1 375 kronor per person. Men som jag sa i inledningen av detta inlägg kostade det mig inget. Men hur är det möjligt? Jo, genom planering.

Jag har två barn, som jag har varannan vecka. Mitt ex och jag har en lite annan syn på det här med hur vi ska handla kläder till barnen. När det gäller att köpa kläder, går jag alltid ut på nätet för att jämföra priser och jag handlar även till största delen på nätet och försöker vara ute i tid. För standardprodukter som säljs av många olika affärer är det bara pris som gäller för mig. Varför betalar mer om jag inte behöver.

Om du ska åka på skidsemester under sportlovet, vilket många gör, kolla då igenom barnens skidkläder i god tid innan så att allting passar. Åker du endast sju dagar per år känns det galet att lägga ned pengar på ett märkesställ.

Om du inte kollar att kläderna passar på barnen innan du åker, tvingas du handla på plats och där är det alltid dyrt eftersom du inte har så mycket till val. Som en jämförelse kunde du köpa ett skidställ på Decathlon för 1 148 kronor några veckor innan sportlovet. Men att köpa ett på plats i Trysil gick på 2 700 kronor, något som mitt ex upptäckte då hon inte i god tid kollat att kläderna på äldsta grabben passade. Skillnaden är 1 552 kronor eller 776 kronor för mig, vilket är mer än halva kostnaden för vad vinupplevelsen på The Winery Hotel gick på per person.

Nu är det snart dags för nya vår/sommar skor till barnen. Den äldsta sonen vill troligen ha ett par vita Converse. Listpriset för dessa är nortmalt sett 750 kronor, men genom att kolla runt på nätet och köpa nu kan man få dem via Sportamore för 449 kronor, ytterligare 301 kronor sparade,

Detta är två exempel på hur jag genom planering och att vara ute i god tid spar pengar, vilket sedan möjliggör för mig att njuta av ofantligt dyra viner till en rimlig peng.

Vilka är dina bästa tips på att spara pengar och på så sätt kunna unna dig saker utan att det blir någon större merkostnad? Kommentera gärna i bloggen.

fredag 6 april 2018

Bra tips på ställe att köpa skönhetsprodukter

Inlägget innehåller affiliatelänkar

Nu kanske ni undrar vad i hela friden jag skriver ett inlägg om skönhetsprodukter (som läsare kanske man associerar det främst med smink och dylikt). Men även en aktieräv måste ju investera i dessa med jämna mellanrum.  Eftersom jag kör efter devisen #sparadkrona har jag för vana att söka lägsta pris på nätet innan jag handlar något. Detta gäller särskilt förbrukningsvaror som vanligen är dyra, så jag ville dela med mig av något som jag gillar.

Spara en krona på att köpa deo på nätet


Det som stod på listan nu var inköp av deodorant. Något som är dyrt, men behövs. För mig funkar Armani Acqua di Gio Pour homme bäst.
Dock så ligger den högt i pris och normalt sätt brukar jag köpa den när jag är ute och reser, för att på så sätt spara en krona eller gärna två. Trots det landar priset runt 250 kronor. Det är ju lika mycket som en aktie i Axfood och en aktie i Storytel! Efter lite letande på Prisjakt och några skönhetssiter, hamnade jag på Glamma.se. Där kostade den 267 kr inklusive fri frakt. Helt klart prisvärt jämfört med andra ställen, vilket min privatekonomi gillar!

Med hjälp av en rabattkod för nya kunder, fick jag ytterligare 15% i rabatt, men då behövde jag handla för 500 kronor. La därför till ytterligare en deodorant och fick då hela rabatten. Totalt slutade det på 227 kronor/deodorant inklusive fri frakt. Känner mig fräscht nöjd. Helt klart #sparadkrona på den!

Spara en krona du med och använd dig av nedan rabattkodFör att dela med mig till dig som läsare, använd denna länk (affiliate), handla för 500 kronor och ange "nykund429" när du är i kassan så får du också del av rabatten. Rabattkoden gäller till 2018-12-31.

onsdag 4 april 2018

Rensa hemma och tjäna pengar

Tanken var att nu under påsken skulle jag bara ta det lugnt. Passa på att läsa ikapp alla de intressanta blogginlägg som man inte riktigt hunnit med och lyssna igenom ett antal poddavsnitt som man heller inte hunnit.

Men, som ni som följer mig vet, ska jag bli sambo framåt sommaren och då gäller det att ha rensat av de saker som man inte längre vill ha, inte behöver eller inte kommer i för den delen. Jag följer en del bloggar som skriver om minimalism och inser att man har på tok för många saker. Saker som aldrig används. Genom att sälja av dessa saker kan jag få lite extra sidoinkomster som jag kan lägga på att investera i fler aktier.

Några exempel är, 3 små kastruller (räcker med 1), 20 urtvättade t-shirtar som är bra att ha när man jobbar med huset (hittills inte rört dem på 5 år och lyckats jobba med huset ändå), X antal skjortor som inte passar (men jag kommer ju att gå ned i vikt igen och även om jag skulle göra det behövs inte alla), 7 par byxor som inte längre passar (samma som med skjortorna), 6 osthyvlar (jobbigt att diska...), 5 set med cykelkläder (jobbigt att tvätta) osv.

Så nu har projekt utrensing påbörjats för Stojko Invest. Hittills sålt en skänk, en receiver, en blu-rayspelare, golvhögtalare, cykel (1 av 2). Det blir en bra sidoinkomst till min privatekonomi och en del av det ska in i pengamaskin och nya aktier ska inhandlas. Cykeltrainer, skor och transportväska är också på gång. Det blir en del sköna slantar som trillar in till aktieportföljen.

Även lagt ut en massa skjortor på Tradera som inte längre passar (de har bara hängt i källaren i ca 2-3 år).

Trots att det är jobbigt att rensa och lägga ut annonser, så är det väldigt befriande att tillgodogöra sig yta. Sedan är det kul om en saker kan vara till nytta och glädje för andra personer. Tanken är att när jag är klar ska jag ha de saker som jag verkligen behöver och använder. Vi får se hur långt jag kommer.

Hur tänker ni kring mängden saker som man behöver? Samlar ni också på er en massa onödigt? Kommentera gärna i bloggen.


tisdag 27 mars 2018

Extrajobb, mina bästa tips för hur barn kan tjäna en extra slant

Ett sätt att lära sig om privatekonomi är att faktiskt jobba extra eller sälja saker på loppis som man inte behöver. På så sätt får man lite extra sidoinkomster.

Jag försöker få mina barn att hitta sätt att jobba lite extra, eftersom det är ett bra sätt att öka förståelsen för pengars värde och att få lära sig att det kräver en insats för att tjäna ihop en slant.

Sidoinkomster kopplade till barnens sport


Lillgrabben spelar ishockey sedan ett antal år tillbaka och har under denna säsong gått två domarutbildningar. Nu i helgen fick han frågan om han ville döma fyra matcher i en cup som spelades i närheten. Det var första gången han dömde U12, vilket innebar helplan. Eftersom han var lite nervös följde jag med honom båda dagarna som stöd.

Totalt fick han 660 kronor för dessa fyra matcher och han var jätteglad. Jag frågade honom vad han nu skulle göra med pengarna. Ni som följer mig kanske kommer ihåg att han har lånat 1600 kronor från mig då han absolut ville köpa en tröja. För er som är nya på bloggen, kan ni läsa om det inlägget här.

Jo pappa, sa han. Jag ska ge dig 200 kronor, sedan ska jag sätta in 200 kronor på min ISK för att köpa aktier som delar ut och resten ska jag ha till roliga saker. Som förälder blir jag glad att han redan så här tidigt har börjat förstå hur man ska handskas med pengar och tänka på sin privatekonomi. Det bådar gott för framtiden och förhoppningsvis hans resa mot ekonomisk frihet.

Hur ditt barn kan få en sidoinkomst även om denne inte sportarMen om man inte spelar hockey och eller inte har gått en domarutbildning, vad kan man göra istället om man vill ha en sidoinkomst? En sak som är nära knutet till sport är att ofta måste föräldrar vara med och stå i diverse caféer för att laget ska få in en slant. Att sätta upp en lapp på anslagstavlan vid idrottsanläggningen där man erbjuder sig att stå istället för föräldrar är ett bra sätt att tjäna extra pengar på.

Andra exempel är läxläsning, barnpassning, gå ut med hunden ochsnöskottning.

Vilka är dina tips på enklare extrajobb? Kommentera gärna i bloggen.

torsdag 22 mars 2018

Top 10: Mina främsta ekonomikällor


Vill man lära sig om aktier, aktiesparande och privatekonomi, måste man precis som Warren Buffett läsa mycket. Frågan är då, vilka är de främsta källorna till ekonomisk kunskap? Nedan har jag listat mina Top 10 källor:

Aktiespararen - En tidning som fokuserar på lite mer djupgående aktieanalyser utan att vara komplicerade på något sätt. Här kan man även läsa intervjuer med VDar för olika börsbolag och tidningen har även några aktieportföljer som de skriver om i varje nummer. Är man lite osäker på vad man ska investera i för aktier kan dessa vara en bra grej att ta rygg på. På liknande sätt har det även några fondportföljer som de redogör för. Jag tycker tidningen ger en bred och bra inblick i aktie- och fondsparandet.

Privata Affärer - Denna tidning är som Aktiespararen, men man fokuserar mer på privatekonomi som helhet. Den ger en större bredd, men med breddat fokus blir det inte lika koncentrerat på aktier/fonder och aktieanalyser. Passar bra för någon som vill läsa och lära sig om privatekonomi på ett övergripande sätt.

Placeringsguiden - denna tidning ges ut av Privata affärer och fokuserar mer på aktieanalyser av bolag och har en lite längre lista på köpvärda aktier. En bra tidning som analyserar fram diverse intressanta aktier att eventuellt investera i för att bygga en aktieportfölj.

Börsveckan - Denna tidning är ett snävare alternativ till Placeringsguiden skulle jag vilja säga. Här fokuserar man på 4-5 aktier per nummer, som man analyserar mer på djupet. Vidare har man även en aktieportfölj som man förvaltar och redogör för i varje nummer.

Poddar - Det finns en uppsjö av finansinriktade poddar och dessa är ofta väldigt intressanta och välgjorda. Min top 5 lista av poddar är:

 • Framgångspodden, 
 • Finanspodden, 
 • Investerarens podcast
 • Digitalpodden
 • Avanzapodden

Nyhetskanaler - Den bästa tycker jag är OmniEkonomi. Här får man löpande ekonomiska nyheter från olika finanstidningar världen över. Ett lätt sätt att hålla sig uppdaterad helt enkelt. Sedan läser jag alltid Dagens Industri samtidigt som jag äter frukost.

Börsmorgon (DiTV) - När man plöjt igenom morgontidningen är Börsmorgon 08:45 en bra kanal för att få en känsla för hur börsen kommer att öppna 09:00 och vad analytiker fokuserar på. I rapporttider tycker jag den är ovärderlig, för att få en bild över hur ens aktier kan tänkas prestera under dagen.

Börslunch (EFN) - Detta program är som Börsmorgon, men ger en avstämning halvvägs in på börsdagen. Man kan säga att den ger en avstämning efter första halvlek för att använda fotbollstermer.

Twitter - Genom att följa vissa hashtags får jag en överblick och idé om vad som diskuteras i sociala medier när det gäller aktier, investeringar och privatekonomi rent generellt. Jag brukar (förutom att scrolla i mitt twitterflöde) kolla av vad som skrivs under dessa 4 hashtags:

 • #finanstwitter 
 • #sparadkrona 
 • #pratapengar
 • #uppesittarkväll 

Jag tycker Twitter är kanon för att få inspiration på nya spännande aktier och aktiebloggar, som i sin tur ger en möjlighet att förkovra sig ytterligare. Mitt Twitterkonto heter stojko_invest.

Instagram - Här finns det många intressanta personer att följa för att få olika typer av spartips (#sparadkrona), mm. Själv finns jag under namnet stojko_invest.

Vilka källor använder ni er av? Kommentera gärna i bloggen.

tisdag 20 mars 2018

Höjt barnbidrag: Så gör du med din privatekonomi

Äntligen!!! Det var 12 år sedan barnbidraget höjdes. Men nu i mars 2018, kom ökningen på 200 kronor per barn. Den stora frågan är, vad gör man med det privatekonomiskt? Nu finns det familjer där denna ökning är ett välkommet tillskott i en annars ansträngd privatekonomi. Men om du tillhör dem som hittills klarat dig innan denna ökning och ditt barn har fått det som det behöver, inställer sig frågan, vad gör man med ökningen på bästa sätt ur ett privatekonomiskt perspektiv?

Mitt bästa privatekonomiska förslag


Mitt förslag är att du sparar denna ökning och sedan blir det en bra grundplåt som du kan ge ditt barn när det blir 18 år gammalt. Det räcker till körkort, boende på annan ort ett tag om det vill studera vidare, ett bidrag till en framtida egen bostad, osv.

Nu kanske någon säger att 200 kronor inte är så mycket privatekonomiskt och hur ska det kunna bli något efter ett antal år. Men, då glömmer man det åttonde underverket, nämligen ränte-på-ränte effekten. Att uppnå det åttonde underverket är något som alla kan. Det enda som behövs är en plan för sin privatekonomi och ett tålamod. Ofta är det det sistnämda som är det svåraste.

Vad blir 200 kronor om 18 år?


Låt oss se vad 200 kronors månadsparande i 18 år till en genomsnittlig avkastning om 6,5% (i snitt har börsen stigit mer än det de senaste 30 åren, men jag är lite konservativ) per år de senaste före skatter och avgifter. Till min hjälp använder jag mig av Stefan Thelenius Sparkalkylator som du hittar här.


200 kronor i månaden i 18 år till 6,5% avkastning blir efter skatter och avgifter 69 887 kronor


Nu kanske alla inte kan spara hela ökningen, men om du då sparar hälften av ökningen, dvs 100 kronor i månaden i 18 år till samma antaganden blir det 34 943 kronor. Som synes, det blir ett bra tillskott till barnets privatekonomi av denna ökning med tiden.

Öppna ett konto med autogiro hos Nordnet eller Avanza


Mitt förslag är att man skapar ett autogiro som automatiskt för över pengar till sparandet, antingen hos Nordnet eller Avanza. Jag tycker de har flest fonder att välja mellan.

För att hålla nere kostnaderna, men ändå få spridning skulle jag välja en billig indexfond, som Nordnet Svenska Superfonden eller Avanza Zero. Skillnaden är att Superfonden är följer flera bolag, vilket ger en i mitt tycke bättre spridning.

Kommentera och berätta gärna hur ni resonerar kring ökningen av barnbidrag.

måndag 19 mars 2018

Så får du lägre bolåneränta enkelt

Bli en vinnare på det kommande bolånekriget. 

Att låna pengar till bolån har historiskt sett alltid varit en kassako för de fyra storbankerna. 2017 gjorde de fyra storbankerna totalt en vinst på lite över 100 miljarder kronor på att låna ut pengar till sina bolånekunder. En stor del kommer från räntenettot. Räntenettot är skillnaden mellan bankens ränteintäkter, eller vad vi betalar på det vi lånar från banken och bankens räntekostnader, vilket är vad banken betalar för att låna upp pengar.

Förklaringen till detta är att bankens räntemarginal på bolån (vad du betalar och vad banken betalar) har ökats sedan 2009. Den marginalen är nu uppe på 1,7 procentenheter!

Diagram: Från Finansinpektionen 

Den höga marginalen är något som återspeglar sig i att snitträntorna när du lånar pengar till ditt bolån hos de större bolagen är från 1,59% och uppåt. Ju längre löptid, desto högre ränteprocent för att låna pengar.


Diagram: Konsumenternas

Hur ska jag få ihop min privatekonomi när jag måste låna pengar?


När man ser denna marginal och de höga räntorna inser man att det finns stora pengar att tjäna och detta är något som ett antal nya aktörer också har kommit fram till. Nedanför redogör jag kort för vilka de är och de villkor de har i huvudsak.


Avanza erbjuder vad de kallar för Bolån+, via Stabelco som de samarbetar med. Villkoret är att man kan låna pengar till bolån upp till max 60% av fastighetens värdet och de till en 3-mån ränta om 1,29%. Totalt får man låna 0,5-10 miljoner kronor.

Har man minst 3 miljoner i samlat kapital kan man bli private banking kund. Totalt får man låna mellan 1-10 miljoner kronor till en 3-mån 0,79%  ränta. Dock får man bara belåna max 50% av husets värde.


Nordnet har också bolån till sina kunder. Man kan belåna max 50% av fastighetens värde. Man måste minst ha 1 miljon i samlat kapital och då är 3-mån räntan 1,19%. Sedan minskar räntan ju mer man samlar hos Nordnet. Som lägst kan man få en 3-mån ränta på 0,69%, men då krävs ett kapital på minst 10 miljoner kronorHypotek erbjuder bolån via Schibsted Media Group som finansierar deras satsning på att slå sig in på bolånemarknaden. 3-mån räntan börjar på 1,28 % och man kan låna upp till max 65% av fastighetens värde.För en dag sedan kablade sajten Break it ut att ett nytt bolag erbjuder bolån upp till 85% av fastighetens värde till en 3-års ränta om 0,95%. Kravet är dock att det är ett befintlig bolån som man kan flytta dit och bolaget ger inga nya lån. Bolaget är nytt, så här återstår det att se lite hur det utvecklar sig.

Privatekonomiskt är det rätt att shoppa runt när man ska låna pengar


Även om det är en viss trögrörlighet med att byta bank, så är det idag ganska smidigt att göra det. Jag har själv bytt från Swedbank till SBAB då jag inte fick en konkurrenskraftig ränta när jag skulle låna pengar. Det gick jättelätt och SBAB hjälpte mig. Fördelen med dem är att de inte har några krav på att man måste ha mer än bolånet hos dem, vilket är vanligt hos de mer traditonella bankerna. Nu har jag i för sig ett sparkonto hos dem då man får en hyftsat bra ränta med tanke på att Sverige har minusränta för tillfället.

Snart är det dags för mig att göra en ny genomgång av bolånen och helt klart kommer några av de fyra som jag gått igenom vara bolag som jag kommer att kontakta för att försöka flytta lånen till. Det finns ingen anledning till att betala mer än vad man behöver.

Hur gör ni med era bolån? Kommentera och berätta gärna på bloggen.

lördag 17 mars 2018

Så sparar du pengar på långkok

Eftersom jag gillar att kombinera saker, har jag insett att långkok är toppen att göra på helgen. Idag sken solen från klarblå himmel. En sådan där härligt dag då man bara vill sitta ute och njuta. Samtidigt behövde jag fixa lunch, träna och handla. Dessa tre saker tar alla sin lilla tid och jag ville inte fastna i köket nu när solen äntligen kommit fram.

Spara pengar och köp när det är billigt


Jag handlar främst på Willy's, eftersom det ligger ett stort och fint Willy's nära mitt jobb. Deras  veckoblad får jag mailat till mig varje måndag. Denna vecka hade de extrapris på rimmad lägg, något som man lagar otroligt gått fläsklägg med. Klassisk husmanskost helt enkelt och till en sparad krona! 

Därför passade jag på och köpte på mig 2 stycken. Kilopriset var 26:90 kr. Jag köper alltid lite extra och lägger in det som inte används i frysen. #sparadkrona på det, check!!

Att laga mat från grunden är ekonomiskt!


Tar man sig bara lite tid och lära sig lite matlagningsgrunder, är det inte så svårt. Fördelen är att om man lagar mat från grunden vet man också vad man får i sig och att det blir billigare i längden. Sedan i mitt fall underlättar det självklart att jag är ihop med en före detta kock. 

Mitt tips är att ni serverar hemlagad potatismos med stark dijonsenap till fläsklägget. En underbara smakkombination. Har man barn, fungerar ketchup lika bra. Jag har försökt att få barnen att testa med lite senap, men det jämförde de med att jag skulle ha utsatt dem för smärtsamma djurförsök. Lite drama queens ibland mina kära barn.

Vad blev totalkostnaden per portion?


Räknar jag ihop kostnaden för fläsket (ca 1,8 kg) 48,40, 1 kg fast potatis för 9,90 kr, 2,5 dl matgrädde för 9,90 kr samt 2 msk senap (ungefär 25 gram) för 1 kr. Totalt blev det 69,20 kr. Maten räcker till 4 personer och kostnaden hamnar på lite över 17 kr/portion. Av buljongen som blev över efter jag kokade lägget, gör jag soppa på utav de grönsaker som jag råkar ha hemma. Nu kan vi äta soppa dagen efter till väldigt låg kostnad. #sparadkrona ✔

För att knyta ihop säcken, så medan lägget stod och puttrade på spisen (det tar ca 2 tim) promenerade jag ned till centrum och handlade det jag skulle. Man inser att en så kallad "bara lite granna" handling väger en hel del, vilket gjorde att jag fick träning på köpet. Det blev ett kinderägg helt enkelt!


Dagens deal

Brukar ibland skämma bort mig ibland och ta en weekend på hotell om det är något bra erbjudande. På så sätt dra privatekonomin inte iväg. Jag tycker det är ett skönt och lite lyxigt sätt att komma ifrån vardagen. Att få unna sig lite i livet. Sedan är det ett bra sett att samla sina tankar, att få nya intryck och ladda batterierna.

Nu var det ett tag sedan som jag och soon to be sambo var i väg. Senast var det till Görvälns slott. Supermysigt ställe nära Stockholm. Tack vare gratisnatt via Hotels.com, blev det ganska billigt och vi sparade helt klart en krona på det. Vi försöker utnyttja rabatter när vi åker iväg.

Jag har insett att det är skönt att åka till ställen som ligger nära Stockholm, så att man slipper spendera allt för lång tid på att ta sig ditt.Toppenerbjudande från Winery Hotel


Detta erbjudande kom i mitt Instagramflöde idag och eftersom jag bott på Winery Hotel tidigare och varit nöjd blir jag lite sugen att nyttja det. En övernattning för två inklusive frukost för 690 kr känns som ett bra pris. #sparadkrona ✔. Gäller vissa utvalda dagar under våren om man bokar före 31/3 och uppger koden GRANNAR.

Enda problemet är att jag gillar att prova fina viner och de har en fantastisk vinlista, så kan totalkostnaden bli rätt hög, men det kan man ju bestämma själv. Personligen brukar jag tänka att jag har en totalbudget för vistelsen och om jag kan lägga så lite som möjligt på rummet, blir det mer på mat och dryck. Fast #sparadkrona blir det inte på totalen. Har nog lite att jobba med där känns det som innan det privatekonomiskt blir bra.

Vilka är era pärlor för weekends? Dela gärna med er i bloggen.