Avanza

Underrubriker

torsdag 19 december 2019

Starta sparande i aktier till barn 2020
I mitt tidigare inlägg tog jag upp hur man kan göra sitt barn ekonomiskt oberoende. I detta inlägg tänkte jag dyka lite djupare in i hur man praktiskt går till väga för att spara pengar till barn, som i sin tur kan leda till ett ekonomiskt oberoende. Nu särskilt i jultider är det en alldeles perfekt julklapp. Istället för att köpa en massa saker som troligen inte kommer att uppskattas någon längre tid, är det bättre att byta ut en av julklapparna mot en start på ett barnspar. 

Om man redan har ett sparande till sina barn, barnbarn, syskonbarn eller något att barn, kan man välja att låta en del av julklappspengarna gå till att fylla på det sparandet med nya aktier eller fondandelar.

Hur börjar man bäst med att spara pengar till barn


Innan man kommer igång med att spara pengar till barn är det några saker som  är extra viktiga att fundera på. Frågor som behöver tas beslut om när det gäller starten på ett barnsparande är:

 1. Vem ska äga barnsparandet?
 2. Vilken sparform ska sparandet vara i?
 3. Hur ska sparandet ske?
 4. I vad ska man spara? 
 5. Till vad ska man spara?

Det första man måste börja med när man vill börja spara pengar till barn är att man behöver fundera på vem som ska äga barnsparandet. Ofta kanske man vill att barnet ska känna att det är deras sparande när det blir lite äldre och därför väljer att spara i barnets namn. Men då bör man vara medveten om att barnet får tillgång till det sparkontot på 18-års dagen och kan då göra vad det vill med pengarna.


Därför brukar ofta föräldrar öppna ett konto i sitt eget namn som man sen döper till barnets namn. På så sätt kan man som förälder bestämma när barnet ska få ta del av pengarna. Man kan också styra över vad pengarna ska användas till, som till exempel körkort, insats till lägenheten, första bilen och så vidare.

För att vara säker på att det är barnet som får pengarna om man går bort innan man hunnit dela ut dem, behöver man skriva någon form av testamente. Är sambo och det bara finns ett barn, så ingår besparingar inte i samboegendom som delas, men som gifta ingår sparpengar i giftorättsgodset som delas. Här kan det vara bestämt att ta hjälp av någon kunnig jurist på området.

När man väl bestämt sig för hur man ska spara till barnet är nästa fråga i vilken sparform sparandet ska vara i. För många år sedan hade man något som kallades för värdepapperskonto (VP-konto) som enda alternativ. VP-konto blev sedan aktiedepå och fondkonto beroende på vad man sparade i. Kapitalförsäkringar (KF) fanns tidigare, men de var ofta begränsade till vissa finansiella tillgångar och inte riktigt tillgängliga för var man. 2012 när Investeringssparkontot (ISK-konto) introducerades blev även KF tillgängligt för gemene man som sparform.

Aktiedepå och fondkonto finns fortfarande, och sparar man på sådana konton måste man varje år deklarera alla affärer och betala in vinstskatten. Det gäller även på de utdelningar man fått. Numera är försäljningar av fonder förtryckta på deklarationen så det går lite lättare.

När det gäller ISK och KF tas istället en schablonskatt ut varje kvartal på behållningen man har på kontot. För ISK betalar man den skatten i samband med sin deklaration och för KF tas skatten ut från försäkringen. Fördelen är att man inte behöver deklarera för några aktie- eller fondaffärer eller erhållen utdelning. Nackdelen är att man får betala skatt även om behållningen på kontot har minskat under året.

Nu när man bestämt sig för sparformen och i vilket namn som sparandet till barnet ska ske i, är det dags att fundera på hur sparandet ska ske. När man startar sparandet, kan man sätta in ett lite större belopp, som får bli som ett "startbelopp" om man har möjlighet. Sedan är det vanligaste brukar vara att man startar ett månadssparande till barnet, just för att det är ett enkelt sätt att varje månad föra över en bestämd summa pengar.

Det viktiga är att man automatiserar det hela på något sätt, annars är det lätt att det glöms bort tror jag. Med ett automatiskt sparande blir det också lätt att spara pengar till barnet. I samband med födelsedag och jul kan man som sagt med fördel byta ut en leksak mot ett engångsbelopp som förs över till sparandet. På så sätt ökar man takten ytterligare.

Slutligen behöver man fundera på i vad man ska spara men också till vad man ska spara. Om man startar ett månadssparande är det väldigt enkelt att köpa fonder i och med att man kan köpa för ett visst belopp. Ett sparande i aktier blir lite mer omständigt i och med att man vanligtvis köper hela aktier och om dessa stiger, kanske man måste ackumulera 2-3 månaders sparande innan man har möjlighet att köpa en aktie. Nu kan man alltid spara i Aktieinvest, som tillåter att man köper för ett fast belopp och på så sätt kan köpa en andel av en aktie.

Här finns det inget rätt eller fel, utan det har, tror jag, att göra med hur intresserad man är själv. Är man väldigt intresserad kanske det är roligare att köpa aktier, för då får man själv välja vad man ska spara i till barnet. För andra, som inte är direkt intresserade, passar ett fondsparande bättre. Det viktigaste tycker jag är att man bestämmer sig för en strategi och tänker på att spara brett för att få ned risken.

Ett sätt att tänka är att man skapar ett sparande på samma sätt som man bygger ett hus som ska stå i minst 50 år. Då gäller det att ha en bra grund och ofta pratar man om breda global indexfonder eller investmentbolag. Personligen gillar jag aktier och särskilt investmentbolag. Med investmentbolag äger du aktier i ett bolag, som i sin tur äger ett flertalet bolag, och du kan köpa dessa aktier till rabatt, så kallad substansrabatt. Det hela sköts ofta av någon stark ägare, som familjen Wallenberg eller familjen Lundberg.

När väl grunden är satt, kan man komplettera med enskilda aktier eller med fonder inom specifika branscher. Ofta är amerikanska aktier rätt så dyra, vilket gör att det lämpar sig bättre att köpa fonder mot dessa branscher och länder. Om man till exempel vill köpa en aktie i Google, så kostar den idag cirka 17 000 kronor och det är nog väldigt få som månadssparar så stora belopp. Då är bättre att köpa en fond där Google ingår plus att man får andelar i en massa andra bolag.

Viktigt att tänka på när man handlar fonder är, förutom vilka aktier som ingår i fonden, även vad den kostar. Jämför alltid med någon indexfond som har en liknade sammansättning som den fond du är intresserad av att spara i. Om din fond inte presterar bättre och har de flesta aktier som indexfonden har, finns det ingen anledning att välja någon annan fond än indexfonden. För höga avgifter äter onödigt mycket av den potentiella avkastningen.

Föra över aktier som du redan äger


Oftast när man pratar om att starta ett sparande till barn i aktier eller fonder, menar man att man vill öppna någon form av konto och föra över pengar dit. Men om man redan äger egna aktier, kan man inte dela med sig av några?

Jo, du kan ge bort aktier som du redan köpt till någon annan. I och med att vi inte har någon gåvoskatt längre i Sverige triggar inte en överföring av befintliga aktier till någon annan att skatt behöver betalas, som det gjorde förut.

Det är dock två saker som man måste tänka på.

 • Det måste vara samma kontoform, det vill säga från depå till depå eller ISK till ISK
 • Man kan heller inte föra över från depå/ISK till en kapitalförsäkring eftersom det ses som en försäljning.

Det smidigaste är om barnet redan har ett ISK-konto öppet, hos till exempel Nordnet eller Avanza. Båda sparinstituten har speciella blanketter för att föra över aktier. Viktigt att komma ihåg är att begäran samt din underskrift måste vidimeras av två personer. Ofta får man också skicka med en kopia på sin identitetshandling.

Skulle barnet inte ha ett ISK-konto redan, till exempel om det ska vara tänkt som en doppresent kan du inte öppna ett sånt konto själv i barnets namn om du inte är deras förälder eller förmyndare. Därför om det inte är ditt barn, be barnets föräldrar att öppna kontot, för att du vill ge bort aktier i dopgåva, julklapp, födelsedagspresent eller vad det nu kan vara för anledning.

Hur sparar man rättvist till flera barn


En fråga som ofta uppkommer är hur man sparar rättvist till flera barn. Troligen har man kanske redan startat ett sparande till det första barnet innan ett syskon kommer till världen och då uppstår givetvis frågan hur gör man nu? Med största sannolikhet, även om man skulle börja spara lika mycket, så har det första barnet fått en värdeutveckling på sparandet som är svårt att korrigera för.

Det finns ingen enkel lösning här, men jag tror att den bästa lösningen är att skapa en enda kapitalförsäkring och lägger alla pengar där. Sedan sätter man barnen som förmånstagare till försäkringen. Om man inte redan hade öppnat en kapitalförsäkring, skulle jag nog sälja av aktierna och fonderna från ISK-kontot och sedan föra över behållningen till den nyskapade kapitalförsäkringen. Där skulle jag sedan köpa åter aktierna och fonderna.

När det första barnet sedan blir 18 år gör man ett uttag på X% för ett körkort eller vad det nu kan vara och låter resten stå kvar. När sedan det andra barnet blir 18 år gör man samma sak. Den behållning som nu finns kvar rullar man vidare till dess att det är dags för nästa uttag, som kan vara en hjälp till en kontantinsats och så upprepas sedan processen när det är dags för det andra barnet.

Eftersom hjälp till kontantinsats oftast är ett större belopp jämfört med ett uttag för körkort, skulle man om det finns tillräckligt med sparande göra uttaget till det första barnet för kontantinsatsen och omallokera motsvarande belopp till en räntefond. Allt för att vara mer säker på att när den dagen som barn nummer två ska köpa sin lägenhet, då har det inte precis innan varit en börskrasch och det inte finns tillräckligt med pengar kvar.

Så sparar jag själv pengar till mina barn


Innan jag började blogga och närmare fundera på vad som skulle kunna vara optimalt sparande för mina två grabbar, hade jag redan börjat spara. Det jag gjorde vara att jag öppnade varsitt ISK-konto till dem i mitt namn. För att kunna särskilja kontona åt, har jag döpt dem efter deras namn. Varje månad för jag över ett fast belopp till respektive konto. Eftersom jag tycker aktier är roligast, är det främst i aktier som jag sparar. För att det ska vara lika, köper jag samma aktier åt dem båda vid samma tillfälle.

Som bas har jag investmentbolagen Investor, Industrivärden och Svolder. Till det en del aktier i skog, fastighet, mat och övrigt. Sedan har jag kompletterat med aktiefonder för att komma åt de amerikanska techaktierna och även få en ytterligare spridning av investmentbolag och svenska kvalitetsbolag. De fonderna är Swedbank Robur Technology, Spiltan Aktiefond Stabil och Spiltan Aktiefond Investmentbolag.

Själva sparandet till barnen kommer att gå till körkort och sedan till insats för deras första boende. I och med att jag sparar i mitt namn kan jag styra det helt och hållet. Men de vet om sparandet och vad det är till för, vilket jag tycker är viktigt. Generellt är det bra att involvera barnen tidigt i sparandet, så att de lär sig om pengar och själva blir intresserade.

11 bästa tipsen för sparande till barnen


 • Engagera barn och ungdomar i sparande och aktier så tidigt som du bara kan. Är de mindre, kan man ge dem en leksaksbil för att symbolisera sparandet som man gör till ett körkort. När de blir tonåringar, byt ut leksaksbilen mot ett vykort av en bil och glöm inte att visa hur portföljen utvecklas.
 • Välj aktier och fonder som ger en bred bas till en låg kostnad.
 • När barnen blir äldre, låt dem vara med och välja vilken aktie som ska köpas. Ofta har du redan då byggt en bottenplatta och nu kan barnen själva få vara med och tycka till. Chansen att de tycker att sparande är något roligt ökar markant om det själv får vara med och välja. 
 • Glöm inte att återinvestera utdelningen för att få en extra skjuts av ränta på ränta-effekten på sparandet. Att spara i aktier som ger utdelning är bra, så ha en del utdelningsaktier i ditt totala barnsparande.
 • Byt ut en present till födelsedagen och till julafton mot en aktie eller en fondandel. Det kommer bli mer uppskattat i det långa loppet. Uppmuntra även släkt och vänner att göra detsamma så boostar man barnets sparande. 
 • Saker som är lätta, blir oftast av, så sätt upp en automatisk överföring till sparandet varje månad
 • Även små belopp blir med tiden betydande belopp. Hoppa inte över sparandet bara för att du tycker att det känns så fjuttigt
 • Glöm inte att höga fondavgifter äter upp onödigt mycket av dina surt förvärvade pengar som gått till sparandet. Se till att ha så billiga fonder som möjligt. 
 • Lär barnen att sparande i värdepapper över lång tid är det bästa som de kan göra och fortsätta med när det blir vuxna. 
 • Ha helst sparandet i eget namn så att du kan styra när och till vad pengarna ska användas. 
 • Ha inte pengarna på ett vanligt bankkonto, eftersom du då inte får någon avkastning på dem. 

Hur sparar du till dina barn? Vilka är dina bästa tips för att spara pengar till barn? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig och intressant.

4 kommentarer:

 1. Jag har ett sparande till mina barn. Men jag är mer osäker på det idag, än vad jag var tidigare. Främst eftersom det finns en glädje i att själv arbeta ihop till det man vill ha. Och jag vill inte skämma bort dem heller, det vore enbart till deras nackdel som vuxna. Förmodligen kommer vi hjälpa dem med en insats till lägenhet, mot att de i gengäld själva arbetar in samma belopp först. Eller något liknande, vi får se.
  Mvh investera-pengar.blogspot.se/

  SvaraRadera
 2. Jättebra inlägg. Många som bara bränner sitt barnbidrag utan att göra något vettigt. Vi kör ett ISK sen maj 2017 där vi sätter in hela bidraget. Vad är Investment, fastigheter telecom och skog. Har gått väldigt fint +60% sen start. Nu kom nästa barn så dags att göra en kopia och köra samma upplägg för barn 2 :) tipset är väl att bara starta sparandet så tidigt som möjligt och inte skjuta på det. Tänk om man spenderade lika mkt tid på sitt sparande som alla köp av gadgets folk gör. :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kul att du gillade det Parre. Jag håller med om att man önskar att människor förstod vikten av att lägga lite tid på sparande och investerande istället för att timvis söka information om olika gadgets.

   Radera