Underrubriker

Visar inlägg med etikett aktiefond. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett aktiefond. Visa alla inlägg

torsdag 11 juni 2020

Avanza World Tech by TIN - ny fond

Idag lanserade Avanza en ny fond i samarbete med grabbarna på TIN Fonder, Carl Armfelt och Erik Sprinchorn. Sedan tidigare förvaltar duon framgångsrikt fonden TIN Ny Teknik, som inriktar sig mer på Norden. Tanken med samarbetet med Avanza är att Avanza skapar en matarfonden som i sin tur äger andelar i fonden TIN World Tech, som förvaltas aktivt av Carl Armfelt och Erik Sprinchorn. 

TIN World Tech kommer att investera i teknik, hälsa och hållbarhet. Fokus kommer att vara på mellanstora bolag med en lönsam tillväxt och starka kassaflöden. Som målsättning har man också att minst 50% av bolagen i portföljen ska ha produkter eller tjänster som gör världen bättre. Förvaltarna kommer ge större vikt vid bolag som ger ett lågt koldioxidavtryck och fokuserar på dematerialiserad tillväxt. 

Exempel på fokusområden är resurseffektivisering, elektrifiering, datasäkerhet, hälsa och digitalisering. Med tanke på att man kommer att fokusera på hållbarhet och premiera bolag med lågt Co2-avtryck kommer en del branscher att exkluderas som alkohol, olja och gas, bekämpningsmedel, handelsvapen, palmolja, kasino, termiskt kol, tobak, utvinning av oljesand, militärindustri samt kärnkraft. 
Denna globala fond kommer att söka bolag att investera i främst USA, Norden och Europa. Men man kommer även att investera i bolag i Australien och till viss del i Asien. Man kan summera det med att det blir en global techfond med inriktning på Western Markets med en viss del i Emerging Markets i sig.

Totalt kommer fonden att ha cirka 40-60 bolag, så det blir en viss koncentration jämfört med andra globala techfonder. Jag hoppas att de även hittar några intressanta bolag i Brasilien, som har en klart växande marknad av teknologibolag, men det återstår väl att se. Intressanta bolag där som jag tänker på är MercadoLibre, StoneCo, PagSeguro. Dock är det väl än lite si och så med lönsamheten.

Eftersom detta är förvaltarnas andra techfond undrar man ju vad som skiljer dem åt. Nedan bild från presentationen visar på skillnader och likheter mot deras första fond TIN Ny Teknik.Fonden kommer att kunna köpas på Avanza och direkt från TIN Fonder, lite beroende på om man är kund hos Avanza eller ej. Är man kund hos Avanza och köper matarfonden Avanza World Tech by TIN är förvaltningsavgiften 1,34% och handlar man via TIN Fonder direkt är förvaltningsavgiften 1,50%.

Till det kommer en årlig avgift som fonden betalar till fondbolaget TIN Fonder. För vanliga sparare i Sverige är det andelsklass A som gäller och dessa betalar en årlig avgift på 1,65%. Den lägre årliga avgiften är för institutioner och dylikt. 

Fondbestämmelser TIN World Tech


Efter som Avanzas fond är en matarfond, som äger andelar i en annan fond blir det en så kallad fond-i-fond lösning. Nu har har jag ställt frågan till Avanza om jag som ägare av Avanza World Tech by TIN drabbas av dubbla förvaltningsavgifter (1,34% + 1,50%) eller har Avanza sett till att matarfonden inte betalar någon förvaltningsavgift. Än har jag inte fått något svar så jag återkommer med en uppdatering av inlägget. 

Uppdatering:

Efter svar från Niklas Anderson på Avanza är det förmånlig att köpa matarfonden Avanza World Tech by TIN, då den totala avgiften landar på 1,34%, varav 1,25% är förvaltningsavgift. Då fonden är helt nystartad finns det ännu inga bolag inköpta, så det blir spännande att se vilka bolag som fonden kommer att investera i. Med deras första fond tog det någon månad har jag för mig, så under sommaren kommer vi nog att få veta vilka bolag som ingår i TIN World Tech.

Källor:Kommer du att investera i Avanza World Tech by TIN eller har du andra techfonder som du hellre investerar i? Kommentera gärna inlägget. 


tisdag 10 december 2019

Q1 2020 rapport: Svolder istället för småbolagsfond?
Idag rapporterar investmentbolaget Svolder sin kvartalsrapport för Q1 2020. Eftersom Svolder har brutet räkenskapsår är deras första kvartal 1 september till 30 november. Själv gillar jag investmentbolag och tycker att Svolders aktie är ett bra komplement till en småbolagsfond eller till småbolag generellt. Anledningen att bolaget fokuserar endast på småbolag samt har lägre förvaltningskostnader än småbolagsfonder. Sedan har bolaget en mycket bra historik av att öka avkastningen på sin aktie och sitt substansvärde över tid.

Om man tittar på hur det har gått för Svolder under 2019, har bolaget haft en avkastning på sin B aktie på 43,7% och på 46,2% inklusive utdelning. Det får man verkligen säga är mycket väl godkänt. Avkastningen på substansvärdet har inte varit lika bra, men ändå klart godkända 38,5%.


Bolaget jämför själva på sin hemsida med Handelsbanken Svenska Småbolag, SEB Sverigefond Småbolag och Swedbank Robur Småbolag Sverige. Där är det endast SEB Sverigefond Småbolag som har haft en bättre utveckling, både jämfört mot Svolders aktiekurs och substansvärde. Man kan även jämföra med populära småbolagsfonderna Länsförsäkringar Småbolag Sverige A och AMF Aktiefond Småbolag som i år har haft en avkastning på 40,23% respektive 33,06%.

Men, eftersom Svolder har ett brutet räkenskapsår, lämnar jag nu 2019 och fokuserar på deras första kvartal 2020. Investmentbolagets Q1:a kan summeras med:


 • Substansvärdet ökade 12% inklusive återinvesterad utdelning till 131,30 kronor per aktie
 • Substansrabatten på balansdagen uppgick till 9,0%
 • Aktiekursen (B aktie) steg 11% inklusive återinvesterad utdelning till 119,40 kronor per aktie
 • 2019 års utdelning har betalats ut med 2,15 kronor per aktie
 • Bolaget har en positiv nettoskulden, dvs kassa och uppgår till 3,9% av substansvärdet.
 • Idag uppgår beräknat substansvärde till 132 kronor per aktie och B aktien handlas i 124 kronor, vilket gör att substansrabatten har minskat till 6,1%. Det är i linje med medelvärdet för 5 års snittet


Totalt ingår 20 småbolag i Svolders aktieportfölj, där de fem största av är Garo (12,7%), Troax (10,3%), Nordic Waterproofing (9,1%), New Wave Group (7,5%) och Platzer Fastigheter (6,6%). Siffrorna i parantes avser del av substansvärdet.Under kvartalet är det främst Nordic Waterproofing, Boule Diagnostics och Beijer Electronics Group som har bidragit mest till ökningen i substansvärdet, medan ITAB Shop Concept bidrog negativt till substansvärdet.

Boule Diagnostics och Beijer Electronics uppgår till 4,7% respektive 6,1% av substansvärdet och Boule kom med en stark rapport för sitt tredje kvartal med en ökning av både organisk försäljning och antalet sålda instrument. I Beijer Electronics fall visade bolagets kvartalsrapport på en högre omsättning och orderingång, pådrivet av sitt dotterbolag Westermo.

Även Nordic Waterproofing kom en kvartalsrapport där organisk tillväxt, rörelseresultat och marginal steg. Svolder passade därför på att öka på sitt innehav i bolaget under kvartalet. Övriga bolag som investmentbolag passade på att öka sina positioner var New Wave Group och Elanders då man ser fortsatta positiva signaler.

Fastighetsaktier har haft ett fantastiskt 2019 så har långt och med tanke på att Svolder har en rätt så stor exponering mot fastigheter koncentrerat till Göteborg i form av innehavet i Platzer, har man minskat ned den exponeringen lite och tagit hem en hel del vinster. Övriga större förändringar är ytterligare investeringar i Lime Technologies samt minskning av SAAB.

En kul sak som VD Ulf Hedlundh nämner i sitt VD-ord är att Svolder har fått ytterligare 7 000 nya aktieägare och har nu runt 25 000 aktieägare totalt. Det visar att fler och fler har fått upp ögonen för detta bolag och att det är ett bra alternativ till en småbolagsfond.

I dagsläget är Svolder 2% av min aktieportfölj, men när tillfällen ges kommer jag att fortsätta att öka mitt innehav. I mitt fall innebär det när substansrabatten kryper upp mot 10%.

Finns Svolder i din aktieportfölj?


onsdag 4 december 2019

Lannebo Fonder Teknik Småbolag och deras topp 10 innehav
I början av november i år presenterade Lannebo Fonder sin nya fond Teknik Småbolag. Småbolag och småbolagsfonder har alltid varit kärnan hos Lannebo Fonder och denna fond investerar i teknikdrivna tillväxtföretag med ett börsvärde under 5 miljarder USD. Fonden har inte någon geografisk begränsning utan kan investera i företag över hela världen.  Totalt har den nu 41 innehav och topp 10 utgör 31,5% av fondens förmögenhet på cirka 130 miljoner kronor.

Första gången som jag hörde talas om denna fond var i samband med att Helen Broman, en av förvaltarna, gästade Uppesittarkväll. Redan då blev jag nyfiken på vilka innehav den hade. Dels för att se om den verkar intressant att investera i själv, men även för att få uppslag på tillväxtföretag att investera i direkt. Att gå igenom vilka de topp 10 bolagen är i intressanta fonder är något som jag verkligen kan rekommendera. Ofta får man många bra uppslag på bolag att analysera vidare.

Den andra förvaltaren av Teknik Småbolag heter Johan Nilke. Han har en bakgrund hos Öhman och har förvaltat den större fonden Lannebo Teknik (f d Vision) sedan 2018.

Helen Broman kommer från Carnegie och har sedan 2017 förvaltat Lannebo Teknik (f d Vision). Själv tycker jag att det är en fördel att de även förvaltar den större fonden tillsammans då de behåller fokus på teknikbolag.


Placeringsinriktning och förvaltarstil


Lannebo Teknik Småbolag är tänkt som en aktivt förvaltad aktiefond, som kommer att investera i teknikdrivna tillväxtbolag på den globala marknaden. Man har skapat sex olika teman för fonden att investera i. Dessa teman är: Säkerhet, Hälsa, Miljö, Digitalt innehåll, Datahantering och Resurseffektivisering.

Själv tycker jag att dessa teman är intressanta. Det ligger även i tiden att investera i bolag som jobbar inom dessa områden. Det gör att bolagen befinner sig i positiva underliggande trender, något som gagnar dessa utveckling.

De bolag som förvaltarna söker är bolag som skapar långsiktiga värden och förväntas ha en stark konkurrenskraft, goda tillväxtmöjligheter och fokus på hållbarhet. Investeringsprocessen bygger på fundamental analys och köp sker i attraktivt värderade bolag. Med andra ord, rena förhoppningsbolag kommer inte att finnas i Lannebo Teknik Småbolag.

För att summera det hela, är detta en fond enligt förvaltarna själva för de investerare som vill ha:

 • Global exponering mot teknikdrivna tillväxtbolag
 • Tycker att teknisk utveckling är positivt för en mer hållbar värld
 • Tror på äkta aktiv förvaltning utan att snegla på index

Själv gillar jag den första punkten och den andra är ganska självklar. Däremot vet jag inte om jag tycker att 1,6% i förvaltningsavgift är direkt lockande. Men det klart, går den i paritet med de andra framgångsrika teknikfonderna de senaste fem åren, är jag personligen ok med den avgiften. Fonden kan handlas direkt hos Lannebo eller hos nätmäklarna Avanza och Nordnet.

Topp 10 innehaven i Lannebo Teknik Småbolag


I de intervjuer som jag har sett med Helen Broman har hon varit rätt så förtegen om vilka aktier som de investerat i. Jag kan förstå det då man vill kunna bygga en position först innan informationen släpps.

Men nu på Lannebos hemsida har de släppt månadsrapporterna för fonderna med utfallet i november. Då är även månadsrapporten för Teknik Småbolag med. I den rapporten framgår det att fonden har investerat i totalt 41 innehav. Topp 10 innehaven är följande bolag:Det är kul at se att det är så många svenska bolag bland de topp 10. Det visar på att det i Sverige finns många bra teknikbolag inom intressanta områden. Det är hyfsad jämn fördelning mellan topp 10 bolagen och de tre största är BTS Group, Upland Software och Ping Identity Holding.

Men de innehav som utvecklats bäst under november månad är Ping Identity Holding (+30%), Sectra (+30%) och Sinch (+18%). Däremot är Sinch inte bland topp 10. Om man tittar på de bolag som bidragit mest till fondens utvecklingen under november är det Ping Identity Holding, Sectra och BTS Group. Totalt gick fonden sedan start 7 november upp 1,5% och är i dagsläget upp 1,36%.

BTS Group utvecklar utbildningsverktyg för strategiimplementering, ledarskapsutveckling och försäljning för företag. Bolaget har en global kundbas och uppvisar god tillväxt. BTS Group har ett tillväxtmål på 20 procent årligen, varav drygt hälften ska vara organisk tillväxt och resterande del ska komma via förvärv. De har en tydlig marginalexpansionsresa framför sig, efter att under ett flertal år ha investerat i digitalisering.

Det amerikanska bolaget Upland Software utvecklar molnbaserade affärssystem som möjliggör för organisationer att planera, hantera och genomföra projekt. Bolaget har uppvisat stark tillväxt och med en ökad installerad bas ser vi goda möjligheter för bolaget att fortsätta växa organiskt, samtidigt som de har en tydlig förvärvsagenda. Den skalbara affärsmodellen möjliggör god lönsamhet och Upland Softwares lönsamhetsmarginal, mätt som justerat resultat före av- och nedskrivningar (justerad EBITDA), är några få procentenheter under marginalmålet på 40 procent.

Ping Identity Holding är ett amerikanskt bolag verksamma inom digital säkerhet. Bolaget utvecklar en plattform som möjliggör för användare och enheter att på ett säkert sätt få tillgång till olika tjänster och applikationer. Ping Identity Holding rapporterade under november resultatet för tredje kvartalet, som var bättre än marknadens förväntningar. Även bolagets prognos för årets fjärde kvartal som kommunicerades i samband med rapporten överträffade förväntningarna och bidrog till den positiva aktieutvecklingen.

Mina slutsatser


Själv tycker jag att det verkar vara en intressant fond och det ska bli intressant att följa hur den utvecklas över tid. Jag gillar Helens förvaltarstil och sätt att analysera bolag, men jag kommer nog att vänta med att köpa in den.

Däremot, blev jag nyfiken på Ping Identity Holding. De jobbar med SaaS AM, vilket står för Software as a Service Access Management. Bolaget Okta är branschledaren, men de de jobbar mer med Identity as a service (IDaaS). Ping förefaller jobba mer brett över olika miljöer. Deras plattform gör att du som användare kan identifiera dig på ett ställe oavsett om det är olika IT-miljöer, s k hybrid IT-environments.

Till min Techfond har jag köp in Ping Identity och där utgör den 9,1% och sett till hela min aktieportfölj utgör den 0,43%. Då jag tycker det är roligare med aktier än fonder, har jag skapat min egen Techfond, Stojko Invest Techfond, där jag har mina teknikbolag.

Nu är det inte en fond som man normalt sett tänker sig utan istället för att se en massa småinnehav på de olika kontona i diverse amerikanska teknikaktier, har jag klumpat ihop dem under en rubrik i mitt Google Sheets, som jag kallar Techfond. Det blir helt enkelt lättare att följa och mer intressant att se dem i som en fond. Sedan så kan jag istället fokusera på de aktier där jag har tagit större positioner.

Som avslutning kommer här en video som jag kan rekommendera där förvaltarna presenterar Lannebo Teknik Smålbolag.
fredag 20 september 2019

Är Svolder ett bra alternativ till en svensk småbolagsfond?
Bokslutskommunike 2018/2019


Igår kom Svolder med sin bokslutskommunike för det brutna räkenskapsåret 2018/2019. En trevlig nyhet var att det höjer utdelningen sjätte året i rad, från 2 kronor till 2,15 kronor. Det är en skaplig höjning på 7,5%. Jämfört med en normal löneökning på 2% förstår man nog varför det här med utdelningar lockar så mycket.

Som alltid är det en fröjd att läsa VD Ulf Hedlundhs kommentarer till oss aktieägare i rapporten. Det som sticker ut lite är att bolaget underpresterat mot Carnegie Small Cap Return Index (CSRX) med nästan 10%. Anledningen är att det indexet innehåller större bolag än vad Svolder investerar i och andelen fastigheter är klart större i det indexet. Fastigheter har i år verkligen fått sig en rejäl uppvärdering, något som driver indexet CSRX.Verksamhetsåret som precis avslutats var oförändrat i absoluta tal, vilket innebär att Svolders substansvärde förändrades inte när justering för lämnad aktieutdelning görs. Totalt stängde B-aktien med en substansrabatt på 8%. Men även om substansvärdet är oförändrat så har kursen stigit med 7,1% i år. Mer imponerade är om man tittar på hela tidsperioden 26 år. Då har substansvärdet stigit mer än 14% per år.

Årets största bidrag till ökningen av substansvärdet har varit

 • Garo
 • Platzer Fastigheter
 • Klövern

Och de största negativa bidragen till substansvärdet var

 • Boule Diagnostics
 • Saab
 • Magnolia Bostad

Vidare har man ökat investeringarna i Elanders, Nordic Waterproofing och Lime Technologies. Samtidigt har man minskat i Klövern, Acando (uppköpta) och Platzer Fastigheter. Minskningen i fastigheter beror på att Svolder har svårt att se någon större ökning från dessa höga nivåer. Då anser man att det finns andra bolag som kan komma att prestera bättre.

Svolder istället för en småbolagsfond


Ofta jämförs Svolder med att äga en Sverigefond. Den Sverigefond som gått bäst de senaste fem åren är SEB Sverigefond Småbolag C/R. Som bilden nedan visar så har Svolder följt den fondens utveckling ganska jämnt. Nu ska det tilläggas att utvecklingen för Svolder är exklusive återinvesterad utdelning. Om den hade varit med hade Svolders totalavkastning varit högre än valda fondens under urvalsperioden.

Endast vid två tillfällen, 2017 och sista kvartalet 2018/2019, avviker Svolder från fonden. Det som hände 2017 var att Svolder hade större innehav i bland annat Nolato och Troax som hade en fantastisk utveckling. Men även Scandic Hotels och Boule hade en stark utveckling det året.

Källa: Avanza
Nackdelen med Svolders mer fokuserade inriktning mot ett färre antal småbolag gör att utveckling under ett år kan vara skral med sett över flera års tid är den bra. Jämfört med fonden ovan som har en mer jämn utveckling mellan åren. Det innebär att om man investerar i Svolder gäller det att vara långsiktig.

Som grafen ovan också visar kan man istället för att välja en Sverigefond eller svensk småbolagsfond lika gärna välja Svolder, som också har en lägre förvaltningskostnad än fonder. Svolders förvaltningskostnad uppgick i år till 0,8% mot ovan fonds 1,5%.

Sedan ger Svolder ägarna en aktieutdelning, vilket är trevligt att få om man gillar kassaflöden och vill leva på utdelningar. I bokslutskommunikén kan man läsa följande från VDn:

"Aktieutdelning ser Svolder som den naturligaste formen av vinstdelning och kapitalöverföring till aktieägarna. Prioritet ligger på långsiktigt god utdelningstillväxt framför engångsutdelningar eller en hög nivå som inte är hållbar." 

Vill man höra mer om bolaget kan man titta på Uppesittarkväll kl 20:00 den 24 september där VD Ulf Hedlundh kommer att gästa programmet. Om man är aktieägare och är i Stockholm den 19 november, kan man närvara på Svolders bolagsstämma som hålls i IVA:s lokaler med start klockan 17:00. Själv kommer jag att närvara på bolagsstämman och lära mig mer om hur bolaget ser på sina investeringar och framtida utveckling.

Finns Svolder i din aktieportfölj? Tycker du att den är ett bra komplement till en småbolagsfond? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.

tisdag 6 augusti 2019

Fonden Core Ny Teknik når nya höjder i juli
Idag kom TIN Fonder med sitt månadsbrev för juli månad. En så länge har man endast en fond, Core Ny Teknik, och höjdpunkterna i månadsbrevet är:

 • Över 50 000 kunder
 • Förvaltat kapital cirka 2,2 miljarder kronor
 • Digitala varumärken utgör 31%, följt av Hälsa 25% och Mjukvara 24%.
 • Fonden har sedan start (4 februari i år) stigit med 17,6% medan nordiska småbolag ökat med 10,2%

Eftersom bolaget växt så mycket har man valt att ta in en tredje medarbetare, nämligen Tomas Lundmark, som börjar 5 augusti. Tomas har lång erfarenhet från branschen från Swedbank och Danske Bank och kommer att arbeta med distribution och regelfrågor.

De 10 största innehaven i fonden per sista juni var:


Hittills har följande bolag rapporterat sina kvartalsbokslut:

 • Take Two Interactive: Stark rapport, högre omsättning och vinst än väntat
 • Kindred: Mycket dålig rapport, omsättning lite högre men halverad vinst
 • Evolution Gaming: Mycket stark rapport, väldigt hög tillväxt på omsättning och vinst
 • Xero: Bra rapport, man växer omsättningen bra men fortfarande visar man förlust på nedersta raden.
 • Sobi: Stark rapport, omsättning och vinst upp

Inom två veckor kommer THQ Nordic, Tencent, Paradox och Biogaia med sina rapporter, så det blir intressant att se hur dessa faller ut.

Det som jag däremot saknar i julis månadsbrev är hur förvaltarna ser på innehavet i Kindred och dess katastrofala rapport. Det enda som skrivs är att

"Enskilda negativa resultatavvikelser som påverkat fonden kraftigt har dock förekommit"

Nu äger jag själv inga andelar i fonden men jag tycker ändå att det är i det fattigaste laget att inte ge en utförlig kommentar till hur man ser på investeringen i Kindred och dess framtid. Särskilt då bolaget är ett av fondens topp 10 innehav och rasade över 30% efter rapport.

      Hela månadsbrevet: Månadsbrev juli Tin Fonder

fredag 14 juni 2019

Ändrat om lite i pensionssparandet
Även om det är roligast att hålla på med utdelningsportföljen, gäller det att inte glömma bort pensionen och då främst tjänstepensionssparandet. Tidigare brydde jag mig inte så mycket om det, dels för att jag bara kunde spara i fonder vilket jag inte tycker är lika roligt som aktier och dels för att det var utspritt på så många olika bolag. Det blir lätt så när man bytt arbetsgivare 6-7 gånger i sitt liv.

Men numera är det lätt att via Min Pension få en överblick över sin pension, både statlig, tjänste- och privatpension. En sak som jag tycker är viktig är att att tänka på är att inte ha all tjänstepension i en och samma försäkring. Istället när försäkringen når ett visst belopp, stänger man den och startar på en ny. Det gör man enklast genom att prata med sig arbetsgivare och be denna kontakta försäkringsbolaget för att starta på en ny försäkring.

Men varför ska man ha flera tjänstepensionsförsäkringar kanske ni undrar? Jo, det enkla svaret är för att det ger dig möjlighet att själv laborera när du tar ut dem och hur. Har du endast en försäkring, så när du väl tar ut den kan du inte pausa den. Men om du har flera mindre försäkringar, kan du välja att ta ut bara en om du vill gå i pension tidigare men ändå fortsätta att jobba. De övriga försäkringarna kan du då låta ligga kvar och förränta sig.


Själv har jag åtta olika försäkringar där jag själv kan välja vilka fonder jag vill spara i. Men det är främst de som jag har hos Länsförsäkringar som utgör majoriteten av mitt tjänstepensionssparandet. Att det blev just Länsförsäkringar beror på att jag gillar deras indexfonder, som jag tycker är bra och billiga.

Med så många försäkringar kan jag laborera hur jag vill med olika uttagstider för att se till att jag inte hamnar över brytpunkten för att behöva betala statlig skatt.

Min tidigare strategi var att jag skulle ha samma fonder i varje försäkring. Ett tag innebar det att jag bara i Länsförsäkringar hade 28 fonder, samma sju i var av de fyra försäkringarna. Som ni förstår blev det ohållbart när man vill följa utvecklingen och när man skulle göra fondbyten.

Min privata aktieportfölj har jag lagt in i Google sheets och på en sida kan jag där se alla mina innehav. Samma upplägg vill jag också har med mina valbara pensionsfonder i min tjänstepension.
Därför var jag tvungen att hitta en ny strategi för mitt fondsparande.

Istället för att ha samma antal fonder, utgick jag från hur jag ville placera mina pengar och den fördelning som jag kom upp med var att jag ville ha

 • 45% Ränta
 • 20% Global
 • 15% USA
 • 10% Fastighet
 • 10% Teknologi

När det gäller räntan delade jag upp den i en korträntedel och en företagsobligationsdel. Vidare så skulle även den total förvaltningavgiften vara så låg som möjligt.

I denna övning har jag även med mitt sparande i PPM även om det inte är en del av tjänstepensionen utan är den statliga pensionen. Anledningen är att jag kan välja att spara i de fonder jag vill precis som i min tjänstepension.

De fonder som jag har valt är föjlande:

 • DNB Teknologi
 • Swedbank Robur Technology
 • Länsförsäkringar Fastighetsfond
 • Länsförsäkringar Global Indexnära
 • Skandia TIME Global
 • SPP Aktiefond Global
 • Länsförsäkringar USA Indexnära
 • Länsförsäkringar Kort räntefond
 • Splitan Högräntefond


Efter att ha placerat de valda fonderna enligt en procentuella fördelningen ovan, så har jag nu totalt 9 fonder att hålla reda på och jag kan nu se samtliga på en sida i Google sheets, vilket ger en lättöverskådlig överblick.

Ett tips är att välja dyrare fonder i PPM, som teknologifonderna, eftersom de är kraftigt rabatterade i PPM jämfört med vad fondbolagen tar ut.

Totalt sett har jag en förvaltningsavgift på 0,32% på mina valbara fonder i min tjänstepension vilket jag är nöjd med.

Just nu är fördelningen följande:


 • 33% Ränta kort
 • 11% Ränta High Yield
 • 22% Global
 • 15% USA
 • 9% Teknologi
 • 10% Fastighet


Varje kvartal går jag igenom den procentuella fördelningen och omfördelar utifrån vad jag tror ur ett mer makroperspektiv.

Hur har du gjort med din tjänstepension? Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är intressant.

lördag 9 februari 2019

Core Ny Teknik - ny spännande fondPressrelease Tin Fonder med Carl Armfelt och Erik Sprinchorn


En av de svenska framgångrika fonderna inom ny teknik var Swedbank Robur Ny Teknik. Från fondpresentationen kan man läsa att

”Det är en fond som placerar i huvudsak i aktier på svenska och nordiska marknaden, i mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher är IT/telekommunikation, gaming, läkemedel, medicinteknik, miljöteknik och indrustriteknik.”

Utveklingen för den fonden var fenomenal, som 5-års grafen visar nedan.


Källa: Avanza

Nytt fondbolag


I november förra året hoppade de två förvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn av och saknaden efter en dem som förvaltare har varit stor. Jag hade själv den fonden i min premiepension när de förvaltade den. Samtidigt har många undrat vad Carl och Erik skulle göra istället.

Det har spekulerats i att de båda skulle starta ett fondbolag och köra i egen regi. Så är nu fallet och i måndags blev det klart med att de båda har bildat ett nytt fondbolag, TIN Fonder. TIN Fonder står passande för teknik, innovation och nytänkande. 

Bure Financial Services har gått in som ägare och även om jag inte har Bure i min aktieportfölj själv bådar det för en långsiktigthet, vilket jag tycker är viktigt.  

Till att börja med kommer de att starta fonden Core Ny Teknik, som kommer att investera i bolag inom teknik, hälsa och digitala varumärken. Det kommer att vara en fond för den som tror på innovation, småbolag och Norden enligt vad de skriver på sin hemsida. 

Förvaltningsavgiften är 1,50% och totalavgiften (TKA) är 1,70%. I dagsläget kan man handla fonden via Avanza och Nordnet.

Det kommer att var en aktivt förvaltad fond med 40-60 bolag och lämpar sig bäst för långsiktiga sparare. De första investeringarna i fonden var i Evolution Gaming och THQ Nordic och tydligen har de hittills gjort investeringar i totalt 30 bolag.

Slutsats


Vill man veta mer om hur de tänkt, kan jag rekommendera den intervju som Niklas "Investerarn" Andersson gjort med Carl Armfelt. Den finner ni på Investarens podcast.

Själv placerar jag främst i aktier och de aktier som ger utdelning, men när det gäller ny teknik och innovativa bolag, tycker jag att det dels är svårt att veta vilka man ska satsa på och dels kanske de inte tjänar pengar än mindre delar ut några. 

Därför är det smidigt att kunna investera i en fond och låta de som kan ta ansvar för placeringarna. Jag har därför placerat en slant i fonden och det ska bli spännande att följa resan med Carl och Erik.


måndag 3 december 2018

Svolders substansvärde fortfarande över 100 kronor


Idag kom Svolder med uppdatering av sitt substansvärde och det håller sig fortfarande över 100 kronor. Ser man på utvecklingen av substansvärde under 2018, har det fluktuerat mellan 100-120 kronor och efter börsnedgången som varit i oktober/november, är nu substansvärdet i det lägre intervallet av substanskanalen.


Svolder är ett av mina större aktieinnehav och när B-aktien rör sig nedåt 90 kronor brukar jag passa på att fylla på. Eftersom det är småbolag som Svolder investerar i, är aktien ganska volatil, vilket ofta ger köplägen.

Svolder är alternativ till en småbolagsfond.  De fem största innehaven utgörs av Troax, Garo, Platzer, Boule Diagnostics och New Wave Group, vilka totalt utgör 39,5% av portföljen. I höst har man passat på att köpa in sig i Nordic Waterproofing, som säljer tätskiktprodukter till byggnader och infrastrukturer. Ett fint bolag, men som tagit en del stryk i den allmänna byggnedgången. 

söndag 8 april 2018

Hur väljer man rätt indexfond?

Ofta hör man att om man vill vara investerad på börsen, men inte har kunskapen eller intresset att sätta sig in i enskilda aktier är det bättre att investera i fonder och särkskilt då en indexfond som följer börsen. Warren Buffett (legendarisk investerare) slog vad med ett antal hedgefondsförvaltare att en vanligen indexfond presterar bättre än någon av deras hedgefonder . Vadet sträckte sig över en 10 års period och som Warren förutspådde vann hans indexfond.

Men är det då bara att köpa första bästa indexfond och sedan luta sig tillbaka i 20 år? Nej, riktigt så enkelt är det inte. Detta inlägg kommer att belysa att välja indexfond kräver en hel del arbete och fundering.

Jag har valt att begränsa mig till svenska indexfonder därför att det är den marknad som de flesta har sitt fondsparande i och känner till.

För de som inte vet, så är en indexfond en fond som följer ett visst aktieindex utifrån att man investerar lika mycket i varje aktier eller att man viktar investeringarna baserat på bolagens storlek.


Genomgång av olika indexfonder


Om vi tittar på de indexfonder som har funnits i minst fem år finner man 21 stycken indexfonder som alla investerar i den svenska börsen.

Källa: Morningstar
I tabellen ovan har jag tagit med indexfondens avgift, hur fonden har gått i år, 1 år, 3 år och 5 år, samt vilket aktieindex de föjer. Tittar man närmare på indexfonderna ser man att det på 5 år skiljer mer än 20% i avkastning mellan bästa och sämsta indexfonden och att avgiften för att förvalta fonden sträcker sig från 0% - 0.68%.

Vilka saker måste man tänka på när man väljer indexfond?


Plötslig inser man att det inte bara är att välja första bästa indexfond, utan man måste ta ställning till minst följande saker först:
 1. Vad kostar fonden och varför?
 2. Hur har den presterat jämfört med Stockholmsbörsen?
 3. Vilket index följer den?
Tanken med en indexfond är att den ska vara passiv och återspegla börsen så personligen har jag svårt att förstå varför man i överhuvudtaget ska betala mer än max 0.2% för en indexfond. Tittar man på exempelvis Handelsbankens fond Sverige Ind Criteria, som kostar 0.68% och dessutom presterar sämre än både börsen som helhet och andra indexfonder i listan, undrar man vad är värdet av den avgift som man betalar?

Nästa fråga ställer indexfondens prestation mot hela börsen och mot andra indexfonder. Varför välja Aktiesparnas fond som gett 54.6% på 5 år och betala 0.31% per år för det, när man t ex kan välja Nordnets fond Superfonden Sverige, vilket gett 70.3% på 5 år och inte kostar något?

Slutligen, och här kommer den viktiga biten, är att förstå det index som fonden följer och vad det indexet innebär. Nedan är en förklaring till de olika indexerna och hur de är uppbyggda.


Som tabellen visar innehåller de olika indexerna olika mängd aktier, vilket är förklaringen till att de fonder som följer OMXS30 placerar sig i botten och de som följer SIXRX placerar sig i toppen av tabellen. OMXS30 innehåller de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och här får bolag på Large Cap-listan ett stort genomslag.

Både H&M och Ericsson har gått dåligt de senaste åren, vilket slår hårt på ett snävt index. SIXRX innehåller alla aktier på Stockholmsbörsen och då får varje enskilt aktie inte lika stort genomslag, något som syns i att fonden har presterat bättre över tid.

Mitt eget val


Personligen tycker jag att det är roligare att placera i enskilda aktier än i indexfonder. Det är som när man står framför lösgodishyllan på lördagen, är det roligare att själva välja sina godisbitar än att få en färdig godispåse. Innebär det att jag väljer bort indexfonder helt? Nej, utan jag ser dem mer som ett  komplement till min totala aktieportfölj, för att på så sätt få en stabil bas. Självklart väljer jag också en som följer det breda aktieindexet och inte kostar något.

Hur tänker ni själva kring indexfonder? Kommentera gärna på bloggen.

måndag 26 mars 2018

FAANG, FANGMAN eller BAT investerare?


Gillar man Techbolag och känner att man vill investera i de största ledande bolagen, men kanske inte i de olika Techfonder som finns, är troligt att man kanske har hört uttrycken, FAANG, FANGMAN och BAT.

Någon kanske säger: "Jag har öppnat en ny KF på Nordnet och kör en Fangmanportfölj i den, kryddat med valda delar av bat och toppat med lite semi. Det ger mig en bra exponering mot Tech".

Det där säger kanske inte så mycket för en oinvigd. Men bakom dessa ord döljer sig ett antal Techbolag, där man helt enkelt har tagit den första bokstaven i varje företags namn och satt ihop till dessa akronymer.

 • FANGMAN- Består av bolagen Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple, Nvidia
 • FAANG- Består av bolagen Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google
 • BAT -  Består av bolagen Baidu, Alibaba, Tenchent

Vad är dessa bolag och hur tjänar de främst sina pengar. Nedan är en kort beskrivning om vad bolagen gör och hur de tjänar sina pengar:
 • Facebook – är ett socialt nätverk där syftet är att umgås med andra över internet. Bolaget tjänar sina pengar på att sälja annonser. Är nu i blåsväder då de har delat med sig av användares data utan deras godkännande.
 • Amazon – började som en handelsplats för att köpa böcker på nätet, men numera säljer olika varor via sin webbplats. Men en stor del av intjäningen kommer från deras molntjänster via Amazon Web Services
 • Apple – Säljer mobiler, datorer, surfplattor, med mera. Har ett eget ekosystem för alla sina produkter som gör det lätt att använda dem tillsammans
 • Netflix – Streamingtjänst för filmer och serier via nätet. Tjänar pengar på egenproducerat material samt på prenumerationer på deras tjänst
 • Google – Är världens största sökmotor för internet. Tjänar pengar på annonsering, men även på olika kringtjänster som deras appar tillhandahåller
 • Microsoft – Ett av de största bolagen inom mjukvara till datorers operativsystem samt arbetsprogram. Men har även byggt upp en stor molnlösning (Azure) där en stor del av intjäningen kommer ifrån
 • Nvidia – Ett elektronikföretag som alla gamers känner till. Bolaget tillverkar grafikprocessorer och chipsets till moderkort. Storsäljare är grafikkortet GeForce.
 • Baidu – Är Kinas motsvarighet till Google
 • Alibaba –Är Kinas motsvarighet till Amazon, men de har även betallösningar, sökmotor och bank
 • Tencent – Är ett kinesiskt konglomerat som äger bolag inom IT, internet, sociala medier och telefoni. Bolaget äger även stora andelar i spelbolagen Riot Games och Supercell.

Så med andra ord, dessa akronymer är helt enkelt förkortningar för några av världens största Techbolag. Om håll med om, det är enklare att använda sig av dessa förkortningar och det låter lite häftigt också.

Det bolag som jag saknar är sydafrikanska Naspers, som kan beskrivas som ett konglomerat med investeringar i internet- och mediabolag. De har bland annat investerat i Tencent och Facebook.
Med bolag inom semi, menas bolag som är semiconductors, dvs bolag som tillhandahåller elektronikkomponenter som har förmåga att leda ström, så kallade halvledare 

Denna typ av komponenter finns överallt, men ett område som har gjort att bolag inom denna industri är ökningen inom Automation. I en modern bil till exempel sitter det en uppsjö av komponenter och sensor tack vare alla hjälpsystem som moderna bilar har i sig. Och mer lär det bli. Exempel på bolag inom Semi är Qualcomm, NXP Taiwan Semiconductors, Micron och Microship.

De flesta bolagen är noterade i USA, men just Tencent och Naspers kan man inte handla från Sverige då ingen av de svenska handelshusen har avtal med de marknadsplatser som aktierna är listade på. Men, för att komma runt det finns det ett antal fonder som har investerat i dessa bolag, som till exempel Länsförsäkringar TillväxtnäraIndexfond, Swedbank Robur Access Asien och Carnegie Afrikafond. De är fonder med bra performance och vettig förvaltningskostnad. Och så får man även spridning mot andra spännande bolag inom techsektorn.

Själv har jag valt Carnegies fond, fast då inom PPM, för att få en ännu billigare förvaltningkostnad. Fördelen med PPM är att fonderna måste ge ordenliga rabatter till oss sparare för att ingå i PPM. Fördelen blir att vi dels får möjlighet att spara i roliga fonder med innehav som vi är intresserade av, och det görs till en billeg kostnad. Nästan som ett kinderägg. I övrigt är jag en blanding av en FANGMAN och BAT.

Vad är du? In och kommentera på bloggen.

tisdag 20 mars 2018

Höjt barnbidrag: Så gör du med din privatekonomi

Äntligen!!! Det var 12 år sedan barnbidraget höjdes. Men nu i mars 2018, kom ökningen på 200 kronor per barn. Den stora frågan är, vad gör man med det privatekonomiskt? Nu finns det familjer där denna ökning är ett välkommet tillskott i en annars ansträngd privatekonomi. Men om du tillhör dem som hittills klarat dig innan denna ökning och ditt barn har fått det som det behöver, inställer sig frågan, vad gör man med ökningen på bästa sätt ur ett privatekonomiskt perspektiv?

Mitt bästa privatekonomiska förslag


Mitt förslag är att du sparar denna ökning och sedan blir det en bra grundplåt som du kan ge ditt barn när det blir 18 år gammalt. Det räcker till körkort, boende på annan ort ett tag om det vill studera vidare, ett bidrag till en framtida egen bostad, osv.

Nu kanske någon säger att 200 kronor inte är så mycket privatekonomiskt och hur ska det kunna bli något efter ett antal år. Men, då glömmer man det åttonde underverket, nämligen ränte-på-ränte effekten. Att uppnå det åttonde underverket är något som alla kan. Det enda som behövs är en plan för sin privatekonomi och ett tålamod. Ofta är det det sistnämda som är det svåraste.

Vad blir 200 kronor om 18 år?


Låt oss se vad 200 kronors månadsparande i 18 år till en genomsnittlig avkastning om 6,5% (i snitt har börsen stigit mer än det de senaste 30 åren, men jag är lite konservativ) per år de senaste före skatter och avgifter. Till min hjälp använder jag mig av Stefan Thelenius Sparkalkylator som du hittar här.


200 kronor i månaden i 18 år till 6,5% avkastning blir efter skatter och avgifter 69 887 kronor


Nu kanske alla inte kan spara hela ökningen, men om du då sparar hälften av ökningen, dvs 100 kronor i månaden i 18 år till samma antaganden blir det 34 943 kronor. Som synes, det blir ett bra tillskott till barnets privatekonomi av denna ökning med tiden.

Öppna ett konto med autogiro hos Nordnet eller Avanza


Mitt förslag är att man skapar ett autogiro som automatiskt för över pengar till sparandet, antingen hos Nordnet eller Avanza. Jag tycker de har flest fonder att välja mellan.

För att hålla nere kostnaderna, men ändå få spridning skulle jag välja en billig indexfond, som Nordnet Svenska Superfonden eller Avanza Zero. Skillnaden är att Superfonden är följer flera bolag, vilket ger en i mitt tycke bättre spridning.

Kommentera och berätta gärna hur ni resonerar kring ökningen av barnbidrag.