Avanza

Underrubriker

fredag 9 augusti 2019

Sampo ökar sitt utdelningsutrymme

För två dagar sedan kom Sampo med sin kvartalsrapport för det andra kvartalet 2019. På det hela var det en bra rapport och Sampo är ett av mina fem största innehav. Anledningen till att Sampo är en så stor del av min aktieportfölj (nästan 9%) är för att jag vill åt deras nordiska försäkringsrörelse och dels för att det är en bra utdelningsaktie.

Försäkringsrörelsen består av svenska IF, danska Topdanmark och finska Mandatum. Till det kommer ett stort innehav i Nordea (21,2%) samt ett antal investeringar i finansiella bolag som Saxo bank, Nordax Bank och Asiakastieto Group.

Om man summerar utvecklingen för det andra kvartalet:

 • Sampos vinst minskade till 506 MEUR från 708 MEUR, men förra året innehåller en engångspost på 197 MEUR relaterande till Mandatum Lifes samarbete med Danske Bank
 • Vinst per aktie minskade till 0,73 EUR från 1,06 EUR, men förra årets vinst är påverkat av engångsposten på 197 MEUR
 • RoE ökade till 15,2% jämfört med 10,2% året innan
 • Net asset value per aktie uppgick till 19,46 EUR. 
 • Gruppens solvensgrad uppgick till 130%


Affärsområdet IFIF är inte bara det ledande sak- och olyckfallsförsäkringsbolaget i Norden, utan också det största affärsområdet inom Sampo. Resultatet före skatt ökade med 6% det första halvåret till 440 MEUR. 

Affärsområdets combined ratio är fortsatt låg på 84,7%, vilket är en minskning med 1,1% jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på en reducering i risknivån inom försäkringsbolaget. Med andra ord har risken för de åtanganden som man har minskat. 

Man fortsätter också med att hålla kostnaderna på en låg nivå vilket jag tycker är positivt. Vad gäller de nordiska marknaderna är det fortstatt Sverige och Danmark som visar upp de största förbättringarna. Men Norge och Finland som visade på svaghet i det första kvartalet, mätt enligt combined ratio, har i det andra kvartalet visat på styrka. Anledningen till svagheten var att det första kvartalets höga tillväxt tillfälligt drog upp risknivån, vilket i sin tur drev upp den totala combined ration. 

Affärsområdet TopdanmarkTopdanmark är det näst största försäkringsbolaget inom Life och Non-Life försäkringar i Danmark. Bolaget är också noterat på danska börsen och Sampos ägarandel uppgår till 46,7% av kapitalet och 48,4% av rösterna. I april beslutades det om en utdelning om 15 DKK per aktie i Topdanmark och totalt erhöll Sampo 84 MEUR. 

Resultatet före skatt ökade med 38% till 146 MEUR främst drivet av engångsvinster i motorskador och arbetarersättningar. Även här har man jobbat vidare med att minska sin risknivå inom kundstocken och combined ratio kom in under 80%, närmare bestämt 79% för det första halvåret 2019. Det är en minskning med 5,1% jämfört med föregående år. 

Affärsområdet Mandatum LifeMandatum Life har verksamhet i Finland och Baltikum. Resultatet före skatt minskade till 137 MEUR jämfört med 313 MEUR. Men i förra årets siffror är det med en positiv engångspost på 197 MEUR för Mandatum Lifes samarbete med Danske Bank. 

Minskningen av resultatet förklaras också av en ökning i expense ratio drivet av förändringar i värderingen av unit-link kontrakt och lägre diskonteringsränta.

Affärsområdet Associates


Detta affärsområde utgörs i princip av innehavet i Nordea. Under det första halvåret har Nordeas resultat sjunkit ordentligt. Anledningen är att man fortsatt har för höga kostnader, det vill säga att effektiviseringsprogrammet inte jobbar tillräckligt fort. 

Vidare har man också tagit marknadsandelar på bekostnad av lägre räntemarginaler. Dessa i kombination med den låga räntan generellt sett leder till ett minskat räntenetto. 

Slutligen tog man hela kostnaden för resolutionsavgiften för 2019 under det första kvartalet samt reserverade nästan 1 miljard kronor för penningtvätt i Danmark. 

Eftersom utdelningen från Nordea är en stor del av den utdelning som Sampo i sin tur skickar vidare till sina aktieägare, är risken stor att för 2020 kommer utdelningen från Nordea att minska. Jag har i ett annat inlägg gått igenom vad jag tror att Nordea kommer att dela ut för 2020, du kan läsa om det i inlägget Är det läge att köpa Nordea nu?

Beslut från extra bolagsstämma i Sampo


Samma dag som kvartalsrapporten för det andra kvartalet släpptes hade Sampo även sin extra bolagsstämma. Där beslutades det formellt att för varje 10 antal aktier i Sampo erhålls 1 aktie i Nordea. Om man har ett ojämnt tiotal aktier i Sampo, erhåller man den delen i form av kontanter istället. 

Avstämningsdagen för detta var igår och den 12:e augusti kommer Nordeaaktierna att distribueras och eventuell kontant ersättning kommer den 16:e augusti. Värt att notera är att det är den finska Nordeaaktien som kommer att erhållas då Nordea har finsk hemvist. 

Genom detta beslut kommer Sampo att ha en ägarandel i Nordea som understiger 20% och därmed inte vara föremål för de kapitalabsorberingsregler avseende bankinnehav. Sampos solvenskvot ökar på sett från halvårsskiftets 137% till runt 170%. Men det formella godkännandet från de finska myndigheterna beräknas komma innan rapporten för det tredje kvartalet.

Utdelningen i Sampo


I och med att Nordeas vinst är så mycket lägre än föregående år och bolaget har flaggat för att nuvarande utdelningspolicy inte är hållbar utan måste ändras har detta lett till en oro över att Sampo kommer tvingas sänka sin utdelning. Detta har också pressat aktiekursen i Sampo, som minskat med över 10% på en månads tid.

Men på telefonkonferensen i samband med kvartalsrapporten gav bolagets VD lugnande besked och sa att Nordeas utdelningspolicy har ingen direkt inverkan på Sampos utdelningsmöjligheter till följd av intäktsströmmar även från andra enheter. Sampos VD sa också att bolaget verkar för en viss ökning av utdelningen och snittförväntan för 2019 ligger för närvarande på 2,95 EUR. 

Mina tankar


Jag tycker att Sampo som sagt kom med en bra rapport och fyllde på med ytterligare 100 aktier i början av augusti när nu marknaden handlat ned aktien på grund av rädslan för en utdelningssäkningen. I och med de besked som VD nu kom med känns det lugnande att bolaget åtminston inte kommer att sänka utdelningen om man nu inte höjer den. 

I och med utdelningen av Nordeaaktier visar man dels på proaktivt ägarvärde och dels på att man frigör mer utrymme för utdelning nu när Nordea troligen kommer att behöva sänka sin utdelning. 

Som bolag tycker jag Sampo ger en bra riskspridning mot olika finansiella branscher såsom försäkring, bank och fintech. Till det kan läggas ett bolag med god kontroll på kostnader och risker, vilket synliggörs i en låg combined ratio. 

Om bara Nordea får ordning på sin verksamhet tills 2022 som de tänkt sig, tror jag att det finns en stor uppsida i Sampo. Under tiden kan man slicka i sig höga utdelningar som troligen kommer att öka årligen. 

I dagsläget ger Sampo en direktavkastning på 7,56% och det tycker jag är klart lockande och kommer att fortsätta fylla på när tillfällen ges. 

Finns Sampo i din aktieportfölj? Om så, kommer du behålla de Nordeaaktier som du får? Dela gärna med dig genom att kommentera i bloggen då din åsikt är viktig. 

6 kommentarer:

 1. Tack för ett så detaljerat inlägg om Sampo, det uppskattas! Jag äger Sampo, dock är det ett väldigt liten andel av portföljen än så länge. Jag har inte funderat över hur jag ska göra med mina Nordea aktier, troligtvis kommer jag att sälja!

  // Frilans

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kul att du gillade det. Jag kommer också att sälja mina och vad gäller Nordea så köper jag det bolaget först när kursen går till 56 kr eller under.

   Radera
 2. Jag fick faktiskt mina nordeaaktier från Sampo redan igår?! Blev själv förvånad över att det gick så snabbt. Jag sålde Nordea direkt. framför allt för att det bara blir en väldigt liten post i Nordea som jag inte känner för att öka i, ökar hellre i Sampo.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din kommentar och intressant att du fick dem redan. Vilken mäklare har du?

   Radera
 3. Bra sammanfattning! Det var skönt med VD:s ord om att man inte är beroende av Nordeas utdelning för att fortsätta höja sin egen. Hur ser du på Sampos förtroende med anledning av Nordeas svaga utveckling och troligtvis att man skrotar nuvarande utdelningspolicy. Jag tänker ändå att som största ägare i Nordea bör ju Sampo ha haft en relativt stor del i utformningen av utdelningspolicyn och hur banken har utvecklats. Hursomhelst, jag har med köpt lite aktier i Sampo.

  När det gäller de aktier jag fick i Nordea från Sampo så sålde jag dem (var hos Avanza), detta då jag har för stort innehav i banken redan. De Sampo-aktier jag äger hos Nordea kommer jag få i cash istället :)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tackar!

   Jag håller med dig om att Sampo borde ha gjort mer i att driva på Nordeas utveckling och de borde också tidigare ha insett att Nordeas utdelningspolicy troligen inte är hållbar på lång sikt med tanke på hur utvecklingen har varit i Nordea under ett antal år. Det känns som att man har mjölkat Nordea på maximal utdelning för att hålla upp sin egen och det är nog mycket därför som man nu delar ut Nordeaaktier för att komma under ett ägande på 20%. Dock tycker jag nog att man, även om det är i senaste laget, har "vacknat" och börjat ta ett mer aktivt ägaransvar för att säkra en fortsatt stabil utdelning från Sampo. Själv tolkar jag VDs uttalande som att utdelningen i alla fall inte kommer att sänkas nästa år för Sampo.

   Radera