Avanza

Underrubriker

lördag 24 augusti 2019

River ettiketten i NilörngruppenNilörngruppen har varit ett av mina lite större innehav under cirka 1,5 år. Anledningen till att jag gick in i bolaget är för deras vad jag tyckte fina historik under 10 år för omsättning, vinstmarginal och utdelning.

Källa: Börsdata

Bolaget har växt omsättningen årligen och haft en vinstmarginal i snitt runt 9-10%. Men under de senaste kvartalen har det varit lite svajigt och redan när VD flaggade för försäljning av halva sitt innehav för ett husköp?! i senhöstas borde man kanske ha funderat på om detta var ett bolag att ha i det långa loppet. Vidare ägs Nilörngruppen till 55,5% av Traction, så det är knappast någon större handel i denna aktie heller.

I mitten av juli kom Nilörngruppen med sin andra kvartalsrapport för 2019 och det utlöste ett kursfall på över 10%. Anledningen var en svagare marknad i Europa där bolaget tappat volym hos några större kunder i Belgien, Danmark och Portugal. Bolaget ser också en annan typ av konsumtion i form av e-handeln. Vissa retailsegment tappar helt enkelt volym och kvalitet jämfört med de mål som Nilörngruppen har. 

Rapporten för det första halvåret jämfört med samma period året innan kan sammanfattas:

  • Orderingången var oförändrad på 366 miljoner kronor
  • Försäljningen ökade med 5% till 374 miljoner kronor
  • Rörelseresultatet minskade 13,3% till 35,3 miljoner kronor
  • Resultat för perioden minskade med 14,7% till 26,1 miljoner kronor
  • Vinst per aktie minskade 14,6% till 2,29 kronor

Den stora minskningen i rörelseresultatet beror i princip på ökade personalkostnader och bolaget skriver följande kommentar om det i rapporten

"Personnel costs increased to MSEK 78.8 (73.4). The increase in personnel costs reflects an increase in the number of employees to meet growing volumes and for future expansion and a currency effect."

Anledningen är alltså att man har anställt fler för att möta de ökade volymerna och bygga för framtida expansion. Problemet är att book-to-bill minskar från 1,03 till 0,98, vilket innebär att den framtida orderingången minskar hela tiden. Det tyder knappast på ökade volymer.

Historiskt sett har Nilörngruppen vuxit omsättningen med cirka 11%, men samtidigt har bruttomarginalen minskat från 52,5% till 43,7%. Även det tyder på att marginalerna på marknaden pressas och att det snarare är så att man kanske borde fundera på effektivare metoder att arbeta på. Addera mer personal känns inte riktigt rätt väg i en bransch med minskade bruttomarginaler. 

Sett i backspegeln borde jag helt klart ha gjort en noggrannare analys innan jag köpte in Nilörngruppen till portföljen. Men det faktum att bolaget växer omsättningen med i snitt cirka 11% per år och har en vinstmarginal på runt 9% årligen gjorde att jag tyckte att detta var ett stabilt kvalitetsbolag. Att det sedan hade en direktavkastning på runt 4,5-5% gjorde att det kändes som att det fanns ett skydd mot en eventuell nedgång.

Det jag borde ha gjort hade varit att fundera över dess bransch och det faktum att book-to-bill minskade samt att de hade en bruttomarginal som minskade årligen. Helt klart är detta en bransch där det är svårt att själv bestämma priserna och då är det svårt att växa lönsamheten. Därför har jag valt att ta förlusten och helt kliva ut ur aktien nu under augusti. Jag tror helt enkelt inte att Nilörngruppen kommer att bli ett tillväxtbolag med ökade marginaler.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar