Avanza

Underrubriker

söndag 29 december 2019

Hur lika viktar jag min investmentbolagsportföljen för 2020
I mitt förra inlägg pratade jag om hur jag strukturerat aktieportföljen inför 2020. Förutom mina fyra olika case samt preferensaktier, är fonden Stojko Invest Investmentbolag den klart största positionen. Istället för att mäta utvecklingen för varje enskilt investmentbolag, ser jag dem som en enhet, en investmentbolagsportfölj. 

De aktier som jag har valt till min fond Stojko Invest Investmentbolag är Investor, Industrivärden, Lundbergs, Latour, Svolder och Bure. I samband med att jag skapade aktieportföljen för 2020, investerade jag ytterligare i investmentbolagsportföljen så att varje innehav var värt 170 000 kronor.
Med andra ord blev fonden likaviktad utifrån ett marknadsvärde.

Men eftersom att jag ägt vissa av investmentbolagen sedan tidigare, är andelen investerat belopp i varje bolag långt ifrån detsamma.Som bilden visar, sträcker sig investerat belopp från precis under 148 000 kronor till strax över 161 000 kronor. Latour har det lägsta anskaffningsvärdet följt av Bure och Svolder. Sedan kommer de investmentbolag som investerar i mer Large Cap bolag, som Lundbergs, Industrivärden och Investor.

Trots att det var några veckor sedan som jag lika viktade portföljen utifrån marknadsvärde, har Bure dragit iväg över 25 000 kronor. Övriga investmentbolag har ökat 1,75 - 5,3%, förutom Investor som har minskat 0,8%.

Hur ska jag lägga upp fonden inför 2020?


När jag nu går in i 2020, vill jag göra det med en lika viktad investmentbolagsportfölj och frågan är hur jag ska göra. Ska jag utgå från att jag ska ha investerat lika mycket i varje investmentbolag, det vill säga se till att övriga fem bolags investerade belopp uppgår till 161 271,50 kronor. Precis som det investerade beloppet är för Lundbergs.

Eller ska jag utgå ifrån marknadsvärdet för Bure och investera i de andra fem bolagen så att deras marknadsvärde blir lika stort som Bures?  En tredje variant skulle vara att jag inte tillför några nya pengar utan säljer aktier från de olika investmentbolagen så att jag antingen har lika mycket investerat i varje bolag eller att varje bolags marknadsvärde är lika högt.Helst vill jag inte sälja av några aktier utan istället tillföra mer kapital. När jag ställde frågan på Twitter, blev det ganska jämt mellan de som tyckte att jag skulle lika vikta baserat på investerat belopp och de som istället tyckte att jag skulle lika vikta utifrån marknadsvärde. Någon menade också att lika viktad per definition alltid avser investerat belopp.

När jag räknar på vad det skulle innebära i form av ytterligare investeringar, innebär en lika viktning utifrån investerat belopp ytterligare cirka 41 000 kronor och då skulle alla sex innehaven ha ett investerat belopp som uppgår till 161 271,50 kronor, vilket totalt blir 967 629 kronor.

Nu är jag kanske lite larvig, men jag gillar jämna belopp och skulle i sånt fall vilja ha investerat totalt 1 miljon kronor i min investmentbolagsportfölj. Då behöver jag skjuta till ytterligare drygt 73 000 kronor till det som jag hittills investerat och landar på ett investerat belopp av 166 666 kronor i varje investmentbolag.

Om jag istället utgår från marknadsvärdet, ska varje investering i varje enskilt investmentbolag vara värt 196 798,50 kronor, samma som Bures marknadsvärde. I sånt fall måste jag skjuta till cirka 110 000 kronor


Om man visualiserar det hela skulle det se ut enligt följande:

Lika viktad baserat på investerat belopp

Lika viktad baserat på marknadsvärde

När man jämför dessa två scenarier inser jag att om jag utgår från ett marknadsvärde, kommer Investor och Industrivärden följt av Lundbergs att väga tyngre i fonden Stojko Invest Investmentbolag. I sånt fall kan jag lika gärna fundera på om det inte hade varit enklare att investera i Spiltan Aktiefond Investmentbolag direkt istället. Nackdelen är dels att Investor och Industrivärden får ännu tyngre position medan Bure och Svolder i princip inte har någon större närvaro alls. Och den fördelen gillar jag inte.

Fördelen med en lika viktad portfölj baserat på investerat belopp är att fördelningen mellan investmentbolag blir lika stor så att inget bolag väger tyngre än ett annat i portföljen. Även forskning har visat att en sådan portfölj presterar bättre, vilket är positivt. Anledningen är att du aldrig kan veta vilket bolag som kommer att gå bäst i framtiden. Men en lika viktad portfölj är chanserna till en högre avkastning bättre. Just detta år har de investmentbolag som investerar i mindre företag gått bättre, men för 2020 kan situationen bli den omvända.

Slutsats


Därför kommer jag att lika vikta Stojko Invest Investmentbolag imorgon på årets sista börsdag utifrån investerat belopp, så att i fonden kommer det att vara investerat 1 miljon kronor. Under året kommer jag sedan att köpa in mig i bolagen baserat på de bolag som har en substansrabatt runt 5 års snittet. En omviktning baserat på investerat belopp kommer sedan att ske inför varje nytt år, det vill säga på varje års sista börsdag.


4 kommentarer:

 1. Är det inte bättre att bara lämna investmentbolag och låta dem växa själva utan att sälja av? Vi vet ju alla att om 10 år är dom mycket dyrare.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, och därför kommer jag att fylla på bara. Men under året kommer köp att ske baserat på substansrabatt, vilket gör att när nästa års slut kommer kan jag ha investerat olika mycket i varje investmentbolag. Det är då jag fyller på i de andra med sparpengar så att investerat belopp blir lika i de sex olika bolagen.

   Radera
 2. Jag gillar sizen du har i bolagen. Snyggt! Själv sitter jag lite snett med allt för stor vikt i Svolder men det har inte varit en dålig strategi hittills.

  Aktiepappa - en blogg om ekonomi och aktier

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tackar. Ja Svolder har gått bra sedan Öresund slutade sälja av aktier.

   Radera