Avanza

Underrubriker

torsdag 5 december 2019

Uppföljning: Mina person-till-person lån hos Lendify

(Inlägget innehåller reklam för Lendify)Lendify AB, som erbjuder person-till-person-lån är något som jag skrivit om tidigare på bloggen. Jag gillar idén med att investera i lån som ett alternativ till börsen. Lendify har en kampanj där man kan få ytterligare 500 kronor om man investerar minst 20 000 kronor. Själv tycker jag att det är ett bra komplement till investeringarna i aktier och fonder. Inlägget nedan är en uppdatering om hur mina investeringar i person-till-person-lån har utvecklat sig.
Hos Lendify finns det två sätt att investera på, manuellt eller automatiskt. Om man väljer att investera manuellt bestämmer man helt själv hur mycket man vill investera i varje lån och i vilka lån. Med det automatiska alternativet är det Lendifys investeringstjänst Autoinvest som sköter om det hela. Autoinvest sprider automatiskt investeringarna för att få en god riskspridning. Ytterligare val man kan göra är om man vill investera i lån upp till 5 års löptid eller upp till 15 års löptid.

Fördelen med att välja Autoinvest är att det utlånade beloppet täcks av en kreditförlustfond. Som investerare riskerar man att förlora den ränta som inte betalats, men får tillbaka det nominella beloppet.

Själv har jag investerat 23 248,17 kronor hos Lendify i dagsläget. När jag öppnade konto hos dem första gången december 2016, ville jag styra allt själv, men har insett att det är klart enklare med Autoinvest. Eftersom de erbjuder en andrahandsmarknad där man kan köpa och sälja lån, brukar jag också regelbundet gå igenom den listan för att se om det finns nya intressanta lån att investera i.

Nedan bild visar hur de dryga 23 000 kronorna är spridda på nästan 80 olika lån. Själv tycker jag att upp till 5 års löptid passar mig bäst, även om längre löptider ger en högre ränta.


Jag nämnde tidigare kreditförlustfonden och hur den täcker upp om en låntagare inte betalar. Eftersom jag vill vara transparent, något som är särskilt viktigt i den här typen av inlägg, kommer här en sammanställning av hur det gått sedan jag blev kund hos Lendify. En genomgång av mina lån sedan start ser det ut på följande vis:

Huvudkonto

  • Totalt 9 lån, varav 3 lån är helt återbetalda
  • Ett lån på 500 kronor har gått till inkasso. Där var det 11 månader kvar och förlusten blir nog 227,45 kronor inklusive utebliven ränta
  • Ett lån på 250 kronor har två påminnelser skickats. Där är det 2 månader kvar på lånet och kvarstående låneskuld är 15,76 kronor inklusive ränta


Autoinvestkontona

  • Totalt 92 lån, varav 18 lån helt återbetalda
  • Två lån på 552 kronor respektive 500 kronor har fått en första påminnelse
  • Ett lån på 500 kronor har fått en andra påminnelse
  • Ett lån på 500 kronor har fått en tredje påminnelse
  • I samtliga fyra fall är ovan lån rätt så nya, så det är hela räntan som riskeras om låntagarna inte skulle betala 


Själv tycker jag ändå att det är en god riskspridning och av 92 lån är det endast 1 lån som gått till inkasso och 5 lån där påminnelser har skickats ut. Totalt sett har jag fått en avkastning på 20,16% sedan start, vilket motsvarar en årsavkastning på 5,15% före skatt. 


När jag tidigare skrivit om Lendify har många påpekat att börsen och främst då preferensaktier ger en bättre avkastning. Visst är det så, men dessa tycker jag inte går att jämföra då risken är högre med aktier och därav chansen till en högre avkastning. Själv tycker jag att det är skönt att kunna ha lite alternativa investeringar som lån. Fördelen med person-till-person-lån är att man kan sprida små belopp över många lån och därmed få en bra riskspridning och man slipper oroa sig för kurssvängningar som annars börsen bjuder på. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar