Avanza

Underrubriker

måndag 14 mars 2022

Svolders försäljning av SAAB, felaktig analys?

 


I fredags kom Svolder med sin kvartalsrapport för sitt andra kvartal 2021/22. Eftersom bolaget har ett brutet räkenskapsår, avser deras Q2-rapport perioden 1 dec- 28 feb. 

Kvartalet kan sammanfattas med att: 

  • Resultat per aktie blev -13,70 (7,40) kronor
  • Substansvärdet minskade med -19,1% till 58 kronor per 28 februari 2022
  • Aktiekursen sjönk -30,8% till 61,72 kronor per 28 februari 2022
  • Carnegie small cap index (CSRX) sjönk med 16% under samma period
  • Aktiesplit 4:1 genomförd under januari 2022

Med tanke på utvecklingen på aktiemarknaden sedan starten av året är det knappast förvånande att rapporten inte skulle visa på någon vidare utvecklingen. Klart kan man konstatera att Svolders utveckling, både av substansvärdet och aktiekursen drabbats hårdare än Carnegie small cap index. Mycket beroende på att under 2021 var ett mycket starkt år för bolaget, där flertalet innehav nådde mycket höga värderingar, som Garo och Troax. Dessa bolag har nu fått ta stryk under den rotation mot värdeaktier och den multipelkontraktion som numera skett på marknaden.

VD-ordet

I Svolders rapporter är det främst VD-ordet från bolagets VD Ulf Hedlundh, som jag alltid ser fram emot att läsa. Det jag gillar med Ulfs VD-ord är att han öppnar med frasen "Bästa aktieägare", lite som Investors VD som öppnar med "Kära medaktieägare". Man får en känsla av att bolaget verkligen jobbar för ägarnas bästa och att ledningen också är med och har satsat sitt egna kapital i bolaget. Andra VD-ord som är intressanta att läsa är Latours, Nibes och AQ Groups för att nämna några. 

I VD-ordet lyfter Ulf fram att investeringsperspektivet har ändrats. I kristallkulan finns numera scenarier med högre inflation och höjda producentpriser på främst energi, transport och råvaror. Till det ska läggas en ökad risk för kommande räntehöjningar, vilka i sin tur ökar på avkastningskravet. Effekten blir att högt värderade bolag straffas hårt av marknaden. Något som vi också sett. Bolag som haft ett fantastiskt 2021, har fått se sin aktiekurs minska med 25-30% och i vissa fall ännu mer. Även lönsamma tillväxtbolag har drabbats av detta och en rotation mot mer värde har kännetecknat 2022 än så länge. 

Numera har det i flera fall börjat gå att räkna hem värderingarna i vissa av de lönsamma tillväxtbolagen. poängterar Ulf. Det var längesedan han kände att han kunde göra det. Även om det som aktieägare är trist när ens aktier minskar i värde kursmässigt, tycker jag ändå att det är något sunt. Givet att man då har en kassa, för att kunna utnyttja korrigeringen  på marknaden. Det är också anledningen till att Svolder har valt att se över sin långsiktiga portfölj samt att öka upp i lönsamma tillväxtbolag, som nu är lågt värderade utifrån långsiktiga och normala avkastningskrav. Men även för att kunna bygga en viss kassa och ha en obelånad aktieportfölj.

Förändringar i aktieportföljen

Om man jämför hur Svolders aktieportfölj såg ut vid utgången av det första kvartalet 2021/22 och nu vid det andra kvartalet, ser man att det skett några riktigt stora förändringar i aktieportföljen. Nya bolag är Nivika Fastigheter och Viva Wine Group, där Svolder var med i de båda bolagens börsnoteringar under december förra året. I den sistnämnda var Svolder till och med ankarinvesterare. I övrigt har man gjort ett större förvärv av aktier i Elanders samt några av de övriga lönsamma tillväxtbolagen som funnits länge i aktieportföljen. På säljsidan har man däremot sålt av hela sitt innehav i Nolato (snittpris 95,10 kronor) och SAAB (snittpris 231,40 kronor), bolag som funnits länge i Svolders portfölj.


Varför har Svolder sålt SAAB under det andra kvartalet?

Det som jag tycker sticker ut är att Svolder valde att sälja av hela innehavet i SAAB under kvartalet. Bolaget hänvisar till att de under kvartalet sett över sin portföljsammansättning och velat öka likviditeten genom att då sälja aktier med ett högre börsvärde än vad bolaget långsiktigt ska investera i.

Läser man i årsredovisningen har Svolder en sida där de går igenom sin placeringsfilosofi eller investeringsfilosofi, som de ibland benämner den. I sin strategi är det vissa centrala krav som finns på portföljbolagen för att Svolder ska investera i dem. Ett av dessa krav rör storleken på portföljbolaget. Det vill säga vilket börsvärde ska bolagen i huvudsak ha. Det är detta krav som verkar ha legat till grund för försäljningarna under det senaste kvartalet enligt rapporten. Själv tycker jag att det snarare verkar handla om en felaktig analys.

Fram till 2013/14 bestämdes storleken utifrån de bolag som fanns med i Carnegie Small Cap index. Med andra ord små och medelstora bolag men ej de bolag med mindre än 500 miljoner kronor i börsvärde. 2014/15 ändrade man lite i kravet och la till att börsvärdet skulle max uppgå till 15 miljarder. Under 2018/19 höjdes taket till 20 miljarder kronor, vilket det fortfarande är. 

Första gången Svolder investerade i SAAB var under deras första kvartal 2004/05 (perioden september-november). Om man ser hur SAABs börsvärde utvecklats under tiden, kan man konstatera att det är från Svolders första kvartal 2013/14 som SAABs börsvärde går över 15 miljarder kronor. Något som borde ha kunnat trigga en eventuell försäljning. Men SAAB fortsätter vara kvar i aktieportföljen. Ett år senare har SAABs börsvärde klättrat över över 20 miljarder och hållit sig där.  Men regeln om att investera i bolag under den gränsen kom först cirka fyra år senare. 

Om man tittare närmare på hur många aktier Svolder ägt i SAAB under perioden från första kvartalet 2013/14 fram till dess att samtliga såldes, har antalet aktier pendlat från runt 1 miljoner aktier ned mot i snitt 450 miljoner aktier efter tredje kvartalet 2016/17. 

Så trots att börsvärdet i SAAB varit högre än investmentbolaget placeringsfilosofi, har man inte helt sålt av hela innehavet. Jämför man antalet aktier Svolder haft i SAAB med aktiekursen i SAAB under samma tid, ser det ut som i bilden nedan


Med facit i hand, skulle det varit bättre för Svolder om de avyttrat alla aktier i SAAB under perioden fjärde kvartalet 2016/17 till tredje kvartalet 2017/18 i enlighet med sin strategi (om än med viss fördröjning) istället för att ha haft kvar innehavet tills februari 2022. Att man sedan ökat antalet aktier under andra halvan av 2018/19 har att göra med SAABs nyemission under den tiden.

Med tanke på sin placeringsfilosofi har jag lite svårt att förstå att man under så lång tid valt att inte följa den. Men nu plötsligt valt att sälja av resterande 380 000 aktier.  I övrigt tycker jag att bolaget varit rätt ute i sin analys kring omvärlden, men när det gäller att ha kvar en försvarsaktie i en tid där en stormakt spenderat januari-februari i år till att flytta sina militära styrkor till ukrainska gränsen borde snarare ha lett till att Svolder behållit SAAB-innehavet. Har de valt att "bryta" mot sin strategi sedan 2014 känns ytterligare ett kvartal inte som någon större grej. 

Som aktieägare är jag verkligen nyfiken på vad det var för analys som gjorde att man valde att sälja just nu efter alla dessa år?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar