Avanza

Underrubriker

onsdag 29 maj 2019

Krav från FI kan sänka bankers utdelning


Vi övervakar finansmarknaden

Igår kom Finansinspektionen (FI) med sin stabilititetsrapport över det finansiella systemet. Överlag anser FI att företagen i det svenska finansiella systemet har tillräcklig motståndskraft för att klara ett sämre läge, men de kommersiella fastighetsbolagen är sårbara för störningar.

Därför bedömer FI att bankerna behöver mer kapital för dessa exponeringar och de kommer under hösten att besluta om åtgärder som innebär krav på att bankerna ska ha kapital som täcker riskerna i utlåningen till kommersiella fastighetsföretag.

När FI har gjort sina stresstester anser de att riskerna i utlåningen till kommersiella fastighetsföretag understiger de förluster som kan uppstå. Även om bankernas samlade kapital är tillräckligt stort behövs de ändå mer kapital just för utlåning till kommersiella fastighetsföretag.

Det troliga är att man kommer att öka riskvikten för utlåningen till kommersiella fastighetsföretag. Idag har bankerna i genomsnitt en riskvikt på utlåningen till nämnda kategori på 23%, men FI anser att minst 30% behövs.

Anledningen är att även om det idag är tillfredsställande, så är räntorna historiskt låga. Men vid högre räntor samt ett försämrat ekonomiskt läge där det blir svårare för företag att finansiera sin verksamhet gör den höga skuldsättningen att riskerna ökar och det måste bankerna ta ökad höjd för.

Förutom ökade avsättningar för penningtvätt, kommer även ökade riskvikter för utlåning verka negativt för bankernas möjlighet till att behålla sin höga utdelning. Om man tittar på utdelningsandelen för respektive bank, så har


 • SEB 60%
 • Handelsbanken 60%
 • Swedbank 74%
 • Nordea 104%


Helt klart ligger Nordea i riskzonen för en utdelningssäkning, inte bara för att riskvikter ökar utan även för att man helt enkelt delar ut mer än vad man gör i vinst per aktie.

När det gäller Swedbank har de marginal, men med tanke på eventuellt framtida böter för brott mot penningtvättslagar, är det osäkert hur hög utdelning som banken vågar sig på. Ökade riskvikter gör inte saken bättre.

Slutligen, utdelningsandelen för SEB och Handelsbanken är förhållandevis låg jämfört med de andra två bankerna, att en ökad riskvikt inte borde leta till att utdelningsandelen påverkas.

4 kommentarer:

 1. Bra sammanfattning, jag får tacka för den!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kul att du gillade den Frilansportföljen. Nu är det inte bara bolånen som FI är efter utan även utlåningen till fastighetsföretagen. I för sig tror jag att en höjning av räntan för bolånen är en större fara för det finansiella systemet. Läser man vad FI har som worst case är det att bankerna gör kreditförluster på 771 miljarder kronor. Det är mer än vad de delat ut de senaste 10 åren. Nu förutsätter FI att inga åtgärder görs under tiden så jag tycker inte det är då värst realistiskt. Men det ger en lite perspektiv i alla fall.

   Radera
 2. Väldigt intressant inlägg!

  Ungefär när ska FI besluta om detta?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tackar. Jag har inte hittat något datum än för beslutet men om det är i samband med nästa stabilitetsrapport, borde det komma i okt/nov.

   Radera