Avanza

Underrubriker

torsdag 2 maj 2019

Analys av de fyra storbankernas kvartalsrapporter för Q1 2019


SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbankens loggor
Källa: SVT

Nu har alla fyra storbankerna lämnat sina kvartalsrapporter för det första kvartalet 2019. I detta inlägg lyfter jag fram de highlights som jag tycker mig ha funnit i rapporterna och mina slutsatser kring rapporterna.Handelsbanken

Highlights från Handelsbankens kvartalsrapport är främst:

 • Räntettot ökade med 4% drivet av högre utlåning och valutamedvind samt lägre resolutionsavgift. Dock har banken noterat en viss press på utlåningsmarginalerna.
 • Provisionsnettot ökade med 2% drivet av ett högre inflöde till fonder och fördelaktiga valutakurseffekter
 • Kostnaderna för att förebygga penningtvätt ökade under kvartalet med 97 miljoner SEK.
 • Själva resultatet ökade med nästan 1 miljard, men det förklaras främst av att banken löst upp reserveringen till Oktagonen för 2018. 
 • Banken har en stark kapitalisering och är strax efter ledande Swedbank i förhållandet kostnader genom intäkter av de fyra storbankerna
 • Ny VD för banken är numera Carina Åkerström.

Swedbank

Highlights från Swedbanks kvartalsrapport är främst:

 • Marginell uppgång på räntenettot, men utlåningsmarginalerna har varit påverkade negativt av lägre utlåningsräntor på bolån.
 • Provisionsnettot var stabilt i nivå med första kvartalet 2018
 • Högre kreditförluster än för ett år sedan drivet av högre förluster inom Stora företag och  Institutioner. Dock så var det lägre än för ett kvartal sedan och den totala nivån håller sig på väldigt låga nivåer.
 • Banken har en stark kapitalisering och är ledande i förhållandet kostnader genom intäkter av de fyra storbankerna
 • Ny enhet inom banken, Anti-Financial crime (AFC) unit, ska jobba för att motverka penningtvätt, terrorismfinansiering och bedrägerier samt även med cybersäkerhet, informationssäkerhet och fysisk säkerhet
 • Stor osäkerhet kring hur framtida böter från Sverige och Baltikum, men främst från USA kommer att slå mot banken. Än så länge har man inte valt att reservera något eller uttala sig om eventuella bötesnivåer.
 • VD Birgitte Bonnessen fick sparken och ordförande Lars Idelmark har avgått. 
 • Göran Persson föreslås till ny styrelseordförande.
Nordea

Highlights från Nordeas kvartalsrapport är främst:

 • Räntenettot minskade med 5% trots ökad utlåningsvolym. Men på grund av valutakurseffekter på lokala marknader och press på utlåningsmarginalerna, minskar räntenettot
 • Provisionsnettot ökade dock med 3% drivet av bankens satsningar inom Private Banking i Norge och Sverige, samt att banken har inlett nya partnersamarbeten med Affiliated Managers Group. Banken har även utökat distributionskanalerna och lanserat elva nya ESG-fonder.
 • Att rörelsekostnaderna ökat markant beror på att man valt att reservera 95 MEUR för penningtvättsrelaterade ärenden i Danmark och att man har kostnadsfört hela resolutionsavgiften på 207 MEUR under det första kvartalet. Förut kostnadsförde man en fjärdedel varje kvartal istället. Rensat för dessa poster och integrationskostnader för förvärvet av Gjensidige Bank, hamnar K/I-talet istället på 0,57. Fortfarande högst av alla storbanker och Nordea har en hel del att jobba med.
SEB

Highlights från Nordeas kvartalsrapport är främst:

 • Räntenettot ökade med 7%, drivet av ökade volymer och högre utlåningsmarginalerna
 • Provisionsnettot ökade med 2%, drivet av att en högre affärsverksamhet
 • Kreditförlustnivån är i princip oförändrad och banken har en hög kreditkvalite. Dock så är bankens sämst vad gäller kreditförlustnivån jämfört med övriga storbanker.
 • Banken benämner eventuell misstänkt penningtvätt i Baltikum enbart med att marknadens övergripande fråga är just penningtvätt. Men i kvartalsrapporten står inget att läsa, vilket jag tycker är förvånande.

Slutsatser av rapporterna


Den bank som kom med den bästa rapporten var helt klart SEB där man slår förväntningarna med råge. Tittar man siffermässigt kom även Swedbank med en bra rapport.

Nordeas rapport är en katastrof jämfört med de övriga fyra storbankerna. Visserligen verka de göra mycket rätt på kostnadssidan, men det går alldeles för långsamt. Att de sedan uttalar sig om att vilja fortsätta med sin utdelningspolicy att höja, känns i dagsläget alldeles för tidigt. 

Handelsbankens resultat känns mest dopat med tanke på att ökning i princip är en reversering av tidigare gjorda avsättningar.

Utlåningsräntorna är inte så påverkade om man jämför med ett år tillbaka, fast om man jämför med föregående kvartal märker man att utlåningsmarginalerna har pressats. Bra för kunderna men för oss aktieägare är det inte lika bra. 

Penningtvätt är det som varit på allas tunga under detta kvartal. I februari startade det hela med Uppdrag Gransknings program där det framkommit misstänkt penningtvätt hos Swedbank under många år i Baltikum. Detta fick fart på karusellen och i Swedbank har det varit rena cirkusen. Ni som följer mig har kunna läsa om detta i flertalet inlägg under de senaste månaderna.

Osäkerheten kring vad detta kan mynna ut i för Swedbank i form av böter har tryckt ned aktiekursen rejält och numera pratas det om att visst kommer det att bli saftiga böter men inte lika farligt som för Danske Bank. 

Någon dag innan SEB kom med sin rapport gick SvD ut med att Finansinspektionen (FI) funnit i sin granskning 2016 att banken hade underlåtit att rapportera misstänkt pengatvätt till finanspolisen. FI kändes sig därför nödgade att i sex fall själva anmäla detta till finanspolisen.

När man läser SEBs rapport finner man i princip ingenting om penningtvätt och eventuella misstankar som finns mot banken, Jag tycker detta är märkligt och själv tror jag att detta är en "tickande bomb", som kommer att brisera. Jag har svårt att se att SEB skulle vara förskonade och inte behöva betala böter för att man misskött sig i Baltikum. 

Nordea däremot tar höjd för kommande böter och reserverar cirka 1 miljard kronor i detta kvartal. Handelsbanken, har ingen verksamhet att tala om i Baltikum, så den banken är förskonad från misstankar om pengatvätt. Däremot är Brexit det stora orosmolnet för Handelsbanken med tanke på den stora verksamhet som de har där.

Hur tänker jag som investerare


Med tanke på att jag är utdelningsinvestare och att storbankerna erbjuder en hög direktavkastning är det självklart att banker är intressant att ha i sin aktieportfölj. Bortsett från pengatvätt är det ofta en väldigt stabil verksamhet som tjänar ofantliga summor pengar. 

Tidigare hade jag en större position i Swedbank, men även mindre i Nordea och SEB. Swedbank sålde jag av ett tag efter att pengatvättsskandalen nystades upp av Uppdrag granskning av den anledningen att det kändes för osäkert vad USA skulle kunna hitta på och att jag inte hade förtroende för VD och styrelse. 

Nu har VD fått sparken och ordförande har avgått. Samtidigt har storägaren Folksam insett att det håller inte längre att envist framhärda att man har förtroende för banken, utan det krävs att man som ägare ställer krav.

Nu föreslår man att Göran Persson ska ta över ordförandeklubban och även om jag inte riktigt gillar att f.d. politker sitter i styrelser för de bolag jag investerar i, är han ändå en som får saker och ting gjorda. Sedan är han inte rädd för att peka med hela handen, vilket jag tror behövs för att styra upp ledningen i banken. 

Baserat på detta och att bankens underliggande verksamhet är solid, har jag trots en överhängande risk för vad USA kan tänkas hitta på, återigen valt att ta en position i Swedbank, som motsvarar lite över 1% av aktieportföljen.

Denna position kommer nog över tid att ökas. Risk/reward är helt enkelt för bra för att låta bli anser jag. På de kurser som Swedbank handlas på nu ger det en framtida direktavkastning på strax över 9%. 

När det gäller Nordea har jag istället klivit ur aktien, dels för att Sampo är mitt näst största innehav, nästan 8%, och en stor del av Sampo är ägandet i Nordea. Jag tycker att den exponeringen mot Nordea räcker för tillfället.

Däremot, så är caset klart intressant. Skulle bolaget få ned sina kostnader och eventuella böter för den misstänkta penningtvätten stannar vid vad de i detta kvartal reserverat, är runt 70-75 kr helt klart väldigt attraktiva nivåer att kliva in på. Men då de delar ut en gång per år, i mars, väljer jag att bevaka bolaget från sidlinjen istället.

Slutligen, SEB klev jag mest in i för att plocka utdelningen och lyckades även sälja med en liten vinst. Så den traden får man tacka för.

Även om deras rapport nu slog förväntningarna med råge, tror jag att det finns en risk med att det som Swedbank råkat ut för vad gäller pengatvätt även kan komma att drabba SEB. Därför känns det inte intressant att äga den banken.

Hur tänker du kring storbankerna? Äger du själv aktier i några av dem? Kommentera gärna i bloggen då dina åsikter är viktiga.


2 kommentarer:

 1. Har bank främst för kassaflödets skull. Äger alla via Investor, industrivärlden, Lundberg, Sampo, samt XACT Högutdelande. Har även mindre poster direktägande. Undviker Swedbank helt givet deras höga exponering mot obundna svenska bostadslån (https://finansiellanalys.blogspot.com/2019/01/svenska-banker-som-en-hedge-mot.html), vilket jag redan är exponerad mot på annat håll.

  SvaraRadera
 2. Jag har också en del mindre positioner i svenska banker. Balansräkningarna är välkapitaliserade och direktavkastningen är idag för hög för att undgå att köpa en del.
  Mvh investera-pengar.blogspot.se

  SvaraRadera