Avanza

Underrubriker

måndag 27 maj 2019

K2A tänker notera sin B-aktie och hur det gynnar ägare av preferensaktier
K2A är ett fastighetsbolaget som bygger hyreslägenheter för alla typen av boenden och har även valt att äga samfällsfastigher och kommersiella fastigheter, för att på sätt stärka sitt kassaflöde. 

Verksamheten är koncentrerad till Stockholm, Mälardalen samt ett antal utvalda universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. 

Enligt den senaste kvartalsrapporten (Q1 2019) har bolaget en fastighets- och projektportföljen som uppgår till cirka 5 350 bostäder, varav cirka 3 000 studentbostäder, cirka 2 150 hyresbostäder och cirka 200 bostäder i samhällsfastigheter.

Idag meddelade bolaget att man har för avsikt att göra en nyemission av B-aktier till ett värde om 230 miljoner kronor till allmänheten och notera dessa aktier på Nasdaq Stockholmsbörsen. 

Förutom nyemissionen, kommer ytterligare B-aktier till ett värde om 70 miljoner kronor att erbjudas från befintliga aktieägare. Det totala erbjudandet kommer alltså att uppgå till 300 miljoner kronor totalt.

Länsförsäkringar Fonder och SEB Investment Management har åtagit sig att förvärva B-aktier upp till 50% av det totala erbjudandet. Fullständiga villkor kommer dock att redogöras för i prospektet som kommer 10 juni 2019. 

Idag handlas bolagets prefensaktier, vilka är de enda som är noterade, på Nasdaq First North Premier. Dessa kommer i samband med noteringen av B-aktien att flyttas till Nasdaq Stockholmsbörsen. 

Källa: Avanza
Jag har tidigare ägt K2As preferensaktie, men sålde den när det började att blåsa snåla vindar för bostadsutvecklarna. Men det som K2A lyckats med den senaste tiden är att de har påbörjat en ökning av sin förvaltningsdel. 

Affärsiden är att, i takt med att de bygger hyreslägenheter, kommer dessa att läggas över till bolagets förvaltningsorganisation. På så sätt kommer K2A att gå mer från att vara en ren bostadsutvecklare till att vara en förvaltare av hyresfastigheter. Detta minskar helt klart risken i bolaget. 

Därför har jag haft denna på bevakning, men med tanke på att den framtida lösenkursen för preferensaktien ligger på 325 kronor och den idag handlas över den nivån har jag valt att inte köpa in mig igen. 

Preffen betalar kvartalsvis utdelning, totalt 20 kronor per år och vid köp till kursen 325 kronor ger det en direktavkastning på 6,15%, vilket jag tycker är ganska okej. Med tanke på att det är ett litet bolag, vill jag nog ha en avkastning på minst 7%, vilket skulle ge en kurs på 285 kronor för prefernsaktien.

Men en annan positiv sak med flytten till en ny handelsplats är att det kan nog ge ett ökat intresse och fokus för preferensaktien, eftersom vissa aktörer (läs fonder) inte får handla på de mindre listorna på grund av deras fondbestämmelser. 

Personligen är jag nog mer intresserad av att tekna B-aktien. Anledningen är att om K2A lyckas väl med att ändra sin modell till att bli mer ett förvaltningsbolag, tror jag att det kommer leda till en kursökning på sikt. 

När det gäller prefensaktien har jag svårare att se att den kursen skulle öka i lika stor utsträckning. 

Äger du preferensaktien? Vad tycker du om denna nyheten, lockar bolagets B-aktie? Kommentera gärna i bloggen, då din åsikt är intressant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar