Avanza

Underrubriker

måndag 13 maj 2019

Sampo: Första kvartalet 2019I förra veckan kom Sampo med sin kvartalsrapport för det första kvartalet 2019. Sampo är ett av mina fyra kärninnehav i portföljen och innehavet uppgår till cirka 7,8% av aktieportföljen. Om man summerar utvecklingen för det första kvartalet 2019:


 • Sampos totala vinst före skatt ökade 7% till 475 MEUR
 • Vinst per aktie ökade marginellt till 0,64 Euro
 • RoE för kvartalet landade på 16,5% 
 • Bolagstämman som hölls i april beslutade om att styrelsen fram till nästa bolagstämma får besluta om en extra utdelning på upp till 500 MEUR, motsvarande 0,9 EUR per aktie 
 • Gruppens combined ratio var oförändrad på 86,5%


Sampo består av de fyra affärsområdena IF, Topdanmark, Mandadum Life och Associates. Rankat efter vinst före skatt, är IF det största affärsområdet. If bidrar med strax över 40% av resultatet före skatt. Topdanmark, Mandadum Life och Associates står för cirka 15-24% av resultatet vardera.

Affärsområdet IFIf är det ledande sak- och olycksfallsförsäkringsbolaget i Norden och är ett helägt bolag till Sampo. För i år har Sampo ännu inte erhållit någon utdelning då IF brukar betala sin utdelning mot slutet av året. Men förra året uppgick utdelningen från IF till 7 miljarder SEK.

Resultatet före skatt ökade med 3% till 198 MEUR och affärsområdets combined ratio fortsätter att vara låg, för närvarande på 86,5% vilket är samma som föregående år. Man fortsätter alltså att hålla en låg kostnadsnivå, men ser även till att risknivån inte drar iväg.

Sett till hur marknaderna går, är det Sverige och Danmark som visar de största förbättringarna för combined ratio, medan Norge och Finland står för en ökning i combined ratio. Orsaken är en högre tillväxt på dessa marknader som initialt drar upp risknivån.

Affärsområdet TopdanmarkTopdanmark är Danmarks näst största försäkringsbolag inom Life och Non-life försäkringar. Bolaget är noterat på den danska börsen och Sampo äger nästan 50% av kapitalet och rösterna i Topdanmark. I år har Sampo erhållit 84 MEUR i utdelning från bolaget.

Resultatet före skatt ökade med 52% till 92 MEUR, tack vare en stor tillväxt i bolagets premier där man växt marknadsandelen. Affärsområdets combined ratio minskade till från en redan låg nivå till 78,2% mycket tack vare en minskad risknivå i bolagets verksamhet.

Affärsområdet Mandadum LifeMandatum Life är ett helägt dotterbolag till Sampo med verksamhet i Finland och Baltikum. I år har Sampo erhållit 150 MEUR i utdelning från bolaget.

Resultat före skatt minskade med 2% till 72 MEUR, mycket drivet av förändringar i värderingen av unit-link kontrakt och en lägre diskonteringsränta.

Dock gjorde dessa omvärderingar att RoE ökade rejält för kvartalet, vilket syns i tabellen ovan.

Affärsområdet Associates


I detta affärsområdet finns Sampos övriga innehav i nordiska bank och finansbolag.

Det största innehavet är en 21%-ig ägarandel i Nordea och i år har Sampo erhållit 594 MEUR i utdelning från Nordea.

Andra innehav är Nordax Intressentar där Nordax Bank ingår, som köptes ut från börsen tillsammans med Nordic Capital. Totalt uppgår Sampos ägarandel till 36,25%.

Resultatet före skatt från detta affärsområde uppgick till 113 MEUR, där 83 MEUR avser resultat från Associates verksamhet och 35 MEUR är omvärderingar av finansiella instrument.

Med tanke på Nordeas kräftgång på börsen under 2019, har marknadsvärdet minskat till 5,9 miljarder EUR mot bokfört 7 miljarder EUR. Dock så är övriga innehav i dotterbolag värderade till ett högre marknadsvärde än det bokförda, varpå jag tolkar det som att det inte föreligger ett nedskrivningsbehov av innehavet i Nordea för tillfället. Men detta kan nog vara en en risk att ta hänsyn till.


        Läs hela rapporten: Sampo Groups rapport för det första kvartalet 2019

Mina slutsatser


Sampo är till största del en försäkringsrörelse med ägande i bank i form av Nordea och Nordax. Försäkringsrörelsen flyter på bra och Sampo har en god kontroll på kostnads- och risknivå, vilket leder till en låg combined ratio.

För de som inte investerar i försäkringsbolag, så är combined ratio det centrala nyckeltalet i den branschen. Måttet jämför kostnaden (risk+driftkostnad) i förhållande till inbetalda premier. Här vill man se ett tal som är under 100%

Då innebär det att bolaget får in mer i förskottspremier än vad de behöver lägga ut. Den överlikviditeten kan de sedan investera i andra tillgångar för att på så sätt öka resultatet.

Det var bland annat på detta sätt Buffett kunde bygga sin förmögenhet. Försäkringsbolaget Geico producerade överlikviditet som han i sin tur investerade i andra bolag. 

Själv vill jag se en combined ratio på under 90%, helst runt 85% eller lägre, för att känna mig trygg med att försäkringsbenet är en stabil och kassagenererande verksamhet. I Sampos fall uppfylls detta krav.

Sorgebarnet i Sampo är föga förvånande Nordea. Dock tror jag att Nordea kommer att bli en långsiktigt bra investering för gruppen. Med tanke på att Gardell har klivit in i Nordea, tror jag att det bådar för ett utökat fokus på att få upp lönsamheten, vilket i sånt fall skulle göra innehavet i Nordea till en kanoninvesteringen.

Kortsiktigt kan det finnas ett eventuellt nedskrivningsbehov om Nordeas aktie fortsätter att falla.

Efter att Sampo delade ut i april, handlas bolaget nu till under 39 EUR, vilket vid en bibehållen utdelning ger en direktavkastning på 7,3%.

Det tycker jag är klart lockande och kommer nog att fortsätta att fylla på mitt innehav i detta fina bolag.

Finns Sampo i din aktieportfölj? Om så, vad tyckte du om bolagets rapport? Dela gärna med dig bland kommentarerna.

5 kommentarer:

 1. Tack för en jättebra sammanfattning om Sampo. Håller med att direktavkastningen nu är ännu mer lockande, och jag fortsätter köpa kontinuerligt.

  Fråga: "Vinst per aktie ökade marginellt till 0,64 Euro" - du menar att den ökade med 0,64 Euro? Vinst per aktie ligger väl på cirka 3,04 Euro.

  Mvh, https://sparprofilen.blogspot.com/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kul att du gillade sammanfattningen. När det gäller vinsten, så är det vinsten i kvartalet som jag syftade på.

   Radera
 2. Samtidigt vilar ju Sampo idag mycket på historiska meriter. Förvärvet av If skedde för länge sedan, och de ansvariga har nyss generationsväxlat. Blir det lika bra i framtiden, återstår att se? Jag blev själv lite granna förvånad av att Ifs fd ledning gick in i investmentbolaget Sampo. Men, det kanske blir bra, jag vet inte.
  Mvh investera-pengar.blogspot.se

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror att det bådar för en fortsatt trevlig resa, men som du säger så återstår det att se.

   Radera