Avanza

Underrubriker

måndag 21 januari 2019

Sandvik avslutar rekordåret med en överraskningIdag kom Sandvik med sin sista kvartalsrapport för 2018. De är först ut bland de stora verkstadsbolagen och det man letar efter i rapporten är främst vad de säger om utsikterna för 2019.

2018 blev ett rekordår


Aktiviteten bland bolagets kunder var på en hög nivå under fjärde kvartalet och Sandvik lyckades öka tempot på förvärven och det viktiga kassaflödet kom in enligt plan. Detta lyckades man med för att fokus låg på att sänka sitt rörelsekapital i kombination med att behålla en hög vinst. Totalt blev kassaflödet för det fjärde kvartalet 6,3 miljarder kronor. Tack vare det stärktes även balansräkning och nettoskuldssättningsgraden sjönk till 0,20 från 0,33.

Sandvik Mining and Rock (SMRT) och Sandvik Materials Technology (SMT) växte tvåsiffrigt i den underliggande orderingången och med en starkt tillväxt i de flesta regioner. För Sandvik Machining Solutions (SMS), som har stor exponering mot fordonssektorn, var det en låg ensiffrig tillväxt, på grund av nedgången i Asien och en lägre aktivitet i fordonssegmentet.

Totalt var det en positiv utveckling i samtliga tre större regioner, där Nordamerika kompenserade för den lägre tillväxten i Europa och Asien. Bolagt gjorde fem förvärv under 2018, vilket också ökade intäkterna med, i årstakt räknat, 1,2 miljarder kronor.

Utvecklingen i Sandviks tre affärsområden

Samtliga tre affärsområden visar på en positiv förändring jämfört med kvartal tre och jämfört med helåret är det en kraftig ökning. Nedgången i Asien och minskning i fordonssegmentet lyser dock igenom i affärsområdet Sandvik Machining Solutions (SMS), som visar en minskning i rörelseresultatet jämför med förra kvartalet även om helåret blev en ökning. Ser man till rörelsemarginalen kvartalet innan är det en markant minskning skulle jag vilja säga, från 25,4% till 19,8%.


Källa: Sandviks Q4 rapport 2018

Utdelningen höjs med 21%


Men ser man till utdelningen för 2018, kom Sandvik med en rejäl överraskning. Tack vare det starka året och den positiva utvecklingen i kassaflödet drämmer bolaget till med en utdelningshöjning på hela 21%. Utdelningen höjs från 3,50 till 4,25 kr/aktie.

Nu är det fjärde året i rad som bolaget höjer sin utdelning och som utdelningsinvestare är detta goda nyheter. Den kommande utdelningen motsvarar en utdelningsandel på 43% av det justerade resultatet för året och är under målet på 50%.


Källa: Sandviks Q4 rapport 2018

Framtida utsikter


Sandvik lämnar inte några prognoser för framtiden, men det som finns i rapporten och av det som kom fram på presentationen kan man säga att det första kvartalet 2019 har börjat i samma nivå som det fjärde kvartalet 2018 avslutades. Den vägledning som ges är sammanfattad i bilden nedan, vilket är lite knapert.

Källa: Sandviks Q4 rapport 2018

Slutsatser


Den känsla som jag får när jag läser rapporten är att det kan vara så att Sandvik har nått toppen för denna konjunkturcykel. De brukar säga att affärsområdet SMS är den bästa konjunkturindikatorn. Kina har försvagats även om andra delar i Asien har hållit emot under året. Lägger man till det faktum att fordonssegmentet också är svagt, tror jag att 2019 inte kommer att bli ett nytt rekordår för Sandvik.

Troligen kan nog Sandvik hålla ut ett eller två kvartal till med tanke på att Nordamerika går starkt och affärsområdet SMRT och gruvsektorn går starkt. Enligt Sandvikschefen har orderingången och faktureringen varit enorm, där guld och koppar visar upp den starkaste efterfrågan.

Jag har själv inga aktier i Sandvik men jag tycker att bolaget är ett fint kvalitetsbolag och det är kul att de öppnar rapportsäsongen med en riktigt stark rapport. Sandvik får därför vara kvar på min bevakningslista och det är ett bolag som jag gärna tar in när vi är i en lågkonjunktur. Ett alternativ om man vill investera i Sandvik är att göra det indirekt genom att investera i Industrivärden C, vars innehav i Sandvik uppgår till cirka 22%. Nu handlas även Industrivärden C till en beräknad  substansrabatt om 4%.

Vad tycker ni om Sandviks rapport? Äger ni själva några aktier i bolag och hur resonerar ni? Kommentera gärna då era åsikter är värdefulla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar