Avanza

Underrubriker

onsdag 30 januari 2019

Swedbank betalar mitt bolån


Först ut med årsrapport av de fyra storbankerna var Swedbank, som kom med sin årsrapport igår. Eftersom detta är mitt tredje största innehav var jag inte bara intresserad av vad utdelningen skulle bli, men även hur den svenska bolånemarknaden går. Swedbank är som bekant den största bolånegivaren i Sverige.

Utdelning


Swedbanks mål är att dela ut 75% av vinsten till sina aktieägare, vilket är i enlighet med den utdelningspolicy som antogs 2012. Då man har valt en procentsats innebär det att man som investerare får räkna med att utdelningen kommer att kunna fluktuera upp och ned.

Den utdelning som styrelsen föreslår till bolagsstämman är en höjning från 13 kr till 14,20 kr per aktie, vilket motsvarar en höjning med 9,2%. Om man går tillbaka till 2012, då utdelningspolicy höjdes från 50% av vinsten till 75%, har den årliga utveckling varit 7% per år, vilket är helt okej.

Året som gått


Swedbanks rapport för Q3 var stark, så det var höga siffror som fjärde kvartalet hade att leva upp till. Räntenetto kom in på ungefär samma nivå som förra kvartalet, men för helåret var det 3% högre jämfört med föregående år.

När det gäller provisionsnettot, hade det nog kommit in högre även i det sista kvartalet. Men på grund av att börsen gick ned cirka 8-10% under det sista kvartalet, blev det 5% lägre. Helårsvis ökade provisionsnettot med 5% jämfört med föregående år, pådrivet av en ökad börs fram till slutet av september.

Kostnaderna ökad mellan tredje och fjärde, på grund av en ökad aktivitet. I rapporten hänvisar man endast till marknadsföring och resor samt lokalkostnader för ombyggnader. Här hade jag velat ha mer information om vad syftet med resorna och marknadföringen ska leda till.

Totalt sett är kostnadsutvecklingen i linje med plan och mellan åren har kostnaderna också minskat, vilket jag gillar. Målet för 2018 var under 16,8 miljarder kronor för kostnaderna och det klarade man i princip.

Dock ökade kundförlusterna med nästan 300 miljoner mellan kvartalen och det berodde enligt rapporten på två större engagemang mot kunder inom retail. Personligen kan jag känna lite oro över att två exponeringar leder till 300 miljoner i kundförluster. Men sett till helår, har kundförlusterna minska med över 50%. Dock är detta en post att helt klart följa noggrannt.

Nedan belyser jag de delar som jag tycker är viktigt att hålla koll på i banken och som jag som
aktieägare fokuserar särskilt på.

Räntenetto 


Swedbanks största marknad är Sverige och där har man en marknadsandel mot privatkunder på 24%, oförändrat mot föregående år. Av bankens totala utlåningsvolym till allmänheten på 1 578 miljarder kronor utgör utlåning till svenska bankkunder 799 miljarder kronor, lite mer än hälften av lånestocken. Och den utlåning som banken har mot Baltikum uppgår till 78 miljarder kronor, så det är en klart mindre del även om man är en av de större bankerna just på en marknaden.

Det är räntenetto som ska vara bankens kassako och stora intjäningsmotor. Det är därför viktigt att denna post fortsätter att stiga och banken är duktig på att kompensera för Riksbankens höjningar av reporäntan. 

Nedan bild är bankers genomsnittliga bolånemarginal jämfört med Riksbankens reporänta. Statistiken för kvartal 4 har ännu ej kommit, men då riksbanken höjt 0,25%-enheter och Swedbanks 3-månaders listränta är 2,25% ligger ned nära till hands att tro att deras marginal kan ha ökat ytterligare.

Källa: Finansinspektionen
Därför är det lite oroande när räntenetto i princip är oförändrat mellan kvartal 3 och 4. Anledningen är enligt banken en minskad utlåning till företagssidan, men jag tror även att en oro för att Sverige är på väg mot en minskning i ekonomin, vilket bankens prognoser säger, i kombination med Finansinspektionen hårdare lånekrav är en större förklaring till inbromsningen. 

Jämför man helåret har dock räntenetto ökat och om inte resultionsavgiften (den avgift som en bank måste betala till resulotionsreserven, som är en reserv ifall en bank skulle behöva ha hjälp från staten) ökat, skulle räntenettot varit nästan 0,5 miljarder högre.

Provisionsnetto


Provisionsnettot är det banken tjänar på sin kapitalförvaltning samt betalningsförmedling och kort, minskade det sista kvartalet jämfört med tredje. Detta tycker jag inte är så mycket att oroa sig över. 

Anledningen till minskningen är dels att börsen blev "sur" från oktober till december och gick ned rejält samt det netto som banken tjänar på betalningsförmedling och kort visade på mycket höga siffror efter semestermånaderna. 

Att minskningen inte blev större på grund av att börsen gick ned tor jag är mycket tack vare att nettot från betalningsförmedlingar och kort ökade under det sista kvartalet, mycket är säkert från Black Friday och julhandeln (som slog rekord i år igen).  

Kreditförluster


Här har banken de senaste kvartal nästan visat löjligt låga nivåer, så jag blev verkligen förvånad när kreditförlusterna ökade från 117 miljoner till 412 miljoner under ett kvartal. Enligt en intervju senare med VD Bonnesson var det främst två större kundengagemang inom retail, som stod bakom den ökade reserveringen. 

Även om det är drivet av implementationen av IFRS 9, där lån i steg 3 ska reserveras med hela lånets livslängd, så är detta givetvis en post att hålla koll på i varje kvartalsrapport. Den stora risken är att vid en inbromsning i ekonomin kan denna post komma att öka snabbt. Nu ligger bankens kreditförlustnivå på 0,1% för fjärde kvartalet, så den är ännu låg. SEB som kom med rapport idag har dock en lägre nivå på 0,08%!

Kostnadseffektivitet


Swedbanks stora paradgren har varit att den är väldigt kostnadseffektiv, vilket mäts i K/I-talet. K/I-talet är relationen mellan kostnader och intäkter. Återigen kommer banken in med ett K/I-tal under 0,4, vilket jag tycker är imponerade. SEB har som jämförelse 0,48. I bilden nedan ser man utvecklingen under de senaste 13 åren.Slutsatser


Om jag summerar rapporten för fjärde kvartalet var det en ganska okej rapport och det är glädjande med en höjning av utdelningen på 1,20 kr. Det ökade mina intäkter med 1 800 kr före skatter.

Men några saker, som utvecklingen av räntenettot och kreditförlusterna oroar mig lite. Om trenden av ett avtagande räntenetto i kombination med ökade kreditförluster fortsätter under 2019, kommer det att leda till en minskad vinst, som i förlängningen kommer att leda till en lägre utdelning.

Som vi såg under 2015 och 2017 minskade utdelningen jämfört med året innan just på grund av att vinsten minskade.

Avslutningsvis, Swedbank mitt tredje största innehav och den utdelningen som jag får från banken täcker med god marginal den totala ränta som jag betalar på min andel av det bolån min sambo och jag har. Det känns verkligen skönt att banken betalar min ränta!


Har du själv bankaktier i din aktieportfölj? Vilken är din favoritbank? Kommentera gärna i bloggen, din åsikt är viktig.4 kommentarer:

 1. Riktigt bra inlägg Stojko! Jag älskar hur du planerat och investerat med att Swedbank betalar ditt bolån. Har man dem i in ISK betalar man inte ens skatt på utdelningen samtidigt som man får skatteavdrag på räntan man betalar på bolånet dessutom och då går den ännu enklare att komma på plus. Exakt såhär skulle fler låntagare planera och göra.

  Aktiepappa - en blogg om ekonomi och aktier

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tusen tack Aktiepappa. Det känns som sagt extra trevligt att inte bara banken betalar ränta på mitt lån, jag har även kvar ränteavdraget och utdelningen är skattefri på ISK. Gillar att försöka optimera på det här sättet.

   Radera
 2. intressant tanke. lånar jag upp 200k på huset och köper swedbank a så betalar utdelningen hela kostnaden och lite till.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Exakt, det är så jag har gjort. Det man får hålla koll på är så klart ränta och kursen på Swedbankaktien. Det är hög risk, men jag resonerar som så att så läge vi har låga räntor och det är stabilt på marknaden är det ett bra sett att ”trolla bort” sina räntekostnader på bolånet.

   Radera