Avanza

Underrubriker

torsdag 25 november 2021

Fokusera inte bara på fondavgifterna

 När man ska spara i fonder får man ofta höra två saker. Det första är att avgiften spelar roll och det andra är att de flesta slår inte index i det långa loppet, så välj helst indexfonder. Men stämmer det verkligen? 

I de inlägg som jag skrivit tidigare i höst har jag tittat på hur olika småbolagsfonder har presterat historiskt i hopp om att finna den bästa småbolagsfonden att investera i. Det jag kom fram till är att det inte finns någon fond som är bäst, vilket kanske inte var så förvånande. Dock kunde jag se att vissa förvaltare lyckades hålla sig i toppen år efter år. Det är också dessa förvaltare som ligger till grund för min egna sammansättning av småbolagsfonder till min "fond" Stojko Invest Small Cap. 

Stojko Invest Small Cap består alltså av nio olika likaviktade småbolagsfonder som jag tycker har visat på konsekvent bra prestation år efter år. Mycket hänger så klart på vem/vilka det är som förvaltar fonderna. Det är därför det är så viktigt att följa med och läsa månadsbreven och andra nyheter från den fond som man har valt att placera sina pengar i. 

I detta inlägg tittar jag närmare på om det är en bra ide att välja flera olika småbolagsfonder, eller räcker det ändå kanske med att bara investera i en småbolagsfond? Finns det någon som är tillräckligt bra så att säga? 

Jag har för mig att Fredrik Skoglund (numera förvaltare av Avanza Småbolag by Skoglund) en gång sagt att han siktar på att vara bland de 3-5 bästa fonderna år efter år, då han placerar långsiktigt. Alla fonder kan vara bäst ett enskilt år, men om man håller sig i toppen år efter år, blir fonden framgångsrik. 

De fonder som finns med i Stojko Invest Small Cap syns i bilden nedan. Det har gått cirka en månad sedan jag ändrade min allokering i den totala aktieportföljen och tog in dessa fonder. I kolumnen "Avkastning" kan man se hur varje fond har presterat under den tiden. Värt att notera är att avkastning alltid är efter avgifter. Jag har därför tagit med respektive fonds totala avgift, för att följa upp och se om det är värt att betala extra för en aktivt förvaltat fond alternativt välja fonder med högre avgifter. 

Vid samma avkastning väljer man alltid den fond som har lägst avgifter, för att betala mer för samma avkastning straffar sig i längden i form av lägre avkastning. 

Bland mina fonder har jag även valt AMF Aktiefond Småbolag, som trots att den är en aktivt förvaltat fond, har en avgift som är över 1 procentenhet lägre än genomsnittet för de nio fonderna, i klass med indexfonder. Det är därför som jag också utvärderar min egna sammansatta fond Stojko Invest Small Cap mot just AMF Aktiefond Småbolag . 

Villkor för Stojko Invest Small Cap är att den ska slå avkastningen för AMF Aktiefond Småbolag och att den ska även slå avkastningen för småbolagsindex, i detta fall Carnegie Small Cap index. Om den inte uppfyller villkoren, är det då bättre att bara välja AMF Aktiefond Småbolag eller en ren indexfond för småbolag, här representerad av PLUS Småbolag Sverige Index?

Om man ser till den korta tiden, som en månad är, är det endast Evli Sverige Småbolag B som presterat bättre än AMF Aktiefond Småbolag, 4,83% i avkastning mot 4,09%. Den sammansatta Stojko Invest Small Cap har presterad 3,29% på samma tid. Inte nog med att den presterat 0,81% sämre, den är även 1,1% dyrare! Här spelar avgiften helt klart roll. Varför betala mer för samma sak, när den presterar sämre. Nu är en månad för kort tid, men om detta är en trend som står sig, kommer jag att behöva göra förändringar om jag inte vill få en sämre avkastning till ett högre pris.

Om jag jämför på tre och sex månaders tid, är det fortfarande AMF Aktiefond Småbolag som presterat bättre än min grupp av fonder och det till en lägre kostnad. Det är först när vi ser på ett års sikt som gruppen av fonder ger en högre avkastning och då är det motiverat att betala mera. Likaså är det om man ser på tre och fem års sikt. Då får man en avkastning som är nästan 11 respektive 8 procentenheter högre, vilket klart motiverar att man väljer fonder med en högre avgift. 

Jag har även tagit med PLUS Småbolag Sverige Index, som är en ren indexfond som avspeglar Carnegie Small Cap Index, just för att se hur den står sig mot dels min sammansatta grupp och dels mot AMFs fond. Enligt experterna som uttalar sig i tidningar är det ju den som man bör välja. 

Helt klart har den lägst avgift, till och med lägre än AMFs även om det endast är 0,02 procentenheter. Men när det kommer till avkastning, underpresterar den verkligen. Inte på något av mätintervallerna i bilden ovan har indexfonden gett en högre avkastning. Särskilt på tre års sikt är skillnaden verkligen hårresande till indexfondens nackdel.

Så med andra ord kan jag konstatera att det inte går att säga att indexfonder är bättre och att alltid välja den fond med lägst avgift kan göra att din totala avkastning blir klart sämre. Detta är helt klart stick i stäv mot vad de flesta sparekonomer hävdar. 

Istället måste man följa upp över olika tidsperioder, som i bilden ovan, för att se hur fonden har presterat jämfört med andra aktiva fonder och mot index för den kategorin. Här är det även viktigt att tänka på att vissa indexfonder kan jämföra sig med lite lustiga index. Ett exempel är att en del Sverigefonder kan jämföra sig mot ett ESG-justerat index eller liknande och själv väljer jag alltid att jämföra mot hela Stockholmsbörsen. Så tipset är att alltid jämföra mot ett så rent index som möjligt utan en massa justeringar eller undantag. 

Placerar du i en Sverigefond jämför då mot hela Stockholmsbörsen, indexen OMXSPI (utan återinvesterade utdelningar) eller OMXSGI (inklusive utdelningar). Placerar du i småbolagsfonder på den svenska marknaden, jämför med Carnegie Small Cap Index eller möjligen OMX Small Cap Index. Placerar du i amerikanska techbolag, jämför så med Nasdaq eller S&P 500. 

Men för att återgå till mina småbolagsfonder, kommer jag att fortsätta med min sammansatta fond, då tiden för när AMFs fond avkastat mer är för kort.

Hur tänker du kring fondavgifter? Väljer du alltid den billigaste och helst en indexfond? Kommentera gärna i bloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar