Avanza

Underrubriker

fredag 29 oktober 2021

Premiär för Cliens Global Småbolag 

Idag introduceras en ny globalfond för svenska sparare, med inriktning mot globala småbolag. Fonden kommer från Cliens Fonder och de har sedan tidigare en svensk småbolagsbolagsfond, vilket gör den nya fonden till ett intressant komplement. 

Den nya fonden kommer att heta Cliens Global Småbolag och kommer att förvaltas av Niklas Larsson. Niklas har en bakgrund från Swedbank Robur och har sedan 2018 förvaltat deras fond Swedbank Robur Småbolag Global. 


Den fonden har avkastat 73,73% till total avgift på 1,40%. Klart godkänd avkastning!

Cliens Småbolag Global

Den nya fonden är en aktivt förvaltad fond med en koncentrerad portfölj på mellan 35-50 bolag. Fondens jämförelseindex kommer att vara MSCI World Small Cap Index och fonden kommer också främja hållbarhet och placera i ansvarsfulla bolag (enligt Artikel 8). 

Ännu har man inte släppt vilka som blir dess topp 10 innehav, men normalt brukar det komma inom en månad från lansering. Fokus kommer nog att bli på förutsägbara bolag vars affärsmodeller genererar mycket kassaflöde som kan återinvesteras till en förhållandevis god avkastning. Exempel är bland annat SaaS-bolag.

Den årliga avgiften kommer att ligga på 1,35% + en prestationsbaserad avgift som är 10% på den överavkastning fonden genererar i jämförelse med dess jämförelseindex. Man kommer att kunna köpa fonden via Avanza, Nordnet och Savr. Med tanke på avgiftsstrukturen känns det som att köpa fonden via Savr blir mest fördelaktigt eftersom man får ned den totala avgiften då. 

Det blir spännande att följa denna fond och se hur den presterar över tid. 


2 kommentarer:

  1. Det var helt sjuka avgifter på den där. Avkastningen jämfört med en global indexfond ser ju inte alls imponerande ut. Det känns inte särskilt troligt att det kommer löna sig över tid.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Det blir en utmaning för dem att visa på överavkastning då avgiften är hög.

      Radera