Avanza

Underrubriker

fredag 9 augusti 2019

Sampo ökar sitt utdelningsutrymme

För två dagar sedan kom Sampo med sin kvartalsrapport för det andra kvartalet 2019. På det hela var det en bra rapport och Sampo är ett av mina fem största innehav. Anledningen till att Sampo är en så stor del av min aktieportfölj (nästan 9%) är för att jag vill åt deras nordiska försäkringsrörelse och dels för att det är en bra utdelningsaktie.

Försäkringsrörelsen består av svenska IF, danska Topdanmark och finska Mandatum. Till det kommer ett stort innehav i Nordea (21,2%) samt ett antal investeringar i finansiella bolag som Saxo bank, Nordax Bank och Asiakastieto Group.

Om man summerar utvecklingen för det andra kvartalet:

 • Sampos vinst minskade till 506 MEUR från 708 MEUR, men förra året innehåller en engångspost på 197 MEUR relaterande till Mandatum Lifes samarbete med Danske Bank
 • Vinst per aktie minskade till 0,73 EUR från 1,06 EUR, men förra årets vinst är påverkat av engångsposten på 197 MEUR
 • RoE ökade till 15,2% jämfört med 10,2% året innan
 • Net asset value per aktie uppgick till 19,46 EUR. 
 • Gruppens solvensgrad uppgick till 130%


Affärsområdet IFIF är inte bara det ledande sak- och olyckfallsförsäkringsbolaget i Norden, utan också det största affärsområdet inom Sampo. Resultatet före skatt ökade med 6% det första halvåret till 440 MEUR. 

Affärsområdets combined ratio är fortsatt låg på 84,7%, vilket är en minskning med 1,1% jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på en reducering i risknivån inom försäkringsbolaget. Med andra ord har risken för de åtanganden som man har minskat. 

Man fortsätter också med att hålla kostnaderna på en låg nivå vilket jag tycker är positivt. Vad gäller de nordiska marknaderna är det fortstatt Sverige och Danmark som visar upp de största förbättringarna. Men Norge och Finland som visade på svaghet i det första kvartalet, mätt enligt combined ratio, har i det andra kvartalet visat på styrka. Anledningen till svagheten var att det första kvartalets höga tillväxt tillfälligt drog upp risknivån, vilket i sin tur drev upp den totala combined ration. 

Affärsområdet TopdanmarkTopdanmark är det näst största försäkringsbolaget inom Life och Non-Life försäkringar i Danmark. Bolaget är också noterat på danska börsen och Sampos ägarandel uppgår till 46,7% av kapitalet och 48,4% av rösterna. I april beslutades det om en utdelning om 15 DKK per aktie i Topdanmark och totalt erhöll Sampo 84 MEUR. 

Resultatet före skatt ökade med 38% till 146 MEUR främst drivet av engångsvinster i motorskador och arbetarersättningar. Även här har man jobbat vidare med att minska sin risknivå inom kundstocken och combined ratio kom in under 80%, närmare bestämt 79% för det första halvåret 2019. Det är en minskning med 5,1% jämfört med föregående år. 

Affärsområdet Mandatum LifeMandatum Life har verksamhet i Finland och Baltikum. Resultatet före skatt minskade till 137 MEUR jämfört med 313 MEUR. Men i förra årets siffror är det med en positiv engångspost på 197 MEUR för Mandatum Lifes samarbete med Danske Bank. 

Minskningen av resultatet förklaras också av en ökning i expense ratio drivet av förändringar i värderingen av unit-link kontrakt och lägre diskonteringsränta.

Affärsområdet Associates


Detta affärsområde utgörs i princip av innehavet i Nordea. Under det första halvåret har Nordeas resultat sjunkit ordentligt. Anledningen är att man fortsatt har för höga kostnader, det vill säga att effektiviseringsprogrammet inte jobbar tillräckligt fort. 

Vidare har man också tagit marknadsandelar på bekostnad av lägre räntemarginaler. Dessa i kombination med den låga räntan generellt sett leder till ett minskat räntenetto. 

Slutligen tog man hela kostnaden för resolutionsavgiften för 2019 under det första kvartalet samt reserverade nästan 1 miljard kronor för penningtvätt i Danmark. 

Eftersom utdelningen från Nordea är en stor del av den utdelning som Sampo i sin tur skickar vidare till sina aktieägare, är risken stor att för 2020 kommer utdelningen från Nordea att minska. Jag har i ett annat inlägg gått igenom vad jag tror att Nordea kommer att dela ut för 2020, du kan läsa om det i inlägget Är det läge att köpa Nordea nu?

Beslut från extra bolagsstämma i Sampo


Samma dag som kvartalsrapporten för det andra kvartalet släpptes hade Sampo även sin extra bolagsstämma. Där beslutades det formellt att för varje 10 antal aktier i Sampo erhålls 1 aktie i Nordea. Om man har ett ojämnt tiotal aktier i Sampo, erhåller man den delen i form av kontanter istället. 

Avstämningsdagen för detta var igår och den 12:e augusti kommer Nordeaaktierna att distribueras och eventuell kontant ersättning kommer den 16:e augusti. Värt att notera är att det är den finska Nordeaaktien som kommer att erhållas då Nordea har finsk hemvist. 

Genom detta beslut kommer Sampo att ha en ägarandel i Nordea som understiger 20% och därmed inte vara föremål för de kapitalabsorberingsregler avseende bankinnehav. Sampos solvenskvot ökar på sett från halvårsskiftets 137% till runt 170%. Men det formella godkännandet från de finska myndigheterna beräknas komma innan rapporten för det tredje kvartalet.

Utdelningen i Sampo


I och med att Nordeas vinst är så mycket lägre än föregående år och bolaget har flaggat för att nuvarande utdelningspolicy inte är hållbar utan måste ändras har detta lett till en oro över att Sampo kommer tvingas sänka sin utdelning. Detta har också pressat aktiekursen i Sampo, som minskat med över 10% på en månads tid.

Men på telefonkonferensen i samband med kvartalsrapporten gav bolagets VD lugnande besked och sa att Nordeas utdelningspolicy har ingen direkt inverkan på Sampos utdelningsmöjligheter till följd av intäktsströmmar även från andra enheter. Sampos VD sa också att bolaget verkar för en viss ökning av utdelningen och snittförväntan för 2019 ligger för närvarande på 2,95 EUR. 

Mina tankar


Jag tycker att Sampo som sagt kom med en bra rapport och fyllde på med ytterligare 100 aktier i början av augusti när nu marknaden handlat ned aktien på grund av rädslan för en utdelningssäkningen. I och med de besked som VD nu kom med känns det lugnande att bolaget åtminston inte kommer att sänka utdelningen om man nu inte höjer den. 

I och med utdelningen av Nordeaaktier visar man dels på proaktivt ägarvärde och dels på att man frigör mer utrymme för utdelning nu när Nordea troligen kommer att behöva sänka sin utdelning. 

Som bolag tycker jag Sampo ger en bra riskspridning mot olika finansiella branscher såsom försäkring, bank och fintech. Till det kan läggas ett bolag med god kontroll på kostnader och risker, vilket synliggörs i en låg combined ratio. 

Om bara Nordea får ordning på sin verksamhet tills 2022 som de tänkt sig, tror jag att det finns en stor uppsida i Sampo. Under tiden kan man slicka i sig höga utdelningar som troligen kommer att öka årligen. 

I dagsläget ger Sampo en direktavkastning på 7,56% och det tycker jag är klart lockande och kommer att fortsätta fylla på när tillfällen ges. 

Finns Sampo i din aktieportfölj? Om så, kommer du behålla de Nordeaaktier som du får? Dela gärna med dig genom att kommentera i bloggen då din åsikt är viktig. 

tisdag 6 augusti 2019

Fonden Core Ny Teknik når nya höjder i juli
Idag kom TIN Fonder med sitt månadsbrev för juli månad. En så länge har man endast en fond, Core Ny Teknik, och höjdpunkterna i månadsbrevet är:

 • Över 50 000 kunder
 • Förvaltat kapital cirka 2,2 miljarder kronor
 • Digitala varumärken utgör 31%, följt av Hälsa 25% och Mjukvara 24%.
 • Fonden har sedan start (4 februari i år) stigit med 17,6% medan nordiska småbolag ökat med 10,2%

Eftersom bolaget växt så mycket har man valt att ta in en tredje medarbetare, nämligen Tomas Lundmark, som börjar 5 augusti. Tomas har lång erfarenhet från branschen från Swedbank och Danske Bank och kommer att arbeta med distribution och regelfrågor.

De 10 största innehaven i fonden per sista juni var:


Hittills har följande bolag rapporterat sina kvartalsbokslut:

 • Take Two Interactive: Stark rapport, högre omsättning och vinst än väntat
 • Kindred: Mycket dålig rapport, omsättning lite högre men halverad vinst
 • Evolution Gaming: Mycket stark rapport, väldigt hög tillväxt på omsättning och vinst
 • Xero: Bra rapport, man växer omsättningen bra men fortfarande visar man förlust på nedersta raden.
 • Sobi: Stark rapport, omsättning och vinst upp

Inom två veckor kommer THQ Nordic, Tencent, Paradox och Biogaia med sina rapporter, så det blir intressant att se hur dessa faller ut.

Det som jag däremot saknar i julis månadsbrev är hur förvaltarna ser på innehavet i Kindred och dess katastrofala rapport. Det enda som skrivs är att

"Enskilda negativa resultatavvikelser som påverkat fonden kraftigt har dock förekommit"

Nu äger jag själv inga andelar i fonden men jag tycker ändå att det är i det fattigaste laget att inte ge en utförlig kommentar till hur man ser på investeringen i Kindred och dess framtid. Särskilt då bolaget är ett av fondens topp 10 innehav och rasade över 30% efter rapport.

      Hela månadsbrevet: Månadsbrev juli Tin Fonder

lördag 3 augusti 2019

Trump sänkte tradingportföljen


Tradingportföljen startade veckan på 211 163 kronor och var ett tag upp över 213 000 kronor. Det såg ut som att den skulle stänga på ATH, men Trumps utfall om nya tullar på varor under fredagen tillsammans med felaktig rapportering av ledande personers försäljning av aktier i Evolution Gaming sänkte tradingportföljen.

Den stängde på 209 133 kronor, ned 0,96%. Jämfört med OMX30 som gick ned 2,6% klarade sig tradingportföljen bra. Men totalt sett är tradingportföljen upp 4,56% sedan starten.

Innehaven i Evolution Gaming, Konsolidator och Immunicum finns fortfarande kvar. Dock så har chanspositioner i Quickbit, Neurovive och Burcon Nutrascience tagits under fredagen.

Just Burcon Nutrascience tycker jag är lite extra  intressant då de tillverkar växtbaserade proteiner som kan användas vid framställandet av växtbaserad mat. Så det är ett bet på att den trenden fortsätter att växa.
Disclaimer: De innehav som jag har i tradingportföljen är i många fall rena chansningar och med väldigt hög risk. Inga aktier ska ses som några köprekommendationer. Detta är ett experiment för att se om trading är något för mig eller ej.

fredag 2 augusti 2019

Brookfield Renewable Partners rapporterar ett bra Q2 2019
I tisdags kom Brookfield Renewable Partners med sin kvartalsrapport för det andra kvartalet och bolaget fortsätter att utvecklas väl. Totalt sett var det en stark rapport, där särskilt vattenkraften i Nordamerika levererat långt över det historiska snittet. När det gäller vindkraften var den också stark även om den genererat lite mindre än väntat.

Övriga huvudpunkter från kvartalsrapporten är bland annat:


 • Bolagets FFO (funds from operations) uppgick till 0,74 dollar, vilket är en ökning med 35% jämfört med ett år sedan
 • Man har investerat i ett joint venture för global solenergi med över 6500 megawatt fotovoltaisk solenergi för ungefär 500 miljoner dollar, vilket beräknas bli klart under Q4 i år
 • Slutförde förvärv av 210 megawatt vindkraft i Indien
 • Slutbetalade de första 350 miljoner kanadensiska dollar av 750 miljoner kanadensiska dollar i förnybar investering inom Albertaportföljen
 • Genom förvärvet av TerraForm Power fördubblas energidistributionen i USA
 • Stängde kvartalet med 2,5 miljarder dollar i tillgänglig likviditet samt ökade likviderna med ytterligare 275 miljoner dollar efter försäljning av vissa av bolagets innehav i Sydafrika
 • Minskade utbetalningsandelen av FFO till cirka 85%.


Bolaget konstaterar att man inte kommer att ha några problem med att växa utdelningen med tidigare annonserade 5-9% årligen. I dagsläget är den kvartalsvisa utdelningen på 2,06 dollar och bolaget handlas till runt kursen 48 kanadensiska dollar. Det ger en direktavkastning på cirka 5,7%.

Numera har Avanza spärrat möjligheten att handla denna typ av aktie, så tyvärr kan jag inte fylla på mitt innehav med fler aktier om jag inte byter till ytterligare en aktiehandlare som Degiro eller Nordea. Men i för tillfället är jag dock nöjd med mitt innehav som utgör nästan 3% av aktieportföljen.

torsdag 1 augusti 2019

Akelius ger ut D-aktier
Det har tidigare spekulerats i om Akelius kommer att lösa in sin preferensaktie till 345 kronor eller vänta till 2024 för att lösa in den för 330 kronor istället. Idag kom kanske första steget mot att preferensaktien kommer att lösas in inom en snar framtid, när bolaget skickade ut kallelse till extra bolagsstämma.

Eftersom Akelius preferensaktie är en av de preferensaktier som bidrar till mitt regelbundna kvartalsvisa kassaflöde blev jag nyfiken på vad som är tänkt att avhandlas på den extra bolagsstämman.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas 2 september 2019 på hotell Scandic Anglais i Stockholm. Huvudpunkten i kalleslsen är att bolaget vill ge ut ett nytt aktieslag, nämligen så kallade D-aktier. Totalt vill man kunna ge ut 330 miljoner D-aktier fram till bolagsstämman 2020.

Antalet D-aktier som man ger ut får max motsvarande 30% av bolagets vid varje tillfälle utestående A-aktier. Vad gäller preferensaktier får max 30 miljoner preferensaktier ges ut och idag finns det 18,8 miljoner preferensaktier utestående.

D-aktier är som en vanlig stamaktie, men där utdelningen har ett övre tak på hur mycket den får uppgå  till. Enligt kallelsen får utdelningen vara max 5 gånger så står som utdelningen för en vanlig stamaktie men max 0,10 Euro per år och aktie. Avstämning för utdelningen på D-aktier skall vara februari, maj, augusti och november.

Givet en direktavkastning på 6% kommer D-aktien att emitteras till 1,67 Euro eller cirka 17,50 kronor. Det troliga är nog att ägare till preferensaktier kommer att erbjudas att konventera dessa till D-aktier där en preferensaktie ger 20 stycken D-aktier.

Idag handlas Akelius preferensaktie till 356 kronor och givet att Akelius betalar mellanskillnaden ned till inlösenkursen samt ger 20 stycken D-aktier för varje prefensaktie är det en bra deal tycker jag. Men om mellanskillnaden inte kompenseras för, vilket han inte behöver, bör man nog fundera på om det inte är bättre att sälja sina preferensaktier om man har ett GAV över 345 kronor och invänta utgivandet av D-aktier som sedan köps in.

Själv har jag ett GAV under 345 kronor och valde att sälja av mina preferensaktier för att ta kursvinsten och invänta utgivandet av D-aktier.

Vad tycker du om beskedet från Akelius? Hur tänker du kring dina preferensaktier. Kommentera gärna i bloggen då din åsikt är viktig.