Avanza

Underrubriker

måndag 20 december 2021

Lundbergsföretagen istället för Industrivärden? 

I helgen skrev jag om Industrivärden och att det bolaget kan vara en bra bas i en aktieportfölj. Men, som en läsare gjorde mig uppmärksam på, så äger Lundbergsföretagen nästan 20 procent av Industrivärden och att det bolaget är mer intressant att ha långsiktigt. 

Lundbergsföretagen är, för de som inte känner till det, det företag som Fredrik Lundbergs far bildade en gång i tiden. Men då var det en byggnadsrörelse med fokus på bostadsbyggnation. Efter ett tag expanderade man genom att skapa en fastighetsrörelse och därefter har man ytterligare expanderat till att investera i andra bolag, varpå man numera är ett investmentbolag.

Så, i detta inlägg tänkte jag se om Lundbergsföretagen kan vara ett intressantare alternativ och samtidigt får man exponering mot Industrivärden. Skillnaden mellan dessa två bolag är att man i Lundbergsföretagen även får tillgång till en onoterad fastighetsrörelse, samt ytterligare exponering mot skog och fastigheter i form av noterade innehav. Vidare får man också en bredare portfölj eftersom Lundbergsföretagen innehåller fler bolag totalt sett.

Dock brukar det sällan handlas till substansrabatt och när det väl gör det, har det historiskt visat sig vara bra lägen att gå i in bolaget. Men med tanke på hur marknaden är just nu är det inte säkert att det stämmer just denna gång med. 

Idag handlas bolaget till en substansrabatt på strax under 5 procent, 4,41 procent för att vara mer exakt. Med en utdelning på 3,25 kronor, vilket motsvarar en direktakastning på 0,73 procent är substansrabatten 5,14 procent. Återigen använder jag mig av Ibindex gratistjänst för att studera hur substansvärdet har ändrats över tid. Den visar att historiskt är alltså substansrabatten rätt så hög. Normalt sett brukar bolaget handlas till en substanspremie som man ser i nedan tabell.

Källa: Ibindex

Tittar man på rapporterade (enligt kvartalsrapporterna) och beräknade (dagligen uppdaterad enligt de noterade innehavens kursändringar) medelvärden ligger rabatten högt. Sedan har det under den senaste femårsperioden varit tillfällen när substansrabatten varit klart mycket högre, men det är återigen medelvärdet som jag tycker är mest intressant att följa. 

Går man vidare och ser till de innehav som bolaget äger, är de högre värderade än innehaven i Industrivärden. 


Det viktade P/E-talet på rullande tolv månader hamnar på 27,55. Men då ska man ha i åtanke att P/E-talet för Hufvudstaden A troligen är för högt. Det har att göra med att man har haft negativa värdeförändringar på sina fastigheter på grund av corona, vilket minskat vinst per aktie. 

Ser man istället på bolagets medel P/E-tal från 2019 och fem år bakåt i tiden är det 7,5. Troligen är det samma sak för Lundbergs fastigheter. Detta innehav är onoterat så här har jag på eget bevåg antagit samma P/E-tal som för Hufvudstaden A. 

Så om man då använder sig av Hufvudstadens genomsnittliga femårs P/E-tal från 2019 och bakåt i tiden och applicerar det även för Lundbergs onoterade fastighetsrörelse hamnar P/E-talet på precis under 20, vilket är i nivå med Stockholmsbörsen. Ändå, jämfört med Industrivärden förefaller Lundbergsföretagen inte vara lågt värderat sett till börsen som helhet, som hade ett viktad P/E-tal på 17,6.

Men i Lundbergsföretagen får man också exponering mot investmentbolaget Industrivärden och om man byter ut Industrivärden i tabellen ovan och lägger in ägandet i Industrivärdens innehav istället ser tabellen ut som nedan:


Nu ökar det viktade P/E-talet på grund av de underliggande P/E-talen är högre än Industrivärden som företag. Det har att göra med att Industrivärden handlas till substansrabatt. Vidare så äger Industrivärden aktier i Handelsbanken, Sandvik och Skanska, precis som Lundbergsföretagen också gör. Det gör att man får en viss överlappning här. 

Men de bolag som kommer till genom att investera i Lundbergsföretagen är Holmen, Hufvudstaden, Husqvarna och Indutrade samt den onoterade fastighetsrörelsen. Ser man närmare på dessa fem innehav kan man lyfta fram följande:

Holmen - Ytterligare ett skogsinnehav, precis som SCA. Skillnaden är att Holmens huvudsakliga strategi är att äga och förvalta skog som finns i Sverige. Här har får man ett långsiktigt stabilt kassaflöde, som i sin tur kan användas till investeringar inom kringliggande områden, men också till att delas ut till ägarna för användning i andra verksamheter. Jan Stenbeck var bland annat ett fan av att äga skog som i sin tur gav stabila kassaflöden för andra investeringar.

Hufvudstaden - Rent aktiekursmässigt har väl detta bolag aldrig varit speciellt roligt, men man äger fastigheter på de bästa och exklusivaste lägena i Stockholm och Göteborg. Skulle man göra om dessa till bostäder från handel med mera, sitter man här på en hel del dolda värden. Frågan är bara när man plockar fram dessa.

Husqvarna - Spännade bolag som lyckats med sin turnaround och har intressanta produkter inom el och batteri. Bland annat deras lansering av en robotgräsklippare för golfbanor och parker. Skulle bolaget lyckas med att få en ESG-stämpel på sig, lär det komma en rejäl multipelexpansion i detta innehav. Fredrik Skoglund pratar sig gärna varm om detta bolag och har det som ett av sina top picks i sin aktiefond, Avanza Småbolag by Skoglund.

Indutrade - stjärnan av serieförvärvarna och det bolag som ligger bakom hela Lundbergsföretagens utveckling historiskt sett skulle jag vilja säga. Affärsmodellen är att förvärva bolag till lägre multiplar, som passar in i deras affärsområden, och när de väl konsolideras in i Indutrade värderas de upp till Indutrades multiplar. Risken är nu att marknaden är klar med att värdera upp Indutrade och med tanke på dess storlek kan det också bli svårt att fortsätta att hitta tillräckligt stora förvärv. Men, bra bolag tenderar till att fortsätta att vara bra bolag, även om aktiekursen kan svänga under tiden. 

Onoterade fastighetsrörelsen - fastigheter i lite större städer i mellersta Sverige, samt Göteborg och Stockholm. I denna rörelse får man citynära lägen i en mix av bostäder, kontor handel och marknadsplatser. 

Ser man på helheten, inklusive de innehav som man får ta del av via Lundbergsföretagens innehav i Industrivärden, får man än väldigt bra bas genom att investera i Lundbergsföretagen. Men för tillfälligt är värderingen inte lika fördelaktig som den är i Industrivärden. 

Om man ser på vilken avkastning som Lundbergsföretagen gett över tid, ligger den klart över vad Industrivärden har gett. I snitt har man fått 18,77 procent de senast tio åren inklusive återinvesterad utdelning. Men ser man på snittet för de senaste fem åren är procenten nere på 12,72 procent per år inklusive återinvesterad utdelning, vilket är lägre än vad Industrivärden givit. 

Så, avkastningsmässigt sett beror det lite på vilken tidshorisont som man tittar på och nu kan det vara som så att det är till Industrivärdens fördel att substansrabatten är tillfälligt rätt så hög. Själv har jag båda bolagen i min aktieportfölj och fortsätter substansrabatten i Lundbergsföretagen att vara så här låg eller lägre kommer jag fortsätta att öka på mitt innehav i bolaget. 

Hur tänker du kring Lundbergsföretagen? Har du hellre det än Industrivärden i din aktieportfölj? Kommentera gärna i bloggen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar