Avanza

Underrubriker

fredag 15 november 2019

SBB lägger bud på Hemfosa
Idag tänkte jag att det skulle bli en lugn och skön fredagsmorgon där jag skulle kunna njuta länge av en härlig frukost. En lång och härlig frukost blev det allt, men inte direkt lugn då den rivstartade redan tidigt på morgonen med nyheten att SBB lägger ett bud på Hemfosa. 

Om det går igenom är det fjärde budet som jag varit med om i år, vilket känns som ett litet svårslaget rekord. Däremot är det första gången som både det budande och det utvalda bolaget finns i aktieportföljen.

Själva budet i sig består av både aktier och kontanter. För stamaktieägarna i Hemfosa erbjuds man 5,5 SBB B-aktier för 55% av sina Hemfosa stamaktier och för återstående 45% erhåller man 120 kronor kontant per stamaktie. De som har preferensaktier i Hemfosa får ett liknande upplägg, där man erbjuds 5,6 SBB D-akier för 55% av sina Hemfosa preferensaktier och för resterande 45% erhåller man 195 kronor kontant per preferensaktie.


Totalt värderas erbjudandet till 126,15 kronor för varje stamaktie i Hemfosa och 194,63 kronor för varje preferensaktie i Hemfosa baserat på Hemfosas slutkurser 14 november 2019. En premie på 22,7% respektive 1,1% baserat på slutkurserna. Det totala värdet på erbjudandet uppgår till cirka 23,5 miljarder kronor, varav 21,4 miljarder avser stamaktier och resten avser preferensaktier. En sammanslagning skulle skapa det fjärde största fastighetsbolaget på börsen med ett börsvärde på cirka 70 miljarder kronor.

Själv har jag 500 stamaktier i Hemfosa och SBB B handlas just nu till 21,90 kronor. Går budet igenom kommer jag alltså att erhålla 120 * (500*0,45) = 27 000 kronor kontant och 5,5 * 21,90 * (500*0,55) = 33 123,75 i SBB B-aktier. Totalt blir det 60 123,75 kronor, vilket motsvarar ett värde på Hemfosa stamaktie om 120,25 kronor. Det är nästan 6 kronor lägre än vad värdet var när budet annonserades innan börsöppningen.

I och med att en del av budet är villkorat med att man erhåller aktier gäller det att hålla koll på hur aktiekurserna för dessa bolags aktier rör sig. Skulle Hemfosas stamaktie stiga över 120,25 kronor och SBB B är oförändrad, skulle jag tjäna på att sälja Hemfosas stamaktie över börsen och inte vänta på att ett bud går igenom.

Det troliga är dock att dessa kurser kommer att röra sig i symbios så de som vill sälja av innan kommer att få göra så till ett lägre värde. Men som sagt, man vet aldrig hur marknaden agerar och kortsiktigt kan det uppstå tillfälliga förtjänster.

Själv gillar jag båda bolagen och har inget emot att vänta in en affär. Även om ett sammanslaget bolag kortsiktigt kommer att ha en liten ansträngd balansräkning är jag inte så oroad. VD har redan flaggat för synergier på uppåt 300 miljoner från dag ett och nu när man blir väldigt mycket större kommer det att bli lättare att erhålla en investment grade rating, något som kommer att minska finansieringskostnaderna. Men dels även för att verksamheten med samhällsfastigheter är lågrisk och dels för att det är andra erkänt duktiga investerare är med på tåget.

Vad tycker du om budet från SBB?

måndag 11 november 2019

Alibaba's Single's Day slår nytt rekord igen
Idag översvämmas troligen de flesta inkorgarna med diverse erbjudanden om rea då den elfte november är känt som Single's Day. Single's Day är Kinas svar på USAs Black Friday och Cyber Monday, som inträffar i slutet av november.

Från början uppstod Single's Day 1993 på Nanjing universitet, för att fira alla de som var singlar. Dagen var känd som Bachelor's Day och firades således endast av unga män som var singlar genom att man festade den dagen samt köpt en gåva till sig själv.

Att valet föll på den just denna dag är för att ettorna i datumet 11/11 påminner om individer som är ensamma. Denna helgdag har även blivit en populär dag att fira sina relationer på och över 4000 par gifte sig bland annat i Peking denna dag 2011.Men numera kännetecknas denna dag mer av den är årets största köpfest i Kina. Detta sedan Alibaba's grundare Jack Ma 2009 gjorde detta till starten av detta köpfenomen. 2009 var året efter Lehmankraschen och många företag hade det svårt. Även länder hade det svårt att återhämta sig och för Kinas del var detta ett sätt att sparka igång nytt hopp för landet. Jack Ma skrev i New York Times den 26 oktober en artikel, "Small is Beautiful", om möjligheterna med e-handel och internet.

Tanken var att handlarna skulle omfamna bolagets marknadsplats, Tmall, och vilja erbjuda sina varor där. Iden var att tillhandahålla en marknadsplats för varumärken och det första året såldes varor för 7-8 miljoner dollar denna dag. Förra året såldes varor för hela 30,7 miljarder dollar, vilket gör att den årliga tillväxten är över hiskeliga 130%.

Uppdatering:
Nu när Single's Day är över kan man konstatera att försäljningen för Alibaba blev hela 38,4 miljarder dollar. Det innebär att man slog förra årets försäljning med 25%!

Det senaste åren är Single's day mer som ett stort evenemang och redan 2015 började man ha erkända film- och musikstjärnor som uppträdde i samband med detta evenemang. I år öppnade till exempel Taylor Swift dagen med en exklusiv konsert.

Nytt för i år är att man börjat med live-streaming, där produkter presenteras och erbjudanden ges. I veckan hade bland annat Kim Kardashian en live-stream av hennes nya parfym KKW som släpps på Single's Day.

För att få perspektiv på hur stort denna dag är i Kina, så redan efter 1 minut och 8 sekunder hade Alibaba sålt för 1 miljard dollar och hittills har man slagit försäljningsrekordet från 2018. Det är helt makalöst och jämför man med förra årets Black Friday, som hade en onlineförsäljning på 6,2 miljarder dollar och för Cyber Monday's med sina 7,9 miljarder dollar, förstår man hur galet stort Single's Day är i Kina.

Nordnet skapade sin egen Single's Day genom att erbjuda 11 kinesiska aktier courtagefritt. Så jag passade på att köpa in mig i Alibaba. Jag har tidigare ägt bolaget och funderat på att äga det igen. Med tanke på deras betallösningar i kombination med den marknadsplats de erbjuder för en växande kinesisk medelklass har jag svårt att se att detta bolag inte kommer att fortsätta att växa vidare.

Finns Alibaba i din aktieportfölj? Shoppar du något på Single's Day eller tycker du att dessa event bara är för mycket?

fredag 8 november 2019

Stark organisk tillväxt från Instalco i tredje kvartalet
I veckan kom Instalco med sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2019 och det var en stark rapport som de levererade. Bolaget fortsätter att växa starkt och kvartalet kan sammanfattas med att (föregående års kvartal i parentes):


 • Orderstocken ökade med 18,6% till 4 418 (3 724) miljoner kronor
 • Nettoomsättningen ökade med 41,9% till 1 416 (998) miljoner kronor
 • Den organiska tillväxten var 14,6 (8,6) procent i kvartalet
 • Justerad EBITA ökade till 127 (75) miljoner kronor motsvarande en EBITA-marginal om 9,0 (7,5) procent
 • Det operativa kassaflödet för kvartalet uppgick till 138 (25) miljoner kronor
 • Under kvartalet har fem förvärv genomförts med en bedömd årlig omsättning på 359 miljoner kronor
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,59 (1,22) kronor


Marknaden har varit stabil under kvartalet för tekniska installations- och servicetjänster i Sverige, Norge och Finland. Själva marknaden drivs i stor utsträckning av ett antal långsiktiga trender och underliggande faktor som urbanisering, bostadsbrist, teknikutveckling, infrastrukturinvesteringar och ett åldrande fastighetsbestånd.


I Sverige, som är bolagets största marknad, är aktiviteten på installationsmarknaden fortsatt hög. Den avmattning som tidigare visat sig i vissa storstadsregioner vad gäller nyinvesteringar har nu stabiliserat sig. Samtidigt fortsätter byggnadstakten inom offentlig sektor med skolor, förskolor och sjukhus för närvarande vara hög, liksom byggnation av kommersiella lokaler som kontor och affärslokaler. Den organiska tillväxten på den svenska marknaden uppgick till 15,2 procent i kvartalet.

Utvecklingen av nettoomsättningen och EBITA per kvartal visar på en stabil och stark tillväxt för den svenska marknaden.På bolagets övriga marknader är den norska marknaden fortsatt stabil. Där investerar den offentliga sektorn i nya skolor, förskolor, sjukhus och infrastruktur. Det märks även en ökning av nybyggnationer och renoveringar av kontor, lager och hotell samtidigt som byggnationen av nya bostäder har stabiliserat sig på en hög nivå.

I Finland däremot har marknaden börjat plana ut efter att ha växt de senaste åren. Den organiska tillväxten justerad för valutaeffekter på de båda marknaderna uppgick till 12,9 procent i kvartalet.

Utvecklingen av nettoomsättningen per kvartal visar på en fortsatt stabil tillväxt för Norge och Finland. När det gäller utvecklingen av EBITA är den mer fluktuerande, men fortsätter nu att växa vidare från en hög nivå i det andra kvartalet.


Totalt sett växer omsättningen stabilt på samtliga tre marknader medan EBITA är lite mer slagigt på norska/finska marknaden jämfört med den svenska. Miljömedvetenhet, samhällsnytta och hållbart företagande har på senare tid fått en ökad betydelse på marknaden, något som också driver på lönsamheten för bolaget och något som jag tror vi kommer att få läsa mer om framöver.

     Hela rapporten: Instalco Q3 2019

Mina tankar


Instalco är ett bolag som tidigare funnits i min aktieportfölj, men i och med styrkebeskedet från denna rapport återigen har letat sig in i aktieportföljen. Det som jag gillar med bolaget är att det verkar i en marknad som inte är lika utsatt av konjunkturen.

Istället är det bolagets förmåga att fortsätta växa genom förvärv som är viktigt och tillgången till kapital. Nu skulle det inte vara hela världen om bolaget ett kvartal inte skulle förvärva i någon större utsträckning eftersom man ändå verkar lyckas växa organiskt tvåsiffrigt.

Även under nästa kvartal kommer man att växa vidare, då Instalco hittills har förvärvat Medby AS som har en förväntad omsättning på 59 miljoner kronor och 35 anställda, AB Tingstad Rörinstallation som har en förväntad omsättning på 65 miljoner kronor och 24 anställda och Henningsons Elektriska AB som har en förväntad omsättning på 135 miljoner kronor och 72 anställda. Årligen har bolaget som mål att förvärva bolag till en omsättning om 600-800 miljoner kronor och i år har man redan passerat en förvärvad omsättning över 1 miljard kronor. 

Nu börjar man dock bli så stor att man slåss om större projekt och under kvartalet fick JN El uppdrag av Skanska att utföra elinstallationer i samband med Scanias nya gjuteri i Södertälje. Uppdraget är värt cirka 100 miljoner kronor. Från Skanska fick Rörläggaren även ett nytt kontrakt när Malmö sjukhusområde byggs ut. Totalt handlar det om VS-installationer till ett värde om 270 miljoner kronor.

Ju större bolaget blir desto fler av dessa stora projekt kommer man lyckas att ta och Instalco går en spännande framtid till mötes. Den resan vill jag gärna vara med på, så jag kommer att fylla på med fler aktier i bolaget när bra tillfällen ges.

Sedan gillar bolagets kaxighet när man avslutar sin presentation av delårsrapporten med låten The heat is on av Glenn Frey. Då har man självförtroende!
onsdag 6 november 2019

Investmentbolaget Latour växer vidare
Igår kom Latour med sin rapport för det tredje kvartalet. Investmentbolaget växer vidare och substansvärdet ökade till 127 kronor per aktie att jämföra med 100 kronor per aktie vid årsskiftet. Ökningen motsvarar nästan 30% inklusive utdelningar jämfört med SIXRX som ökat med 23% under samma period.

Substansvärdet per den 4 november uppgår till 133 kronor per aktie och Latours aktie handlas idag till strax över 134 kronor per aktie, så nu äntligen handlas Latour till rabatt igen.


Tittar man på den noterade portföljen som Latour har är det Sweco, Assa Abloy och Nederman som har stått för den stora uppgången i år. Tomra var tidigare också en stor bidragsgivare, men efter att aktien fallit tillbaka under Q3, hamnar den först på fjärde plats.

Återigen är det Fagerhult som går dåligt, men den Q3-rapport som de kom med var hyfsat bra så förhoppningsvis vänder det snart för dem.När det gäller den onoterade delen ökade orderingången med 13% till 3 134 (2 787) miljoner kronor, vilket är en ökning på 4% för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter. I övrigt kan det tredje kvartalet för industrirörelsen sammanfattas enligt följande:


 • Nettoomsättningen ökade med 15% till 3 276 (2 857) miljoner kronor, vilket motsvarar 6% för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter
 • Rörelseresultatet ökade med 16% till 464 (399) miljoner kronor
 • Rörelsemarginalen ökade till 14,2% från 14,0%


Under kvartalet skedde en del förvärv av industribolagen. Swegon förvärvade norska Klimax AS i augusti. Hultafors Group förvärvade Custom LeatherCraft Mfg. LLC (CLC) i USA i september. I september förvärvade Latour Industries brittiska SyxthSense Ltd.

Och efter kvartalets slut förvärvade Latour danska Caljan som kommer att bli ett nytt affärsområde. Vidare i oktober förvärvade Bemsiq inom Latour Industries tyska S+S Regeltechnik. Man har också höjt rambeloppet för det befintliga MTN-programmet från 4 miljarder till 6 miljarder SEK.

     Länk till hela rapporten: Latour Q3 2019

Själv kommer jag att passa på att fylla på med lite fler aktier i Latour nu när den handlas till rabatt även om den är minimal.

lördag 2 november 2019

Europris rapport för tredje kvartalet överraskade marknaden
Igår rapporterade mitt norska innehav Europris utfallet för det tredje kvartalet. Om rapporten för det andra kvartalet för en besvikelse var detta istället en väldigt glad överraskning. Från förra året och även det första halvåret i år, har Europris haft en väldigt hög kostnadsnivå. Anledningen är att man håller på och investerar i ett ny centrallager samtidigt som man har haft höga lagernivåer som kortsiktigt har hanterats genom att hyra containers.

Själv har jag väntat på att man någon gång ska komma ur denna höga kostnadsnivå, dels för att få upp vinsterna och dels för att kunna göra något åt den höga skuldsättningen som bolaget nu har. Rapporten för det tredje kvartalet kan kort sammanfattas med:

 • Försäljningen ökade med 9,2% till 1 477 (1 352) miljoner NOK
 • Försäljningen i jämförbara butiker ökade med 7,5% klart över marknadens ökning på 1,3%
 • Bruttomarginalen ökade till 44,3% från 43,6%
 • Rörelseresultatet ökade med 53,9% till 137,2 (89,1) miljoner NOK
 • Resultat efter skatt ökade 39,8% till 84,99 (60,76) miljoner NOK
 • Resultat per aktie ökade med  47% till 0,53 (0,36) NOK

Anledningen till det starka resultatet för kvartalet beror främst på en ökad trafik av kunder till butikerna samt förbättringar av säsongsförsäljningen och genomförda kampanjer. Fortfarande dras man med lite för höga lagernivåer, men tack vare insatser har detta inte resulterat i en lika hög kostnadspåverkan som i tidigare kvartal. Man har också jobbat med att förbättra processerna kring leveranser även om det viktigaste jobbet fortfarande ligger framför bolaget.


Likt föregående år har vinsterna påverkats positivt av den årliga prisjusteringen som görs i samband med inventeringen i butikerna. Därför är det viktigt att när man tittar på Europris, att man mer ser på årsbasis eller åtminstone niomånaders basis. Då vid jämförelse av två perioder där man får med den årliga inventeringen i båda.

Tittar man på bruttomarginalen för Q3 YTD 2019 uppgår den till 42,8% att jämföra med Q3 YTD 2018 då den var 43,0%. En marginell skillnad och visar på att man lyckas i princip växa med samma marginal.

När det gäller bolagets ökade satsning på e-handel löper det på enligt plan och tanken är att man ska lansera detta i början av 2020. Hittills har bolagets e-handel, likt Axfoods e-handel via Willy's, fokuserat på ett click-and-collect system.

För centrallagret har man kommit över de största kostnaderna och framåt guidar bolaget för att kostnaderna kommer att minska. När det gäller non-recurring rent är det kostnader för lager som man inte längre behöver men där man fortfarande sitter kvar i kontrakten. Dessa kan eventuellt hyras ut varpå man kostnader då minskar.


För kommande investeringar gäller det att man kommer ta en större del nu i kommande kvartal men sedan så minkar det kraftigt. Från 2021 har man inte några nya planerade investeringar.


I rapporten skriver bolaget också att från nu och fram till 2022 kommer att vara en transformeringsperiod för Europris innan besparingarna från det nya centrallagret kommer att synas i siffrorna. Men när så väl sker räknar man med en skillnad på 0,75-1.25 procentenheter på intäkterna.

     Läs hela rapporten: Europris Q3 2019

Mina tankar


Europris är ett bolag som har funnits i min aktieportfölj i snart två år. Anledningen till att jag köpte in bolaget är för att jag gillar bolagets affärside med lågprisbutiker, där jag är övertygad om att denna typ av verksamhet alltid kommer att gå bra. Människor gillar helt enkelt att handla billigt. Se bara på GeKås. I en lågkonjuktur kommer detta bli extra tydligt tror jag.

Däremot har det blivit en investering som befinner sig i en investeringsfas under ett antal år och hade fram tills rapporten igår inte varit något superinvestering. Trots två utdelningstillfällen låg jag minus på investeringen, men med uppgången igår är man plus 10 K. Helt enkelt för att marknaden skickade upp aktien med 17% på denna rapport.

Det jag gillar med rapporten är att man nu börjar få ordning på det nya centrallagret och att man kan se att detta kommer att resultera i högre vinster framöver. Själv ser jag 2019, men även halva 2020 mer som en period där kostnadsnivån kommer att ligga högre än vad den i framtiden kommer att vara. Att bolaget trots de stora investeringarna fortfarande lyckas växa betydligt snabbare än marknaden är ett riktigt styrkebesked.

Tittar man på den första av nedan två bilder, är det inte att man växer lite snabbare än marknaden utan  man växer mer än fyra gånger snabbare i kvartalet och mer än sex gånger snabbare YTD. I den andra bilden kan man se att när det gäller jämförbara butiker har Europris växt snabbare än marknaden sedan 2014. Trots att man nu är i en tung investeringsfas fortsätter man att utklassa marknaden.
I samband med kvartalsrapporten uttalade sig VD Pål Wibe att dels hade det fjärde kvartalet börjat bra även om de viktigaste veckorna låg framför dem och dels att det såg bra ut för 2020. Nu ger Europris inga prognoser, men det är den här typen av självförtroende som jag som investerare vill se hos ledningen i de bolag som jag investerar i.

Sedan gör det inte saken sämre att han äger cirka 2 miljoner aktier i bolaget, lite drygt 1,2%. Även ekonomichefen äger en hel del, cirka 600 000 aktier. Nu är dessa siffror från årsredovisningen 2018, men jag har inte hittat något som skulle tyda på att de har färre aktier idag.

Om man tittar på hur vinsten per aktie har utvecklats sedan 2012 har det varit en otrolig utveckling fram till 2017. Sedan så var det här någonstans som bolaget började växa ur kostymen och man började med att dra upp planerna för att skapa ett centrallager. Förra året förvärvade man också 20% av ÖoB med option på att köpa resten. Därför har den årliga utvecklingen av vinsten sjunkit markant, till en medelhög ensiffrig tillväxt per år.När jag estimerat den totala vinsten för 2019 har jag utgått från att bolaget under Q4 2019 växer omsättningen med 10% jämfört med Q4 2018, vilket man gjorde för ett år sedan om man tittar på Q4 2017. Givet att man har samma vinstmarginal, 12,2%, kommande kvartal gör det att vinsten landar  på 1,56 NOK för Q4 2019 och för helåret på 2,63 NOK.

Om man räknar med att bolaget inte kommer att växa mer än 6,24% det kommande 5 åren i snitt per år, innebär det att 2024 kommer bolagets vinst att uppgå till 3,56 NOK. Med dagens PE på 11,5 skulle det motsvara en aktiekurs på 40,90 NOK. Till det kan man lägga till 9,25 NOK i total utdelning. Beloppet motsvarar 5 gånger dagens utdelning på 1,85 NOK som jag tror man klarar av att behålla. Totalt blir det 50,15 NOK. Köpte man aktien till fredagens stängningskurs på 29,20 NOK motsvarar det en genomsnittlig årlig avkastning på 11,4%.

Med tanke på att bolaget växer snabbare än marknaden tror jag knappast att den genomsnittliga årliga tillväxten i vinst per aktie för Europris kommer att vara 6,24% när väl centrallagret kommer på plats.

Jämför jag den årliga tillväxten mellan 2015 och 2017, är den 24,2%. Nu kanske det inte är troligt att man mäktar med en sådan tillväxt de kommande 5 åren i snitt, men hälften borde vara rimlig. Det ger då en framtida vinst per aktie på 4,63 NOK 2024. Om PE-talet är oförändrat på 11,5 motsvarar det en aktiekurs på 53,30 NOK. Lägger man till den totala utdelningen på 9,25 NOK blir totalen 62,55 NOK. Det motsvarar en årlig genomsnittlig avkastning på 16,46%.

Skulle vi även få en liten multipelexpansion så att PE-talet ökar till 15, pratar vi om årlig genomsnittlig avkastning på 22%!

Helt klart tycker jag att det finns potential i detta bolag och därför är jag en långsiktig aktieägare. Det ska därför bli spännande att följa bolagets resa under de kommande 5 åren.

Slutligen vill jag tillägga att detta inte ska ses som någon köprekommendation utan det är mina egna tankar och funderingar kring vad jag tror om bolagets framtida värde. Du som är läsare av inlägget, gör alltid din egen analys innan ett eventuellt köp- eller säljbeslut.