Avanza

Underrubriker

fredag 13 april 2018

Vad ska du göra med utdelningen?

Nya sköna utdelningsslantar har trillat in under veckan och jag har funderat hur dessa används på bästa sätt. Det som alltid förespråkas att är återinvestera utdelningen för att maximera ränta-på-räntaeffekten i aktieportföljen.

Men för mig uppstår två frågor med den utdelning som jag får. Den ena fråga är när måste jag återinvestera utdelningen och i vad ska jag återinvestera utdelningen?

Utdelning från ett bolag som delar ut en gång per år, ska du automatiskt köpa nya aktier direkt när utdelningen landat på konto eller ska du vänta till ett bättre ingångsvärde för de "nya" pengarna? Du har ju trots allt nästan ett helt år på dig att köpa fler aktier. Personligen tror jag att det är beroende på vilken syn du har på marknaden och aktien i ett kortare perspektiv. Tror du att det är en nedgång inom en snar framtid, vänta med att köp, annars köp nära inpå utdelningen för att vara med på fortsatt kursuppgång.


Den första fråga tycker jag är lite lättare jämfört med den andra frågan. Vissa köper konsekvent nya aktier i den aktie som utdelningen kom ifrån. Men själv våndas jag alltid med om jag också ska göra det eller om jag ska köpa aktier i andra befintliga innehav. Eller istället kanske köpa in ett nytt spännande innehav, som jag haft på bevakningslistan.

För att komplicera det ytterligare, så har jag ca 5% belåning på portföljen och även om räntan är 0,99%, är det en kostnad jag helst skulle slippa. Det väcker frågan om jag ska minska belåningen genom att använda utdelningen till det? Så länge jag har krediten kommer jag åt pengar om köpläge skulle uppstå. Med andra ord finns det alltid torrt krut.

Problemet med att använda utdelningen till att minska krediten är att det inte är särskilt ekonomiskt så länge som räntekostnaden är så låg. För att ta ett räkneexempel. Om jag har en aktie i min aktieportfölj som har en utdelning på 1000 kr, vilket i exemplet motsvarar 3%, motsvarar en minskning av krediten med 1000 kronor en minskad räntekostnad med 9,90 kr (1000*0,0099) per år. Men om jag istället köper nya aktier för de 1000 kronorna som fortsätter att ge en 3%-ig utdelning året efter, går jag miste om 30 kr i ökad utdelning.

Som ni ser, ger en minskning av krediten med hjälp av erhållen utdelning att jag får betala för det, vilket inte känns lockande.

Istället blev det att fylla på i kvalitetsbolagen Latour och Svolder, som handlas runt sitt substansvärde. Särskilt Latour brukar ofta handlas med premie och det känns bra att komma in på dessa nivåer.

Sedan tog jag in ett nytt bolag, Diös, som jag bevakat en längre tid. Det är ett fastighetsbolag med fina bestånd från Gävle och norrut. Bra blandning mellan olika typer av fastigheter, stabila siffror och en direktavkastning över 5%.

Hur tänker ni kring utdelningen och hur gör ni? Kommentera gärna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar