Avanza

Underrubriker

fredag 27 april 2018

Hur hanterar du dina sänken i portföljen?

Vilken rapportvecka det har varit. Det har kommit en tvåsiffrig mängd rapporter varje dag. Jag hade en plan att hinna gå igenom alla dagligen, med mer fokus på den bolag jag äger och lite mer övergripande på de bolag som jag inte äger. Men en ansenlig mängd golfträning kom emellan. Resan ned mot officiellt handicap har börjat och det behövs rejält med träning. Man känner sig som ett sänke. På tal om sänken så har jag tre bolag som drar ned min aktieportfölj och alla tre kom med rapporter denna vecka som inte rosade marknaden. Dessa bolag är Dedicare, Bilia och JM.

Först ut att rapportera var Dedicare. Försäljningen ökade något i kvartalet jämfört med förra kvartalet, men var lägre än samma kvartal förra året. Resultatet kom också in klart lägre på grund av bristen på läkare och sjuksköterskor. Denna brist driver upp lönekraven som slår hårt på resultatet . Den trenden startade i Q4 förra året och fortsätter alltså. Frågan är hur ska jag agera med detta innehav? Att det finns ett underliggande behov i marknaden är klart, men när kan de omförhandla avtalen så att konsulterna lönekrav kan föras över till kunderna är inte klart. 

I år delade bolaget ut 5 kronor per aktie, eller cirka 45,3 miljoner. Efter denna utdelning är det fria utdelningsbara kapitalet numera cirka 17,3 miljoner i moderbolaget efter detta kvartal. Mot bakgrund av att moderbolaget gjorde en vinst på 2.3 miljoner kronor och om trenden med ökade kostnader för konsulter som man inte kan lägga över på kunderna, ser det mörkt ut att nå ett fritt eget kapital för 2018 som överstiger 45,3 miljoner kronor. I sånt fall är det risk för en utdelningssänkning. Blir det ingen vändning i nästa kvartal måste jag ta mig en riktig funderare på om jag fortfarande ska ha kvar denna aktieinvestering eller omallokera beloppet till andra investeringar som kan ge en bättre avkastning.

Nästa bolag är Bilia. Deras rapport visar en högre försäljning jämfört med samma kvartal året innan. Men på grund av en minskande bilförsäljning, både nya och begagnade, blev resultatet lägre. Anledningen till att jag köpte Bilia är för att jag tror på servicedelen. Den svarar för mer än 80% av rörelsevinsten och ökade detta kvartal. Vidare så har storägaren Öresund men även familjen Qviberg köpt på sig mer aktier. En stark ägare i bolaget är något som jag gillar.

Det sista bolaget är JM. Då marknaden för nyproduktion har mattats av kraftigt var jag inte förvånad över att rapporten för kvartalet visade på på en minskad försäljning och vinst jämfört med samma kvartal förra året. När det gäller fastighetsaktier fokuserar jag på driftsnetto, förvaltningsresultat och EPRA NAV. Alla tre av dessa värden minskade detta kvartal, men om det som är intressant är att det är bara JM Stockholm som visar på minskningen. Övriga JM visar högre siffror jämfört med samma kvartal förra året.

En annan sak med JM är att i deras balansräkning är markrätterna upptagna till ett belopp som är bra bit under det marknadsmässiga värdet. Skulle man marknadsvärdera hela deras balansräkning, skulle marknadsvärdet per aktie hamna en bit över 200 kronor att jämföra med kursen per aktie som är runt 170 kronor. Med andra ord så finns det en rejäl margin of safety här.

Av mina tre sänken, är det endast Dedicare som ger mig huvudvärk och där nästa kvartalsrapport får avgöra om jag behåller aktien eller ej.

Vilka är era sänken i aktieportföljen? Kommentera gärna på bloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar