Avanza

Underrubriker

fredag 4 maj 2018

Utnyttja marknadens överreaktioner

En aktie som jag länge följt men av någon anledningen aldrig investerat i är Oriflame. För de som inte känner till bolaget, säljer de kosmetika globalt via oberoende säljkonsulter. Det jag gillar med affärsidén är dels att det är en bransch som alltid kommer att finnas och att många människor är beredda att lägga ned en hel del pengar på kosmetika. Sedan är affärsmodellen anpassningsbar mot konjunkturen, även om det finns en viss trögrörlighet i form av fasta kostnader som till exempel för den årliga katalogen som ges ut.

Trots den cykliska försäljningen har marginalerna varit stabila under de senaste tio åren, med undantag för 2014 och 2015.

Källa: Börsdata
Där blev det ett större tapp både i omsättning, resultat och marginaler, som berodde på krisen i Ryssland och Ukraina. Främst Ryssland har stått för en stor del av verksamheten, men numera har Asien seglat upp som den största marknaden.

Det var nära att jag gick in i aktien redan för tre år sedan, när den stod i cirka 130-140 kronor, men avstod på grund av osäkerheten i deras största marknad. Med facit i hand ångrar jag mig, men det är som sagt lätt att vara efterklok.

Men jag har följt dem från sidlinjen sedan dess och särskilt fokuserat på hur deras onlineverksamhet, som de lanserade runt 2014, har utvecklats. Den verksamheten har verkligen växt. Mer än 20% av deras globala handel görs numera online. Nedan bild visar hur användandet av deras app har utvecklats de senaste fem kvartalen.

Källa: Oriflame Q1 2018
Det är just detta som jag ser som den stora vinsten med bolaget, eftersom denna verksamhet verkligen är skalbar.

Idag kom de med sin kvartalsrapport och med tanke på att aktien har gått från 318 kronor från mitten av februari i år till cirka 415 kronor innan kvartalsrapporten, fanns det inget utrymme för några besvikelser. Nu visade rapporten på en 8%-ig ökning i lokala valutor, men omräknat till EUR var det ned med 2% jämfört med samma kvartal året innan. Sedan hjälpte det inte heller att förra kvartalet var stark. Marknaden skickade ned aktien med nästan 20% och nu passade jag på att utnyttja marknadens överreaktion för att köpa in mig i bolaget.

Det blev knappast sämre att nivån jag köpte in mig på motsvarar en direktavkastning på 5% samt att de gör en bonusutdelning om några dagar på ytterligare 3,1%.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar