Avanza

Underrubriker

söndag 1 maj 2022

Uppföljning av portföljerna april 2022

Vad ska man säga, berg- och dalbanan på börsen fortsätter. Upphämtningen som portföljerna gjorde under mars förbyttes till nya nedställ under april. 

Den privata portföljen tappade 5,68 procentenheter och är nu -12,82% YTD. Utvecklingen för företagsportföljen blev lite bättre och den minskade bara 3,69 procentenheter och är -17,65% YTD. Om man jämför med OMXSGI minskade det indexet 4,77 procentenheter och är -17,03% YTD. Än så länge är utvecklingen för den privata portföljen bättre medan utvecklingen för företagsportföljen är marginellt sämre än hela Stockholmsbörsen inklusive återinvesterad utdelning. 

Inte direkt någon tröst i det hela och med tanke på nedgången borta i USA i fredags för samtliga stora index, känns det som att morgondagen troligen kommer att bjuda på ytterligare reatillfällen när Stockholmsbörsen öppnar igen klockan 09:00. 

Fokus på AMF Aktiefond Småbolag, investmentbolag och några utvalda kvalitetsbolag fortsätter och förhoppningsvis kommer en framtida rea göra det möjligt att fånga upp fler aktier i dessa fina bolag. För de som är intresserade av mina portföljer, så har jag uppdaterat dessa på sidan "Portföljerna".

lördag 2 april 2022

SBB justerar sitt bokslut

 

Jag har sedan SBB:s VD gick ut med en positiv vinstvarning i januari i år varit negativt inställd till bolaget. Anledningen är att den höjda vinstprognosen för det fjärde kvartalet i princip handlade om uppvärdering av fastighetsbeståndet. I ett inlägg utvecklade jag närmare mina tankar och valde sedan att kliva ut helt ur bolaget. Jag tror helt enkelt inte att detta är en långsiktigt hållbar utveckling samt att bolagets aktiekurs kommer att dala över tid. 

Efter det har vi mycket riktigt haft en nedgång i aktien och en blankarrapport som ytterligare spädde på nedgången. I blankarrapporten från Viceroy lyfter de fram bland annat oklarheter kring SBB:s värdering av fastigheterna. En del handlade om synen på vad som ska inkluderas i eget kapital. 

Historiskt har bland annat hybridkapital sett som eget kapital, men där Viceroy menar att det ska ses som skuld. Hela rapporten fick SBB:s VD att gå i taket och VD anklagade Viceroy för att vara skurkar som lurar småsparare på deras pengar. Finanspressen inklusive vissa analytiker hängde på och var också negativa mot blankarfirman. 

När det gäller blankarrapporter utgår jag själv från att blankarna alltid talar i egen bok då de vill få ned värdet på aktien för att på så sätt tjäna pengar. Men, det man alltid bör göra är att läsa igenom en sådan rapport och dra sina egna slutsater. Om man tycker att blankarna har helt fel och aktien rasar uppstår ju världens köpläge för en långsiktig sparare. Och det bör man istället vara tacksam för.

Själv valde jag som sagt att kliva ur aktien innan denna rapport kom, men efter att ha läst igenom det Viceroy skriver känner jag i alla fall inte att ett fantastiskt köpläge har uppstått i aktien. Jag tycker fortfarande det är problematiskt med bolagets värdering av fastigheterna och att årets resultat mest består av luft då förvaltningsresultatet per aktie är en väldigt liten del av det. Resten är värdeförändringar som inte genererar något kassaflöde. Den luften kommer inte kunna betala räntor, skatter och utdelningar i det långa loppet.

Och att man fortfarande använder p/e-talet som ett mått för fastighetsbolag är för mig en gåta. Mer rimligt vore p/förvaltningsresultatet. Men det kanske kommer en ändring i framtiden. Det som är lite tragiskt är att många småsparare verkar mest exalterade över att SBB nu går över till månadsutdelning och inte funderar kring frågor som rör bolagets redovisning och värdering av fastigheter.

I slutet av mars har organisationen EPRA kommit med nya riktlinjer för hur EPRA LTV (LTV = loan to value) ska beräknas. LTV visar på relationen mellan lån och totalt fastighetsvärde. Det som är nytt är bland annat att hybridkapital och preferensaktier ses som skuld som jag tolkar det (se sid 14 i deras riktlinjer) . D-aktier ska framöver inkluderas i eget kapital enligt ett klargörande som kommit. 

De nya riktlinjerna ska gälla från och och med 2022. Som en passus blir det att gå igenom eget kapital och skuldsidan i de andra fastighetsbolag som finns i min privata portfölj för att se hur dessa riktlinjer kan komma att påverka nyckeltalen och i förlängningen bolagets värdering. Det troliga blir nog att nyckeltalet EPRA LTV kommer att minska för en del fastighetsbolag.

Justering av helårsresultatet

Inatt, klockan 00:14, släppte SBB ett pressmeddelande om att bolaget i samband med framtagandet av årsredovisningen har antagit en försiktigare syn på värderingen av fastigheter. Särskild vikt har lagts på värdering och hanteringen av tilläggsköpeskillingar vid förvärv och försäljningar. 

Denna genomlysning och kontroll, tillsammans med bolagets revisorer från E&Y, har lett till att värdeförändringar på fastigheter minskas med 473 mkr och uppskjuten skatt ökar med 68 mkr. Samtidigt ökar förvaltningsresultatet med 293 mkr. Nettoeffekten gör att årets resultatet minskar från 25 849 mkr till 25 601 mkr och resultat per stamaktie A och B minskar från 17,35 kronor till 17,17 kronor. Eget kapital minskar samtidigt från 83 832 mkr till 82 971 mkr. För mer detaljer hänvisar bolaget till not 30 i årets årsredovisning. 

Som aktieägare vill man verkligen inte tvingas ta del av ett sådant här pressmeddelande och inte att det smygs ut mitt i natten. Det känns knappast förtroendeingivande.

Nu tror jag inte att det slutar här utan vad gäller SBB kommer vi nog få se fortsatta fall i aktien. Sedan är frågan hur detta kommer att spilla över på resten av börsens fastighetsbolag? 


fredag 1 april 2022

Uppföljning av portföljerna mars 2022


Årets första kvartal är äntligen över. Det har varit en väldigt stökig resa för portföljen under det tre första månader, som en berg- och dalbana. Dock har mars lett till att nästan hela fallet under februari återhämtades. 

Den privata portföljen gick upp 4,24% och YTD är den numera -7,14%. Även företagsportföljen återhämtade sig under mars och gick upp 7,07% och är YTD ned -13,96%. Jämfört med OMXSGI som ökade 4,91% under mars och YTD ned -13,77%, har den privata portföljen har verkligen överträffat Stockholmsbörsen.  För företagsportföljen har den katastrofala felbedömningen i tajmning i slutet av december återhämtat sig bra. Numera är företagsportföljens utfall i nivå med OMXSGI, vilket jag får vara nöjd med, även om storleken på nedgången är väl irriterande. 

Under månaden har jag använt en stor del av kassan för att fylla på i många bolag som fallit kraftigt. Så har även skett i företagsportföljen, men inte i lika stor skala på grund av mindre kassa. Helt klart är det, likt Buffett, ett värde med att ha kassa att kunna utnyttja i tider med hög volatilitet. 

Tills för några dagar innan månaden stängde var kassa nere på 20%, vilket är mer än en halvering mot utgången av februari. Men med tanke på den snabba uppgången under mars, har jag valt att ta hem vinster i främst utdelningsportföljen. Uppgången motsvarade i flertalet aktier flera års utdelningar. Istället vill jag sitta med mer kassa inför Q1-rapporterna som kommer nu med början i april. Jag tror fortsatt på en skakig börs med bra tillfällen att fortsätta köpa på sig aktier i kvalitetsbolag. Så därför uppgår kassan vid ingången av april till 30%.

Privata portföljen firar 4,5 år

Numera har det gått exakt 4,5 år sedan jag på allvar börjat förvalta mitt kapital. Ibland undrar jag om det inte hade varit enklare att endast köpt ett antal investmentbolag samt en billig småbolagsfond för 4,5 år sedan och låtit dessa vara, istället för att aktivt hålla på och förvalta portföljen.

Totalt har min privata portfölj under den här tiden ökat med 237,84%, vilket jag är klart nöjd med. Jämför jag med de tre investmentbolag (Investor B, Latour och Svolder B) som jag håller högst samt AMF Aktiefond Småbolag är det endast Latour som presterat bättre. Den genomsnittliga uppgången för en portfölj med de fyra innehaven hade under de 4,5 åren varit 179, 80%, vilket jag i alla fall lyckats slå. Så långt har det varit värt att aktivt förvalta portföljen.
Om man sedan adderar ytterligare bolag som funnits länge på börsen och som brukar klassas som kvalitetsbolag (som Lifco, Nibe, Tomra, Balder, Axfood, SCA A och Avanza) är det endast Axfood som jag lyckats slå. Totalt sett har den genomsnittliga uppgången varit 347,73% för dessa sju bolag. Andra fina industribolag som är att anses vara kvalitetsbolag är Troax och Bufab.

Adderar vi sedan på tech- och tillväxtbolag som Sinch, Evolution, Hexatronic och Fortnox ligger jag klart i lä (även om dessa finns eller har funnits in min privata portfölj). Den genomsnittliga uppgången för dessa ligger på hela 825,10%! Till denna grupp kan man säkert lägga till bolag som Vitec, Mips och Swedencare. 

Poängen är att det går att slå börsen hyfsat enkelt om man aktivt förvaltar sin portfölj. Men för att få riktigt bra resultat måste man våga hålla kvar och fylla på i bolag med hög tillväxt och hög avkastning på investerat kapital. Sedan är tajming extremt viktig. Det gäller att inte köpa in sig eller fylla på när värderingen är för hög sett till vad bolaget presterar. 

Detta kan låta självklart, men eftersom samtliga bolag finns eller har funnits i min portfölj och jag inte har samma avkastning är det svårare i verkligheten att lyckas. Själv behöver jag bli bättre på att våga sitta på kassa och invänta tillfällena. Bli mer som Buffett. FOMO (fear of missing out) ska inte vara en guide utan tänka mer som en smålänning. Köp när det är billigt annars låt bli!

Det skulle vara intressant att höra från er läsare som anser att man alltid ska vara fullinvesterad, vad ni har för avkastning under samma period samt typ av innehav som finns i era portföljer. 

Båda mina portföljer är nu uppdaterade per ingången av 1 april på sidan "Portföljerna" för den som är intresserad. 


torsdag 31 mars 2022

Trelleborg, attraktiv efter försäljningen av Wheels?Trelleborg är ett klassiskt svenskt industribolag inom polymerlösningar med ett börsvärde på strax under 60 miljarder kronor. Polymerlösningar är produkter som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i olika industriella miljöer och fordonsutrustning. Trelleborg består idag för tillfället av tre divisioner:

 • Industrial Solutions
 • Sealing Solutions
 • Wheels Systems

varav det nyligen meddelats att den sistnämnda divisionen kommer att säljas till japanska Yokohama Rubber. Det har skickat upp aktien över 25% sedan i fredags. Frågan är om Trelleborg fortfarande är attraktivt värderat eller om tillfället så att säga rullat en förbi?

Affären med Yokohama Rubber

Rykten om att Trelleborg skulle sälja sin däckdivision har funnits sedan december förra året. Det var inte direkt oväntat när det väl annonserades. Divisionen säljs kontant för 2 miljarder euro (cirka 22 miljarder kronor) på skuldfri basis. Affären beräknas gå igenom inom 3-6 månader efter sedvanliga granskningar från konkurrensmyndigheter. 

Men mot bakgrund av att Yokohama mest sysslar med däck för personbilar och på andra geografiska områden förväntas affären gå igenom. Av köpeskilling är det sedan bara cirka 60 miljoner euro som är tilläggsköpeskilling baserat på 2022 års resultat för divisionen. 

Ser man på nettoomsättningen och rörelseresultatet för Wheels Systems för 2021 uppgick dessa till 10,1 respektive 1,2 miljarder kronor. Prislappen motsvarar en EV/EBIT-multipel på en bit över 14x. Att jämföra med Yokohama, som värderas till runt 7x. Det känns som att Trelleborg får betalt även för den återhämtningspotential efter covid som marknaden räknat med skulle komma de närmaste åren.  

Kvarvarande verksamheter i Trelleborg

De verksamheter som kommer bli kvar i Trelleborg kommer göra att bolaget blir ett mer enhetligt och mindre cykliskt bolag. Vidare kommer bolaget också vara mindre påverkade av förändringar i exempelvis råvarupriser. 

Man ska heller inte glömma bort att den mycket högre marginalen som Sealing Solutions har, kommer att få en mer framträdande roll inom bolaget. Så helt klart tycker jag att affären är ett bra beslut för Trelleborg. 

Industrial Solutions - Divisionen är en ledande leverantör av polymerbaserade kritiska lösningar inom utvalda applikationsområden och till infrastrukturprojekt. Fördelning av försäljning per geografi och segment per Q4-2021 för Industrial Solutions

Den totala nettoomsättningen 2021 för divisionen uppgick till 11,1 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 1,4 miljarder kronor. Divisionens mål är att långsiktigt uppnå en rörelsemarginal på över 12%, vilket man för 2021 uppnådde då rörelsemarginalen slutade på 12,4% för helåret. 

Sealing Solutions - Divisionen är en ledande global leverantör av polymerbaserade kritiska tätningslösningar och komponenter till generell industri, fordon och flyg.Fördelning av försäljning per geografi och segment per Q4-2021 för Sealing Solutions

Den totala nettoomsättningen 2021för divisionen uppgick till 12,5 miljarder kronor med ett rörelseresultat på 2,85 miljarder kronor. Divisionens mål är att långsiktigt uppnå en rörelsemarginal på över 23%, vilket man för 2021 uppnådde då rörelsemarginalen slutade på just 23% för helåret.  

Ser man på de senaste 6 åren så har Industrial Solutions mer än dubblats från 5,1 miljarder kronor till 11,1 miljarder kronor omsättningsmässigt. Det är en genomsnittlig tillväxt på 13,7%. 

För den större divisionen Sealing Solutions, har ökningen under samma period gått från 8,3 till 12,5 miljarder kronor. En genomsnittlig tillväxt på 7%. 

Totalt har de båda divisionerna vuxit sin nettoomsättning med i snitt 9,8% över dessa sex år.Om man ser på utvecklingen av rörelseresultatet (EBIT) och rörelsemarginal ser det lite annorlunda ut. Visserligen har rörelseresultat för Industrial Solutions mer än dubblats, från 0,6 till 1,4 miljarder kronor under perioden. Men trots en snabb tillväxt är den är klart lägre än vad rörelseresultat är för Sealing Solutions är, som ökat från 1,9 till 2,9 miljarder kronor. 

Marginalmässigt har också Sealing Solutions haft en rörelsemarginal som är mer än dubbelt så hög som för Industrial Solutions. Den genomsnittliga rörelsemarginalen i Sealing Solutions är 22,2% mot Industrial Solutions 10,8%.Dippen i marginal för Sealing Solutions under 2020 beror på att covid-19 hade dock en större effekt på den division, då en större del av verksamheten riktar sig mot bland annat flygindustrin.

Prognos och värdering

I Q4-rapporten kan man läsa att Trelleborg hade ett rekordår 2021, så de kommande åren kanske inte blir lika bra. Men samtidigt finns det nu möjligheter att göra kompletterande tilläggsförvärv i och med att bolaget kommer att ha en nettokassa efter avyttringen av däckdivisionen. 

Jag skissar på att Industrial Solutions växer både nettoomsättning och rörelseresultat med 13% 2022-2024. För Sealing Solutions räknar jag med att de fortsätter att växa sin nettoomsättning och rörelseresultat med 7%. 

Med dessa antaganden borde man kunna förvänta sig en omsättning på lite över 31 miljarder kronor och ett rörelseresultat på 5,5 miljarder kronor till år 2024. 

Rörelsemarginalerna fortsätter ligga kvar på samma nivåer som vid utgången av 2021 för de båda divisionerna enligt tabellen nedan.


Givet en aktiekurs idag på 219 kronor och en bedömd nettokassa på cirka 13 miljarder kronor ger det ett enterprise value (EV) på 46,4 miljarder kronor. 
Jag tycker att Trelleborgaktien fortsatt är intressant trots uppgången efter att affären annonserades. Den förväntade EV/EBIT-multipeln för 2024 ligger på 8,4 enligt mina antaganden. 

Det är klart lägre än vad den historiskt har legat på.Källa: Börsdata

Den höga värderingen 2019 är en engångshändelse beroende på att bolaget gjorde en nedskrivning på sysselsatt kapital under det fjärde kvartalet det året i samband med en omorganisation av affärsområdena. Om man skulle ha justerat för detta, skulle EV/EBIT för 2019 hamnat runt 13x. 

Utgår man från att EV/EBIT för 2019 var 13x, innebär det att genomsnittlig EV/EBIT för perioden 2012-2021 på 14,8x. 

Skulle EV/EBIT år 2024 nå upp till 10-års snittet indikerar det en börskurs på 300 kronor baserat på en EBIT om 5,5 miljarder kronor. Lägg till återköp under tiden som bolaget redan nämnt och en direktavkastning på runt 2,5%, så känns det klart attraktivt. 

Även om EV/EBIT når 13x år 2024, indikerar det en börskurs på cirka 263 kronor exklusive kommande utdelningar och återköp.

Det man inte vill se är att Trelleborg får en lätt hybris på grund av den stora nettokassa och genomför ett stort förvärv. Detta har historiskt sett inte varit deras starkaste gren. 

Jag har själv investerat nyligen i Trelleborg efter att affären med Yokohama annonserats. Men detta är inte en rekommendation utan varje person måste göra sin egen analys och komma fram till sina egna slutsater innan ett eventuellt köp genomförs.


onsdag 16 mars 2022

Erik Selin tar nytt bolag till börsen

 


Trots oro på marknaden för höjd ränta och inflation samt krig i utkanten av Europa, är intresset för börsintroduktioner inte lagt helt på is. I nästa vecka kommer Swedish Logistic Property (SLP), ett nytt fastighetsbolag inom logistikfastigheter att noteras på Stockholmsbörsen. Det är Erik Selin (Balder) med bland annat Greg Dingizian (Victoria Park), Peter Strand (Victoria Park) och Jacob Karlsson (K-Fastigheter), som står bakom det nya bolaget. 

Erbjudandet i sammandrag:

 • Erbjudandets storlek: 24,2-25,6 miljoner nyemitterade B-aktier, motsvarande 750 mkr
 • Anmälningstid: 15-22 mars
 • Minsta teckningspost: 400 aktier
 • Mäklare: Carnegie/Nordea eller Nordnet
 • Pris per aktie: 25,50 - 27,00 kronor
 • Övertilldelningsoption: Ja, ytterligare 3,84 miljoner aktier (15%)
 • Beräknad första handelsdag: 23 mars
 • Ticker: SLP B

Ankarinvesterare, Capital World Investors, Clearance Capital, Coeli, Danske Invest, Lannebo, Länsförsäkringar, Odin, PriorNilsson, SEB och FE Fonder motsvarande 64% av erbjudandet har antagit sig att teckna.

Viktiga årtal i bolagets historia

2018: SLP grundas under hösten av Erik Selin, Greg Dingizian, Peter Strand och Mikael Hofmann. Kort därefter ansluter Christian Berglund (som fastighetschef) och Nicklas Schmidt (som affärsutvecklare), båda tidigare på Catena. 
2019: I mars köptes bolagets första fastighet. Totalt under året förvärvades 11 fastigheter i Skåne, Halland och Småland. 
2020: Expansionen av fastighetsbeståndet fortsätter. Bland annat förvärvas Bergendahls centrallager och huvudkontor (165 tusen kvm), varpå familjen Bergendahls blir delägare i SLP. Fastigheter i Malmö från Norama Real Estate förvärvas vilket adderar ytterligare 122 tusen kvm uthyrningsbar yta. Totalt ökar fastighetsbeståndet under året med 300%.
2021: Tillväxtresan fortsätter och bolaget förvärvar bland annat en "grön" logistikanläggning i Helsingborg. Där startar SLP även ett nybyggnadsprojekt. Under året förvärvas totalt 25 fastigheter inklusive de första i Stockholmsområdet (11 stycken). Två nya affärsutvecklare anställs också med fokus på Stockholmsområdet. 
2022: Hittills i år har bolaget förvärvat fastigheter i Landskrona, Borås och Falköping. SLP har även genomfört en nyemission på 145 mkr, som delbetalning, för fastigheter förvärvade under 2021.

Bolagets verksamhet

SLP:s affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter. Huvudkontoret ligger i Malmö med 12 anställda, vilka samtliga äger aktier i SLP. 

SLP är främst fokuserade på södra Sverige och Stockholmsregionen, på strategiska logistiklägen intill de stora motorvägarna från Malmö i söder till Uppsala i norr. 


Källa: Bolaget

Det redovisade värdet på samtliga fastigheter uppgick per den sista december 2021 till cirka 6,5 miljarder kronor inklusive 235 mkr som avser större pågående projekt. Den externa värderingen bygger på ett genomsnittligt avkastningskrav på 5,2%. Under 2021 landade driftsnettot på 212 mkr och förvaltningsresultatet på 131 mkr.


Källa: Bolaget

Under 2022 har bolaget hittills gjort ytterligare två fastighetsförvärv. Den fjärde februari förvärvade bolaget ett markområde i Landskrona från Landskrona Stad. Fastigheten är belägen nära E6:an och har ett bra skyltläge. På fastigheten kommer SLP att genomföra ett nyproduktionsprojekt avseende en modern logistikbyggnad med invändig takhöjd på 10 meter och en sammanlagd uthyrningsbar yta på 5 437 kvm. Pharmaxim har tecknat ett 10-årigt avtal för 3 637 kvm med en årshyra på 2,5 mkr. Inflyttning beräknas ske 2023 och för resterande 1 800 kvm söker SLP en ny hyresgäst. 

I slutet av februari förvärvades en fastighet i Borås med befintlig logistikbyggnad om cirka 3 700 kvm. Overhead Conveyor System hyr hela fastigheten fram till 31 december 2025 och hyresvärdet uppgår till 3,1 mkr på årsbasis. På fastigheten finns även en outnyttjat byggrätt på cirka 1 500 kvm. 

SLP har också tecknat avtal om förvärv av fastighet i Falköping där en logistikbyggnad finns samt med en pågående tillbyggnad. Efter färdigställandet kommer fastigheten ha en totalt uthyrningsbar yta på 17 400 kvm. TBN Åkeri har ett femårigt avtal avseende hela fastigheten och det årliga hyresvärde uppgår till 8,4 mkr. Fastigheten har även en outnyttjad byggrätt på cirka 5 000 kvm. Planerat tillträde är 31 mars 2022. 

Generellt sett har SLP en bred kundbas och den återstående hyrestiden vid utgången av 2021 låg på 6,4 år. Under 2022 förfaller cirka 7% av den kontrakterade årshyran och 42% av den kontrakterade årshyran förfaller först efter 2027. Den totala årshyran är fördelad på 259 kontrakt, vilket gör att bolaget har en god spridning bland kunder och när i tiden avtalen förfaller. 

De största kunderna står för lite över 30% av årshyran med en återstående avtalstid på i snitt 10,5 år. Övriga hyresgästerna står för strax under 70% av årshyran och där är den återstående hyrestiden 4,1 år. 


Källa: Bolaget


Strategi och affärsmodell

För att exekvera på sin affärsidé arbetar SLP utifrån fem strategiområden: förvärv, förädling, förvaltning, finansiering och hållbarhet.

Förvärv av fastigheter och byggrätter är en central del av strategin. Bolaget fokuserar på fastigheter med strategiska kommunikationslägen, som ut med större motorvägar och i utkanter av centrala stadskärnor. Det som utmärker SLP:s fastigheter är också att dessa har goda utbyggnads- och utvecklingsmöjligheter. 

Förädling av befintliga byggnader är en annan bärande del i bolagets strategi. Kännetecknande för förädlingsstrategin är att bolaget arbetar med miljöcertifierad nyproduktion, hyresgästanpassningar i nära samarbete med hyresgästerna samt optimering av fastigheternas driftsnetto. 

Inom förvaltning ingår de fastigheter som i princip är färdigutvecklade och redan genererar ett stabilt och förutsägbart kassaflöde. Bolagets förvaltning karaktäriseras av att SLP har ett långsiktigt perspektiv på såväl hyresgäst som fastighet.

Finansiering är en annan central del för att möjliggöra de första strategierna och bolaget lägger mycket fokus på att säkerställa en kostnadseffektiv finansiering på lång sikt, genom att optimera relationen eget kapital och skuld.

Utan hållbarhet i affärsmodellen anser bolaget att det blir svårt att uppnå sina mål, då fler och fler krav från både myndigheter och hyresgäster ser detta som något viktigt. Därför har SLP valt att redan från början arbeta utifrån miljömässiga och sociala aspekter i den verksamhet som de har. 

Bolagets finansiella och operativa mål

Bolaget har definierat ett antal mål för verksamheten: 

Finansiella mål

 • Generera en årlig tillväxt i substansvärdet (NAV) per aktie om lägst 15%
 • Generera en årlig ökning av förvaltningsresultatet per aktie om minst 15%

Operationella mål

 • Räntetäckningsgrad om lägst 2,5 gånger
 • Långsiktig belåningsgrad om högst 60 procent
 • Soliditet om lägst 35 procent

Hållbara mål

 • Miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Silver vid nyproduktion
 • Grön el i alla fastigheter
 • Miljöcertifiera halva fastighetsbeståndet till och med år 2025 enligt Miljöbyggnad iDrift
 • Samtliga affärsrelationer följer bolagets uppförandekod
 • Solpaneler och infrastruktur för laddning av eldrivna fordon ska installeras i fem fastigheter per år

Utvald finansiell historik


Källa: Bolaget


Summering och mina tankar

Själv gillar jag det både Erik Selin och Jacob Karlsson gör. De är också båda duktiga bolagsbyggare. I börsnoteringen av K-Fastigheter fick jag ingen tilldelning, vilket blev lite trist. Sedan dess har jag tyckt att värderingen i bolaget har sprungit iväg för mycket. Bolaget har sedan noteringen känts konstant för dyr. Men det är som man brukar säga, kvalité kostar. Kanske är det dags att titta närmare på K-Fastigheter igen, nu när det har varit på börsen ett tag. 

Men, åter till SLP. Det jag gillar med bolaget är den enkla affärsmodellen och klara strategin vilket gör  den är lätt att förstå. Sedan tror jag, precis som bolaget gör, att e-handel kommer att fortsätta att öka år efter år och att det blir allt viktigare med effektiva logistiklösningar samt lokaler. Victoria Park blev som bekant en bra investering under den tid som bolag var på börsen, så Greg och Peter verkar helt klart kunna sina saker de också.

Som alltid med den här typen av fastighetsbolag, är de ofta relativt små med en kortare historik när de kommer till börsen. Stora delen av värdet är inte kassaflödet än så länge utan mer värdet på fastighetsinnehaven. Det gör att skuldmassan ofta kan vara rätt så hög. 

Jämför man SLP:s nyckeltal med de konkurrenter som ligger närmast till hands framkommer en rätt så klar bild. De konkurrenter som primärt är fokuserade på lager- och logistikfastigheter, och redan listade på Stockholmsbörsen, är Logistea, Catena och Sagax. Här kunde man också tagit med Corem Property, men efter samgåendet med Klövern har det sammanslagna bolaget fått in en hel del andra fastighetskategorier att det det blir svårt att särskilja dessa i den senaste årsrapporten.

Källa: Bolagens årsredovisningar

I tabellen ovan är Sagax klart störst sett till marknadsvärde på fastigheter och hyresintäkter. Catena är ungefär hälften så stora som Sagax. Logistea är det minska bolaget och ungefär en tredjedel av vad SLP är i dagsläget. 

Affärsmodellerna är liknande för samtliga och ser man på nyckeltalen är Catena och Sagax mer mogna, med lägre belåningsgrad, högre soliditet, högre räntetäckningsgrad, räntebindning, kapitalbindning samt att de också ger utdelning. Överskottsgraden är hyfsat lika för alla fyra bolagen, likaså är den genomsnittliga avtalstiden på hyresavtalen. 

Men när jag värderar fastighetsbolag lägger jag mycket fokus på kassaflödet och förvaltningsresultat. Det är därför p/e-talet är rätt så intetsägande och istället är det mer intressant att fokusra på hur många gånger varje krona i förvaltningsresultat värderas. 

Därför använder jag mig av nyckeltalet pris genom förvaltningsresultat per aktie (P/Förv). I jämförelsen utgår jag från bolagen aktuella intjäningsförmåga per 1 januari 2022 och ställer det i relation till nuvarande aktiekurs. 

Just nu ligger värderingen runt P/Förv = 25-27. Given det pris per aktie som SLP angivit i memorandumet, är motsvarande värdering för SLP runt 21,6-23,3. Det tyder på en viss rabatt gentemot konkurrenterna.

Det man också behöver ha i åtanke är att efter emissionen, kommer belåningsgraden sjunka nedåt 44%, vilket är en bra bit ifrån målets maximala 60%. Men med tanke på att bolaget har en uttalad tillväxtstrategi, räknar jag med att nya förvärv leder till att belåningsgraden letar sig upp runt 50-55% inom en snar framtid.

Leker vi med tanke att bolaget växer fastighetsvärdet 15% per år de kommande tre åren kommer fastighetsvärdet uppgå till cirka 10 miljarder kronor. Nu tror jag att man kommer att accelerera detta ytterligare och eventuellt fler nyemissioner kan komma att ske. Till det ska läggas till de sedvanliga riskerna om värdering av fastigheter, vakanser, framtida räntehöjningar (97% av hyresnivåerna indexeras med KPI) och att kunna rekrytera/behålla nyckelpersoner. 

Men mot bakgrund av nuvarande värdering och det som nyckelpersoner hittills har åstadkommit har jag valt att teckna en större andel i denna börsnotering. Jag hoppas på en liknande resa som K-Fastigheter gjort och hoppas på att få tilldelning denna gång. 

Kom ihåg att detta inte är någon rekommendation utan gör alltid din egen analys och läs på om bolaget innan du eventuellt bestämmer dig för att delta i börsnoteringen.