Avanza

Underrubriker

måndag 14 mars 2022

Svolders försäljning av SAAB, felaktig analys?

 


I fredags kom Svolder med sin kvartalsrapport för sitt andra kvartal 2021/22. Eftersom bolaget har ett brutet räkenskapsår, avser deras Q2-rapport perioden 1 dec- 28 feb. 

Kvartalet kan sammanfattas med att: 

 • Resultat per aktie blev -13,70 (7,40) kronor
 • Substansvärdet minskade med -19,1% till 58 kronor per 28 februari 2022
 • Aktiekursen sjönk -30,8% till 61,72 kronor per 28 februari 2022
 • Carnegie small cap index (CSRX) sjönk med 16% under samma period
 • Aktiesplit 4:1 genomförd under januari 2022

Med tanke på utvecklingen på aktiemarknaden sedan starten av året är det knappast förvånande att rapporten inte skulle visa på någon vidare utvecklingen. Klart kan man konstatera att Svolders utveckling, både av substansvärdet och aktiekursen drabbats hårdare än Carnegie small cap index. Mycket beroende på att under 2021 var ett mycket starkt år för bolaget, där flertalet innehav nådde mycket höga värderingar, som Garo och Troax. Dessa bolag har nu fått ta stryk under den rotation mot värdeaktier och den multipelkontraktion som numera skett på marknaden.

VD-ordet

I Svolders rapporter är det främst VD-ordet från bolagets VD Ulf Hedlundh, som jag alltid ser fram emot att läsa. Det jag gillar med Ulfs VD-ord är att han öppnar med frasen "Bästa aktieägare", lite som Investors VD som öppnar med "Kära medaktieägare". Man får en känsla av att bolaget verkligen jobbar för ägarnas bästa och att ledningen också är med och har satsat sitt egna kapital i bolaget. Andra VD-ord som är intressanta att läsa är Latours, Nibes och AQ Groups för att nämna några. 

I VD-ordet lyfter Ulf fram att investeringsperspektivet har ändrats. I kristallkulan finns numera scenarier med högre inflation och höjda producentpriser på främst energi, transport och råvaror. Till det ska läggas en ökad risk för kommande räntehöjningar, vilka i sin tur ökar på avkastningskravet. Effekten blir att högt värderade bolag straffas hårt av marknaden. Något som vi också sett. Bolag som haft ett fantastiskt 2021, har fått se sin aktiekurs minska med 25-30% och i vissa fall ännu mer. Även lönsamma tillväxtbolag har drabbats av detta och en rotation mot mer värde har kännetecknat 2022 än så länge. 

Numera har det i flera fall börjat gå att räkna hem värderingarna i vissa av de lönsamma tillväxtbolagen. poängterar Ulf. Det var längesedan han kände att han kunde göra det. Även om det som aktieägare är trist när ens aktier minskar i värde kursmässigt, tycker jag ändå att det är något sunt. Givet att man då har en kassa, för att kunna utnyttja korrigeringen  på marknaden. Det är också anledningen till att Svolder har valt att se över sin långsiktiga portfölj samt att öka upp i lönsamma tillväxtbolag, som nu är lågt värderade utifrån långsiktiga och normala avkastningskrav. Men även för att kunna bygga en viss kassa och ha en obelånad aktieportfölj.

Förändringar i aktieportföljen

Om man jämför hur Svolders aktieportfölj såg ut vid utgången av det första kvartalet 2021/22 och nu vid det andra kvartalet, ser man att det skett några riktigt stora förändringar i aktieportföljen. Nya bolag är Nivika Fastigheter och Viva Wine Group, där Svolder var med i de båda bolagens börsnoteringar under december förra året. I den sistnämnda var Svolder till och med ankarinvesterare. I övrigt har man gjort ett större förvärv av aktier i Elanders samt några av de övriga lönsamma tillväxtbolagen som funnits länge i aktieportföljen. På säljsidan har man däremot sålt av hela sitt innehav i Nolato (snittpris 95,10 kronor) och SAAB (snittpris 231,40 kronor), bolag som funnits länge i Svolders portfölj.


Varför har Svolder sålt SAAB under det andra kvartalet?

Det som jag tycker sticker ut är att Svolder valde att sälja av hela innehavet i SAAB under kvartalet. Bolaget hänvisar till att de under kvartalet sett över sin portföljsammansättning och velat öka likviditeten genom att då sälja aktier med ett högre börsvärde än vad bolaget långsiktigt ska investera i.

Läser man i årsredovisningen har Svolder en sida där de går igenom sin placeringsfilosofi eller investeringsfilosofi, som de ibland benämner den. I sin strategi är det vissa centrala krav som finns på portföljbolagen för att Svolder ska investera i dem. Ett av dessa krav rör storleken på portföljbolaget. Det vill säga vilket börsvärde ska bolagen i huvudsak ha. Det är detta krav som verkar ha legat till grund för försäljningarna under det senaste kvartalet enligt rapporten. Själv tycker jag att det snarare verkar handla om en felaktig analys.

Fram till 2013/14 bestämdes storleken utifrån de bolag som fanns med i Carnegie Small Cap index. Med andra ord små och medelstora bolag men ej de bolag med mindre än 500 miljoner kronor i börsvärde. 2014/15 ändrade man lite i kravet och la till att börsvärdet skulle max uppgå till 15 miljarder. Under 2018/19 höjdes taket till 20 miljarder kronor, vilket det fortfarande är. 

Första gången Svolder investerade i SAAB var under deras första kvartal 2004/05 (perioden september-november). Om man ser hur SAABs börsvärde utvecklats under tiden, kan man konstatera att det är från Svolders första kvartal 2013/14 som SAABs börsvärde går över 15 miljarder kronor. Något som borde ha kunnat trigga en eventuell försäljning. Men SAAB fortsätter vara kvar i aktieportföljen. Ett år senare har SAABs börsvärde klättrat över över 20 miljarder och hållit sig där.  Men regeln om att investera i bolag under den gränsen kom först cirka fyra år senare. 

Om man tittare närmare på hur många aktier Svolder ägt i SAAB under perioden från första kvartalet 2013/14 fram till dess att samtliga såldes, har antalet aktier pendlat från runt 1 miljoner aktier ned mot i snitt 450 miljoner aktier efter tredje kvartalet 2016/17. 

Så trots att börsvärdet i SAAB varit högre än investmentbolaget placeringsfilosofi, har man inte helt sålt av hela innehavet. Jämför man antalet aktier Svolder haft i SAAB med aktiekursen i SAAB under samma tid, ser det ut som i bilden nedan


Med facit i hand, skulle det varit bättre för Svolder om de avyttrat alla aktier i SAAB under perioden fjärde kvartalet 2016/17 till tredje kvartalet 2017/18 i enlighet med sin strategi (om än med viss fördröjning) istället för att ha haft kvar innehavet tills februari 2022. Att man sedan ökat antalet aktier under andra halvan av 2018/19 har att göra med SAABs nyemission under den tiden.

Med tanke på sin placeringsfilosofi har jag lite svårt att förstå att man under så lång tid valt att inte följa den. Men nu plötsligt valt att sälja av resterande 380 000 aktier.  I övrigt tycker jag att bolaget varit rätt ute i sin analys kring omvärlden, men när det gäller att ha kvar en försvarsaktie i en tid där en stormakt spenderat januari-februari i år till att flytta sina militära styrkor till ukrainska gränsen borde snarare ha lett till att Svolder behållit SAAB-innehavet. Har de valt att "bryta" mot sin strategi sedan 2014 känns ytterligare ett kvartal inte som någon större grej. 

Som aktieägare är jag verkligen nyfiken på vad det var för analys som gjorde att man valde att sälja just nu efter alla dessa år?


lördag 5 mars 2022

Uppföljning av portföljerna februari 2022

 

Förra uppföljningsinlägget började jag med att äntligen är januari över i hopp om att februari skulle bli en bättre månad. Men även om februari äntligen är över, fortsatte portföljerna sin resa nedåt även under  månaden. Inte har det blivit mer positivt i början av mars heller med tanke på vad som sker i Ukraina. Jag hoppas verkligen att Putin tar sitt förnuft till fånga och inte eskalerar detta till en situation som innebär ett fullskaligt krig i Europa. 

Jag tänkte skriva mer om det som sker. Men medierna är redan fulla av det, så bloggen kommer fortsättningsvis, likt tidigare, enbart fokusera på aktier och investeringar. Under februari fortsatte marknaden att straffa bolag med höga värderingar och på ett sätt tycker jag det är bra, då värderingarna i många fall dragit iväg på tok för mycket. Förhoppningsvis kommer vi att röra oss mot en mer sund syn på värdering, där de riktiga snabbväxarna belönas med P/E-tal runt 30-40, medan många bolag som växer fint får P/E-tal runt 20-30. P/E-tal 10-20 reserveras för normalväxande bolag framöver.

Det kommer att svida rejält i portföljen, men på sikt tror jag att det är behövligt. Själv har jag under februari allokerat om bland innehaven och fyllt på i de bolag som jag tror på på lång sikt. De bolag som jag anser vara av hög kvalitet, likt Nibe, Fortnox och våra investmentbolag.

Den privata portföljen gick den ytterligare -5,23% och är YTD -11,38%. För företagsportföljen var nedgången i februari -7,26% och YTD -21,03%. Jämfört med OMXSGI, som minskade -6,66% under februari och är ned -16,5% YTD har jag presterad klart bättre privata portföljen än med företagsportföljen. Skillnaden beror på att i den privata portföljen har jag suttit med en stor andel kassa, runt 45%. Beslutet av att fylla på företagsportföljen med högt värderade kvalitetsbolag i slutet av december fortsatte alltså att straffa sig under månaden. En läxa att ta med sig i livet helt enkelt. 

Båda portföljerna är uppdaterade per 5 mars på sidan "Portföljerna". Den uppmärksamme noterar att det har kommit till en ny fond, som jag har döpt till Stojko Invest Dividend, men mer om det i nästa månadsuppföljning. 

tisdag 1 februari 2022

Uppföljning av portföljerna januari 2022

Äntligen är januari månad slut och precis som jag förutspådde i mina utsikter för 2022 har det nya börsåret börjat minst sagt skakigt. Sista veckan i december blev det ett större rally uppåt och vi stängde 2021 på en hög nivå. 

Detta straffade sig under januari, då synen på tillväxtbolag kraftigt vände ned. Samtliga bolag med höga multiplar har fått rejält med stryk. Stora vinnare som Nibe, Mips, Vitrolife, Addlife och Troax för att nämna några har tappat uppåt 30% under januari månad. På ett sätt har denna ursköljning varit bra, då värderingarna hade dragit iväg orimligt högt. 

Det som har hänt är att marknaden numera har prisat in 3-4 räntehöjningar från centralbanken i USA i år och kanske lika många året efter. Stödköpen kommer att vara utfasade till slutet av april och det pratas om att minska Feds balansräkning, så kallade QT åtgärder (quantitative tightening). 

För marknaden är detta på kort sikt inte positiva nyheter. Mycket av multipelexpansionen har drivits på av att centralbankerna har pumpat in mer kapital, det som kallas QE åtgärder (quantitative easing). Som grädde på moset finns en oro för att andra centralbanker ska göra samma sak och så har vi även hotet från Ryssland och deras eventuella invasion av Ukraina. Så svängningarna kommer att fortsätta under hela året, även om jag gissar på att februari kan sluta positivt, som en liten motvikt mot hur årets första månad slutat.

Hur har mina portföljer påverkats?

Denna multipelkontraktion har påverkat mina portföljer. Den privata portföljen är ned - 6,15% under januari. Tack vare att jag gick in i det nya året med en kassa på runt 50% slog jag Stockholmsbörsens breda index inklusive utdelning (OMXSGI) som gått ned -9,84% under januari.

Fördelen med att ha allokerat om till kassa innan årsskiftet har gjort att jag under månaden kunnat fylla på vid flera tillfällen i de bolag som finns i portföljen. Ofta läser man på diverse forum eller Twitter att det är bättre att vara fullinvesterad, att man aldrig kan tajma marknaden. Eller om man missar de X antal bästa dagarna under en viss tidsperiod så förlorar man mycket i avkastning. 

Så kan det säkert vara rent teoretiskt. Fast i teorin är alla uppgångar/utveckling likt en jämn linje eller kurva. Men om du är fullinvesterad och tillfällen uppstår kan du inte utnyttja dessa då du inte har pengar att handla för. Det finns en anledning till att Warren Buffett har en kassa på norr om 100 miljarder dollar i sitt bygge. 

Själv tycker jag att det hjälper mig som investerare att ha en kassa och i perioder sälja av och sitta på ytterligare kassa. Det kommer alltid tillfällen att köpa billigt eller billigare på börsen. Utmaningen är att ha tålamodet att vänta ut tillfällena och inte låta sig påverkas av hur det går för andra. 

När det gäller företagsportföljen följde jag inte denna devis utan köpte in de bolag jag vill äga långsiktigt under sista veckan i december. Det var bolag som Troax, Mips, Bufab och Systemair. Vidare fyllde jag också på i Tomra. 

Detta har straffat företagsportföljen som är ned -13,77% under januari. Hade jag inte gjort dessa inköp i slutet av december hade jag istället haft en kassa på nästan 20% och kunnat göra inköpen till lägre värderingar. 

Helt klart ett misstag som kostat och det får bli en lärdom för framtiden! 

För de som är intresserade av vilka bolag som finns i portföljerna, så är sidan "Portföljerna" nu uppdaterad per första februari i år. 


fredag 21 januari 2022

2021 slutade starkt för Investor

 Investor kom med sin bokslutsrapport imorse och det är nog den bokslutsrapport som de flesta väntat på om man ser till antalet aktieägare. Man har idag nämligen nästan 500 000 aktieägare, till viss del drivet av den aktiesplit som gjordes i somras. Där en aktie delades i fyra och på så sätt blev det billigare att köpa in sig i Investor. 

Utveckling för året

Precis som 2021 var starkt för Stockholmsbörsen, var det ett ännu starkare år för Investor. Det justerade substansvärdet ökade med 40% och om man återlägger mottagna utdelningar ökade det justerade substansvärdet med 50%!

Om man ser på utvecklingen för Investors B-aktie, ökade den 52% under 2021. Med återlagd utdelning hamnade totalavkastningen på 55%, att jämföra med SIXRX som ökade med 39,3%.

Det ger en årlig avkastning på 10 år om i snitt 25,3% och sett till 20 år hamnar snittet på 14,6%. Klart över vad börsen som helhet har lyckats att prestera under samma tidsperioder. Och allt detta får man för en förvaltningskostnad på 0,07%. Ibland är det enklaste det svåraste som man brukar säga.

Det som har varit bidragande till 2021 års starka utveckling har främst varit de noterade innehaven men även innehavet i EQT med dess olika fonder har bidragit starkt. 

Inom Patricia Industries har det dock inte gått lika bra i år, som förra året. Väldigt mycket beroende på Mölnlycke, vars intäkter verkligen gynnades av covid-19 mot slutet av 2020. I år har dock förseningar och leveransproblem jobbat åt andra hållet och bidraget från Patricia är landade på cirka 3% till värdeökningen. 

Man har förberett Investor för sämre tider och nettoskuldsättninggraden är nu nere på låga 1,9%. Till det ska man i bakhuvudet att den genomsnittliga löptiden på skulderna är 10,8 år! Får vi ett större fall på marknaden är det låga odds på att Investor kommer att utnyttja situation och öka upp skuldsättningen för att komma över bolag till låga värderingar. 

En viktig händelse är också vad den föreslagna utdelningen blir. I år föreslås en utdelning på 4 kr, med 3 kronor i maj och 1 krona i november. Det är en 14,3%-ig höjning mot året innan. 

På konferenssamtalet idag blev det många frågor från analytikerna kring utdelningen och dess framtida höjningar. Personligen tycker jag att det hade varit mer intressant om ställt frågor kring framtida tillväxt, värderingar med mera. 

Investeringar under året

När det gäller de noterade innehaven har man under året investerat ytterligare 1 miljard kronor i Ericsson. Bland de onoterade innehaven har man investerat 6,2 miljarder i de olika bolagen inom Patricia Industries. 

Största investeringen gjordes i Atlas Antibodies på 2 miljarder. Det blir ett separat dotterbolag inom Patricia och är en global utvecklare av avancerade reagenser för biomedicinsk forskning. Reagenser är ämnen som är avsedda för att påvisa eller bestämma andra ämnen med kemisk eller mikroskopisk teknik. Används som sagt vid analyser av olika slag. 

Övriga 4,2 miljarder investerades i Advanced Instruments, Sarnova och BraunAbility, för deras nya förvärv samt tilläggsinvesteringar.

För att förtydliga Investors struktur och inriktning avyttrades Grand Group till FAM AB, som kontrolleras av familjen Wallenberg. 

Däremot har det hänt en hel del i EQT och dess olika fonder. EQT har bland annat förvärvat Exeter Property Group som stärker upp deras fastighetsfond EQT Exeter samt förvärvat Life Sciences Partners för att öka fokuset på investeringar inom Life Science. 

Man har också ökat på och byggt fonder kring infrastruktur, troligen drivet av satsningar som ska göras efter klimatmötet (COP26) och Bidens utlovade satsningar på infrastruktur i USA. 

SOBI?

Innehavet i Sobi (3% av substansvärdet) har länge varit lite av ett sorgebarn för Investor tycker jag. På ett sätt är det lite konstigt, med tanke på att de har en omsättning runt 15-16 miljarder och en vinst på runt 3,5 miljarder. Dock har det alltid varit påverkat av att större konkurrenter, som Roche, gått bättre i USA och där marknaden har trott mer på konkurrenternas läkemedel. 

Men så kom då ett bud på Sobi, där köparna bjöd 235 kronor per aktie. Vid tillfället, i början av september, handlades Sobi omkring 190 kronor. Investor ställde sig positiva till budet, men i december föll budet och idag handlas aktien åter runt 180-190 kronor. 

Från Investors håll har man gått ut med att man nu har fullt fokus på långsiktigt värdeskapande. Risken är väl att bolaget återigen på sikt går tillbaka till att vara ett sorgebarn. 

Värdering

Det som är intressant med Investor är att de innehåller både en noterad och onoterad del. Värderingen på den noterade delen, som motsvarar 66% av substansvärdet, är enkelt att ta fram i och med att de innehaven är listade på en börs. 

Men när det gäller den onoterade delen blir det genast svårare. Den motsvarar 19% från Patricia Industries och 4% från EQTs olika fonder. Värdering bygger på antagna marknadsvärden och här har man som investerare inte den bästa informationen. 

Däremot anger Investor i sin rapport vilka värderingsmultiplar som man använder för de olika dotterbolagen inom Patricia Industries. Tyvärr värderar man på EBITDA-nivå och helst skulle jag vilja veta hur det ser ut på EBIT-nivå (rörelseresultatet). 

Anledningen är för att jag tycker att man måste ta hänsyn till avskrivningar på anläggningstillgångarna. De behövs ju för att driva verksamheten. Plus, om den informationen fanns skulle man kunna jämföra direkt mot hur Latour värderar sina onoterade innehav. 

Latour är väldigt konservativa i sin värdering av den onoterade industrirörelsen och värderar den till en EV/EBIT-multipel om cirka 17. VD skriver till och med i den senaste rapporten att de kanske är väl konservativa och det förklarar en del av den stora substanspremie som Latour dras med.

I dagsläget handlas Investors B-aktie till en substansrabatt kring 13-14%. Ser man till värderingen av dotterbolagen exklusive Vectura, som är ett vårdbolag med större dolda värden i fastigheterna, verkar Investor använda en snitt EV/EBITDA-multipel på runt 17-18. 

Jämför man övergripande med Latours värderingar, då de också anger EBITDA för sina onoterade innehav, verkar de använda liknande multiplar. 

Så på det stora hela verkar Investor vara inte vara helt orimliga i sina antaganden. Dock så man ha i huvudet att vissa av de noterade innehaven, som Atlas Copco, Epiroc och EQT är historiskt rätt så högt värderade. Särskilt EQT som värderas till EV/EBITDA 40!

Men, historiskt sett så brukar det vara bra lägen att fylla på i Investor när den beräknade substansrabatten närmar sig 15% eller ännu lägre. 


Källa: Ibindex

Själv ligger jag och fiskar efter nya bra ingångar i aktien och fortsätter nedgångarna ytterligare på börsen kommer jag att fylla på med fler aktier i Investor. 


torsdag 20 januari 2022

Avanzas rapporterar helåret 2021

 

Nu har den bästa tiden på året påbörjats för oss som är aktieintresserade. Det är nämligen nu som bokslutssäsongen kör igång. Idag kom Avanza med sin rapport för det fjärde kvartalet och helåret 2021. 

Man kan inte säga annat än att det var en bra rapport som bolaget kom med. Sett till helåret har 2021 varit ett väldigt starkt år för Avanza. 

 • Rörelseintäkterna ökade med 41% till 3 304 MSEK
 • Rörelsekostnaderna ökade med 13% till 864 MSEK
 • Årets resultat ökade med 53% till 2 047 MSEK, vilket motsvarar en vinst per aktie på 13,19 kronor
 • Rörelsemarginalen landade på 74% och vinstmarginalen på 62%, vilket gav en ROE på 50%
 • Föreslagen utdelning om 9,20 kronor (70% av vinst per aktie), vilket är en rejäl höjning från 2020 års utdelning på 3,80 kronor. Dock ska man komma ihåg att FI hade begränsningar på hur mycket banker fick dela ut av 2020 års vinster under förra året på grund av covid-19.
 • Antalet kunder ökade med 30% till 1 660 100
 • Sparkapitalet ökade med 42% till 810 miljarder kronor
 • Intäkt per sparkrona i landade på 0,47%
 • Kostnad per sparkrona landade på 0,12%

Uppdaterade långsiktiga mål för 2025

Bolaget kom även med uppdaterade långsiktiga mål i rapporten och här fokuserar jag bara på målen kring hur man ska växa under det kommande åren.

Målen kring bolagets värdetillväxt är:

 • Marknadsandel på 10% av den svenska sparmarknaden vid utgången av 2025
 • Kostnad per sparkrona max 0,12% över tid
 • ROE på minst 35%
 • Utdelning på 70% av vinsten årligen efter hänsyn tagen till kapitalkraven

Idag har man en marknadsandel på 6,6% av den svenska sparmarknaden, vilket innebär att man siktar mot en årlig tillväxt i marknadsandel på nästan 11% per år. Att klara av målet för kostnad per sparkrona beror lite på om man ser större investeringar under de kommande 4 åren samt om man behöver anställa fler personer. 

På konferenssamtalet kom det frågor på om nuvarande IT-system nått sin maxkapacitet med tanke på de tekniska strul man haft under det fjärde kvartalet, särskilt när det varit hög aktivitet på marknaden. Enligt bolaget har man inte något kapacitetsproblem utan strulet berodde på att olika system hade problem med att prata med varandra. 

Med den takt som Avanza utvecklar nya funktioner lär driftstörningar fortsättningsvis rimligen dyka upp ibland. Därför är det heller inte orimligt att personalkostnader fortsätter öka då det låter som att man kommer att behöva en hel del IT-kunniga människor de närmaste åren. 

Slutligen, vad gäller ROE:n är man redan långt över målet då man stängde året på 50%. Men FI har indikerat högre kapitalkrav och bolaget flaggade för att man kommer att emittera primärkapitaltillskott under 2022 för att möta FI:s ökade krav och för att optimera kapitalstrukturen. 

Det verkar dock som att ROE-målet fortsatt kommer att kunna uppfyllas. Givet detta kan man också räkna med att fortsättningsvis kommer bolaget att kunna dela ut 70% av vinsten per aktie. 

Utsikter för 2022

Bolaget guidar endast för rörelsekostnaderna och dessa tror man  kommer att öka och landa runt 1 050 - 1 070 MSEK. På själva konferenssamtalet sa man också att kostnad per sparkrona ska max vara 0,12%.  

Om utgår från det, innebär det att man tror sig nå ett sparkapital på någonstans mellan 875-892 miljarder. Det är en tillväxt på mellan 8-10%. Jämför man med 5 års snittet för Avanza ligger ökningen på en årlig tillväxt runt 28,5%. Men man ska komma ihåg att sparkapitalet formligen exploderade 2019-2021 vilket bilden nedan visar. Det hänger givetvis ihop med att börserna under de sista tre åren haft en väldigt bra utveckling. Om man istället ser på den genomsnittliga tillväxten 2016-2018 är den ökningen i snitt nästan 14%. Så givet att Avanza håller taket i nyckeltalet för kostnad per sparkrona under 2022 indikerar det att man inte direkt förväntar sig någon större uppgång respektive inflöde av sparkapital. 2021 års ökning av sparkapitalet på 239 miljarder, stod nettoinflödet för 18 miljarder. Resten var värdetillväxt. Ser vi hur börsen har börjat känns det avlägset att man kommer att ha någon större värdetillväxt i sparkapitalet.

Tror man också på att man lyckas behålla intäkt per sparkrona i procent på 0,47 även detta år, lutar det åt rörelseintäkter på mellan 4,9 - 4,1 miljarder kronor. Det skulle vara en ökning av rörelseintäkterna med 24,5 - 26,8% under året.

Med en vinstmarginal på 62% även kommande år, landar man på ett resultat för 2022 på 2,55 - 2,6 miljarder kronor, vilket blir en vinst per aktie på 16,40 - 16,70 kronor. Det skulle då kunna leda till en potentiell utdelning på 11,50 - 11,70. 

Är dessa antagandena för 2022 rimliga?

Dagens Industri (DI) skriver idag att de tror att både intäkter och kunder ökar med 10%. Intäkterna för 2022 skulle då uppgå till 3 634 MSEK, något som enligt deras beräkningar skulle ge en vinst per aktie på cirka 14 kronor. 

Problemet är att de inte verkar ha tagit höjd för att rörelsekostnader kommer i snitt att landa på 1 060 MSEK. Drar man sedan ifrån bolagsskatten på cirka 20% och antar att kreditförlusterna fortsatt är noll kronor hamnar man på ett resultat för året på 2 049 MSEK, vilket i princip är oförändrat mot 2021. 

Men skillnaden är att intäkt per sparkrona i % skulle rasa ned till runt 0,22, givet att sparkapitalet växer till 875 - 892 miljarder kronor. Det känns inte rimligt tycker jag i alla fall.

Förklaring verkar vara att DI utgått från rörelsekostnaderna för 2021. Använder man sig av den siffran landar man på en vinst per aktie på cirka 14 kronor.

Innan rapporten kom även analytikerkåren med sin tro och där trodde man att vinsten kommer att minska till 10,60 kronor. Här tror jag helt klart att vi kommer att få se uppdaterade rekommendationer de kommande dagarna. 

Vad tror jag själv?

Om vi istället utgår från rörelseintäkterna jag räknade fram baklänges under "Utsikter för 2022", tror jag inte att Avanza kommer att kunna behålla en intäkt per sparkrona i % på 0,47. 

Helt enkelt för att 2020 och 2021 har varit lite av några exceptionella år. Ser vi i bilden nedan har nyckeltalet legat runt 0,34 - 0,44. Nu tror jag inte att man faller ned till nivåer runt 0,35. Anledningen är att man har byggt en stor kundbas och har ett stor sparkapital placerat i olika sparprodukter och fonder, vilket kommer att kunna skala verksamheten. Troligen hamnar vi nog någonstans mellan 0,40 - 0,45.

Det skulle innebära rörelseintäkter runt 4,0 - 3,5 miljarder och ett snitt på rörelsekostnader på -1 060 MSEK. Efter avdrag för skatt hamnar  årets resultat runt 1,94 - 2,35 miljarder eller 12,50 - 15,10 kronor per aktie.  

Med dagens kurs runt strax 300 kronor ger det ett P/E på 20-24, vilket är lägre än 3-10 års snittet som legat runt 29-30. Idag äger jag inga aktier i Avanza direkt utan endast indirekt via innehavet i Creades. Men det klart, det väcker ju ens intresse om man kan komma över aktier i Avanza till ett P/E ner mot 20 eller lägre. Blir det en sättning på börsen, är det mycket möjligt att bolaget letar sig in i portföljen under året. 

Slutligen vill jag också tillägga att detta är inte på något sätt någon rekommendation och inlägget bygger på ett antal antaganden som är rena gissningar. Det är därför viktigt att man själv göra sin egen analys innan man eventuellt investerar. 

Inlägget beskriver bara mina tankar kring vart Avanza kan hamna när böcker för 2022 stängs och det ska bli kul att följa upp detta om ett år för att se hur nära man kom i sina gissningar.