Avanza

Underrubriker

söndag 23 februari 2020

Sinch krossade förväntningar med sin Q4-rapport 2019I torsdags kom så mitt sista case med sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2019. Bolaget i fråga är Sinch och uppgår till strax under 22% av aktieportföljen. Rapporten verkligen krossade förväntningarna och var en riktig rökare som skickade upp aktien lite över 15%. 

Personligen glädjer det mig, men samtidigt kan jag tycka att det på sistone gått lite väl snabbt. Det hade varit bättre tror jag att värdering ökat i en mer sansad takt. Det kan vara så att fler börjar förstå det värde som Sinch sitter på och kan tillföra kunderna, varpå vi nu ser en kraftig multipelexpansion.

Själva kvartalsrapporten kan sammanfattas med:

 • Nettoomsättningen ökade 34% till 1 540,7 MSEK (1 151,3). Förväntat var 1 492 MSEK. Den organiska tillväxten i lokal valuta var 17%.
 • Bruttoresultat ökade med 42% till 439,9 MSEK (309,9) och den organiska tillväxten var 23%.
 • Justerad EBITDA ökade med 82% till 199,5 MSEK (109,4). Förväntat var 160,1 MSEK.
 • EBIT uppgick till 142,9 MSEK (107,7), en ökning med 32,7%. Egentligen är ökningen ännu högre då man föregående år hade en intäkt för justerad tilläggsköpeskilling på 42 MSEK.
 • Resultat efter skatt minskade 8,5% till 94,7 MSEK (103,5). I föregående års siffra ligger en skatteintäkt på 19,9 MSEK från tidigare år. 
 • EPS uppgick till 1,73 SEK (1,93). Här låg förväntan på 1,79 SEK.

Överlag kan man säga att det återigen var ett väldigt starkt kvartal från Sinch. Inte bara överträffade man förväntningarna utan man växer otroligt mycket, både organiskt och i jämförelse mot fjärde kvartalet 2018. Nedan bild från deras presentation, summerar det rätt så bra:
Under det sista kvartal, har Sinch också gjort två förvärv. I början av oktober förvärvade man franska myElephant, som utvecklat en molnbaserad mjukvaruplattform för mobil kundinteraktion. Just myElephant var lite av en pionjär i användandet av mobila landningssidor och har tidigare tagit till sig nya meddelandetekniker som RCS, Facebook Messenger och Whatsapp. Initialt betalar Sinch 18,8 MEUR med en tilläggsköpeskilling om max 3 MEUR givet viss tillväxt i bruttoresultatet uppnås.

Några veckor senare i oktober var det dags igen. Då förvärvades brasilianska TWW. Bolaget är den tredje största leverantören av meddelandetjänster för företag i Brasilien och man har över 3 000 kunder inom bland annat bank, finans, handel och utbildning. Sinch betalar 180,8 MBRL (422,4 MSEK).
Båda förvärven finansieras av Sinch befintliga kreditfaciliteter och i november emitterade man ett nytt seniort icke-säkerställt obligationslån på 750 MSEK. Lånet löper på 5 år till en rörlig 3 månadersränta på STIBOR plus 250 bps. I samband med lånet förhandlades Sinch befintliga banklån om och moderbolagets aktier i dotterbolagen är inte längre pantsatta.

Båda förvärven är klart intressanta. myElephant kommer att skapa ytterligare värde i nya meddelandetekniker som på sikt kommer att driva omsättning och marginaler högre. Att man sedan kommit in i den femte största marknaden Brasilien är också riktigt spännande och jag ser fram emot hur det kommer att kunna driva tillväxten ytterligare.

Ser man historiskt, brukar Sinch göra minst ett förvärv per år och nedan bild visar hur det har sett ut sedan bolaget startades 2008:Så man undrar om det kommer något nytt förvärv under 2020 eller om bolaget kommer ta detta år för att integrera de två senaste förvärven man gjort i resten av verksamheten.

Varför är RCS viktigt


RCS står för Rich Communication Services. Många ser Sinch bara som ett bolag som låter företag skicka SMS via sin plattform där 250+ operatörer är uppkopplade och har svårt att förstå värdet i bolaget. I kombination med att Sinch inte direkt kommunicerar till marknaden i någon större utsträckning utan mer flyger under radarn än så länge kommer här ett exempel som belyser det intressanta med RCS-tekniken.

Som exempel kommer jag utgå ifrån hur ett flygbolag kommunicerar till kund att flyget är inställt.

Med SMS-lösningen skickas endast ett meddelande till kunden att flyget är inställt, vänligen kontakta kundtjänst för ombokning.

Med RCS-lösningen skickas ett meddelande om att flyget är instället och här är dina tre val:

 1. här är dina tre alternativ på flyg, tryck på en knapp för att boka om.
 2. här är dina tre alternativ på hotell i närheten, tryck på en knapp för att boka
 3. här är en voucher att utnyttja på följande restaurang, tryck på en knapp för att utnyttja

RCS ger helt klart ett mervärde för både kunden och för företaget. Företaget får en gladare konsument och de slipper ett samtal till kundtjänst som kostar en hel del samt att man får en automatiserad process med RCS. Det är det som menas med att den största begränsningen tas bort i och med att SMS-lösningen inte kan leverera detta mervärde. Förutom att kunden får val direkt i meddelande, så påminner själva meddelande mer om hur en app ser ut, vilket gör det användarvänligt också.

Marknaden kommer att fortsätta att växa i och med RCS-tekniken. Den främsta anledningen är att SMS har en begränsning på vad man kan skicka. Genom att skicka mer ett app-liknande meddelande där användare kan interagera, som i en app, skapar man en bredare marknad och ett bredare användningsområde. För att inte tala om att kundnyttan ökar markant. Detta i kombination kommer alltså att driva tillväxten.

Framtiden 


Jag lyssnade både på presentationen till rapporten och till intervjun av VD Oscar Werner efter att rapporten släppts. Sinch ger inga prognoser, men vad man vet är att 8 av de 10 största amerikanska techbolagen är kunder hos Sinch och att man har startat upp med 6 av dem hittills. Så det finns klart en hel del potential kvar. Sedan kommer de senaste förvärven att bidra under 2020 och enligt VD är bolaget strategi att växa både organiskt och genom förvärv.

Det är alltså en positiv bild som bolaget målar upp och fokus framöver är:

 • Ta sig in på nya marknader genom förvärv
 • Skapa en bredare produktportfölj, med nya meddelandetekniker för att komma högre upp i värdekedjan. Främst fokus på Voice och Video
 • Mer fokus på marknadsföring, vilket man redan nu ser på Twitter, Linkedin och bolagets blogg. Det är mycket matnyttigt som bolaget delar med sig av där.
 • Jobba vidare med den starka pipeline av USA-baserade techbolag som går över från mail till andra typer av meddelandetjänster

Nedan är själva videon från när VD Oscar Werner gästar EFN studion och talar om senaste rapporten samt förklarar på ett enkelt sätt bolagets teknik.Mina tankar


Sinch är som sagt numera mitt största innehav. I början av året när jag beskrev min aktieportfölj inför 2020, har jag som mål att Sinch inom fem år kommer att vara värt minst 50 miljarder kronor. Med tanke på att kursen rusat över 60% sedan årskiftet, kan jag tycka att det gått lite väl fort och förväntar mig att det kommer att komma ett nedställ. Särskilt nu när oron för Coronaviruset kan få riskaptiten att försvinna i ett nafs bland investerarna.

Verksamhetsåret 2019 har visat på att Sinch fortsätter att utvecklas enligt plan. Bolaget har 8 av de 10 största amerikanska techbolagen som sina kunder, där 6 stycken har aktiverats efter vad som hittills har kommunicerats av bolaget. Det som är lite trist är att bolaget inte ger några prognoser eller avslöjar vilka dessa techbolag är. De hänvisar till konkurrensen och en så länge verkar bolaget hellre vilja flyga lite under radarn. Det är ofta därför som man inte hör eller läser särskilt mycket om bolaget.

Det finns några förvaltare, som Fredrik Skoglund från Länsförsäkringar, som följer bolaget mer regelbundet och som i mitt tyckte har vettiga analyser om det. Men med tanke på att de är relativt knapphändiga med information annat än vid sina kvartalsrapporter, är det inte ovanligt med dessa stora svängningar som vi såg nu när Q4:an släpptes. Sedan ska man inte glömma att det finns en viss säsongsvariation i bolaget och i Q4 har vi Black Friday och Cyber Monday, samt julhandeln som driver högre volymer inom meddelandetjänsterna.

När det gäller värdering, blir det genast lite krångligare då bolaget idag värderas till P/E 91,6. Men den modell som bolaget har är otroligt skalbar. Något som gör att för varje bruttovinst kronor räknar bolaget att cirka 45-50% ramlar ned på sista raden enligt VD. När jag själv räknar på vad bolaget kan tänkas vara värt om 5 år, har jag förutsatt en fortsatt vinst tillväxt på 30%.

Idag ligger den på 35,8% sett över de senaste 5 åren enligt Börsdata och på 3 år på över 55%. Självklart kommer man inte att kunna växa så mycket under de kommande fem åren, men med en organisk tillväxt på cirka 18-20% och resten från förvärv, borde 30% vinsttillväxt ändå vara rimlig de kommande fem åren och till ett P/E 40.

Men med tanke på att Sinch egentligen borde ses som ett amerikanskt techbolag, där man mer bryr sig om tillväxt i försäljningen än lönsamhet, värderas Sinch till ett EV/S om 5, vilket är väldigt lågt för den här typen av bolag och tillväxt. Många jämför Sinch med amerikanska Twilio, där Twilio värderas till 15,8 miljarder USD, vilket är 6 gånger mer.

Nu ska man inte jämföra ett bolags värderingar rakt upp och ned och på så sätt finna argument för att ett av dem är undervärderade. Men i detta fall är det mer för att belysa att om synen på Sinch skulle ändras och likna mer ett amerikanskt bolag skulle värdering vara helt annorlunda. Eller om Sinch skulle sekundärnotera sig på Nasdaq i och med att det är mer som ett amerikanskt bolag.

Med tanke på all den potential som finns i bolaget och att det växer enligt mina förväntningar kommer jag att behålla mina aktier. Om ett eventuellt nedställ på runt 10-15% kommer, vilket jag tror då bolaget historiskt varit hyfsat volatilt, kommer jag att utnyttja det för att fylla på med ytterligare aktier. Men skulle det bli en större sättning likt 2001 eller 2008 får jag nog omvärdera det hela.

Finns Sinch i din aktieportfölj?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar