Avanza

Underrubriker

torsdag 7 oktober 2021

Aktieportfölj för nybörjare

 I förra inlägget skrev jag om hur aktieportföljen presterat klart bättre än Stockholmsbörsen och även SP 500 samt Nasdaq 100. Men det har tagit en hel del tid i anspråk för att nå den avkastningen. Och då finns det investerare som har presterat ännu bättre än vad jag lyckats med. Nu är aktier och börsen mitt stora intresse, men samtidigt funderar jag på om det hade gått att nå liknande resultat på ett enklare sätt.

Att modellera med olika teoretiska aktieportföljer är något som jag gillar att hålla på med. Vill man få ytterligare inspiration kan jag rekommendera bloggaren Leva drömmen, som skriver om liknande saker kring hur man kan sätta samman en enkel portfölj som ändå presterar bra över tid. 

Historiskt sett har investeringar i investmentbolag och småbolag presterat mycket bra över tid. Det är därför i dessa som jag kommer att utgå ifrån. Tidigare, hösten 2019, skrev jag om hur man kan sätta ihop sin egen investmentportfölj

I den valde jag sex svenska investmentbolag, Investor B, Industrivärden C, Lundbergsföretagen, Latour B, Svolder B och Bure. Om man utgår från perioden 2019-10-01 - 2021-10-01, så har en investmentportfölj med dessa sex bolag haft en årlig genomsnittlig avkastning på hela 36,95%. Bara genom dessa sex bolag har man fått en fantastisk spridning av olika innehav och branscher, samt mot noterade och onoterade bolag. Till det kan man lägga till starka ägare och ledning som verkligen jobbar för bolagens bästa. Hade man velat göra det ännu enklare hade man kunnat investera i fonden Spiltan Aktiefond investmentbolag, som under samma tidsperiod haft en genomsnittlig årlig avkastning på 29,77%. 

Uppenbarligen är investmentbolag en bra bas att ha i sin aktieportfölj och sett till ovan har de presterat otroligt bra. Men hur det sett ut på lite längre sikt?

Även på längre sikt har gruppen investmentbolag presterat väldigt bra avkastning. I tabellen nedan kan vi se att denna grupp presterat över 20% i snitt per år, vilket innebär att det investerade kapitalet dubblas på cirka 4 år!
Nu har jag inte med Industrivärden av en anledning. Det är för att man genom Lundbergsföretagen får en 20%-ig exponering mot just Industrivärden. 

Om man hade investerat 10 000 kronor i varje investmentbolag i tabellen ovan för 10 år sedan, skulle dessa 50 000 kronor vuxit till 620 000 kronor vid återinvesterad utdelning. Inte illa! 

Hade man istället investerat de 50 000 kronorna i Spiltan Aktiefond investmentbolag hade man haft 320 000 kronor efter tio år, då fonden i snitt avkastat 20,4% per år. En stor anledning till skillnaden är för att i Spiltanfonden har tonvikten legat på Investor och Industrivärden, där Investor B givit cirka 23,2% per år och Industrivärden cirka 17,8%. Vidare så är Bure och Latour är endast en liten del av fonden, till skillnad från mitt exempel där innehaven likaviktats. Som alltid när det gäller fonder, är det viktigt att gå igenom vilka innehav de har och särskilt de tio största innehaven. 

Alternativ till Lundbergsföretagen


Tittar man på tabellen ovan ser man att Lundbergsföretagen har presterat sämst över 10 år. Frågan är om man istället skulle kunna ha investerat på annat sätt i Lundbergsföretagen? De innehav som Lundbergsföretagen främst består av är Indutrade, Industrivärden, Holmen och fastigheter (Hufvudstaden samt den onoterade fastighethetsrörelsen). Sett till utvecklingen över en 10 års period är det industriförvärvaren Indutrade som är det bolag som ligger till grund för avkastningen. Om man tror på att det bolaget kommer att fortsätta kunna växa och avkasta skulle man kunna byta ut Lundbergsföretagen mot Indutrade. Gillar man fastigheter och vill ha exponeringen mot den branschen skulle jag hellre välja Länsförsäkringar Fastighetsfond, som har presterat klart bättre än kombinationen Hufvudstaden och den onoterade fastighetsdelen i Lundbergsföretagen. På tredje plats kommer innehavet i Holmen, så vill man ha skog i sin portfölj, tar man med den också.  

Alternativ till Bure


Precis som Lundbergsföretagen, är det främst ett innehav i Bure som står för den stora delen av avkastningen. Det är fertilitetsbolaget Vitrolife, som är nästan 35% av Bure. 


Mycronic, som tillverkar och säljer laserbaserade mönsterritare utgör nästan 32% av Bure. Investmentbolaget utgörs med andra ord av dessa två bolag och om man vill, skulle man kunna investera direkt i dessa och skippa resten av Bures innehav. Dock så missar man en onoterad del på cirka 12% och mindre exponeringar mot annan medtech, som skulle kunna vara intressant. 

Bästa småbolagsfonden?


Nu är det svårt att utse den bästa småbolagsfonden, då det är en kombination av avkastning, förvaltare, avgifter och innehav som man själv tror på. Men den småbolagsfond som ofta nämns i sammanhangen är AMF Aktiefond småbolag, just för att avgiften är så låg. 

Normalt sett ligger den totala fondavgiften runt 1,30-1,60%, medan AMFs avgift ligger på 0,45%. Man  ska ha i bakhuvudet att när man ser hur en fond har presterat på exempelvis Avanza är det efter avgifter. Och över lång tid gör en procentenhet högre avkastning väldigt mycket för den totala avkastningen. Väl värt att tänka på när man ofta läser i tidningen att man ska välja den fond med lägst avgift. 

Förutom AMFs fond, har jag tagit med Splitan och SEB, som jämförelse. 


Sett över tid (10 år) står sig AMFs fond riktigt bra jämfört med de två andra. Som tabellen visar har AMF givit en bättre avkastning än Spiltans småbolagsfond. Med tanke på att AMFs fond är billigare, är den därmed ett bättre val. Men som alltid är viktigt att gå igenom vilka bolag som finns i en fond, för att bilda sig en uppfattning om framtida prestation. 

Med backspegel i handen är det alltid lätt att bli rik. Men ofta brukar bolag/fonder som historiskt presterat bra, fortsätta att prestera bra. SEBs fond har presterat bättre än de andra två historiskt (från 4 år och längre), så den är också klart intressant. 

Men innan man bestämmer sig för en fond, behöver man gå igenom topp 10 innehaven och bilda sig en uppfattning om fondens inriktning. En sak som är viktig att inte glömma bort är att kontrollera hur länge de som nu förvaltar fonden har skött om den. Är förvaltarna nya, är de oprövade kort och då behöver man se vad de har presterat tidigare på andra fonder. Precis som att VD och ledning är viktiga för ett bolags utveckling, är förvaltarna de som avgör om fonden presterar eller ej. 

Ser man till de tio största innehaven i dessa tre fonder är AMF och Spiltan hyfsat lika, skillnaden är att AMF har fler innehav i sin fond jämfört med Spiltan. Om man jämför AMF med SEB är skillnaden, förutom fler innehav i AMF, att SEBs topp 10 innehav är fokuserade på serieförvärvare. Nu har SEB inte släppt sin uppdatering per sista september, men jag för väntar mig inte några större förändringar jämfört med nedan bild.

AMF Aktiefond småbolag


Spiltan småbolagsfond


SEB Sverigefond småbolag C/R


Så valet av fond är helt enkelt avhängt vad man tro på framöver. Kommer serieförvärvare vara rätt väg framåt eller är det bättre med en bredare fond? På Avanza kan man även se branschfördelningen i varje fond, vilket kan agera vägvisare. Men vill man ha en billig fond som presterar bra över tid, är AMF ett bra val. 

Slutsats


Om man ska knyta ihop allt detta till en enkel nybörjarportfölj, skulle den kunna se ut så här:


Totalt 8 innehav och om man hade investerat 10 000 kronor i varje bolag/fond skulle pengarna ha vuxit enligt följande historiskt:


Nu rekommenderar jag inte att man springer iväg och köper dessa bolag/fonder på en gång, utan dessa är ett exempel på hur man på ett enkelt sätt kan skapa en bred aktieportfölj som ger en bra riskspridning och som troligen kommer att fortsätta att prestera bra i framtiden. 

Man bör ta i beaktande att många bolag är högt värderade nu och fallhöjden kan vara stor. Ser man till hur Stockholmsbörsen inklusive återinvesterad utdelning (OMXSGI) utvecklats de senaste tio åren, ligger index klart över trendlinjen och en väldigt bra bit över 200-dagars medelvärde (den röda linjen). 
Hur skulle du sätta ihop en enkel aktieportfölj? Kommentera gärna!

2 kommentarer:

  1. Grymt bra inlägg och bra beskrivet på ett enkelt sätt hur man kan förenkla investerandet på börsen. Gillar att det ska vara enkelt! Kul att även du som jag tycker om att pilla med excel. Har tagit efter dig med dina egna fonder och håller på för fullt nu med uppbyggnaden.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tackar. Det är lite festligt att du tagit efter mina ideer då jag gjort detsamma med dina. Gillar hur du har skapat portföljer med ett mindre antal innehav, men som historiskt har presterat väldigt fina resultat.

      Radera