Avanza

Underrubriker

måndag 1 november 2021

Portföljernas utveckling under oktober 2021 

Idag, nu på måndag är det dags för en ny månad och det innebär månadsavstämning av portföljerna. Du läste rätt, det är numera två portföljer då jag under förra månaden skaffat en aktieportfölj för företaget. 

Privata portföljen

Oktober började riktigt trist och varje dag visade på röda siffror, men så runt 11 oktober vände det hela och min privata aktieportfölj stängde på 22,45%, vilket är en ökning med 5,51%. I relation till hela Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (OMXSGI) är det något bättre, då OMXSGI stängde på 5,14%. 

Om man jämför med september har det skett lite förändringar bland mina fonder då jag jobbat en hel del med den framtida portföljallokeringen. Bland annat har Core holdings infogats i Stojko Invest Fund, Stojko Invest FAAMG och Stojko Invest Tech har slagits ihop till Stojko Invest US Tech. Sedan har tre nya fonder skapats, Stojko Invest Fastighet, Stojko Invest Small Cap och Stojko Invest Krypto.

I den uppdaterade Stojko Invest Fund har det skett en del förändringar. Bolagen Admicom, Beijer Ref, Byggpartner, Chemmotech, Europris, Instalco, Lime Technologies, LVMH, Note, Plejd och Veteranpoolen har sålts av. Hexagon, Indutrade och Vitrolife har flyttas över till Stojko Invest Investmentbolag. Vidare så har Addtech och Freetrailer köpts in. Från Core holdings har Evolution, Fortnox och Sinch lyfts in. Cibus Real Estate och SBB B har fått flytta över till den nya fonden Stojko Invest Fastighet. 

Vid utgången av oktober finns numera i Stojko Invest Fund Addlife, Addtech, Evolution, Freetrailer, Fortnox, Hexatronic, Integrum, Lifco, Mips, Nibe, Sinch, Swedencare, Tomra Systems, Vitec, Xano industri och Zaptec.

Stojko Invest US Tech, som är en sammanslagning av Stojko Invest FAAMG och Stojko Invest Tech består av Shopify, Microsoft, Google, Nvidia, Adobe, Salesforce och Sea. Här har jag sålt av Amazon, Apple och Facebook, vilket gjorde att det inte blev meningsfullt att ha en FAAMG-fond. I den gamla fonden Stojko Invest Tech har jag sålt av Adyen, Paypal och Square. 

För att separera fastighetsfokuset, har fonden Stojko Invest Fastighet skapats. I den har innehaven i Cibus Real Estate och SBB B lyfts in och under perioden har fonden kompletterats med Balder, Sagax B och Wallenstam samt fonden PLUS Fastighet Sverige Index. På sikt är tanken att PLUS Fastighet kommer att väga tyngst och de övriga är för att övervikta de bolag som jag tror kommer att ha en extra fin avkastning. 

Stojko Invest Investmentbolag består sedan tidigare av Investor, Latour, Lundbergsföretagen och Svolder. Den enda aktien (för bevakning) i Linc har sålts av. Under månaden har fonden utökas med några av övriga investmentbolags "stjärnor", nämligen Vitrolife (låg tidigare i Stojko Invest Fund), Indutrade och Hexagon. Vid utgången av oktober består alltså fonden av Investor, Latour, Lundbergsföretagen, Svolder, Vitrolife, Indutrade och Hexagon.

Lite exponering mot krypto har jag också skaffat mig genom att bilda fonden Stojko Invest Krypto, som består av de, i SEK, listade kryptocertifikaten som finns på Avanza. Följande värdepapper finns i denna fond; Bitcoin Zero SEK, Ehtereum Zero SEK, Valour Solana SEK, Valour Cardano SEK och Valour Polkadot SEK.

Slutligen har jag bildat fonden Stojko Invest Small Cap, som består av de nio småbolagsfonder som i min genomgång av småbolagsfonder tidigare i oktober placerade sig i toppen oavsett tidsperioder. De fonder som har köpts in är AMF Aktie Småbolag, Danske Invest Sverige Småbolag, Humle Småbolagsfond, Enter Småbolagsfond, Odin Small Cap, Spiltan Småbolagsfond, Spiltan Aktiefond Småland, Evli Sverige Småbolag och Cliens Småbolag. 

Företagsportföljen


Under oktober månad öppnade jag en kapitalförsäkring på Avanza för att placera överlikviditeten i mitt aktiebolaget. Tänket kring val av innehav är det som gav upphov till det som jag beskriver i inlägget om portföljallokering. 

Skillnaden är att jag inte har med några amerikanska innehav eller har någon exponering mot krypto. I företagets kapitalförsäkring vill ha skapa en aktieportfölj som jag kan känna mig väldigt trygg med och kan sova gott om natten. 

Basen i portföljen är småbolagsfonder och investmentbolag. Till det har jag lagt till en fastighetsfond och tre enskilda innehav som jag tror extra mycket på och som jag hoppas har många år av tillväxt kvar. 

Vid utgången av oktober fanns följande värdepapper i företagsportföljen:


I och med att jag skapade denna portfölj runt 10-11 oktober, fick jag en bra start då Stockholmsbörsen därefter vände upp. Det som förstörde festen lite var nedgången i Sinch och Evolution mot slutet av oktober, men totalt så ökade företagsportföljen med 8,32% under oktober. 


söndag 31 oktober 2021

Min portföljallokering framöver

 


Allokering av den totala portföljen är något som jag ofta tänker på och gillar att laborera med. Det optimala vore så klart att uppnå den perfekta allokeringen mellan värdepapper och kassa, men även mellan olika tillgångsslag/sektorer. Nu tror jag inte det finns någon optimal fördelning, men däremot en allokering som gör att man kan sova gott om natten. Den är givetvis väldigt subjektiv, men den som jag kommit fram till fungerar för mig.

Utgångsläget med att gruppera ens enskilda innehav i olika grupper och se dessa som en helhet, en fond, gillar jag. Som ett naturligt nästa steg är att fundera på hur mycket av det totala kapitalet ska vara allokerat till respektive fonder som jag skapat. 

I de inlägg som jag tidigare skrivit under månaden, inser jag att kombinationen av småbolagsfonder och investmentbolag är en kombination som jag har haft svårt att slå över tid sett från ett avkastningsperspektiv. Även om jag föredrar enskilda aktier, helt enkelt för att det är kul att känna att man äger en direkt andel av ett företag, är det den totala avkastningen som ändå styr i slutändan. 

Om jag då kan få en högre avkastning genom en mix av investmentbolag och småbolagsfonder, så varför då inte låta det bli basen i min totala aktieportfölj. Som ett ytterligare steg i funderandet kring allokering har jag valt att lyfta in mina Core holdings in i Stojko Invest Fund och slå ihop Stojko Invest FAAMG och Stojko Invest Tech till fonden Stojko Invest US Tech. 

Anledningen till detta är för att det helt enkelt blir mer överskådligt och lättare vid fördelningen av hur mycket kapital som ska allokeras till varje fond. 

Mina fonder

Målbilden är att framöver styra den totala portföljen utifrån dessa sex olika fonder och allokera inom dessa fonder. Kortsiktigt kan även en "fond" få en högre allokering om tillfälle ges, men tanken är att fördelningen över tid ändå ska sträva om den valda fördelningen som anges nedan. De fonder som jag skapat, med dess allokeringsprocent, är:

 • Stojko Invest Small Cap 25%
 • Stojko Invest Investmentbolag 25% 
 • Stojko Invest Fund 20%
 • Stojko Invest Tech 5%
 • Stojko Invest Fastighet 8%
 • Stojko Invest Krypto 2%
 • Kassa 15%

Hälften av portföljen kommer alltså att utgöras av småbolagsfonder och investmentbolag. Tanken bakom den portfölj som heter Stojko Invest Fund är att här kommer jag att göra investeringar i bolag som i många fall redan finns i småbolagsfonderna, men där jag vill ha en högre exponering emot. Sedan ligger självklart Sinch och Evolution med här från mina Core holdings. 

Jag vill heller inte lämna den amerikanska techscenen helt och har valt att allokera en del mot amerikanska techbolag. 

Fastigheter har över tid gott väldigt bra. Det är bara att se på fonden Länsförsäkringar Fastighetsfond, som sedan starten 1990 ökat med 15 989%. Här tror jag att fastigheter fortsatt kommer att vara en bra investering på lång sikt och vill därför allokera kapital till den typen av tillgångar.

Krypto är, ska jag villigt erkänna, inte något som jag till fullo förstår, men med tanke på att fler och fler banker/bolag så sakteligen börjar acceptera krypto, vill jag ändå ha en liten exponering mot detta tillgångsslag.

Slutligen, så har jag en förhållandevis hög kassa kommer säkert många att tycka, men i och med att jag inte tillför portföljen något nysparande längre, vill jag ha torrt krut att kunna använda vid nedgångar i marknaden. 

Sedan fungerar kassan som en liten krockkudde och minskar volatiliteten i min totala portfölj. Självklart till en viss kostnad bestående av minskad avkastning. Men i och med att det minskar risken i portföljen och öppnar möjligheter vid behov tycker det är värt den kostnaden. 

Stojko Invest Small Cap

I de tidigare inläggen under månaden blev det klart för mig att det inte fanns någon småbolagsfond som var den bästa oavsett tidsperiod. Däremot kunde man se att vissa fonder kontinuerligt presterade bättre än vissa andra. 

För att minska risken har jag därför valt att placera i fler än bara en småbolagsfond. De fonder som jag har valt att placera i har alla förvaltare som kontinuerligt ligger i topp vad gäller avkastningen. Sedan kan de skifta från år till år vem som är bäst, men de håller sig alla i toppen över tid. 

Fonder som ingår här i lika delar är:

 • AMF Aktiefond Småbolag
 • Danske Invest Sverige Småbolag
 • Humle Småbolagsfond
 • Enter Småbolagsfond
 • Odin Small Cap C
 • Spiltan Småbolagsfond
 • Spiltan Aktiefond Småland
 • Evli Sverige Småbolag B
 • Cliens Småbolag A

En förvaltare som jag också gillar är Fredrik Skoglund, som tidigare framgångsrikt förvaltade Länsförsäkringar Småbolagsfond. Numera är han på FE Fonder och har en fond som heter Avanza Småbolag by Skoglund. Dock tycker jag att den är mer som en Sverigefond med större bolag som topp 10, men jag har den på bevakning och kanske läggs den i framtiden.

Stojko Invest Investmentbolag

Jag kommer ihåg att jag under 2019 höll på och laborerade med en portfölj av investmentbolag. Tanken var att sätta ihop min egen investmentbolagsfond som ett alternativ till Spiltan Aktiefond Investmentbolag, då den hade sin tyngdpunkt på Investor och Industrivärden. Själv var jag mer intresserad av en mer likaviktad portfölj av investmentbolag. 

De investmentbolag som var med i den portfölj som jag satte ihop fiktivt 2019 var:

 • Investor
 • Latour
 • Svolder
 • Bure
 • Lundbergsföretagen
 • Industrivärlden

Jag har utgått från den, men modifierat den lite. Bolagen Investor, Latour och Svolder är med i Stojko Invest Investmentbolag, men sedan har jag valt ut Vitrolife, som representant för Bure.

Lundbergsföretagen äger som bekant cirka 20% av Industrivärlden. Industrivärden har därför fallit bort plus att den står mest och stampar avkastningsmässigt sett. Kvar blir då Lundbergsföretagen och där är det Indutrade som är den stora stjärnan, så det bolaget har fått komma med i min fond. Fastighetsdelen i Lundbergsföretagen fångar jag upp via min fond för fastigheter. Här skulle man ha kunnat tänkt sig att behållit Lundbergsföretagen och slopat en egen fond för fastigheter, men jag tror att jag kommer att nå en högre avkastning genom att skapa en egen fond med fastighetsfokus.

Ett investmentbolag som jag saknar är Melker Schörlings investmentbolag. Det är numera i privat regi, men här har jag valt ut Hexagon, som jag tycker är en stjärna i hans skapelse och leds av Ola Rollén. Visst kan man lägga till Nibe och Assa Abloy också, men Nibe finns med i Stojko Invest Fund och vad gäller Assa Abloy känns det som att deras stjärnstatus dalar lite. 

För att summera det hela, finns följande sex bolag med i min fond med investmentbolag:

 • Investor
 • Latour
 • Svolder
 • Vitrolife
 • Indutrade
 • Hexagon

Stojko Invest Fund

Denna fond är min "egna aktiva" fond, där jag valt att lägga de bolag som jag tror på eller känner att jag vill ha extra exponering emot fast de finns med i småbolagsfonderna. Givetvis finns även Sinch och Evolution med här, då de är de två bolagen som har hängt med längst. 

De bolag som finns i denna fond är för tillfället:

 • Evolution 
 • Sinch
 • Hexatronic
 • Lifco
 • Fortnox
 • Swedencare
 • Addlife
 • Nibe
 • Addtech
 • Xano Industri
 • Mips
 • Vitec
 • Tomra Systems
 • Zaptec
 • Integrum
 • Freetrailer

Stojko Invest US Tech

Denna fond skulle lika gärna kunna vara en del av Stojko Invest Fund, men än så länge känns det tydligare att särskilja dessa två, då US Tech är som namnet antyder endast amerikanska bolag medan den förra är fokuserad på Sverige (och Norden till viss del).

Här finns det i nuläget sju bolag, nämligen:

 • Shopify
 • Microsoft
 • Google
 • Nvidia
 • Adobe
 • Salesforce
 • Sea

Stojko Invest Fastighet

Denna fond representerar alltså fastighetsdelen från Lundbergsföretagen. Att jag inte valde att ha Lundbergsföretag kvar i min Investmentbolagsfond är helt enkelt för att jag tycker att Lundbergs fastighetsbestånd har en för trist utvecklingen. 

Men för att inte lägga alla ägg i en korg, består tyngdpunkten i Stojko Invest Fastighet av fonden PLUS Fastigheter Sverige Index. Det är en indexfond som följer SIX Real Estate Index och ger exponering till samtliga fastighetsbolag noterade på Stockholmsbörsen. Den är billigare än Länsförsäkringar Fastighetsfond, som bytte förvaltare under 2020. Avgiften fick helt enkelt ligga till grund för valet plus att jag gillar att man får exponering till samtliga fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. 

Sedan har jag även valt att övervikta några innehav genom att komplettera med fyra enskilda fastighetsbolag, samtliga med starka grundare som ägare. Dessa bolag är SBB (B), Balder, Sagax (B) och Wallenstam. 

Stojko Invest Krypto

Den sista fonden är den fond med högst risk i form av volatilitet. Här går det undan i svängarna från tid till annan. För att göra det lätt för mig, har jag valt att investera i samtliga fem kryptocertifikat listade i SEK som finns på Avanza. Dessa är:

 • Bitcoin Zero SEK
 • Ethereum Zero SEK
 • Valour Solana SEK
 • Valour Cardano SEK
 • Valour Polkadot SEK

Tyngdpunkten ligger på Bitcoin följt av Ethereum då dessa är de kryptovalutor som funnits längst. 

Slutkläm

Detta inlägg är inte tänkt som något köpråd eller ska användas som en inköpslista utan som alltid måste man göra sin egen analys. Sedan så är detta inte någon garanti för att detta kommer att ge en bra avkastning. 

Tanken med inlägget är att ge inspiration kring hur man kan tänka gällande allokering av sin portfölj. Själv tycker jag det är lättare när man har en plan att luta sig mot och vad gäller portföljallokering är det något som jag vill lära mig mera om. 

Nu ska det tilläggas att jag ännu inte har uppnått de procentsatser som jag nämnt i början av inlägget, utan för tillfälligt är jag för överviktad mot kassa, Stojko Invest Fund och Stojko Invest US Tech. Men över tid är tanken att röra sig mot den tänkta fördelningen. 


fredag 29 oktober 2021

Premiär för Cliens Global Småbolag 

Idag introduceras en ny globalfond för svenska sparare, med inriktning mot globala småbolag. Fonden kommer från Cliens Fonder och de har sedan tidigare en svensk småbolagsbolagsfond, vilket gör den nya fonden till ett intressant komplement. 

Den nya fonden kommer att heta Cliens Global Småbolag och kommer att förvaltas av Niklas Larsson. Niklas har en bakgrund från Swedbank Robur och har sedan 2018 förvaltat deras fond Swedbank Robur Småbolag Global. 


Den fonden har avkastat 73,73% till total avgift på 1,40%. Klart godkänd avkastning!

Cliens Småbolag Global

Den nya fonden är en aktivt förvaltad fond med en koncentrerad portfölj på mellan 35-50 bolag. Fondens jämförelseindex kommer att vara MSCI World Small Cap Index och fonden kommer också främja hållbarhet och placera i ansvarsfulla bolag (enligt Artikel 8). 

Ännu har man inte släppt vilka som blir dess topp 10 innehav, men normalt brukar det komma inom en månad från lansering. Fokus kommer nog att bli på förutsägbara bolag vars affärsmodeller genererar mycket kassaflöde som kan återinvesteras till en förhållandevis god avkastning. Exempel är bland annat SaaS-bolag.

Den årliga avgiften kommer att ligga på 1,35% + en prestationsbaserad avgift som är 10% på den överavkastning fonden genererar i jämförelse med dess jämförelseindex. Man kommer att kunna köpa fonden via Avanza, Nordnet och Savr. Med tanke på avgiftsstrukturen känns det som att köpa fonden via Savr blir mest fördelaktigt eftersom man får ned den totala avgiften då. 

Det blir spännande att följa denna fond och se hur den presterar över tid. 


FIRE och ditt boende

 

Ofta när man läser om FIRE, är det sällan att man läser om hur dessa personer tänkt att lösa boendefrågan. För de som är nya till begreppet FIRE, står det för Financial Independent Retire Early. Med andra ord att gå i pension i förtid då man uppnått ekonomisk frihet. 

Just RE i detta begrepp är lite flytande. För vissa personer innebär det att man inte jobbar alls något mera. Men för andra innebär det att man visst kan jobba, men bara om man vill och med det man vill. Nu kommer jag inte i detta inlägg belysa den aspekten i detta inlägg utan att fokusera på boendefrågan.

För att uppnå FIRE utgår man ifrån 4%-regeln, vilken säger att du måste ha ett totalt kapital som uppgår till 25 gånger din årliga kostnad (fasta och rörliga kostnader). Om du anser att du behöver 20 000 kronor (vilket jag kommer använda som exempel i inlägget) i månaden för att klara dig, behöver du ha ett totalt kapital på 6 miljoner kronor (20 000 * 12 * 25). Behöver du endast 15 000 kronor i månader, sjunker totala kapital till 4,5 miljoner kronor, men om du behöver 25 000 kronor i månaden ökar det totala kapitalet till 7,2 miljoner kronor. 

Principen är att ju mindre du behöver för att klara dig per månad, ju mindre totalt kapital behövs innan du kan bli FIRE och vice versa. 

Varför just 4% kan man undra? Jo, tanken är att eftersom börsen över väldigt lång sikt, tror att man pratar om de senaste 100 år har givit en genomsnittlig årsavkastning på 7-8%, kommer ett uttag på 4% per år göra att kapitalet aldrig tar slut. Här räknar man även med en inflation på 2% och så lite skatt på sparandet. Då blir det i runda slängar lika mycket som årsavkastningen. 

Sen kan man alltid diskutera om man också bör ha 1-2 årskostnader i buffert. Börsen kan ju gå ned ett år och om du då tar ut säg 20 000 kronor varje månad kanske det nu motsvarar 6% av det totala kapitalet eller ännu värre en högre andel. Då kommer ju pengarna inte att räcka enligt beräkningen! 

Men har man en buffert så tar man av den och förhoppningsvis vänder börsen och man kan återigen ta ut sina 20 000 kronor i månaden utan att det totala kapitalet kommer att minska. Nackdelen är att med reserver tar det längre till att nå FIRE. Man kan också försöka leva snålare om börsen går ned istället för att ha dessa reserver, men det är kanske inte så enkelt, varpå din finansiella risk plötsligt har ökat. 

Alltid när man gör denna typ av beräkningar utgår man ifrån att framtiden är linjär. Men som vi all vet, är den långt ifrån det och man måste kunna klara svängningar i sitt totala kapital utan att ens tillvaro faller. Med det vill jag säga, att jag skulle inte rekommendera FIRE om man uppnår den med minsta möjliga marginal.

Dock är det en sak som jag tycker det inte pratas om när FIRE diskuteras och det är att så fort som du säger upp dig och slutar att ha en fast månadslön så upphör din kreditvärdighet. I bankers ögon har du inget kreditvärde! 

Jag hade runt 2019 en "häftig" diskussion om detta med en av våra svenska nischbanker där jag menade på att en diversifierad aktieportfölj på dubbla lånebeloppet är mer säkert än en fast anställning. Risken att förlora jobbet borde vara högre än att samtliga aktieinnehav blir värda noll. Banken såg det inte på det sättet. 

Fast månadslön, du är kreditvärdig. Aktieportfölj på X miljoner, du är inte kreditvärdig.

Utan kreditvärdighet, kan du inte ta ett lån och köpa en ny bostad (hus eller bostadsrätt) utan du måste betala den kontant. Att få en hyresrätt kan man också glömma då hyresvärdar kräver fast anställning. Man kan få om man hyr från en privat hyresvärd som känner en och vet att man kommer att klara av månadshyra, men det lär nog vara undantagsfall.

Så, har man inte lyckats lösa boendefrågan innan man blir FIRE, blir det svårt att lösa den sedan. Säg att du har dina 6 miljoner i totalt kapital, men inte löst boendet. Du måste flytta men upptäcker nu plötsligt att du inte få något banklån. 

Om du ska köpa en 1-2 roks lägenhet runt Stockholm kostar den cirka 2,5 -3 miljoner. Köper du den har du helt plötsligt bara 3,5-3 miljoner kvar i din portfölj. Dina 20 000 kronor i månaden som du behöver är inte längre 4% utan 8 - 6,85% och då går kalkylen inte ihop längre. 

Om du ska kunna ta ut bara 4% från portföljen, kommer du att behöva leva på 11 667 - 10 000 kronor per månad. Det är en stor skillnad mot de 20 000 kronor som du ansåg dig behöva. 

Visst, man kan argumentera att då är det bara att ta ett deltidsarbete som fyller upp mellanskillnaden, fast då anser jag att man kommer bort ifrån konceptet med FIRE. Om man ändå arbetar efter FIRE, ska det vara för att man väljer det och inte för att man måste eftersom kalkylen inte gick ihop. Det är en viktig distinktion att ta med i planen. 

Utan att ha löst boendefrågan och tagit de lån som man behöver samt ordnat med 1-2 års reserver, tycker inte jag att man bör fundera på FIRE. Visst kan det gå ändå, och det finns personer som är bevis för att det fungerar. Men den risk man tar är rätt så hög och varför utsätta sig för det och den stress som det innebär?

Uppföljning:

Efter att ha tänkt vidare på varför banken anser att man inte har någon kreditvärdighet utan fast anställning trots att man kan ha andra säkerheter tror jag att det kan beror på riskklassificeringen av lån. En bank måste klassificera alla sina lån utifrån olika riskklasser. Varje riskklass i sin tur kräver olika kapitalkrav, pengar som banken måste hålla utöver det egna kapitalet. Ju högre riskklass ju högre andel kapital måste hållas. 

Om en bank skulle ge ett banklån till någon som är FIRE och då inte har någon fast anställning, skulle det lånet hamna i högsta riskklassen. Något som skulle leda till ett högre kapitalkrav. Det i sin tur blir då en högre en kostnad för banken. När det var minusränta fick som bekant banker betala för att hålla kontanter. 

Om det är så, kan man förstå att de nekar bolån till personer som är FIRE. Men då handlar det om hur reglerna för riskklassificering och kapitalkrav är utformade och inte att en person som är FIRE inte skulle vara kreditvärdig. 

Jag menar att om du har en aktieportfölj på 2 gånger lånebeloppet är det lägre risk än om du endast har en fast anställning. Sedan behöver man ta hänsyn till vad för bolag portföljen består av. Är det endast förhoppningsbolag i den, är den nog inte mycket värd som säkerhet. 

Om det finns någon som jobbar inom bankvärlden, som kan sprida lite ljus kring detta vore det intressant. 


måndag 25 oktober 2021

Småbolagsfonder från ett helårsperspektiv


Efter mitt förra inlägg om bästa småbolagsfonden 2021, funderade jag vidare på hur mätperioden kan ha påverkat utfallet och om man skulle ha utgått årsvis ifrån istället. I många fall har vi sett en kraftig ökning de senaste 2,5 åren och en genomsnittlig årlig avkastning ger lätt en linjär mental bild över utvecklingen. Men hur har det då sett ut på årsbasis och är det egentligen per helår som man borde ha jämfört med?

I detta inlägg tittar jag närmare på småbolagsfonderna sett från ett helårsperspektiv. Frågor som jag har funderat på och som jag kommer att försöka beröra i inlägget är: 

 • Hur har avkastningen sett ut årligen? 
 • Slår småbolagsfonderna index, i detta fall Carnegie Small Cap Index? 
 • Finns det någon/några fonder som har en mer jämn utvecklingen år efter år?
 • Blir det samma resultat som i inlägget Bästa småbolagsfonden 2021?
 • Hur har min totala portfölj, Stojko Invest, presterat jämfört med småbolagsfonderna?

Eftersom många säger att man ska vara långsiktig och se investeringar på minst fem års sikt, har jag valt att utgå från 1 januari 2016 och till Q3 2021. Då får man fem hela år plus vad man presterat de tre första kvartalen 2021. Skillnaden mot inlägget om bästa småbolagsfonden är att jag i den utgår från 2021-09-30 och räknar bakåt 1, 3, 5 och 10 år. 

I bilden nedan kan man se den årliga avkastningen för de småbolagsfonder som har en historik sedan 2016-01-01. Jag har även utsett topp 3, genom att färglägga dem med guld, silver och brons. Ordningen bland fonderna är utifrån totalavkastning, vilket kommer att beröras senare i inlägget. 
Som tabellen visar varierar den årliga avkastningen kraftigt mellan åren. I den förra undersökningen var till exempel Enter småbolagsfond med bland de topp 3 i varje mätperiod. Men om man ser på ovan tabell är det endast 2020 som fonden är med i topp 3 och då som den bästa fonden. Dock underpresterade man index rejält 2016, men även 2018. 

Om man istället ser på SEB Sverigefond Småbolag C/R så har den haft en avkastning som har varit positiv varje år och som dessutom har slagit jämförelseindexet årligen. Den har även varit bland de topp 3 i 3 av 5 år, men under 2021 har det hittills inte gått lika bra. Också under 2020 presterande den inte bland de bästa utan hamnade mer i mitten av de undersökta fonderna. 

Tar man AMF, som är speciell, då den endast kostar 0,45% i total avgift har den lyckats väldigt bra. Med tanke på att det är i år som den för första gången befunnit sig bland de topp 3 är det en fin prestation av fondens förvaltare Angelica Hanson.  

Fonder från C Worldwide, Strand och Skandia har alla tre inte haft ett minusår, men har ändå underpresterat jämfört med index. 

Av tabellen framgår det att det finns det flera fonder som slår sitt jämförelseindex, men att det inte innebär att det är en bra fond i jämförelse med sina peers. Dock tycker jag att det är en bra utgångspunkt att fonden presterar bättre än sitt jämförelseindex, när man nu betalar för förvaltningen. 

Om man analyserar avkastningen närmare och delar upp den i olika perioder, får vi en liten annan bild som vi kan se i tabellen nedan:I den första tabellen, kunde vi se att höga årliga avkastningar uppstått från 2019 och framåt. När man delar upp perioden i två delar, 2016-2018 och 2019-2020 framträder en intressant bild. 

Vinnaren Enter småbolagsfond var knappast en höjdare mellan 2016-2018 utan låg på plats 15 av 19. Fonden hade avkastat mindre än hälften än vad Carnegie small cap indexet hade presterat. Istället finner fonder som Strand, Öhman och Lannebo över sitt jämförelseindex. 

Tittar man sedan närmare på perioden 2019-2020 har fonderna Strand, Öhman och Lannebo istället halkat efter och presterar sämre än jämförelseindexet. Spiltan småbolagsfond har gjort ett jätteryck, från att ha varit tredje sämsta fond 2016-2018 till att vara den näst bästa fonden 2019-2020.

SEB Sverigefond Småbolag C/R var med i topp 3 sett på 5 års sikt i min förra undersökning, men totalt sett hamnade på plats 7. Men mätt utifrån årsbasis är det den näst bästa fonden. 

Frågan är då vad detta beror på? 

Likt en VD i ett företag, har en förvaltare samma betydelse för en fond. I Enters fall, bytte man förvaltare under 2019 då Jon Hyltner kom in. Med tanke på hur fonden har utvecklats, var detta ett kanonbyte. Samma sak är det i Evli, som fick in Janne Kujala 2019 och den fonden har efter det presterat mycket väl.

I Spiltans fall verkar det mer bero på att man från 2019 och framåt fokuserat mer på småbolag än stora bolag. Denna fond hette också tidigare Spiltan Aktiefond Sverige, där man i juli 2020 bytte man namn till Spiltan småbolagsfond. 

Tittar man på SEB-fonderna är det duktiga Per Trygg som förvaltat dessa tillsammans med ett förvaltarteam under hela tiden. Nu verkar det som att han börjat "tröttna" på SEB och från oktober i år kommer han att förvalta Lannebo småbolag. Kanske får den fonden då et uppsving och frågan är nu hur kommer SEBs småbolagfonder att prestera framöver? 

Vidare, om man ser på AMFs småbolagsfond har den fått ytterligare en förvaltare sedan september 2021, då Tomas Risbecker kliver in som medförvaltare. Han förvaltade AMF Aktiefond Sverige sedan 2013.  

Går man tillbaka till Dagens Industris undersökning om aktivt förvaltade Sverigefonder, har AMF Aktiefond Sverige underpresterat sitt jämförelseindex både i år och på tre års sikt, så jag undrar lite vad det tillskottet ska bidra med. Är det så att Angelica är på väg ifrån AMF, för varför skulle man annars ta in ytterligare en förvaltare när hon gjort ett bra jobb hittills? AMF Aktiefond Småbolag har de senaste åren varit viktad mot tillväxt och midcap, men kommer man vikta mer nu mot large cap? Helt klart ger denna ändring upphov till en hel del frågetecken. Det blir med andra ord viktigt att se hur AMF Aktiefond Småbolag presterar den närmaste tiden och om det görs några förändringar i fondens förvaltning. 

Den slutsats som jag kan dra är att det hänger väldigt mycket på förvaltaren hur fonden presterar och att det är viktigt som investerare att ha koll på eventuella förändringar i ens fonds förvaltning. Med andra ord, har man bytt förvaltare, har det kommit in en ny förvaltare, har man ändrat strategi, är frågor som är viktiga att ställa sig och följa upp mot hur fonden presterar på sikt. Allt för att inte bli sittandes med en fond vars förvaltning laggar och man som sparare betalar en avgift för att slippa göra jobbet själv. 

Hur har då Stojko Invest presterat jämfört med småbolagsfonderna?

Innan jag gjorde denna sammanställning var jag fullt övertygad om att jag låg rätt så bra till. Inte i topp, men kanske topp 5 om det ville sig väl. Nu utgår jag från 1 januari 2018, då jag började egentligen 1 oktober 2017, men för att kunna jämföra årsvis, blir starten 1 januari 2018. Det ska också tilläggas att jag primärt inte investerat i småbolag under hela denna tid, utan svängt från utdelningsinvestering till tillväxt med fokus på tech. Så jämförelsen är kanske lite äpplen och päron. Men poängen är att istället för att investera i fonder har jag valt att investera i aktier och då är det intressant att se hur jag har lyckats med den strategin. Alternativet hade ju varit att valt några fonder och låtit någon annan göra jobbet åt mig.

Som tabellen visar, fick jag en bra start 2018, där jag slog indexet och även samtliga småbolagsfonder. Under 2019 hade jag fortfarande fokus på utdelning, även om en hel del tech kommit in i portföljen. Denna mix hade jag fram till april 2020 där jag efter att ha sålt av vid sämsta tillfälle (23 mars 2020) la om strategi och började fokusera på totalavkastning. Under 2021 var jag sedan för långsam med att vikta om mot mer industri, bank och serieförvärvare, som gått starkt utan låg kvar i tech. Först framåt sommaren allokerade jag om en del av portföljen. 

På hela taget har detta gjort att jag trots en genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) på 25,87% haft en avkastning som placerar mig på plats nr 10 av fonderna i tabellen ovanför. Men jag kan inte vara direkt missnöjd med min avkastning, även om perioden som jag undersökt är kort vilket man inte får glömma bort. Under tiden kan jag trösta mig med att jag presterat bättre än småbolagsindexet.

Frågan är dock om jag skulle kunna nå en bättre avkastning genom att allokera om portföljen på ett annat sätt? Helt enkelt för att jag hållit fast vid mina innehav för länge och inte agerat med marknadens skiftningar. Detta hade jag nog kunnat undvika om jag varit investerad mer i småbolagsfonder. 

Jag har redan nosat på detta genom hur jag har byggt min portfölj i aktiebolaget. Där jag har en bas av investmentbolag och småbolagsfonder kombinerat med några aktier som jag tror extra på. Men så har jag valt AMF Aktiefond Småbolag i den portföljen och med tanke på att Angelica kanske försvinner är det inte säkert att den fonden kommer att vara det bästa alternativet.

En fond som jag inte har med i sammanställningen är Odin Small Cap C SEK, som förvaltas av Jonathan Schönbäck. Han tog över den i januari 2020 och utvecklingen har varit 42,74% under 2020 (mätt från 22 januari 2020) samt 34,74% under 2021 (fram till 30 september). För perioden 22 januari 2020 till 30 september 2021 är uppgången 92,33%. Endast slagen av Enter småbolagsfond som avkastat 102,23% under samma period. Detta är en fond och förvaltare som nog är värd att hålla ögonen på. 

Summering

Helt klart kan man konstatera att en fonds avkastning varierar år efter år och det finns ingen fond som är bäst år efter år. Däremot verkar det vara som ett antal fondbolag som de senaste åren konsekvent placerar sig i topp (med dess förvaltare inom parantes) och det är:

 • Enter fonder (Jon Hyltner)
 • Spiltan fonder (Per Andersson)
 • Evli fonder (Janne Kujala)
 • Humle fonder (Petter Löfqvist)
 • Odin fonder (Jonathan Schönbäck)
 • Danske Invest fonder (Max Frydén)
 • AMF fonder (Angelica Hanson)

Precis som jag skrivit tidigare när jag skrivit om investmentbolag, är det kanske lättast om man skapar en portfölj med ovan sju fonderförvaltares fonder och likaviktar den. Sedan viktar man om den fondportföljen och eventuellt byter ut en fond om förvaltaren flyttar på sig eller verkar tappa sin edge. 

Den strategin hade om man börjat 1 januari 2020 givit följande utveckling (Odins fond är från 22 januari 2020 dock):Det innebär att 10 000 kronor i varje fond hade per 30 september 2021 varit värt 140 959 kronor (en CAGR på 49,18% räknat på årsbasis). Uppenbarligen verkar det vara en bra strategi, i alla fall historiskt, och något som jag får laborera vidare med framöver när jag funderar vidare på min allokering i Stojko Invest.