Avanza

Underrubriker

tisdag 2 november 2021

Lemonsofts kommande IPO
I Finland är min uppfattning att man ofta hittar väldigt många små men välskötta techbolag, ofta med en SaaS-modell som affärside. Ett av alla dessa småbolag är Lemonsoft, som nu planerar en kommande IPO på Nasdaq First North Growth Market. 

Bolaget har ännu inte angett när en IPO kommer att ske, utan mer, vad jag skulle säga, utstakat formerna för en kommande IPO med avseende på vad som kommer att erbjudas.

Villkor för den kommande börsintroduktionen

Syftet med en kommande IPO är för fortsätta möjliggöra för bolaget att växa ytterligare samt bredda bolagets ägarbas, både bland finska investerare men även bland utländska investerare. Tanken är att man kommer göra en nyemission på ungefär 15 miljoner EUR samt så kommer befintliga aktieägaren Rite Internet Ventures Holding även sälja av en del av deras aktier i introduktionen. 

I samband med börsintroduktion har ankarinvestare i form av Ilmarinen, Mandatum, TIN Fonder, Aeternum Capital, Handelsbanken Fonder, Odin Fonder, Evli Fonder, Aktia Bank, Grenspecialisten, SEB och SP-Fund Management Co Ltd förbundit sig att delta givet att värdet på bolagets aktier före noteringen inte överstiger 201 miljoner EUR. Om så inte sker, kommer dessa ankarinvesterare att delta med totalt 42,5 miljoner EUR. Danske Banks finska filial kommer vara den som ansvarar för noteringen (Sole Global Coordinator).

Om Lemsonsoft

Men innan vi kommer det, vad är då Lemonsoft? Lemonsoft är ett finskt SaaS-bolag som designar, utvecklar och säljer ERP-lösningar till små och medelstora kunder. Bolagets lösningar och tjänster möjliggör för, enligt dem själva, en ökad effektivitet för sina kunders affärsprocesser likväl som kostnadsbesparingar genom automatisering och digitalisering. Inget som direkt sticker ut i en SaaS-modell. 

Lemonsofts system är uppbyggt som ett modulbaserat ekonomisystem, där företagen själva väljer vilka moduler som de behöver. Idag har har bolaget cirka 6 600 kunder knutna till sig och är ett av de snabba växande ERP-leverantörerna på den finska marknaden. 

Av deras kunder utgör de 10 största kunderna cirka 10% av försäljningen baserat på 2020 års siffror. De kunder som man främst riktar in sig på är kunder med 50-250 anställda. Fokus ligger på vertikalerna  industri-, grossist- och specialvaruhandeln, expert- och tjänstebranscherna, bygg- och redovisningsbyråer.

Basmodulen, som erbjuds, har de funktioner som ett företag behöver, som kundregister, produktregister, fakturering med reskontra (e-fakturering). Härifrån måste man minst bygga på med minst bokföring och löneberäkning anser då dessa inte verkar ingå i basmodulen. Lite oklart än så länge. Sedan finns det även moduler för logistik, CRM, kassa, bank, service, projekthantering, produktionsstyrning. I bilden nedan har bolager försökt åskådliggöra hur deras system är uppbyggt.Tanken med Lemonsofts system är att det ska kunna användas för att vara något för enmansföretagaren till att vara ett helomfattande ERP-system enligt dem själva. 

Lemonsoft består idag av ett moderbolag och dotterbolagen Lixani Oy, Metsys Oy, PlanMill Oy och WorkIn Oy. Man har 123 anställda (per 30 september 2021) och kontor i nio städer; Vaasa, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Oulu, Tampere, Turku och Vantaa. 

Mission och vision

Deras mission är att utveckla mjukvaruprogramslösningar som förbättrar kunders företag genom att ge sina kunder den bästa användarupplevelsen i branschen. 

Styrelse och ledning

Bolagets styrelse består av:

 • Christer Häggblom - representerar huvudägaren Rite Internet Ventures Holding (grundare), vice ordförande i Verkkokauppa, ledamot i CDON, Nelly. Äger indirekt 10 425 000 aktier
 • Karl-Joki Holland - VD och koncernchef Lemonsoft, äger 6 275 000 aktier
 • Michael Richter - investment manager Rite Internet Ventures Holding, tidigare ledamot i Söders Sportfiske och Skincity, äger inga aktier
 • Saila Miettinen-Lähde - CFO Eltel, äger inga aktier
 • Ilkka Hiidenheimo - VD Sharper Shape, äger inga aktier

Om man ser på bolagets ledning består den av:

 • Karl-Joki Holland, VD och koncernchef (se ovan)
 • Jan-Erik Lindfors - Vice VD, äger 25 000 aktier
 • Mari Erkkilä - CFO, äger 25 000 aktier
 • Pauli Siirtola -Product Management Director, äger 25 000 aktier
 • Janika Vilponen - Customer Experience Director, äger 25 000 aktier
 • Timur Karakan - Försäljningsdirektör, äger 25 000 aktier

Det jag gillar är att samtliga personer i ledningen äger aktier. Det påminner lite om ett annat finskt bolag, Admicom, som har en liknade produkt. Dock vänder de sig främst mot byggbolag. Men även där ser man att ledning och även anställda har ett stor eget ägande i bolaget. Nu framgår det inte av den lilla information som finns för Lemonsoft, hur stor del av de anställda som också äger aktier, men jag gissar på att en hel del gör det. 

Ledningen och till viss del styrelsen har erfarenhet från Visma, HiQ och andra e-commercebolag, vilket jag tycker är en styrka, då man vet hur en digital affärsmodell fungerar. 

Finaisell data

Lemonsofts mål är att öka försäljningen organiskt till 40 miljoner EUR till utgången av 2025, vilket är en årlig genomsnitttlig ökning på 24% baserat på 2020 års siffror. I det målet ingår alltså inga förvärv då ledningen menar att dessa är svåra att förutspå. Däremot kommer man framöver fortsätta att leta efter potentiella bolag att förvärva, så det spåret är inte uteslutet. 

Jag gillar att man fokuserar på den organiska tillväxten. Det är annars lätt att det bara blir en förvärvsmaskin vars underliggande verksamhet inte växer. Något som är en risk om man plötsligt en dag inte längre kan förvärva mer. Då har man en verksamhet utan tillväxt! 

Vidare siktar även bolaget på att nå en justerad EBIT-marginal på 40% till utgången av 2025. Även om det kanske är lite tidigt, kommer bolaget att arbeta för en kunna dela ut pengar givet att det inte påverkar chanserna att nå sina finansiella mål. 

Följande tabell visar Lemonsofts utveckling de senaste tre åren, samt de första tre kvartal 2021 jämfört med 2020. De justeringar som görs i EBITDA är att man justerar för förvärvskostnader och kommande kostnader för börsnotering. Justerad EBIT är EBIT med justering för avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar knutna till förvärvade bolag, goodwillavskrivningar och kostnader för förvärv och en kommande notering. 

Om man analysera siffrorna ser man att återkommande intäkter har växt över tid och uppgår nu till cirka 82% från 70% på nästan fyra år. För ett bolag med en SaaS-modell har man en bruttomarginal en bra bit över 80%, vilket är, förutom mycket bra, också vad man vill se. Denna typ av affärsmodell är väldigt skalbar och det syns i rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) och vinstmarginalen. Dessa kommer in på runt 28%  respektive runt 21%. 

Om man ser på tillväxten i nettoomsättningen är det en 20% CAGR (genomsnittlig årlig tillväxt) från 2018-2020. Inte i ögonfallande högt, men om det över tid är uthållig, med bolagets övriga marginaler, kan detta bolag utvecklas till något riktigt bra. Lyckas man nå sin till mål till 2025, ska denna växa med minst 24% per år. 

Nu utgår jag inte från några justerade marginaler, då jag anser att en rörelse som förvärvar måste kunna bära dessa kostnader. Vidare låter jag EBITDA vara. Jag säger som Charlie Munger, att EBITDA är lika med bullshit earnings. Återigen, förvärvar man får man kostnader för goodwillaskrivningar med mera. Det hör till verksamheten och ska inte justeras för. Det är min personliga åsikt. 

Slutsats

Av det jag läst om bolaget tycker jag att detta verkar vara ett spännande nytt bolag som kan komma att noteras. De har en skalbar affärsmodell och de växer med bibehållna marginaler över tid. Sedan gillar jag att bolaget har som mål att växa snabbare organiskt än vad man gjort tidigare. 

Lyckas man även få upp den justerade EBIT-marginalen till 40%, borde det kanske motsvara en EBIT-marginal på runt 35%. Det borde leda till en vinstmarginal på minst 25%, kanske uppemot 30%. Nu är det vida spekulationer från min sida, men det finns i alla fall möjligheter.

Sedan gillar jag att man är modulbaserade. Då är det lättare att sälja på kunder ytterligare moduler, utveckla nya funktioner/API, etc. Se bara på hur bolag som Fortnox lyckats! 

Så jag kommer att hålla utkik efter denna notering och troligen vara med om inte värderingen springer iväg. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar