Avanza

Underrubriker

onsdag 24 november 2021

Har Evolution något ansvar för operatörernas kunder? 

För någon vecka sedan uppdagades det att kunder i länder som är på USAs förbjudna lista har lyckats spela Evolutions spel hos vissa operatörer som är kunder till Evolution. Enligt utsaga är det en anonym tredje part (konkurrent i detta fall) som har anklagat Evolution och fört dessa anklagelser till tillsynsmyndigheten för spel i New Jersey ( New Jersey Division of Gaming Enforcement, NJDGE).

Detta är så klart väldigt allvarliga anklagelser då det är extremt känsligt att bryta mot de sanktioner som USA har satt upp. Med tanke på att det även i USA en stor del av Evolutions tillväxt ska komma ifrån, vore det direkt skadligt för bolaget. Kursen skulle komma att slaktas. 

Men, det som stör mig som investerare i Evolution, är att en anonym källa kan framlägga denna typ av anklagelser. I min bok, bör man kunna stå för det man säger och att då gömma sig bakom anonymiteten är märkligt. Hur ska ett bolag rimligen kunna försvara sig?

Enligt den tredje part som anklagat Evolution, så hävdar de att spelare i Iran, Syrien och Sudan, länder som står under amerikanska sanktioner, har kunna logga in direkt och spela spel som Evolution tillhandahåller. 

Idag har Evolution kommit med ett uttalande att det inte är möjligt utan sofistikerad teknisk manipulation av systemen och de kontroller som finns inbyggda. Det sätt som personerna har gått tillväga på är... 

"....genom en operatör som inte var en Evolution-kund utan ansluten till en plattform som Evolution har som kund, skedde till synes genom att först etablera en VPN-tunnel från en IP-adress i ett blockerat land, för att få en IP-adress i ett accepterat land. Från denna IP-adress gjordes en anslutning via operatören till Evolutions lobby, där geografiska IP-kontroller kringgåtts och en session upprättades med webbläsaren. Därefter avslutades VPN från den accepterade IP-adressen, medan innehållssessionen förblev aktiv i webbläsaren. Den första IP-adressen från det blockerade landet kvarstår. 

Evolution konstaterar också vidare att innan ovan tillvägagångssätt, så 

"...avvisades flera försök att ansluta direkt från IP-adressen i det blockerade landet. Detta är ett avsiktligt tillvägagångssätt för att kringgå en brett accepterad och väletablerad process för att kontrollera användarnas geografiska plats, i ett syfte att misskreditera Evolution."

Jag tycker att Evolution på ett väldigt klart och tydligt sett genom sitt uttalande påvisat hur det hela har gått till och det är förtroendeingivande. Dock så vill jag som investerare även få detta bekräftat från tillsynsmyndigheten i New Jersey, samt att de även namnger vem/vilka som står bakom den anonyma källan. Det spekuleras i branschen om vilken konkurrent det skulle kunna vara, och konkurrenter som  Playtech eller Scientific Games har nämnts. Jag tror att hela branschen skulle vinna på att få detta utrett och slippa fortsatt smutskastning. 

Men den avgörande frågan tror jag ändå kommer att bli att utreda om Evolution har ett ansvar för sina leverantörers kunder. Om de har det, i sånt fall vad uppgår deras ansvar till med tanke på att de inte äger kunden och inte heller ansvarar för att samla in kundkännedom om sina operatörers kunder. 

Jag kommer att följa frågan noggrant och se vad det hela landar i. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar